Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2003

Numar înregistrari gasite: 610

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. L556/02.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2002 pentru modificarea numărului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justiției, Ministerul de Interne și Ministerul Public Lege 1/2003
09.01.2003
- -
2. L549/02.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 2/2003
09.01.2003
- -
3. L382/31.08.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local Lege 3/2003
09.01.2003
- -
4. L554/02.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă Lege 4/2003
09.01.2003
- -
5. L498/01.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.5/2001 privind procedura somației de plată Lege 5/2003
09.01.2003
- -
6. L467/11.10.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2002 privind unele măsuri de accelerare a acțiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere Lege 6/2003
09.01.2003
- -
7. L455/08.10.2002 LEGE pentru ratificarea Protocolului 13 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, semnat la Vilnius, la 3 mai 2002 Lege 7/2003
09.01.2003
- -
8. L547/02.12.2002 LEGE privind Ordinul "Meritul Cultural" și Medalia "Meritul Cultural" Lege 8/2003
09.01.2003
- -
9. L548/02.12.2002 LEGE privind Ordinul "Meritul Sportiv" și Medalia "Meritul Sportiv" Lege 9/2003
09.01.2003
- -
10. L555/02.12.2002 LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap Lege 10/2003
09.01.2003
- -
11. L491/21.10.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut pentru proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat și public, semnat la București, la 13 septembrie 2002 între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare Lege 11/2003
09.01.2003
- -
12. L512/08.11.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege 12/2003
09.01.2003
- -
13. L470/14.10.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială '' LUKoil Black Sea România'' S.R.L. București și Societatea Comercială '' Petrotel LUKoil" S.A. Ploiești Lege 13/2003
09.01.2003
- -
14. L347/02.07.2002 LEGEA partidelor politice Lege 14/2003
09.01.2003
- -
15. L551/02.12.2002 LEGE privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală Lege 15/2003
09.01.2003
- -
16. L370/26.08.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat Lege 16/2003
09.01.2003
- -
17. L522/11.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale Lege 17/2003
09.01.2003
- -
18. L553/02.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparenței în domeniul ajutorului de stat și al relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat Lege 18/2003
09.01.2003
- -
19. L81/13.02.2002 LEGE privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă "Rompres" Lege 19/2003
09.01.2003
- -
20. L463/10.10.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim, semnat la București la 28 mai 2002 Lege 20/2003
13.01.2003
- -
21. L576/12.12.2002 LEGE privind unele măsuri pentru continuarea privatizării Societății Naționale de Telecomunicații Romtelecom S.A. Lege 21/2003
13.01.2003
- -
22. L468/11.10.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2002 pentru modificarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite Lege 22/2003
13.01.2003
- -
23. L494/23.10.2002 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul între Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967 Lege 23/2003
13.01.2003
- -
24. L557/02.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor Lege 24/2003
13.01.2003
- -
25. L514/08.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România Lege 25/2003
13.01.2003
- -
26. L496/23.10.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga, la 5 iulie 2002 Lege 26/2003
13.01.2003
- -
27. L387/28.06.2002 LEGE privind înființarea comunei Tămășeu, județul Bihor Lege 27/2003
13.01.2003
- -
28. L386/28.06.2002 LEGE privind înființarea comunei Paleu, județul Bihor Lege 28/2003
13.01.2003
- -
29. L452/03.10.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2002 pentru modificarea art.14 alin.(1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România Lege 29/2003
13.01.2003
- -
30. L558/02.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2002 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului și admistrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, în proprietatea Agenției Naționale pentru Locuințe, respectiv în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului de Interne Lege 30/2003
13.01.2003
- -
31. L513/08.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe șantierele de construcții Lege 31/2003
13.01.2003
- -
32. L395/06.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 32/2003
13.01.2003
- -
33. L483/18.10.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Comerciale "Șantierul Naval" - S.A. Constanța. Lege 33/2003
13.01.2003
- -
34. L239/21.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național Lege 34/2003
13.01.2003
- -
35. L565/05.12.2002 LEGE privind acordarea unor drepturi bănești personalului militar român care încadrează Comandamentul Brigăzii Multinaționale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe teritoriul României Lege 35/2003
13.01.2003
- -
36. L462/10.10.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " Lege 36/2003
13.01.2003
- -
37. L477/18.10.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor Lege 37/2003
13.01.2003
- -
38. L85/15.02.2002 LEGE privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Lege 38/2003
20.01.2003
- -
39. L454/03.10.2002 LEGE privind prevenirea și combaterea criminalității organizate Lege 39/2003
21.01.2003
- -
40. L567/05.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2002 privind contractarea unei linii de credit revolving de către Ministerul Finanțelor Publice Lege 40/2003
21.01.2003
- -
41. L566/05.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative Lege 41/2003
21.01.2003
- -
42. L552/02.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura Lege 42/2003
21.01.2003
- -
43. L441/30.09.2002 LEGE privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 43/2003
21.01.2003
- -
44. L478/18.10.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare Lege 44/2003
21.01.2003
- -
45. L559/02.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2002 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal și unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale Lege 45/2003
21.01.2003
- -
46. L386/10.12.1998 LEGE privind drepturile pacientului Lege 46/2003
21.01.2003
- -
47. L472/14.10.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pieței transporturilor rutiere si măsurile ce trebuie luate în situații de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri Lege 47/2003
21.01.2003
- -
48. L380/31.08.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri Lege 48/2003
21.01.2003
- -
49. L481/18.10.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal. Lege 49/2003
21.01.2003
- -
50. L297/17.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice Lege 50/2003
21.01.2003
- -
51. L275/2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță Lege 51/2003
21.01.2003
- -
52. L507/08.11.2002 LEGE privind transparența decizională în administrația publică Lege 52/2003
21.01.2003
- -
53. L561/04.12.2002 LEGEA - Codul Muncii Lege 53/2003
24.01.2003
- -
54. L212/23.04.2002 LEGEA sindicatelor Lege 54/2003
24.01.2003
- -
55. L495/23.10.2002 LEGE privind ratificarea Convenției între România și Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 8 iulie 2002 Lege 55/2003
24.01.2003
- -
56. L364/19.09.2001 LEGE pentru ratificarea Convenției Europene privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, și acceptarea Protocolului de amendare a Convenției Europene privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998 Lege 56/2003
13.02.2003
- -
57. L601/23.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și desfășurării activităților legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței Lege 57/2003
28.02.2003
- -
58. L599/23.12.2002 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social Lege 58/2003
28.02.2003
- -
59. L534/20.11.2002 LEGE pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000 Lege 59/2003
11.03.2003
- -
60. L234/10.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi Lege 60/2003
11.03.2003
- -
61. L192/06.08.1998 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 43/1998, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului Lege 61/2003
11.03.2003
- -
62. L605/23.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2002 pentru modificarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului Lege 62/2003
11.03.2003
- -
63. L541/27.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr.110/2002 încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung Lege 63/2003
11.03.2003
- -
64. L560/03.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2002 pentru ratificarea Acordului de Împrumut Suplimentar între România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002 Lege 64/2003
11.03.2003
- -
65. L546/02.12.2002 LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.16/1998 privind statutul personalului vamal Lege 65/2003
11.03.2003
- -
66. L570/07.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2002 pentru completarea articolului 58 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 66/2003
11.03.2003
- -
67. L398/09.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază Lege 67/2003
11.03.2003
- -
68. L502/06.11.2002 LEGE pentru acceptarea Codului pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH) adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.20(22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990,1996,1999 și 2000 referitoare la acesta Lege 68/2003
11.03.2003
- -
69. L538/21.11.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 17 iulie 2002 Lege 69/2003
11.03.2003
- -
70. L537/21.11.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002 Lege 70/2003
11.03.2003
- -
71. L503/06.11.2002 LEGE pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC) adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.5(48) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990,1994,1996 și 2000 referitoare la acesta Lege 71/2003
11.03.2003
- -
72. L504/06.11.2002 LEGE pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.4(48) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 17 iunie 1983 și, respectiv, prin Rezoluția MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare din 1990, 1999 și 2000 referitoare la acesta Lege 72/2003
11.03.2003
- -
73. L49/11.02.2003 LEGE pentru ratificarea Protocolului privind adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părți pentru noi concesii reciproce în domeniul comerțului cu produse agricole, semnat la Bruxelles, la 20 decembrie 2002, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 Lege 73/2003
11.03.2003
- -
74. L488/18.10.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare Lege 74/2003
12.03.2003
- -
75. L606/23.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2002 privind plata obligațiilor bugetare scadente la data de 25 decembrie 2002 Lege 75/2003
12.03.2003
- -
76. L396/06.09.2002 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor Lege 76/2003
12.03.2003
- -
77. L446/30.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantațiilor vitipomicole abandonate Lege 77/2003
12.03.2003
- -
78. L397/09.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate Lege 78/2003
12.03.2003
- -
79. L379/31.08.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare Lege 79/2003
12.03.2003
- -
80. L518/29.12.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare Lege 80/2003
12.03.2003
- -
81. L95/24.03.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.22/1999 pentru modificarea art. 13 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996 Lege 81/2003
12.03.2003
- -
82. L48/02.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2002 pentru modificarea și completarea legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare șI a falimentului Lege 82/2003
13.03.2003
- -
83. L119/08.04.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare Lege 83/2003
13.03.2003
- -
84. L526/14.11.2002 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv Lege 84/2003
18.03.2003
- -
85. L428/30.09.2002 LEGEA minelor Lege 85/2003
18.03.2003
- -
86. L539/21.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București, la 8 martie 2002 Lege 86/2003
18.03.2003
- -
87. L591/23.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor Lege 87/2003
18.03.2003
- -
88. L542/28.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2002 pentru ratificarea Addendumurilor la Memorandumurile de finanțare referitoare la Programul Operațional de țară PHARE 1996, Programul național PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de Cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protecției sociale și de implementare a acquis-ului în domeniul social - Consensus III Lege 88/2003
18.03.2003
- -
89. L579/13.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 89/2003
18.03.2003
- -
90. L296/17.06.2002 LEGE privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice Lege 90/2003
18.03.2003
- -
91. L545/30.11.2002 LEGE pentru aderarea României la Convenția privind Procedura de Consimțământ Prealabil în Cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide, care fac obiectul comerțului internațional, adoptată la Rotterdam, la 10 septembrie 1998. Lege 91/2003
18.03.2003
- -
92. L535/20.11.2002 LEGE pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki, la 17 martie 1992 Lege 92/2003
18.03.2003
- -
93. L577/13.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Naționale care a participat la activitățile desfășurate în cadrul procesului de aderare a României la N.A.T.O. Lege 93/2003
18.03.2003
- -
94. L569/07.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003 Lege 94/2003
18.03.2003
- -
95. L597/23.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2002 pentru completarea art 45 din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale Lege 95/2003
18.03.2003
- -
96. L372/29.08.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2002 privind Statutul - cadru al unității administrativ-teritoriale Lege 96/2003
18.03.2003
- -
97. L360/08.08.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2002 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 Lege 97/2003
21.03.2003
- -
98. L500/05.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2002 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 Lege 98/2003
21.03.2003
- -
99. L499/05.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2002 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 Lege 99/2003
21.03.2003
- -
100. L506/28.12.1999 LEGE privind înființarea Universității Europene "Drăgan" din Lugoj Lege 100/2003
21.03.2003
- -
101. L525/14.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat Lege 101/2003
24.03.2003
- -
102. L594/23.12.2002 LEGE pentru înființarea comunei Sânnicolau Român, județul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa Lege 102/2003
27.03.2003
- -
103. L564/05.12.2002 LEGE pentru înființarea comunei Sâmbăta de Sus, județul Brașov, prin reorganizarea comunei Voila Lege 103/2003
27.03.2003
- -
104. L595/23.12.2002 LEGE privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului Lege 104/2003
27.03.2003
- -
105. L66/24.02.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare Lege 105/2003
02.04.2003
- -
106. L63/24.02.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2002 pentru modificarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere. Lege 106/2003
02.04.2003
- -
107. L65/24.02.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Națională a Petrolului "Petrom"- S.A. Lege 107/2003
02.04.2003
- -
108. L68/24.02.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Ministerului de Interne și a structurilor subordonate acestuia Lege 108/2003
02.04.2003
- -
109. L69/24.02.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2002 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 109/2003
02.04.2003
- -
110. L54/24.02.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea noțiunii de "produse originare" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și comunitățile Europene și Statale membre ale acestora, pe de altă parte. Lege 110/2003
02.04.2003
- -
111. L440/15.10.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor Lege 111/2003
02.04.2003
- -
112. L83/03.03.2003 LEGE pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat și interguvernamental în perioada 1949-1989, semnat la Beijing, la 27 iunie 2002 Lege 112/2003
02.04.2003
- -
113. L77/03.03.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 17 octombrie 2002, privind modificarea articolului 1 din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind protecția reciprocă a schimbului de informații militare secrete de stat, semnat la Debrecen la 17 februarie 1997 Lege 113/2003
02.04.2003
- -
114. L96/2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2003 privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să încheie acte adiționale la contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni pentru înstrăinarea acțiunii nominative de control după transformarea acesteia în acțiune comună Lege 114/2003
08.04.2003
- -
115. L93/07.03.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2003 privind completarea art.VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative Lege 115/2003
08.04.2003
- -
116. L78/03.03.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație Lege 116/2003
08.04.2003
- -
117. L79/03.03.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor acțiuni deținute de S.C. ELECTRICA S.A Lege 117/2003
08.04.2003
- -
118. L95/07.03.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2003 privind finanțarea unui obiectiv de investiții situat în municipiul Pașcani, județul Iași Lege 118/2003
08.04.2003
- -
119. L81/03.03.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate Lege 119/2003
08.04.2003
- -
120. L584/18.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2002 pentru ratificarea Contractului de finanțare între România, Banca Europeană de Investiții și Administrația Fluvială a Dunării de Jos pentru finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la București la 8 martie 2002 Lege 120/2003
11.04.2003
- -
121. L585/18.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2002 pentu ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanțarea "Proiectului de eficiență energetică", semnat la București la 18 octombrie 2002 Lege 121/2003
11.04.2003
- -
122. L607/23.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între România și Comunitățile Europene privind asocierea României la Cel de-al Șaselea Program Cadru al Comunității Europene pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Activități Demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spațiului European de Cercetare și Inovare (2002 - 2006) și la Cel de-al Șaselea Program Cadru al Comunității Europene pentru Energia Atomică (Euratom) pentru activități de Cercetare și Instruire cu scopul de a contribui la crearea Spațiului European de Cercetare (2002 - 2006), semnat la Bruxelles, la 29 octombrie 2002 Lege 122/2003
11.04.2003
- -
123. L26/31.01.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croația la Acordul Central de Comerț Liber (CEFTA) semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002 și a protocolului adițional nr.12 la Acordul Central European de Comerț liber (CEFTA), semnat la Zagreb, la 5 decembrie 2002. Lege 123/2003
11.04.2003
- -
124. L45/05.02.2003 LEGE pentru aderarea României la Convenția privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor juridice și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965 Lege 124/2003
11.04.2003
- -
125. L582/17.12.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Bosnia și Herțegovina privind comerțul și colaborarea economică, semnat la București, la 14 mai 2002 Lege 125/2003
11.04.2003
- -
126. L4/07.01.2003 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Sistem integrat de management al deșeurilor în orașul Râmnicu Vâlcea, România", semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 11 aprilie 2002 Lege 126/2003
11.04.2003
- -
127. L2/07.01.2003 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Tratarea apei potabile și a apei uzate din orașul Brașov și localitățile învecinate situate în județul Brașov, România", semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 7 iunie 2002 Lege 127/2003
11.04.2003
- -
128. L11/15.01.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la Lisabona, la 26 septembrie 2002 Lege 128/2003
11.04.2003
- -
129. L18/21.01.2003 LEGE pentru modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenției-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau autorităților teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980 Lege 129/2003
11.04.2003
- -
130. L497/24.10.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Național Anticorupție și instanțelor judecătorești care își desfășoară activitatea în Palatul de Justiție din municipiul București Lege 130/2003
11.04.2003
- -
131. L587/18.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare Lege 131/2003
11.04.2003
- -
132. L399/11.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-free Lege 132/2003
11.04.2003
- -
133. L603/23.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice, producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha. Lege 133/2003
11.04.2003
- -
134. L7/08.01.2003 LEGE pentru modificarea art.19 din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România și a art.39 din Legea nr.105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate Lege 134/2003
11.04.2003
- -
135. L223/24.04.2002 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților Lege 135/2003
11.04.2003
- -
136. L162/20.05.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat Lege 136/2003
14.04.2003
- -
137. L527/14.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - SA, Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - SA și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 137/2003
14.04.2003
- -
138. L299/18.09.1998 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare Lege 138/2003
14.04.2003
- -
139. L453/03.10.2002 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2002 pentru modificarea art.138 din Ordonanța de urgență nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate Lege 139/2003
14.04.2003
- -
140. L475/16.10.2002 LEGE privind înființarea comunei Roșiori, prin reorganizarea comunei Diosig, județul Bihor Lege 140/2003
14.04.2003
- -
141. L550/02.12.2002 LEGE privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru copiii cu vârste între 0 - 12 luni Lege 141/2003
14.04.2003
- -
142. L581/16.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale pe anul 2002 Lege 142/2003
14.04.2003
- -
143. L602/23.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2002 privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare Lege 143/2003
14.04.2003
- -
144. L388/13.08.2002 LEGE privind înființarea comunei Traian, județul Ialomița, prin reorganizarea comunei Grivița Lege 144/2003
14.04.2003
- -
145. L30/31.01.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2003 pentru ratificarea Addendumurilor la Memorandumurile de finanțare referitoare la Programul național PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 și Facilitatea suplimentară pentru Investiții 2001 Lege 145/2003
14.04.2003
- -
146. L28/31.01.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind Programul orizontal de pregătire a țărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de pre-aderare în România, semnat la București la 23 octombrie 2002 Lege 146/2003
14.04.2003
- -
147. L5/07.01.2003 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Modernizarea sistemului de apă potabilă și cel al apelor uzate în orașul Pașcani, România", semnat la București la 17 aprilie 2002 și la Bruxelles la 18 decembrie 2001 Lege 147/2003
14.04.2003
- -
148. L580/16.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002 Lege 148/2003
14.04.2003
- -
149. L598/23.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit Lege 149/2003
14.04.2003
- -
150. L135/12.03.2002 LEGEA creditului agricol pentru producție Lege 150/2003
14.04.2003
- -
151. L476/16.10.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului Lege 151/2003
14.04.2003
- -
152. L3/07.01.2003 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru întărirea capacității Agențiilor de Implementare a măsurilor ISPA privind implementarea măsurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficiențelor în România", semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 17 iunie 2002 Lege 152/2003
14.04.2003
- -
153. L6/07.01.2003 LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr.1, convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 22 februarie 2002 și la Bruxelles la 29 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru proiectul tehnic și documentația de licitație pentru secțiunea Drobeta Turnu Severin - Lugoj a drumului național DN 6 și studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova - Lugoj), România", semnat la București la 1 iunie 2001 și la Bruxelles la 7 martie 2001 Lege 153/2003
16.04.2003
- -
154. L1/07.01.2003 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Drobeta Turnu Severin - Lugoj a drumului național DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova - Lugoj), România", semnat la București, la 17 aprilie 2002 și la Bruxelles, la 13 decembrie 2001 Lege 154/2003
16.04.2003
- -
155. L13/16.01.2003 LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr.1 între Guvernul României și Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 14 august 2001 și la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Construcția și reabilitarea secțiunilor 4 și 5 ale autostrăzii București - Cernavodă, România", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000 Lege 155/2003
16.04.2003
- -
156. L489/18.10.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 156/2003
16.04.2003
- -
157. L15/16.01.2003 LEGE pentru ratificarea amendamentelor între Guvernul României și Comisia Europeană la Memorandumurile de finanțare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000 - 2001, convenite prin schimb de scrisori, semnate la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 14 mai 2002 Lege 157/2003
16.04.2003
- -
158. L233/01.07.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/1999 pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/1998 Lege 158/2003
16.04.2003
- -
159. L25/28.01.2003 LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 11 aprilie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN5 București - Giurgiu", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000 Lege 159/2003
16.04.2003
- -
160. L14/16.01.2003 LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr.1 între Guvernul României și Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 14 august 2001 și la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București - Giurgiu", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000 Lege 160/2003
16.04.2003
- -
161. L107/17.03.2003 LEGE privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Lege 161/2003
19.04.2003
- -
162. L46/05.02.2003 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind Programul FEU+6, semnat la București la data de 17 mai 2002 Lege 162/2003
22.04.2003
- -
163. L29/31.01.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind Programul de cooperare și dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani, semnat la București la 20 iulie 2002 Lege 163/2003
22.04.2003
- -
164. L23/24.01.2003 LEGE pentru ratificarea Protocolului Adițional, semnat la Kiev, la 15 martie 2002, la Acordul de cooperare între guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre privind combaterea criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra, la 2 octombrie 1998 Lege 164/2003
22.04.2003
- -
165. L540/25.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2002 privind suspendarea unor dispoziții din Legea cetățeniei române nr.21/1991 Lege 165/2003
22.04.2003
- -
166. L608/24.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003, personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomați Lege 166/2003
22.04.2003
- -
167. L596/23.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică Lege 167/2003
22.04.2003
- -
168. L80/03.03.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.204/2002 pentru aprobarea modificării denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a Taxelor vamale aferente acestora Lege 168/2003
05.05.2003
- -
169. L119/28.03.2003 LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. Lege 169/2003
05.05.2003
- -
170. L130/28.03.2003 LEGE pentru înființarea comunei Vlădeni, prin reorganizarea comunei Dărmănești, județul Dâmbovița Lege 170/2003
05.05.2003
- -
171. L129/28.03.2003 LEGE privind înființarea comunei Șerbăuți, prin reorganizarea comunei Calafindești, județul Suceava. Lege 171/2003
05.05.2003
- -
172. L92/07.03.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.201/2002 pentru modificarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare Lege 172/2003
05.05.2003
- -
173. L124/28.03.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Național Anticorupție și instanțelor judecătorești care își desfășoară activitatea în Palatul de Justiție din municipiul București Lege 173/2003
05.05.2003
- -
174. L21/23.01.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Convenției Complementare între Ministerul de Interne din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finanțării lucrărilor de reparații, amenajări și dotări cu mobilier și material didactic a localului Școlii de Aplicație a Jandarmeriei Române, semnată la București, la data de 9 iulie 2002 Lege 174/2003
09.05.2003
- -
175. L17/21.01.2003 LEGE pentru aderarea României la Convenția privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 martie 1970 Lege 175/2003
09.05.2003
- -
176. L73/25.02.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului General între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investițional, tehnico-științific, cultural, sportiv și de tineret, semnat la Riad, la 3 iunie 2002. Lege 176/2003
09.05.2003
- -
177. L87/05.03.2003 LEGE pentru asigurarea fondurilor necesare decontării cheltuielilor efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente Programului Sapard "Măsura 2.1- Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale". Lege 177/2003
09.05.2003
- -
178. L305/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie Lege 178/2003
09.05.2003
- -
179. L76/03.03.2003 LEGE privind cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din domeniul protecției mediului înconjurător. Lege 179/2003
09.05.2003
- -
180. L38/31.01.2003 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.68/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 180/2003
09.05.2003
- -
181. L381/31.08.2002 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.68/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 181/2003
09.05.2003
- -
182. L352/17.07.2002 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.40/2002 pentru modificarea și completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 182/2003
09.05.2003
- -
183. L39/31.01.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate Lege 183/2003
09.05.2003
- -
184. L592/23.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2002 privind stingerea unor obligații de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România, precum și a personalului acestora Lege 184/2003
09.05.2003
- -
185. L447/02.10.2002 LEGE privind înființarea comunei Rîca, județul Argeș Lege 185/2003
09.05.2003
- -
186. L231/08.05.2002 LEGE privind promovarea culturii scrise Lege 186/2003
09.05.2003
- -
187. L16/16.01.2003 LEGE privind competența de jurisdicție, recunoașterea și executarea în România a hotărârilor în materie civilă și comercială pronunțate în statele membre ale Uniunii Europene Lege 187/2003
09.05.2003
- -
188. L574/11.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2002 pentru modificarea alin.(6) și (7) ale art.5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 188/2003
09.05.2003
- -
189. L10/10.01.2003 LEGE privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială Lege 189/2003
13.05.2003
- -
190. L64/24.02.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/2002 privind înființarea Societății Comerciale Melana IV - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor. Lege 190/2003
13.05.2003
- -
191. L51/18.02.2003 LEGE privind infracțiunile la regimul transportului naval. Lege 191/2003
13.05.2003
- -
192. L50/14.02.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea art.31 alin(1) din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale Lege 192/2003
13.05.2003
- -
193. L403/16.09.2002 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare Lege 193/2003
13.05.2003
- -
194. L40/31.01.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2003 pentru modificarea și completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare a serviciilor publice de salubrizare a localităților Lege 194/2003
13.05.2003
- -
195. L583/18.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi a României salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000 Lege 195/2003
13.05.2003
- -
196. L57/11.02.2002 LEGE privind prevenirea și combaterea pornografiei Lege 196/2003
13.05.2003
- -
197. L37/31.01.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2003 privind modificarea alin.(3) art.1 din Ordonanța de urgență nr.163/2001privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 197/2003
13.05.2003
- -
198. L43/31.01.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale Lege 198/2003
13.05.2003
- -
199. L33/31.01.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 privind suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale. Lege 199/2003
15.05.2003
- -
200. L49/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul Lege 200/2003
16.05.2003
- -
201. L60/24.02.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului Lege 201/2003
16.05.2003
- -
202. L123/28.03.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizarii sistemului electronic de colectare a datelor statistice Lege 202/2003
16.05.2003
- -
203. L61/24.02.2003 LEGE privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european Lege 203/2003
16.05.2003
- -
204. L67/24.02.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2002 pentru modificarea art.10 din Legea nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni Lege 204/2003
16.05.2003
- -
205. L82/03.03.2003 LEGE privind înființarea comunei Negrilești, prin reorganizarea comunei Bârsești, județul Vrancea. Lege 205/2003
16.05.2003
- -
206. L57/24.02.2003 LEGE pentru înființarea comunei Ploscuțeni, prin reorganizarea comunei Homocea, județul Vrancea Lege 206/2003
16.05.2003
- -
207. L58/24.02.2003 LEGE pentru înființarea comunei Popești, prin reorganizarea comunei Urechești, județul Vrancea Lege 207/2003
16.05.2003
- -
208. L59/24.02.2003 LEGE pentru înființarea comunei Păulești, prin reorganizarea comunei Tulnici, județul Vrancea. Lege 208/2003
16.05.2003
- -
209. L56/24.02.2003 LEGE pentru înființarea comunei Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic, județul Suceava. Lege 209/2003
16.05.2003
- -
210. L330/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române Lege 210/2003
16.05.2003
- -
211. L571/07.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate. Lege 211/2003
16.05.2003
- -
212. L71/24.02.2003 LEGE pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România. Lege 212/2003
21.05.2003
- -
213. L74/27.02.2003 LEGE pentru ratificarea Convenției europene asupra promovării serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung pentru tineret, încheiată la Strasbourg, la 11 mai 2000 Lege 213/2003
22.05.2003
- -
214. L113/24.03.2003 LEGE pentru ratificarea celui de Al patrulea Protocol adițional, semnat la Roma, la 11 decembrie 2002, la Acordul cu privire la Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Scopje la 26 septembrie 1998. Lege 214/2003
22.05.2003
- -
215. L70/24.02.2003 LEGE pentru aderarea României la Convenția privind facilitarea accesului internațional la justiție, adoptat la Haga, la 25 octombrie 1980. Lege 215/2003
22.05.2003
- -
216. L84/03.03.2003 LEGE privind aderarea României la Convenția Europeană asupra recunoașterii și executării hotărârilor în materie de încredințare a copiilor și de restabilire a încredințării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980. Lege 216/2003
22.05.2003
- -
217. L225/13.06.2001 LEGE pentru prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 217/2003
22.05.2003
- -
218. L144/21.04.2003 LEGE privind aprobarea participării Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociația Forțelor de Poliție și Jandarmerie Europene și Mediteraneene cu Statut Militar. Lege 218/2003
22.05.2003
- -
219. L34/31.01.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2003 pentru modificarea art.8 lit.e) din Legea nr.148/2000 privind publicitatea. Lege 219/2003
22.05.2003
- -
220. L99/07.03.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003, personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică Lege 220/2003
22.05.2003
- -
221. L72/25.02.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 221/2003
22.05.2003
- -
222. L55/24.02.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere Lege 222/2003
22.05.2003
- -
223. L101/10.03.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Republica Cehă în domeniul securității sociale, semnat la București, la 24 septembrie 2002 Lege 223/2003
23.05.2003
- -
224. L111/20.03.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la București și la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București, la Contractul de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura urbană în București, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 și la București la 19 decembrie 2000 și pentru modificarea Legii nr.489/2001 privind ratificarea acestui Contract. Lege 224/2003
23.05.2003
- -
225. L85/04.03.2003 LEGE privind trecerea cu titlu gratuit a unei părți dintr-un imobil, situat în municipiul București, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe. Lege 225/2003
23.05.2003
- -
226. L12/16.01.2003 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la granița ungară până la Simeria și studiile adiacente", semnat la București la 17 aprilie 2002 și la Bruxelles la 20 decembrie 2001 Lege 226/2003
23.05.2003
- -
227. L151/21.04.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 227/2003
23.05.2003
- -
228. L100/07.03.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici. Lege 228/2003
23.05.2003
- -
229. L150/21.04.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2003 pentru modificarea art.33 din Ordonanța Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România. Lege 229/2003
23.05.2003
- -
230. L418/17.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România Lege 230/2003
23.05.2003
- -
231. L36/31.01.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, deține și folosi sigilii cu stema României și timbru sec instituțiilor de învățamânt superior particular acreditate, care fac parte din sistemul național de învățământ Lege 231/2003
23.05.2003
- -
232. L94/07.03.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală Lege 232/2003
31.05.2003
- -
233. L75/28.02.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale. Lege 233/2003
31.05.2003
- -
234. L147/21.04.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2003 pentru modificarea Legii nr.36/1993 privind finanțarea unor acțiuni de integrare economică și culturală între România și Republica Moldova. Lege 234/2003
02.06.2003
- -
235. L162/21.04.2003 LEGE privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării și Prognozei a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internațional al Expozițiilor (BIE) Lege 235/2003
02.06.2003
- -
236. L224/24.04.2002 LEGE privind organizarea pieței tutunului brut în România Lege 236/2003
02.06.2003
- -
237. L128/28.03.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenților economici Lege 237/2003
02.06.2003
- -
238. L120/28.03.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor. Lege 238/2003
02.06.2003
- -
239. L143/21.04.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritații Naționale pentru Persoanele cu Handicap. Lege 239/2003
06.06.2003
- -
240. L131/02.04.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală. Lege 240/2003
06.06.2003
- -
241. L164/2003 LEGE pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia Lege 241/2003
06.06.2003
- -
242. L97/07.03.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor Lege 242/2003
06.06.2003
- -
243. L136/09.04.2003 LEGE pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Ordonanța Guvernului nr.21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Craiova-Drobeta -Turnu Severin a drumului național DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001. Lege 243/2003
06.06.2003
- -
244. L184/13.05.2003 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 6/2003 privind acordarea unor facilități populației pentru plata energiei termice. Lege 244/2003
10.06.2003
- -
245. L149/21.04.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilitați populației pentru plata energiei termice. Lege 245/2003
10.06.2003
- -
246. L122/28.03.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice Lege 246/2003
10.06.2003
- -
247. L118/28.03.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare Lege 247/2003
10.06.2003
- -
248. L159/21.04.2003 LEGE pentru completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991. Lege 248/2003
10.06.2003
- -
249. L459/09.10.2002 LEGE pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 249/2003
10.06.2003
- -
250. L98/07.03.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Lege 250/2003
10.06.2003
- -
251. L112/20.03.2003 LEGE pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică internă a României pentru anul 2003. Lege 251/2003
10.06.2003
- -
252. L105/14.03.2003 LEGE privind registrul unic de control. Lege 252/2003
10.06.2003
- -
253. L137/11.04.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.132/1999 privind înființarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților. Lege 253/2003
10.06.2003
- -
254. L524/12.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcțiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 și neterminate până la data de 1 iulie 2002 Lege 254/2003
10.06.2003
- -
255. L590/23.12.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2002 pentru modificarea Legii nr.326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală Lege 255/2003
10.06.2003
- -
256. L154/21.04.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România Lege 256/2003
10.06.2003
- -
257. L186/13.05.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind transportul maritim, semnat la Cairo la 15 octombrie 2002. Lege 257/2003
13.06.2003
- -
258. L185/13.05.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 543/2002 privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni. Lege 258/2003
13.06.2003
- -
259. L163/21.04.2003 LEGE pentru declararea ca municipiu a orașului Moreni, județul Dâmbovița. Lege 259/2003
13.06.2003
- -
260. L181/13.05.2003 LEGE pentru înființarea satului Hemieni, comuna Pârjol, jud.Bacău Lege 260/2003
13.06.2003
- -
261. L156/21.04.2003 LEGE privind înființarea comunei Dochia, prin reorganizarea comunei Girov, județul Neamț. Lege 261/2003
13.06.2003
- -
262. L157/21.04.2003 LEGE privind înființarea comunei Poiana Ilvei, prin reorganizarea comunei Măgura Ilvei, județul Bistrița -Năsăud. Lege 262/2003
13.06.2003
- -
263. L152/21.04.2003 LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Miercurea Nirajului, Județul Mureș. Lege 263/2003
13.06.2003
- -
264. L62/24.02.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice Lege 264/2003
13.06.2003
- -
265. L183/13.05.2003 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 65/2002 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Lege 265/2003
13.06.2003
- -
266. L153/21.04.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Lege 266/2003
13.06.2003
- -
267. L160/21.04.2003 LEGE pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora și a art.13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 Lege 267/2003
13.06.2003
- -
268. L204/27.05.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995. Lege 268/2003
13.06.2003
- -
269. L24/24.01.2003 LEGE privind Statutul Corpului Diplomatic și Consular al României Lege 269/2003
17.06.2003
- -
270. L521/08.11.2002 LEGEA spitalelor Lege 270/2003
18.06.2003
- -
271. L138/14.04.2003 LEGE pentru ratificarea Protocoalelor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 ianuarie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 și la Gothenburg la 1 decembrie 1999. Lege 271/2003
23.06.2003
- -
272. L132/03.04.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului de consilieri de integrare. Lege 272/2003
23.06.2003
- -
273. L106/17.03.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităților. Lege 273/2003
23.06.2003
- -
274. L126/28.03.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă. Lege 274/2003
23.06.2003
- -
275. L32/31.01.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Lege 275/2003
23.06.2003
- -
276. L488/29.08.1997 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării Lege 276/2003
23.06.2003
- -
277. L25/1998 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 28/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei , tehnologiei și inovării Lege 277/2003
23.06.2003
- -
278. L575/12.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socio-economică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului Lege 278/2003
23.06.2003
- -
279. L203/23.05.2003 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 279/2003
24.06.2003
- -
280. L593/23.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere Lege 280/2003
24.06.2003
- -
281. L209/22.04.2002 LEGE privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale Lege 281/2003
24.06.2003
- -
282. L501/28.12.1999 LEGE privind înființarea Universității Ecologice din București Lege 282/2003
26.06.2003
- -
283. L189/14.05.2003 LEGE pentru ratificarea Protocolului Opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999 Lege 283/2003
26.06.2003
- -
284. L167/23.04.2003 LEGE pentru ratificarea Convenției Consulare între România și Republica Macedonia, semnată la Skopje, la 6 noiembrie 2002. Lege 284/2003
26.06.2003
- -
285. L165/21.04.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate. Lege 285/2003
26.06.2003
- -
286. L318/21.06.2002 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului Lege 286/2003
27.06.2003
- -
287. L190/14.05.2003 LEGE pentru aderarea României la articolul 1, în forma modificată, adoptat la Geneva la 21 decembrie 2001, la Protocolul privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor, armelor-capcană și altor dispozitive, în forma modificată, adoptat la Geneva la 3 mai 1996 (Protocolul II modificat la 3 mai 1996) și la Protocolul adițional privind armele laser care pot provoca orbirea (Protocolul IV), adoptat la Viena, la 13 octombrie 1995 ale Convenției privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, adoptată la Geneva, la 10 octombrie 1980 Lege 287/2003
27.06.2003
- -
288. L166/23.04.2003 LEGE pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind înființarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 1997 și aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO) din 4-6 noiembrie 1997. Lege 288/2003
27.06.2003
- -
289. L148/21.04.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2003 privind prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art.22 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989. Lege 289/2003
27.06.2003
- -
290. L350/09.07.2002 LEGE privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 Lege 290/2003
27.06.2003
- -
291. L200/23.05.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2003 privind vânzarea unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române S.A. Lege 291/2003
27.06.2003
- -
292. L207/17.04.2002 LEGE privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale Lege 292/2003
27.06.2003
- -
293. L211/27.05.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat Lege 293/2003
27.06.2003
- -
294. L328/26.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr.137/1995, republicată Lege 294/2003
27.06.2003
- -
295. L173/25.04.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2003 pentru prorogarea unor termene prevăzute la articolul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha Lege 295/2003
30.06.2003
- -
296. L209/27.05.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a societății comerciale C.S.R. S.A. Reșița Lege 296/2003
30.06.2003
- -
297. L208/27.05.2003 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2002 pentru modificarea articolului 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societății Comerciale C.S.R. S.A. Reșița Lege 297/2003
30.06.2003
- -
298. L258/18.06.2003 LEGE pentru ratificarea Actului Adițional nr.1 convenit prin scrisoarea semnată la 5 mai 2003 la București și la 12 mai 2003 la Paris, între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999 Lege 298/2003
30.06.2003
- -
299. L182/13.05.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului. Lege 299/2003
01.07.2003
- -
300. L180/09.05.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internaționale, semnat la București, la 26 noiembrie 2002. Lege 300/2003
04.07.2003
- -
301. L193/19.05.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Kuwait privind statutul forțelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait, la 10 martie 2003 și 11 martie 2003. Lege 301/2003
04.07.2003
- -
302. L142/18.04.2003 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei pentru Implementarea în comun (JI) și a acordului asupra proiectului ''Dezvoltarea utilităților municipale - sistemul de încălzire din Făgăraș - faza a doua - CT5, CT6, CT7,CT8, Județul Brașov '', semnate la Oslo, la 21 decembrie 2001 Lege 302/2003
04.07.2003
- -
303. L168/23.04.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2003 pentru ratificarea Acordului Anual de Finanțare 2002 dintre Guvernul României și Comisia Comunității Europene cu privire la Programul Special de Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, semnat la Bruxelles, la 1 aprilie 2003. Lege 303/2003
04.07.2003
- -
304. L600/23.12.2002 LEGE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice Lege 304/2003
04.07.2003
- -
305. L243/06.06.2003 LEGE privind organizarea pieței plantelor ornamentale și produselor din floricultură pe principiile comunitare de piață. Lege 305/2003
08.07.2003
- -
306. L172/25.04.2003 LEGE pentru modificarea Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local Lege 306/2003
08.07.2003
- -
307. L226/04.06.2003 LEGE pentru completarea art. 24 din Legea nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie Lege 307/2003
08.07.2003
- -
308. L220/04.06.2003 LEGE privind aprobarea afilierii Agenției Naționale pentru ocuparea Forței de Muncă la Asociația Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare ( A.M.S.P.O.) Lege 308/2003
08.07.2003
- -
309. L505/16.11.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor Lege 309/2003
08.07.2003
- -
310. L300/31.08.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice Lege 310/2003
08.07.2003
- -
311. L236/15.05.2002 LEGEA muzeelor și colecțiilor publice Lege 311/2003
08.07.2003
- -
312. L102/11.03.2003 LEGE privind producerea și valorificarea legumelor de câmp. Lege 312/2003
08.07.2003
- -
313. L357/01.08.2002 LEGE pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, precum și a contului de execuție a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe anul 2001 Lege 313/2003
08.07.2003
- -
314. L199/23.05.2003 LEGE pentru modificarea articolului 15 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice Lege 314/2003
08.07.2003
- -
315. L589/20.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare Lege 315/2003
08.07.2003
- -
316. L246/06.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitați de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare. Lege 316/2003
08.07.2003
- -
317. L242/06.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2003 pentru suspendarea plății taxei pe valoare adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informații Externe și Serviciului de Telecomunicații Speciale. Lege 317/2003
08.07.2003
- -
318. L490/21.10.2002 LEGEA energiei electrice Lege 318/2003
08.07.2003
- -
319. L146/21.04.2003 LEGE privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare Lege 319/2003
08.07.2003
- -
320. L31/31.01.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală. Lege 320/2003
08.07.2003
- -
321. L27/31.01.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare. Lege 321/2003
08.07.2003
- -
322. L229/04.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr.110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung Lege 322/2003
08.07.2003
- -
323. L125/28.03.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea numelor persoanelor fizice Lege 323/2003
08.07.2003
- -
324. L377/31.08.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Lege 324/2003
08.07.2003
- -
325. L223/04.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea și completarea art.20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate Lege 325/2003
08.07.2003
- -
326. L221/04.06.2003 LEGE privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenții maternali profesioniști. Lege 326/2003
08.07.2003
- -
327. L225/04.06.2003 LEGE privind Ordinul "Mihai Viteazul" Lege 327/2003
08.07.2003
- -
328. L192/19.05.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea art.37 alin2 din Legea nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare. Lege 328/2003
08.07.2003
- -
329. L81/10.03.1998 LEGE privind exercitarea profesiei de detectiv particular Lege 329/2003
08.07.2003
- -
330. L91/07.03.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2002 privind organizarea și funcționarea societăților de credit ipotecar Lege 330/2003
08.07.2003
- -
331. L90/07.03.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului Lege 331/2003
08.07.2003
- -
332. L191/19.05.2003 LEGE privind afilierea Direcției Generale de Informații a Apărării la Agenția Sisteme de Culegere și Exploatare pentru Câmpul de Luptă și autorizarea plății cotizației anuale. Lege 332/2003
08.07.2003
- -
333. L233/10.05.2002 LEGE privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor Lege 333/2003
08.07.2003
- -
334. L222/04.06.2003 LEGE pentru înființarea comunei Groșii țibleșului, prin reorganizarea comunei Suciu de Sus, județul Maramureș Lege 334/2003
08.07.2003
- -
335. L240/06.06.2003 LEGE pentru înființarea comunei Nenciulești, județul Teleorman, prin reorganizarea comunei Mavrodin Lege 335/2003
08.07.2003
- -
336. L257/18.06.2003 LEGE privind declararea ca oraș a comunei Săliște, județul Sibiu Lege 336/2003
08.07.2003
- -
337. L234/06.06.2003 LEGE pentru înființarea comunei Coșula, județul Botoșani, prin reorganizarea comunei Copălău Lege 337/2003
08.07.2003
- -
338. L244/06.06.2003 LEGE pentru înființarea comunei Chibed, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Ghindari Lege 338/2003
08.07.2003
- -
339. L239/06.06.2003 LEGE pentru înființarea comunei Fîntîna Mare, județul Suceava, prin reorganizarea comunei Vadu Moldovei Lege 339/2003
08.07.2003
- -
340. L236/06.06.2003 LEGE pentru înființarea comunei Ruginoasa, județul Neamț, prin reorganizarea comunei Dulcești Lege 340/2003
08.07.2003
- -
341. L224/04.06.2003 LEGE pentru înființarea comunei Vulturești, prin reorganizarea comunei Hârtiești județul Argeș Lege 341/2003
08.07.2003
- -
342. L235/06.06.2003 LEGE pentru înfințarea comunei Lozna, județul Botoșani, prin reorganizarea comunei Dersca Lege 342/2003
08.07.2003
- -
343. L238/06.06.2003 LEGE pentru înființarea comunei Dimăcheni, județul Botoșani, prin reorganizarea comunei Corlăteni Lege 343/2003
08.07.2003
- -
344. L237/06.06.2003 LEGE pentru înființarea comunei Cândești, jud. Botoșani, prin reorganizarea comunei Mihăileni Lege 344/2003
08.07.2003
- -
345. L194/19.05.2003 LEGE pentru ratificarea Protocolului privind înființarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanța (România) la Omisalj (Croația), dintre România, Republica Federală Iugoslavia și Republica Croația, semnat la București la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev, la 22 iulie 1999. Lege 345/2003
10.07.2003
- -
346. L359/01.08.2002 LEGE pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 2001 Lege 346/2003
10.07.2003
- -
347. L127/28.03.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților Lege 347/2003
10.07.2003
- -
348. L161/21.04.2003 LEGEA pomiculturii Lege 348/2003
10.07.2003
- -
349. L241/06.06.2003 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea art.4 al Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice Lege 349/2003
10.07.2003
- -
350. L158/21.04.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr.16/1994 Lege 350/2003
10.07.2003
- -
351. L227/04.06.2003 LEGE pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman Lege 351/2003
10.07.2003
- -
352. L22/30.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Academiei Române de Aviație Lege 352/2003
10.07.2003
- -
353. L41/31.01.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor Lege 353/2003
10.07.2003
- -
354. L187/13.05.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională Lege 354/2003
10.07.2003
- -
355. L175/06.05.2003 LEGE privind răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operațiuni aeriene civile în spațiul aerian național. Lege 355/2003
10.07.2003
- -
356. L104/13.03.2003 LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român. Lege 356/2003
11.07.2003
- -
357. L588/20.12.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 357/2003
11.07.2003
- -
358. L42/31.01.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2003 privind colectarea creanțelor bugetare locale Lege 358/2003
11.07.2003
- -
359. L301/11.07.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2003 privind modificarea unor dispoziții din codul de procedură penală. Lege 359/2003
02.09.2003
- -
360. L141/18.04.2003 LEGE privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase Lege 360/2003
02.09.2003
- -
361. L267/23.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol și scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiții " Deponeu Ecologic Zonal" - județul Timiș Lege 361/2003
19.09.2003
- -
362. L266/23.06.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2003 pentru perfecționarea cadrului legislativ privind regimul metalelor prețioase în România. Lege 362/2003
19.09.2003
- -
363. L245/06.06.2003 LEGE privind finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor Lege 363/2003
19.09.2003
- -
364. L265/23.06.2003 LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război Lege 364/2003
19.09.2003
- -
365. L253/13.06.2003 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Comisia Europeană și Guvernul României referitor la asistența sub formă de grant din Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Asistență Tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orașele Baia Mare, Botoșani, Drobeta, Galați, Deva și Hunedoara în România", semnat la Bruxelles, la 17 septembrie 2002, și la București, la 11 martie 2003 Lege 365/2003
19.09.2003
- -
366. L249/10.06.2003 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Baku, la 29 octombrie 2002 Lege 366/2003
19.09.2003
- -
367. L232/06.06.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București, la 18 martie 2002, și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la București, la 18 martie 2002 Lege 367/2003
19.09.2003
- -
368. L268/23.06.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Baku, la 29 octombrie 2002. Lege 368/2003
19.09.2003
- -
369. L287/02.07.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor,semnat la București, la 20 februarie 2003 Lege 369/2003
19.09.2003
- -
370. L288/02.07.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere suplimentar, convenite la București și Washington, prin Scrisoarea părții române din 9 aprilie 2003 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Internațional din 25 aprilie 2003 Lege 370/2003
19.09.2003
- -
371. L254/16.06.2003 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate și a stației de epurare în municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest, România", semnat la Bruxelles, la 13 decembrie 2002, și la București, la 31 martie 2003 Lege 371/2003
19.09.2003
- -
372. L251/13.06.2003 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre în România" semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 și la București la 31 martie 2003 Lege 372/2003
19.09.2003
- -
373. L252/13.06.2003 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și al apei uzate în municipiul Sibiu, județul Sibiu, România", semnat la Bruxelles, la 18 decembrie 2002 și la București la 31 martie 2003 Lege 373/2003
19.09.2003
- -
374. L286/02.07.2003 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Organizația Internațională pentru Migrație privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate, semnat la București, la 28 iunie 2002 Lege 374/2003
22.09.2003
- -
375. L325/27.08.2003 LEGE pentru organizarea și desfășurarea referendumului național privind revizuirea Constituției Lege 375/2003
22.09.2003
- -
376. L530/2002 LEGE privind înființarea comunei Cazasu, prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, județul Brăila Lege 376/2003
30.09.2003
- -
377. L533/20.11.2002 LEGE privind înființarea comunei Malu, prin reorganizarea comunei Vedea, județul Giurgiu Lege 377/2003
30.09.2003
- -
378. L492/21.10.2002 LEGE privind înființarea comunei Coșna, prin reorganizarea comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava Lege 378/2003
30.09.2003
- -
379. L233/06.06.2003 LEGE privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război Lege 379/2003
30.09.2003
- -
380. L414/30.12.1998 LEGE pentru respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/1998 privind energia electrică și termică Lege 380/2003
30.09.2003
- -
381. L231/05.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanței statului provenită din executarea garanției emise pentru împrumutul extern acordat Societății Naționale "Îmbunătățiri funciare" Lege 381/2003
30.09.2003
- -
382. L295/02.07.2003 LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Sărmașu, județul Mureș Lege 382/2003
30.09.2003
- -
383. L326/28.08.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor de asigurări sociale pentru agricultori. Lege 383/2003
30.09.2003
- -
384. L294/02.07.2003 LEGE privind înființarea comunei Tomești, prin reorganizarea comunei Cârța, județul Harghita Lege 384/2003
30.09.2003
- -
385. L328/28.08.2003 LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției Lege 385/2003
30.09.2003
- -
386. L198/22.05.2003 LEGE pentru modificarea articolului 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice. Lege 386/2003
30.09.2003
- -
387. L197/22.05.2003 LEGE privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare Lege 387/2003
30.09.2003
- -
388. L248/10.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune către Administrația Națonală a Rezervelor de Stat în anul 2001. Lege 388/2003
30.09.2003
- -
389. L218/30.05.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene. Lege 389/2003
30.09.2003
- -
390. L230/05.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2003 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale Lege 390/2003
30.09.2003
- -
391. L179/03.04.2002 LEGE privind declararea ca municipiu a orașului Beiuș, județul Bihor Lege 391/2003
30.09.2003
- -
392. L217/29.05.2003 LEGE pentru stabilirea parității între dolarul cliring și dolarul SUA cu scopul stingerii obligațiilor ce derivă din scrisorile de contragaranție, exprimate în dolari cliring, pe relația Republica Islamică Iran. Lege 392/2003
30.09.2003
- -
393. L262/19.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Acordului - cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București, la 14 mai 2003, și la Paris, la 22 mai 2003. Lege 393/2003
07.10.2003
- -
394. L299/04.07.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003 Lege 394/2003
07.10.2003
- -
395. L303/11.07.2003 LEGE pentru ratificarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles, la 30 ianuarie 2003 și la București la 28 martie 2003, între Guvernul României și Comisia Europeană, la Memorandumurile de finanțare ISPA pentru proiectele aprobate de Comisia Europeană în anii 2000, 2001, 2002 și încă nefinalizate. Lege 395/2003
07.10.2003
- -
396. L272/23.06.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003 Lege 396/2003
07.10.2003
- -
397. L274/23.06.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Republica Albania, semnat la Tirana, la 21 februarie 2003 Lege 397/2003
07.10.2003
- -
398. L275/23.06.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Bosnia și Herțegovina, semnat la Sarajevo la 8 aprilie 2003 Lege 398/2003
07.10.2003
- -
399. L315/31.07.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Românie și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanțare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001 Lege 399/2003
07.10.2003
- -
400. L273/23.06.2003 LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 31 ianuarie 2003, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare forestieră Lege 400/2003
07.10.2003
- -
401. L188/13.05.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 401/2003
07.10.2003
- -
402. L155/21.04.2003 LEGE privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 402/2003
07.10.2003
- -
403. L327/28.08.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate Lege 403/2003
07.10.2003
- -
404. L420/17.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale Apele Române Lege 404/2003
07.10.2003
- -
405. L247/09.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Lege 405/2003
13.10.2003
- -
406. L202/23.05.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine Lege 406/2003
13.10.2003
- -
407. L291/02.07.2003 LEGE pentru înființarea comunei Ghindăoani, prin reorganizarea comunei Bălțătești, județul Neamț Lege 407/2003
17.10.2003
- -
408. L292/02.07.2003 LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Roznov, județul Neamț Lege 408/2003
17.10.2003
- -
409. L293/02.07.2003 LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Sîngeorgiu de Pădure, județul Mureș Lege 409/2003
17.10.2003
- -
410. L290/02.07.2003 LEGE privind declararea ca oraș a comunei Berbești, județul Vâlcea Lege 410/2003
17.10.2003
- -
411. L375/15.09.2003 LEGEA ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la București la 10 aprilie 2002 și la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului Finalizarea lucrărilor și modernizarea stației de epurare a apelor uzate București, România", semnat la Bruxelles 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001. Lege 411/2003
20.10.2003
- -
412. L376/15.09.2003 LEGEA ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 august 2002 și la București la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001. Lege 412/2003
20.10.2003
- -
413. L374/15.09.2003 LEGE privind asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington și plata cotizației de membru. Lege 413/2003
20.10.2003
- -
414. L377/15.09.2003 LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 august 2002 și la București la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemului de apă potabilă și a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calității apei și protecției mediului în municipiul Iași, România", semnat la Bruxelles 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001. Lege 414/2003
20.10.2003
- -
415. L302/11.07.2003 LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la București la 7 august 2002 și la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000. Lege 415/2003
20.10.2003
- -
416. L378/15.09.2003 LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 august 2002 și la București la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea și modificarea sistemului de canalizare și a sistemului de furnizare și tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureș, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001. Lege 416/2003
20.10.2003
- -
417. L351/08.09.2003 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea stației de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a rețelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002, și la București la 31 martie 2003 Lege 417/2003
20.10.2003
- -
418. L352/08.09.2003 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la asistență financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare (ISPA) pentru măsura "Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare și a stației de epurare din Piatra Neamț", Județul Neamț - România, semnat la Bruxelles, la 10 decembrie 2002, și la București, la 31 martie 2003 Lege 418/2003
20.10.2003
- -
419. L304/11.07.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecției minorităților naționale, semnat la Belgrad, la 4 noiembrie 2002. Lege 419/2003
20.10.2003
- -
420. L364/15.09.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituțiile militare de învățământ ale Ministerului de Interne cu studiile din instituțiile civile de învățământ și a stagiului efectuat in funcțiile militare în Ministerul Administrației și Internelor cu stagiul specific funcțiilor civile Lege 420/2003
20.10.2003
- -
421. L307/16.07.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului privind constituirea Consiliului de Planificare a Urgențelor Civil-Militare pentru Sud-Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia, la 3 aprilie 2001. Lege 421/2003
20.10.2003
- -
422. L353/08.09.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea Acordurilor dintre Ministerul Sănătății și Familiei și Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malarie privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA și tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003 Lege 422/2003
20.10.2003
- -
423. L382/15.09.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2002 privind acordarea de către Ministerul Administrației și Internelor a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung Lege 423/2003
20.10.2003
- -
424. L381/15.09.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului către Societatea Comercială ARO S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale Lege 424/2003
20.10.2003
- -
425. L386/15.09.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001 Lege 425/2003
20.10.2003
- -
426. L365/15.09.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 pentru acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat. Lege 426/2003
20.10.2003
- -
427. L385/15.09.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 427/2003
20.10.2003
- -
428. L387/15.09.2003 LEGE pentru completarea art. 6 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 Lege 428/2003
20.10.2003
- -
429. L297/02.07.2003 LEGEA de revizuire a Constituției României Lege 429/2003
29.10.2003
- -
430. L317/05.08.2003 LEGE pentru aderarea României la Acordul privind înființarea Organizației Internaționale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma, la 5 februarie 1988, așa cum a fost modificat la 1 iulie 2002. Lege 430/2003
27.10.2003
- -
431. L394/18.09.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, republicată Lege 431/2003
27.10.2003
- -
432. L380/15.09.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații. Lege 432/2003
27.10.2003
- -
433. L384/15.09.2003 LEGE pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare Lege 433/2003
27.10.2003
- -
434. L391/18.09.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2002 (2002/000-586.01-2002/000-586.06), semnat la București, la 11 decembrie 2002. Lege 434/2003
27.10.2003
- -
435. L392/18.09.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul Phare 2002 de cooperare transfrntalieră dintre România și Ungaria, semnat la București la 11 decembrie 2002. Lege 435/2003
27.10.2003
- -
436. L393/18.09.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria, semnat la București la 11 decembrie 2002. Lege 436/2003
27.10.2003
- -
437. L314/31.07.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2003 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 20 martie 2003, la Memorandumul de finanțare referitor la Programul pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP). Lege 437/2003
27.10.2003
- -
438. L332/30.08.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistență comunitară în domeniul securității nucleare pentru 2002 pentru România, semnat la București, la 23 ianuarie 2003. Lege 438/2003
27.10.2003
- -
439. L361/15.09.2003 LEGE privind ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003 Lege 439/2003
27.10.2003
- -
440. L363/15.09.2003 LEGE privind ratificarea Contractului de Finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003 Lege 440/2003
27.10.2003
- -
441. L362/15.09.2003 LEGE privind ratificarea Acordului de Împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului privind învățământul rural, semnat la București la 23 mai 2003 Lege 441/2003
27.10.2003
- -
442. L316/31.07.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Teheran la 26 ianuarie 2003 Lege 442/2003
27.10.2003
- -
443. L408/25.09.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2003 pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere dintre România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul Comunitar de Acțiune în domeniul Sănătății Publice (2003-2008), semnat la București la 11 februarie 2003 și la Bruxelles la 3 aprilie 2003 Lege 443/2003
12.11.2003
- -
444. L334/30.08.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Convenției între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a Cursului Internațional al Școlii de aplicație pantru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2002, precum și pentru ratificarea Convenției între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea Părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la Cursul Internațional al Școli de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003. Lege 444/2003
12.11.2003
- -
445. L329/28.08.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Scrisoarea de Înțelegere privind controlul drogurilor și aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 5 august 2003. Lege 445/2003
12.11.2003
- -
446. L322/19.08.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Uniunea Europeană cu privire la participarea României la Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herzegovina, semnat la Bruxelles la 16 decembrie 2002, și a Înțelegerii financiare între Ministerul de Interne din România și Șeful Misiunii/Comisarul Misiunii de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herzegovina, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2002 Lege 446/2003
12.11.2003
- -
447. L261/19.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2003 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe. Lege 447/2003
12.11.2003
- -
448. L289/02.07.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora Lege 448/2003
12.11.2003
- -
449. L269/23.06.2003 LEGE privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora. Lege 449/2003
12.11.2003
- -
450. L279/28.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului Lege 450/2003
12.11.2003
- -
451. L296/02.07.2003 LEGE privind modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr.16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor și a drumurilor naționale cu patru benzi de circulație Lege 451/2003
12.11.2003
- -
452. L311/28.07.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" S.A. Lege 452/2003
12.11.2003
- -
453. L330/29.08.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăților comerciale la care Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acționari majoritari Lege 453/2003
12.11.2003
- -
454. L148/2002 LEGE privind condițiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură și silvicultură Lege 454/2003
12.11.2003
- -
455. L195/20.05.2003 LEGE pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în Municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. Lege 455/2003
12.11.2003
- -
456. L405/24.09.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european Lege 456/2003
12.11.2003
- -
457. L321/18.08.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2003 privind modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit Lege 457/2003
12.11.2003
- -
458. L175/08.07.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România Lege 458/2003
12.11.2003
- -
459. L213/27.05.2003 LEGEA Corpului Agronomic din România Lege 459/2003
12.11.2003
- -
460. L228/04.06.2003 LEGE privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog și chimist, înființarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar. Lege 460/2003
12.11.2003
- -
461. L271/23.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2003 privind reglementarea situației juridice a unor bunuri imobile Lege 461/2003
12.11.2003
- -
462. L108/18.03.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național. Lege 462/2003
12.11.2003
- -
463. L337/30.08.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale Lege 463/2003
12.11.2003
- -
464. L280/28.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2003 privind achiziționarea de către Ministerul de Interne prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a unei nave maritime de patrulare de tipul P.157 de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum și a serviciului de transport al acesteia până în portul Constanța Lege 464/2003
12.11.2003
- -
465. L256/17.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2003 pentru suspendarea plății taxei pe valoare adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului de Interne. Lege 465/2003
12.11.2003
- -
466. L264/23.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale Lege 466/2003
12.11.2003
- -
467. L404/24.09.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România Lege 467/2003
12.11.2003
- -
468. L263/23.06.2003 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice Lege 468/2003
12.11.2003
- -
469. L270/23.06.2003 LEGE privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale, de seră Lege 469/2003
12.11.2003
- -
470. L331/30.08.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr.270/2003. Lege 470/2003
12.11.2003
- -
471. L19/21.01.2003 LEGE privind înființarea comunei Văcăreni, prin reorganizarea comunei Luncavița, județul Tulcea Lege 471/2003
12.11.2003
- -
472. L48/05.02.2003 LEGE pentru înființarea comunei Capu-Cîmpului, prin reorganizarea comunei Valea-Moldovei, județul Suceava Lege 472/2003
12.11.2003
- -
473. L47/05.02.2003 LEGE pentru înființarea comunei Hănțești, prin reorganizarea comunei Adâncata, județul Suceava Lege 473/2003
12.11.2003
- -
474. L348/30.08.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/2003 privind stingerea unor obligații de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România, ale personalului acestora Lege 474/2003
12.11.2003
- -
475. L44/31.01.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public Lege 475/2003
12.11.2003
- -
476. L403/24.09.2003 LEGE pentru aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Lege 476/2003
12.11.2003
- -
477. L578/13.12.2002 LEGE privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare Lege 477/2003
12.11.2003
- -
478. L214/27.05.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive Lege 478/2003
12.11.2003
- -
479. L373/15.09.2003 LEGE pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat. Lege 479/2003
12.11.2003
- -
480. L372/15.09.2003 LEGE pentru modificarea lit.e) a art.50 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 480/2003
12.11.2003
- -
481. L401/24.09.2003 LEGE pentru completarea alineatului (1) al articolului 62 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura Lege 481/2003
12.11.2003
- -
482. L308/17.07.2003 LEGE pentru ratificarea Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la 5 februarie 2003, a Convenției privind înființarea Biroului European de Radiocomunicații (B.E.R.), încheiată la Haga, 23 iunie 1993. Lege 482/2003
18.11.2003
- -
483. L397/24.09.2003 LEGE pentru ratificarea Actului Adițional nr.1, semnat la București la 13 mai 2003 și la Paris la 22 mai 2003, între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001, precum și pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guverului nr.110/2001 privind ratificarea acestui Acord. Lege 483/2003
18.11.2003
- -
484. L414/10.10.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a Amendamentelor la Anexa Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, 1974, amendată și a Codului internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare, adoptate la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002. Lege 484/2003
18.11.2003
- -
485. L298/02.07.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Legii bancare nr.58/1998 Lege 485/2003
18.11.2003
- -
486. L171/24.04.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite Lege 486/2003
18.11.2003
- -
487. L338/30.08.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2003 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București - Otopeni" S.A. destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București - Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație, aprobată cu modificări prin Legea nr.361/2001. Lege 487/2003
18.11.2003
- -
488. L333/30.08.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare a soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei Române. Lege 488/2003
18.11.2003
- -
489. L395/19.09.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2003 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrării Serviciului de Protecție și Pază. Lege 489/2003
18.11.2003
- -
490. L343/30.08.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Lege 490/2003
18.11.2003
- -
491. L306/14.07.2003 LEGEA - Legea plantelor medicinale și aromatice Lege 491/2003
18.11.2003
- -
492. L305/14.07.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului pe anul 2003 Lege 492/2003
18.11.2003
- -
493. L342/30.08.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice Lege 493/2003
18.11.2003
- -
494. L389/2003 LEGE pentru ratificarea Convenției de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigația interioară (CMNI), adoptată la Conferința diplomatică organizată în comun de Comisia Centrală pentru navigația pe Rhin, Comisia Dunării și Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.), care s-a desfășurat la Budapesta în perioada 25 septembrie - 3 octombrie 2000 Lege 494/2003
18.11.2003
- -
495. L778/21.09.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului între Părțile Tratatului Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informațiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 și semnat de România la Washington, la 14 februarie 2006 Lege 494/2003
28.12.2003
- -
496. L356/09.09.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Poștală Universală privind organizarea celui de-al 23-lea Congres Poștal Universal la București, semnat la București, la 20 iunie 2003. Lege 495/2003
20.11.2003
- -
497. L350/04.09.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2003 dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles și respectiv la București, la 31 iulie 2003 Lege 496/2003
20.11.2003
- -
498. L396/19.09.2003 LEGE privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de asigurări sociale ale refugiaților politici greci repatriați din România, semnat la Atena, la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr.63/1997, semnat la București, la 30 iunie 2003 Lege 497/2003
20.11.2003
- -
499. L399/24.09.2003 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Africa de Sud privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Pretoria la 7 mai 2003 Lege 498/2003
26.11.2003
- -
500. L398/24.09.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind protecția informațiilor militare clasificate schimbate, semnat la București, la 22 iulie 2003 Lege 499/2003
26.11.2003
- -
501. L346/30.08.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/2003 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2003 Lege 500/2003
26.11.2003
- -
502. L347/30.08.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2003 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 Lege 501/2003
26.11.2003
- -
503. L445/24.10.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2003 privind înființarea Centrului Român de Formare Profesională pentru Personalul din Transporturi Navale - CERONAV Lege 502/2003
26.11.2003
- -
504. L435/24.10.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor Lege 503/2003
26.11.2003
- -
505. L432/24.10.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 504/2003
26.11.2003
- -
506. L520/08.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților Lege 505/2003
26.11.2003
- -
507. L335/30.08.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor publice de gospodărire comunală nr.326/2001 Lege 506/2003
26.11.2003
- -
508. L419/15.10.2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004 Lege 507/2003
28.11.2003
- -
509. L417/13.10.2003 LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional nr.13 și a Protocolului adițional nr.14 semnate la Bled, la 4 iulie 2003, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la Cracovia, la 21 decembrie 1992 Lege 508/2003
28.11.2003
- -
510. L416/13.10.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului privind amendarea Acordului Central European de Comerț Liber, semnat la Bled, la 4 iulie 2003 Lege 509/2003
28.11.2003
- -
511. L418/14.10.2003 LEGE privind aprobarea plății unor contribuții voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și la bugetul Organizației Națiunilor Unite pentru finanțarea programelor de asistență umanitară internațională Lege 510/2003
28.11.2003
- -
512. L411/30.09.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat Lege 511/2003
28.11.2003
- -
513. L536/21.11.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților Lege 512/2003
28.11.2003
- -
514. L205/27.05.2003 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalitați administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților. Lege 513/2003
28.11.2003
- -
515. L200/21.06.2000 LEGE privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic Lege 514/2003
28.11.2003
- -
516. L402/24.09.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale Lege 515/2003
28.11.2003
- -
517. L300/09.07.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege 516/2003
28.11.2003
- -
518. L388/15.09.2003 LEGE privind conferirea decorațiilor de război Lege 517/2003
28.11.2003
- -
519. L174/25.04.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita Lege 518/2003
28.11.2003
- -
520. L420/15.10.2003 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 Lege 519/2003
03.12.2003
- -
521. L494/21.11.2003 LEGE pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 520/2003
09.12.2003
- -
522. L501/25.11.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului de garanție între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la Proiectul privind piața de electricitate, semnat la București, la 15 iulie 2003 Lege 521/2003
11.12.2003
- -
523. L331/17.10.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor Lege 522/2003
11.12.2003
- -
524. L468/10.11.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 523/2003
11.12.2003
- -
525. L431/24.10.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiilor de agregare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenite din țările terțe Lege 524/2003
11.12.2003
- -
526. L410/29.09.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare Lege 525/2003
11.12.2003
- -
527. L117/28.03.2003 LEGE pentru aprobarea Programului național de dezvoltare turistică "Super-schi în Carpați" Lege 526/2003
11.12.2003
- -
528. L299/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" Lege 527/2003
11.12.2003
- -
529. L470/10.11.2003 LEGE privind Medalia "Bărbăție și Credință" Lege 528/2003
11.12.2003
- -
530. L341/30.08.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător Lege 529/2003
11.12.2003
- -
531. L456/22.10.2003 LEGE pentru modificare Legii nr.53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 530/2003
11.12.2003
- -
532. L440/24.10.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2003 privind instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale Lege 531/2003
11.12.2003
- -
533. L312/28.07.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2003 privind transferul pachetului de acțiuni al Societății Comerciale Clujana S.A., Cluj-Napoca din proprietatea privată a statului și administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj Lege 532/2003
11.12.2003
- -
534. L438/24.10.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății de Televiziune. Lege 533/2003
11.12.2003
- -
535. L339/30.08.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale Lege 534/2003
11.12.2003
- -
536. L430/24.10.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 73/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice Lege 535/2003
15.12.2003
- -
537. L340/30.08.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței Lege 536/2003
15.12.2003
- -
538. L276/25.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe. Lege 537/2003
15.12.2003
- -
539. L433/24.10.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom"-S.A. București, precum și pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului. Lege 538/2003
15.12.2003
- -
540. L471/10.11.2003 LEGE privind Ordinul "Meritul Sanitar" și Medalia "Meritul Sanitar" Lege 539/2003
15.12.2003
- -
541. L446/24.10.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării Lege 540/2003
15.12.2003
- -
542. L461/05.11.2003 LEGE privind modificarea unor dispoziții ale Legii nr. 53/2003-Codul Muncii Lege 541/2003
18.12.2003
- -
543. L466/10.11.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul pentru revizuirea Constituției Lege 542/2003
18.12.2003
- -
544. L473/10.11.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 543/2003
18.12.2003
- -
545. L462/05.11.2003 LEGE pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat Lege 544/2003
18.12.2003
- -
546. L443/24.10.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale Lege 545/2003
18.12.2003
- -
547. L367/15.09.2003 LEGE pentru înființarea comunei Ibănești, prin reorganizarea comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui Lege 546/2003
18.12.2003
- -
548. L370/15.09.2003 LEGE pentru declararea ca municipiu a orașului Lupeni, județul Hunedoara Lege 547/2003
18.12.2003
- -
549. L369/15.09.2003 LEGE pentru declararea ca municipiu a orașului Vulcan, județul Hunedoara Lege 548/2003
18.12.2003
- -
550. L423/21.10.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare între România și Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la București la 21 mai 2003, și a Acordului între România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003 Lege 549/2003
18.12.2003
- -
551. L465/10.11.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea și completarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului Lege 550/2003
18.12.2003
- -
552. L219/04.06.2003 LEGE pentru modificarea art.14 alin.(1) din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 551/2003
18.12.2003
- -
553. L486/13.11.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. Lege 552/2003
18.12.2003
- -
554. L469/10.11.2003 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea și completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și asigurări sociale și pentru modificarea art.II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2003 Lege 553/2003
18.12.2003
- -
555. L9/08.01.2003 LEGE privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități Lege 554/2003
18.12.2003
- -
556. L493/19.11.2003 LEGE pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat Lege 555/2003
18.12.2003
- -
557. L480/10.11.2003 LEGE pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării Lege 556/2003
18.12.2003
- -
558. L421/16.10.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanțe bugetare în vederea încasării și virării lor la Fondul național unic de asigurări sociale pentru sănătate Lege 557/2003
18.12.2003
- -
559. L383/15.09.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor, precum și a unor alte acte normative Lege 558/2003
18.12.2003
- -
560. L491/19.11.2003 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 559/2003
18.12.2003
- -
561. L500/21.11.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Lege 560/2003
19.12.2003
- -
562. L451/26.10.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare Lege 561/2003
19.12.2003
- -
563. L509/27.11.2003 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 44/2003 pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 562/2003
22.12.2003
- -
564. L506/27.11.2003 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 63/2003 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 563/2003
22.12.2003
- -
565. L507/27.11.2003 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.69/2003 pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 564/2003
22.12.2003
- -
566. L512/27.11.2003 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat. Lege 565/2003
22.12.2003
- -
567. L511/27.11.2003 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea art.10 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 566/2003
19.12.2003
- -
568. L510/27.11.2003 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2003 pentru modificarea art.10 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 567/2003
22.12.2003
- -
569. L508/27.11.2003 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 568/2003
22.12.2003
- -
570. L487/13.11.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat. Lege 569/2003
22.12.2003
- -
571. L498/21.11.2003 LEGE privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier național și/sau din afara fondului forestier național, pentru o perioadă de trei ani, în județele Brăila, Călărași, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Ialomița, Olt, Tulcea și Teleorman Lege 570/2003
22.12.2003
- -
572. L428/24.10.2003 LEGEA -Codul fiscal Lege 571/2003
22.12.2003
- -
573. L474/10.11.2003 LEGE privind declararea municipiului Lugoj Oraș-martir al Revoluției din decembrie 1989 Lege 572/2003
22.12.2003
- -
574. L522/10.12.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2001, semnat la București, la 12 mai 2003 Lege 573/2003
22.12.2003
- -
575. L521/10.12.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2002, semnat la București, la 12 mai 2003 Lege 574/2003
22.12.2003
- -
576. L444/24.10.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație Lege 575/2003
22.12.2003
- -
577. L463/10.11.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2003 privind reglementarea garanțiilor de 10% reținute societăților comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina Lege 576/2003
22.12.2003
- -
578. L436/24.10.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. Lege 577/2003
22.12.2003
- -
579. L429/24.10.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene precum și ale primarilor și viceprimarilor. Lege 578/2003
22.12.2003
- -
580. L514/27.11.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantitați de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activitați Nucleare Sucursala ROMAG - TERMO și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene locale. Lege 579/2003
22.12.2003
- -
581. L525/10.12.2003 LEGE privind modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974 Lege 580/2003
22.12.2003
- -
582. L12/28.01.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activității agenților imobiliari Lege 581/2003
22.12.2003
- -
583. L526/10.12.2003 LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Murgeni, județul Vaslui Lege 582/2003
22.12.2003
- -
584. L366/15.09.2003 LEGE privind declararea ca oraș a comunei Sântana, județul Arad Lege 583/2003
22.12.2003
- -
585. L371/15.09.2003 LEGE pentru declararea ca municipiu a orașului Gheorgheni, județul Harghita Lege 584/2003
22.12.2003
- -
586. L368/15.09.2003 LEGE pentru declararea ca municipiu a orașului Marghita, județul Bihor Lege 585/2003
22.12.2003
- -
587. L527/10.12.2003 LEGE pentru înființarea comunei Gepiu, prin reorganizarea comunei Cefa, județul Bihor Lege 586/2003
22.12.2003
- -
588. L524/10.12.2003 LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional semnat la București, la 30 august 2002, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la București, la 21 februarie 1997 Lege 587/2003
22.12.2003
- -
589. L540/17.12.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." S.A. Lege 588/2003
22.12.2003
- -
590. L532/10.12.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2003 pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european Lege 589/2003
22.12.2003
- -
591. L460/05.11.2003 LEGE privind tratatele Lege 590/2003
22.12.2003
- -
592. L529/10.12.2003 LEGE pentru modificarea Legii nr.8/2003 privind Ordinul "Meritul Cultural" și Medalia "Meritul Cultural" Lege 591/2003
22.12.2003
- -
593. L201/23.05.2003 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar Lege 592/2003
22.12.2003
- -
594. L513/2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2003 privind reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la S.C."ANTIBIOTICE" S.A. Iași în scopul retehnologizării acesteia. Lege 593/2003
22.12.2003
- -
595. L57/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2000 de modificare a art.40 al Ordonanței de urgență nr.158/1999 privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice Lege 594/2003
22.12.2003
- -
596. L379/15.09.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular Lege 595/2003
22.12.2003
- -
597. L467/10.11.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 hectare, inclusiv. Lege 596/2003
22.12.2003
- -
598. L464/10.11.2003 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 hectare, inclusiv. Lege 597/2003
22.12.2003
- -
599. L496/21.11.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale Lege 598/2003
22.12.2003
- -
600. L327/16.10.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice Lege 599/2003
22.12.2003
- -
601. L530/10.12.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 90/2003 privind înființarea Agenției Române pentru Siguranța Alimentelor Lege 600/2003
22.12.2003
- -
602. L502/27.11.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul naval Lege 601/2003
22.12.2003
- -
603. L409/26.09.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă și finalizare a încheierii contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel, între S.C.T.M.B. Metrorex S.A și S.C. ALSTOM Transport S.A Lege 602/2003
22.12.2003
- -
604. L515/27.11.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.143/1999 privind ajutorul de stat Lege 603/2003
22.12.2003
- -
605. L278/28.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor Lege 604/2003
22.12.2003
- -
606. L504/27.11.2003 LEGE pentru modificarea Legii nr. 150/2003 privind creditul agricol pentru producție Lege 605/2003
22.12.2003
- -
607. L206/19.04.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2002 de modificare și completare a Legii minelor nr. 61/1998 și a Legii petrolului nr. 134/1995 Lege 606/2003
22.12.2003
- -
608. L499/21.11.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2003 pentru completarea art.166 din Legea învățământului nr.84/1995 Lege 607/2003
22.12.2003
- -
609. L492/19.11.2003 LEGE pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora Lege 608/2003
22.12.2003
- -
610. L442/24.10.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală Lege 609/2003
22.12.2003
- -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 1 decembrie 2021, 12:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro