Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2020

Numar înregistrari gasite: 298

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. L494/16.09.2019 LEGE privind pensiile ocupa?ionale Lege 1/2020
06.01.2020
- -
2. L134/25.03.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi Lege 2/2020
06.01.2020
- -
3. L226/28.05.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României Lege 3/2020
06.01.2020
- -
4. L317/24.06.2019 LEGEA Lege pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Lege 4/2020
06.01.2020
- -
5. L627/18.12.2019 LEGEA bugetului de stat pe anul 2020 Lege 5/2020
06.01.2020
- -
6. L628/18.12.2019 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 Lege 6/2020
06.01.2020
- -
7. L439/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 7/2020
06.01.2020
- -
8. L722/10.12.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 8/2020
09.01.2020
- -
9. L368/02.09.2015 LEGEA Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale Lege 9/2020
09.01.2020
- -
10. L280/11.06.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local Lege 10/2020
09.01.2020
- -
11. L358/11.06.2018 LEGEA Lege privind modificarea art.2 pct.20) din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice Lege 11/2020
09.01.2020
- -
12. L472/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea art.17 alin.(2) din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române Lege 12/2020
09.01.2020
- -
13. L294/18.06.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 13/2020
09.01.2020
- -
14. L118/25.02.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 14/2020
14.01.2020
- -
15. L438/04.09.2019 LEGEA Lege pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu" Lege 15/2020
15.01.2020
- -
16. L206/02.03.2007 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Lege 16/2020
19.02.2020
- -
17. L163/15.04.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative Lege 17/2020
02.03.2020
- -
18. L610/02.12.2019 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei referitor la stabilirea la București a Biroului Regional pentru Europa Centrală si de Est si privilegiile și imunitățile sale pe teritoriul român, semnat la Erevan, la 12 octombrie 2018 Lege 18/2020
05.03.2020
- -
19. L247/28.05.2019 LEGEA Lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ Lege 19/2020
14.03.2020
- -
20. L67/17.02.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgen?ă medicală, precum ?i unele măsuri aferente instituirii carantinei Lege 20/2020
17.03.2020
- -
21. L692/26.11.2018 LEGEA Lege privind Codul aerian Lege 21/2020
18.03.2020
- -
22. L467/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România ?i pentru completarea articolului 4 din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar?inut cultelor religioase din România Lege 22/2020
18.03.2020
- -
23. L407/04.09.2019 LEGEA Lege privind regimul juridic al Cetăților dacice din munții Orăștie, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora Lege 23/2020
20.03.2020
- -
24. L299/18.06.2019 LEGEA Lege pentru modificarea art.14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare Lege 24/2020
20.03.2020
- -
25. L607/02.12.2019 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Sinagapore, la 31 mai 2018 Lege 25/2020
20.03.2020
- -
26. L137/25.03.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei Lege 26/2020
23.03.2020
- -
27. L424/04.09.2019 LEGEA Lege privind Limba Semnelor Române Lege 27/2020
27.03.2020
- -
28. L303/07.06.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare Lege 28/2020
27.03.2020
- -
29. L436/04.09.2019 LEGEA Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca Lege 29/2020
27.03.2020
- -
30. L550/28.10.2019 LEGEA Lege privind acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părților, la data de 14 octombrie 2016 Lege 30/2020
27.03.2020
- -
31. L265/02.05.2018 LEGEA Lege pentru abrogarea art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare Lege 31/2020
31.03.2020
- -
32. L527/02.10.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea ?i func?ionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum ?i a Ordonan?ei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilită?i fiscale ?i pentru modificarea ?i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 32/2020
31.03.2020
- -
33. L623/15.10.2018 LEGEA Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 și pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Lege 33/2020
31.03.2020
- -
34. L333/01.07.2019 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transporturilor de persoane Lege 34/2020
31.03.2020
- -
35. L555/28.10.2019 LEGEA Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă Lege 35/2020
31.03.2020
- -
36. L256/28.05.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență Lege 36/2020
31.03.2020
- -
37. L30/04.02.2020 LEGEA Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii ?i a art.94 din Legea educa?iei na?ionale nr.1/2011 Lege 37/2020
02.04.2020
- -
38. L64/10.02.2020 LEGEA Lege pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 Lege 38/2020
02.04.2020
- -
39. L65/10.02.2020 LEGEA Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România Lege 39/2020
02.04.2020
- -
40. L487/10.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ?Prima casă?, precum ?i pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia Lege 40/2020
02.04.2020
- -
41. L373/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia Lege 41/2020
03.04.2020
- -
42. L463/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 42/2020
03.04.2020
- -
43. L353/04.09.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 43/2020
03.04.2020
- -
44. L622/02.12.2019 LEGEA Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc Lege 44/2020
03.04.2020
- -
45. L77/05.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Lege 45/2020
03.04.2020
- -
46. L237/28.05.2019 LEGEA Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 46/2020
03.04.2020
- -
47. L573/12.11.2019 LEGEA Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 47/2020
03.04.2020
- -
48. L387/18.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 48/2020
03.04.2020
- -
49. L537/07.10.2019 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate Lege 49/2020
16.04.2020
- -
50. L460/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Lege 50/2020
27.04.2020
- -
51. L473/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 51/2020
27.04.2020
- -
52. L505/04.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite Lege 52/2020
13.05.2020
- -
53. L23/04.02.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Lege 53/2020
14.05.2020
- -
54. L169/30.03.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale ?i modificarea unor acte normative Lege 54/2020
14.05.2020
- -
55. L279/11.05.2020 LEGEA Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Lege 55/2020
15.05.2020
- -
56. L184/06.04.2020 LEGEA Lege pentru recunoa?terea meritelor personalului medical participant la ac?iuni medicale împotriva Covid - 19 Lege 56/2020
15.05.2020
- -
57. L409/04.09.2019 LEGEA Lege privind gospodărirea durabilă a pădurilor României Lege 57/2020
15.05.2020
- -
58. L530/02.10.2019 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de sus?inere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproduc?ie Lege 58/2020
15.05.2020
- -
59. L144/24.03.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 59/2020
19.05.2020
- -
60. L168/30.03.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială Lege 60/2020
19.05.2020
- -
61. L191/06.04.2020 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părin?ilor pentru supravegherea copiilor, în situa?ia închiderii temporare a unită?ilor de învă?ământ Lege 61/2020
19.05.2020
- -
62. L183/30.03.2020 LEGE privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgen?ă Lege 62/2020
20.05.2020
- -
63. L26/04.02.2020 LEGEA Lege privind respingerea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiin?area Gărzilor forestiere Lege 63/2020
20.05.2020
- -
64. L451/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 64/2020
21.05.2020
- -
65. L92/11.02.2019 LEGEA Lege pentru completarea alin.(3) al art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 65/2020
21.05.2020
- -
66. L9/04.02.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 66/2020
21.05.2020
- -
67. L222/14.04.2020 LEGEA Lege pentru completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996 Lege 67/2020
26.05.2020
- -
68. L508/04.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 68/2020
26.05.2020
- -
69. L248/28.05.2019 LEGEA Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat Lege 69/2020
29.05.2020
- -
70. L240/27.04.2020 LEGEA Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional semnat la București, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 10 noiembrie 2011 Lege 70/2020
29.05.2020
- -
71. BP565/11.12.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2019 privind siguranța feroviară Lege 71/2020
02.06.2020
- -
72. L352/04.09.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar Lege 72/2020
05.06.2020
- -
73. L113/18.02.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști Lege 73/2020
05.06.2020
- -
74. L581/12.11.2019 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Legii vânătorii ?i a protec?iei fondului cinegetic nr.407/2006 ?i pentru completarea anexei nr.5 (indice C) la Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ?i faunei sălbatice Lege 74/2020
05.06.2020
- -
75. L192/06.04.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de sus?inere a întreprinderilor mici ?i mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum ?i pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 Lege 75/2020
10.06.2020
- -
76. L190/06.04.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacită?ii administrative a sistemului sanitar Lege 76/2020
10.06.2020
- -
77. L31/04.02.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administra?iei publice centrale ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative Lege 77/2020
10.06.2020
- -
78. L146/01.04.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanțarea autorităților administrației publice locale Lege 78/2020
11.06.2020
- -
79. L90/02.05.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013 Lege 79/2020
12.06.2020
- -
80. L238/27.04.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 80/2020
12.06.2020
- -
81. L248/27.04.2020 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 2019 Lege 81/2020
12.06.2020
- -
82. L205/09.04.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgen?ă Lege 82/2020
17.06.2020
- -
83. L316/18.05.2020 LEGEA Lege pentru modificarea art.260 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 83/2020
17.06.2020
- -
84. L367/11.06.2020 LEGEA Lege privind prelungirea mandatelor autorită?ilor administra?iei publice locale ?i pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ Lege 84/2020
17.06.2020
- -
85. L252/23.04.2018 LEGEA Lege pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.i) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii Lege 85/2020
18.06.2020
- -
86. L29/04.02.2020 LEGEA Lege pentru pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale Lege 86/2020
19.06.2020
- -
87. L76/05.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 87/2020
25.06.2020
- -
88. L15/04.02.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic Lege 88/2020
25.06.2020
- -
89. L235/27.04.2020 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea rezilienței și a răspunsului la situații de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019 Lege 89/2020
25.06.2020
- -
90. L245/27.04.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019 Lege 90/2020
25.06.2020
- -
91. L319/18.05.2020 LEGEA Lege privind modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente Lege 91/2020
25.06.2020
- -
92. L314/18.05.2020 LEGEA Lege pentru ratifîcarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătă?irea rezilen?ei și a răspunsului la situa?ii de urgență) dintre România și Banca Interna?ională pentru Reconstruc?ie și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019 Lege 92/2020
25.06.2020
- -
93. L315/18.05.2020 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situațiilor de urgență, semnat la 29 martie, la București Lege 93/2020
25.06.2020
- -
94. L317/18.05.2020 LEGEA Lege pentru ratificarea Protocolului privind agricultura durabilă și dezvoltarea rurală, încheiat la Lillafured, la 12 octombrie 2017 și semnat de România la aceeași data, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 Lege 94/2020
25.06.2020
- -
95. L591/26.11.2019 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de sus?inere pentru activitatea de reproduc?ie, incuba?ie ?i de cre?tere în sectorul avicol Lege 95/2020
26.06.2020
- -
96. L401/04.09.2019 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat Lege 96/2020
26.06.2020
- -
97. L126/09.03.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale Lege 97/2020
26.06.2020
- -
98. L242/27.04.2020 LEGEA Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Interguvernamentale privind transporturile internaționale feroviare (OTIF), desfășurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) și anexele D (CUV), F (APTU) și G (ATMF), semnată la Berna, la 9 mai 1980 Lege 98/2020
29.06.2020
- -
99. L236/27.04.2020 LEGEA Lege pentru ratificarea celui de-al șaselea Protocol adițional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998 Lege 99/2020
29.06.2020
- -
100. L278/04.05.2020 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 100/2020
01.07.2020
- -
101. L156/24.03.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor Lege 101/2020
01.07.2020
- -
102. L267/04.09.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 Lege 102/2020
02.07.2020
- -
103. L328/26.05.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ Lege 103/2020
02.07.2020
- -
104. L547/21.10.2019 LEGEA Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 104/2020
03.07.2020
- -
105. L599/26.11.2019 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Lege 105/2020
03.07.2020
- -
106. L598/26.11.2019 LEGEA Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice Lege 106/2020
03.07.2020
- -
107. L339/26.05.2020 LEGEA Lege privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social Lege 107/2020
03.07.2020
- -
108. L214/14.04.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 108/2020
03.07.2020
- -
109. L327/26.05.2020 LEGEA Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 109/2020
03.07.2020
- -
110. L247/27.04.2020 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, semnat la Kasane, la 10 iunie 2016 Lege 110/2020
06.07.2020
- -
111. L249/27.04.2020 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018 Lege 111/2020
06.07.2020
- -
112. L189/06.05.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice Lege 112/2020
08.07.2020
- -
113. L607/02.10.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative Lege 113/2020
08.07.2020
- -
114. L350/02.06.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2020 pentru modificarea Ordonan?ei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilită?i fiscale, precum ?i pentru modificarea altor acte normative Lege 114/2020
08.07.2020
- -
115. L232/23.04.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 Lege 115/2020
08.07.2020
- -
116. L233/23.04.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 Lege 116/2020
08.07.2020
- -
117. L130/09.03.2020 LEGEA Lege pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 117/2020
09.07.2020
- -
118. L558/28.10.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție Lege 118/2020
09.07.2020
- -
119. L203/06.04.2020 LEGEA Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară CIuj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj Lege 119/2020
09.07.2020
- -
120. L362/09.06.2020 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară Lege 120/2020
09.07.2020
- -
121. L254/27.04.2020 LEGEA Lege pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 121/2020
10.07.2020
- -
122. L164/24.03.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Lege 122/2020
10.07.2020
- -
123. L209/10.04.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului Lege 123/2020
10.07.2020
- -
124. L73/05.02.2019 LEGEA Lege pentru instituirea zilei de 2 august ca Ziua națională de comemorare a Holocaustului împotriva romilor - Samudaripen Lege 124/2020
10.07.2020
- -
125. L308/18.06.2019 LEGEA Lege pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist" Lege 125/2020
10.07.2020
- -
126. L739/17.12.2018 LEGEA Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar Lege 126/2020
14.07.2020
- -
127. L189/06.04.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică Lege 127/2020
14.07.2020
- -
128. L305/18.05.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare ?i gestionare a fondurilor europene structurale ?i de investi?ii pentru perioada de programare 2014-2020 precum ?i pentru modificarea ?i completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora Lege 128/2020
14.07.2020
- -
129. L255/27.04.2020 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia Lege 129/2020
14.07.2020
- -
130. L507/16.09.2019 LEGEA Lege pentru completarea art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 130/2020
15.07.2020
- -
131. L146/24.03.2020 LEGEA Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare Lege 131/2020
15.07.2020
- -
132. L237/27.04.2020 LEGEA Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru Lege 132/2020
15.07.2020
- -
133. L243/27.04.2020 LEGEA Lege pentru completarea art.83 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 133/2020
15.07.2020
- -
134. L480/04.09.2019 LEGEA Lege pentru declararea zilei de 16 august ca Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor Lege 134/2020
16.07.2020
- -
135. L408/29.06.2020 LEGE privind stabilirea datei alegerilor pentru autorită?ile administra?iei publice locale din anul 2020 Lege 135/2020
16.07.2020
- -
136. L433/10.07.2020 LEGEA Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic ?i biologic Lege 136/2020
18.07.2020
- -
137. L210/14.04.2020 LEGEA Lege pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domn al ?ării Române?ti ?i al Moldovei ?i Principe al Transilvaniei, martir ?i erou al na?iunii române Lege 137/2020
21.07.2020
- -
138. L211/14.04.2020 LEGEA Lege pentru declararea personajelor istorice Horea, Clo?ca ?i Cri?an, martiri ?i eroi ai na?iunii române ?i pentru comemorarea la data de 8 noiembrie a Martirilor Români de la Beli? Lege 138/2020
21.07.2020
- -
139. L73/17.02.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval Lege 139/2020
21.07.2020
- -
140. L197/06.04.2020 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.195/2005 privind protec?ia mediului Lege 140/2020
21.07.2020
- -
141. L307/18.05.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative ?i prelungirea unor termene Lege 141/2020
21.07.2020
- -
142. L353/02.06.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorită?ii Na?ionale de Reglementare în domeniul Energiei Lege 142/2020
21.07.2020
- -
143. L364/09.06.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale Lege 143/2020
21.07.2020
- -
144. L153/24.03.2020 LEGEA Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie - "Ziua națională a comerțului electronic" Lege 144/2020
22.07.2020
- -
145. L101/18.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 145/2020
22.07.2020
- -
146. L276/04.05.2020 LEGEA Lege privind acordarea de măști pentru protecția cetățenilor români de virusul Covid-19 Lege 146/2020
23.07.2020
- -
147. L545/21.10.2019 LEGEA Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr.502/2004 privind asocia?iile pensionarilor Lege 147/2020
23.07.2020
- -
148. L486/20.11.2017 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice Lege 148/2020
23.07.2020
- -
149. L138/09.03.2020 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 149/2020
23.07.2020
- -
150. L534/07.10.2019 LEGEA Lege privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe Lege 150/2020
23.07.2020
- -
151. L512/04.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii Lege 151/2020
23.07.2020
- -
152. L219/14.04.2020 LEGEA Lege privind organizarea ?i finan?area serviciilor de promovare a sănătă?ii ?i prevenire a îmbolnăvirilor Lege 152/2020
24.07.2020
- -
153. L546/21.10.2019 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum ?i pentru completarea Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activită?i Lege 153/2020
24.07.2020
- -
154. L270/04.05.2020 LEGEA Lege pentru modificarea art.19 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49 /2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto Lege 154/2020
24.07.2020
- -
155. L435/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative Lege 155/2020
24.07.2020
- -
156. L140/09.03.2020 LEGEA Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 156/2020
24.07.2020
- -
157. L569/04.09.2018 LEGEA Lege pentru completarea Anexei nr.VI la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 157/2020
24.07.2020
- -
158. L262/04.05.2020 LEGEA Lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 și (UE) nr.648/2012 Lege 158/2020
27.07.2020
- -
159. L566/12.11.2019 LEGEA Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr.663/2018 privind "Majorarea generală de capital 2018" și Rezoluția nr.664/2018 privind "Majorarea selectivă de capital 2018", adoptate de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la 1 octombrie 2018 Lege 159/2020
28.07.2020
- -
160. L2/20.01.2020 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.61/1993 privind aloca?ia de stat pentru copii, precum ?i pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protec?ia ?i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 160/2020
30.07.2020
- -
161. L198/06.04.2020 LEGEA Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circula?ii a cetă?enilor români în străinătate Lege 161/2020
03.08.2020
- -
162. L414/06.11.2017 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea unor acte normative care cuprind dispozi?ii privind eviden?a persoanelor ?i actele de identitate ale cetă?enilor români Lege 162/2020
03.08.2020
- -
163. L553/28.10.2019 LEGEA Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 163/2020
03.08.2020
- -
164. L284/11.05.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea ?i desfă?urarea unor campanii de informare publică în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 Lege 164/2020
04.08.2020
- -
165. L346/02.06.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2020 privind modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea ?i desfă?urarea unor campanii de informare publică în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 Lege 165/2020
04.08.2020
- -
166. L342/02.06.2020 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență Lege 166/2020
04.08.2020
- -
167. L204/10.04.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum ?i pentru completarea art.6 din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse ?i de tratament între femei și bărbați Lege 167/2020
07.08.2020
- -
168. L176/15.04.2019 LEGEA Lege pentru recunoa?terea meritelor personalului participant la ac?iuni militare, misiuni ?i opera?ii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român ?i acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia ?i urma?ilor celui decedat Lege 168/2020
07.08.2020
- -
169. L409/02.09.2015 LEGEA Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice cu începere de la 2 iunie 1992 ?i care au fost condamnate în 9 decembrie 1993 de o instan?ă de judecată nerecunoscută din regiunea transnistreană a Republicii Moldova Lege 169/2020
07.08.2020
- -
170. L522/04.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice Lege 170/2020
12.08.2020
- -
171. L339/04.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 171/2020
12.08.2020
- -
172. L174/30.03.2020 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Legii nr.16/2017 privind deta?area salaria?ilor în cadrul prestării de servicii transna?ionale Lege 172/2020
13.08.2020
- -
173. L289/11.05.2020 LEGEA Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică Lege 173/2020
13.08.2020
- -
174. L81/05.02.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar Lege 174/2020
14.08.2020
- -
175. L149/26.02.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 175/2020
14.08.2020
- -
176. L282/11.05.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finan?ate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 Lege 176/2020
18.08.2020
- -
177. L77/17.02.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 Lege 177/2020
18.08.2020
- -
178. L74/17.02.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 Lege 178/2020
18.08.2020
- -
179. L310/18.05.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative Lege 179/2020
18.08.2020
- -
180. L228/22.04.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2020 pentru modificarea art.29 (indice 3) alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19 Lege 180/2020
18.08.2020
- -
181. L595/26.11.2019 LEGEA Lege privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile Lege 181/2020
19.08.2020
- -
182. L146/29.05.2017 LEGEA Lege pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman Lege 182/2020
19.08.2020
- -
183. L357/02.06.2020 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea ?i combaterea violen?ei domestice Lege 183/2020
19.08.2020
- -
184. L244/27.04.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 184/2020
20.08.2020
- -
185. L363/09.06.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 185/2020
20.08.2020
- -
186. L613/02.12.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 186/2020
20.08.2020
- -
187. L326/26.05.2020 LEGEA Lege pentru completarea Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011 Lege 187/2020
20.08.2020
- -
188. L162/24.03.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 188/2020
21.08.2020
- -
189. L102/09.03.2020 LEGEA Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca Ziua Na?ională a Copilului Prematur din România Lege 189/2020
21.08.2020
- -
190. L413/04.09.2019 LEGEA Lege privind utilizarea voluntară a logotipului "100% rasă autohtonă" pentru produsele de origine animală din România Lege 190/2020
21.08.2020
- -
191. L579/12.11.2019 LEGEA Lege pentru completarea art.4 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 Lege 191/2020
21.08.2020
- -
192. L502/16.09.2019 LEGEA Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 Lege 192/2020
21.08.2020
- -
193. L571/12.11.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 193/2020
21.08.2020
- -
194. L127/09.03.2020 LEGEA Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosin?a unită?ilor de cult Lege 194/2020
28.08.2020
- -
195. L407/27.06.2016 LEGEA Lege privind statutul personalului feroviar Lege 195/2020
07.09.2020
- -
196. L482/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare Lege 196/2020
07.09.2020
- -
197. L268/04.05.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic Lege 197/2020
07.09.2020
- -
198. L348/02.06.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum ?i acordarea unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finan?ării prin Programul Opera?ional Asisten?ă Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) ?i Programul Opera?ional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) Lege 198/2020
08.09.2020
- -
199. L335/04.09.2019 LEGEA Lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice Lege 199/2020
08.09.2020
- -
200. L198/10.04.2018 LEGEA Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România și a Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România Lege 200/2020
10.09.2020
- -
201. L128/15.05.2017 LEGEA Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 201/2020
10.09.2020
- -
202. L590/08.09.2020 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea unor acte normative în materie electorală Lege 202/2020
16.09.2020
- -
203. L543/01.09.2020 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Lege 203/2020
16.09.2020
- -
204. L310/18.06.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 204/2020
18.09.2020
- -
205. L428/06.07.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 205/2020
18.09.2020
- -
206. L39/04.02.2020 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 206/2020
18.09.2020
- -
207. L716/10.12.2018 LEGEA Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 207/2020
18.09.2020
- -
208. L407/29.06.2020 LEGEA Lege privind modificarea și completarea unor acte normative Lege 208/2020
23.09.2020
- -
209. L450/21.07.2020 LEGEA Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri Lege 209/2020
25.09.2020
- -
210. L561/01.09.2020 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic Lege 210/2020
25.09.2020
- -
211. L351/02.06.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 211/2020
29.09.2020
- -
212. L507/05.09.2016 LEGEA Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 212/2020
30.09.2020
- -
213. L313/18.06.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii Lege 213/2020
30.09.2020
- -
214. L496/10.08.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale Lege 214/2020
26.10.2020
- -
215. L8/05.02.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Lege 215/2020
26.10.2020
- -
216. L317/04.09.2017 LEGEA Lege pentru modificarea art.1 alin.(2) din Legea nr.218/2015 privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău Lege 216/2020
27.10.2020
- -
217. L51/04.02.2020 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum ?i pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 217/2020
29.10.2020
- -
218. L104/09.03.2020 LEGEA Lege privind modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiin?ării de noi întreprinderi mici ?i mijlocii Lege 218/2020
29.10.2020
- -
219. L541/20.08.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Lege 219/2020
29.10.2020
- -
220. L498/10.08.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene Lege 220/2020
29.10.2020
- -
221. L619/02.12.2019 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea art.1 din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucure?ti Lege 221/2020
30.10.2020
- -
222. L536/20.08.2020 LEGEA Lege pentru abrogarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor Lege 222/2020
30.10.2020
- -
223. L537/20.08.2020 LEGEA Lege pentru simplificarea si debirocratizarea transferului de părti sociale si a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societătilor nr.31/1990 Lege 223/2020
30.10.2020
- -
224. L555/01.09.2020 LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte, semnat la Manila, la 7 august 2017 Lege 224/2020
30.10.2020
- -
225. L556/01.09.2020 LEGEA Lege pentru acceptarea Amendamentului la articolul 8 din Conven?ia interna?ională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organiza?iei Na?iunilor Unite la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin Decretul nr.345/1970, adoptat la New York la 15 ianuarie 1992, la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor păr?i la Conven?ie Lege 225/2020
30.10.2020
- -
226. L471/31.07.2020 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011 Lege 226/2020
30.10.2020
- -
227. L483/31.07.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în strainătate Lege 227/2020
02.11.2020
- -
228. L217/04.09.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene Lege 228/2020
02.11.2020
- -
229. L294/11.05.2020 LEGEA Lege pentru completarea articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017 privind slalarizarea personalului din fonduri publice Lege 229/2020
04.11.2020
- -
230. L598/14.09.2020 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 230/2020
04.11.2020
- -
231. L58/04.02.2020 LEGEA Lege pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011 Lege 231/2020
05.11.2020
- -
232. L564/01.09.2020 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum ?i celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 232/2020
05.11.2020
- -
233. L442/06.11.2017 LEGEA Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal Lege 233/2020
05.11.2020
- -
234. L461/04.09.2019 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.223/2015 privind pensile militare de stat Lege 234/2020
05.11.2020
- -
235. L528/04.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 235/2020
05.11.2020
- -
236. L304/18.06.2019 LEGEA Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescăre?ti ?i de acvacultură Lege 236/2020
05.11.2020
- -
237. L245/28.05.2019 LEGEA Lege pentru modificarea art.27 alin.(2 indice 3) lit.a) din Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 237/2020
06.11.2020
- -
238. L535/20.08.2020 LEGEA Lege pentru modificarea art.28 alin.(2) din Legea contabilității nr.82/1991 Lege 238/2020
06.11.2020
- -
239. L66/05.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 239/2020
06.11.2020
- -
240. L277/11.06.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 240/2020
06.11.2020
- -
241. L538/20.08.2020 LEGEA Lege pentru modificarea alin.(1) al art.459 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal Lege 241/2020
06.11.2020
- -
242. L354/02.06.2020 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea art. 1 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activită?i cu caracter ocazional desfă?urate de zilieri Lege 242/2020
06.11.2020
- -
243. L453/04.09.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 Lege 243/2020
06.11.2020
- -
244. L411/30.06.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguran?a alimentării cu energie electrică Lege 244/2020
09.11.2020
- -
245. L430/08.07.2020 LEGEA Lege privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii Lege 245/2020
09.11.2020
- -
246. L152/24.03.2020 LEGEA Lege privind utilizarea, conservarea și protecția solului Lege 246/2020
10.11.2020
- -
247. L581/07.09.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiin?at culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică Lege 247/2020
10.11.2020
- -
248. L422/06.07.2020 LEGEA Lege pentru modificarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal Lege 248/2020
13.11.2020
- -
249. L178/30.03.2020 LEGEA Lege privind preven?ia ?i depistarea precoce a diabetului Lege 249/2020
13.11.2020
- -
250. L543/21.10.2019 LEGEA Lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spa?ii publice Lege 250/2020
13.11.2020
- -
251. L94/09.03.2020 LEGEA Lege privind declararea orașului Dragomirești din județul Maramureș, "Oraș-martir" în lupta anticomunistă Lege 251/2020
13.11.2020
- -
252. L110/18.02.2019 LEGEA Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică Lege 252/2020
13.11.2020
- -
253. L308/18.05.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile Lege 253/2020
17.11.2020
- -
254. L16/04.02.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 și pentru modificarea și completarea art.15 din Legea concurenței nr.21/1996 Lege 254/2020
17.11.2020
- -
255. L548/01.09.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism Lege 255/2020
17.11.2020
- -
256. L459/04.09.2019 LEGEA Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon Lege 256/2020
18.11.2020
- -
257. L292/18.06.2019 LEGEA Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 257/2020
19.11.2020
- -
258. L423/06.07.2020 LEGEA Lege pentru completarea art.1 alin.(2) al Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului ?i pentru modificarea ?i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 258/2020
19.11.2020
- -
259. L28/05.02.2018 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016 Lege 259/2020
19.11.2020
- -
260. L508/16.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România Lege 260/2020
20.11.2020
- -
261. L394/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 261/2020
20.11.2020
- -
262. L115/09.03.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal Lege 262/2020
20.11.2020
- -
263. L360/04.09.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea plății contribuției financiare la Rețeaua europeană de prevenire a criminalită?ii-EUCPN, de către Poliția Română, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 263/2020
20.11.2020
- -
264. L68/05.02.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Nordului" Lege 264/2020
20.11.2020
- -
265. L375/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 Lege 265/2020
20.11.2020
- -
266. L557/01.09.2020 LEGEA Lege pentru completarea anexelor nr.1 ?i 2 din Legea nr.92/1996 privind organizarea ?i func?ionarea Serviciului de Telecomunica?ii Speciale Lege 266/2020
20.11.2020
- -
267. L301/18.05.2020 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea ?i exercitarea profesiei de arhitect Lege 267/2020
25.11.2020
- -
268. L606/02.10.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ș) și cc) din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administra?iei publice centrale ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative Lege 268/2020
25.11.2020
- -
269. L551/01.09.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS­-Cov-2 Lege 269/2020
25.11.2020
- -
270. L175/30.03.2020 LEGEA Lege privind munca în domeniul pescuitului maritim Lege 270/2020
25.11.2020
- -
271. L585/07.09.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plă?i care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului na?ional electronic de plată online Lege 271/2020
25.11.2020
- -
272. L384/22.06.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz Lege 272/2020
25.11.2020
- -
273. L573/01.09.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale Lege 273/2020
25.11.2020
- -
274. L159/24.03.2020 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal Lege 274/2020
26.11.2020
- -
275. L316/04.09.2017 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Legii minelor nr.85/2003 Lege 275/2020
27.11.2020
- -
276. L533/20.08.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 276/2020
27.11.2020
- -
277. L518/20.08.2020 LEGEA Lege privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua națională a bicicletei Lege 277/2020
27.11.2020
- -
278. L554/01.09.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părin?i în vederea supravegherii copiilor, în situa?ia limitării sau suspendării activită?ilor didactice care presupun prezen?a efectivă a copiilor în unită?ile de învă?ământ ?i în unită?ile de educa?ie timpurie antepre?colară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2 Lege 278/2020
27.11.2020
- -
279. L470/13.11.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 279/2020
07.12.2020
- -
280. L322/26.05.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare Lege 280/2020
08.12.2020
- -
281. L398/29.06.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 281/2020
08.12.2020
- -
282. L509/20.08.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă Lege 282/2020
08.12.2020
- -
283. L279/11.06.2019 LEGEA Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal Lege 283/2020
08.12.2020
- -
284. L327/01.07.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 284/2020
08.12.2020
- -
285. L286/18.06.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide Lege 285/2020
08.12.2020
- -
286. L572/01.09.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale Lege 286/2020
08.12.2020
- -
287. L544/21.10.2019 LEGEA Lege privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispozițiilor art.II alin.(1) din Legea nr.186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 287/2020
09.12.2020
- -
288. L377/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 ?i pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societă?ile agricole ?i alte forme de asociere în agricultură Lege 288/2020
09.12.2020
- -
289. L431/08.07.2020 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 289/2020
15.12.2020
- -
290. L415/06.07.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 290/2020
15.12.2020
- -
291. L458/24.07.2020 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activită?ii sanitar-veterinare și pentru siguran?a alimentelor și pentru abrogarea art.IV alin.(2) și V din Legea nr.236/2019 pentru modificarea și completarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activită?ii sanitar-veterinare și pentru siguran?a alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 291/2020
15.12.2020
- -
292. L345/02.06.2020 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institu?ional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finan?elor Publice, de a scoate la licita?ie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în pre?ul energiei electrice Lege 292/2020
15.12.2020
- -
293. L386/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea art.16 alin.(2) din Legea zootehniei nr.32/2019 Lege 293/2020
17.12.2020
- -
294. L362/04.09.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonan?ei Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înfiin?area, organizarea ?i func?ionarea asocia?iilor de proprietari ?i administrarea condominiilor Lege 294/2020
18.12.2020
- -
295. L485/10.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 295/2020
18.12.2020
- -
296. L486/10.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 296/2020
18.12.2020
- -
297. L502/05.09.2016 LEGEA Lege pentru modifcarea pct.38 din anexa nr.2 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 297/2020
18.12.2020
- -
298. L180/30.03.2020 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 ? Codul muncii Lege 298/2020
24.12.2020
- -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 3 decembrie 2021, 18:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro