Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2013

Numar înregistrari gasite: 383

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. L417/12.12.2012 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 1/2013
04.01.2013
- -
2. L403/15.10.2012 LEGE privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă Lege 2/2013
01.02.2013
- -
3. L5/23.01.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 3/2013
13.02.2013
- -
4. L300/18.06.2012 LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor idicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar Lege 4/2013
13.02.2013
- -
5. L2/23.01.2013 LEGEA - Legea bugetului de stat pe anul 2013 Lege 5/2013
21.02.2013
- -
6. L3/23.01.2013 LEGEA - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 Lege 6/2013
21.02.2013
- -
7. L350/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acțiunilor deținute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și transferul Societății Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad și acțiunilor aferente deținute în numele statului de la Ministerul Sănătății și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri Lege 7/2013
04.03.2013
- -
8. L720/28.11.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, implementate în fundația Romanian Angel Appeal Lege 8/2013
04.03.2013
- -
9. L12/03.02.2009 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 228/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative Lege 9/2013
04.03.2013
- -
10. L515/06.09.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil Lege 10/2013
04.03.2013
- -
11. L328/10.09.2012 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată Lege 12/2013
04.03.2013
- -
12. L510/06.09.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Lege 13/2013
04.03.2013
- -
13. L526/06.09.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor și a celorlalte obligații prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991, Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicate, cu modificările și completările ulterioare, pentru terenurile necesare realizării, extinderii și supraînălțării depozitelor de zgură și cenușă aferente activităților nucleare desfășurate de către societăți sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele Lege 14/2013
04.03.2013
- -
14. L337/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit Lege 15/2013
04.03.2013
- -
15. L301/18.06.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative Lege 16/2013
04.03.2013
- -
16. L264/04.04.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviară Lege 17/2013
04.03.2013
- -
17. L330/10.09.2012 LEGE pentru modificarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România Lege 18/2013
04.03.2013
- -
18. L233/07.03.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea și completarea articolului II al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 Lege 19/2013
04.03.2013
- -
19. L147/01.03.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2010 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată prin Legea nr.354/2003 Lege 20/2013
04.03.2013
- -
20. L217/02.05.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul Național de Dezvoltare a infrastructurii Lege 21/2013
04.03.2013
- -
21. L335/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor automatizate a datelor de referință în relația cu statele membre ale Uniunii Europene și asigurării recunoașterii rezultatelor activității de laborator referitoare la datele dactiloscopice Lege 22/2013
04.03.2013
- -
22. L735/06.12.2011 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2011 pentru modificarea art.1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a art.8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope Lege 23/2013
04.03.2013
- -
23. L673/07.11.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic de Urgență Timișoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor și aprobarea modului de operare, funcționare și finanțare a asistenței de urgență acordate de acest elicopter Lege 24/2013
04.03.2013
- -
24. L677/22.12.2008 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ Lege 25/2013
04.03.2013
- -
25. L181/22.02.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2011 privind abrogarea alin.(8) al art.39 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 26/2013
04.03.2013
- -
26. L412/2012 LEGE privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de în?elegere între Uniunea Europeană și România, semnat la Bucure?ti la 14 decembrie 2011 și la Bruxelles la 27 decembrie 2011 și a celui de-al doilea memorandum suplimentar de în?elegere între Uniunea Europeană și România, semnat la Bucure?ti la 22 iunie 2012 și la Bruxelles la 29 iunie 2012 Lege 27/2013
04.03.2013
- -
27. L411/29.10.2012 LEGE pentru ratificarea Acordului de Sprijin al Proiectului între România și Nabucco Gas Pipeline International GMBH și Nabucco Gas Pipeline România S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri, la 8 iunie 2011 Lege 28/2013
04.03.2013
- -
28. L322/05.07.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2012 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art.4 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora Lege 29/2013
04.03.2013
- -
29. L344/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor Legii nr.148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice Lege 30/2013
04.03.2013
- -
30. L162/10.04.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2012 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate de către Compania Națională Căi Ferate "CFR'' S.A. și modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind Transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române Lege 31/2013
04.03.2013
- -
31. L357/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS S.A. Iași Lege 32/2013
04.03.2013
- -
32. L410/29.10.2012 LEGE privind ratificarea Contractului de finan?are între România și Banca Europeană de Investi?ii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucure?ti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucure?ti, la 16 decembrie 2011 Lege 33/2013
08.03.2013
- -
33. L156/08.03.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 34/2013
08.03.2013
- -
34. L171/23.04.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare Lege 35/2013
08.03.2013
- -
35. L309/25.06.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale Lege 36/2013
08.03.2013
- -
36. L574/06.09.2011 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 37/2013
08.03.2013
- -
37. L157/08.03.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative Lege 38/2013
08.03.2013
- -
38. L354/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art.1 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie Lege 39/2013
08.03.2013
- -
39. L400/23.05.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea art.17 din Ordonanța Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale și intreprinderile familiale Lege 40/2013
08.03.2013
- -
40. L19/13.02.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2012 privind modificarea Legii nr.334/2002 privind bibliotecile Lege 41/2013
08.03.2013
- -
41. L390/01.06.2010 LEGE pentru modificarea art.1 din Legea nr.221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Lege 42/2013
08.03.2013
- -
42. L12/11.02.2013 LEGE privind majorarea capitalului deținut de România la Banca Europeană de Investiții Lege 43/2013
08.03.2013
- -
43. L580/06.09.2011 LEGE pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată Lege 44/2013
14.03.2013
- -
44. L388/02.10.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art.5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 45/2013
14.03.2013
- -
45. L345/02.05.2011 LEGE pentru afilierea Autorității naționale pentru Protecția Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociația Internațională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor prețioase Lege 46/2013
14.03.2013
- -
46. L210/23.04.2012 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului Lege 47/2013
14.03.2013
- -
47. L193/23.04.2012 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice Lege 48/2013
14.03.2013
- -
48. L359/10.09.2012 LEGE pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare Lege 49/2013
14.03.2013
- -
49. L183/23.04.2012 LEGE privind modificarea Legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, nr.241/2005 Lege 50/2013
14.03.2013
- -
50. L261/21.05.2012 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz Lege 51/2013
14.03.2013
- -
51. L566/07.09.2010 LEGE privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu Lege 52/2013
14.03.2013
- -
52. L670/2011 LEGE privind instituirea Zilei Limbii Române Lege 53/2013
14.03.2013
- -
53. L6/13.02.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2011 pentru prorogarea unor termene Lege 54/2013
14.03.2013
- -
54. L386/24.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural Lege 55/2013
14.03.2013
- -
55. L152/02.04.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2012 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului Lege 56/2013
14.03.2013
- -
56. L32/18.02.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război române?ti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Ia?i la 3 martie 2012 Lege 57/2013
21.03.2013
- -
57. L39/18.02.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, semnat la Ljubljana, la 15 iunie 2011 Lege 58/2013
21.03.2013
- -
58. L235/21.05.2012 LEGE privind aderarea României la acordul parțial extins privind itinerariile culturale, instituit prin Rezoluția CM/Res (2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniștri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1101-a întâlnire a miniștrilor adjuncți) Lege 59/2013
21.03.2013
- -
59. L387/02.10.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea "Programului de dezvoltare a infrastructurii din mediul rural" Lege 60/2013
21.03.2013
- -
60. L462/29.06.2010 LEGE pentru modificarea art.24 din Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare Lege 61/2013
21.03.2013
- -
61. L142/27.02.2012 LEGE pentru modificarea și completarea art.96 alin.(3) din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 62/2013
21.03.2013
- -
62. L351/10.09.2012 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României Lege 63/2013
21.03.2013
- -
63. L36/18.02.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului între Statele Membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protec?ia informa?iilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011 Lege 64/2013
21.03.2013
- -
64. L41/18.02.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Ia?i la 3 martie 2012 Lege 65/2013
28.03.2013
- -
65. L42/18.02.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2012 privind asigurarea unei contribu?ii suplimentare a României la nivelul Organiza?iei Interna?ionale de Poli?ie Criminală - INTERPOL prin deta?area ofi?erilor de poli?ie Lege 66/2013
28.03.2013
- -
66. L263/04.04.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice Lege 67/2013
28.03.2013
- -
67. L402/15.10.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune Lege 68/2013
28.03.2013
- -
68. L37/18.02.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011 Lege 69/2013
28.03.2013
- -
69. L738/23.10.2007 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2007 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului Lege 70/2013
28.03.2013
- -
70. L54/11.03.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Lege 71/2013
28.03.2013
- -
71. L11/11.02.2013 LEGE privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contractele încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante Lege 72/2013
28.03.2013
- -
72. L38/18.02.2013 LEGE privind instituirea unor măsuri speciale pentru protec?ia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice Lege 73/2013
28.03.2013
- -
73. L353/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 74/2013
28.03.2013
- -
74. L33/18.02.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012 Lege 75/2013
28.03.2013
- -
75. L40/18.02.2013 LEGE pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava 27 mai 2011, la Conven?ia cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpa?ilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 Lege 76/2013
05.04.2013
- -
76. L4/13.02.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2011pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităților de apă grea și de octoxid de uraniu pentru unitățile 1 - 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă Lege 77/2013
05.04.2013
- -
77. L522/06.09.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local Lege 78/2013
05.04.2013
- -
78. L389/02.10.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor asupra Societății Comerciale AVERSA S.A.București, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent Lege 79/2013
05.04.2013
- -
79. L431/21.12.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2012 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din minicipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007 Lege 80/2013
05.04.2013
- -
80. L644/17.10.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 81/2013
05.04.2013
- -
81. L310/25.06.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr:411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat Lege 82/2013
05.04.2013
- -
82. L336/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2012 pentru modificarea art.II alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative Lege 83/2013
05.04.2013
- -
83. L443/21.12.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2012 privind finanțarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensații financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în țară după izbucnirea conflictului intern armat și al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii Lege 84/2013
05.04.2013
- -
84. L461/03.09.2008 LEGE pentru respingerea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu- Șișești" Lege 85/2013
05.04.2013
- -
85. L399/15.10.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II alin. (1) din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală Lege 86/2013
05.04.2013
- -
86. L234/21.05.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate Lege 87/2013
05.04.2013
- -
87. L355/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2012 pentru modificarea și completarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012 Lege 88/2013
05.04.2013
- -
88. L341/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 , pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană Lege 89/2013
05.04.2013
- -
89. L438/21.12.2012 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 90/2013
05.04.2013
- -
90. L429/21.12.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantității de 2.000 tone mototorină pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" S.A. Lege 91/2013
12.04.2013
- -
91. L423/21.12.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere în anul 2012 Lege 92/2013
12.04.2013
- -
92. L43/25.02.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2012 pentru aprobarea Acordului de garan?ie dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. și Banca Europeană pentru Recontrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro Lege 93/2013
12.04.2013
- -
93. L44/25.02.2013 LEGE pentru modificarea art.3 din Legea nr.133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009 Lege 94/2013
12.04.2013
- -
94. L58/13.02.2012 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperației agricole Lege 95/2013
12.04.2013
- -
95. L427/21.12.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2012 pentru modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 96/2013
12.04.2013
- -
96. L161/2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime Lege 97/2013
12.04.2013
- -
97. L356/10.09.2012 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 98/2013
12.04.2013
- -
98. L528/06.09.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor Lege 99/2013
12.04.2013
- -
99. L339/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 100/2013
12.04.2013
- -
100. L349/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de Ia bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural Lege 101/2013
12.04.2013
- -
101. L334/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore Lege 102/2013
12.04.2013
- -
102. L342/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare Lege 103/2013
12.04.2013
- -
103. L397/15.10.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și al altor operațiuni cu produse militare Lege 104/2013
16.04.2013
- -
104. L422/30.05.2011 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2011 privind reglementarea situației juridice a unor săli și grădini de spectacol cinematografic, precum și a altor imobile Lege 105/2013
18.04.2013
- -
105. L408/29.10.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul Electroenergetic Național și de energie termică, precum și/sau energie termică pentru populație, precum și prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici Lege 106/2013
18.04.2013
- -
106. L321/05.07.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului Lege 107/2013
18.04.2013
- -
107. L61/18.03.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind recunoașterea academică a diplomelor și perioadelor de studii din învățământul superior, semnat la București la 18 octombrie 2012 Lege 108/2013
18.04.2013
- -
108. L60/18.03.2013 LEGE pentru ratificarea Protocolului de încetare a Convenției Consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la București la 13 septembrie 2012 Lege 109/2013
18.04.2013
- -
109. L62/18.03.2013 LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 și semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenția privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro) Lege 110/2013
18.04.2013
- -
110. L59/18.03.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securității, adoptat la Budva la 14 aprilie 2010 și semnat de România la 18 februarie 2011 la Zagreb Lege 111/2013
18.04.2013
- -
111. L18/11.02.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea art.II din Legea nr.211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război Lege 112/2013
18.04.2013
- -
112. L49/04.03.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară Lege 113/2013
23.04.2013
- -
113. L506/06.09.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon Lege 114/2013
24.04.2013
- -
114. L419/21.12.2012 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați Lege 115/2013
24.04.2013
- -
115. L391/16.05.2011 LEGE pentru modificarea punctului 5 Anexa 2 din Legea nr.176/2010 privind integritatea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Lege 116/2013
24.04.2013
- -
116. L405/22.10.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și pădurilor Lege 117/2013
24.04.2013
- -
117. L63/18.03.2013 LEGE pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 118/2013
24.04.2013
- -
118. L367/09.05.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic Lege 119/2013
24.04.2013
- -
119. L64/18.03.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2012 privind aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Forumul European al Registrelor Comerțului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfășurarea conferințelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerțului organizate de România precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 120/2013
24.04.2013
- -
120. L425/21.12.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2012 privind modificarea art.55 al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 121/2013
26.04.2013
- -
121. L675/14.11.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2011 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative Lege 122/2013
26.04.2013
- -
122. L415/30.10.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 Lege 123/2013
26.04.2013
- -
123. L697/21.11.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 Lege 124/2013
26.04.2013
- -
124. L618/19.09.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare Lege 125/2013
26.04.2013
- -
125. L65/18.03.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2012 pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară Lege 126/2013
26.04.2013
- -
126. L9/13.02.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 127/2013
26.04.2013
- -
127. L327/10.09.2012 LEGE pentru abrogarea alin.(2)-(4) ale art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii Lege 128/2013
26.04.2013
- -
128. L424/21.12.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la alin. (1) și (2) ale art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 7/2009 privind instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 129/2013
26.04.2013
- -
129. L398/15.10.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2012 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației Lege 130/2013
26.04.2013
- -
130. L437/21.12.2012 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2012 pentru modificarea alin.(1) indice 3 al art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului Lege 131/2013
26.04.2013
- -
131. L48/04.03.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate Lege 132/2013
26.04.2013
- -
132. L434/21.12.2012 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicopterele achiziționate de Ministerul Sănătății și repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș Lege 133/2013
26.04.2013
- -
133. L430/21.12.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea punctului II al Anexei nr.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori Lege 134/2013
26.04.2013
- -
134. L30/11.02.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A. Lege 135/2013
26.04.2013
- -
135. L518/06.09.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității Lege 136/2013
26.04.2013
- -
136. L281/12.06.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din Titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 137/2013
26.04.2013
- -
137. L272/04.05.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 Lege 138/2013
30.04.2013
- -
138. L15/13.02.2012 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare Lege 139/2013
30.04.2013
- -
139. L26/11.02.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative Lege 140/2013
30.04.2013
- -
140. L4/23.01.2013 LEGE pentru ratificarea Protocolului cu privire la preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles, la 13 iunie 2012 Lege 141/2013
30.04.2013
- -
141. L619/19.09.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 Lege 142/2013
30.04.2013
- -
142. L396/09.10.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 Lege 143/2013
30.04.2013
- -
143. L25/11.02.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2013 pentru completarea art.362 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 144/2013
30.04.2013
- -
144. L511/02.09.2010 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului și sportului Lege 145/2013
30.04.2013
- -
145. L194/23.04.2012 LEGE privind abrogarea lit.c) a art.2 din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor Lege 146/2013
30.04.2013
- -
146. L395/09.10.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 Lege 147/2013
30.04.2013
- -
147. L639/14.09.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2010 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 Lege 148/2013
30.04.2013
- -
148. L346/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor fiananciare anuale și al situațiilor anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați Lege 149/2013
30.04.2013
- -
149. L361/10.09.2012 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.95/1997 privind declararea complexului "Memorialului victimelor comunismului și al rezistenței - Sighet" ca ansamblu de interes național Lege 150/2013
30.04.2013
- -
150. L23/11.02.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului Lege 151/2013
30.04.2013
- -
151. L24/11.02.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2013 pentru modificarea art.11 indice 5 din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Lege 152/2013
30.04.2013
- -
152. L696/21.11.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2011 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 Lege 153/2013
30.04.2013
- -
153. L416/30.10.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 Lege 154/2013
30.04.2013
- -
154. L640/14.09.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2010 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 Lege 155/2013
30.04.2013
- -
155. L16/11.02.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 156/2013
30.04.2013
- -
156. L15/11.02.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale Lege 157/2013
30.04.2013
- -
157. L56/18.03.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 158/2013
15.04.2013
- -
158. L214/02.05.2012 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor Lege 159/2013
15.05.2013
- -
159. L117/20.02.2012 LEGE privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România Lege 160/2013
15.05.2013
- -
160. L509/06.09.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformității dispozitivelor medicale și a sistemelor de management de la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare Lege 161/2013
15.05.2013
- -
161. L439/21.12.2012 LEGE privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile românești Lege 162/2013
15.05.2013
- -
162. L435/21.12.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii Lege 163/2013
15.05.2013
- -
163. L279/12.06.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanța Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Lege 164/2013
15.05.2013
- -
164. L93/11.04.2013 LEGE privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Lege 165/2013
16.05.2013
- -
165. L154/13.05.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entități comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier și feroviar) peste fluviul Dunărea, între orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013 Lege 166/2013
22.05.2013
- -
166. L762/29.11.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților Lege 167/2013
28.05.2013
- -
167. L22/11.02.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 168/2013
29.05.2013
- -
168. L152/13.05.2013 LEGE privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco Lege 169/2013
31.05.2013
- -
169. L345/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora Lege 170/2013
31.05.2013
- -
170. L315/25.06.2012 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 171/2013
31.05.2013
- -
171. L621/19.09.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2011 pentru modificarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român Lege 172/2013
31.05.2013
- -
172. L422/21.12.2012 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2012 pentru modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate statului Lege 173/2013
31.05.2013
- -
173. L382/17.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli Lege 174/2013
06.06.2013
- -
174. L58/18.03.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 175/2013
06.06.2013
- -
175. L774/19.12.2011 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni Lege 176/2013
06.06.2013
- -
176. L74/02.04.2013 LEGE privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internațional umanitar Lege 177/2013
11.06.2013
- -
177. L385/24.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar redistribuit din unitățile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de batrâni la unitățile sanitare care își reiau activitatea Lege 178/2013
11.06.2013
- -
178. L442/21.12.2012 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă Lege 179/2013
11.06.2013
- -
179. L622/19.09.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 180/2013
11.06.2013
- -
180. L514/06.09.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea și controlul unităților sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătății și instituțiile din subordinea acestuia Lege 181/2013
11.06.2013
- -
181. L193/27.05.2013 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 182/2013
19.06.2013
- -
182. L325/18.07.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale Lege 183/2013
19.06.2013
- -
183. L428/21.12.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice, centralizată Lege 184/2013
25.06.2013
- -
184. L4/08.02.2011 LEGE privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate Lege 185/2013
25.06.2013
- -
185. L143/07.05.2013 LEGE privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale Lege 186/2013
25.06.2013
- -
186. L57/18.03.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale Lege 187/2013
25.06.2013
- -
187. L730/06.12.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Administrația Națională ''Apele Române'' Lege 188/2013
25.06.2013
- -
188. L78/02.04.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare Lege 189/2013
25.06.2013
- -
189. L40/14.02.2011 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 190/2013
26.06.2013
- -
190. L35/08.02.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 191/2013
26.06.2013
- -
191. L87/08.04.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului Lege 192/2013
26.06.2013
- -
192. L433/21.12.2012 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 193/2013
26.06.2013
- -
193. L466/29.06.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 194/2013
26.06.2013
- -
194. L73/25.03.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Lege 195/2013
26.06.2013
- -
195. L432/21.12.2012 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora Lege 196/2013
26.06.2013
- -
196. L280/12.06.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare Lege 197/2013
26.06.2013
- -
197. L131/22.04.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului Lege 198/2013
26.06.2013
- -
198. L348/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării operațiunii de vânzare de acțiuni conform prevederilor contractului de privatizare privind achiziționarea și subînscrierea de acțiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuție și furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" S.A. Lege 199/2013
27.06.2013
- -
199. L107/20.02.2012 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate Lege 200/2013
27.06.2013
- -
200. L75/02.04.2013 LEGE privind abrogarea art IV din Legea nr.10/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive Lege 201/2013
27.07.2013
- -
201. L331/10.09.2012 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă Lege 202/2013
27.06.2013
- -
202. L94/15.04.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare Lege 203/2013
27.06.2013
- -
203. L67/25.03.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 204/2013
27.06.2013
- -
204. L69/25.03.2013 LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin Lege 205/2013
27.06.2013
- -
205. L97/15.04.2013 LEGE pentru modificarea art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18/10.01.2011 Lege 206/2013
27.06.2013
- -
206. L76/02.04.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului prin Ministerul Finanțelor Publice de a scoate la licitație certificate de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene Lege 207/2013
27.06.2013
- -
207. L535/07.10.2009 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Givernului nr. 104/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 208/2013
27.06.2013
- -
208. L68/25.03.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România Lege 209/2013
27.06.2013
- -
209. L343/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii Lege 210/2013
27.06.2013
- -
210. L89/08.04.2013 LEGE privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenia română dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 211/2013
27.06.2013
- -
211. L244/17.06.2013 LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a Administrației Fiscale) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013 Lege 212/2013
27.06.2013
- -
212. L259/21.05.2012 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 213/2013
27.06.2013
- -
213. L27/11.02.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea unor acte normative conexe Lege 214/2013
28.06.2013
- -
214. L647/14.09.2010 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării Lege 215/2013
02.07.2013
- -
215. L30/08.02.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării" Lege 216/2013
02.07.2013
- -
216. L799/13.12.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 217/2013
02.07.2013
- -
217. L487/02.09.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora Lege 218/2013
02.07.2013
- -
218. L1/21.01.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor Lege 219/2013
05.07.2013
- -
219. L223/10.06.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local Lege 220/2013
05.07.2013
- -
220. L53/11.03.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene Lege 221/2013
15.07.2013
- -
221. L202/03.06.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi Lege 222/2013
15.07.2013
- -
222. L110/22.04.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene Lege 223/2013
15.07.2013
- -
223. L45/04.03.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătății Lege 224/2013
15.07.2013
- -
224. L111/22.04.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean Lege 225/2013
15.07.2013
- -
225. L672/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului Lege 226/2013
15.07.2013
- -
226. L86/08.04.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc Lege 227/2013
15.07.2013
- -
227. L88/08.04.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2013 pentru modificarea și completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă Lege 228/2013
15.07.2013
- -
228. L553/06.09.2011 LEGE privind modificarea și completarea articolului 30 din Legea nr.255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, local și județean Lege 229/2013
15.07.2013
- -
229. L332/10.09.2012 LEGE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor terenuri în suprafață totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de interes național "Autostrada Timișoara - Lugoj" Lege 230/2013
15.07.2013
- -
230. L96/15.04.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " Lege 231/2013
15.07.2013
- -
231. L24/13.02.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică Lege 232/2013
15.07.2013
- -
232. L109/22.04.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013 Lege 233/2013
15.07.2013
- -
233. L124/07.05.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2013 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 234/2013
15.07.2013
- -
234. L418/21.12.2012 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European rezidenți în România Lege 235/2013
15.07.2013
- -
235. L406/22.10.2012 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în vederea înființării unei societăți comerciale Lege 236/2013
15.07.2013
- -
236. L29/11.02.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2012 pentru completarea art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" și adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătățirii condițiilor de derulare a programului "Prima casă" Lege 237/2013
15.07.2013
- -
237. L421/21.12.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2012 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Lege 238/2013
15.07.2013
- -
238. L255/25.06.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvențe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz și 2500-2690MHz, precum și pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar bugetar Lege 239/2013
15.07.2013
- -
239. L256/25.06.2013 LEGE pentru realizarea capabilității operaționale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene" Lege 240/2013
15.07.2013
- -
240. L121/22.04.2013 LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională Lege 241/2013
17.07.2013
- -
241. L95/15.04.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009 - 2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009 ? 2014 Lege 242/2013
17.07.2013
- -
242. L407/01.06.2010 LEGE pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor Lege 243/2013
17.07.2013
- -
243. L227/10.06.2013 LEGE pentru ratificarea amendamentelor la Acordul de garanție între statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări Lege 244/2013
17.07.2013
- -
244. L228/10.06.2013 LEGE pentru ratificarea Protocolului între România și Republica Austria și a Protocolului adițional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenției pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 30 martie 2005 Lege 245/2013
17.07.2013
- -
245. L420/21.12.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României pentru Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul Financiar Norvegian pe perioada de programare 2009-2014 Lege 246/2013
17.07.2013
- -
246. L151/13.05.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2013 pentru completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare Lege 247/2013
17.07.2013
- -
247. L79/02.04.2013 LEGE privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social Lege 248/2013
19.07.2013
- -
248. L148/13.05.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului Lege 249/2013
19.07.2013
- -
249. L6/11.02.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă și pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale Lege 250/2013
19.07.2013
- -
250. L17/11.02.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor Lege 251/2013
19.07.2013
- -
251. L9/11.02.2013 LEGE privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune Lege 252/2013
19.07.2013
- -
252. L8/11.02.2013 LEGE privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 253/2013
19.07.2013
- -
253. L7/11.02.2013 LEGE privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 254/2013
19.07.2013
- -
254. L10/11.02.2013 LEGE pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale Lege 255/2013
19.07.2013
- -
255. L257/25.06.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 28 septembrie 2012, precum și a Scrisorii semnate de autoritățile române la București la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 25 martie 2011 Lege 256/2013
24.09.2013
- -
256. L66/25.03.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Lege 257/2013
26.09.2013
- -
257. L771/30.10.2007 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân Lege 258/2013
26.09.2013
- -
258. L127/07.05.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare Lege 259/2013
01.10.2013
- -
259. L259/25.06.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative Lege 260/2013
02.10.2013
- -
260. L20/11.02.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale Lege 261/2013
02.10.2013
- -
261. L120/22.04.2013 LEGE pentru modificarea lit.h) a alin.(1) al art.257 din Legea nr.571/2003 - Codul Fiscal Lege 262/2013
02.10.2013
- -
262. L728/15.11.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate Lege 263/2013
07.10.2013
- -
263. L125/07.05.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale Lege 264/2013
10.10.2013
- -
264. L258/25.06.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2013 pentru completarea art.53 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor Lege 265/2013
10.10.2013
- -
265. L171/21.05.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare restante asupra Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN"-S.A. Baia Mare, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent Lege 266/2013
11.10.2013
- -
266. L217/10.06.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale Lege 267/2013
11.10.2013
- -
267. L153/13.05.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării Planului național de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației generată de epidemii și pandemii Lege 268/2013
11.10.2013
- -
268. L219/10.06.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2013 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 269/2013
14.10.2013
- -
269. L441/21.12.2012 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice Lege 270/2013
15.10.2013
- -
270. L324/06.07.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art.240/28 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului Lege 271/2013
21.10.2013
- -
271. L500/30.09.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor Lege 272/2013
21.10.2013
- -
272. L426/21.12.2012 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 273/2013
21.10.2013
- -
273. L174/21.05.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 274/2013
21.10.2013
- -
274. L563/07.09.2010 LEGE pentru completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional Lege 275/2013
24.10.2013
- -
275. L484/17.09.2013 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 14 septembrie 2012 Lege 276/2013
24.10.2013
- -
276. L144/07.05.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri Lege 277/2013
24.10.2013
- -
277. L150/13.05.2013 LEGE privind emisiile industriale Lege 278/2013
24.10.2013
- -
278. L491/02.09.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România și de Ordonanța Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România Lege 279/2013
31.10.2013
- -
279. L340/10.09.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 280/2013
31.10.2013
- -
280. L291/12.06.2012 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Lege 281/2013
31.10.2013
- -
281. L182/07.04.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România Lege 282/2013
31.10.2013
- -
282. L258/12.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul feroviar Lege 283/2013
31.10.2013
- -
283. L203/03.06.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2013 pentru modificarea art.37 precum și pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) și art.38 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale Lege 284/2013
31.10.2013
- -
284. L506/30.09.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 26 iunie 2013 Lege 285/2013
31.10.2013
- -
285. L192/27.05.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei Lege 286/2013
07.11.2013
- -
286. L47/04.03.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2013 pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum și ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998, republicată, Legii nr.290/2003 și Legii nr. 393/2006. Lege 287/2013
07.11.2013
- -
287. L16/13.02.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit Lege 288/2013
07.11.2013
- -
288. L252/25.06.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor Lege 289/2013
07.11.2013
- -
289. L215/03.06.2013 LEGE pentru completarea Legii nr.53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române Lege 290/2013
13.11.2013
- -
290. L116/22.04.2013 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă Lege 291/2013
13.11.2013
- -
291. L483/17.09.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012 Lege 292/2013
13.11.2013
- -
292. L316/03.09.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanța Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Lege 293/2013
13.11.2013
- -
293. L309/03.09.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat 2013 Lege 294/2013
13.11.2013
- -
294. L495/23.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2013 pentru modificarea art.13 alin.(1) indice 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție Lege 295/2013
14.11.2013
- -
295. L503/30.09.2013 LEGE pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară Lege 296/2013
14.11.2013
- -
296. L198/27.05.2013 LEGE privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate Lege 297/2013
14.11.2013
- -
297. L222/02.05.2012 LEGE privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic Lege 298/2013
14.11.2013
- -
298. L479/09.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2013 pentru completarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații Lege 299/2013
14.11.2013
- -
299. L308/03.09.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală Lege 300/2013
15.11.2013
- -
300. L253/25.06.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale Lege 301/2013
15.11.2013
- -
301. L254/25.06.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta Turnu Severin și înființarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN Lege 302/2013
15.11.2013
- -
302. L20/08.02.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 303/2013
15.11.2013
- -
303. L326/03.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece Lege 304/2013
21.11.2013
- -
304. L489/23.09.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013 Lege 305/2013
21.11.2013
- -
305. L490/23.09.2013 LEGE privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției privind crearea Organizației Internaționale pentru colaborarea economică și tehnico-științifică în domeniul industriei electrotehnice "INTERELECTRO " în relație cu România Lege 306/2013
21.11.2013
- -
306. L505/30.09.2013 LEGE pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor și al Ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 Lege 307/2013
21.11.2013
- -
307. L491/23.09.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012 Lege 308/2013
21.11.2013
- -
308. L493/23.09.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia , ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 și respectiv 21 iunie 2011 la Luxemburg și Oslo, precum și a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, și Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 și respective 21 iunie 2011 la Luxemburg și Oslo Lege 309/2013
21.11.2013
- -
309. L477/09.09.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecției martorilor, adoptat la Stirin, Republica Cehă la 24 mai 2012, semnat de România la Stirin, Republica Cehă, la aceeași dată Lege 310/2013
21.11.2013
- -
310. L492/23.09.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009 Lege 311/2013
21.11.2013
- -
311. L525/15.10.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucure?ti la 1 martie 2012 și la Paris la 1 august 2011 și la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucure?ti la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, precum și pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucure?ti la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006 Lege 312/2013
21.11.2013
- -
312. L494/23.09.2013 LEGE privind aderarea României la Asociația Internațională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale Lege 313/2013
21.11.2013
- -
313. L307/03.09.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, precum și a Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României Lege 314/2013
25.11.2013
- -
314. L641/18.11.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 15 iulie 2013 Lege 315/2013
25.11.2013
- -
315. L220/10.06.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Națională "Nuclearelectrica"-S.A. prin alocații de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011 Lege 316/2013
26.11.2013
- -
316. L323/03.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora Lege 317/2013
28.11.2013
- -
317. L301/03.09.2013 LEGE privind trecerea Centrului Național de Cultură a Romilor - Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenției Naționale pentru Romi Lege 318/2013
28.11.2013
- -
318. L538/28.10.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, semnat la Varșovia la 5 iunie 2013 Lege 319/2013
28.11.2013
- -
319. L318/03.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare la organisme internaționale Lege 320/2013
28.11.2013
- -
320. L604/05.11.2013 LEGE pentru modificarea art.45, alin.(7) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată Lege 321/2013
28.11.2013
- -
321. L317/03.09.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligațiilor financiare ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare la organismele și organizațiile internaționale Lege 322/2013
28.11.2013
- -
322. L319/03.09.2013 LEGE privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr.612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot și a participării țărilor aflate în tranziție și a celor în curs de dezvoltare" adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, și respectiv în conformitate cu Rezoluția nr.613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010" adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD Lege 323/2013
28.11.2013
- -
323. L485/17.09.2013 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției Lege 324/2013
28.11.2013
- -
324. L149/13.05.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2013 privind finanțarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților Lege 325/2013
03.12.2013
- -
325. L243/17.06.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2013 pentru completarea art.4 alin.(1) din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice Lege 326/2013
03.12.2013
- -
326. L532/21.10.2013 LEGE pentru completarea art.86 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 327/2013
05.12.2013
- -
327. L515/07.10.2013 LEGE privind aprobarea participării României la Forumul Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale Lege 328/2013
05.12.2013
- -
328. L535/21.10.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica India pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013 Lege 329/2013
05.12.2013
- -
329. L526/15.10.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalității organizate, traficului de persoane, terorismului, finanțării terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013 Lege 330/2013
05.12.2013
- -
330. L287/03.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", promoția 2013 Lege 331/2013
10.12.2013
- -
331. L314/03.09.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală Lege 332/2013
10.12.2013
- -
332. L315/03.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2013 pentru reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă în domeniul forței de muncă Lege 333/2013
10.12.2013
- -
333. L311/03.09.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice Lege 334/2013
10.12.2013
- -
334. L172/21.05.2013 LEGE privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior Lege 335/2013
10.12.2013
- -
335. L329/03.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2013 pentru crearea cadrului instituțional necesar în vederea funcționării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii Lege 336/2013
10.12.2013
- -
336. L14/11.02.2013 LEGE pentru modificarea alin.(1) art.11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 337/2013
10.12.2013
- -
337. L188/21.05.2013 LEGE pentru completarea art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333/2007, cu modificările și completările ulterioare Lege 338/2013
10.12.2013
- -
338. L496/23.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 339/2013
10.12.2013
- -
339. L655/18.11.2013 LEGEA - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 Lege 340/2013
10.12.2013
- -
340. L168/14.05.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 341/2013
16.12.2013
- -
341. L189/21.05.2013 LEGE pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală Lege 342/2013
18.12.2013
- -
342. L306/03.09.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 343/2013
18.12.2013
- -
343. L692/02.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea și completatea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 344/2013
18.12.2013
- -
344. L286/22.06.2009 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 345/2013
18.12.2013
- -
345. L80/17.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice Lege 346/2013
18.12.2013
- -
346. L674/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiuni de servicii Lege 347/2013
18.12.2013
- -
347. L476/09.09.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanță pentru privatizarea Societății Comerciale "Romtelecom" - S.A. Lege 348/2013
18.12.2013
- -
348. L292/03.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru prorogarea unui termen Lege 349/2013
18.12.2013
- -
349. L108/22.04.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. Lege 350/2013
18.12.2013
- -
350. L540/28.10.2013 LEGE pentru ratificarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012 Lege 351/2013
18.12.2013
- -
351. L322/03.09.2013 LEGE privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului și creșterea selectivă a capitalului Corporației Financiare Internaționale Lege 352/2013
18.12.2013
- -
352. L652/18.11.2013 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 353/2013
18.12.2013
- -
353. L539/28.10.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit "Conductă de interconectare a Sistemului național de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcția Iași (România) - Ungheni (Republica Moldova)", semnat la Chișinău la 11 iunie 2013 Lege 354/2013
18.12.2013
- -
354. L653/18.11.2013 LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014 Lege 355/2013
18.12.2013
- -
355. L654/18.11.2013 LEGEA - Legea bugetului de stat pe anul 2014 Lege 356/2013
18.12.2013
- -
356. L290/03.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2013 pentu modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Lege 357/2013
18.12.2013
- -
357. L514/07.10.2013 LEGE pentru modificarea art.196 indice 1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 358/2013
18.12.2013
- -
358. L28/11.02.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății Lege 359/2013
18.12.2013
- -
359. L520/15.10.2013 LEGE privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere Lege 360/2013
18.12.2013
- -
360. L663/27.11.2013 LEGE privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 12 septembrie 2013 și aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internațional din 27 septembrie 2013 Lege 361/2013
18.12.2013
- -
361. L288/03.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2013 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore Lege 362/2013
18.12.2013
- -
362. L103/15.04.2013 LEGE pentru trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor prin Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în domeniul public al județului Tulcea și administrarea Consiliului Județean Tulcea Lege 363/2013
18.12.2013
- -
363. L548/29.10.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 Lege 364/2013
18.12.2013
- -
364. L605/05.11.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 Lege 365/2013
18.12.2013
- -
365. L549/29.10.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 Lege 366/2013
18.12.2013
- -
366. L606/05.11.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 Lege 367/2013
18.12.2013
- -
367. L498/30.09.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Lege 368/2013
18.12.2013
- -
368. L297/03.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 369/2013
18.12.2013
- -
369. L313/03.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România Lege 370/2013
18.12.2013
- -
370. L312/03.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2013 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 371/2013
18.12.2013
- -
371. L330/03.09.2013 LEGE privind transmiterea unor terenuri cu suprafața totală de 5050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj" - "Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă" Lege 372/2013
18.12.2013
- -
372. L240/21.05.2012 LEGE privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene Lege 373/2013
18.12.2013
- -
373. L536/28.10.2013 LEGE privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor Lege 374/2013
19.12.2013
- -
374. L331/03.09.2013 LEGE privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Palas, județul Constanța, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Constanța" Lege 375/2013
19.12.2013
- -
375. L320/03.09.2013 LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul migrației și azilului Lege 376/2013
19.12.2013
- -
376. L656/21.11.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 Lege 377/2013
19.12.2013
- -
377. L519/15.10.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, precum și a Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare Lege 378/2013
19.12.2013
- -
378. L291/03.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene Lege 379/2013
19.12.2013
- -
379. L556/06.09.2011 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 380/2013
24.12.2013
- -
380. L529/21.10.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic și consular al României Lege 381/2013
24.12.2013
- -
381. L731/06.12.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrației Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 382/2013
24.12.2013
- -
382. L91/08.04.2013 LEGEA - Legea apiculturii Lege 383/2013
24.12.2013
- -
383. L332/03.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Lege 384/2013
24.12.2013
- -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 1 decembrie 2021, 11:03
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro