Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2010

Numar înregistrari gasite: 292

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. L360/31.08.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valuta, a cetățenilor din statele terțe UE care studiază pe cont propriu în România, din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, și cele care nu fac parte din Spațiul Economic și din Confederația Elvețiană Lege 1/2010
06.01.2010
- -
2. L363/31.08.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr.274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii Lege 2/2010
06.01.2010
- -
3. L339/30.06.2009 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă aflat în subordinea Academiei Române în subordinea Ministerului Apărării Naționale și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice Lege 3/2010
06.01.2010
- -
4. L254/09.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 4/2010
06.01.2010
- -
5. L642/24.11.2009 LEGE pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Lege 5/2010
06.01.2010
- -
6. L335/30.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale Lege 6/2010
06.01.2010
- -
7. L498/15.09.2009 LEGE pentru modificarea alin.(1) al art. 28 indice 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare Lege 7/2010
06.01.2010
- -
8. L318/29.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal Lege 8/2010
11.01.2010
- -
9. L710/29.12.2009 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 9/2010
14.01.2010
- -
10. L1/12.01.2010 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, semnat la București, la 13 noiembrie 2009 Lege 10/2010
19.01.2010
- -
11. L708/29.12.2009 LEGEA - Legea bugetului de stat pe anul 2010 Lege 11/2010
26.01.2010
- -
12. L709/29.12.2009 LEGEA - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 Lege 12/2010
26.01.2010
- -
13. L347/13.08.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct.17.2 lit.g din contractul de privatizare a SC "Electrica Oltenia" S.A. aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A. Lege 13/2010
02.03.2010
- -
14. L532/01.10.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct.17.2 lit.g din contractul de privatizare a S.C. "Electrica Oltenia" S.A. aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării Societăților Comerciale Filiale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A. Lege 14/2010
02.03.2010
- -
15. L443/30.06.2008 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat Lege 15/2010
02.03.2010
- -
16. L689/22.12.2008 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2008 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop în care se se desfășoară învățământul liceal și profesional de stat Lege 16/2010
02.03.2010
- -
17. L71/12.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative și pentru înființarea Fundației Colegiul Național de Afaceri Interne Lege 17/2010
02.03.2010
- -
18. L340/30.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice Lege 18/2010
02.03.2010
- -
19. L336/30.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de C.N.Romtehnica S.A către Ministerul Apărării Naționale Lege 19/2010
02.03.2010
- -
20. L337/30.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie Lege 20/2010
02.03.2010
- -
21. L519/25.09.2009 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituțiilor de formare profesională inițială din Ministerul Administrației și Internelor Lege 21/2010
02.03.2010
- -
22. L252/09.06.2009 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 22/2010
02.03.2010
- -
23. L382/02.09.2009 LEGE pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate Lege 23/2010
02.03.2010
- -
24. L265/15.06.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 24/2010
02.03.2010
- -
25. L264/15.06.2009 LEGE pentru modificarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenței Lege 25/2010
02.03.2010
- -
26. L179/19.05.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar Lege 26/2010
02.03.2010
- -
27. L298/23.06.2009 LEGE privind realizarea unui monument dedicat eroilor musulmani căzuți, pentru România, în cele două războaie mondiale Lege 27/2010
02.03.2010
- -
28. L344/15.07.2009 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2009 pentru modificarea termenului privind sancționarea contravențiilor prevăzute de art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale Lege 28/2010
02.03.2010
- -
29. L381/02.09.2009 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ Lege 29/2010
02.03.2010
- -
30. L362/31.08.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European Lege 30/2010
02.03.2010
- -
31. L349/28.08.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE Lege 31/2010
02.03.2010
- -
32. L350/28.08.2009 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea Programului Facilitatea de Tranziție pentru România prevăzut în Decizia Comisiei C(2007)5793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuția financiară a Facilității de tranziție pentru întărirea capacității instituționale în România Lege 32/2010
02.03.2010
- -
33. L352/31.08.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. în scopul refinanțării înprumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004 Lege 33/2010
02.03.2010
- -
34. L392/02.09.2009 LEGE pentru completarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000cu privire la asociații și fundații Lege 34/2010
08.03.2010
- -
35. L546/13.10.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2009 pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor Lege 35/2010
09.03.2010
- -
36. L544/12.10.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural Lege 36/2010
09.03.2010
- -
37. L565/22.10.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată le București, la 24 aprilie 2009 și prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional, din 4 mai 2009 precum și a Scrisorii de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional, din 21 septembrie 2009 Lege 37/2010
09.03.2010
- -
38. L524/29.09.2009 LEGE pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă Lege 38/2010
09.03.2010
- -
39. L570/30.10.2009 LEGE pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare propus prin Rezoluția nr. 596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare Lege 39/2010
09.03.2010
- -
40. L234/02.06.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor Lege 40/2010
09.03.2010
- -
41. L138/27.04.2009 LEGEA Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice Lege 41/2010
12.03.2010
- -
42. L497/15.09.2009 LEGE privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului Lege 42/2010
18.03.2010
- -
43. L370/02.09.2009 LEGE privind darea în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" Lege 43/2010
18.03.2010
- -
44. L332/30.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Lege 44/2010
19.03.2010
- -
45. L333/30.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2009 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre Lege 45/2010
19.03.2010
- -
46. L541/12.10.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat către populație Lege 46/2010
19.03.2010
- -
47. L542/12.10.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare Lege 47/2010
19.03.2010
- -
48. L351/28.08.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate Lege 48/2010
19.03.2010
- -
49. L287/23.06.2009 LEGE privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale Lege 49/2010
19.03.2010
- -
50. L365/31.08.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea art.8 din Legea nr.157/2004 privind instituirea bursei speciale Guvernul Romaniei pentru formarea managerilor din sectorul public Lege 50/2010
19.03.2010
- -
51. L121/07.02.2008 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006, privind statutul soldaților și gradaților voluntari Lege 51/2010
19.03.2010
- -
52. L357/31.08.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregiastrare a acivității acestora Lege 52/2010
19.03.2010
- -
53. L345/15.07.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2009 privind instituirea sistemului temporar de sprijinire a afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 53/2010
19.03.2010
- -
54. L417/02.09.2009 LEGE pentru abrogarea alin.(2) și (3) ale art.34 din Legea nr.46/2008 Codul silvic Lege 54/2010
19.03.2010
- -
55. L364/31.08.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile Lege 55/2010
19.03.2010
- -
56. L373/02.09.2009 LEGE privind accesibilizarea fondului forestier național Lege 56/2010
19.03.2010
- -
57. L126/19.02.2010 LEGE pentru ratificarea Acordului între Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România și Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara, la 13 iulie 2009 Lege 57/2010
22.03.2010
- -
58. L160/19.03.2010 LEGE pentru ratificarea Acordului de Garanție dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 21 ianuarie 2010, privind garantarea în proporție de 80% a obligațiilor aferente Contractului de finanțare dintre Banca Europeană de Investiții și S.C. Ford Romania S.A. în valoare de 400.000.000 euro pentru modernizarea fabricii de automobile de la Craiova. Lege 58/2010
25.03.2010
- -
59. L571/30.10.2009 LEGE pentru modificarea și completarea art.55 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală Lege 59/2010
31.03.2010
- -
60. L255/09.06.2009 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative Lege 60/2010
31.03.2010
- -
61. L714/16.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 61/2010
31.03.2010
- -
62. L545/13.10.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2009 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD Lege 62/2010
31.03.2010
- -
63. L178/19.05.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2009 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă Lege 63/2010
31.03.2010
- -
64. L413/02.09.2009 LEGE privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași" Lege 64/2010
31.03.2010
- -
65. L434/02.09.2009 LEGE pentru completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional Lege 65/2010
31.03.2010
- -
66. L369/02.09.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice Lege 66/2010
31.03.2010
- -
67. L391/02.09.2009 LEGE pentru modificarea alin.(3) al art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 67/2010
31.03.2010
- -
68. L231/29.05.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România Lege 68/2010
16.04.2010
- -
69. L17/02.02.2010 LEGEA - Legea responsabilității fiscal-bugetare Lege 69/2010
16.04.2010
- -
70. L161/19.03.2010 LEGE privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat partticipant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 Lege 70/2010
16.04.2010
- -
71. L291/23.06.2009 LEGE pentru modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 71/2010
16.04.2010
- -
72. L163/19.03.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenție, semnată de autoritățile române la București, la 5 februarie 2010 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 19 februarie 2010 și pentru modificarea O.U.G. nr.99 / 2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București, la 24 aprilie 2009 și prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional, din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional, din 21 septembrie 2009 Lege 72/2010
16.04.2010
- -
73. L164/19.03.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (primul addendum la Memorandumul de înțelegere) între Uniunea Europeană și România, semnat la București, la 18 februarie 2010, și la Bruxelles, la 22 februarie la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 și pentru completarea O.U.G. nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 și a Acordului de împrumut, în sumă depănă la 5.000.000.000 euro, dintre România în calitate de împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al împrumutului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Imprumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009 Lege 73/2010
16.04.2010
- -
74. L16/29.01.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 Lege 74/2010
26.04.2010
- -
75. L270/15.06.2009 LEGE privind externarea persoanelor decedate de religie islamică Lege 75/2010
06.05.2010
- -
76. L547/13.10.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 76/2010
06.05.2010
- -
77. L549/19.10.2009 LEGE pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice Lege 77/2010
06.05.2010
- -
78. L643/24.11.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate Lege 78/2010
06.05.2010
- -
79. L482/02.09.2009 LEGE pentru completarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 Lege 79/2010
06.05.2010
- -
80. L292/23.06.2009 LEGE pentru modificarea pct.3 al literei B "Păsări " din anexa nr.1 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 80/2010
06.05.2010
- -
81. L681/22.12.2008 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 81/2010
06.05.2010
- -
82. L579/03.11.2009 LEGE pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 85 din 2008 privind stimularea investițiilor, aprobată prin Legea nr.78/2009 Lege 82/2010
06.05.2010
- -
83. L456/02.09.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 83/2010
13.05.2010
- -
84. L711/30.12.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2009 privind unele măsuri referitoare la activitatea de înregistrare la registrul comerțului Lege 84/2010
13.05.2010
- -
85. L454/02.09.2009 LEGE privind modificarea Ordonanței de urgență nr.86/2006, privind organizarea activității practicienilor în insolvență din 08/11/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.944 din 22/11/2006, modificată și completată de Legea nr.254/2007, din 19/07/2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.507 din 30/07/2007 Lege 85/2010
13.05.2010
- -
86. L127/19.02.2010 LEGE pentru înființarea comunei Racșa, județul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Orașu Nou Lege 86/2010
13.05.2010
- -
87. L53/03.03.2009 LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2007 Lege 87/2010
20.05.2010
- -
88. L571/20.06.2006 LEGE pentru aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii Lege 88/2010
21.05.2010
- -
89. L343/30.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri Lege 89/2010
21.05.2010
- -
90. L61/06.02.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare Lege 90/2010
21.05.2010
- -
91. L283/18.06.2009 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 91/2010
21.05.2010
- -
92. L123/15.02.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri și pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante psihotrope Lege 92/2010
21.05.2010
- -
93. L709/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal Lege 93/2010
21.05.2010
- -
94. L655/24.11.2009 LEGE pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției Domeniilor Statului de către partenerii contractuali Lege 94/2010
21.05.2010
- -
95. L634/24.11.2009 LEGE pentru modificarea art.10 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic Lege 95/2010
21.05.2010
- -
96. L475/02.09.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES Lege 96/2010
21.05.2010
- -
97. L677/08.12.2009 LEGE pentru completarea art.99 din Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil Lege 97/2010
21.05.2010
- -
98. L12/29.01.2010 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili Lege 98/2010
21.05.2010
- -
99. L656/24.11.2009 LEGEA Lege pentru modificarea art.24 alin.(1) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor Lege 99/2010
21.05.2010
- -
100. L371/02.09.2009 LEGE privind împădurirea terenurilor degradate Lege 100/2010
03.06.2010
- -
101. L269/27.04.2010 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernului Republicii Bulgaria privind cooperarea polițienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009 și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind înființarea și funcționarea Centrului Comun de Contact de cooperare polițienească și vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009 Lege 101/2010
03.06.2010
- -
102. L268/27.04.2010 LEGE pentru ratificarea Statutului Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă (IRENA), adoptat la Bonn, la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn, la 26 ianuarie 2009 Lege 102/2010
03.06.2010
- -
103. L237/20.04.2010 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Letonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 11 iunie 2009 Lege 103/2010
03.06.2010
- -
104. L235/20.04.2010 LEGE pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București, la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea șu protejarea reciprocă a investițiilor între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București, la 14 august 1992 Lege 104/2010
03.06.2010
- -
105. L236/20.04.2010 LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat la Beirut, la 15 aprilie 2009, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor și a protocolului-anexă, semnate la București, la 18 octombrie 1994 Lege 105/2010
03.06.2010
- -
106. L704/23.12.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare Lege 106/2010
03.06.2010
- -
107. L120/10.02.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială pentru anul 2010 Lege 107/2010
03.06.2010
- -
108. L660/18.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și căilor navigabile, precum și desfășurarea activitaților de transport naval în porturi și pe căi navigabile Lege 108/2010
03.06.2010
- -
109. L86/02.02.2010 LEGE pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunuriloe intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată Lege 109/2010
03.06.2010
- -
110. L346/29.07.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2009 pentru completarea art.21 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv Lege 110/2010
03.06.2010
- -
111. L125/18.02.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională "Romtehnica" S.A. către Ministerul Apărării Naționale, în anul 2010 Lege 111/2010
16.06.2010
- -
112. L121/10.02.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie Lege 112/2010
16.06.2010
- -
113. L135/23.04.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații Lege 113/2010
16.06.2010
- -
114. L238/20.04.2010 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul "Operațiunii Black Sea Harmony" semnat la Istanbul, la 31 martie 2009 Lege 114/2010
16.06.2010
- -
115. L149/01.03.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 115/2010
24.06.2010
- -
116. L153/05.03.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activitații de întreținere a culoarului de frontieră, fâșiei de protecție a semnelor de frontieră Lege 116/2010
24.06.2010
- -
117. L669/08.12.2009 LEGE pentru completarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului Lege 117/2010
24.06.2010
- -
118. L410/02.06.2010 LEGE privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar Lege 118/2010
30.06.2010
- -
119. L411/02.06.2010 LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor Lege 119/2010
30.06.2010
- -
120. L148/01.03.2010 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României Lege 120/2010
30.06.2010
- -
121. L695/22.12.2008 LEGEA Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK S.A Lege 121/2010
30.06.2010
- -
122. L518/24.09.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2009 pentru abrogarea alin.(8) al art.19 din Ordonanța Guvernului nr.19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 Lege 122/2010
30.06.2010
- -
123. L152/03.03.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea pentru Locuințe Lege 123/2010
30.06.2010
- -
124. L13/29.01.2010 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile Lege 124/2010
30.06.2010
- -
125. L553/16.09.2008 LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2007. Lege 125/2010
30.06.2010
- -
126. L355/31.08.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 Lege 126/2010
30.06.2010
- -
127. L356/31.08.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2009 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 Lege 127/2010
30.06.2010
- -
128. L15/29.01.2010 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne Lege 128/2010
30.06.2010
- -
129. L703/21.12.2009 LEGE pentru completarea art.32.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale Lege 129/2010
30.06.2010
- -
130. L420/02.09.2009 LEGEA Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) și (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protectția consumatorilor Lege 130/2010
30.06.2010
- -
131. L665/08.12.2009 LEGE pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998 Lege 131/2010
30.06.2010
- -
132. L673/08.12.2009 LEGE privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice Lege 132/2010
30.06.2010
- -
133. L311/11.05.2010 LEGE pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București - etapa a IV-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la 12 noiembrie 2009 Lege 133/2010
30.06.2010
- -
134. L66/09.03.2009 LEGE privind Codul de procedură civilă Lege 134/2010
01.07.2010
- -
135. L65/09.03.2009 LEGE privind Codul de procedură penală Lege 135/2010
01.07.2010
- -
136. L178/07.04.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și realizarea ortofotoplanurilor pe teritoriul României, în folosul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale Lege 136/2010
01.07.2010
- -
137. L329/18.05.2010 LEGE pentru ratificarea Protocolului privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității peisajelor, adoptat și semnat la București la 19 iunie 2008, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 Lege 137/2010
01.07.2010
- -
138. L310/11.05.2010 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 138/2010
01.07.2010
- -
139. L639/24.11.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Lege 139/2010
07.07.2010
- -
140. L99/09.02.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici Lege 140/2010
07.07.2010
- -
141. L169/30.03.2010 LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen Lege 141/2010
12.07.2010
- -
142. L558/04.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv Lege 142/2010
12.07.2010
- -
143. L232/20.04.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 143/2010
12.07.2010
- -
144. L165/23.03.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011 Lege 144/2010
12.07.2010
- -
145. L198/13.04.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto Lege 145/2010
12.07.2010
- -
146. L119/09.02.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2010 privind modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Lege 146/2010
12.07.2010
- -
147. L179/07.04.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 147/2010
12.07.2010
- -
148. L196/13.04.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea articolului II din Legea nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici Lege 148/2010
12.07.2010
- -
149. L159/15.03.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2010 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit și Fondul European pentru Garantare Agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare Lege 149/2010
12.07.2010
- -
150. L207/20.05.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2009 pentru modificarea art.1 alin (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare Lege 150/2010
12.07.2010
- -
151. L686/21.12.2009 LEGE privind serviciile specializate de sănătate, educație și sociale adresate copiilor și adulților cu tulburări din spectrul autist și al tulburărilor asociate Lege 151/2010
12.07.2010
- -
152. L689/21.12.2009 LEGEA Lege pentru completarea art.47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura Lege 152/2010
12.07.2010
- -
153. L18/02.02.2010 LEGEA Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 61-1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice Lege 153/2010
12.07.2010
- -
154. L635/24.11.2009 LEGE privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Academiei Oamenilor de Știință din România, în scopul construirii unui sediu și a unei biblioteci Lege 154/2010
12.07.2010
- -
155. L235/09.06.2009 LEGEA - Poliția Locală Lege 155/2010
12.07.2010
- -
156. L20/02.02.2010 LEGE pentru completarea art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic Lege 156/2010
12.07.2010
- -
157. L103/09.02.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite Lege 157/2010
12.07.2010
- -
158. L480/02.09.2009 LEGEA Lege pentru modificarea art.26 din legea fondului funciar nr. 18/1991 Lege 158/2010
12.07.2010
- -
159. L3/26.01.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice Lege 159/2010
12.07.2010
- -
160. L455/02.09.2009 LEGEA Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și ce lor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 Lege 160/2010
12.07.2010
- -
161. L435/02.09.2009 LEGE pentru modificarea art.84 din Legea 296/2004 privind Codul consumului, și a Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori Lege 161/2010
12.07.2010
- -
162. L428/15.06.2010 LEGE pentru ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 19 august 2009 și la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România și Banca Europeană de Investiții, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice "Radet" București, privind finanțarea Proiectului de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din municipiul București, semnat la Luxembourg și București la data de 12 și, respectiv, 14 noiembrie 1997 și a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 19 august 2009 și la Paris la 10 septembrie 2009 între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei încheiat la Paris la 4 iunie 1998 Lege 162/2010
12.07.2010
- -
163. L429/15.06.2010 LEGE pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007, la Bruxelles, la Convenția pentru înființarea unui Consiliu de Cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950, la Bruxelles Lege 163/2010
12.07.2010
- -
164. L330/18.05.2010 LEGE pentru aderarea României la Convenția privind crearea unei organizații Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986 Lege 164/2010
12.07.2010
- -
165. L338/30.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 165/2010
14.07.2010
- -
166. L231/20.04.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Ministerului Apărării Naționale Lege 166/2010
14.07.2010
- -
167. L168/30.03.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea alin.(2) al art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Lege 167/2010
14.07.2010
- -
168. L233/20.04.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și persoane Lege 168/2010
14.07.2010
- -
169. L550/19.10.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței Lege 169/2010
14.07.2010
- -
170. L618/09.11.2009 LEGEA Lege pentru completarea art.45 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 si pentru modificarea art.10 indice 1 din Legea locuinței nr.114/1996 Lege 170/2010
18.07.2010
- -
171. L294/04.05.2010 LEGE privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Lege 171/2010
16.07.2010
- -
172. L273/04.05.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect Lege 172/2010
16.07.2010
- -
173. L367/02.09.2009 LEGE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas - Constanța, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Constanța" Lege 173/2010
16.07.2010
- -
174. L368/02.09.2009 LEGE privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Sisești - Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, județul Suceava Lege 174/2010
17.07.2010
- -
175. L51/02.02.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Lege 175/2010
17.07.2010
- -
176. L270/03.05.2010 LEGE privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Lege 176/2010
01.09.2010
- -
177. L706/23.12.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală Lege 177/2010
28.09.2010
- -
178. L184/07.04.2010 LEGEA - Legea parteneriatuli public - privat Lege 178/2010
01.10.2010
- -
179. L455/03.09.2008 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind fondul de mediu Lege 179/2010
14.10.2010
- -
180. L414/08.06.2010 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind recunoașterea reciprocă a calificărilor obținute în învățământul superior pentru continuarea studiilor în instituții de învățământ superior din cele doua țări, semnat la București la 22 mai 2009 Lege 180/2010
14.10.2010
- -
181. L427/15.06.2010 LEGE pentru aderarea României la Acordul privind înființarea și Statutul Organizației de Drept Public European, încheiat la Atena la 27 octombrie 2004 Lege 181/2010
14.10.2010
- -
182. L458/29.06.2010 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la București la 28 septembrie 2009 Lege 182/2010
14.10.2010
- -
183. L636/07.09.2010 LEGE pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale între România și Canada, semnat la Ottawa, la 19 noiembrie 2009 Lege 183/2010
14.10.2010
- -
184. L280/04.05.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri Lege 184/2010
14.10.2010
- -
185. L150/01.03.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și diminuarea șomajului în anul 2010 Lege 185/2010
14.10.2010
- -
186. L234/20.04.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă Lege 186/2010
14.10.2010
- -
187. L230/20.04.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului "Prima casă'' Lege 187/2010
14.10.2010
- -
188. L34/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin.(4) și( 5) ale art. 263 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 188/2010
14.10.2010
- -
189. L217/06.06.2001 LEGE privind retrocedarea către Biblioteca Academiei a unor documente istorice, reținute în mod abuziv la Arhivele Naționale ale României Lege 189/2010
14.10.2010
- -
190. L6/29.01.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii Naționale pentru Informații Spațiale în România Lege 190/2010
14.10.2010
- -
191. L109/09.02.2010 LEGE privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Tulcea a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Direcția Apelor Dobrogea - Litoral Lege 191/2010
14.10.2010
- -
192. L242/20.04.2010 LEGE privind trecerea unor drumuri și căi ferate forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrative-teritoriale Lege 192/2010
14.10.2010
- -
193. L166/2010 LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2008 Lege 193/2010
21.10.2010
- -
194. L536/07.10.2009 LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2008 Lege 194/2010
21.10.2010
- -
195. L181/07.04.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli Lege 195/2010
22.10.2010
- -
196. L228/20.04.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare Lege 196/2010
20.10.2010
- -
197. L543/12.10.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată Lege 197/2010
20.10.2010
- -
198. L424/15.06.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de benzină, motorină și petrol pentru turboreactoare care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor și stabilirea regimului taxei pe valoare adăugată și al accizelor pentru aceste cantități Lege 198/2010
20.10.2010
- -
199. L4/26.01.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru unii operatori economici Lege 199/2010
20.10.2010
- -
200. L167/30.03.2010 LEGE pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 pentru desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare Lege 200/2010
20.10.2010
- -
201. L276/04.05.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale Lege 201/2010
20.10.2010
- -
202. L475/10.08.2010 LEGE privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor Lege 202/2010
25.10.2010
- -
203. L665/12.10.2010 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010 Lege 203/2010
27.10.2010
- -
204. L327/18.05.2010 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismulu Lege 204/2010
11.11.2010
- -
205. L282/04.05.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării Lege 205/2010
11.11.2010
- -
206. L422/15.06.2010 LEGE pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 206/2010
11.11.2010
- -
207. L652/24.11.2009 LEGE privind completarea Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 207/2010
11.11.2010
- -
208. L615/09.11.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară Lege 208/2010
11.11.2010
- -
209. L2/26.01.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru înființarea secțiilor de insolvență Lege 209/2010
11.11.2010
- -
210. L610/09.11.2009 LEGE privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție energie electrică Lege 210/2010
11.11.2010
- -
211. L221/13.04.2010 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.226/2009 pentru organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România Lege 211/2010
11.11.2010
- -
212. L88/02.02.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante Lege 212/2010
11.11.2010
- -
213. L271/04.05.2010 LEGE pentru modificarea articolului 36 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar Lege 213/2010
11.11.2010
- -
214. L425/02.09.2009 LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinara Lege 214/2010
11.11.2010
- -
215. L663/12.10.2010 LEGE pentru aderarea României la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973 și la Protocolul de modificare a acesteia, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999 Lege 215/2010
11.11.2010
- -
216. L110/09.02.2010 LEGE privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în vederea realizării obiectivului de investiții "Microhidrocentrală pe râul Moldova, în municipiul Roman - județul Neamț" Lege 216/2010
11.11.2010
- -
217. L674/12.10.2010 LEGE pentru aderarea României la Convenția privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare naționale care sunt reținute atunci când resursele proprii tradiționale sunt puse la dispoziția bugetului U.E., semnată la Bruxelles la 10 martie 2009 Lege 217/2010
11.11.2010
- -
218. L662/12.10.2010 LEGE pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația, semnat la București, la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Zagreb, la 8 iunie 1994 Lege 218/2010
11.11.2010
- -
219. L79/02.02.2010 LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Lege 219/2010
11.11.2010
- -
220. L668/12.10.2010 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010 Lege 220/2010
11.11.2010
- -
221. L657/05.10.2010 LEGE privind ratificarea Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007 Lege 221/2010
11.11.2010
- -
222. L404/02.09.2009 LEGE pentru modificarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România Lege 222/2010
18.11.2010
- -
223. L162/19.03.2010 LEGE pentru modificarea art.4 din Legea nr.395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat Lege 223/2010
18.11.2010
- -
224. L679/19.10.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (al doilea addendum la Memorandumul de înțelegere) între Uniunea Europeană și România, semnat la Bruxelles, la 20 iulie 2010 și la București, la 2 august 2010, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 Lege 224/2010
25.11.2010
- -
225. L676/12.10.2010 LEGE pentru modificarea Legii nr.14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 decembrie 2007 Lege 225/2010
25.11.2010
- -
226. L666/12.10.2010 LEGE pentru denunțarea Acordului dintre România și Spania privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetățenilor români și spanioli, în scopul preschimbării, semnat la București la 1 septembrie 2004 Lege 226/2010
25.11.2010
- -
227. L672/12.10.2010 LEGE pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B și C ale Convenției privind poluanții organici persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 și SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinței Părților la Geneva la 4-8 mai 2009 Lege 227/2010
25.11.2010
- -
228. L673/12.10.2010 LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional București, între Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei și România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010 Lege 228/2010
25.11.2010
- -
229. L675/12.10.2010 LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut și finanțare între KfW, Frankfurt pe Main ("KfW") și România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României ("Împrumutat") și Municipiul Timișoara ("Agenția de implementare a programului") pentru un împrumut de 3.000.000 de euro și o contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru Reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la București la 22 decembrie 2009 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010 Lege 229/2010
25.11.2010
- -
230. L663/22.12.2008 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane Lege 230/2010
30.11.2010
- -
231. L183/07.04.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte normative Lege 231/2010
07.12.2010
- -
232. L219/13.04.2010 LEGE privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor Lege 232/2010
07.12.2010
- -
233. L674/08.12.2009 LEGEA LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă Lege 233/2010
07.12.2010
- -
234. L207/13.04.2010 LEGEA LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv Lege 234/2010
07.12.2010
- -
235. L215/13.04.2010 LEGE privind acordarea unei recompense financiare cu caracter stimulatoriu elevilor premianți ai olimpiadelor internaționale școlare Lege 235/2010
07.12.2010
- -
236. L244/20.04.2010 LEGE pentru modificarea și completarea art.44 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 236/2010
07.12.2010
- -
237. L250/20.04.2010 LEGE pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală Lege 237/2010
07.12.2010
- -
238. L249/20.04.2010 LEGE privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naționale Lege 238/2010
07.12.2010
- -
239. L55/02.02.2010 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale și aromatice Lege 239/2010
07.12.2010
- -
240. L227/20.04.2010 LEGE privind transmiterea unui imobil, clădire și teren, din proprietatea Băncii Naționale a României în domeniul public al statului și administrarea Curții de Conturi a României Lege 240/2010
07.12.2010
- -
241. L206/13.04.2010 LEGE pentru modificarea alin.(2) al art. 33 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 241/2010
07.12.2010
- -
242. L151/02.03.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Lege 242/2010
07.12.2010
- -
243. L275/04.05.2010 LEGE pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare Lege 243/2010
07.12.2010
- -
244. L358/31.08.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2009 pentru completarea art.3 al Ordonanței de urgență nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatații către autoritațile publice locale Lege 244/2010
07.12.2010
- -
245. L11/29.01.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecințelor restructurării și reorganizării unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat în domeniul feroviar Lege 245/2010
07.12.2010
- -
246. L317/26.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc Lege 246/2010
14.12.2010
- -
247. L106/09.02.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare Lege 247/2010
14.12.2010
- -
248. L258/27.04.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor Lege 248/2010
14.12.2010
- -
249. L170/30.03.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport Lege 249/2010
14.12.2010
- -
250. L670/12.10.2010 LEGE privind ratificarea Convenției pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la București la 9 decembrie 2009 și semnată de România la București, la aceeași dată Lege 250/2010
14.12.2010
- -
251. L669/12.10.2010 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalității organizate transfrontaliere și a terorismului internațional, semnat la București la 28 septembrie 2009 Lege 251/2010
14.12.2010
- -
252. L671/12.10.2010 LEGE privind ratificarea Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 și semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007 Lege 252/2010
14.12.2010
- -
253. L389/01.06.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2010 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătății Lege 253/2010
14.12.2010
- -
254. L477/02.09.2010 LEGE privind abrogarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică Lege 254/2010
14.12.2010
- -
255. L650/28.09.2010 LEGE privind unele măsuri de expropriere în vederea realizării unor obiective de interes național, local și județean Lege 255/2010
14.12.2010
- -
256. L22/02.02.2010 LEGE pentru instituirea sărbătorii limbii tătare Lege 256/2010
14.12.2010
- -
257. L691/01.11.2010 LEGE privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 16 iunie 2010, actualizată prin scrisoarea suplimentară de intenție, semnată la București, la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 2 iulie 2010 și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009 Lege 257/2010
14.12.2010
- -
258. L173/30.03.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată și a Legii nr.383/2007 pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată Lege 258/2010
14.12.2010
- -
259. L117/09.02.2010 LEGE privind siguranța digurilor Lege 259/2010
14.12.2010
- -
260. L481/02.09.2010 LEGE pentru abrogarea art.8 din Legea nr.178/2000 privind produsele cosmetice, republicată Lege 260/2010
14.12.2010
- -
261. L488/02.09.2010 LEGE privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în județul Iași Lege 261/2010
14.12.2010
- -
262. L750/23.11.2010 LEGE pentru ratificarea Acordului Suplimentar la Memorandumul Multilateral de Înțelegere privind Programul Comun NATO E-3A, semnat la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, și a Acordului Suplimentar la Memorandumul de Înțelegere pentru operații și sprijin al Forței Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie și Control, semnat la 26 septembrie 1984 și revizuit la 27 martie 2003, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, deschise spre semnare la 3 februarie 2009, semnate de partea română la București, la 28 ianuarie 2010 Lege 262/2010
16.12.2010
- -
263. L124/16.02.2010 LEGE privind sistemul unitar de pensii publice Lege 263/2010
16.12.2010
- -
264. L534/06.10.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local Lege 264/2010
22.12.2010
- -
265. L306/11.05.2010 LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României Lege 265/2010
22.12.2010
- -
266. L309/11.05.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2010 pentru reglementarea unor măsuri financiar - bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2010 Lege 266/2010
22.12.2010
- -
267. L503/02.09.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive Lege 267/2010
22.12.2010
- -
268. L197/13.04.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2010 pentru finanțarea, în anul 2010, a programului "Renașterea satului românesc - 10 case pentru specialiști" Lege 268/2010
22.12.2010
- -
269. L483/02.09.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană Lege 269/2010
22.12.2010
- -
270. L388/01.06.2010 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 270/2010
22.12.2010
- -
271. L785/2010 LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Național de Informații privind Vizele și participarea României la Sistemul de Informații privind Vizele Lege 271/2010
22.12.2010
- -
272. L786/07.12.2010 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate, semnat la București, la 31 martie 2010 Lege 272/2010
22.12.2010
- -
273. L787/07.12.2010 LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate între România și Regatul Spaniei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010 Lege 273/2010
22.12.2010
- -
274. L724/15.11.2010 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 274/2010
24.12.2010
- -
275. L653/05.10.2010 LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar Lege 275/2010
24.12.2010
- -
276. L513/02.09.2010 LEGE pentru modificarea și completarea legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 276/2010
24.12.2010
- -
277. L645/14.09.2010 LEGE privind alocația pentru susținerea familiei Lege 277/2010
24.12.2010
- -
278. L486/02.09.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiuni de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 278/2010
24.12.2010
- -
279. L456/29.06.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar fiscale Lege 279/2010
24.12.2010
- -
280. L480/02.09.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România Lege 280/2010
24.12.2010
- -
281. L322/18.05.2010 LEGE pentru abrogarea unor acte normative din domeniul ajutorului de stat în agricultură Lege 281/2010
24.12.2010
- -
282. L611/07.09.2010 LEGE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Neamț" Lege 282/2010
28.12.2010
- -
283. L112/14.04.2009 LEGEA Lege privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală Lege 283/2010
28.12.2010
- -
284. L780/29.11.2010 LEGEA - Lege-Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Lege 284/2010
28.12.2010
- -
285. L779/29.11.2010 LEGE privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice Lege 285/2010
28.12.2010
- -
286. L794/13.12.2010 LEGEA - Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011 Lege 286/2010
28.12.2010
- -
287. L795/13.12.2010 LEGEA - Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 Lege 287/2010
28.12.2010
- -
288. L425/15.06.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori Lege 288/2010
28.12.2010
- -
289. L262/15.06.2009 LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 289/2010
28.12.2010
- -
290. L818/21.12.2010 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2010 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chișinău la 21 februarie 1995 Lege 290/2010
28.12.2010
- -
291. L816/21.12.2010 LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău, la 26 august 2010, de amendare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, acordate de instituții de învățământ acreditate în România și în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 20 iunie 1998 Lege 291/2010
28.12.2010
- -
292. L817/21.12.2010 LEGE pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală ("CEEPUS III"), semnat la Budva, Muntenegru la 25 martie 2010 Lege 292/2010
28.12.2010
- -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 3 decembrie 2021, 19:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro