Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2018

Numar înregistrari gasite: 363

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. L165/12.06.2017 LEGE pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei Lege 1/2018
03.01.2018
- -
2. L521/07.12.2017 LEGEA - Legea bugetului de stat pe anul 2018 Lege 2/2018
03.01.2018
- -
3. L522/07.12.2017 LEGE privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 Lege 3/2018
03.01.2018
- -
4. L404/23.10.2017 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016 Lege 4/2018
05.01.2018
- -
5. L410/30.10.2017 LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 24 mai 2017 Lege 5/2018
05.01.2018
- -
6. L416/06.11.2017 LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum și pentru aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu acazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985 Lege 6/2018
05.01.2018
- -
7. L417/06.11.2017 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017 Lege 7/2018
05.01.2018
- -
8. L23/02.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor Lege 8/2018
05.01.2018
- -
9. L501/27.11.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului Lege 9/2018
05.01.2018
- -
10. L226/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinan?ării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 Lege 10/2018
05.01.2018
- -
11. L245/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 11/2018
05.01.2018
- -
12. L253/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind industria na?ională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 12/2018
09.01.2018
- -
13. L379/03.10.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației Lege 13/2018
09.01.2018
- -
14. L450/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români Lege 14/2018
12.01.2018
- -
15. L385/10.10.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Lege 15/2018
12.01.2018
- -
16. L632/27.12.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 16/2018
12.01.2018
- -
17. L250/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2017 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe re?eaua de drumuri na?ionale din România Lege 17/2018
12.01.2018
- -
18. L249/04.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2017 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea agen?iilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investi?ii și promovare a exportului Lege 18/2018
12.01.2018
- -
19. L451/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice Lege 19/2018
12.01.2018
- -
20. L389/10.10.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe Lege 20/2018
15.01.2018
- -
21. L454/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora Lege 21/2018
15.01.2018
- -
22. L434/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național Lege 22/2018
15.01.2018
- -
23. L228/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe Lege 23/2018
15.01.2018
- -
24. L166/12.06.2017 LEGE pentru modificarea alin.(3) al art.28 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și alin.(3) al art.90 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative Lege 24/2018
15.01.2018
- -
25. L324/04.09.2017 LEGE pentru completarea anexei nr.1 la Legea pomiculturii nr.348/2003 Lege 25/2018
15.01.2018
- -
26. L247/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele Lege 26/2018
15.01.2018
- -
27. L258/04.09.2017 LEGE pentru aprobarea Programului geologic la nivel național Lege 27/2018
15.01.2018
- -
28. L93/02.05.2017 LEGE pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Lege 28/2018
15.01.2018
- -
29. L335/04.09.2017 LEGE privind anularea unor obligații fiscale Lege 29/2018
15.01.2018
- -
30. L515/04.12.2017 LEGEA Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală Lege 30/2018
15.01.2018
- -
31. L289/04.09.2017 LEGE pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor Lege 31/2018
15.01.2018
- -
32. L322/04.09.2017 LEGEA Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție "Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov" Lege 32/2018
17.01.2018
- -
33. L496/22.11.2017 LEGE pentru modificarea articolului 41 alineatul (1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor Lege 33/2018
17.01.2018
- -
34. L268/04.09.2017 LEGE pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 34/2018
17.01.2018
- -
35. L492/20.11.2017 LEGE pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare Lege 35/2018
17.01.2018
- -
36. L221/04.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală Lege 36/2018
19.01.2018
- -
37. L143/22.02.2016 LEGE privind promovarea transportului ecologic Lege 37/2018
19.01.2018
- -
38. L213/04.09.2017 LEGE pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român Lege 38/2018
19.01.2018
- -
39. L405/23.10.2017 LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 Lege 39/2018
19.01.2018
- -
40. L239/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză Lege 40/2018
19.01.2018
- -
41. L242/04.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate Lege 41/2018
19.01.2018
- -
42. L359/12.09.2017 LEGE pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Lege 42/2018
19.01.2018
- -
43. L126/15.05.2017 LEGE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov Lege 43/2018
19.01.2018
- -
44. L168/12.06.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 44/2018
19.01.2018
- -
45. L159/12.06.2017 LEGE privind abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 45/2018
19.01.2018
- -
46. L120/19.02.2018 LEGE pentru realizarea ?Capabilității de sprijin de foc indirect? aferentă programului de înzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare" Lege 46/2018
23.02.2018
- -
47. L397/02.09.2015 LEGEA Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării - dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației Lege 47/2018
27.02.2018
- -
48. L387/10.10.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea poliției locale nr.155/2010 Lege 48/2018
27.02.2018
- -
49. L218/04.09.2017 LEGE privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 49/2018
27.02.2018
- -
50. L119/15.05.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern Lege 50/2018
27.02.2018
- -
51. L464/05.09.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente Lege 51/2018
02.03.2018
- -
52. L352/04.09.2017 LEGE pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr.215/2001 Lege 52/2018
02.03.2018
- -
53. L353/04.09.2017 LEGE privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea Lege 53/2018
06.03.2018
- -
54. L301/04.09.2017 LEGE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ?C.F.R."- S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba Lege 54/2018
06.03.2018
- -
55. L231/04.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene Lege 55/2018
06.03.2018
- -
56. L376/03.10.2017 LEGE privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) Lege 56/2018
06.03.2018
- -
57. L223/04.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României Lege 57/2018
06.03.2018
- -
58. L236/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administrației publice centrale Lege 58/2018
06.03.2018
- -
59. L378/03.10.2017 LEGE pentru modificarea art. 2 lit.f) din Legea nr.294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate Lege 59/2018
06.03.2018
- -
60. L358/13.06.2016 LEGE pentru modificarea și completarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România Lege 60/2018
09.03.2018
- -
61. L358/12.09.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 61/2018
09.03.2018
- -
62. L199/26.06.2017 LEGE privind combaterea ambroziei Lege 62/2018
09.03.2018
- -
63. L400/23.10.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare Lege 63/2018
09.03.2018
- -
64. L119/12.02.2018 LEGE pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 64/2018
12.03.2018
- -
65. L430/06.11.2017 LEGE pentru completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune Lege 65/2018
12.03.2018
- -
66. L469/05.09.2016 LEGE pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.47 din 18 mai 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale republicată Lege 66/2018
14.03.2018
- -
67. L543/11.12.2017 LEGE privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care și-au dat viața pentru România în primul război mondial Lege 67/2018
15.03.2018
- -
68. L449/13.11.2017 LEGEA Lege pentru ratificarea rezoluției Adunării Statelor Părți (ASP) la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998 Rezoluția Adunării Statelor Părți (ASP) la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015 Lege 68/2018
19.03.2018
- -
69. L331/07.06.2016 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare Lege 69/2018
19.03.2018
- -
70. L92/02.05.2017 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol Lege 70/2018
19.03.2018
- -
71. L536/11.12.2017 LEGE pentru modificarea art.84 alin.(1) și (4) din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 71/2018
19.03.2018
- -
72. L243/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 72/2018
22.03.2018
- -
73. L21/11.02.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale Lege 73/2018
22.03.2018
- -
74. L161/12.06.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 74/2018
22.03.2018
- -
75. L32/05.02.2018 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo, la 6 decembrie 2016 Lege 75/2018
22.03.2018
- -
76. L393/16.10.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a popula?iei în situa?ii de urgen?ă ?RO-ALERT? Lege 76/2018
26.03.2018
- -
77. L401/23.10.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situa?ii de Urgență ca unitate de achizi?ii centralizată pentru achizi?ia centralizată de autospeciale/ambulan?e pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situa?ii de Urgență, pentru serviciile de ambulan?ă jude?ene și pentru Serviciul de Ambulan?ă Bucure?ti-Ilfov Lege 77/2018
26.03.2018
- -
78. L281/04.09.2017 LEGE privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială Lege 78/2018
28.03.2018
- -
79. L534/11.12.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 79/2018
28.03.2018
- -
80. L533/11.12.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Lege 80/2018
28.03.2018
- -
81. L215/04.09.2017 LEGE privind reglementarea activității de telemuncă Lege 81/2018
30.03.2018
- -
82. L47/13.03.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 82/2018
30.03.2018
- -
83. L31/05.02.2018 LEGE pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile și imunitățile Autorității Internaționale privind Spațiile Submarine, adoptat la Kingston, la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003 Lege 83/2018
30.03.2018
- -
84. L27/05.02.2018 LEGE pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul Comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului Lege 84/2018
30.03.2018
- -
85. L179/19.06.2017 LEGE privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere Lege 85/2018
30.03.2018
- -
86. L407/30.10.2017 LEGE pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri Lege 86/2018
04.04.2018
- -
87. L384/10.10.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje Lege 87/2018
04.04.2018
- -
88. L204/08.08.2017 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii Lege 88/2018
04.04.2018
- -
89. L394/16.10.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agen?iei Na?ionale pentru Ocuparea For?ei de Muncă precum și pentru modificarea art.24 din Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adul?ilor Lege 89/2018
04.04.2018
- -
90. L150/06.06.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 90/2018
16.04.2018
- -
91. L285/07.06.2016 LEGEA Lege privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului (1916-1918) și Centenarul Marii Uniri Lege 91/2018
19.04.2018
- -
92. L30/05.02.2018 LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 30 octombrie 2016 Lege 92/2018
19.04.2018
- -
93. L29/05.02.2018 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile și imunitățile OIAC, semnat la Haga, la 6 septembrie 2017 Lege 93/2018
19.04.2018
- -
94. L144/26.02.2018 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la București, la 12 septembrie 2017 Lege 94/2018
19.04.2018
- -
95. L450/13.11.2017 LEGE privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului Lege 95/2018
20.04.2018
- -
96. L456/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Lege 96/2018
24.04.2018
- -
97. L415/06.11.2017 LEGE privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor Lege 97/2018
27.04.2018
- -
98. L550/18.12.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea și func?ionarea Sistemului Informa?ional pentru Pia?a Produselor Agricole și Alimentare Lege 98/2018
27.04.2018
- -
99. L409/30.10.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2017privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare Lege 99/2018
27.04.2018
- -
100. L368/18.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2017 privind modificarea art.VIII alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății Lege 100/2018
27.04.2018
- -
101. L520/04.12.2017 LEGE pentru modificarea alin.(3) al art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 101/2018
04.05.2018
- -
102. L530/11.12.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local Lege 102/2018
08.05.2018
- -
103. L474/20.11.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale Lege 103/2018
08.05.2018
- -
104. L3/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 104/2018
08.05.2018
- -
105. L164/19.03.2018 LEGE pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017 Lege 105/2018
08.05.2018
- -
106. L15/05.02.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2017 privind prorogarea unui termen Lege 106/2018
11.05.2018
- -
107. L535/11.12.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat Lege 107/2018
11.05.2018
- -
108. L339/04.09.2017 LEGEA Lege pentru completarea art.6 din Lega educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 108/2018
16.05.2018
- -
109. L212/04.09.2017 LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România Lege 109/2018
16.05.2018
- -
110. L238/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene Lege 110/2018
16.05.2018
- -
111. L170/12.06.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 111/2018
16.05.2018
- -
112. L514/04.12.2017 LEGEA Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic Lege 112/2018
17.05.2018
- -
113. L225/04.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătă?ii Lege 113/2018
17.05.2018
- -
114. L230/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Lege 114/2018
17.05.2018
- -
115. L237/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern Lege 115/2018
17.05.2018
- -
116. L429/06.11.2017 LEGEA Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 116/2018
17.05.2018
- -
117. L175/19.06.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate Lege 117/2018
23.05.2018
- -
118. L185/03.04.2018 LEGE pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017 Lege 118/2018
25.05.2018
- -
119. L186/03.04.2018 LEGE pentru ratificarea Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles Lege 119/2018
25.05.2018
- -
120. L55/27.03.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 120/2018
04.06.2018
- -
121. L19/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei Lege 121/2018
04.06.2018
- -
122. L510/04.12.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/ 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina Lege 122/2018
04.06.2018
- -
123. L143/29.05.2017 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora Lege 123/2018
07.06.2018
- -
124. L500/27.11.2017 LEGE privind participarea României Ia majorarea de capital a Băncii Internationale de Investitii Lege 124/2018
07.06.2018
- -
125. L544/11.12.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Lege 125/2018
07.06.2018
- -
126. L220/16.04.2018 LEGE privind piețele de instrumente financiare Lege 126/2018
11.06.2018
- -
127. L377/03.10.2017 LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant Lege 127/2018
11.06.2018
- -
128. L561/18.12.2017 LEGEA Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 128/2018
15.06.2018
- -
129. L260/02.05.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date Lege 129/2018
15.06.2018
- -
130. L159/12.03.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Lege 130/2018
15.06.2018
- -
131. L52/05.02.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 Lege 131/2018
15.06.2018
- -
132. L154/06.06.2017 LEGEA Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ?Regele Mihai I al României? din municipiul Timișoara, județul Timiș, în domeniul privat al statului și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ?Regele Mihai I al României? din municipiul Timișoara, județul Timiș, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ?Regele Mihai I al României? din municipiul Timișoara, județul Timiș, în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ?Regele Mihai I al României? din municipiul Timișoara, județul Timiș, și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ?Regele Mihai I al României? din municipiul Timișoara, județul Timiș Lege 132/2018
15.06.2018
- -
133. L150/05.03.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 133/2018
18.06.2018
- -
134. L532/11.12.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării Lege 134/2018
18.06.2018
- -
135. L552/18.12.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2017 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului Lege 135/2018
18.06.2018
- -
136. L148/26.02.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 136/2018
18.06.2018
- -
137. L143/26.02.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea Legii nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal Lege 137/2018
18.06.2018
- -
138. L9/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2017 pentru modificarea articolului 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi Lege 138/2018
18.06.2018
- -
139. L152/05.03.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2018 privind abrogarea art.1 alin.(4) din Legea nr.222/2017 pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol - aer cu bătaie mare (HSAM)" Lege 139/2018
18.06.2018
- -
140. L551/18.12.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru ?omaj și stimularea ocupării for?ei de muncă și pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata crean?elor salariale Lege 140/2018
18.06.2018
- -
141. L642/27.12.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Lege 141/2018
18.06.2018
- -
142. L509/04.12.2017 LEGE privind precursorii de droguri Lege 142/2018
18.06.2018
- -
143. L254/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Lege 143/2018
20.06.2018
- -
144. L8/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale Lege 144/2018
20.06.2018
- -
145. L166/26.03.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 145/2018
20.06.2018
- -
146. L122/19.02.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 146/2018
20.06.2018
- -
147. L146/26.02.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Lege 147/2018
20.06.2018
- -
148. L463/13.11.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 148/2018
22.06.2018
- -
149. L194/10.04.2018 LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale Lege 149/2018
22.06.2018
- -
150. L248/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală Lege 150/2018
22.06.2018
- -
151. L245/23.04.2018 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017 Lege 151/2018
22.06.2018
- -
152. L18/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 Lege 152/2018
26.06.2018
- -
153. L161/19.03.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 153/2018
26.06.2018
- -
154. L332/04.09.2017 LEGE pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 154/2018
26.06.2018
- -
155. L388/10.10.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar Lege 155/2018
29.06.2018
- -
156. L197/27.04.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 156/2018
29.06.2018
- -
157. L300/14.05.2018 LEGE privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului Lege 157/2018
02.07.2018
- -
158. L173/12.06.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență Nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 158/2018
06.07.2018
- -
159. L96/02.05.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 159/2018
06.07.2018
- -
160. L461/02.09.2015 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 Lege 160/2018
09.07.2018
- -
161. L155/12.03.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2018 pentru modificarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate Lege 161/2018
09.07.2018
- -
162. L156/12.03.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului Lege 162/2018
09.07.2018
- -
163. L156/06.06.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990, precum și modificarea și completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației Lege 163/2018
10.07.2018
- -
164. L471/05.09.2016 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului Lege 164/2018
10.07.2018
- -
165. L333/04.09.2017 LEGEA Lege privind acordarea biletele de valoare Lege 165/2018
10.07.2018
- -
166. L301/14.05.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 166/2018
10.07.2018
- -
167. L210/10.04.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 Lege 167/2018
10.07.2018
- -
168. L76/18.04.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale Lege 168/2018
10.07.2018
- -
169. L402/23.10.2017 LEGEA Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înfiin?area Societă?ii Editura Didactică ?i Pedagogică S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ?Editura Didactică ?i Pedagogică Lege 169/2018
10.07.2018
- -
170. L191/10.04.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pie?ei produselor din sectorul agricol Lege 170/2018
13.07.2018
- -
171. L574/17.10.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 Lege 171/2018
13.07.2018
- -
172. L4/05.02.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor Lege 172/2018
13.07.2018
- -
173. L13/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane Lege 173/2018
13.07.2018
- -
174. L147/26.02.2018 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 174/2018
13.07.2018
- -
175. L285/07.05.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Lege 175/2018
13.07.2018
- -
176. L369/25.09.2017 LEGE privind internshipul Lege 176/2018
17.07.2018
- -
177. L10/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale Lege 177/2018
17.07.2018
- -
178. L121/19.02.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați Lege 178/2018
17.07.2018
- -
179. L21/05.02.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare Lege 179/2018
17.07.2018
- -
180. L22/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 180/2018
17.07.2018
- -
181. L20/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen Lege 181/2018
17.07.2018
- -
182. L167/26.03.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională "Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 Lege 182/2018
17.07.2018
- -
183. L318/29.05.2018 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 183/2018
18.07.2018
- -
184. L59/03.04.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative Lege 184/2018
18.07.2018
- -
185. L258/02.05.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 Lege 185/2018
18.07.2018
- -
186. L5/05.02.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii Lege 186/2018
18.07.2018
- -
187. L154/12.03.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale Lege 187/2018
18.07.2018
- -
188. L189/10.04.2018 LEGE privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere Lege 188/2018
18.07.2018
- -
189. L2/05.02.2018 LEGE privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați Lege 189/2018
18.07.2018
- -
190. L294/14.05.2018 LEGE privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) Lege 190/2018
18.07.2018
- -
191. L110/08.05.2017 LEGEA Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Lege 191/2018
19.07.2018
- -
192. L556/18.12.2017 LEGEA Lege pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 192/2018
19.07.2018
- -
193. L66/05.02.2018 LEGEA Lege pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naționale a României referitoare la menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă Lege 193/2018
19.07.2018
- -
194. L477/05.09.2016 LEGEA Lege pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011 Lege 194/2018
19.07.2018
- -
195. L444/06.11.2017 LEGE privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție Lege 195/2018
20.07.2018
- -
196. L193/26.06.2017 LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor Lege 196/2018
20.07.2018
- -
197. L95/05.02.2018 LEGEA muntelui Lege 197/2018
20.07.2018
- -
198. L75/05.02.2018 LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă Lege 198/2018
20.07.2018
- -
199. L350/04.06.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice Lege 199/2018
20.07.2018
- -
200. L490/20.11.2017 LEGE pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare Lege 200/2018
20.07.2018
- -
201. L261/02.05.2018 LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației Lege 201/2018
20.07.2018
- -
202. L215/10.04.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 Lege 202/2018
20.07.2018
- -
203. L279/02.06.2015 LEGE privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale Lege 203/2018
20.07.2018
- -
204. L284/07.05.2018 LEGE privind instituirea Zilei Limbii Elene Lege 204/2018
20.07.2018
- -
205. L254/23.04.2018 LEGEA Lege privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și pentru completarea unor acte normative Lege 205/2018
20.07.2018
- -
206. L400/25.06.2018 LEGEA Lege pentru completarea unor acte normative Lege 206/2018
20.07.2018
- -
207. L547/14.12.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară Lege 207/2018
20.07.2018
- -
208. L200/26.06.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 208/2018
20.07.2018
- -
209. L17/05.02.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA Lege 209/2018
25.07.2018
- -
210. L157/12.03.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 210/2018
25.07.2018
- -
211. L240/23.04.2018 LEGE pentru detașarea personalului prevăzut la art.24 indice 1 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor Lege 211/2018
25.07.2018
- -
212. L399/25.06.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ și a altor acte normative Lege 212/2018
25.07.2018
- -
213. L110/12.02.2018 LEGE pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene Lege 213/2018
27.07.2018
- -
214. L234/16.04.2018 LEGEA Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene Lege 214/2018
27.07.2018
- -
215. L40/05.02.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 și abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 Lege 215/2018
27.07.2018
- -
216. L197/10.04.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic Lege 216/2018
27.07.2018
- -
217. L517/04.12.2017 LEGEA Lege privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare Lege 217/2018
27.07.2018
- -
218. L295/04.09.2017 LEGE pentru completarea art.6 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național Lege 218/2018
27.07.2018
- -
219. L308/22.05.2018 LEGE privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență Lege 219/2018
27.07.2018
- -
220. L503/27.11.2017 LEGEA Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor ? Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale Lege 220/2018
27.07.2018
- -
221. L108/08.05.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 221/2018
27.07.2018
- -
222. L10/08.02.2011 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Lege 222/2018
31.07.2018
- -
223. L294/07.06.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 223/2018
31.07.2018
- -
224. L180/19.06.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni Lege 224/2018
31.07.2018
- -
225. L334/04.06.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice Lege 225/2018
01.08.2018
- -
226. L241/23.04.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză Lege 226/2018
01.08.2018
- -
227. L443/06.11.2017 LEGE privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol Lege 227/2018
01.08.2018
- -
228. L372/11.06.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului ?Palatul Parlamentului" Lege 228/2018
02.08.2018
- -
229. L139/19.02.2018 LEGEA Lege privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România Lege 229/2018
02.08.2018
- -
230. L440/06.11.2017 LEGE pentru modificarea Legii nr.46/2008 Codul silvic Lege 230/2018
02.08.2018
- -
231. L207/10.04.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 231/2018
02.08.2018
- -
232. L84/05.02.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați Lege 232/2018
02.08.2018
- -
233. L42/02.02.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local Lege 233/2018
09.08.2018
- -
234. L548/14.12.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliul Superior al Magistraturii Lege 234/2018
04.10.2018
- -
235. L16/02.02.2016 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice Lege 235/2018
05.10.2018
- -
236. L303/22.05.2018 LEGE privind distribuția de asigurări Lege 236/2018
05.10.2018
- -
237. L309/07.06.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 237/2018
10.10.2018
- -
238. L178/03.04.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României Lege 238/2018
10.10.2018
- -
239. L169/26.03.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație Lege 239/2018
12.10.2018
- -
240. L190/10.04.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguran?a alimentării cu energie electrică Lege 240/2018
12.10.2018
- -
241. L393/02.09.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Lege 241/2018
12.10.2018
- -
242. L545/11.12.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor Lege 242/2018
12.10.2018
- -
243. L446/13.11.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Lege 243/2018
30.10.2018
- -
244. L505/05.09.2016 LEGEA Lege pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor Lege 244/2018
30.10.2018
- -
245. L392/10.10.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații Lege 245/2018
02.11.2018
- -
246. L383/18.06.2018 LEGE pentru completarea art.42 indice1 din Legea audiovizualului nr.504/2002 Lege 246/2018
02.11.2018
- -
247. L348/04.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România Lege 247/2018
05.11.2018
- -
248. L355/11.06.2018 LEGE pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Lege 248/2018
05.11.2018
- -
249. L180/03.04.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2018 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Comisiei na?ionale de fundamentare a Planului na?ional de adoptare a monedei euro Lege 249/2018
05.11.2018
- -
250. L545/19.10.2015 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc Lege 250/2018
07.11.2018
- -
251. L537/11.12.2017 LEGE pentru completarea articolului 19 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere Lege 251/2018
07.11.2018
- -
252. L63/05.02.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 252/2018
07.11.2018
- -
253. L418/03.07.2018 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad la 4 decembrie 2017 Lege 253/2018
08.11.2018
- -
254. L417/03.07.2018 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 27 noiembrie 2017 Lege 254/2018
08.11.2018
- -
255. L416/03.07.2018 LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017 Lege 255/2018
08.11.2018
- -
256. L408/30.10.2017 LEGE privind unele măsuri necesare pentru implementarea opera?iunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore Lege 256/2018
12.11.2018
- -
257. L386/10.10.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule Lege 257/2018
12.11.2018
- -
258. L203/08.08.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule Lege 258/2018
12.11.2018
- -
259. L242/23.04.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării Lege 259/2018
12.11.2018
- -
260. L243/23.04.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative Lege 260/2018
12.11.2018
- -
261. L603/24.09.2018 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York la 15 iunie 2017 Lege 261/2018
14.11.2018
- -
262. L590/17.09.2018 LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate socială între România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017 Lege 262/2018
14.11.2018
- -
263. L605/24.09.2018 LEGE pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017 Lege 263/2018
14.11.2018
- -
264. L589/17.09.2018 LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie 2016 Lege 264/2018
14.11.2018
- -
265. L405/02.09.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere Lege 265/2018
16.11.2018
- -
266. L162/19.03.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 266/2018
19.11.2018
- -
267. L23/05.02.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 267/2018
19.11.2018
- -
268. L168/26.03.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 268/2018
19.11.2018
- -
269. L290/14.05.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 269/2018
19.11.2018
- -
270. L293/14.05.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene Lege 270/2018
19.11.2018
- -
271. L453/29.06.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale Lege 271/2018
19.11.2018
- -
272. L292/14.05.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2018 pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. Lege 272/2018
19.11.2018
- -
273. L602/24.09.2018 LEGE pentru modificarea art.2 din Legea nr.175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010 Lege 273/2018
22.11.2018
- -
274. L604/24.09.2018 LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017 Lege 274/2018
22.11.2018
- -
275. L233/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România Lege 275/2018
22.11.2018
- -
276. L105/12.02.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare Lege 276/2018
23.11.2018
- -
277. L396/25.06.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru prorogarea unor termene Lege 277/2018
23.11.2018
- -
278. L335/04.06.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene Lege 278/2018
26.11.2018
- -
279. L354/11.06.2018 LEGE pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin Lege 279/2018
26.11.2018
- -
280. L395/25.06.2018 LEGE pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative Lege 280/2018
26.11.2018
- -
281. L291/14.05.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2018 privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor Lege 281/2018
26.11.2018
- -
282. L413/03.07.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2018 privind prorogarea termenului reglementat la alin.(4) al art.II din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind func?ionarea în condiții de siguranță a instala?iilor sub presiune, instala?iilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil Lege 282/2018
26.11.2018
- -
283. L307/22.05.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, și pentru completarea art.2 alin.(2) din Legea nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase Lege 283/2018
26.11.2018
- -
284. L244/23.04.2018 LEGEA Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale Lege 284/2018
26.11.2018
- -
285. L111/12.02.2018 LEGE pentru modificarea lit.b) a art.453 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 285/2018
29.11.2018
- -
286. L314/22.05.2018 LEGE pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.64 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Lege 286/2018
29.11.2018
- -
287. L196/10.04.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 287/2018
29.11.2018
- -
288. L171/26.03.2018 LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 288/2018
29.11.2018
- -
289. L588/17.09.2018 LEGE pentru modificarea art.11 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 289/2018
29.11.2018
- -
290. L322/29.05.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României Lege 290/2018
29.11.2018
- -
291. L287/04.09.2017 LEGE privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași - Târgu Mureș "AUTOSTRADA UNIRII" Lege 291/2018
29.11.2018
- -
292. L319/29.05.2018 LEGE privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului Lege 292/2018
03.12.2018
- -
293. L408/28.06.2018 LEGEA Lege privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici Lege 293/2018
03.12.2018
- -
294. L549/18.12.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, func?ionarea și atribu?iile oficiilor teritoriale ale Autorită?ii Na?ionale de Management al Calită?ii în Sănătate Lege 294/2018
03.12.2018
- -
295. L436/09.07.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2018 pentru asigurarea continuită?ii și decontării asisten?ei medicale primare prin centrele de permanen?ă Lege 295/2018
03.12.2018
- -
296. L89/05.02.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană Lege 296/2018
03.12.2018
- -
297. L257/04.09.2017 LEGE privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare Lege 297/2018
03.12.2018
- -
298. L147/29.05.2017 LEGE privind unele măsuri în domeniul protecției apelor Lege 298/2018
07.12.2018
- -
299. L627/15.10.2018 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varșovia, la 25 mai 2018 Lege 299/2018
07.12.2018
- -
300. L475/04.09.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2018 privind achiziția centralizată de elicoptere și simulatoare de zbor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situațiilor de urgență Lege 300/2018
10.12.2018
- -
301. L469/04.09.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii și exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019 Lege 301/2018
10.12.2018
- -
302. L342/07.06.2016 LEGEA Lege privind măsurile de control al tuberculozei Lege 302/2018
10.12.2018
- -
303. L473/04.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2018 pentru modificarea art.1 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare Lege 303/2018
11.12.2018
- -
304. L7/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Lege 304/2018
11.12.2018
- -
305. L593/17.09.2018 LEGE pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr.215/2001 Lege 305/2018
11.12.2018
- -
306. L632/29.10.2018 LEGEA Lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind manangementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 iulie 2018 Lege 306/2018
11.12.2018
- -
307. L658/12.11.2018 LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018 Lege 307/2018
11.12.2018
- -
308. L641/05.11.2018 LEGE pentru acceptarea Acordului de înființare a Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, încheiat la Beijing, la 29 iunie 2015 și a Rezoluției nr.40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice pentru Investiții în Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, la 12 mai 2017 Lege 308/2018
12.12.2018
- -
309. L640/05.11.2018 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la Convenție, semnate la București, la 18 octombrie 2017 Lege 309/2018
12.12.2018
- -
310. L237/18.04.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Lege 310/2018
17.12.2018
- -
311. L584/17.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Lege 311/2018
17.12.2018
- -
312. L24/05.02.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil Lege 312/2018
17.12.2018
- -
313. L585/17.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemniza?ia lunară pentru cre?terea copiilor Lege 313/2018
17.12.2018
- -
314. L468/04.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență Lege 314/2018
17.12.2018
- -
315. L448/04.09.2018 LEGE pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene Lege 315/2018
17.12.2018
- -
316. L529/11.12.2017 LEGE privind desființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București Lege 316/2018
20.12.2018
- -
317. L528/11.12.2017 LEGE privind desființarea Universității ''George Barițiu'' din Brașov Lege 317/2018
20.12.2018
- -
318. L527/11.12.2017 LEGE privind desființarea Universității ''Mihai Eminescu'' din municipiul Timișoara, județul Timiș Lege 318/2018
20.12.2018
- -
319. L472/20.11.2017 LEGE privind desființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București Lege 319/2018
20.12.2018
- -
320. L222/16.04.2018 LEGE pentru modificarea art.1 din Legea nr.443/2002 privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București Lege 320/2018
20.12.2018
- -
321. L229/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore Lege 321/2018
21.12.2018
- -
322. L526/11.12.2017 LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene Lege 322/2018
21.12.2018
- -
323. L219/04.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului Lege 323/2018
21.12.2018
- -
324. L524/11.12.2017 LEGE pentru completarea anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope Lege 324/2018
21.12.2018
- -
325. L50/05.02.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I - IV din învățământul de stat și confesional Lege 325/2018
21.12.2018
- -
326. L333/04.06.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale Lege 326/2018
21.12.2018
- -
327. L176/03.04.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene Lege 327/2018
21.12.2018
- -
328. L560/18.12.2017 LEGE pentru modificarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 Lege 328/2018
21.12.2018
- -
329. L340/04.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății Lege 329/2018
21.12.2018
- -
330. L90/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii în zona montană Lege 330/2018
21.12.2018
- -
331. L92/05.02.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea unităților de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrare a cărnii în zona montană Lege 331/2018
21.12.2018
- -
332. L94/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane Lege 332/2018
21.12.2018
- -
333. L91/05.02.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice, din flora spontană și/sau cultură în zona montană Lege 333/2018
21.12.2018
- -
334. L93/05.02.2018 LEGE pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană Lege 334/2018
21.12.2018
- -
335. L157/06.06.2017 LEGEA Lege pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă Lege 335/2018
21.12.2018
- -
336. L445/06.11.2017 LEGEA Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară Lege 336/2018
21.12.2018
- -
337. L523/11.12.2017 LEGE privind Statutul inspectorului de muncă Lege 337/2018
21.12.2018
- -
338. L440/09.07.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România Lege 338/2018
21.12.2018
- -
339. L321/29.05.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activită?ii Regiei Autonome "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii Lege 339/2018
21.12.2018
- -
340. L374/18.06.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 340/2018
21.12.2018
- -
341. L474/04.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2018 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării inovării și producerii de mijloace imunoprofllactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației Lege 341/2018
21.12.2018
- -
342. L336/04.06.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică Lege 342/2018
21.12.2018
- -
343. L497/04.09.2018 LEGE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt Lege 343/2018
27.12.2018
- -
344. L497/27.11.2017 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Lege 344/2018
27.12.2018
- -
345. L134/22.02.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 345/2018
27.12.2018
- -
346. L508/04.12.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal Lege 346/2018
27.12.2018
- -
347. L48/02.02.2016 LEGEA Lege pentru completarea art.24 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 347/2018
27.12.2018
- -
348. L518/04.12.2017 LEGE privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituției Prefectului din România Lege 348/2018
27.12.2018
- -
349. L283/04.09.2017 LEGEA Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 349/2018
27.12.2018
- -
350. L405/25.06.2018 LEGE privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua Națională a Constructorului Lege 350/2018
27.12.2018
- -
351. L177/03.04.2018 LEGE privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate Lege 351/2018
27.12.2018
- -
352. L223/16.04.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice Lege 352/2018
27.12.2018
- -
353. L10/02.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora Lege 353/2018
27.12.2018
- -
354. L360/11.06.2018 LEGE pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 354/2018
27.12.2018
- -
355. L371/11.06.2018 LEGE privind instituirea Zilei dăruirii Lege 355/2018
27.12.2018
- -
356. L304/22.05.2018 LEGE privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor Lege 356/2018
27.12.2018
- -
357. L367/11.06.2018 LEGE pentru instituirea Anului Cărții în România Lege 357/2018
27.12.2018
- -
358. L240/25.04.2016 LEGEA Lege pentru completarea art.11 din Ordonanța Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil Lege 358/2018
27.12.2018
- -
359. L578/11.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 359/2018
27.12.2018
- -
360. L538/04.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Lege 360/2018
27.12.2018
- -
361. L580/11.09.2018 LEGEA Lege pentru declararea municipiului Iași "Capitală istorică" a României și a municipiului Alba Iulia "Capitală a Marii Uniri" a României Lege 361/2018
27.12.2018
- -
362. L221/16.04.2018 LEGE privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice Lege 362/2018
28.12.2018
- -
363. L386/18.06.2018 LEGEA Lege pentru adoptarea Legii privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date Lege 363/2018
28.12.2018
- -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 7 decembrie 2021, 19:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro