Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/1999

Numar înregistrari gasite: 518
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/05.01.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicațiile pașnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998 Lege 111/1999
23.06.1999
2. L2/05.01.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aeriene, semnat la București, la 31 mai 1996 Lege 95/1999
26.05.1999
3. L3/07.01.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Rezoluției adoptate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional privind majorarea cotelor membrilor Fondului - cea de-a 11-a revizuire generală respins
definitiv
29.03.1999
4. L4/09.01.1999 Proiectul Legii educației fizice și sportului Lege 69/2000
28.04.2000
5. L5/14.01.1999 Proiect de Lege privind protecția patrimoniului cultural național mobil Lege 182/2000
25.10.2000
6. L6/14.01.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției consulare între România și Republica Kazahstan, semnată la București la 21 septembrie 1998 Lege 57/1999
15.04.1999
7. L7/22.01.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență Lege 453/2004
01.11.2004
8. L8/28.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități Lege 351/2001
06.07.2001
9. L10/28.01.1999 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu, la 752 de ani de atestare documentară, a orașului SEBEȘ din județul Alba Lege 201/2000
13.11.2000
10. L11/28.01.1999 Propunere legislativă privind reeșalonarea datoriilor societăților comerciale și ale companiilor naționale către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, scadente la data de 31.12.1998 respinsa
definitiv
01.03.2001
11. L12/28.01.1999 Propunere legislativă privind prelungirea prevederilor Legii nr. 17/1994 pentru prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere privind unele suprafețe locative retrasa
de catre Senat
16.03.2001
12. L13/28.01.1999 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 205("insulta") și 206("calomnia") din Codul Penal retrasa
de catre Senat
20.12.2000
13. L14/28.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte Lege 81/2000
09.05.2000
14. L15/28.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/1999 pentru aprobarea Rezoluției nr. 53/2 din 30 ianuarie 1998 adoptată la Wahington de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional privind majorarea cotelor membrilor Fondului - cea de-a 11-a revizuire generală Lege 73/1999
03.05.1999
15. L16/28.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/1999 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington, la 30 martie 1998 Lege 100/1999
02.06.1999
16. L17/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare , semnat la Washington la 23 decembrie 1998 Lege 87/1999
25.05.1999
17. L18/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/1999 pentru ratificarea Acordului între Guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (CEMN) , de colaborare în intervenția și răspunsul de urgență la dezastre naturale și provocate de om, semnat la Soci, la 15 aprilie 1998 Lege 153/1999
11.10.1999
18. L19/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice Lege 93/2001
26.03.2001
19. L20/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 12/2000
06.03.2000
20. L21/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul acestui fond Lege 136/2002
21.03.2002
21. L22/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Academiei Române de Aviație Lege 352/2003
10.07.2003
22. L23/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea programului prioritar de construcție a autostrăzilor din România Lege 1/2002
10.01.2002
23. L24/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea "Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare" Lege 450/2001
18.07.2001
24. L25/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/1999 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în lucrările de infrastructură Lege 160/2001
07.04.2001
25. L26/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate Lege 377/2001
10.07.2001
26. L27/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1999 pentru completarea prevederilor alin. 1 al art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată Lege 157/2001
07.04.2001
27. L28/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizând Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997 și a Protocolului adițional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de rută din 12 februarie 1981 la regimul Anexei IV ("Dispoziții privind sistemul comun de tarife de rută") la Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene EUROCONTROL, armonizată prin protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997 Lege 97/1999
26.05.1999
28. L29/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și serviciilor în porturi Lege 528/2002
17.07.2002
29. L30/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare Lege 361/2002
07.06.2002
30. L31/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităților prin bănci comerciale Lege 790/2001
29.12.2001
31. L32/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială Lege 169/2001
09.04.2001
32. L33/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/1999 privind declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național Lege 203/2001
20.04.2001
33. L34/30.01.1999 Proiect de Lege privind adoptarea Ordonanței Guvernului nr. 6/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și București, la 30 iunie 1998 Lege 83/1999
25.05.1999
34. L35/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Administrația Națională a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 și la București , la 24 iulie 1998 Lege 84/1999
25.05.1999
35. L36/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/1999 pentru completarea Ordonanței nr. 32/1995 privind timbrul judiciar Lege 781/2001
29.12.2001
36. L37/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1999 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1999 Lege 185/2001
17.04.2001
37. L38/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/1999 pentru modificarea aliniatului 1 al articolului 3 din Legea nr. 105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor Lege 145/2002
01.04.2002
38. L39/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1999 pentru ratificarea Memorandumului financiar privind Programul Național PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998 Lege 113/1999
23.06.1999
39. L40/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/1999 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparținând agenților economici din industrie Lege 376/2001
10.07.2001
40. L41/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1994 aprobată prin Legea nr. 136/1994 privind constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările ulterioare Lege 381/2001
10.07.2001
41. L42/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/1999 de ratificare a Acordului cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris, la 19 ianuarie 1999 Lege 69/1999
03.05.1999
42. L43/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1999 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 20 ianuarie 1999 Lege 70/1999
03.05.1999
43. L44/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu și porumb boabe Lege 79/2000
09.05.2000
44. L45/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999 Lege 27/2000
27.03.2000
45. L46/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării Lege 183/2001
11.04.2001
46. L47/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 pentru constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000 Lege 181/2001
11.04.2001
47. L48/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/1999 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau panificație, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/1998 și aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 28/1999 Lege 85/2000
09.05.2000
48. L49/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine , mașini și utilaje agricole și instalații pentru irigat din producția internă Lege 632/2001
16.11.2001
49. L50/02.02.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea și completarea Decretului 389/1972 cu privire la contribuția de asigurări sociale de stat, modificat și completat de Legea nr. 49/1972 pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale Lege 72/2001
16.03.2001
50. L51/02.02.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 3/1999 privind modificarea și completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale Lege 30/2001
05.03.2001
51. L52/03.02.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1996 Lege 36/2000
12.04.2000
52. L53/04.02.1999 Propunere legislativă pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului retrasa
de catre Senat
20.12.2000
53. L54/04.02.1999 Proiect de Lege privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii Lege 133/1999
20.07.1999
54. L55/04.02.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 4/1999 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor Lege 180/2001
11.04.2001
55. L56/09.02.1999 Propunere legislativă privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural respinsa
definitiv
01.03.2001
56. L57/12.02.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/1999 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române Lege 232/2000
04.12.2000
57. L58/15.02.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată la Viena la data de 5 septembrie 1997 Lege 105/1999
16.06.1999
58. L59/15.02.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan , în domeniul transporturilor rutiere de tranzit și a Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în activitatea de transport pe calea ferată, semnate la București, la 6 iunie 1996 Lege 96/1999
26.05.1999
59. L60/15.02.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare Lege 139/1999
20.07.1999
60. L61/16.02.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 7/1999, pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerul Finanțelor , de garanții pentru emisiuni de obligațiuni pe piețele financiare externe Lege 92/1999
25.05.1999
61. L62/17.02.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 8/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "SIDEX" -S.A. Galați Lege 151/2001
06.04.2001
62. L63/18.02.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului - Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 18/2000
09.03.2000
63. L64/19.02.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru privind prevenirea, controlul,investigarea și combaterea consumului neregulamentar și traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și a delictelor conexe, semnat la București, la 9 septembrie 1998 Lege 101/1999
02.06.1999
64. L65/23.02.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/1999 pentru prorogarea termenului prevăzut la Art. II, alin.1 din Ordonanța Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte Lege 82/2000
09.05.2000
65. L66/24.02.1999 Proiect de Lege pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998 , privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică Lege 131/1999
20.07.1999
66. L67/24.02.1999 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 21 din Legea privind Casa Socială a Constructorilor, nr. 215/1997 respins
12.06.2001
67. L68/24.02.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici Lege 134/1999
20.07.1999
68. L69/26.02.1999 Propunere legislativă privind amnistierea unor infracțiuni respinsa
definitiv
26.06.2001
69. L70/01.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafață de 5000 mp, situat în Șoseaua Kiseleff, zona Pieței Presei Libere, sector 1 București-România, cu construcția și terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin-Republica Federală Germania Lege 202/1999
28.12.1999
70. L71/01.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 13/1999 privind acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare unor agenți economici din minerit Lege 208/2001
20.04.2001
71. L72/01.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte Lege 84/2000
09.05.2000
72. L73/01.03.1999 Proiect de Lege privind publicitatea Lege 148/2000
26.07.2000
73. L74/02.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 15/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare Lege 122/1999
14.07.1999
74. L75/03.03.1999 Proiect de Lege privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate retras
de catre initiator
23.06.1999
75. L76/04.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente Lege 66/2014
12.05.2014
76. L77/08.03.1999 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Studiul Criminalității Organizate și Corupției respins
definitiv
14.09.1999
77. L78/08.03.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Cartei Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, semnată la Yalta, la 5 iunie 1998 Lege 68/1999
28.04.1999
78. L79/08.03.1999 Propunere legislativă privind privatizarea societăților comerciale retrasa
de catre initiator
04.10.2001
79. L80/08.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 Lege 112/2000
28.06.2000
80. L81/12.03.1999 Proiect de Lege privind ajutorul de stat Lege 143/1999
27.07.1999
81. L82/15.03.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene semnat la Washington, la 15 iulie 1998 Lege 136/1999
20.07.1999
82. L83/15.03.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 18 decembrie 1998 Lege 116/1999
30.06.1999
83. L84/15.03.1999 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive Lege 464/2001
18.07.2001
84. L85/15.03.1999 Proiect de Lege pentru modificarea art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României respins
definitiv
09.05.2000
85. L86/17.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului Lege 572/2001
22.10.2001
86. L87/17.03.1999 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Salonta, județul Bihor Lege 581/2001
31.10.2001
87. L88/17.03.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere respinsa
definitiv
24.10.2002
88. L89/19.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc și de pasăre Lege 165/1999
09.11.1999
89. L90/19.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 20/1999 pentru suspendarea temporară a unor atribuții ale comitetului de conducere și ale președintelui Curții de Conturi Lege 93/1999
25.05.1999
90. L91/22.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/1999 pentru scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate în producția proprie a investițiilor străine Lege 284/2001
05.06.2001
91. L92/22.03.1999 Proiect de Lege privind anularea datoriei vamale aferentă unor importuri de materii prime utilizate în producția proprie a investiției străine respins
definitiv
16.09.1999
92. L93/24.03.1999 Proiect de Lege privind dispozitivele medicale Lege 176/2000
18.10.2000
93. L94/24.03.1999 Proiect de Lege privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului Lege 142/1999
27.07.1999
94. L95/24.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.22/1999 pentru modificarea art. 13 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996 Lege 81/2003
12.03.2003
95. L96/26.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat Lege 628/2002
19.11.2002
96. L97/26.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/1999 privind modificarea Legii bancare nr. 58/1998 Lege 246/2002
29.04.2002
97. L98/26.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 25/1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război Lege 114/1999
23.06.1999
98. L99/26.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilități care se acordă Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecție socială la domiciliul beneficiarilor Lege 516/2002
12.07.2002
99. L100/26.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale Lege 123/1999
14.07.1999
100. L101/26.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Lege 64/2002
16.01.2002
101. L102/26.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/1999 privind modificarea art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României Lege 128/2000
21.07.2000
102. L103/26.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/1999 privind modificarea articolului 17 litera Bs) din Ordonanța Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată Lege 432/2001
18.07.2001
103. L104/26.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice și a sistemelor electronice microprogramate Lege 170/2000
06.10.2000
104. L105/26.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/1999 privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr. 36/1999 Lege 135/1999
20.07.1999
105. L106/29.03.1999 Proiect de Lege cu privire la salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții Lege 138/1999
20.07.1999
106. L107/31.03.1999 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 121/1996 privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari respins
07.02.2002
107. L108/01.04.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare încheiat între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Turcia în domeniul luptei împotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substanțe stupefiante și psihotrope, spălării banilor, traficului de arme și persoane și a altor infracțiuni grave, semnat la Antalya, la 16 aprilie 1998 Lege 154/1999
11.10.1999
108. L109/01.04.1999 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului Lege 348/2001
06.07.2001
109. L110/30.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 33/1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării băncii "Banc Post" - S.A. Lege 200/2000
13.11.2000
110. L111/01.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/1999 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligațiuni de stat în valută de pe piața internă Lege 161/2001
07.04.2001
111. L112/01.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea unor acțiuni destinate sărbătoririi în România a Anului internațional al vârstnicilor Lege 118/2000
07.07.2000
112. L113/02.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar Lege 137/1999
20.07.1999
113. L114/02.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 37/1999 privind completarea art. 9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale Lege 379/2001
10.07.2001
114. L115/05.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 38/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare Lege 565/2001
19.10.2001
115. L116/07.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 39/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Roman"- S.A. Brașov Lege 193/2001
20.04.2001
116. L117/08.04.1999 Proiect de Lege privind produsele cosmetice Lege 178/2000
18.10.2000
117. L118/08.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe Lege 241/2001
16.05.2001
118. L119/08.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare Lege 83/2003
13.03.2003
119. L120/08.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 Lege 62/2000
24.04.2000
120. L121/08.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.43/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a contra-garanta o scrisoare de garanție ce se va elibera de Banca Agricolă S.A. pentru garantarea împrumutului de 100 mii tone cereale acordat Societății Comerciale COMTIM S.A. de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat Lege 165/2002
10.04.2002
121. L122/13.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex SA, în vederea privatizării Lege 718/2001
04.12.2001
122. L123/13.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/1999 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse și echipamente importate pentru Serviciul de Informații Externe Lege 115/2000
07.07.2000
123. L124/13.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.46/1999 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale Lege 117/2000
07.07.2000
124. L125/15.04.1999 Propunere legislativă privind înființarea unităților și instituțiilor de învățământ superior respinsa
definitiv
07.05.2001
125. L126/16.04.1999 Proiect de Lege privind înființarea unor instituții de învățământ superior particular retras
de catre initiator
30.11.1999
126. L127/20.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.47/1999 pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de Urgență nr.70/1994 privind impozitul pe profit Lege 430/2001
18.07.2001
127. L128/21.04.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor de studii eliberate de instituții de învățământ și a titlurilor științifice din cele două state, semnată la București, la 22 ianuarie 1999 Lege 160/1999
03.11.1999
128. L129/21.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.48/1999 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992 Lege 145/2000
26.07.2000
129. L130/21.04.1999 Proiect de Lege privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă Lege 268/2001
28.05.2001
130. L131/22.04.1999 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Băilești , județul Dolj Lege 343/2001
06.07.2001
131. L132/22.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome Lege 136/2000
21.07.2000
132. L133/26.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.50/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse, echipamente și servicii aferente, importate pentru înzestrarea Serviciului Român de Informații Lege 10/2000
06.03.2000
133. L134/26.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/1999 pentru ratificarea Scrisorii de Acord dintre România reprezentată de Ministerul Finanțelor și BIRD privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistență tehnică în valoare de 25 milioane USD destinat Dezvotării Instituționale a Sectorului Privat, semnată la 26 ianuarie 1999, la București Lege 198/1999
24.12.1999
134. L135/26.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru management-ul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul Unităților de Management de Proiect Lege 172/2001
10.04.2001
135. L136/28.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României și acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federală Iugoslavia Lege 179/1999
02.12.1999
136. L137/28.04.1999 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 199/1998 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, profesional și postliceal de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități similare din învățământul de stat Lege 58/2000
24.04.2000
137. L138/28.04.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare între România și Republica Uzbekistan, semnat la București, la 6 iunie 1996 Lege 155/1999
12.10.1999
138. L139/30.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/1999 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și de uz fitosanitar Lege 97/2000
02.06.2000
139. L140/30.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor de tutun minorilor Lege 151/2000
26.07.2000
140. L141/30.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998 Lege 114/2002
14.03.2002
141. L142/30.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale Lege 65/2000
24.04.2000
142. L143/30.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/1999 privind soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control și de impunere având ca obiect constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităților precum și a altor sume și măsuri Lege 392/2001
10.07.2001
143. L144/04.05.1999 Proiect de Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale Lege 346/2002
05.06.2002
144. L145/05.05.1999 Propunere legislativă privind responsabilitatea ministerială retrasa
de catre Senat
20.12.2000
145. L146/05.05.1999 Propunere legislativă pentru modificarea art. 11 alin. 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război Lege 132/2000
21.07.2000
146. L147/06.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele instalații și echipamente importate, pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale Lege 184/2000
27.10.2000
147. L148/06.05.1999 Proiectul Legii - legea patronatelor Lege 356/2001
10.07.2001
148. L150/10.05.1999 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice Notă: Conține titlurile: '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' I. Modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale II. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing III. Modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată IV. Modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului V. Pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi VI.Regimul juridic al garanțiilor reale mobiliare Lege 99/1999
26.05.1999
149. L151/12.05.1999 Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a inițiativei private a persoanelor disponibilizate ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operativă, privatizare sau lichidare respinsa
definitiv
20.12.2001
150. L152/12.05.1999 Propunere legislativă pentru declararea comunei Otopeni, oraș Lege 220/2000
28.11.2000
151. L153/13.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/1999 pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice Lege 72/2004
26.03.2004
152. L154/13.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea în anul 1999 a examenelor din învățământul preuniversitar Lege 185/1999
02.12.1999
153. L155/14.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex-S.A. Lege 49/2002
16.01.2002
154. L156/14.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Lege 22/2000
27.03.2000
155. L158/18.05.1999 Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul Internațional al Zahărului, adoptat la Geneva, la 20 martie 1992 și autorizarea plății cotizației anuale la Organizația Internațională a Zahărului Lege 162/1999
03.11.1999
156. L159/18.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor Lege 481/2001
24.09.2001
157. L160/18.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului Agenției de Valorificare a Activelor Bancare Lege 731/2001
04.12.2001
158. L161/20.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societății Comerciale "COMTIM" S.A. Timișoara Lege 47/2002
16.01.2002
159. L162/20.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat Lege 136/2003
14.04.2003
160. L163/24.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activității economice Lege 291/2001
05.06.2001
161. L164/24.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import Lege 114/2000
07.07.2000
162. L165/24.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/1999 privind achiziționarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificație, pentru consumul intern Lege 171/2000
06.10.2000
163. L166/24.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activității de protecția plantelor și carantină fitosanitară Lege 206/2001
20.04.2001
164. L167/24.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/1999 pentru completarea articolului 25 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar Lege 604/2001
31.10.2001
165. L168/24.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/1999 pentru aprobarea continuării lucrărilor și a finanțării obiectivului de investiții "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni" și pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București-Otopeni" S.A. Lege 21/2000
27.03.2000
166. L169/24.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție al bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1997 Lege 39/2000
12.04.2000
167. L170/25.05.1999 Propunere legislativă privind accesul la funcțiile publice și politice ale foștilor demnitari comuniști și al membrilor aparatului de opresiune retrasa
de catre Senat
20.12.2000
168. L171/27.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import Lege 178/2001
11.04.2001
169. L172/01.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar Lege 133/2002
19.03.2002
170. L173/01.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substanțe active necesare fabricării de îngrășăminte chimice și produse fitosanitare Lege 248/2001
16.05.2001
171. L174/01.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată Lege 211/2001
20.04.2001
172. L175/02.06.1999 Proiect de Lege privind constituirea și organizarea clerului militar Lege 195/2000
06.11.2000
173. L176/03.06.1999 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 44/1994 Lege 135/2000
21.07.2000
174. L177/04.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/1999 pentru modificarea art.47 alin.(1) și (2) din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului , nr. 103/1996 Lege 589/2001
31.10.2001
175. L178/04.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/1999 pentru modificarea literei c) a articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestații vamale Lege 429/2001
18.07.2001
176. L179/04.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României Lege 98/2000
02.06.2000
177. L180/07.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/1999 privind unele măsuri pentru susținerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societății Comerciale "Tractorul" UTB S.A.Brașov Lege 194/2001
20.04.2001
178. L181/07.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1999 pentru modificarea alineatului 3 al articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare Lege 262/2001
22.05.2001
179. L182/08.06.1999 Proiect de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative Lege 120/2000
07.07.2000
180. L183/08.06.1999 Proiect de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative nepublicate Lege 121/2000
07.07.2000
181. L184/08.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România Lege 66/2004
24.03.2004
182. L185/09.06.1999 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire Lege 202/2000
13.11.2000
183. L186/10.06.1999 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respins
13.06.2002
184. L187/11.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/1999 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar Lege 299/2001
07.06.2001
185. L188/11.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1999 privind transmiterea cu titlu gratuit, a unui imobil, care a aparținut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea Evanghelică C.A. - Sibiu Lege 256/2002
29.04.2002
186. L189/11.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/1999 pentru modificarea anexei 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr. 36/1999 Lege 183/1999
02.12.1999
187. L190/11.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/1999 pentru modificarea art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr. 36/1999 Lege 182/1999
02.12.1999
188. L191/11.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poștale și în regim de curierat rapid, de către persoanele juridice Lege 119/2000
07.07.2000
189. L192/14.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior-Bancorex-S.A. Lege 44/2002
16.01.2002
190. L193/14.06.1999 Proiect de Lege privind restituirea sumelor cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantați și de 5% garanție de bună execuție pentru blocul energetic nr. 1 la centrala termoelectrică de 2x330 MW Pucheng -R.P.Chineză Lege 20/2000
21.03.2000
191. L194/14.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea afilierii instituției Avocatul Poporului la Asociația Ombudsmanilor și Mediatorilor Francofoni Lege 170/1999
25.11.1999
192. L195/14.06.1999 Propunere legislativă pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordare unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
193. L196/15.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/1999 pentru ratificarea Convenției europene de asistență judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959 și a Protocolului adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978 Lege 211/2000
28.11.2000
194. L197/15.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Lege 281/2001
04.06.2001
195. L198/15.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/1999 pentru modificarea Anexei nr. 3/25 privind veniturile extrabugetare și cheltuielile finanțate din acestea pe anul 1999, la Legea bugetului de stat nr. 36/1999 Lege 184/1999
02.12.1999
196. L199/16.06.1999 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 140/1999
22.07.1999
197. L200/16.06.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 92/1992 , republicată, pentru înființarea unei judecătorii în orașul Tășnad, județul Satu Mare respinsa
definitiv
26.06.2001
198. L201/16.06.1999 Propunere legislativă privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri pentru unele persoane domiciliate în comuna Hilișeu - Horea , județul Botoșani retrasa
de catre Senat
20.12.2000
199. L202/17.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/1999 pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigație maritime "NAVROM" -S.A. Constanța și "ROMLINE" - S.A. Constanța Lege 559/2001
17.10.2001
200. L203/17.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat pe anul 1999 Lege 318/2001
18.06.2001
201. L204/17.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale Lege 28/2001
05.03.2001
202. L205/21.06.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția din 18 august 1948 privind regimul navigației pe Dunăre, semnat la Budapesta, la 26 martie 1998 Lege 75/2000
04.05.2000
203. L206/23.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/1999 privind modul de finanțare a cheltuielilor pentru întreținerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului și pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare împrospătării acesteia Lege 531/2001
09.10.2001
204. L207/24.06.1999 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiilor liberale retras
de catre initiator
05.02.2003
205. L208/24.06.1999 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României Lege 156/1999
12.10.1999
206. L209/24.06.1999 Proiect de Lege privind Fondul pentru mediu Lege 73/2000
04.05.2000
207. L210/25.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/1999 pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale Lege 92/2000
10.05.2000
208. L211/24.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective Lege 312/2001
18.06.2001
209. L212/25.06.1999 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare respins
definitiv
29.11.2001
210. L213/25.06.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea și echivalarea reciprocă a actelor de studii și titlurilor științifice eliberate de România și Ucraina, semnată la București, la 19 februarie 1999 Lege 200/1999
24.12.1999
211. L214/29.06.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de Interzicere Totală a Experiențelor Nucleare, adoptat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la data de 10 septembrie 1996 Lege 152/1999
04.10.1999
212. L215/29.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/1999 privind aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul școlar, semnat la București la 15 martie 1996 Lege 205/1999
28.12.1999
213. L216/29.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/1999 privind unele măsuri de protecție socială a cadrelor militare și a salariaților civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de armă, inspectoratelor generale, marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului de Interne Lege 267/2001
23.05.2001
214. L217/29.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/1999 privind valorificarea precum și transmiterea fără plată, a unor bunuri confiscate și a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea și, respectiv, custodia Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Lege 403/2001
10.07.2001
215. L218/29.06.1999 Proiect de Lege privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv după 6 martie 1945 Lege 10/2001
08.02.2001
216. L219/30.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/1999 pentru acordarea unor facilități pentru plata consumului de energie electrică, motorină și gaze naturale în vederea stimulării producției agricole aferente anului 1999 Lege 8/2001
02.02.2001
217. L220/30.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/1999 pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 Lege 178/1999
02.12.1999
218. L221/30.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/1999 pentru modificarea art. 43 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991, republicată Lege 253/2001
16.05.2001
219. L222/30.06.1999 Proiect de Lege pentru adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat Lege 297/2001
07.06.2001
220. L223/30.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naționale Lege 149/2001
06.04.2001
221. L224/30.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului României nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Lege 301/2001
07.06.2001
222. L225/30.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/1999 privind organizarea și desfășurarea celei de a doua sesiuni a examenului național de capacitate în anul 1999 Lege 159/2001
07.04.2001
223. L226/30.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate Lege 593/2001
31.10.2001
224. L227/30.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/1999 pentru modificarea anexei nr. 9a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 Lege 172/1999
25.11.1999
225. L228/30.06.1999 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de ziarist, precum și Codul Deontologic al Ziariștilor retrasa
de catre Senat
16.03.2001
226. L229/01.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap Lege 519/2002
12.07.2002
227. L230/01.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/1999 pentru ratificarea Scrisorii de Acord dintre România reprezentată de Ministerul Finanțelor și BIRD privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari SUA din viitorul împrumut pentru finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social în valoare de 44,5 milioane dolari SUA Lege 227/2000
30.11.2000
228. L231/01.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind acordarea unui avans din împrumutul de asistență tehnică destinat Dezvoltării Instituționale a Sectorului Privat, semnată la București, la 26 ianuarie 1999 Lege 199/1999
24.12.1999
229. L232/01.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/1999 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 1999-2000 Lege 132/2001
03.04.2001
230. L233/01.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/1999 pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/1998 Lege 158/2003
16.04.2003
231. L234/01.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/1999 privind suspendarea aplicării dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit Lege 267/2002
15.05.2002
232. L235/01.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. Lege 201/2002
16.04.2002
233. L236/01.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale Lege 535/2001
09.10.2001
234. L237/01.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate Lege 366/2001
10.07.2001
235. L238/01.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole S.A. Lege 729/2001
04.12.2001
236. L239/01.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/1999 pentru modificarea Anexei VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică Lege 35/2001
07.03.2001
237. L240/01.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 384/2002
13.06.2002
238. L241/01.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior (Bancorex) - S.A. Lege 359/2002
06.06.2002
239. L242/06.07.1999 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor cu destinație forestieră, prevăzut prin Legea fondului funciar nr. 18/1991 Lege 1/2000
11.01.2000
240. L243/08.07.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki, la 27 octombrie 1998 Lege 201/1999
24.12.1999
241. L245/08.07.1999 Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român Lege 406/2001
10.07.2001
242. L246/08.07.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 21 septembrie 1998 Lege 11/2000
06.03.2000
243. L247/08.07.1999 Proiect de Lege privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Lege 143/2000
26.07.2000
244. L248/08.07.1999 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect Lege 184/2001
12.04.2001
245. L249/08.07.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Înțelegerii între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru cu privire la cooperarea în lupta împotriva criminalității internaționale, semnată la București la 7 iunie 1995 Lege 13/2000
06.03.2000
246. L250/12.07.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la București la 15 septembrie 1997 Lege 169/1999
25.11.1999
247. L251/12.07.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite Mexicane semnat la Ciudad de Mexico, la 3 septembrie 1998 Lege 176/1999
25.11.1999
248. L252/21.07.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind serviciile aeriene și a Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei asupra cooperării între țările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo, la 26 octombrie 1998 Lege 174/1999
25.11.1999
249. L253/21.07.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene și a Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei asupra cooperării între țările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo, la 26 octombrie 1998 Lege 175/1999
25.11.1999
250. L254/27.07.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind serviciile aeriene și a Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei asupra cooperării între țările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo, la 26 octombrie 1998 Lege 173/1999
25.11.1999
251. L255/27.07.1999 Proiect de Lege pentru protejarea monumentelor istorice Lege 422/2001
18.07.2001
252. L256/28.07.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra, la 2 octombrie 1998 Lege 6/2000
06.03.2000
253. L257/04.08.1999 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent de farmacie respinsa
definitiv
26.06.2001
254. L258/04.08.1999 Propunere legislativă privind declararea satului Tămășeu jud. Bihor - comună respinsa
definitiv
20.12.2001
255. L259/04.08.1999 Propunere legislativă privind sprijinirea societăților comerciale și a companiilor naționale de interes strategic național respinsa
definitiv
26.09.2000
256. L260/10.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 67/1998, a Ordonanței de urgență nr. 89/1999 și a Ordonanței de urgență nr. 115/1999 Lege 67/2002
16.01.2002
257. L261/10.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A. Lege 702/2001
03.12.2001
258. L262/10.08.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București, la 25 februarie 1999 Lege 66/2000
24.04.2000
259. L263/16.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare Lege 106/2000
27.06.2000
260. L264/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane USD, semnat la Washington DC, la 17 iunie 1999 Lege 8/2000
06.03.2000
261. L265/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale Lege 234/2001
16.05.2001
262. L266/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1999 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 24 octombrie 1998 Lege 14/2000
06.03.2000
263. L267/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru reconstrucție și Dezvoltare privind Ajustarea Structurală a Sectorului Privat, semnat la Washington, la 17 iunie 1999 Lege 209/2000
28.11.2000
264. L268/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 și a Protocolului Adițional la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999 Lege 108/2000
27.06.2000
265. L269/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandumurile de finanțare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundații, încheiat la bucurești, la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană și Guvernul României Lege 197/1999
20.12.1999
266. L270/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupției (GRECO), instituit prin Rezoluția Consiliului Europei nr. 99(5) din 1 mai 1999 Lege 107/2000
27.06.2000
267. L271/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării proiectului privind Managementul conservării biodiversității, semnat la Washington la 17 iunie 1999 Lege 7/2000
06.03.2000
268. L272/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase Lege 122/2002
18.03.2002
269. L273/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată Lege 788/2001
29.12.2001
270. L274/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor produse ale tehnologiei informației Lege 358/2001
10.07.2001
271. L275/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la aeroportul Internațional București-Otopeni Lege 220/2002
23.04.2002
272. L276/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor Lege 480/2001
24.09.2001
273. L277/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului și Sportului a schimbării destinației sau desființării unor baze sportive aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale Lege 370/2001
10.07.2001
274. L278/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/1999 privind înființarea Centrului de Management pentru Finanțarea Învățământului Superior și a cercetării Științifice Universitare Lege 150/2000
26.07.2000
275. L279/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1999 privind destinația sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori Lege 187/2002
16.04.2002
276. L280/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la București, la 24 decembrie 1998 Lege 9/2000
06.03.2000
277. L281/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966 și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1999 Lege 23/2001
22.02.2001
278. L282/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante Lege 519/2001
09.10.2001
279. L283/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1999 pentru ratificarea Convenției nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale și a Protocolului din 1996 la această convenție Lege 19/2001
22.02.2001
280. L284/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1999 pentru aderarea României la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 la Conferința internațională privind facilitarea voiajului și transportului maritim, modificată și completată prin amendamentele din 1984,1986,1989,1991,1993 și 1994 Lege 80/2000
09.05.2000
281. L285/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1999 privind actualizarea, în funcție de rata inflației, a unor taxe stabilite în sume fixe, în lei, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice și juridice Lege 168/2001
09.04.2001
282. L286/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București-METROREX S.A. (fosta Regia Autonomă METROREX) privind finanțarea Proiectului de modernizarea a metroului din București la 8 și, respectiv 9 iunie 1961 Lege 15/2000
06.03.2000
283. L287/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex-S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A. Lege 726/2001
04.12.2001
284. L288/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 Lege 52/2000
19.04.2000
285. L289/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/1999 pentru facilitarea aplicării convențiilor internaționale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privința predării-preluării condamnaților Lege 113/2000
30.06.2000
286. L290/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, încheiat la București , la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană și Guvernul României Lege 37/2000
12.04.2000
287. L291/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1999 pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Polonă privind asistența juridică și relațiile în cauzele civile, încheiat la București, la 15 mai 1999 Lege 33/2000
12.04.2000
288. L292/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/1999 pentru aprobarea aranjamentului Stand-by dintre Guvernul României și Fondul Monetar Internațional și a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice convenit cu Fondul Monetar Internațional Lege 672/2001
20.11.2001
289. L293/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului cadru de Împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999 Lege 55/2000
19.04.2000
290. L294/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă Lege 794/2001
29.12.2001
291. L295/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la Strasbourg la 15 mai 1972 Lege 34/2000
12.04.2000
292. L296/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri Lege 401/2002
20.06.2002
293. L297/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea Anexei A "Descriere tehnică" la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg și Bruxelles la 10 mai 1993 Lege 109/2000
27.06.2000
294. L298/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 90/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind valoarea internațională a hotărârilor represive adoptată la Haga, la 28 mai 1970 Lege 35/2000
12.04.2000
295. L299/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" Lege 527/2003
11.12.2003
296. L300/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice Lege 310/2003
08.07.2003
297. L301/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999 Lege 53/2000
19.04.2000
298. L302/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război, adoptată la Strasbourg, la 25 ianuarie 1974 Lege 68/2000
28.04.2000
299. L303/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 98/1999 privind preluarea de către Ministerul Industriilor și Comerțului a obligației de plată a cotizațiilor la organizațiile internaționale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi depline Lege 45/2001
07.03.2001
300. L304/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 102/1999 pentru ratificarea Contractului de Finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport Timișoara privind finanțarea proiectului de reabilitare a transportului urban Timișoara, în valoare de 19.000.000 EURO, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999 Lege 163/2000
05.10.2000
301. L305/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie Lege 178/2003
09.05.2003
302. L306/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spațiilor comerciale Lege 60/2002
16.01.2002
303. L307/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 101/1999 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, în valoare de 3,5 milioane EURO, destinat finanțării Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare Cluj-Napoca, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999 Lege 165/2000
05.10.2000
304. L308/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/1999 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg, la 18 decembrie 1997 Lege 511/2001
04.10.2001
305. L309/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1999 privind finanțarea activității Direcției Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției Lege 219/2001
30.04.2001
306. L310/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier, prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010 Lege 653/2001
20.11.2001
307. L311/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte Lege 522/2001
09.10.2001
308. L312/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit Lege 206/2002
19.04.2002
309. L313/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/1999 privind constituirea fondului special de susținere a învățământului de stat Lege 193/2002
16.04.2002
310. L314/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/1999 pentru organizarea și finanțarea aniversării a 10 ani de la revoluția anticomunistă română Lege 93/2000
10.05.2000
311. L315/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/1999 privind constituirea Fondului special pentru executarea lucrărilor de consolidare la Palatul de Justiție din București Lege 302/2002
17.05.2002
312. L316/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/1999 pentru modificarea și completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă Lege 221/2001
30.04.2001
313. L317/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiției ca membru permanent la Conferința Europeană Permanentă de Probațiune Lege 71/2001
16.03.2001
314. L318/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare Lege 505/2002
11.07.2002
315. L319/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/1999 privind prelungirea termenului prevăzut la art. 3 alin (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 Lege 74/2001
16.03.2001
316. L320/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă Lege 87/2001
20.03.2001
317. L321/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/1999 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente și instalații industriale Lege 85/2002
26.02.2002
318. L322/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice Lege 150/2002
01.04.2002
319. L323/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon Lege 159/2000
03.10.2000
320. L324/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.99/1999 privind atestarea agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării și acordării permisului de operare Lege 238/2001
16.05.2001
321. L325/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/1999 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparținând agenților economici din construcții Lege 412/2001
18.07.2001
322. L326/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului de materiale, echipament și instalații sportive al federațiilor sportive naționale și al Comitetului Olimpic Român Lege 86/2002
26.02.2002
323. L327/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/1999 privind ratificarea "Memorandumului de Înțelegere pentru Facilitarea Transportului Rutier Internațional de Mărfuri în regiunea SECI", semnat la Atena, la 28 aprilie 1999 Lege 83/2000
09.05.2000
324. L328/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere și pe căile navigabile interioare Lege 19/2002
10.01.2002
325. L329/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice Lege 631/2001
16.11.2001
326. L330/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române Lege 210/2003
16.05.2003
327. L331/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor și condițiilor de participare a României la programele Comunității Europene, în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrațiilor și la programele de cercetare și activitățile de instruire Lege 92/2001
26.03.2001
328. L332/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale Lege 440/2002
27.06.2002
329. L333/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 100/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural Lege 131/2001
03.04.2001
330. L334/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.103/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 35/1994 din 5 august 1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari SUA destinat finanțării proiectului "Piața de Gros" București, semnat la București la 9 iunie 1994 Lege 26/2000
27.03.2000
331. L335/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului -Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare Lege 189/2000
02.11.2000
332. L336/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică Lege 344/2002
31.05.2002
333. L337/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății Lege 505/2001
04.10.2001
334. L338/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.113/1999 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor Lege 753/2001
27.12.2001
335. L339/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114/1999 pentru modificarea Anexei nr. 11 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată Lege 176/2001
11.04.2001
336. L340/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 Lege 25/2000
27.03.2000
337. L341/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.116/1999 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor poștale nr. 83/1996 Lege 162/2002
10.04.2002
338. L342/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice Lege 473/2001
20.09.2001
339. L343/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv Lege 301/2002
17.05.2002
340. L344/31.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței guvernului nr. 66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului Lege 502/2001
04.10.2001
341. L345/08.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 1998 clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
342. L346/09.09.1999 Propunere legislativă privind protecția oamenilor și animalelor de companie sau domestice în procesul de conviețuire om-animal respinsa
definitiv
01.11.2004
343. L347/10.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri și cheltuieli aprobați prin bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 Lege 43/2000
12.04.2000
344. L348/10.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/1999 privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigație maritime "Navrom"- S.A. Constanța și "Romline"-S.A. Constanța Lege 558/2001
17.10.2001
345. L349/10.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului Lege 576/2001
22.10.2001
346. L350/10.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/1999 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Lege 236/2001
16.05.2001
347. L351/10.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului Lege 609/2001
31.10.2001
348. L352/13.09.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț exterior -Bancorex-S.A., modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 63/1999 Lege 727/2001
04.12.2001
349. L353/13.09.1999 Proiect de Lege privind regimul general al cultelor religioase retras
de catre initiator
17.02.2000
350. L354/14.09.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnată la Oviedo la data de 4 aprilie 1997 și a Protocolului adițional la Convenția europeană privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la interzicerea clonării ființei umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998 Lege 17/2001
22.02.2001
351. L355/14.09.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei, privind transportul combinat internațional, semnat la București, la 11 decembrie 1997 Lege 70/2000
04.05.2000
352. L356/15.09.1999 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 266 din 16 iulie 1998, cu modificările ulterioare Lege 167/1999
10.11.1999
353. L357/15.09.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, adițional la Acordul dintre Republica Socialistă România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanțiilor în legătură cu Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare, semnat la Viena, la 11 iunie 1999 Lege 100/2000
19.06.2000
354. L358/16.09.1999 Proiect de Lege privind modificarea art. 67 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale respins
10.05.2001
355. L359/16.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială Lege 468/2001
25.07.2001
356. L360/16.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000 Lege 182/2001
11.04.2001
357. L361/16.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă Lege 685/2001
28.11.2001
358. L362/16.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat Lege 428/2001
18.07.2001
359. L363/17.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/1999 privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraților și a celorlalte categorii de personal din organele autorității judecătorești Lege 714/2001
03.12.2001
360. L364/20.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 Lege 47/2000
12.04.2000
361. L365/22.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă Lege 322/2001
26.06.2001
362. L366/22.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii Lege 320/2001
26.06.2001
363. L367/22.09.1999 Proiect de Lege privind acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitățile rurale aflate în zonele montane Lege 144/2000
26.07.2000
364. L368/23.09.1999 Propunere legislativă privind declararea satului Hosman, județ Sibiu, comună, și modificarea componenței comunei Nocrich respinsa
definitiv
20.12.2001
365. L369/23.09.1999 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Crivina, județul Mehedinți respinsa
definitiv
20.12.2001
366. L370/23.09.1999 Propunere legislativă pentru completarea art. 5 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor retrasa
de catre Senat
29.12.2004
367. L371/23.09.1999 Propunere legislativă pentru acordarea dreptului institutelor Academiei Române de a desfășura activități didactice retrasa
de catre initiator
24.11.1999
368. L372/24.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.138/1999 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat Lege 722/2001
04.12.2001
369. L373/24.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.139/1999 privind exceptarea unor societăți de la aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome Lege 283/2001
05.06.2001
370. L374/24.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 Lege 44/2000
12.04.2000
371. L375/24.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.141/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 Lege 45/2000
12.04.2000
372. L376/27.09.1999 Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal, privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga, la 25 noiembrie 1992 clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
02.03.2000
373. L377/29.09.1999 Proiect de Lege pentru completarea și modificarea articolului 156 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată Lege 127/2000
21.07.2000
374. L378/30.09.1999 Legea pâinii respinsa
definitiv
20.12.2001
375. L379/30.09.1999 Propunere legislativă privind alegerea reprezentanților diasporei românești în Camera Deputaților și Senat (Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului) retrasa
de catre Senat
20.12.2000
376. L380/30.09.1999 Propunere legislativă pentru modificarea art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României retrasa
de catre Senat
04.11.1999
377. L381/30.09.1999 Propunere legislativă cu privire la organizarea și funcționarea asociațiilor patronale retrasa
de catre Senat
20.12.2000
378. L382/30.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființării culturilor de cereale păioase și efectuării arăturilor din toamna anului 1999 Lege 28/2000
27.03.2000
379. L383/30.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.143/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte Lege 215/2000
28.11.2000
380. L384/30.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.144/1999 pentru aprobarea continuării și finanțării activităților de cercetare-dezvoltare, aplicații și inginerie tehnologică aferente suportului tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, precum și pentru aprobarea finanțării activităților specifice cooperării internaționale în domeniul de energetică nucleară Lege 198/2000
13.11.2000
381. L385/30.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.145/1999 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare Lege 29/2001
05.03.2001
382. L386/30.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.146/1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariații din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective Lege 145/2001
03.04.2001
383. L387/06.10.1999 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Lege 204/1999
28.12.1999
384. L388/06.10.1999 Proiect de Lege pentru armonizarea unor dispoziții din Codul penal și Codul de procedură penală cu Rezoluția 1123(1997) a Consiliului Europei respins
18.02.2003
385. L389/06.10.1999 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea serviciilor de probațiune respins
25.09.2001
386. L390/07.10.1999 Propunere legislativă privind desfășurarea bacalaureatului în sesiunile anului școlar 1999/2000 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
387. L391/07.10.1999 Propunere legislativă cu privire la declararea municipiului Hunedoara "Oraș martir al revoluției din decembrie 1989" Lege 579/2001
31.10.2001
388. L392/07.10.1999 Propunere legislativă privind modificarea prevederilor art.33 alin. 9, art. 34 alin. 1 și art. 93 alin. 1 din Legea 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
389. L393/07.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații Lege 573/2001
22.10.2001
390. L396/11.10.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană și din zona contiguă a Atlanticului, adoptat la Monaco, la 24 noiembrie 1996 Lege 91/2000
10.05.2000
391. L397/11.10.1999 Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa, adoptată la Londra, la 4 decembrie 1991 Lege 90/2000
10.05.2000
392. L398/11.10.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga, la 16 iunie 1995 Lege 89/2000
10.05.2000
393. L399/11.10.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, convențiilor și a altor înțelegeri încheiate de Romănia cu Cehoslovacia, semnat la Bratislava, la data de 16 aprilie 1999 Lege 30/2000
03.04.2000
394. L400/12.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe Lege 243/2001
16.05.2001
395. L401/13.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
396. L403/14.10.1999 Propunere legislativă privind declararea municipiului Alba Iulia "Oraș erou al revoluției" Lege 766/2001
29.12.2001
397. L404/14.10.1999 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale Lege 67/2000
27.04.2000
398. L405/15.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.150/1999 pentru modificarea articolului 14 din Ordonanța de urgență nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale Lege 548/2001
17.10.2001
399. L406/15.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.151/1999 privind stingerea unor obligații bugetare Lege 418/2001
18.07.2001
400. L407/15.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman Lege 336/2002
31.05.2002
401. L408/15.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern Lege 76/2001
16.03.2001
402. L409/15.10.1999 Proiect de Lege privind drepturile luptătorilor din rezistența armată anticomunistă din perioada 6 martie 1945-august 1964 respins
25.09.2001
403. L410/19.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.153/1999 privind autorizarea Ministerului Finanțelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mărci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) S.A. , acordat de către Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii cu capital majoritar românesc Lege 54/2000
19.04.2000
404. L411/19.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.154/1999 pentru modificarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole -S.A. Lege 627/2001
07.11.2001
405. L412/19.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.155/1999 pentru modificarea articolului 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 Lege 106/2005
03.05.2005
406. L413/19.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.156/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare RO9803.02 "Sprijin pentru reforma în domeniul protecției copilului", semnat la București, la 15 iulie 1999 între Guvernul României și Comisia Europeană Lege 56/2000
19.04.2000
407. L414/19.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.157/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea 4-Pregătirea proiectelor ISPA, semnat la București, la 2 septembrie 1999 Lege 167/2000
05.10.2000
408. L415/19.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice Lege 595/2004
15.12.2004
409. L416/21.10.1999 Proiect de Lege pentru valorificarea eficientă a exporturilor de fier vechi respins
12.06.2001
410. L417/21.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "LOTERIA ROMÂNă" S.A. Lege 288/2001
05.06.2001
411. L418/25.10.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului european asupra transferului responsabilității cu privire la refugiați, adoptat la Strasbourg, la 16 octombrie 1980 Lege 88/2000
10.05.2000
412. L419/25.10.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori între România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles, la 26 noiembrie 1993 Lege 102/2000
19.06.2000
413. L420/26.10.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, semnat la București, la 26 mai 1999 Lege 208/1999
31.12.1999
414. L421/27.10.1999 Propunere legislativă privind finanțarea armatei retrasa
de catre Senat
20.12.2000
415. L422/27.10.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/1994- privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată de Ordonanța Guvernului nr. 54/1997 retrasa
de catre Senat
16.03.2001
416. L423/27.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activității titularilor de Acorduri Petroliere și subcontractanților acestora care desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri Lege 399/2001
10.07.2001
417. L424/28.10.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor instituționale ale Acordului European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține cont de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda și Regatului Suediei la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles, la 28 iunie 1999 Lege 87/2000
10.05.2000
418. L425/29.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 Lege 46/2000
12.04.2000
419. L426/29.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației Lege 328/2002
27.05.2002
420. L427/29.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.163/1999 privind unele măsuri pentru completarea și modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurare financiară și operațională a Băncii Agricole S.A. în vederea privatizării Lege 736/2001
04.12.2001
421. L428/29.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.164/1999 privind înființarea Agențiilor Domeniilor Statutului și a Fondului de dezvoltare a agriculturii clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
12.02.2001
422. L429/29.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.165/1999 pentru completarea alineatului 1 al articolului 5 al Ordonanței Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic Lege 97/2001
26.03.2001
423. L430/29.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.166/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte Lege 217/2000
28.11.2000
424. L431/01.11.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată de România la Aarhus, la 25 iunie 1998 Lege 86/2000
10.05.2000
425. L432/01.11.1999 Proiect de Lege privind constituirea și gestionarea Fondului special pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenție la construcțiile existente cu destinația de locuință încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
20.09.2001
426. L433/02.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive în mod gratuit din rezervele de stat a unor cantități de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Naționale Lege 6/2001
02.02.2001
427. L434/02.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.168/1999 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 Lege 224/2001
30.04.2001
428. L435/02.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.169/1999 privind scutirea de plata taxei vamale aferente importului unui pian de concert marca "Steinway & Sons" Lege 273/2001
04.06.2001
429. L437/02.11.1999 Proiect de Lege privind statutul polițistului retras
de catre initiator
15.11.2001
430. L438/04.11.1999 Propunere legislativă pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998 așa cum a fost modificată prin Legea nr. 131/1999 pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică retrasa
de catre Senat
16.03.2001
431. L439/04.11.1999 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Fântânele, județul Teleorman respinsa
definitiv
20.12.2001
432. L440/04.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale Lege 783/2001
29.12.2001
433. L441/04.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.171/1999 pentru alocarea în anul 1999 a unor fonduri Ministerului Culturii, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătății, Agenției Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare, precum și Ministerului Tineretului și Sportului, pentru Comitetul Olimpic Român Lege 63/2001
14.03.2001
434. L442/05.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.172/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 Lege 162/2000
03.10.2000
435. L443/05.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deșeurilor și subproduselor plumboase rezultate din obținerea plumbului decuprat Lege 99/2001
26.03.2001
436. L444/05.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundației Atletismului Românesc (Fundației Române de Atletism) Lege 536/2001
09.10.2001
437. L445/05.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.175/1999 privind înființarea Agenției pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea și Combaterea Infracționalității Transfrontaliere(SECI) Lege 94/2000
10.05.2000
438. L446/08.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.176/1999 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale ROMAN S.A. Brașov și TRACTORUL UTB S.A. Brașov Lege 365/2001
10.07.2001
439. L447/09.11.1999 Proiect de Lege privind activitatea de meteorologie Lege 139/2000
24.07.2000
440. L449/09.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.177/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.142/1999, privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființării culturilor de cereale păioase și efectuării arăturilor din toamna anului 1999 Lege 166/2001
09.04.2001
441. L450/09.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.178/1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat Lege 40/2001
07.03.2001
442. L451/11.11.1999 Propunere legislativă privind stabilirea de măsuri reparatorii în favoarea persoanelor ale căror imobile au fost trecute ilegal în proprietatea statului sau altor persoane juridice, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie1989 retrasa
de catre Senat
03.04.2000
443. L452/11.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.179/1999 pentru modificarea și completarea Legii pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992 Lege 118/2001
29.03.2001
444. L453/11.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.180/1999, pentru modificarea Legii bugetului pe anul 1999, nr. 36/1999 Lege 48/2000
12.04.2000
445. L454/11.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.181/1999, pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/1999, privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată Lege 94/2001
26.03.2001
446. L455/12.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.182/1999, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/1998, privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române Lege 235/2002
23.04.2002
447. L457/16.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.183/1999, pentru modificarea Anexei II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică Lege 328/2001
28.06.2001
448. L458/16.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.184/1999, pentru completarea art. 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din 1989 Lege 354/2001
10.07.2001
449. L459/18.11.1999 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice retras
de catre initiator
25.11.1999
450. L460/18.11.1999 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Moinești din județul Bacău Lege 580/2001
31.10.2001
451. L461/18.11.1999 Propunere legislativă pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române și Casei Oamenilor de Știință de a obține și folosi mijloace extrabugetare Lege 539/2001
11.10.2001
452. L462/19.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.185/1999, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective Lege 311/2001
18.06.2001
453. L463/22.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.186/1999, pentru modificarea și completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor Lege 596/2002
29.10.2002
454. L464/24.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 187/1999 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 151/1999 privind stingerea unor obligații bugetare Lege 237/2001
16.05.2001
455. L465/24.11.1999 Propunere legislativă privind organizarea doctoratului și a studiilor avansate în Academia Română respinsa
definitiv
26.06.2001
456. L466/24.11.1999 Propunere legislativă pentru protecția cărții și a revistelor culturale din România retrasa
de catre Senat
20.12.2000
457. L467/25.11.1999 Proiect de Lege privind Statutul funcționarilor publici Lege 188/1999
08.12.1999
458. L468/26.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați (CEFIDEC) la Asociația Euromontana, precum și a plății cotizației anuale Lege 142/2000
24.07.2000
459. L469/26.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea afilierii României la Asociația Internațională pentru Științe și Tehnologii Cerealiere, precum și a plății cotizației anuale Lege 72/2000
04.05.2000
460. L470/26.11.1999 Proiect de Lege privind pensionarea anticipată cu diminuarea cuantumului pensiei în mediere
06.06.2000
461. L471/29.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 188/1999 privind transferul imobilului situat în București, Bulevardul Unirii nr. 37 "-Magazinul Junior-" din patrimoniul S.C. București S.A. în domeniul privat al statului Lege 183/2000
27.10.2000
462. L472/29.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde lei Serviciului de Informații Externe Lege 524/2001
09.10.2001
463. L473/06.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte Lege 187/2000
27.10.2000
464. L474/06.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 191/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 Lege 49/2000
12.04.2000
465. L475/08.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 192/1999 privind înființarea Agenției pentru Protecția Drepturilor copilului și reorganizarea activităților de protecție a copilului Lege 520/2001
09.10.2001
466. L476/09.12.1999 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și altor impozite indirecte, precum și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/1998 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
467. L477/09.12.1999 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Deparați-Hârlești, județul Teleorman Lege 796/2001
29.12.2001
468. L478/09.12.1999 Propunere legislativă privind trecerea localității Mina Altân-Tepe în rândul comunelor din județul Tulcea respinsa
definitiv
20.12.2001
469. L479/09.12.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 70/1991, republicată retrasa
de catre Senat
20.12.2000
470. L480/09.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI MIHAI EMINESCU" Lege 146/2000
26.07.2000
471. L481/09.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior-Bancorex-S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. Lege 319/2001
18.06.2001
472. L482/09.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul R09803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecției copilului", semnat la București, la 15 octombrie 1999 Lege 57/2000
19.04.2000
473. L483/09.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 197/1999 privind unele facilități care se acordă Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflați în evidența Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații la domiciliul beneficiarilor Lege 175/2001
11.04.2001
474. L484/09.12.1999 Proiect de Lege pentru declararea municipiului Târgu Mureș "oraș martir" al Revoluției din decembrie 1989 Lege 4/2000
18.02.2000
475. L485/09.12.1999 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Murgeni, județul Vaslui retrasa
de catre Senat
30.06.2000
476. L486/10.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 193/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor Lege 479/2001
24.09.2001
477. L487/10.12.1999 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 206/1999
31.12.1999
478. L488/10.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă Lege 566/2001
19.10.2001
479. L489/14.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 199/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive retras
de catre initiator
15.12.1999
480. L490/14.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 200/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/1999 privin înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate retras
de catre initiator
16.12.1999
481. L491/14.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 201/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare retras
de catre initiator
16.12.1999
482. L492/15.12.1999 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior Lege 96/2000
02.06.2000
483. L493/24.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 Lege 50/2000
12.04.2000
484. L494/24.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 200/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 Lege 51/2000
12.04.2000
485. L495/28.12.1999 Proiect de Lege privind înființarea Universității Independente "Titu Maiorescu" din București Lege 239/2002
23.04.2002
486. L496/28.12.1999 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Nicolae Titulescu" din București Lege 241/2002
23.04.2002
487. L497/28.12.1999 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Constantin Brâncoveanu" din Pitești Lege 242/2002
23.04.2002
488. L498/28.12.1999 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Bioterra" din București Lege 480/2002
09.07.2002
489. L499/28.12.1999 Proiect de Lege privind înființarea Universității Româno-Americane din București Lege 274/2002
15.05.2002
490. L500/28.12.1999 Proiect de Lege privind înființarea Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" din București Lege 238/2002
23.04.2002
491. L501/28.12.1999 Proiect de Lege privind înființarea Universității Ecologice din București Lege 282/2003
26.06.2003
492. L502/28.12.1999 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Hyperion" din București Lege 275/2002
15.05.2002
493. L503/28.12.1999 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Apollonia" din Iași Lege 481/2002
11.07.2002
494. L504/28.12.1999 Proiect de Lege privind înființarea Universității "George Bacovia" din Bacău Lege 237/2002
23.04.2002
495. L505/28.12.1999 Proiect de Lege privind înființarea Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad Lege 240/2002
23.04.2002
496. L506/28.12.1999 Proiect de Lege privind înființarea Universității Europene "I.C. Drăgan" din Lugoj Lege 100/2003
21.03.2003
497. L507/28.12.1999 Proiect de Lege privind înființarea Institutului biblic "Emanuel" din Oradea Lege 486/2002
11.07.2002
498. L508/28.12.1999 Proiect de Lege privind înființarea Institutului Romano-Catolic din București Lege 485/2002
11.07.2002
499. L509/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 201/1999 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut Lege 194/2000
06.11.2000
500. L510/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 202/1999 pentru modificarea Ordonanței nr. 118/1999 privind achizițiile publice Lege 687/2001
28.11.2001
501. L511/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei Lege 25/2001
05.03.2001
502. L512/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 204/1999 pentru ratificarea Protocolului adițional nr. 8 la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999 Lege 185/2000
27.10.2000
503. L513/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 206/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială "TERMOELECTRICA" S.A. prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat Lege 79/2001
20.03.2001
504. L514/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 207/1999 privind înființarea Ministerului Funcției Publice Lege 218/2000
28.11.2000
505. L515/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free Lege 640/2001
16.11.2001
506. L516/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 209/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor cantități de gaze naturale provenite din import Lege 210/2001
20.04.2001
507. L517/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 210/1999 pentru amânarea de la plată a obligațiilor vamale (taxe vamale, suprataxă de import și TVA în vamă) aferente importurilor de combustibil necesari CONEL pe perioada iernii 1999-2000 Lege 78/2001
20.03.2001
508. L518/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare Lege 80/2003
12.03.2003
509. L519/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 212/1999 pentru modificarea Legii nr. 83/1997 privind privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar Lege 521/2001
09.10.2001
510. L520/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 213/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare Lege 347/2001
06.07.2001
511. L521/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive Lege 568/2001
19.10.2001
512. L522/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 215/1999 pentru modificarea si completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată Lege 285/2001
05.06.2001
513. L523/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 216/1999 pentru modificarea și completarea Legii privind finanțele publice locale, nr. 189/1998 Lege 774/2001
29.12.2001
514. L524/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit Lege 189/2001
17.04.2001
515. L525/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonanței de Ugență a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol Lege 196/2001
20.04.2001
516. L526/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 219/1999 privind programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit Lege 46/2001
07.03.2001
517. L527/29.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de hârtie de ziar prin exceptarea de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezerva de stat Lege 336/2001
06.07.2001
518. L528/30.12.1999 Proiect de Lege pentru completarea articolului 20 al Legii nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe Lege 138/2000
24.07.2000

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 3 decembrie 2021, 18:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro