Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/1996

Numar înregistrari gasite: 220
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/1996 Lege cu privire la actele de stare civilă Lege 119/1996
16.10.1996
2. L2/1996 Lege pentru ratificarea Acordului între României și Republica Bolivia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor semnat la București la 9 oct. 1995 Lege 39/1996
27.05.1996
3. L3/1996 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996 Lege 32/1996
14.05.1996
4. L4/1996 Lege privind aderarea României la Acordul Parțial lărgit de înființare a Centrului European de Limbi Moderne de la Graz aprobat de Consiliul Europei la data de 8 aprilie 1994 (Rezoluția 94/10 a Comitetului miniștrilor) Lege 48/1996
05.06.1996
5. L5/1996 Lege privind ratificarea Protocolului adițional la Acordul european instituind o asociere între România , pe de o parte și Comunităților europene și statele lor membre pe de altă parte Lege 41/1996
27.05.1996
6. L6/1996 Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național Secțiunea a II - a Apa Lege 171/1997
04.11.1997
7. L7/1996 Propunere legislativă privind organizarea protecției secretelor și a informațiilor din domeniul apărării naționale și al siguranței statului respinsa
definitiv
11.03.1996
8. L8/1996 Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru reprimarea terorismului, adoptată la Strasbourg, la 27 ianuarie 1977 Lege 19/1997
28.02.1997
9. L9/1996 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnată la Belgrad, la 28 noiembrie 1995 Lege 38/1996
27.05.1996
10. L10/1996 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Mongoliei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor semnat la București, la 6 noiembrie 1995 Lege 57/1996
03.07.1996
11. L11/1996 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisiene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor semnat la Tunis la 16 octombrie 1995 Lege 58/1996
03.07.1996
12. L12/1996 Lege pentru ratificarea Convenției europene de extrădare și a protocoalelor sale adiționale retras
de catre initiator
16.07.1996
13. L13/1996 Lege pentru ratificarea Convenției europene asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg, la 21 martie 1983 Lege 76/1996
12.07.1996
14. L14/1996 Lege pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei privind Eficiența Energetică și Aspectele legate de Mediu, încheiate la Lisabona, la 17 decembrie 1994 Lege 14/1997
03.02.1997
15. L16/1996 Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de restabilire pentru Refugiații Naționali și Excedentele de Populație în Europa și Statutul Fondului de Dezvoltare Socială a Consiliului Europei Lege 80/1996
12.07.1996
16. L17/1996 Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/1996 cu privire la completarea și modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată Lege 101/1996
23.09.1996
17. L18/1996 Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut și de garanție externe Lege 60/1996
03.07.1996
18. L19/1996 Legea pentru aprobare a Ordonanței Guvernului nr.7/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de împrumutat și Banca Națională a României, în calitate de agent al împrumutatului, pe de o parte, și AB Svensk Exportkredit, Suedia, în calitate de împrumutator, pe de altă parte, garantat de Regatul Suediei, reprezentat prin Riksgaldskantoret, semnat la București, la data de 12 ianuarie 1996. Lege 81/1996
12.07.1996
19. L20/1996 Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la buget, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții Lege 86/1996
12.07.1996
20. L21/1996 Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/1996 pentru ratificarea Acordului de Garanție (Proiect privind Reabilitare Căilor Ferate ) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la WASHINGTON, la 19 ianuarie 1996 Lege 47/1996
05.06.1996
21. L22/1996 Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întîrziere. Lege 102/1996
23.09.1996
22. L23/1996 Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/1996 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumutul de ajustare a sectorului financiar și al înteprinderilor-FESAL) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la data de 19 ianuarie 1996. Lege 99/1996
23.09.1996
23. L24/1996 Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1996 privind intărirea disciplinei financiar-valutare. Lege 131/1996
28.10.1996
24. L25/1996 Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/1996 privind calificarea noțiunii de producție proprie în aplicarea regimului vamal aferent investigațiilor străine Lege 9/1996
21.03.1996
25. L26/1996 Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/1996 privind modificarea plafonului valoric în limita căruia taxele de timbru se pot achita prin aplicarea și aularea timbrelor mobile. Lege 53/1996
21.06.1996
26. L27/1996 Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare și întărirea disciplinelor financiare în activitatea jocurilor de noroc. Lege 87/1996
12.07.1996
27. L28/1996 Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/1996 privind modificarea și completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată cu modificările ulterioare Lege 54/1996
21.06.1996
28. L29/1996 Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare. Lege 108/1996
10.10.1996
29. L30/1996 Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/1996 privind completarea și modificarea sistemului de finanțare a cheltuielilor necesare tipăriri și difuzării formularelor tipizate din domeniul financiar. Lege 55/1996
21.06.1996
30. L31/1996 Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/1996 privind compensarea creanțelor și angajamentelor la Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic. Lege 68/1996
12.07.1996
31. L32/1996 Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a unităților sportive finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la buget precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unități. Lege 59/1996
03.07.1996
32. L33/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal. Lege 140/1996
05.11.1996
33. L34/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală. Lege 141/1996
05.11.1996
34. L35/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completare Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștei publice. Lege 132/1996
28.10.1996
35. L36/1996 Lege pentru ratificarea Acordului privind statutul forțelor între statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace și Protocolul adițional, încheiate la Bruxelles, la 19 iunie 1995. Lege 23/1996
10.04.1996
36. L37/1996 Lege pentru ratificarea Acordului Comercial și de Cooperare Economică între Guvernul României și Guvernul Republicii Bolivia. Lege 36/1996
27.05.1996
37. L38/1996 Lege pentru ratificarea Acordului Comercial și de Cooperare Economică între Guvernul României și Guvernul Republicii Liban, semnat la București, la 18 octombrie 1994. Lege 37/1996
27.05.1996
38. L39/1996 Legea privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația pentru Cooperarea și Dezvoltarea Economică cu privire la privilegiile și imunitățile acordate Organizației. Lege 93/1996
23.09.1996
39. L40/1996 Lege pentru ratificarea Convenției consulare între România și Republica Socialistă Vietnam, semnată la Hanoi, la 8 iulie 1995. Lege 123/1996
16.10.1996
40. L41/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/1994 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1994 privind îmbunătățirea coeficienților de ierarhizare a salariilor. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
41. L42/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Lege 138/1997
24.07.1997
42. L43/1996 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 56/1993 a Curții Supreme de Justiție Lege 79/1996
12.07.1996
43. L44/1996 Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Maltei pentru evitarea dublei imuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului anexat, semnate la București, la 10 noiembrie 1996. Lege 61/1996
03.07.1996
44. L45/1996 Lege pentru completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 134/1994 Lege 85/1996
12.07.1996
45. L46/1996 Lege privind soluționarea obiecțiilor, contestațiilor și a plîngerilor asupra sumelor contestate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor Lege 105/1997
24.06.1997
46. L48/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice. retrasa
de catre initiator
16.10.1996
47. L49/1996 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi cadrelor militare îndepărtate abuziv din armată pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952 retrasa
de catre Senat
23.02.1996
48. L50/1996 Proiect de Lege privind repunerea în drepturi economice ale locuitorilor Munților Apuseni Lege 33/1996
18.05.1996
49. L51/1996 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea culturală, semnat la București la 16 mai 1995. Lege 62/1996
03.07.1996
50. L52/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 78 din 6 iulie 1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare. retrasa
de catre Senat
08.03.1996
51. L53/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/1996 privind drepturile personalului a cărui activitate a fost temporar întreruptă ca urmare a limitării furnizării energiei electrice, în perioada 9-26 februarie 1996 Lege 20/1997
12.03.1997
52. L54/1996 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind cooperarea tehnică gratuită, semnat la București la 8 noiembrie 1995. Lege 94/1996
23.09.1996
53. L55/1996 Lege privind contul general de excuție a bugetului de stat pe anul 1994 Lege 138/1998
29.06.1998
54. L57/1996 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului țărilor de Jos privind transporturile rutiere internaționale, semnat la București, la data de 19 aprilie 1995. Lege 124/1996
16.10.1996
55. L58/1996 Lege pentru modificarea Legii nr. 78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din Sectorul producției de apărare. Lege 22/1996
10.04.1996
56. L59/1996 Propunere legislativă privind regimul juridic aplicabil societăților comerciale pe acțiuni înființate în baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 18/1991 privind reorganizarea asociațiilor economice intercooperatiste. retrasa
de catre Senat
18.03.1996
57. L60/1996 Lege pentru ratificarea Acordului de înființare a Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre. Lege 67/1996
08.07.1996
58. L61/1996 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare retrasa
de catre initiator
03.02.1997
59. L62/1996 Proiectul Legii Lge pentru ratificarea schimbului de note anexă la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, încheiat la Atena la 16 septembrie 1991, ratificat prin Legea nr. 90/29 iulie 1992. Lege 27/1997
12.03.1997
60. L63/1996 Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național-Secțiunea a-III-a Zone protejate. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
21.11.1996
61. L64/1996 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului. Lege 35/1997
13.03.1997
62. L65/1996 Propunere legislativă privind unle măsuri necesare pentru desfășurarea campaniei agricole din primăvara anului 1996, ca urmare a stării de urgență din agricultură. Lege 20/1996
08.04.1996
63. L66/1996 Lege privind contul general de execuție a bugetului de stat pe anul 1992. Lege 104/1996
25.09.1996
64. L67/1996 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind transporturile maritime semnat la Zagreb la data de 8.06.1994. Lege 95/1996
23.09.1996
65. L68/1996 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Ljubljana la 24 ianuarie 1996. Lege 64/1996
03.07.1996
66. L69/1996 Lege pentru aderarea României la Acordul european privinid marile linii internaționale de cale ferată (AGC), încheiat la Geneva la 31 mai 1985. Lege 100/1996
23.09.1996
67. L71/1996 Lege privind aderarea României la Acordul între Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungaria, Republica Polonia, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru stabilirea cooperării în domeniul educației și formării în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS), semnat la Budapesta la 8 decembrie 1993. Lege 21/1997
12.03.1997
68. L72/1996 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Adolescentului. Lege 197/1997
17.11.1997
69. L73/1996 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cuba privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 26 ianuarie 1996. Lege 58/1997
16.04.1997
70. L74/1996 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan în domeniul transporturilor internaționale rutiere, a Acordului între, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile aeriene și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind navigația maritimă comercială, semnate la Baku la data de 27 martie 1996. Lege 78/1996
12.07.1996
71. L75/1996 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
21.11.1996
72. L76/1996 Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului. Lege 103/1996
23.09.1996
73. L77/1996 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei în domeniul transporturilor internaționale rutiere, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind serviciile aeriene și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind navigația maritimă comercială, semnate la Tbilisi la data de 26 martie 1996. Lege 77/1996
12.07.1996
74. L78/1996 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia în domeniul transporturilor internaționale rutiere și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind serviciile aeriene, semnate la Erevan la data de 25 martie 1996. Lege 96/1996
23.09.1996
75. L79/1996 Propunere legislativă pentru privatizarea societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat. retrasa
de catre Senat
07.05.1996
76. L80/1996 Proiect de Lege pentru privatizarea societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat. retras
de catre Senat
15.05.1996
77. L81/1996 Lege pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora. Lege 56/1997
16.04.1997
78. L82/1996 Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor. Lege 146/1999
27.07.1999
79. L83/1996 Lege privind statutul profesiilor sanitare. adoptat
de Senat
17.09.1996
80. L88/1996 Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Lege 63/1996
03.07.1996
81. L89/1996 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Calafat. Lege 160/1997
22.10.1997
82. L90/1996 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor. retrasa
de catre Senat
28.05.1996
83. L91/1996 Lege privind contul general de executie a bugetului de stat pe anul 1993. retras
de catre initiator
15.08.1996
84. L93/1996 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania agricolă din primăvara anului 1996. Lege 117/1996
16.10.1996
85. L94/1996 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale. Lege 92/1996
24.07.1996
86. L95/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/1991, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 257/14.09.1994. Lege 65/1997
21.04.1997
87. L96/1996 Proiect de Lege privind asistența medicală publică și inspecția sanitară de stat Lege 100/1998
26.05.1998
88. L97/1996 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României, pe de o parte, și Uniunea Economică Belgo-Luxemburgheză, pe de altă parte, privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bruxelles, la 4 martie 1996. Lege 8/1997
03.02.1997
89. L98/1996 Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Repiblicii Croația pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capial, semnat la Zagreb la 25 ianuarie 1996. Lege 127/1996
16.10.1996
90. L99/1996 Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Bruxelles, la 4 martie 1996. Lege 126/1996
16.10.1996
91. L101/1996 Lege privind declararea și controlul averilor demnitarilor, funcționarilor publici și ale unor persoane cu funcții de conducere. Lege 115/1996
16.10.1996
92. L103/1996 Lege privind ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Izmail la 29 martie 1996. Lege 128/1996
16.10.1996
93. L104/1996 Proiect de Lege privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni. Lege 66/1996
03.07.1996
94. L105/1996 Propunere legislativă pentru declararea municipiului Constanța *ORAȘ MARTIR*. respinsa
definitiv
02.09.1997
95. L107/1996 Propunere legislativă pivind recunoașterea și garantarea drepturilor copilului la viață, identitate, filiațiune și familie. retrasa
de catre initiator
09.10.1996
96. L108/1996 Propunere legislativă pentru abrogarea unui articol din Legea nr. 35/1996 pentru modificarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României. respinsa
definitiv
05.11.1996
97. L109/1996 Propunere legislativă pentru anularea Hotărârii guvernamentale nr. 389 din 31 mai 1996. respinsa
definitiv
05.11.1996
98. L110/1996 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare. Lege 79/1997
09.05.1997
99. L111/1996 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Lege 65/1996
03.07.1996
100. L112/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze în domeniul transportului rutier internațional de persoane și mărfuri și Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind transporturile maritime, semnate la Beirut la data de 28 iunie 1985. Lege 4/1997
03.02.1997
101. L113/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Silvic adoptat prin Legea nr. 26/1996 retrasa
de catre Senat
18.12.1996
102. L114/1996 Propunere legislativă privind recalcularea și majorarea pensiilor din sistemul asigurărilor sociale de stat. respinsa
definitiv
11.03.1997
103. L115/1996 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 58/1991 privind privatizarea societăților comerciale Lege 88/1996
12.07.1996
104. L116/1996 Lege pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite cu privire la dreptul mării, încheiată la Montego Bay, la 10 decembrie 1982 și aderarea la Acordul referitor la aplicarea părții a XI-a a Convenției Națiunilor Unite cu privire la dreptul mării, incheiată la New York, la 28 iulie 1994. Lege 110/1996
10.10.1996
105. L117/1996 Lege pentru ratificarea convenției europene de extrădare, încheiată la Paris la data de 13 decembrie 1957 și a protocoalelor sale adiționale încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 și 17 martie 1978. Lege 80/1997
09.05.1997
106. L118/1996 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluție din decembrie 1989. Lege 70/1996
12.07.1996
107. L119/1996 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervație Biosferei *Delta Dunării*. Lege 69/1996
12.07.1996
108. L120/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 3/1996 privind modificarea Legii partidelor politice nr. 27/1996 Lege 46/1998
23.02.1998
109. L122/1996 Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Quito la 21 martie 1996. Lege 12/1997
03.02.1997
110. L123/1996 Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 105/1957 privind abolirea muncii forțate. retras
de catre initiator
21.11.1996
111. L124/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1995, privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole. Lege 57/1997
16.04.1997
112. L125/1996 Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și guvernul Australiei privind comerțul și cooperarea economică, încheiat la București, la 8 noiembrie 1995. Lege 13/1997
03.02.1997
113. L128/1996 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația în domeniul transportului rutier internațional semnat, semnat la București la data de 16 februarie 1994. Lege 138/1996
28.10.1996
114. L129/1996 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia în domeniul transportului rutier internațional, semnat la Sissi (Creta), la data de 15.03.1994. Lege 139/1996
28.10.1996
115. L131/1996 Lege privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unitățile și instituțiile din învățământul de stat. retras
de catre Senat
15.07.1996
116. L132/1996 Lege privind munca în regim de timp parțial. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
21.11.1996
117. L133/1996 Lege privind constituirea și utilizarea Fondului Special al Drumurilor Publice. Lege 118/1996
16.10.1996
118. L134/1996 Lege pentru ratificarea Acordului de Cooperare Economică, Științifică și Tehnică între Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995. Lege 60/1997
16.04.1997
119. L135/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Înțelegerii, prin schimb de scrisori pentru modificarea Anexei nr.2 la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit părții române, semnat la 8 iulie 1991. Lege 2/1997
03.02.1997
120. L135/1996 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 112/1995 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
121. L137/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului cu privire la relațiile de prietenie, bună vecinătate și cooperare între România și republica Federală Iugoslavia, semnat la Belgrad, la 16 mai 1996. Lege 112/1996
10.10.1996
122. L138/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Canadei pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bucureti, la 17 aprilie 1996. Lege 6/1997
03.02.1997
123. L139/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 25 aprilie 1996. Lege 9/1997
03.02.1997
124. L140/1996 Proiectul Legii Lrge pentru ratificarea Acordului între Guvernul Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la data de 6 iunie 1996. Lege 11/1997
03.02.1997
125. L141/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguajului, semnat la București la data de 31 mai 1996. Lege 54/1997
16.04.1997
126. L142/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord privind serviciile aeriene, semnat la Londra la data de 28 martie 1995. Lege 15/1997
03.02.1997
127. L143/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziilor nr.4,7 și 8/1996 ale Comitetului mixt privind amendamentele la Acordul de comerț liber dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb-AELS, ratificat prin Legea nr.19 din 6.04.1993. Lege 28/1997
12.03.1997
128. L144/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Spania privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la București la 29 aprilie 1996. Lege 45/1997
04.04.1997
129. L145/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului realizat prin schimb de scrisori între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea, efectuat la București la 22 mai 1996, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 7 august 1990. Lege 55/1997
16.04.1997
130. L146/1996 Proiect de Lege privind contul general de execuție a bugetului de stat pe anul 1995. Lege 38/2000
12.04.2000
131. L147/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligațiuni de stat în valută de pe piața internă. Lege 248/1998
29.12.1998
132. L148/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine. Lege 29/1997
12.03.1997
133. L149/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernului României și Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la programele de asistență tehnică și în domenii conexe. Lege 30/1997
12.03.1997
134. L150/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1996 privind asigurarea surselor financiare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conținut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas-Republica Cuba. Lege 31/1997
12.03.1997
135. L151/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/1996 privind reglementarea participațiilor statului la Fondul Monetar Internațional și modul de regularizare a influențelor financiare rezultate din tranzacțiile cu Fondul Monetar Internațional. Lege 97/1997
10.06.1997
136. L152/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/1996 pentru ratificarea Acordului de garanție (Proiect privind reabilitarea căilor ferate) dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 23 iulie 1996. Lege 16/1997
03.02.1997
137. L153/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația Europeană de Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor, semnat la București la 9 septembrie 1994. Lege 32/1997
12.03.1997
138. L154/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătățirea regimulu de impunere și utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentanțele diplomatice ale României. Lege 33/1997
12.03.1997
139. L155/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut și de garanție externe și a unor amendamente la un acord de împrumut extern. Lege 22/1997
12.03.1997
140. L156/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/1996 privind unele măsuri specifice pentru împrospătare stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizarea ale armatei. Lege 208/1998
11.11.1998
141. L157/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1996 privind unele măsuri pentru conversia capacităților de producție militară în producție civilă. Lege 391/2001
10.07.2001
142. L158/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1996 privind regularizarea influențelor financiare înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole - R.A. , ca urmare a reorganizării și restructurării Regiei Autonome ROMCEREAL - R.A. raport
depus
10.09.1996
143. L159/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1996 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996. Lege 76/1997
09.05.1997
144. L160/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat și a dobânzilor aferente destinat continuării participării României la construirea combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina. Lege 7/1997
03.02.1997
145. L161/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1996 privind modificarea listei-anexă nr.1 la Legea nr.42/1993 privind accizele la produsele din import și din țară, precum și impozitul pe țițeiul din producția internă și gazele naturale, republicată. Lege 43/1997
01.04.1997
146. L162/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1996 privind completarea și modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată. Lege 42/1997
01.04.1997
147. L163/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea și completarea regimului general al contabilității. Lege 245/1998
21.12.1998
148. L164/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome. Lege 41/1997
01.04.1997
149. L165/1996 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 26/1996 privind regimul proiectării, avizării, aprobării și executării obiectivelor noi de investiții ce se realizează de către Banca Națională a României și Casa de Economii și Consemnațiuni. Lege 36/1998
02.02.1998
150. L166/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localotăți din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei ,,Delta Dunării,,. Lege 96/1997
10.06.1997
151. L167/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/1996 privind scutirea de la plata taxelor prevăzute la art. 71 alin. 3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Piața de Gros București,,. Lege 39/1997
31.03.1997
152. L168/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/1996 privind completarea Legii nr. 118/1995 privind abilitarea Ministerului Finanțelor și Băncii Naționale României de a efectua împrumuturi externe pe termen mediu și lung, precum și aprobarea plafonului de îndatorare publică externă. Lege 38/1997
31.03.1997
153. L169/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/1996 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Lege 10/1997
03.02.1997
154. L170/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1996 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judecătorești. Lege 89/1997
28.05.1997
155. L171/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Lege 88/1997
28.05.1997
156. L172/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea și completarea reglementărilor referitoare la majorarea capitalului social al societăților bancare. Lege 36/1997
31.03.1997
157. L173/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor GSM și stabilirea taxei de licență. clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
22.06.1998
158. L174/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 5/1996 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Lege 47/1997
04.04.1997
159. L175/1996 Propunere legislativă pentru modificarea Constituției României. retrasa
de catre Senat
28.08.1996
160. L176/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului retrasa
de catre Senat
09.09.1996
161. L177/1996 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
162. L178/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Austria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 15 mai 1996. Lege 34/1997
12.03.1997
163. L179/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 6 iunie 1996. Lege 59/1997
16.04.1997
164. L180/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind relațiile de prietenie și colaborare între România și Georgia, semnat la Tbilisi, la 26 martie 1996. Lege 23/1997
12.03.1997
165. L181/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind relațiile de prietenie și colaborare între România și Republica Azerbaidjan, semnat la Baku, la 27 martie 1996. Lege 24/1997
12.03.1997
166. L182/1996 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996. Lege 116/1996
16.10.1996
167. L183/1996 Propunere legislativă privind interpretarea oficială și autentică a articolului 10 din Legea nr. 69/1992. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
168. L184/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 6/1996 privind regimul deductibilității sumelor plătite cu titlu de salarii și alte drepturi salariale. Lege 1/1997
24.01.1997
169. L185/1996 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească. adoptata
de Senat
24.09.1996
170. L186/1996 Propunere legislativă pentru modificarea Legii administrației publice locale. adoptata
de Senat
24.09.1996
171. L187/1996 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 6 iunie 1996. Lege 26/1997
12.03.1997
172. L188/1996 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Regatului Thailandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București, la 26 iunie 1996. Lege 3/1997
03.02.1997
173. L189/1996 Proiect de Lege privind acordarea despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse gradaților și soldaților din Ministerul Apărării Naționale ca urmare a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare. Lege 70/1997
29.04.1997
174. L190/1996 Proiect de Lege privind unele măsuri specifice de protecție socială a personalului care își desfășoară activitatea în construcții și poligoane de prefabricate în aer liber, în perioada de iarnă. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
21.11.1996
175. L192/1996 Proiect de Lege pentru modificarea Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate între Romănia și Republica Ungară, semnat la Timișoara, la data de 16 septembrie 1996. Lege 113/1996
10.10.1996
176. L193/1996 Proiect de Lege privind contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 1993. Lege 102/1997
20.06.1997
177. L194/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 80/1990 privind organizarea activităților cinematografice. retrasa
de catre initiator
01.10.1996
178. L195/1996 Propunere legislativă privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda credite pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor bancare constituite la societățile bancare ,,Dacia Felix,, S.A. și ,,Credit Bank,, S.A. Lege 135/1996
28.10.1996
179. L196/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Malaeziei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 25 iunie 1996. Lege 25/1997
12.03.1997
180. L197/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Zimbabwe, semnat la București, la 11 iunie 1996. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
21.11.1996
181. L198/1996 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvrnul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la Erevan, la 25 martie 1996. retras
de catre Senat
27.09.1996
182. L199/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 8/1996 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din Sectorul producției de apărare. Lege 46/1997
04.04.1997
183. L201/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg, la 15 octombrie 1995. retras
de catre initiator
02.10.1996
184. L202/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 9/1996 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996. Lege 75/1997
09.05.1997
185. L203/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 10/1996 privind unele măsuri pentru desfășurarea alegerilor parlamentare și prezidențiale din luna noiembrie 1996. Lege 134/1996
28.10.1996
186. L204/1996 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor, adoptată la 23 mai 1969. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
21.11.1996
187. L205/1996 Proiect de Lege pentru ratificartea Convenției privind securitatea personalului Națiunilor Unite și a celui asociat, adoptată la New York, la 9 decembrie 1994. Lege 174/1997
04.11.1997
188. L206/1996 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic. Lege 18/1997
26.02.1997
189. L207/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice. retrasa
de catre Senat
21.10.1996
190. L208/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind definirea noțiunii de "produse originale" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European, instituind o asociere între România pe de o parte, Comunitățile Europene și Statele membre ale acestora, pe de altă parte. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
21.11.1996
191. L209/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial și de Cooperare Economică între Guvernul României și Guvernul Republicii Venezuela, semnat la București, la 4 iulie 1996. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
21.11.1996
192. L210/1996 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Belgrad, la 16 mai 1996. retras
de catre Senat
24.10.1996
193. L211/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene cu privire la efectele internaționale ale interzicerii executării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles, la 3 iunie 1976. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
21.11.1996
194. L212/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea ,,Acordului între Guvernul Romăniei și Guvernul Republicii Ungaria privind serviciile aeriene,, semnat la București la 12 septembrie 1995. retras
de catre Senat
29.10.1996
195. L213/1996 Proiect de Lege pentru completarea art. 24 din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. retras
de catre Senat
29.10.1996
196. L214/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 7/1996 privind asigurarea surselor de finanțare pentru constituirea stocurilor de produse agroalimentare din recolta anului 1996. Lege 40/1997
01.04.1997
197. L216/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene pentru reprimarea infracțiunilor rutiere, adoptată la Strasbourg, la 30 noiembrie 1964. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
21.11.1996
198. L217/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene referitoare la controlul achiziționării și deținerii armelor de foc de către particulari, adoptată la Strasbourg, la 28 iunie 1978. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
21.11.1996
199. L219/1996 Proiect de Lege pentru denunțarea Convenției privind soluționarea pe cale arbitrală a litigiilor de drept civil decurgând din raporturile de colaborare economică și tehnico - științifică, adoptată la Moscova, la 26 mai 1972. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
21.11.1996
200. L220/1996 Legea Codului Vamal al Romăniei. retras
de catre Senat
11.11.1996
201. L222/1996 Legea amenajării teritoriilor și urbanismului. retras
de catre Senat
11.11.1996
202. L223/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 11/1996 privind modificarea și completarea anexei la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/1996 privind asigurarea resurselor de finanțare pentru constituirea stocurilor de produse alimentare și de semințe din recolta anului 1996. Lege 48/1997
04.04.1997
203. L224/1996 Proiect de Lege privind contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995. Lege 40/2000
12.04.2000
204. L225/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernului României și Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internaționale. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
21.11.1996
205. L226/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 12/1996 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1996. Lege 78/1997
09.05.1997
206. L227/1996 Legea Generală a Transporturilor. retras
de catre Senat
21.11.1996
207. L229/1996 Legea bugetului de stat pe anul 1997. retras
de catre Senat
26.11.1996
208. L230/1996 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997. retras
de catre Senat
26.11.1996
209. L231/1996 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de reformă a învățământului superior și cercetării științifice universitare, semnat la Washington la 02.10.1996. retras
de catre Senat
14.12.1996
210. L232/1996 Propunere legislativă pentru acordarea unor reparații foștilor proprietari sau acționari ai societăților comerciale preluate abuziv de conducerea comunistă după 6 martie 1945. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
211. L236/1996 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Lege 142/1996
24.12.1996
212. L237/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.13/1996 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1996 Lege 77/1997
09.05.1997
213. L239/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1991 privind regimul investițiilor străine retrasa
de catre Senat
24.12.1996
214. L240/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii retrasa
de catre Senat
20.12.2000
215. L241/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.34/1994 privind impozitul pe venitul agricol retrasa
de catre Senat
24.12.1996
216. L242/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.73/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit retrasa
de catre Senat
20.12.2000
217. L243/1996 Propunere legislativă pentru reglementarea folosirii lăcașurilor de cult ale Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-catolice) retrasa
de catre Senat
24.12.1996
218. L244/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.118 din 25 octombrie 1996 privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice retrasa
de catre initiator
07.07.1997
219. L326/03.06.1996 Proiect de Lege pentru aderarea României la Statutul Conferinție Miniștrilor Educației din statele care au în comun folosirea limbii franceze CONFEMEN, adoptat prin Rezoluția 94-46-01, Yaounde -iulie 1994. Lege 176/1997
04.11.1997
220. L411/27.06.1996 Proiect de Lege privind aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internațională în domeniul proprietății industriale. Lege 3/1998
08.01.1998

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 3 decembrie 2021, 18:03
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro