Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2008

Numar înregistrari gasite: 308

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. L477/19.06.2007 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 1/2008
08.01.2008
- -
2. L810/09.11.2007 LEGE privind modificarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 2/2008
09.01.2008
- -
3. L454/12.06.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2007 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic Lege 3/2008
09.01.2008
- -
4. L340/02.05.2007 LEGE privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive Lege 4/2008
09.01.2008
- -
5. L534/2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea Recensămîntului Populației și al Locuințelor din România în anul 2011 Lege 5/2008
09.01.2008
- -
6. L383/15.05.2007 LEGE privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial Lege 6/2008
09.01.2008
- -
7. L761/30.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizarii unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale Lege 7/2008
09.01.2008
- -
8. L529/04.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare Lege 8/2008
10.01.2008
- -
9. L742/23.10.2007 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor Lege 9/2008
11.01.2008
- -
10. L566/04.09.2007 LEGE pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare Lege 10/2008
11.01.2008
- -
11. L605/04.09.2007 LEGE pentru modificarea art.58 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 11/2008
15.01.2008
- -
12. L707/11.10.2007 LEGE pentru modificarea alin.(3) al art.36 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 12/2008
15.01.2008
- -
13. L1/2008 LEGE pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona, la 13 decembrie 2007 Lege 13/2008
07.02.2008
- -
14. L555/04.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat precum și modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 14/2008
14.02.2008
- -
15. L463/15.06.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative Lege 15/2008
14.02.2008
- -
16. L925/06.12.2007 LEGE pentru aderarea României la Acordul semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat între Statele Membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte și Comunitatea Europeană și Statele Membre pe de altă parte, semnat la Cotonou, la 23 iunie 2000 Lege 16/2008
21.02.2008
- -
17. L813/12.11.2007 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității organizate, traficului ilicit de stupefiante și a terorismului internațional, semnat la București la 5 iulie 2007 Lege 17/2008
21.02.2008
- -
18. L927/06.12.2007 LEGE pentru aderarea României la Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004 Lege 18/2008
21.02.2008
- -
19. L520/04.09.2007 LEGEA Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului Lege 19/2008
29.02.2008
- -
20. L597/04.09.2007 LEGE pentru modificarea anexei la Legea arendării nr.16/1994 Lege 20/2008
29.02.2008
- -
21. L698/09.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din minicipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007 Lege 21/2008
29.02.2008
- -
22. L536/04.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protecție a plantelor și al mostrelor, ajutoarelor și donațiilor de produse de protecție a plantelor din țări terțe Lege 22/2008
29.02.2008
- -
23. L926/06.12.2007 LEGE pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, semnate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituției și Convenției Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992 Lege 23/2008
29.02.2008
- -
24. L928/06.12.2007 LEGE pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părților, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005 la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 Lege 24/2008
29.02.2008
- -
25. L30/06.02.2007 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial Lege 25/2008
29.02.2008
- -
26. L120/06.02.2007 LEGE privind protejarea patrimoniului cultural imaterial Lege 26/2008
29.02.2008
- -
27. L958/20.12.2007 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere pentru Dezvoltarea Coordonată a Automagistralei Inelare a Mării Negre, adoptat la Belgrad, la 19 aprilie 2007 Lege 27/2008
05.03.2008
- -
28. L959/20.12.2007 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind Dezvoltarea Autostrăzilor Maritime în zona Organizației pentru cooperarea Economică în Marea Neagră (OCEMN) semnat la Belgrad, la 19 aprilie 2007 Lege 28/2008
05.03.2008
- -
29. L960/20.12.2007 LEGE pentru ratificarea Acordului între Comunitatea Europeană și Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei, pe de o parte, și Republica Bulgaria și România, pe de altă parte privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European și a Acordului între România și Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian penztru creșterea economică și dezvoltare durabilă în România, semnate la Bruxelles la 25 iulie 2007 Lege 29/2008
05.03.2008
- -
30. L961/20.12.2007 LEGE pentru ratificarea Acordului privind Transportului Aerian între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007 Lege 30/2008
05.03.2008
- -
31. L962/20.12.2007 LEGE pentru ratificarea Acordului de schimbde Note verbale, semnate la Hanoi la 19 iunie 2007, respectiv la 24 iulie 2007, dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind amendarea Acordului dintre Guvernul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Vietnam privind transporturile maritime, semnat la București, la 1 septembrie 1994 Lege 31/2008
05.03.2008
- -
32. L328/27.04.2007 LEGE pentru completarea art.10 din Legea învățământului nr.84/1995, republicată Lege 32/2008
11.03.2008
- -
33. L757/29.10.2007 LEGE pentru modificarea art.176 din Legea învățământului nr.84/1995 Lege 33/2008
11.03.2008
- -
34. L439/05.06.2007 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale Lege 34/2008
11.03.2008
- -
35. L564/11.09.2007 LEGEA Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 35/2008
13.03.2008
- -
36. L670/25.09.2007 LEGE privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Automobile Craiova S.A. Lege 36/2008
17.03.2008
- -
37. L746/23.10.2007 LEGE pentru completarea Legii 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice Lege 37/2008
19.03.2008
- -
38. L333/07.04.2006 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno - Ungare "Gojdu", semnat la București, la 20 octombrie 2005 Lege 38/2008
19.03.2008
- -
39. L479/28.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al Titlului din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 39/2008
19.03.2008
- -
40. L691/02.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2007 pentru modificarea și completarea Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 40/2008
19.03.2008
- -
41. L255/29.06.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 41/2008
19.03.2008
- -
42. L540/04.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere Lege 42/2008
19.03.2008
- -
43. L197/27.02.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 Lege 43/2008
19.03.2008
- -
44. L548/04.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială Lege 44/2008
19.03.2008
- -
45. L736/23.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor Lege 45/2008
19.03.2008
- -
46. L604/04.09.2007 LEGEA Codului silvic Lege 46/2008
19.03.2008
- -
47. L51/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrare în Uniunea Europeană Lege 47/2008
19.03.2008
- -
48. L576/04.09.2007 LEGE privind autorizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finanțarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societăților comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară Lege 48/2008
19.03.2008
- -
49. L719/16.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin.(2) al art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea "Programului Național de Îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități Lege 49/2008
19.03.2008
- -
50. L760/30.10.2007 LEGE pentru abrogarea lit.b) a art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate Lege 50/2008
19.03.2008
- -
51. L484/19.06.2007 LEGE pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 51/2008
19.03.2008
- -
52. L848/27.11.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială Lege 52/2008
19.03.2008
- -
53. L964/20.12.2007 LEGE pentru ratificarea Instrumentelor adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constituției și Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992 Lege 53/2008
19.03.2008
- -
54. L784/06.11.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat Lege 54/2008
19.03.2008
- -
55. L720/16.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Lege 55/2008
19.03.2008
- -
56. L816/13.11.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și al Agenției pentru strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Lege 56/2008
19.03.2008
- -
57. L600/04.09.2007 LEGEA Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 172 din Codul de procedură penală Lege 57/2008
19.03.2008
- -
58. L779/30.10.2007 LEGE pentru completarea art.258 din Codul penal Lege 58/2008
19.03.2008
- -
59. L353/08.05.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Ministerului Economiei și Finanțelor Lege 59/2008
19.03.2008
- -
60. L254/03.04.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea și completarea art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 60/2008
19.03.2008
- -
61. L397/22.05.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea articolului 67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 Lege 61/2008
21.03.2008
- -
62. L549/04.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2007 pentru modificarea Ordonanței nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor Lege 62/2008
21.03.2008
- -
63. L387/15.05.2007 LEGE privind modificarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice Lege 63/2008
21.03.2008
- -
64. L650/11.09.2007 LEGE privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil Lege 64/2008
21.03.2008
- -
65. L338/02.05.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui Lege 65/2008
21.03.2008
- -
66. L889/04.12.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială Termoelectrica - S.A.., Societatea Comercială " Electrocentrale" București S.A.., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galați S.A., Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala ROMAG -"TERMO" , Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari"- S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A..,Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. și pentru centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 66/2008
21.03.2008
- -
67. L43/06.02.2007 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 Lege 67/2008
21.03.2008
- -
68. L33/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr.265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere Lege 68/2008
26.03.2008
- -
69. L772/30.10.2007 LEGE pentru modificarea art.4 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul acordat de către statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia Lege 69/2008
08.04.2008
- -
70. L661/18.09.2007 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Lege 70/2008
08.04.2008
- -
71. L632/04.09.2007 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată Lege 71/2008
08.04.2008
- -
72. L884/27.11.2007 LEGE pentru modificarea alin.1 indice 1 al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.7/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 72/2008
08.04.2008
- -
73. L844/31.10.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României Lege 73/2008
08.04.2008
- -
74. L776/30.10.2007 LEGE pentru completarea Legii nr.139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România Lege 74/2008
08.04.2008
- -
75. L575/04.09.2007 LEGE pentru modificarea art.14 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război Lege 75/2008
08.04.2008
- -
76. L527/04.09.2007 LEGE privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare Lege 76/2008
08.04.2008
- -
77. L629/04.09.2007 LEGE pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 77/2008
08.04.2008
- -
78. L696/09.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială Lege 78/2008
08.04.2008
- -
79. L700/09.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice Lege 79/2008
08.04.2008
- -
80. L264/03.04.2007 LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat Lege 80/2008
08.04.2008
- -
81. L929/11.12.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2007 pentru completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Lege 81/2008
08.04.2008
- -
82. L141/14.02.2008 LEGE pentru ratificarea Acordului de participare a României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oțelului din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) Lege 82/2008
08.04.2008
- -
83. L744/23.10.2007 LEGE privind completarea anexei nr.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului Lege 83/2008
08.04.2008
- -
84. L552/04.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari Lege 84/2008
08.04.2008
- -
85. L815/13.11.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre al Uniunii Europene Lege 85/2008
08.04.2008
- -
86. L699/09.10.2007 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 Lege 86/2008
08.04.2008
- -
87. L785/06.11.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilitați populației pentru plata energiei termice Lege 87/2008
08.04.2008
- -
88. L688/02.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și reglementări în domeniul cheltuielilor de personal Lege 88/2008
08.04.2008
- -
89. L390/15.05.2007 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 89/2008
08.04.2008
- -
90. L781/06.11.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Prestații Sociale Lege 90/2008
08.04.2008
- -
91. L718/16.10.2007 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lunga de un an până la finalizare Lege 91/2008
08.04.2008
- -
92. L701/09.10.2007 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2007 privind înființarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc Lege 92/2008
08.04.2008
- -
93. L662/18.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă Lege 93/2008
08.04.2008
- -
94. L505/26.06.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate Lege 94/2008
14.04.2008
- -
95. L96/06.02.2007 LEGE privind Statutul personalului aeronautic tehnic din aviația civilă din România Lege 95/2008
14.04.2008
- -
96. L766/30.10.2007 LEGE privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Oltchim -S.A Râmnicu Vâlcea Lege 96/2008
14.04.2008
- -
97. L801/12.11.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției Lege 97/2008
14.04.2008
- -
98. L394/16.05.2007 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 98/2008
29.04.2008
- -
99. L416/24.05.2007 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului Lege 99/2008
29.04.2008
- -
100. L685/27.09.2007 LEGE pentru modificarea alin.(1) al art.9 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 Lege 100/2008
09.05.2008
- -
101. L847/27.11.2007 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 101/2008
09.05.2008
- -
102. L850/27.11.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României Lege 102/2008
09.05.2008
- -
103. L946/18.12.2007 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2007pentru modificarea anexelor nr.1 și 2 la Legea nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din admnistrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate Lege 103/2008
09.05.2008
- -
104. L695/09.10.2007 LEGE privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în "lista interzisă" Lege 104/2008
09.05.2008
- -
105. L120/07.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate Lege 105/2008
09.05.2008
- -
106. L511/04.09.2007 LEGE privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit Lege 106/2008
09.05.2008
- -
107. L924/06.12.2007 LEGE pentru înființarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, județul Timiș Lege 108/2008
09.05.2008
- -
108. L941/13.12.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2007 pentru modificarea Legii învățământului, nr.84/1995 Lege 108/2008
09.05.2008
- -
109. L546/04.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică Lege 109/2008
09.05.2008
- -
110. L802/09.11.2007 LEGE pentru înființarea comunei Suhurlui prin reorganizarea comunei Rediu, județul Galați Lege 110/2008
09.05.2008
- -
111. L202/21.03.2008 LEGE pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România si Statele Unite ale Americii, semnat la București la 10 septembrie 2007 Lege 111/2008
15.05.2008
- -
112. L185/13.03.2008 LEGE pentru ratificarea Protocolului semnat la București la 10 septembrie 2007 la Tratatul dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999 Lege 112/2008
15.05.2008
- -
113. L184/13.03.2008 LEGE pentru aderarea României la Memorandumului de Înțelegere de la Paris privind controlul portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare Lege 113/2008
16.05.2008
- -
114. L947/18.12.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2007 privind indemnizația acordată membrilor din România în Parlamentul European Lege 114/2008
16.05.2008
- -
115. L818/13.11.2007 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 115/2008
16.05.2008
- -
116. L749/24.10.2007 LEGE pentru completarea art.89 din Legea audiovizualului nr.504/2002 Lege 116/2008
19.05.2008
- -
117. L715/16.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și certificatelor profesionale pentru profesiile reglementate din România Lege 117/2008
27.05.2008
- -
118. L783/06.11.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale Lege 118/2008
27.05.2008
- -
119. L127/12.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pentru Universitatea "Transilvania" din Brașov în scopul construirii unui campus universitar Lege 119/2008
27.05.2008
- -
120. L32/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2007 pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică Lege 120/2008
27.05.2008
- -
121. L25/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2007 pentru modificarea alin.(4) al art.8 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv Lege 121/2008
27.05.2008
- -
122. L27/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii Lege 122/2008
27.05.2008
- -
123. L393/15.05.2007 LEGE pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar Lege 123/2008
27.05.2008
- -
124. L515/04.09.2007 LEGE privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Suceava, din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Sisești", în administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor Lege 124/2008
27.05.2008
- -
125. L551/25.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale Lege 125/2008
27.05.2008
- -
126. L28/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură Lege 126/2008
27.05.2008
- -
127. L154/21.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din Titlul XVI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 127/2008
27.05.2008
- -
128. L315/08.05.2008 LEGE pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 20 septembrie 1994 Lege 128/2008
24.06.2008
- -
129. L312/08.05.2008 LEGE pentru aprobarea amendamentului nr. 1 convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg, la 27 iunie 2007 și la București la 12 iulie 2007, la Contractul de Finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor (în prezent Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.) pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București, la 8 martie 2002 Lege 129/2008
24.06.2008
- -
130. L508/02.07.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2007 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului Lege 130/2008
24.06.2008
- -
131. L183/13.03.2008 LEGE pentru completarea art.116 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 Lege 131/2008
24.06.2008
- -
132. L845/27.11.2007 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului Lege 132/2008
04.07.2008
- -
133. L951/18.12.2007 LEGE privind modificarea și completarea art.4 din Legea nr.752/2001 pentru organizarea și funcționarea Academiei Române, cu modificările și completările ulterioare Lege 133/2008
04.07.2008
- -
134. L501/26.06.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României Lege 134/2008
04.07.2008
- -
135. L557/04.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular Lege 135/2008
04.07.2008
- -
136. L516/04.09.2007 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 35/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 136/2008
04.07.2008
- -
137. L174/06.03.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază Lege 137/2008
04.07.2008
- -
138. L705/11.10.2007 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri din Bosnia și Herțegovina privind cooperarea în combaterea terorismului și a crimei organizate, semnat la București la 4 iunie 2007 Lege 138/2008
04.07.2008
- -
139. L313/08.05.2008 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Islanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 19 septembrie 2007 Lege 139/2008
04.07.2008
- -
140. L314/08.05.2008 LEGE pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.150/1978 privind administrația muncii: rol, funcții și organizare, adoptată la Genevala la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64 sesiuni a Conferinței generale a acesteia Lege 140/2008
04.07.2008
- -
141. L123/07.02.2008 LEGE pentru modificarea art.4, lit.a) pct.1 din Legea nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării Lege 141/2008
10.07.2008
- -
142. L316/13.05.2008 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 142/2008
10.07.2008
- -
143. L243/16.04.2008 LEGE pentru completarea art. 174 din Legea învățământului nr.84/1995 Lege 143/2008
10.07.2008
- -
144. L248/17.04.2008 LEGE pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 144/2008
10.07.2008
- -
145. L336/15.05.2008 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Islandei privind readmisia propriilor cetățeni și a strainilor, semnat la Bruxelles, la 4 octombrie 2007 Lege 145/2008
10.07.2008
- -
146. L201/21.03.2008 LEGE pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Țărilor de Jos și Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale, semnat la Prum la 27 mai 2005 Lege 146/2008
10.07.2008
- -
147. L23/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2005 unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" S.A. și "Electica Oltenia" S.A. Lege 147/2008
10.07.2008
- -
148. L161/26.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare din domeniul sanitar Lege 148/2008
11.07.2008
- -
149. L945/18.12.2007 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică Lege 149/2008
11.07.2008
- -
150. L29/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice Lege 150/2008
11.07.2008
- -
151. L30/05.02.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale Lege 151/2008
11.07.2008
- -
152. L871/27.11.2007 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor Lege 152/2008
11.07.2008
- -
153. L3/05.02.2008 LEGE privind efectuarea Recensământului General Agricol din România Lege 153/2008
11.07.2008
- -
154. L143/19.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2008 privind cadrul finaciar general pentru fondul de participare JEREMIE Lege 154/2008
11.07.2008
- -
155. L79/05.02.2008 LEGE privind modificarea Legii nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă ROMPRES Lege 155/2008
11.07.2008
- -
156. L126/12.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Lege 156/2008
11.07.2008
- -
157. L635/04.09.2007 LEGEA Lege pentru completarea alin.(2) al art.218 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 157/2008
18.07.2008
- -
158. L2/05.02.2008 LEGE privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă Lege 158/2008
18.07.2008
- -
159. L436/26.06.2008 LEGE pentru aderarea României la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000 Lege 159/2008
26.09.2008
- -
160. L215/15.04.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență Lege 160/2008
26.09.2008
- -
161. L177/11.03.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2008 pentru modificarea și completarea Legii muntelui nr.347/2004 Lege 161/2008
01.10.2008
- -
162. L281/05.05.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național Lege 162/2008
01.10.2008
- -
163. L245/16.04.2008 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliție aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007 Lege 163/2008
01.10.2008
- -
164. L244/16.04.2008 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 9 noiembrie 2007 și la Stockholm la 20 noiembrie 2007. Lege 164/2008
01.10.2008
- -
165. L437/26.06.2008 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internațional de mărfuri, semnat la București la 22 noiembrie 2007 Lege 165/2008
01.10.2008
- -
166. L182/13.03.2008 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activitățile la trecerea frontierei feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007 Lege 166/2008
01.10.2008
- -
167. L75/05.02.2008 LEGE pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 Lege 167/2008
02.10.2008
- -
168. L191/18.03.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană, din Fondul European pentru pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat Lege 168/2008
10.10.2008
- -
169. L223/15.04.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de înghețul târziu de primăvară în pomicultură Lege 169/2008
10.10.2008
- -
170. L787/06.11.2007 LEGE privind declararea de utilitate publică a terenurilor-proprietate a domnului Costică Costanda, situate în București, zona "Parcul Bordei" Lege 170/2008
10.10.2008
- -
171. L169/04.03.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic Lege 171/2008
10.10.2008
- -
172. L26/05.02.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plății primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006 Lege 172/2008
10.10.2008
- -
173. L488/30.05.2006 LEGE privind intervențiile active în atmosferă Lege 173/2008
10.10.2008
- -
174. L717/16.10.2007 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii Lege 174/2008
10.10.2008
- -
175. L170/04.03.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii Lege 175/2008
10.10.2008
- -
176. L101/05.02.2008 LEGE pentru modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România, cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice Lege 176/2008
10.10.2008
- -
177. L15/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de deminitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale Lege 177/2008
10.10.2008
- -
178. L531/04.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV pan european supuse modernizării Lege 178/2008
13.10.2008
- -
179. L17/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului Lege 179/2008
13.10.2008
- -
180. L261/22.04.2008 LEGE pentru modificarea art.26 alin.(6) lit.b) din Ordonanța Guvernului privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 180/2008
13.10.2008
- -
181. L242/16.04.2008 LEGE privind înființarea satului Păcălești, prin reorganizarea comunei Drăgănești, județul Bihor Lege 181/2008
13.10.2008
- -
182. L274/05.05.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2008 pentru stabilirea tarifului de bază lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închrierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului admnistrate de Regia Autonomă " Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" Lege 182/2008
20.10.2008
- -
183. L147/19.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului de bază lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat". Lege 183/2008
20.10.2008
- -
184. L523/04.09.2007 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale Lege 184/2008
21.10.2008
- -
185. L160/26.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori și creditori ai fondului de risc Lege 185/2008
21.10.2008
- -
186. L49/06.02.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului Național de Dezvoltare Lege 186/2008
21.10.2008
- -
187. L888/04.12.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA Lege 187/2008
21.10.2008
- -
188. L146/19.02.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art.5 alin.(l ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Lege 188/2008
21.10.2008
- -
189. L282/05.05.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești Lege 189/2008
21.10.2008
- -
190. L159/26.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni Lege 190/2008
21.10.2008
- -
191. L275/05.05.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă Lege 191/2008
21.10.2008
- -
192. L273/05.05.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de membru al Uniunii Europene Lege 192/2008
21.10.2008
- -
193. L278/05.05.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă Lege 193/2008
21.10.2008
- -
194. L423/29.05.2007 LEGE privind înființarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul București Lege 194/2008
21.10.2008
- -
195. L424/29.05.2007 LEGE privind înființarea Universității "Avram Iancu" din municipiul Cluj Napoca Lege 195/2008
21.10.2008
- -
196. L425/29.05.2007 LEGE privind înființarea Universității Creștine Partium din municipiul Oradea, județul Bihor Lege 196/2008
21.10.2008
- -
197. L16/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență Lege 197/2008
21.10.2008
- -
198. L914/04.12.2007 LEGE privind taxarea și încasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate Lege 198/2008
21.10.2008
- -
199. L4/05.02.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale Lege 199/2008
21.10.2008
- -
200. L689/02.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale Lege 200/2008
21.10.2008
- -
201. L737/23.10.2007 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative Lege 201/2008
21.10.2008
- -
202. L639/04.09.2007 LEGEA Lege pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 202/2008
21.10.2008
- -
203. L10/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun Lege 203/2008
21.10.2008
- -
204. L334/13.05.2008 LEGEA Lege privind protejarea exploatațiilor agricole Lege 204/2008
24.10.2008
- -
205. L125/12.02.2008 LEGE pentru modificarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război Lege 205/2008
24.10.2008
- -
206. L203/08.04.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale Lege 206/2008
24.10.2008
- -
207. L34/06.02.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar Lege 207/2008
24.10.2008
- -
208. L108/05.02.2008 LEGE pentru abrogarea art.III alin.(1) lit.e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 208/2008
24.10.2008
- -
209. L18/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii din sistemul justiției pentru anul 2008 Lege 209/2008
24.10.2008
- -
210. L179/11.03.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2008 privind stabilirea condițiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internațional Lege 210/2008
24.10.2008
- -
211. L39/05.02.2008 LEGE pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată Lege 211/2008
24.10.2008
- -
212. L832/13.11.2007 LEGE privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 212/2008
24.10.2008
- -
213. L216/15.04.2008 LEGE pentru modificarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice Lege 213/2008
24.10.2008
- -
214. L71/05.02.2008 LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență nr.100/2005, privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială Lege 214/2008
24.10.2008
- -
215. L872/27.11.2007 LEGE pentru modificarea și completarea, Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 215/2008
24.10.2008
- -
216. L580/04.09.2007 LEGE privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 acțiuni deținute de stat la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime"- S.A. Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanța Lege 216/2008
24.10.2008
- -
217. L436/30.05.2007 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Lege 217/2008
24.10.2008
- -
218. L948/18.12.2007 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare Lege 218/2008
27.10.2008
- -
219. L12/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 219/2008
27.10.2008
- -
220. L891/04.12.2007 LEGE pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie Lege 220/2008
27.10.2008
- -
221. L20/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ Lege 221/2008
27.10.2008
- -
222. L716/16.10.2007 LEGE privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu state membre ale Uniunii Europene Lege 222/2008
28.10.2008
- -
223. L421/24.05.2007 LEGE privind susținerea învățământului preșcolar Lege 223/2008
28.10.2008
- -
224. L690/02.10.2007 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 Lege 224/2008
28.10.2008
- -
225. L11/05.02.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.457/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tututn Lege 225/2008
28.10.2008
- -
226. L267/22.04.2008 LEGE pentru modificarea art.1 din Legea nr.137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României Lege 226/2008
28.10.2008
- -
227. L356/04.06.2008 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară ( EJTN) Lege 227/2008
28.10.2008
- -
228. L566/30.09.2008 LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnate la București la 28 decembrie 2007 Lege 228/2008
31.10.2008
- -
229. L39/06.02.2007 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " Lege 229/2008
31.10.2008
- -
230. L434/29.05.2007 LEGE privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România, prin reorganizarea Asociației "Academia de Științe Tehnice din România" care își încetează activitatea Lege 230/2008
31.10.2008
- -
231. L218/15.04.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței de uregnță a Guvernului nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Lege 231/2008
31.10.2008
- -
232. L35/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C- S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Lege 232/2008
31.10.2008
- -
233. L317/13.05.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996, și modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari Lege 233/2008
31.10.2008
- -
234. L827/13.11.2007 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată Lege 234/2008
31.10.2008
- -
235. L809/12.11.2007 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alineatului (1) al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale Lege 235/2008
31.10.2008
- -
236. L829/13.11.2007 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală Lege 236/2008
31.10.2008
- -
237. L19/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi Lege 237/2008
31.10.2008
- -
238. L14/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007, privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.232/2007 și pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008 Lege 238/2008
31.10.2008
- -
239. L595/04.09.2007 LEGEA Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit Lege 239/2008
31.10.2008
- -
240. L76/05.02.2008 LEGE privind declararea comunei Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, localitate-martir Lege 240/2008
31.10.2008
- -
241. L132/12.02.2008 LEGEA rivind declararea comunei Moisei, județul Maramureș - comună martir Lege 241/2008
31.10.2008
- -
242. L280/05.05.2008 LEGEA Lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acțiuni prioritare Lege 242/2008
31.10.2008
- -
243. L411/23.05.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 Lege 243/2008
31.10.2008
- -
244. L412/23.05.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006 Lege 244/2008
31.10.2008
- -
245. L413/23.05.2007 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006 Lege 245/2008
31.10.2008
- -
246. L37/06.02.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 246/2008
31.10.2008
- -
247. L645/05.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 Lege 247/2008
31.10.2008
- -
248. L335/02.05.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007 Lege 248/2008
31.10.2008
- -
249. L218/19.03.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 Lege 249/2008
31.10.2008
- -
250. L886/28.11.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 Lege 250/2008
31.10.2008
- -
251. L711/15.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 Lege 251/2008
31.10.2008
- -
252. L687/02.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 Lege 252/2008
31.10.2008
- -
253. L648/05.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 Lege 253/2008
31.10.2008
- -
254. L487/19.06.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006 Lege 254/2008
31.10.2008
- -
255. L620/15.10.2008 LEGE pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 9 iulie 2008 Lege 255/2008
31.10.2008
- -
256. L621/15.10.2008 LEGE pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croația la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 9 iulie 2008 Lege 256/2008
31.10.2008
- -
257. L956/18.12.2007 LEGEA Lege pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului Lege 257/2008
31.10.2008
- -
258. L225/15.04.2008 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale Lege 258/2008
04.11.2008
- -
259. L176/11.03.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio in banda de frecvențe 3600-3800 MHz Lege 259/2008
04.11.2008
- -
260. L654/11.09.2007 LEGEA Lege privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor Lege 260/2008
04.11.2008
- -
261. L269/22.04.2008 LEGE privind modificarea și completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 261/2008
04.11.2008
- -
262. L286/05.05.2008 LEGE pentru modificarea alin.(5) și (6) ale art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat Lege 262/2008
07.11.2008
- -
263. L590/04.09.2007 LEGE privind sistemul public de pensii pentru agricultori Lege 263/2008
07.11.2008
- -
264. L69/05.02.2008 LEGE privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, modificată și completată prin Ordonanța nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 264/2008
07.11.2008
- -
265. L251/2007 LEGE privind auditul de siguranță rutieră Lege 265/2008
07.11.2008
- -
266. L9/02.02.2006 LEGEA - Legea farmaciei Lege 266/2008
07.11.2008
- -
267. L7/05.02.2008 LEGE privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora la obiectivul de investiții "Palatul Parlamentului" Lege 267/2008
07.11.2008
- -
268. L190/18.03.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor Lege 268/2008
07.11.2008
- -
269. L271/05.05.2008 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România Lege 269/2008
07.11.2008
- -
270. L259/22.04.2008 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată Lege 270/2008
07.11.2008
- -
271. L319/13.05.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 271/2008
07.11.2008
- -
272. L21/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază și a altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar - veterinar Lege 272/2008
07.11.2008
- -
273. L583/06.10.2008 LEGE pentru denunțarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicațiile pașnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998 Lege 273/2008
07.11.2008
- -
274. L578/06.10.2008 LEGE pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere, între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica, la 15 octombrie 2007 Lege 274/2008
07.11.2008
- -
275. L401/23.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar Lege 275/2008
07.11.2008
- -
276. L400/23.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2008pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar Lege 276/2008
07.11.2008
- -
277. L188/17.03.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 Lege 277/2008
07.11.2008
- -
278. L444/30.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor fiananciare anuale și al situațiilor anuale consolidate Lege 278/2008
07.11.2008
- -
279. L219/15.04.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură Lege 279/2008
07.11.2008
- -
280. L722/12.09.2006 LEGE pentru aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate si a contului general al datoriei publice aferente anului 2005 Lege 280/2008
07.11.2008
- -
281. L723/12.09.2006 LEGE pentru aprobarea contului anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2005 Lege 281/2008
07.11.2008
- -
282. L646/05.09.2007 LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2006 Lege 282/2008
07.11.2008
- -
283. L189/17.03.2008 LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2006 Lege 283/2008
07.11.2008
- -
284. L270/05.05.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului Lege 284/2008
14.11.2008
- -
285. L551/16.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2008 pentru modificarea art.23 alin.(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007 Lege 285/2008
14.11.2008
- -
286. L633/29.10.2008 LEGE pentru adoptarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr.2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Comunităților Europene Lege 286/2008
14.11.2008
- -
287. L585/06.10.2008 LEGE pentru ratificarea Acordului maritim între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia, semnat la București la 3 martie 2008 Lege 287/2008
14.11.2008
- -
288. L579/06.10.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2008 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747 (18) referitoare la aplicarea măsurilor tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizației Maritime Internaționale Lege 288/2008
14.11.2008
- -
289. L568/30.09.2008 LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat la Skopje, la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Macedonean privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 12 iunie 2000 Lege 289/2008
14.11.2008
- -
290. L567/30.09.2008 LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat la București, la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 6 iunie 1996 Lege 290/2008
14.11.2008
- -
291. L584/06.10.2008 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrațiune privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora, semnat la București la 8 mai 2008 și pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia Lege 291/2008
14.11.2008
- -
292. L586/06.10.2008 LEGE pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria și al României, care au aderat la UE, la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007 Lege 292/2008
14.11.2008
- -
293. L311/08.05.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securitații Lege 293/2008
14.11.2008
- -
294. L186/13.03.2008 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea unor activități ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității Lege 294/2008
14.11.2008
- -
295. L367/14.04.2006 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică Lege 295/2008
14.11.2008
- -
296. L581/06.10.2008 LEGE pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 296/2008
14.11.2008
- -
297. L555/16.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 Lege 297/2008
18.11.2008
- -
298. L166/04.03.2008 LEGE privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizori de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații Lege 298/2008
18.11.2008
- -
299. L554/16.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 Lege 299/2008
18.11.2008
- -
300. L601/14.10.2008 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România și al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la București, la 6 martie 2008 Lege 300/2008
18.11.2008
- -
301. L602/14.10.2008 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind readmisia persoanelor, semnat la Zurich la 13 iunie 2008 Lege 301/2008
18.11.2008
- -
302. L624/21.10.2008 LEGE pentru completarea art.42 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune Lege 302/2008
19.11.2008
- -
303. L145/19.02.2008 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia Lege 303/2008
03.12.2008
- -
304. L22/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar Lege 304/2008
03.12.2008
- -
305. L658/18.09.2007 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 305/2008
15.12.2008
- -
306. L661/03.12.2008 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 306/2008
24.12.2008
- -
307. L603/14.10.2008 LEGE privind asocierea Guvernului României la Centru European pentru Politici Sociale și Cercetare (CEPSC) Lege 307/2008
30.12.2008
- -
308. L42/06.02.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie Lege 308/2008
30.12.2008
- -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 3 decembrie 2021, 19:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro