Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2019

Numar înregistrari gasite: 263

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. L642/05.11.2018 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008 Lege 1/2019
04.01.2019
- -
2. L659/12.11.2018 LEGEA Lege privind modificarea și completarea art.2 din Legea nr.118/2013 pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, și pentru modificarea anexei nr.2.2 din Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 2/2019
04.01.2019
- -
3. L452/04.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019 Lege 3/2019
04.01.2019
- -
4. L713/10.12.2018 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 4/2019
04.01.2019
- -
5. L14/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice Lege 5/2019
04.01.2019
- -
6. L587/17.09.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de protec?ie socială persoanelor concediate din cadrul societă?ilor din sectorul crescătorilor de suin a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane Lege 6/2019
04.01.2019
- -
7. L479/04.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Lege 7/2019
04.01.2019
- -
8. L56/03.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea articolului 103 din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 8/2019
04.01.2019
- -
9. L373/18.06.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene Lege 9/2019
04.01.2019
- -
10. L478/04.09.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018 Lege 10/2019
08.01.2019
- -
11. L600/24.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispozi?ii legale în domeniul investi?iilor finan?ate din fonduri publice Lege 11/2019
08.01.2019
- -
12. L411/03.07.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea reziden?iatului Lege 12/2019
08.01.2019
- -
13. L625/15.10.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 13/2019
08.01.2019
- -
14. L445/04.09.2018 LEGE pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020 Lege 14/2019
08.01.2019
- -
15. L442/04.09.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 15/2019
08.01.2019
- -
16. L395/16.10.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2017 pentru modificarea Odonan?ei Guvernului nr.38/2015 privind solu?ionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercian?i Lege 16/2019
08.01.2019
- -
17. L599/24.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construc?iilor Lege 17/2019
08.01.2019
- -
18. L531/11.12.2017 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 18/2019
08.01.2019
- -
19. L661/12.11.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 19/2019
08.01.2019
- -
20. L564/04.09.2018 LEGE pentru instituirea Zilei limbii romani Lege 20/2019
08.01.2019
- -
21. L407/25.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 Lege 21/2019
08.01.2019
- -
22. L404/25.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local Lege 22/2019
08.01.2019
- -
23. L444/04.09.2018 LEGE pentru completarea art.114 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art.55 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat Lege 23/2019
09.01.2019
- -
24. L628/22.10.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici în anul 2018 Lege 24/2019
09.01.2019
- -
25. L459/04.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune Lege 25/2019
09.01.2019
- -
26. L296/14.05.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" Lege 26/2019
09.01.2019
- -
27. L572/11.09.2018 LEGE privind transmiterea unei părți din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Rezervației Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale Lege 27/2019
10.01.2019
- -
28. L42/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii Lege 28/2019
10.01.2019
- -
29. L654/12.11.2018 LEGE pentru aderarea României la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956 Lege 29/2019
10.01.2019
- -
30. L181/03.04.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 30/2019
10.01.2019
- -
31. L481/04.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul de?eurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a de?eurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Lege 31/2019
10.01.2019
- -
32. L414/16.06.2014 LEGEA - Legea zootehniei Lege 32/2019
16.01.2019
- -
33. L501/04.09.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni Lege 33/2019
16.01.2019
- -
34. L462/04.09.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2018 pentru completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 34/2019
16.01.2019
- -
35. L87/04.02.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 35/2019
16.01.2019
- -
36. L655/12.11.2018 LEGE pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenția privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro Lege 36/2019
17.01.2019
- -
37. L708/03.12.2018 LEGE privind trecera orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună Lege 37/2019
17.01.2019
- -
38. L378/18.06.2018 LEGE pentru modificarea și completarea art.82 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 38/2019
17.01.2019
- -
39. L160/19.03.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 39/2019
06.03.2019
- -
40. L470/04.09.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen Lege 40/2019
06.03.2019
- -
41. L438/09.07.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2018 pentru modificarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comer? ?i Antreprenoriat a Programului de sus?inere a interna?ionalizării operatorilor economici români, cu finan?are de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 Lege 41/2019
06.03.2019
- -
42. L626/15.10.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2018 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat Lege 42/2019
06.03.2019
- -
43. L639/05.11.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene Lege 43/2019
06.03.2019
- -
44. L637/05.11.2018 LEGEA Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul Lege 44/2019
06.03.2019
- -
45. L574/11.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 45/2019
08.03.2019
- -
46. L487/04.09.2018 LEGEA Lege privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea Nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 46/2019
08.03.2019
- -
47. L89/09.02.2019 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 Lege 47/2019
12.03.2019
- -
48. L398/25.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 48/2019
12.03.2019
- -
49. L409/28.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și privind modificarea altor acte normative Lege 49/2019
14.03.2019
- -
50. L88/09.02.2019 LEGEA Legea bugetului de stat pe anul 2019 Lege 50/2019
15.03.2019
- -
51. L121/04.03.2019 LEGEA Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019 Lege 51/2019
18.03.2019
- -
52. L706/03.12.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 52/2019
20.03.2019
- -
53. L31/05.02.2019 LEGEA Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România Lege 53/2019
20.03.2019
- -
54. L248/23.04.2018 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Lege 54/2019
20.03.2019
- -
55. L630/22.10.2018 LEGEA Lege pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 Lege 55/2019
20.03.2019
- -
56. L187/03.04.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 56/2019
01.04.2019
- -
57. L451/13.11.2017 LEGEA Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 57/2019
01.04.2019
- -
58. L491/20.11.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului Lege 58/2019
08.04.2019
- -
59. L158/12.03.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 59/2019
08.04.2019
- -
60. L638/05.11.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 60/2019
15.04.2019
- -
61. L320/29.05.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 61/2019
15.04.2019
- -
62. L624/15.10.2018 LEGEA Lege privind activitatea consulară Lege 62/2019
15.04.2019
- -
63. L426/03.07.2018 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice Lege 63/2019
18.04.2019
- -
64. L82/05.02.2019 LEGEA Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele Lege 64/2019
18.04.2019
- -
65. L685/19.11.2018 LEGEA Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora Lege 65/2019
18.04.2019
- -
66. L325/29.05.2018 LEGEA Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca "Ziua Națională a Meseriilor" Lege 66/2019
18.04.2019
- -
67. L465/04.09.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorită?ile administra?iei publice ?i institu?iile publice Lege 67/2019
18.04.2019
- -
68. L753/17.12.2018 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare Lege 68/2019
18.04.2019
- -
69. L446/04.09.2018 LEGEA Lege privind înființarea Consiliului național pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publică Lege 69/2019
22.04.2019
- -
70. L391/25.06.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE" Lege 70/2019
22.04.2019
- -
71. L437/09.07.2018 LEGEA Lege privind societă?ile mutuale de asigurare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 71/2019
22.04.2019
- -
72. L123/04.03.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România - Cofinanțare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la București la 17 septembrie 2018 Lege 72/2019
22.04.2019
- -
73. L559/04.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 73/2019
25.04.2019
- -
74. L410/03.07.2018 LEGEA Lege privind gestionarea siturilor poten?ial contaminate și a celor contaminate Lege 74/2019
25.04.2019
- -
75. L218/10.04.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 75/2019
25.04.2019
- -
76. L596/24.09.2018 LEGEA Lege privind aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 76/2019
25.04.2019
- -
77. L449/04.09.2018 LEGEA Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 77/2019
25.04.2019
- -
78. L461/04.09.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei Guvernului nr.26/2011 privind înfiin?area Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transport Rutier Lege 78/2019
25.04.2019
- -
79. L330/29.05.2018 LEGEA Lege privind instituirea Zilei naționale a gastronomiei și a vinului românesc Lege 79/2019
25.04.2019
- -
80. L450/04.09.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 80/2019
25.04.2019
- -
81. L463/04.09.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică Lege 81/2019
25.04.2019
- -
82. L460/04.09.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne Lege 82/2019
25.04.2019
- -
83. L457/04.09.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 83/2019
25.04.2019
- -
84. L257/02.05.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice Lege 84/2019
25.04.2019
- -
85. L402/25.06.2018 LEGEA Lege pentru abrogarea alin.(5) și (6) al art.6 indice 6 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 85/2019
25.04.2019
- -
86. L483/04.09.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 86/2019
25.04.2019
- -
87. L99/15.04.2013 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 87/2019
25.04.2019
- -
88. L376/18.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 88/2019
25.04.2019
- -
89. L51/05.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizație pentru creșterea copilului Lege 89/2019
02.05.2019
- -
90. L9/05.02.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public Lege 90/2019
06.05.2019
- -
91. L730/17.12.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene Lege 91/2019
06.05.2019
- -
92. L676/19.11.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2018 pentru completarea art.159 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 92/2019
06.05.2019
- -
93. L677/19.11.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 93/2019
06.05.2019
- -
94. L16/05.02.2019 LEGEA Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România Lege 94/2019
07.05.2019
- -
95. L493/04.09.2018 LEGEA Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile Lege 95/2019
07.05.2019
- -
96. L720/10.12.2018 LEGEA Lege pentru instituirea Zilei Dramaturgiei Românești Lege 96/2019
07.05.2019
- -
97. L86/05.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 97/2019
07.05.2019
- -
98. L683/19.11.2018 LEGEA Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală Lege 98/2019
08.05.2019
- -
99. L349/04.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor Lege 99/2019
08.05.2019
- -
100. L688/19.11.2018 LEGEA Lege privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri Lege 100/2019
08.05.2019
- -
101. L617/08.10.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 101/2019
08.05.2019
- -
102. L136/29.05.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 102/2019
08.05.2019
- -
103. L188/03.04.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 103/2019
08.05.2019
- -
104. L120/25.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea art.223 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 104/2019
17.05.2019
- -
105. L17/05.02.2019 LEGEA Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Lege 105/2019
17.05.2019
- -
106. L748/17.12.2018 LEGEA Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport Lege 106/2019
24.05.2019
- -
107. L557/18.12.2017 LEGEA Lege privind modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România " Lege 107/2019
24.05.2019
- -
108. L106/18.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 108/2019
24.05.2019
- -
109. L111/18.02.2019 LEGEA Lege privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor Lege 109/2019
24.05.2019
- -
110. L581/11.09.2018 LEGEA Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 110/2019
24.05.2019
- -
111. L326/29.05.2018 LEGEA Lege pentru modificarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Lege 111/2019
24.05.2019
- -
112. L352/02.06.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 112/2019
04.06.2019
- -
113. L143/01.04.2019 LEGE pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 Lege 113/2019
07.06.2019
- -
114. L594/07.11.2016 LEGE pentru modificarea art.262 din Legea nr.1/2011 a educației naționale Lege 114/2019
07.06.2019
- -
115. L5/05.02.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție Lege 115/2019
19.06.2019
- -
116. L72/05.02.2019 LEGEA Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 116/2019
20.06.2019
- -
117. L109/18.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 117/2019
20.06.2019
- -
118. L298/14.05.2018 LEGEA Lege privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare Lege 118/2019
20.06.2019
- -
119. L266/02.05.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară Lege 119/2019
20.06.2019
- -
120. L347/04.06.2018 LEGEA Lege privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport Lege 120/2019
20.06.2019
- -
121. L727/17.12.2018 LEGEA Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant Lege 121/2019
03.07.2019
- -
122. L550/26.09.2016 LEGEA Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie Lege 122/2019
03.07.2019
- -
123. L114/25.02.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții ?Canal magistral Siret-Bărăgan? din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională ?Apele Române?, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Lege 123/2019
03.07.2019
- -
124. L96/18.02.2019 LEGEA Lege privind cerin?ele minime de cre?tere a mobilită?ii salaria?ilor între statele membre prin îmbunătă?irea dobândirii ?i păstrării drepturilor la pensie suplimentară Lege 124/2019
03.07.2019
- -
125. L289/14.05.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană Lege 125/2019
03.07.2019
- -
126. L61/05.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea lit.k) a art.64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Lege 126/2019
05.07.2019
- -
127. L629/22.10.2018 LEGEA Lege privind sistemul public de pensii Lege 127/2019
08.07.2019
- -
128. L221/28.05.2019 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 128/2019
09.07.2019
- -
129. L390/25.06.2018 LEGEA Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 129/2019
11.07.2019
- -
130. L499/04.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 130/2019
11.07.2019
- -
131. L313/22.05.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 131/2019
11.07.2019
- -
132. L33/05.02.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri Lege 132/2019
11.07.2019
- -
133. L666/12.11.2018 LEGE pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare Lege 133/2019
11.07.2019
- -
134. L744/17.12.2018 LEGEA Lege privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 134/2019
12.07.2019
- -
135. L736/17.12.2018 LEGEA Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 135/2019
12.07.2019
- -
136. L598/24.09.2018 LEGEA Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art.40 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Lege 136/2019
12.07.2019
- -
137. L162/15.04.2019 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018 Lege 137/2019
12.07.2019
- -
138. L609/02.10.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii administra?iei publice locale nr.215/2001 Lege 138/2019
12.07.2019
- -
139. L207/11.04.2016 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 139/2019
18.07.2019
- -
140. L269/03.06.2019 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului între România și Ungaria privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 3 octombrie 2018 Lege 140/2019
18.07.2019
- -
141. L6/05.02.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol Lege 141/2019
18.07.2019
- -
142. L284/11.06.2019 LEGEA Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 142/2019
18.07.2019
- -
143. L472/04.09.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție Lege 143/2019
18.07.2019
- -
144. L218/06.05.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local Lege 144/2019
18.07.2019
- -
145. L394/25.06.2018 LEGEA Lege privind statutul polițiștilor de penitenciare Lege 145/2019
22.07.2019
- -
146. L547/26.09.2016 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Lege 146/2019
22.07.2019
- -
147. L152/15.04.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 Lege 147/2019
22.07.2019
- -
148. L325/01.07.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală Lege 148/2019
24.07.2019
- -
149. L108/18.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice Lege 149/2019
24.07.2019
- -
150. L85/05.02.2019 LEGEA Lege pentru completarea art.1 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 150/2019
24.07.2019
- -
151. L721/10.12.2018 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 151/2019
24.07.2019
- -
152. L477/09.09.2014 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România Lege 152/2019
24.07.2019
- -
153. L41/05.02.2019 LEGEA Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 153/2019
24.07.2019
- -
154. L250/03.05.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Lege 154/2019
24.07.2019
- -
155. L715/10.12.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" Lege 155/2019
24.07.2019
- -
156. L308/04.09.2017 LEGEA Lege pentru pentru modificarea art.25 alin.(4) lit. i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal Lege 156/2019
25.07.2019
- -
157. L240/18.05.2015 LEGEA Lege privind înființarea Muzeului Ororilor Comunismului în România Lege 157/2019
25.07.2019
- -
158. L157/15.04.2019 LEGE pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C Lege 158/2019
25.07.2019
- -
159. L50/05.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de Ia 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 159/2019
25.07.2019
- -
160. L126/19.02.2018 LEGEA Lege pentru completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție Lege 160/2019
26.07.2019
- -
161. L283/11.06.2019 LEGEA Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității Lege 161/2019
26.07.2019
- -
162. L127/19.02.2018 LEGEA Lege pentru modificarea alin.(2) al art.6 din Legea societăților nr.31/1990 Lege 162/2019
01.08.2019
- -
163. L714/10.12.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și pentru modificarea alin.2 al art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război Lege 163/2019
01.10.2019
- -
164. L726/17.12.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență Lege 164/2019
03.10.2019
- -
165. L114/12.02.2018 LEGEA Lege pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 165/2019
03.10.2019
- -
166. L509/04.09.2018 LEGEA Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol Lege 166/2019
03.10.2019
- -
167. L454/04.09.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a Lege 167/2019
03.10.2019
- -
168. L511/04.12.2017 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013, privind constituirea ?i men?inerea unui nivel minim de rezerve de ?i?ei ?i de produse petroliere Lege 168/2019
07.10.2019
- -
169. L490/04.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea art.V din Ordonanța Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative Lege 169/2019
07.10.2019
- -
170. L675/12.11.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 170/2019
07.10.2019
- -
171. L515/04.09.2018 LEGEA Lege privind exonerarea de la plată a unor obligații Lege 171/2019
07.10.2019
- -
172. L431/09.07.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 172/2019
07.10.2019
- -
173. L597/24.09.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Centrul Internațional pentru Cercetări Arhivistice, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 173/2019
07.10.2019
- -
174. L444/04.09.2019 LEGEA Lege privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România Lege 174/2019
09.10.2019
- -
175. L456/04.09.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 175/2019
10.10.2019
- -
176. L441/04.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 176/2019
10.10.2019
- -
177. L392/25.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale Lege 177/2019
10.10.2019
- -
178. L634/05.11.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European Lege 178/2019
10.10.2019
- -
179. L635/05.11.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 179/2019
10.10.2019
- -
180. L687/19.11.2018 LEGEA Lege pentru declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua pacientului cu arsuri" Lege 180/2019
10.10.2019
- -
181. L450/04.09.2019 LEGEA Lege privind instituirea zilei de 12 Octombrie ca Ziua limbii, alfabetului și culturii armene Lege 181/2019
10.10.2019
- -
182. L208/08.08.2017 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2017 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 Lege 182/2019
15.10.2019
- -
183. L122/04.03.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative Lege 183/2019
15.10.2019
- -
184. L136/25.03.2019 LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații Lege 184/2019
17.10.2019
- -
185. L541/04.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până Ia 6 martie 1945 din motive etnice Lege 185/2019
17.10.2019
- -
186. L427/09.07.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, și pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 Lege 186/2019
17.10.2019
- -
187. L473/20.11.2017 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013, privind constituirea ?i men?inerea unui nivel minim de rezerve de ?i?ei ?i de produse petroliere Lege 187/2019
24.10.2019
- -
188. L454/13.11.2017 LEGE pentru modificarea ?i completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor Lege 188/2019
25.10.2019
- -
189. L489/04.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 189/2019
24.10.2019
- -
190. L707/03.12.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități Lege 190/2019
25.10.2019
- -
191. L156/15.04.2019 LEGEA Lege pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Minsterului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate acestuia Lege 191/2019
25.10.2019
- -
192. L151/01.04.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice Lege 192/2019
25.10.2019
- -
193. L14/05.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 193/2019
28.10.2019
- -
194. L738/17.12.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice Lege 194/2019
29.10.2019
- -
195. L415/03.07.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unită?ilor economice de stat ca regii autonome și societă?i comerciale Lege 195/2019
29.10.2019
- -
196. L573/11.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor Lege 196/2019
31.10.2019
- -
197. L477/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului Lege 197/2019
31.10.2019
- -
198. L287/18.06.2019 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021" Lege 198/2019
07.11.2019
- -
199. L345/04.09.2019 LEGE privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de Combatere a Fraudelor Lege 199/2019
07.11.2019
- -
200. L693/26.11.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2018 privind modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 Lege 200/2019
07.11.2019
- -
201. L678/19.11.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitare de stat Lege 201/2019
07.11.2019
- -
202. L10/05.02.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Lege 202/2019
07.11.2019
- -
203. L123/19.02.2018 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2018 pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007 Lege 203/2019
07.11.2019
- -
204. L332/01.07.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto Lege 204/2019
07.11.2019
- -
205. L633/27.12.2016 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 205/2019
08.11.2019
- -
206. L447/04.09.2018 LEGEA Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr.1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene Lege 206/2019
08.11.2019
- -
207. L731/17.12.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii Lege 207/2019
08.11.2019
- -
208. L154/15.04.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative Lege 208/2019
08.11.2019
- -
209. L187/06.05.2019 LEGEA Lege privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative Lege 209/2019
08.11.2019
- -
210. L188/06.05.2019 LEGEA Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică Lege 210/2019
08.11.2019
- -
211. L480/20.11.2017 LEGEA Lege pentru modificarea art.12 alin.(3) din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum ?i celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 211/2019
11.11.2019
- -
212. L210/06.05.2019 LEGEA Lege privind modificarea alin.(1) al art.30 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice Lege 212/2019
11.11.2019
- -
213. L737/17.12.2018 LEGEA Lege pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor Lege 213/2019
11.11.2019
- -
214. L689/19.11.2018 LEGEA Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii Lege 214/2019
14.11.2019
- -
215. L140/25.03.2019 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 215/2019
14.11.2019
- -
216. L200/06.05.2019 LEGEA Lege pentru modificarea art.7 alin.(2) ?i (3) și a art.10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare Lege 216/2019
14.11.2019
- -
217. L324/29.05.2018 LEGEA Lege privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România Lege 217/2019
14.11.2019
- -
218. L501/16.09.2019 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo Lege 218/2019
14.11.2019
- -
219. L324/24.06.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului Lege 219/2019
15.11.2019
- -
220. L323/24.06.2019 LEGEA Lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului Lege 220/2019
15.11.2019
- -
221. L652/05.11.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 221/2019
18.11.2019
- -
222. L344/04.09.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a împrumuturilor contractate de statul român de la institu?ii de credit ?i subîmprumutate operatorilor economici Lege 222/2019
19.11.2019
- -
223. L115/25.02.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți Lege 223/2019
20.11.2019
- -
224. L97/18.02.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2019 privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției Lege 224/2019
22.11.2019
- -
225. L729/17.12.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2018 privind prorogarea unor termene Lege 225/2019
22.11.2019
- -
226. L135/25.03.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2019 privind modificarea și completarea art.II din Legea nr.145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 226/2019
22.11.2019
- -
227. L132/18.03.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene Lege 227/2019
25.11.2019
- -
228. L4/05.02.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață carcaselor și a animalelor vii Lege 228/2019
25.11.2019
- -
229. L660/24.10.2011 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației Lege 229/2019
25.11.2019
- -
230. L231/28.05.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene Lege 230/2019
25.11.2019
- -
231. L2/05.02.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice Lege 231/2019
27.11.2019
- -
232. L518/23.09.2019 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018 Lege 232/2019
27.11.2019
- -
233. L144/01.04.2019 LEGEA Lege pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulate a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) Lege 233/2019
27.11.2019
- -
234. L196/06.05.2019 LEGEA Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic Lege 234/2019
09.12.2019
- -
235. L539/14.10.2019 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii corupției, semnat la 19 decembrie 2018, la Chișinău Lege 235/2019
09.12.2019
- -
236. L34/05.02.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative Lege 236/2019
11.12.2019
- -
237. L600/02.12.2019 LEGEA Lege pentru continuarea dezvoltării capabilității operaționale aeriene cuprinse în Etapa de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului ?Avion multirol al Forțelor Aeriene? Lege 237/2019
18.12.2019
- -
238. L624/11.12.2019 LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020 Lege 238/2019
18.12.2019
- -
239. L681/19.11.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției Lege 239/2019
19.12.2019
- -
240. L186/15.04.2019 LEGEA Lege de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 240/2019
19.12.2019
- -
241. L232/04.09.2017 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 241/2019
20.12.2019
- -
242. L471/04.09.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman Lege 242/2019
20.12.2019
- -
243. L278/11.06.2019 LEGEA Lege privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 243/2019
20.12.2019
- -
244. L631/29.10.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea ?i completarea unor acte normative ?i prorogarea unor termene Lege 244/2019
20.12.2019
- -
245. L262/03.06.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar Lege 245/2019
20.12.2019
- -
246. L142/01.04.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române" Lege 246/2019
20.12.2019
- -
247. L155/15.04.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Lege 247/2019
20.12.2019
- -
248. L515/16.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 248/2019
23.12.2019
- -
249. L728/17.12.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile Lege 249/2019
23.12.2019
- -
250. L192/06.05.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 250/2019
23.12.2019
- -
251. L203/06.05.2019 LEGEA Lege pentru modificarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 Lege 251/2019
23.12.2019
- -
252. L125/15.05.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 252/2019
23.12.2019
- -
253. L286/04.09.2017 LEGEA Lege privind câinii salvamont Lege 253/2019
23.12.2019
- -
254. L1/05.02.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 254/2019
23.12.2019
- -
255. L23/05.02.2019 LEGEA Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Națională a Radioului Lege 255/2019
24.12.2019
- -
256. L203/10.04.2018 LEGEA Lege pentru modificarea art.320 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 256/2019
24.12.2019
- -
257. L3/05.02.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice Lege 257/2019
24.12.2019
- -
258. L499/16.09.2019 LEGEA Lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum și pentru modificarea art.11(indice5) alin.(1) lit.k) din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Lege 258/2019
24.12.2019
- -
259. L371/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 259/2019
24.12.2019
- -
260. L267/03.06.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii educaței naționale nr.1/2011 Lege 260/2019
24.12.2019
- -
261. L552/28.10.2019 LEGEA Lege pentru ratificarea Scrisorii de întelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justitie", dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 si la Bucuresti la 6 iunie 2019 Lege 261/2019
30.12.2019
- -
262. L623/09.12.2019 LEGEA Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 262/2019
30.12.2019
- -
263. L422/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 263/2019
30.12.2019
- -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 3 decembrie 2021, 18:48
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro