Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2014

Numar înregistrari gasite: 187

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. L556/04.11.2013 LEGE pentru modificarea art.105, alin.(2), lit.f) din Legea nr.1/2011 a educației naționale Lege 1/2014
08.01.2014
- -
2. L286/03.09.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu Lege 2/2014
08.01.2014
- -
3. L528/21.10.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2013 pentru modificarea și completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie Lege 3/2014
08.01.2014
- -
4. L518/15.10.2013 LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale și intreprinderile familiale Lege 4/2014
08.01.2014
- -
5. L551/04.11.2013 LEGE privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări Lege 5/2014
08.01.2014
- -
6. L516/15.10.2013 LEGE privind stabilirea unor măsuri de contractare și/sau garantare de finanțări rambursabile de către municipiul București Lege 6/2014
08.01.2014
- -
7. L509/07.10.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea și decontarea unor creanțe recipoce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Ford Motor Company, precum și pentru prorogarea unui termen Lege 7/2014
09.01.2014
- -
8. L521/15.10.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii Lege 8/2014
28.02.2014
- -
9. L60/14.02.2011 LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Lege 9/2014
28.02.2014
- -
10. L482/17.09.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate Lege 10/2014
28.02.2014
- -
11. L527/21.10.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2013 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate Lege 11/2014
28.02.2014
- -
12. L481/17.09.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2013 privind declanșarea procedurii insolvenței la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta Turnu - Severin Lege 12/2014
28.02.2014
- -
13. L26/04.02.2014 LEGE pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988 și a Protocolului de modificare a Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012 Lege 13/2014
28.02.2014
- -
14. L350/03.09.2013 LEGE pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România Lege 14/2014
28.02.2014
- -
15. L333/03.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România Lege 15/2014
28.02.2014
- -
16. L302/03.09.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2013 privind completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri Lege 16/2014
28.02.2014
- -
17. L697/09.12.2013 LEGE privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 17/2014
07.03.2014
- -
18. L321/03.09.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 18/2014
07.03.2014
- -
19. L28/04.02.2014 LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale între Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România și Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia și Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013 Lege 19/2014
13.03.2014
- -
20. L639/18.11.2013 LEGE pentru modificarea art. 65 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale Lege 20/2014
13.03.2014
- -
21. L249/17.06.2013 LEGE privind instituirea Zilei Naționale pentru Adopție Lege 21/2014
13.03.2014
- -
22. L216/22.02.2011 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 22/2014
13.03.2014
- -
23. L222/10.06.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Lege 23/2014
14.03.2014
- -
24. L171/04.03.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile și pentru luarea unor măsuri de reglementare a situației juridice a acestora Lege 24/2014
19.03.2014
- -
25. L486/23.09.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 25/2014
19.03.2014
- -
26. L296/03.09.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie Lege 26/2014
19.03.2014
- -
27. L208/03.06.2013 LEGE pentru completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 ? 31 decembrie 1961 Lege 27/2014
19.03.2014
- -
28. L651/18.11.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 28/2014
19.03.2014
- -
29. L607/11.11.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare Lege 29/2014
19.03.2014
- -
30. L27/04.02.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 30/2014
27.03.2014
- -
31. L161/24.02.2014 LEGE privind ratificarea Acordului pentru facilitarea de împrumut de tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, și România, în calitate de Împrumutat, și Banca Na?ională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucure?ti la 5 noiembrie 2013 și la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, și a Memorandumului de în?elegere între Uniunea Europeană și România, semnat la Bucure?ti la 5 noiembrie 2013 și la Bruxelles la 6 noiembrie 2013 Lege 31/2014
27.03.2014
- -
32. L160/24.02.2014 LEGE pentru ratificarea Tratatului privind comer?ul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013, și semnat de România la New York la 3 iunie 2013 Lege 32/2014
27.03.2014
- -
33. L188/17.03.2014 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Guvernul României și Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalității informatice din București și statutul juridic al acestuia, semnat la București la 15 octombrie 2013 Lege 33/2014
27.03.2014
- -
34. L122/10.02.2014 LEGE pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002 Lege 34/2014
27.03.2014
- -
35. L165/24.02.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului Intern între reprezentan?ii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuni?i în cadrul Consiliului, privind finan?area ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de Parteneriat ACP-UE și privind alocarea de asisten?ă financiară pentru ?ările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013 Lege 35/2014
27.03.2014
- -
36. L436/21.12.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Lege 36/2014
07.04.2014
- -
37. L51/11.03.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule Lege 37/2014
07.04.2014
- -
38. L441/03.09.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară Lege 38/2014
07.04.2014
- -
39. L162/24.02.2014 LEGE pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007 Lege 39/2014
11.04.2014
- -
40. L126/07.05.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 40/2014
11.04.2014
- -
41. L660/27.11.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE Lege 41/2014
11.04.2014
- -
42. L164/24.02.2014 LEGE privind acceptarea Codului de siguran?ă din 2008 pentru nave cu destina?ie specială, adoptat de Organiza?ia Maritimă Interna?ională prin rezolu?ia MSC.266(84) a Comitetului de siguran?ă maritimă, la Londra la 13 mai 2008 Lege 42/2014
11.04.2014
- -
43. L113/04.02.2014 LEGE privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice Lege 43/2014
11.04.2014
- -
44. L659/27.11.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. Lege 44/2014
11.04.2014
- -
45. L3/04.02.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" Lege 45/2014
11.04.2014
- -
46. L163/24.02.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa la 29 iunie 2012 Lege 46/2014
11.04.2014
- -
47. L325/03.09.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară Lege 47/2014
17.04.2014
- -
48. L714/09.12.2013 LEGE privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic Lege 48/2014
17.04.2014
- -
49. L530/21.10.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reșița Lege 49/2014
17.04.2014
- -
50. L185/17.03.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaționale și academice administrate de Comisia Fulbright româno-amaricană, semnat la Washington, la 22 octombrie 2013 Lege 50/2014
17.04.2014
- -
51. L305/03.09.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și pentru completarea anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope Lege 51/2014
17.04.2014
- -
52. L157/24.02.2014 LEGE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, precum și unor unități administrativ-teritoriale Lege 52/2014
17.04.2014
- -
53. L669/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Lege 53/2014
17.04.2014
- -
54. L242/17.06.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea articolului II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală Lege 54/2014
30.04.2014
- -
55. L408/03.09.2013 LEGE pentru modificarea și completarea alin (2) al art.96 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 55/2014
30.04.2014
- -
56. L190/24.03.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, și a protocolului adițional la acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010, și a celui de-al doilea Protocol adițional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 2011 Lege 56/2014
30.04.2014
- -
57. L184/17.03.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012 Lege 57/2014
30.04.2014
- -
58. L183/17.03.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2012 Lege 58/2014
30.04.2014
- -
59. L186/17.03.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh la 11 iulie 2012 Lege 59/2014
30.04.2014
- -
60. L187/17.03.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator la 30 aprilie 2013 Lege 60/2014
30.04.2014
- -
61. L480/17.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 61/2014
30.04.2014
- -
62. L717/16.12.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Lege 62/2014
30.04.2014
- -
63. L537/28.10.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992 Lege 63/2014
12.05.2014
- -
64. L10/04.02.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect Lege 64/2014
12.05.2014
- -
65. L11/04.02.2014 LEGE privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului precum și pentru stabilirea altor măsuri Lege 65/2014
12.05.2014
- -
66. L76/04.03.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente Lege 66/2014
12.05.2014
- -
67. L634/11.11.2013 LEGE pentru modificarea și completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 67/2014
12.05.2014
- -
68. L374/03.09.2013 LEGEA Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 68/2014
12.05.2014
- -
69. L327/03.09.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 69/2014
12.05.2014
- -
70. L718/16.12.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare Lege 70/2014
13.05.2014
- -
71. L504/30.09.2013 LEGE pentru completarea art. 43 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune Lege 71/2014
28.05.2014
- -
72. L199/07.04.2014 LEGE pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 Lege 72/2014
30.05.2014
- -
73. L173/21.05.2013 LEGE privind înființarea Fundației "Proiect Ferentari" Lege 73/2014
10.06.2014
- -
74. L198/07.04.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 14 noiembrie 2013 Lege 74/2014
10.06.2014
- -
75. L200/07.04.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 22 octombrie 2013 Lege 75/2014
10.06.2014
- -
76. L23/04.02.2014 LEGE privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" Lege 76/2014
24.06.2014
- -
77. L434/03.09.2013 LEGE pentru modificarea alin. (4) al art.251 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare Lege 77/2014
24.06.2014
- -
78. L685/02.12.2013 LEGE privind reglementarea activității de voluntariat în România Lege 78/2014
24.06.2014
- -
79. L716/16.12.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2013 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 Lege 79/2014
24.06.2014
- -
80. L13/04.02.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice, precum și a termenelor prevăzute la alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A. Lege 80/2014
24.06.2014
- -
81. L367/03.09.2013 LEGE privind declararea zilei de 23 aprilie drept Ziua Cărții Lege 81/2014
24.06.2014
- -
82. L472/03.09.2013 LEGE pentru modificarea și completarea art.31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 82/2014
24.06.2014
- -
83. L497/30.09.2013 LEGE privind invențiile de serviciu Lege 83/2014
24.06.2014
- -
84. L25/04.02.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea partcipării Consiliului Concurenței la activitățile Comitetului de Concurență al OCDE și pentru aprobarea unei contribuții financiare de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării la organismele internaționale Lege 84/2014
24.06.2014
- -
85. L678/02.12.2013 LEGE privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență Lege 85/2014
25.06.2014
- -
86. L170/21.05.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 86/2014
27.06.2014
- -
87. L781/19.12.2011 LEGE privind declararea comunei Șepreuș, județul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste Lege 87/2014
01.07.2014
- -
88. L365/03.09.2013 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților Lege 88/2014
01.07.2014
- -
89. L405/16.06.2014 LEGE privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 5 martie 2014, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 26 martie 2014 Lege 89/2014
01.07.2014
- -
90. L133/17.02.2014 LEGE privind modificarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor Lege 90/2014
01.07.2014
- -
91. L454/03.09.2013 LEGE privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătății copilului Lege 91/2014
01.07.2014
- -
92. L298/07.10.2013 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor Lege 92/2014
01.07.2014
- -
93. L443/03.09.2013 LEGE privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua Școlii Ardelene Lege 93/2014
01.07.2014
- -
94. L31/24.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță Lege 94/2014
01.07.2014
- -
95. L134/17.02.2014 LEGE pentru modificarea art.86 din Legea Audiovizualului nr.504/2002 Lege 95/2014
01.07.2014
- -
96. L549/06.09.2011 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul Lege 96/2014
01.07.2014
- -
97. L292/12.05.2014 LEGE privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri Lege 97/2014
04.07.2014
- -
98. L455/03.09.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil Lege 98/2014
04.07.2014
- -
99. L62/02.02.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 Lege 99/2014
04.07.2014
- -
100. L10/29.01.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România Lege 100/2014
04.07.2014
- -
101. L173/10.03.2014 LEGE privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea Lege 101/2014
08.07.2014
- -
102. L295/23.06.2009 LEGEA Lege privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare Lege 102/2014
08.07.2014
- -
103. L182/17.03.2014 LEGE pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 103/2014
08.07.2014
- -
104. L114/10.02.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență Lege 104/2014
08.07.2014
- -
105. L446/03.07.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2014 Lege 105/2014
10.07.2014
- -
106. L447/03.07.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 și 27 iunie 2014 Lege 106/2014
10.07.2014
- -
107. L448/03.07.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 Lege 107/2014
10.07.2014
- -
108. L342/03.09.2013 LEGEA Lege privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice Lege 108/2014
10.07.2014
- -
109. L52/11.03.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere Lege 109/2014
11.07.2014
- -
110. L747/12.12.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale Lege 110/2014
11.07.2014
- -
111. L232/07.04.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2014 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice Lege 111/2014
11.07.2014
- -
112. L174/17.03.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 Lege 112/2014
11.07.2014
- -
113. L352/10.09.2012 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar Lege 113/2014
11.07.2014
- -
114. L657/27.11.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2013 privind reglementarea situației juridice a unui imobil și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " Lege 114/2014
11.07.2014
- -
115. L5/04.02.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 115/2014
11.07.2014
- -
116. L294/03.09.2013 LEGEA Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, în domeniul public al județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila Lege 116/2014
11.07.2014
- -
117. L156/24.02.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative Lege 117/2014
11.07.2014
- -
118. L541/28.10.2013 LEGE pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor Lege 118/2014
14.07.2014
- -
119. L348/02.06.2014 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 119/2014
14.07.2014
- -
120. L701/09.12.2013 LEGEA Lege pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat Lege 120/2014
18.07.2014
- -
121. L132/14.02.2011 LEGEA Lege privind eficiența energetică Lege 121/2014
18.07.2014
- -
122. L360/03.09.2013 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" Lege 122/2014
18.07.2014
- -
123. L425/23.06.2014 LEGE pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 123/2014
19.09.2014
- -
124. L384/03.09.2013 LEGEA Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice Lege 124/2014
23.09.2014
- -
125. L451/25.08.2014 LEGE privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii Lege 125/2014
23.09.2014
- -
126. L450/25.08.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlul de indemnizație pentru creșterea copilului Lege 126/2014
23.09.2014
- -
127. L449/18.08.2014 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și a Legii petrolului nr.238/2004 Lege 127/2014
30.09.2014
- -
128. L452/09.09.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport precum și pentru modificarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc Lege 128/2014
08.10.2014
- -
129. L454/09.09.2014 LEGEA Lege pentru aprobarea Standardului Internațional Lista interzisă pentru anul 2014 Lege 129/2014
08.10.2014
- -
130. L252/22.04.2014 LEGEA Lege pentru instituirea Zilei Limbii Cehe Lege 130/2014
08.10.2014
- -
131. L203/07.04.2014 LEGE pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art.64 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Lege 131/2014
08.10.2014
- -
132. L130/17.02.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 132/2014
09.10.2014
- -
133. L195/31.03.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale Lege 133/2014
10.10.2014
- -
134. L317/19.05.2014 LEGE pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional Lege 134/2014
15.10.2014
- -
135. L707/21.11.2011 LEGEA l Proiect de lege pentru modificarea alin.(5) al art. 21 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru completarea art.18 din Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților Lege 135/2014
15.10.2014
- -
136. L102/04.02.2014 LEGE pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României - 1 Decembrie Lege 136/2014
15.10.2014
- -
137. L24/04.02.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European Lege 137/2014
15.10.2014
- -
138. L566/16.09.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe Lege 138/2014
15.10.2014
- -
139. L303/03.09.2013 LEGE privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia Lege 139/2014
15.10.2014
- -
140. L314/19.05.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății Lege 140/2014
21.10.2014
- -
141. L349/02.06.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 141/2014
21.10.2014
- -
142. L251/22.04.2014 LEGEA Lege pentru instituirea Zilei Limbii Slovace Lege 142/2014
21.10.2014
- -
143. L684/14.11.2011 LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 143/2014
21.10.2014
- -
144. L295/03.09.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenței Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 144/2014
21.10.2014
- -
145. L8/04.02.2014 LEGE pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol Lege 145/2014
21.10.2014
- -
146. L375/10.06.2014 LEGE privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din domeniul Cercetării și al Educației (Trans-European Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme non-guvernamentale Lege 146/2014
21.10.2014
- -
147. L582/22.09.2014 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii-gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014 Lege 147/2014
21.10.2014
- -
148. L581/22.09.2014 LEGE pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Țărilor de Jos și Republica Portugheză privind crearea Forței de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007 Lege 148/2014
21.10.2014
- -
149. L300/12.05.2014 LEGE privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență Lege 149/2014
22.10.2014
- -
150. L166/24.02.2014 LEGE privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat Lege 150/2014
22.10.2014
- -
151. L201/27.05.2013 LEGEA Lege privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate Lege 151/2014
22.10.2014
- -
152. L330/27.05.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 152/2014
03.12.2014
- -
153. L420/03.09.2013 LEGE pentru completarea art.50 din Legea apelor nr.107/1996 Lege 153/2014
03.12.2014
- -
154. L80/04.02.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 154/2014
03.12.2014
- -
155. L315/19.05.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2014 privind abrogarea alin.(9) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală Lege 155/2014
03.12.2014
- -
156. L377/10.06.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2014 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene Lege 156/2014
03.12.2014
- -
157. L499/09.09.2014 LEGE privind ratificarea Protocolului nr.15 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 și semnat de România la 24 iunie 2013 Lege 157/2014
03.12.2014
- -
158. L500/09.09.2014 LEGE pentru ratificarea Protocolului privind protecția mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse și activități de pe uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009 Lege 158/2014
03.12.2014
- -
159. L1/04.02.2014 LEGE pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal Lege 159/2014
04.12.2014
- -
160. L241/22.04.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2014 pentru pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene Lege 160/2014
04.12.2014
- -
161. L376/10.06.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 161/2014
11.12.2014
- -
162. L458/09.09.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 Lege 162/2014
11.12.2014
- -
163. L465/09.09.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2014 privind aprobarea plății cotizației anuale a României ca Membru Asocial la Comitetul Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR) precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 163/2014
11.12.2014
- -
164. L455/09.09.2014 LEGE privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative Lege 164/2014
11.12.2014
- -
165. L332/27.05.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale Lege 165/2014
11.12.2014
- -
166. L610/18.11.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervențiile transfrontaliere în caz de urgențe medicale, semnat la Chișinău la 21 februarie 2014 Lege 166/2014
11.12.2014
- -
167. L581/04.11.2013 LEGE privind exercitarea profesiei de bonă Lege 167/2014
16.12.2014
- -
168. L328/03.09.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare Lege 168/2014
16.12.2014
- -
169. L428/23.06.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantități de carburanți și acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciului Român de Informații, precum și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități Lege 169/2014
16.12.2014
- -
170. L9/04.02.2014 LEGE privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă Lege 170/2014
16.12.2014
- -
171. L147/17.02.2014 LEGE pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală Lege 171/2014
16.12.2014
- -
172. L704/24.11.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 Lege 172/2014
16.12.2014
- -
173. L614/18.11.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind măsuri de creștere a încrederii și securității, semnat la Kiev, la 10 martie 2014 Lege 173/2014
16.12.2014
- -
174. L486/09.09.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 Lege 174/2014
16.12.2014
- -
175. L430/23.06.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscale Lege 175/2014
16.12.2014
- -
176. L612/18.11.2014 LEGE privind ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013 Lege 176/2014
16.12.2014
- -
177. L705/24.11.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014 Lege 177/2014
16.12.2014
- -
178. L445/03.09.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice Lege 178/2014
16.12.2014
- -
179. L703/24.11.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar-îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014 Lege 179/2014
16.12.2014
- -
180. L611/18.11.2014 LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014 Lege 180/2014
16.12.2014
- -
181. L583/22.09.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 181/2014
29.12.2014
- -
182. L746/15.12.2014 LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 Lege 182/2014
29.12.2014
- -
183. L426/23.06.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2014 privind modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 183/2014
29.12.2014
- -
184. L717/02.12.2014 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 184/2014
29.12.2014
- -
185. L289/03.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură Lege 185/2014
29.12.2014
- -
186. L743/13.12.2014 LEGEA - Legea bugetului de stat pe anul 2015 Lege 186/2014
29.12.2014
- -
187. L744/13.12.2014 LEGEA - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 Lege 187/2014
29.12.2014
- -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 1 decembrie 2021, 11:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro