Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2000

Numar înregistrari gasite: 421
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/17.01.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan, privind transportul combinat internațional, semnat la Baku la 30 iunie 1998 Lege 71/2000
04.05.2000
2. L2/17.01.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind transportul combinat internațional, semnat la Erevan la 3 iulie 1998 Lege 74/2000
04.05.2000
3. L3/17.01.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 23 ianuarie 1998 Lege 104/2000
19.06.2000
4. L4/24.01.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziilor nr. 5/1997 și 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) Lege 101/2000
19.06.2000
5. L5/24.01.2000 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția Internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva, la 21 octombrie 1982 Lege 103/2000
19.06.2000
6. L6/28.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2000 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a Romîniei pentru anul 2000 Lege 190/2001
17.04.2001
7. L7/28.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală Lege 459/2001
18.07.2001
8. L8/28.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară Lege 156/2002
08.04.2002
9. L9/28.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale Lege 149/2000
26.07.2000
10. L10/28.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești Lege 356/2002
06.06.2002
11. L11/28.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2000 privind desfășurarea activității de realizare și de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei de către persoanele fizice și juridice autorizate pe teritoriul României Lege 795/2001
29.12.2001
12. L12/28.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activității agenților imobiliari Lege 581/2003
22.12.2003
13. L13/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre Românie și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), privind finanțarea "Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social", în valoare de 44,5 milioane dolari SUA, semnat la 13 octombrie 1999 la București Lege 168/2000
05.10.2000
14. L14/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea și implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate și a altor zone cu dezechilibre economice și sociale Lege 551/2001
17.10.2001
15. L15/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2000 privind îmbunătățirea modului de funcționare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii Lege 164/2002
10.04.2002
16. L16/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului Lege 5/2002
10.01.2002
17. L17/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice Lege 220/2001
30.04.2001
18. L18/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2000 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile rezultate din Acordul și Protocolul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a URSS în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984 și din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova, la 18 august 1999 Lege 164/2000
05.10.2000
19. L19/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2000 pentru ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Transporturi Aeriene Române ? TAROM S.A. ? pentru finanțarea Proiectului de reînnoire a flotei TAROM, semnat la București, la 24 decembrie 1999 și la Luxemburg, la 27 decembrie 1999 Lege 140/2000
24.07.2000
20. L20/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2000 pentru ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de construcție și reabilitare autostrăzi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 și la București la 19 noiembrie 1999 Lege 169/2000
05.10.2000
21. L21/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2000 pentru ratificarea Protocolului Adițional Suplimentar la Acordul între statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997 Lege 153/2000
26.07.2000
22. L22/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2000 pentru ratificarea celui de Al doilea Protocol Adițional la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la București, la 30 noiembrie 1999 Lege 154/2000
26.07.2000
23. L23/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2000 privind aderarea României la Convenția internațională privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra, la 30 noiembrie 1990 Lege 160/2000
03.10.2000
24. L24/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra, la 27 noiembrie 1992 Lege 158/2000
03.10.2000
25. L25/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor convenții adoptate de Organizația Internațională a Muncii Lege 155/2000
26.07.2000
26. L26/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2000 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport București, în vederea finanțării Proiectului de reabilitare a transportului urban în București, în vederea finanțării Proiectului de reabilitare a transportului urban în București, semnat la Luxemburg, la 16 noiembrie 1999 și la București la 19 noiembrie 1999 Lege 166/2000
05.10.2000
27. L27/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2000 pentru ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku, la 8 septembrie 1998 Lege 95/2000
17.05.2000
28. L28/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2000 privind aprobarea reglementării obligațiilor reciproce dintre România și Republica Islamică Iran rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian și din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974 conform Minutei semnate la Teheran la data de 22 octombrie 1999 Lege 216/2000
28.11.2000
29. L29/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal, privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga, la 25 noiembrie 1992 Lege 9/2001
02.02.2001
30. L30/31.01.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2000 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000 Lege 210/2000
28.11.2000
31. L31/2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la București la 17 decembrie 1998 Lege 110/2000
27.06.2000
32. L32/31.01.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2000 privind completarea Ordonanței Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor și condițiilor de participare a României la Programele Comunității Europene, în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrațiilor și la programele de cercetare și activitățile de instruire Lege 775/2001
29.12.2001
33. L33/31.01.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educației Naționale și Agenția Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare din România și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură privind înființarea Centrului Internațional de Biodinamică, semnat la Paris, la 30 octombrie 1999 Lege 110/2001
26.03.2001
34. L34/31.01.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2000 privind modificarea și completarea Legii Viei și Vinului nr. 67/1997 Lege 24/2001
05.03.2001
35. L35/31.01.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirea poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viață la bordul navelor maritime care utilizează porturile românești sau care navighează în apele naționale Lege 224/2002
23.04.2002
36. L36/31.01.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar Lege 143/2001
03.04.2001
37. L37/31.01.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea Lege 214/2002
19.04.2002
38. L38/31.01.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2000 privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare Lege 41/2001
07.03.2001
39. L39/31.01.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum și constituirea fondului de garantare pentru certificatele de depozit Lege 39/2001
07.03.2001
40. L40/31.01.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor Lege 37/2002
16.01.2002
41. L41/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în țară a specialiștilor tineri Lege 483/2001
25.09.2001
42. L42/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 246/2005
18.07.2005
43. L43/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor Lege 618/2002
13.11.2002
44. L44/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea derulării creditelor garantate de Guvern în baza Hotărârii Guvernului nr.687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, cu modificările și completările ulterioare Lege 380/2001
10.07.2001
45. L45/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice Lege 325/2002
27.05.2002
46. L46/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului Lege 503/2001
04.10.2001
47. L47/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc Lege 391/2002
14.06.2002
48. L48/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2000 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglemntarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Lege 318/2002
27.05.2002
49. L49/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul Lege 200/2003
16.05.2003
50. L50/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agenților de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite Lege 376/2002
11.06.2002
51. L51/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N) Lege 791/2001
29.12.2001
52. L52/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii Lege 293/2001
05.06.2001
53. L53/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național Lege 378/2001
10.07.2001
54. L54/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor Lege 624/2001
07.11.2001
55. L55/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2000 privind declararea Complexului ?Memorialul Revoluției ? Decembrie 1989? din municipiul Timișoara ca ansamblu de interes național Lege 152/2000
26.07.2000
56. L56/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial Lege 564/2001
19.10.2001
57. L57/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2000 de modificare a art.40 al Ordonanței de urgență nr.158/1999 privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice Lege 594/2003
22.12.2003
58. L58/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2000 privind măsurile de colaborare între Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice Lege 462/2002
09.07.2002
59. L59/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992, privind finanțarea ocrotirii sănătății Lege 533/2001
09.10.2001
60. L60/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2000 pentru completarea unor dispoziții privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică Lege 553/2001
17.10.2001
61. L61/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și efectuării vaccinărilor Lege 649/2001
20.11.2001
62. L62/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2000 privind finanțarea din bugetul de stat, bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate și bugetele locale a unor activități și programe în domeniul sănătății publice, desfășurate de organizații neguvernamentale Lege 423/2002
27.06.2002
63. L63/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2000 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.99/1999 privind atestarea agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării și acordarea permisului de operare Lege 615/2002
13.11.2002
64. L64/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2000 privind managementul calității în învățământul superior Lege 488/2001
25.09.2001
65. L65/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale Lege 463/2001
18.07.2001
66. L66/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior-BANCOREX - S.A: și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română Lege 730/2001
04.12.2001
67. L67/01.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României Lege 229/2001
03.05.2001
68. L68/02.02.2000 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului retrasa
de catre Senat
20.12.2000
69. L69/03.02.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale retrasa
de catre Senat
20.12.2000
70. L70/03.02.2000 Propunere legislativă - Legea perceptorului public retrasa
de catre Senat
20.12.2000
71. L71/03.02.2000 Propunere legislativă privind înființarea și organizarea unui Minister pentru Familie, Vârstnici, Femei și Tineri retrasa
de catre Senat
20.12.2000
72. L72/03.02.2000 Propunere legislativă privind înființarea Biroului Electoral Central Permanent retrasa
de catre Senat
20.12.2000
73. L73/03.02.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților,funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere retrasa
de catre Senat
20.12.2000
74. L74/03.02.2000 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 68/1992 cu privire la alegerea Senatului și a Camerei Deputaților retrasa
de catre Senat
20.12.2000
75. L75/10.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2000 pentru modificarea coeficienților de multiplicare la unele funcții prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică Lege 13/2002
10.01.2002
76. L76/10.02.2000 Propunere legislativă privind înființarea instituțiilor de învățământ universitar retrasa
de catre Senat
20.12.2000
77. L77/10.02.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică retrasa
de catre Senat
20.12.2000
78. L78/14.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2000 privind acordarea unui credit Companiei Naționale Electricitate -S.A. de către Fondul Proprietății de Stat prin Banca de Import-Export a României "EXIMBANK" S.A. pentru asigurarea finanțării parțiale a importurilor de păcură, gaze naturale și cărbune energetic necesare realizării Programului energetic 1999-2000 Lege 259/2001
22.05.2001
79. L79/14.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2000 privind înființarea Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială "General doctor aviator Victor Anastasiu" Lege 279/2001
04.06.2001
80. L80/16.02.2000 Proiectul Legii fondului piscicol, pescuitului și acvaculturii Lege 192/2001
19.04.2001
81. L81/16.02.2000 Proiect de Lege privind regimul parcurilor industriale Lege 134/2000
21.07.2000
82. L82/17.02.2000 Propunere legislativă privind declararea satului Filia, județul Covasna, comună respinsa
definitiv
20.12.2001
83. L83/17.02.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Braniștea, din județul Mehedinți respinsa
definitiv
20.12.2001
84. L84/17.02.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Bistrița, din județul Mehedinți respinsa
definitiv
20.12.2001
85. L85/17.02.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Cerneți, din județul Mehedinți respinsa
definitiv
20.12.2001
86. L86/18.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate Lege 363/2001
10.07.2001
87. L87/18.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit Lege 294/2001
05.06.2001
88. L88/18.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achiziției unui spațiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial" Lege 196/2000
06.11.2000
89. L89/23.02.2000 Proiect de Lege privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern Lege 147/2000
26.07.2000
90. L90/23.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică Lege 662/2001
20.11.2001
91. L91/24.02.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 70/1991 pentru alegerile locale retrasa
de catre Senat
20.12.2000
92. L92/24.02.2000 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri tranzitorii pentru aplicarea Legii nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni retrasa
de catre Senat
20.12.2000
93. L93/24.02.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
definitiv
25.04.2002
94. L94/29.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de la plata impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut Lege 421/2001
18.07.2001
95. L95/29.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2000 privind selectarea și plata specialiștilor care prestează servicii de consultanță necesare realizării programelor PSAL și PIBL finanțate de Banca Mondială, a programului RICOP finanțat de Uniunea Europeană, precum și a programelor pentru continuarea acestora Lege 684/2001
28.11.2001
96. L96/29.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații Lege 26/2001
05.03.2001
97. L97/29.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A. Lege 728/2001
04.12.2001
98. L98/01.03.2000 Propunere legislativă privind declararea satului Iașlovăț, județul Suceava, comună adoptata
28.05.2002
99. L99/06.03.2000 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2000 Lege 76/2000
04.05.2000
100. L100/06.03.2000 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 Lege 77/2000
04.05.2000
101. L101/07.03.2000 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
102. L102/09.03.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei BOIțA, județul Sibiu respinsa
definitiv
20.12.2001
103. L103/09.03.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Vrata, din județul Mehedinți retrasa
de catre Senat
20.12.2000
104. L104/09.03.2000 Propunere legislativă privind legea muntelui respinsa
definitiv
28.06.2001
105. L105/13.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2000 pentru modificarea art. 5 din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994 Lege 398/2001
10.07.2001
106. L106/13.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2000 privind înființarea Formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre Lege 448/2001
18.07.2001
107. L107/13.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească Lege 117/2001
29.03.2001
108. L108/13.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2000 pentru completarea art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate Lege 339/2001
06.07.2001
109. L109/14.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată Lege 547/2001
17.10.2001
110. L110/17.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 și 112 din Ordonanța Guvernului nr. 118/1999 privind achizițiile publice Lege 475/2001
24.09.2001
111. L111/20.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2000 pentru reluarea activității României, în calitate de membru, la Institutul Internațional al Frigului, cu sediul în Paris, Franța și autorizarea plății cotizației anuale Lege 4/2001
02.02.2001
112. L112/20.03.2000 Proiect de Lege privind înființarea Institutului de Studii și Educație Permanentă "TIBISCUS" din Timișoara Lege 484/2002
11.07.2002
113. L113/20.03.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Petre Andrei" din Iași Lege 408/2002
20.06.2002
114. L114/20.03.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității Române de Științe și Arte "Gheorghe Cristea" din București Lege 482/2002
11.07.2002
115. L115/20.03.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității "George Barițiu" din Brașov Lege 483/2002
11.07.2002
116. L116/20.03.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind protecția reciprocă a informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat, semnat la Bratislava la 3 septembrie 1999 Lege 173/2000
18.10.2000
117. L117/20.03.2000 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de cooperare economică și tehnică între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc, semnat la București, la 11 octombrie 1999 Lege 214/2000
28.11.2000
118. L118/20.03.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație, semnat la București, la 8 septembrie 1999 Lege 174/2000
18.10.2000
119. L119/22.03.2000 Proiect de Lege privind regimul juridic al terenului aferent "Palatului Parlamentului României" Lege 137/2000
24.07.2000
120. L120/24.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată și modificată prin Legea nr. 88/1997, modificată și completată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/1999 Lege 303/2001
07.06.2001
121. L121/24.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participației statului la capitalul social de la societățile comerciale "TRACTORUL - UTB" S.A. Brașov, "MAT" -S.A. Craiova, "HART"-S.A. Miercurea Ciuc și "ARO" -S.A. Câmpulung Muscel, precum și alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat, Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare Lege 694/2001
28.11.2001
122. L122/24.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2000 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr. 114/1996 Lege 250/2001
16.05.2001
123. L123/27.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2000 privind înființarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare"-S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare Lege 440/2001
18.07.2001
124. L124/22.03.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Aron Pumnul, județul Brașov respinsa
definitiv
20.12.2001
125. L125/24.03.2000 Propunere legislativă privind acordarea burselor comunitare retrasa
de catre Senat
20.12.2000
126. L126/27.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României retrasa
de catre Senat
20.12.2000
127. L127/28.03.2000 Propunere legislativă pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în favoarea arhiepiscopiilor, asupra terenurilor forestiere trecute în proprietatea statului ca urmare a naționalizării din anul 1948 retrasa
de catre initiator
24.04.2002
128. L128/31.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar Lege 383/2001
10.07.2001
129. L129/31.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanțelor neperformante preluate la datoria publică internă Lege 514/2001
09.10.2001
130. L130/31.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2000 privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor constituite la banca "Renașterea Creditului Românesc" S.A.-Credit Bank Lege 240/2001
16.05.2001
131. L131/04.04.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București Lege 443/2002
05.07.2002
132. L132/04.04.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Danubius" din Galați Lege 409/2002
20.06.2002
133. L133/05.04.2000 Propunere legislativă privind modificarea Legii concurenței nr. 21/1996 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
134. L134/05.04.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 9 aprilie 1990, republicată în Monitorul oficial nr. 118 din 18 martie 1998 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
135. L135/05.04.2000 Propunere legislativă privind declararea satului țipar, județul Arad, comună respinsa
definitiv
20.12.2001
136. L136/05.04.2000 Propunere legislativă -"Legea jurnalistului" retrasa
de catre initiator
22.05.2002
137. L137/06.04.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Planului Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinanțarea acestuia de la bugetul de stat Lege 157/2000
22.09.2000
138. L138/06.04.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind transporturile aeriene civile, semnat la Varșovia, la 19 mai 1999 Lege 141/2000
24.07.2000
139. L139/11.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă "LOCATO" Lege 644/2001
16.11.2001
140. L140/14.04.2000 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 142 alin. (1) și (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale retrasa
de catre Senat
16.03.2001
141. L141/14.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte Lege 42/2001
07.03.2001
142. L142/17.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului între Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă și Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria), la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS), pentru perioada 1 ianuarie 2000-31 decembrie 2004 Lege 95/2001
26.03.2001
143. L143/17.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și servicii efectuate în anul 2000, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naționale, contractate în anii anteriori Lege 93/2002
26.02.2002
144. L144/17.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2000 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor Lege 362/2001
10.07.2001
145. L145/17.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice Lege 38/2001
07.03.2001
146. L146/19.04.2000 Propunere legislativă pentru stabilirea cuantumului indemnizațiilor fixe ce se acordă împuterniciților statului, administratorilor și cenzorilor de la societățile comerciale cu capital integral de stat retrasa
de catre Senat
16.03.2001
147. L147/19.04.2000 Propunere legislativă privind stabilirea indemnizației ce se cuvine administratorilor societăților comerciale, băncilor, companiilor naționale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar și ai regiilor autonome retrasa
de catre Senat
20.12.2000
148. L148/19.04.2000 Propunere legislativă privind instituirea medaliei comemorative "400 DE ANI DE LA UNIREA țăRILOR ROMÂNE SUB SCEPTRUL LUI MIHAI VITEAZUL" respinsa
definitiv
04.02.2002
149. L149/19.04.2000 Propunere legislativă pentru reînființarea comunei Coșula din județul Botoșani retrasa
de catre Senat
20.12.2000
150. L150/21.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expoziția Mondială EXPO 2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000 Lege 230/2000
30.11.2000
151. L151/21.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2000 pentru modificarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăților comerciale din turism Lege 156/2001
06.04.2001
152. L152/24.04.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Portugheză privind cooperarea în domeniile învățământului, științei, culturii, sportului, tineretului, turismului și comunicării sociale, semnat la București la 16 septembrie 1997 Lege 96/2001
26.03.2001
153. L153/24.04.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției dintre România și Irlanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe câștigurile de capital, semnată la București la 21 octombrie 1999 Lege 208/2000
28.11.2000
154. L154/24.04.2000 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, 23 octombrie 1978 și 19 martie 1991 Lege 186/2000
27.10.2000
155. L155/24.04.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției consulare între România și Republica Turcia, semnată la Ankara la 6 iulie 1999 Lege 161/2000
03.10.2000
156. L156/25.04.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 Lege 22/2001
22.02.2001
157. L157/25.04.2000 Proiect de Lege pentru acceptarea unor amendamente la Statutul Agenției Internaționale pentru Energia atomică (AIEA), adoptate la a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a acesteia la 1 octombrie 1999 Lege 21/2001
22.02.2001
158. L158/25.04.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind înființarea și funcționarea de Centre Culturale, semnat la Constanța la 18 aprilie 1996 Lege 175/2000
18.10.2000
159. L159/25.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap Lege 518/2002
12.07.2002
160. L160/27.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2000 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari SUA, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999 și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului respectiv Lege 88/2001
20.03.2001
161. L161/02.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2000 pentru modificarea Legii nr. 83/1997 privind privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar și abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr. 41/1999 Lege 371/2001
10.07.2001
162. L162/08.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2000 privind unele măsuri pentru asanarea financiară a activității Băncii Agricole- S.A., în vederea privatizării Lege 349/2001
06.07.2001
163. L163/10.05.2000 Propunere legislativă privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu handicap în România retrasa
de catre Senat
20.12.2000
164. L164/11.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2000 privind abrogarea Ordonanței de urgență nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activității economice Lege 302/2001
07.06.2001
165. L165/16.05.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora, adoptată la Oslo, Norvegia, la 18 septembrie 1997 Lege 204/2000
15.11.2000
166. L166/17.05.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Moldoveni, județul Teleorman retrasa
de catre Senat
20.12.2000
167. L167/24.05.2000 Proiect de Lege privind structura personalului Curții Constituționale Lege 124/2000
13.07.2000
168. L168/24.05.2000 Proiect de Lege pentru completarea articolului 8 din Legea nr. 71/1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat Lege 131/2000
21.07.2000
169. L169/25.05.2000 Propunere legislativă pentru reînființarea comunei Clopotiva, jud. Hunedoara retrasa
de catre Senat
20.12.2000
170. L170/25.05.2000 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată retrasa
de catre Senat
20.12.2000
171. L171/25.05.2000 Propunere legislativă privind confirmarea morală a primarilor, viceprimarilor și consilierilor aleși la alegerile locale din iunie 2000 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
172. L172/26.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate înzestrării Serviciului de Informații Externe Lege 27/2001
05.03.2001
173. L173/29.05.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 23 ianuarie 1998 Lege 12/2001
20.02.2001
174. L174/31.05.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 respinsa
27.06.2000
175. L175/31.05.2000 Propunere legislativă privind suplimentarea bugetului de stat pe anul 1999, pentru învățământ și cercetare științifică universitară respinsa
27.06.2000
176. L176/05.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului Lege 647/2001
16.11.2001
177. L177/05.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere Lege 394/2001
10.07.2001
178. L178/06.06.2000 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind elaborarea unei Farmacopee Europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964 Lege 148/2001
03.04.2001
179. L179/07.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului, nr. 103/1996 Lege 602/2001
31.10.2001
180. L180/07.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României Lege 612/2001
31.10.2001
181. L181/08.06.2000 Propunere legislativă privind obligativitatea executării în țară a lucrărilor de întreținere și reparații pentru aeronavele achiziționate din exterior retrasa
de catre Senat
20.12.2000
182. L182/08.06.2000 Propunere legislativă privind obligativitatea contrapartidei la achiziționarea de aeronave de pe piața externă retrasa
de catre Senat
20.12.2000
183. L183/08.06.2000 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer, înființarea, organizarea și funcționarea Registrului Național al Inginerilor din România retrasa
de catre Senat
20.12.2000
184. L184/08.06.2000 Propunere legislativă privind regimul activităților de lobby retrasa
de catre Senat
20.12.2000
185. L185/08.06.2000 Propunere legislativă pentru modificarea unor dispoziții ale Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului retrasa
de catre Senat
20.12.2000
186. L186/08.06.2000 Propunere legislativă privind reînființarea "Fondului bisericesc ortodox român al Bucovinei" retrasa
de catre Senat
20.12.2000
187. L187/08.06.2000 Propunere legislativă pentru interzicerea manipulării opiniei publice la alegeri respinsa
definitiv
06.11.2000
188. L188/08.06.2000 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică retrasa
de catre Senat
20.12.2000
189. L189/2000 Propunere legislativă privind abrogarea articolului 200 Cod Penal și modificarea art. 197 și 198 Cod Penal clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
31.08.2001
190. L190/12.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2000 privind aprobarea efectuării unei donații către Muzeul "Memorial pour la Paix" din Caen, Franța Lege 785/2001
29.12.2001
191. L191/14.06.2000 Proiect de Lege privind utilizarea eficientă a energiei Lege 199/2000
13.11.2000
192. L192/14.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române Lege 233/2000
04.12.2000
193. L193/14.06.2000 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 27/1996 privind partidele politice retrasa
de catre Senat
20.12.2000
194. L194/15.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2000 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale Lege 235/2001
16.05.2001
195. L195/19.06.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Mauritius privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 20 ianuarie 2000 Lege 213/2000
28.11.2000
196. L196/19.06.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 27 iulie 1999 Lege 212/2000
28.11.2000
197. L197/19.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2000 privind stingerea unei părți din datoria Companiei Naționale de Electricitate CONEL S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova Lege 209/2001
20.04.2001
198. L198/20.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 12/1999, privind schimbul terenului în suprafață de 5000 mp, situat în Șoseaua Kiseleff, zona Piața Presei Libere, sector 1, București, România, cu construcția și terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federală Germania Lege 94/2002
26.02.2002
199. L199/20.06.2000 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 125/2000
13.07.2000
200. L200/21.06.2000 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic Lege 514/2003
28.11.2003
201. L201/21.06.2000 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 9 din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România Lege 192/2000
06.11.2000
202. L202/21.06.2000 Propunere legislativă privind unificarea și organizarea Corpului de avocați din România retrasa
de catre Senat
20.12.2000
203. L203/23.06.2000 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992 respins
25.06.2002
204. L204/26.06.2000 Proiect de Lege pentru completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
205. L205/26.06.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier I, semnat la Kladovo, la 16 octombrie 1999 Lege 190/2000
02.11.2000
206. L206/26.06.2000 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale Lege 298/2001
07.06.2001
207. L207/26.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical Lege 598/2001
31.10.2001
208. L208/26.06.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniile culturii și educației între România și Argentina, semnat la București la 24 noiembrie 1999 Lege 112/2001
26.03.2001
209. L209/27.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2000 privind finanțarea drepturilor de personal cuvenite medicilor și farmaciștilor stagiari sau rezidenți și personalului de cercetare din unitățile sanitare Lege 47/2001
07.03.2001
210. L210/28.06.2000 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații retrasa
de catre Senat
29.12.2004
211. L211/28.06.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Pătaș din județul Caraș-Severin retrasa
de catre Senat
20.12.2000
212. L212/28.06.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Cozmeni, județul Harghita Lege 103/2002
08.03.2002
213. L213/28.06.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Mădăraș, județul Harghita Lege 104/2002
08.03.2002
214. L214/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2000 privind decorația "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste" Lege 767/2001
29.12.2001
215. L215/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului și Medaliei Naționale "PENTRU MERIT" Lege 542/2001
11.10.2001
216. L216/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii și Medaliei Naționale "SERVICIUL CREDINCIOS" Lege 543/2001
11.10.2001
217. L217/29.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 1999 - partea II (RO9905-9908), semnat la București la 30 decembrie 1999 Lege 57/2001
14.03.2001
218. L218/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în numele Agenției de Implementare a Facilității Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington, la 9 februarie 2000/București, la 23 februarie 2000 Lege 226/2000
30.11.2000
219. L219/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2000 pentru ratificarea Scrisorii de Înțelegere dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la 10 martie 2000, privind acordarea unui Avans de 100.000 dolari SUA din viitorul împrumut pentru finanțarea Proiectului Facilitarea Comerțului și Transportului în Sud-Estul Europei, în valoare de 17,1 milioane dolari SUA Lege 68/2001
16.03.2001
220. L220/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit Lege 657/2001
20.11.2001
221. L221/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2000 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de utilaje și echipamente pentru realizarea proiectului "Instalația de anhidridă ftalică și plastifianți" la Societatea Comercială "OLTCHIM" S.A. Râmnicu Vâlcea Lege 104/2001
26.03.2001
222. L222/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici Lege 754/2001
27.12.2001
223. L223/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" Lege 454/2001
18.07.2001
224. L224/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2000 pentru modificarea alin.1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992 Lege 355/2001
10.07.2001
225. L225/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale, a unei drage absorbant/refulante autopropulsată, cu magazie proprie cu capacitate de 2500 mc Lege 508/2001
04.10.2001
226. L226/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2000 privind finanțarea Centrului Editorial și a Studioului Cinematografic din cadrul grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naționale Lege 275/2001
04.06.2001
227. L227/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2000 privind modificarea art. 45 alin. (3) și (4) din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, precum și pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii Lege 300/2001
07.06.2001
228. L228/30.06.2000 Proiect de Lege privind Programul energetic nuclear național respins
12.06.2001
229. L229/30.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 443/2001
18.07.2001
230. L230/30.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaților Lege 86/2001
20.03.2001
231. L231/30.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2000 privind organizarea doctoratului și a studiilor avansate în Academia Română Lege 596/2001
31.10.2001
232. L232/30.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2000 privind revenirea în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul Societății Comerciale "Parc - Turism" S.A., a unui imobil monument istoric Lege 128/2001
03.04.2001
233. L233/12.07.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996 Lege 205/2000
21.11.2000
234. L234/12.07.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de a 87-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 17 iunie 1999 Lege 203/2000
15.11.2000
235. L235/18.07.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind protecția informațiilor militare secrete schimbate, semnat la Sofia la 29 martie 2000 Lege 51/2001
14.03.2001
236. L236/14.08.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la un împrumut pe termen lung pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la București la 1 septembrie 1993 Lege 197/2001
20.04.2001
237. L237/21.08.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea de către România a tratatului OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996 Lege 206/2000
21.11.2000
238. L238/28.08.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind finanțarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la București la 27 martie 2000 Lege 152/2001
06.04.2001
239. L239/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2000 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 7 iulie 2000 Lege 222/2000
28.11.2000
240. L240/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice Lege 668/2001
20.11.2001
241. L241/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2000 pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice Lege 213/2001
20.04.2001
242. L242/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A747 (18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de către Adunarea Organizației Maritime Internaționale Lege 16/2001
22.02.2001
243. L243/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2000 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru finanțarea Proiectului "Facilitarea Comerțului și Transportului în Sud-Estul Europei", semnat la București la 7 iulie 2000 Lege 165/2001
09.04.2001
244. L244/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești Lege 334/2001
06.07.2001
245. L245/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2000 pentru ratificarea Acordului Cadru de Împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris, la 3 august 2000 și la București, la 14 august 2000 Lege 147/2001
03.04.2001
246. L246/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2000 pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă Lege 103/2001
26.03.2001
247. L247/01.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase Lege 43/2002
16.01.2002
248. L248/01.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2000 privind finanțarea centrelor de consultanță și informare a consumatorilor Lege 88/2002
26.02.2002
249. L249/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 90/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare Phare dintre Guvernul României și Comisia Europeană și referitor la participarea la cel de-al cincilea program cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, semnat la București la 30 decembrie 1999 Lege 170/2001
09.04.2001
250. L250/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare Phare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul pentru reforma protecției sociale și implementarea acquis-ului comunitar în sectorul social (Consensus III), semnat la București la 30 decembrie 1999 Lege 202/2001
20.04.2001
251. L251/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe Lege 549/2001
17.10.2001
252. L252/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile Lege 51/2002
16.01.2002
253. L253/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa și sănătatea, adoptat la Londra, la 17 iunie 1999, la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992 Lege 228/2000
30.11.2000
254. L254/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 96/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare Phare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor Phare 2000/2001-RO9915, semnat la București la 30 decembrie 1999 Lege 144/2001
03.04.2001
255. L255/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea finanțării Proiectului de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundațiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000, și la București la 9 august 2000 Lege 106/2001
26.03.2001
256. L256/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române-TAROM" - S.A. Lege 316/2002
22.05.2002
257. L257/01.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață Lege 650/2002
07.12.2002
258. L258/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman Lege 340/2002
31.05.2002
259. L259/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 101/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare Phare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între România și Ungaria - RO9912, semnat la București la 30 decembrie 1999 Lege 56/2001
14.03.2001
260. L260/01.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România Lege 323/2001
27.06.2001
261. L261/01.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 104/2000 privind Semnul onorific "În Serviciul Armatei" pentru ofițeri, reinstituit prin Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României Lege 650/2001
20.11.2001
262. L262/01.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/2000 privind Semnul onorific "În Serviciul Armatei" pentru maiștri militari și subofițeri Lege 651/2001
20.11.2001
263. L263/01.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 106/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar Lege 286/2001
05.06.2001
264. L264/01.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 107/2000 privind ratificarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999 Lege 14/2001
22.02.2001
265. L265/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 110/2000 pentru aderarea României la Convenția internațională privind salvarea, adoptată la Londra la 28 aprilie 1989 Lege 135/2001
03.04.2001
266. L266/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 114/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor Lege 126/2001
03.04.2001
267. L267/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 116/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare Phare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility), semnat la București la 30 decembrie 1989 Lege 167/2001
09.04.2001
268. L268/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 117/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea 5, semnat la București la 30 decembrie 1999 Lege 162/2001
07.04.2001
269. L269/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 118/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare Phare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria-RO9911, semnat la București la 30 decembrie 1999 Lege 58/2001
14.03.2001
270. L270/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 119/2000 pentru modificarea Decretului - lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 292/2001
05.06.2001
271. L271/01.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 121/2000 privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale Lege 396/2001
10.07.2001
272. L272/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la Anexa la Convenția Internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra, la 7 iulie 1978 (STCW 1978), și a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart(Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinței părților la această convenție, la Londra, la 7 iulie 1995, precum și a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluții ale Comitetului Securității al Organizației Maritime Internaționale Lege 20/2001
22.02.2001
273. L273/01.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974 Lege 18/2001
22.02.2001
274. L274/01.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților Lege 375/2002
11.06.2002
275. L275/2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță Lege 51/2003
21.01.2003
276. L276/01.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 133/2000 privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară Lege 127/2002
18.03.2002
277. L277/01.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare Lege 48/2002
16.01.2002
278. L278/05.09.2000 Proiect de Lege privind extrădarea Lege 296/2001
07.06.2001
279. L279/05.09.2000 Proiect de Lege privind asistența judiciară internațională în materie penală clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
280. L280/05.09.2000 Proiect de Lege asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
281. L281/05.09.2000 Proiect de Lege privind pensiile militare de stat Lege 164/2001
07.04.2001
282. L282/07.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 1999 clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
283. L283/07.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
284. L284/07.09.2000 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 Lege 309/2002
22.05.2002
285. L285/07.09.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Cetate din județul Dolj respinsa
definitiv
20.12.2001
286. L286/07.09.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Dăbuleni din județul Dolj respinsa
definitiv
20.12.2001
287. L287/07.09.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei BECHET din județul Dolj respinsa
definitiv
20.12.2001
288. L288/07.09.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei PLENIțA din județul Dolj respinsa
definitiv
20.12.2001
289. L289/07.09.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei POIANA MARE din județul Dolj respinsa
definitiv
20.12.2001
290. L290/14.09.2000 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/1999 - pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 151/2000 Lege 225/2000
30.11.2000
291. L291/14.09.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Cujmir din județul Mehedinți retrasa
de catre Senat
20.12.2000
292. L292/14.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2000 privind ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), semnat la București la 30 decembrie 1999 Lege 207/2000
28.11.2000
293. L293/14.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România Lege 229/2000
30.11.2000
294. L294/15.09.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Doha la 24 octombrie 1999 Lege 84/2001
20.03.2001
295. L295/15.09.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Indiei privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la New Delhi la 2 noiembrie 1995 Lege 59/2001
14.03.2001
296. L296/15.09.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iunie 2000 Lege 146/2001
03.04.2001
297. L297/20.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului, nr. 103/1996 Lege 591/2001
31.10.2001
298. L298/21.09.2000 Propunere legislativă privind modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol retrasa
de catre Senat
21.02.2001
299. L299/21.09.2000 Propunere legislativă privind modificarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxă, în învățământul superior de stat peste locurile finanțate de la bugetul de stat retrasa
de catre Senat
20.12.2000
300. L300/21.09.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto privind Convenția - Cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice, adoptat la 11 decembrie 1997 Lege 3/2001
02.02.2001
301. L301/21.09.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999 Lege 15/2001
22.02.2001
302. L302/22.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă Lege 219/2005
06.07.2005
303. L303/22.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2000 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit Lege 108/2001
26.03.2001
304. L304/27.09.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Beuca, județul Teleorman retrasa
de catre Senat
20.12.2000
305. L305/27.09.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Beuca, județul Teleorman retrasa
de catre Senat
20.12.2000
306. L306/28.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2000 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea, în România, a Zilei Internaționale a Vârstnicilor în anul 2000 Lege 277/2001
04.06.2001
307. L307/29.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 Lege 139/2001
03.04.2001
308. L308/29.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 Lege 136/2001
03.04.2001
309. L309/03.10.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la București la 30 iunie 1999 Lege 13/2001
20.02.2001
310. L310/03.10.2000 Proiect de Lege privind statutul funcționarului public parlamentar Lege 7/2006
11.01.2006
311. L311/03.10.2000 Proiect de Lege privind declararea orașului Adjud, județul Vrancea, municipiu Lege 223/2000
28.11.2000
312. L312/05.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea, semnat la București la 5 iunie 2000 Lege 91/2001
26.03.2001
313. L313/05.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului Lege 395/2001
10.07.2001
314. L314/06.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2000 pentru completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit și a anexelor nr. 1 și 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios Lege 537/2001
11.10.2001
315. L315/11.10.2000 Proiect de Lege privind declararea comunei Geoagiu, județul Hunedoara, oraș Lege 221/2000
28.11.2000
316. L316/11.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2000 pentru ratificarea Acordului Cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999 Lege 1/2001
29.01.2001
317. L317/11.10.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei suburbane Șelimbăr, județul Sibiu retrasa
de catre Senat
20.12.2000
318. L318/11.10.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei suburbane Cristian, județul Sibiu retrasa
de catre Senat
20.12.2000
319. L319/11.10.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Săliște, județul Sibiu retrasa
de catre Senat
20.12.2000
320. L320/11.10.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Orlat, județul Sibiu retrasa
de catre Senat
20.12.2000
321. L321/11.10.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Miercurea Sibiului, județul Sibiu retrasa
de catre Senat
20.12.2000
322. L322/11.10.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Bazna, județul Sibiu retrasa
de catre Senat
20.12.2000
323. L323/11.10.2000 Propunere legislativă privind înființarea unui organism reprezentativ pentru întreprinderile meșteșugărești (Legea Camerelor de meserii) retrasa
de catre Senat
20.12.2000
324. L324/11.10.2000 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/1999 - aprobată prin Legea nr. 151/2000 pentru interzicerea publicității produselor din tutun minorilor Lege 125/2001
03.04.2001
325. L325/11.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2000 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 Lege 140/2001
03.04.2001
326. L326/11.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 Lege 137/2001
03.04.2001
327. L327/16.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice Lege 599/2003
22.12.2003
328. L328/16.10.2000 Proiect de Lege privind reglementarea situației juridice și a administrării patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist Lege 146/2002
01.04.2002
329. L329/16.10.2000 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" Lege 290/2002
15.05.2002
330. L330/16.10.2000 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru atenuarea consecințelor intrării în încetare de plăți a Fondului Național de Investiții clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
25.10.2000
331. L331/17.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor Lege 522/2003
11.12.2003
332. L332/19.10.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul protecției plantelor și carantinei, semnată la București la 30 iunie 1999 Lege 11/2001
20.02.2001
333. L333/19.10.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Finlanda privind readmisia persoanelor, semnat la Helsinki la 5 noiembrie 1999 Lege 60/2001
14.03.2001
334. L334/19.10.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, a terorismului, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 17 septembrie 1999 Lege 67/2001
16.03.2001
335. L335/19.10.2000 Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal, privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal, la cea de-a IX-a Reuniune a Părților, din 15-17 septembrie 1997 Lege 150/2001
06.04.2001
336. L336/24.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2000 privind transmiterea, cu plată, a unui imobil din proprietatea Societății Comerciale "Fast Service Electronica" S.A. în proprietatea Episcopiei Române a Covasnei și Harghitei Lege 49/2001
12.03.2001
337. L337/25.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 327/2002
27.05.2002
338. L338/25.10.2000 Propunere legislativă privind suspendarea temporară a operațiunilor de privatizare retrasa
de catre Senat
16.03.2001
339. L339/26.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă Lege 550/2001
17.10.2001
340. L340/27.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2000 pentru modificarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 563/2001
19.10.2001
341. L341/27.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte Lege 385/2001
10.07.2001
342. L342/27.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2000 privind unele măsuri pentru derularea creditului extern care face obiectul Hotărârii Guvernului nr. 961/2000 privind aprobarea contractării de către Serviciul de Informații Externe a unui credit extern, garantat de Ministerul Finanțelor în numele statului Lege 290/2001
05.06.2001
343. L343/27.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 178/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane USD, semnat la Washington DC, la 17 iunie 1999 Lege 77/2001
16.03.2001
344. L344/31.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult Lege 2/2001
29.01.2001
345. L345/31.10.2000 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă - ROMPRES retrasa
de catre Senat
20.12.2000
346. L346/31.10.2000 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 27/1996 privind Partidele Politice retrasa
de catre Senat
20.12.2000
347. L347/31.10.2000 Propunere legislativă privind suspendarea prevederilor legale care reglementează activitatea în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital de stat retrasa
de catre Senat
20.12.2000
348. L348/03.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2000 pentru ratificarea Acordului de cooperare privind serviciile de căutare și salvarea pe mare între statele riverane Mării Negre, semnat la Ankara, la 27 noiembrie 1998 Lege 107/2001
26.03.2001
349. L349/06.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2000 pentru ratificarea Convenției între Ministerul de Interne din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind finanțarea lucrărilor de reparații, amenajări și a dotării cu mobilier și material didactic a localului Școlii de Aplicație a Jandarmeriei Române, semnată la București la 25 iulie 2000 Lege 83/2001
20.03.2001
350. L350/06.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice Lege 457/2001
18.07.2001
351. L351/06.11.2000 Proiect de Lege privind soluționarea conflictelor prin mediere clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
352. L352/06.11.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea polițienească, semnată la București la 14 aprilie 1999 Lege 50/2001
14.03.2001
353. L353/06.11.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în combaterea producerii și traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, a folosirii inadecvate și a farmacodependenței, semnat la București la 22 octombrie 1999 Lege 64/2001
16.03.2001
354. L354/06.11.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Irlandei privind readmisia propriilor cetățeni și a cetățenilor unor state terțe care se află ilegal pe teritoriile statelor lor, semnat la București la 12 mai 2000 Lege 80/2001
20.03.2001
355. L355/06.11.2000 Propunere legislativă pentru completarea art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată retrasa
de catre Senat
20.12.2000
356. L356/06.11.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei JIROV, din județul Mehedinți retrasa
de catre Senat
20.12.2000
357. L357/06.11.2000 Propunere legislativă privind ajutorarea materială a mamelor cu 3 sau mai mulți copii din România retrasa
de catre Senat
20.12.2000
358. L358/14.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România Lege 261/2002
29.04.2002
359. L359/14.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2000 privind exceptarea de la plata accizelor a cantităților de 1000 tone benzină și 300 tone ulei mineral acordate ca ajutor umanitar Republicii Moldova Lege 119/2001
29.03.2001
360. L360/14.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2000 privind restituirea sumelor reținute cu titlu de penalizări de 2%, pentru nerealizarea parametrilor garantați pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectrică de 2x330 MW - Pucheng - Republica Populară Chineză Lege 404/2001
10.07.2001
361. L361/14.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2000 pentru exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier național Lege 400/2001
10.07.2001
362. L362/14.11.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace, privind serviciile aeriene, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000 Lege 73/2001
16.03.2001
363. L363/14.11.2000 Proiect de Lege privind reînființarea comunei Șinca Nouă, județul Brașov clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
364. L364/15.11.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Australia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului anexat, semnate la Canberra la 2 februarie 2000 Lege 85/2001
20.03.2001
365. L365/16.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum și a suprataxelor vamale pentru instalații, echipamente, utilaje și părți ale acestora, know-how precum și combustibili energetici care sunt importați prin credite externe contractate cu garanția statului de companii și societăți naționale, instituții publice și societăți comerciale Lege 353/2001
10.07.2001
366. L366/16.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2000 pentru aprobarea participării Consiliului Național al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autorităților de Reglementare în domeniul Audiovizualului -E.P.R.A. Lege 116/2001
29.03.2001
367. L367/16.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" S.A. Lege 402/2001
10.07.2001
368. L368/16.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase Lege 451/2001
18.07.2001
369. L369/21.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 203/2000 privind participarea României în anul 2000 la programul de acțiune comunitară "Tineret" și plata contribuției financiare la acest program Lege 198/2001
20.04.2001
370. L370/21.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare Lege 384/2001
10.07.2001
371. L371/21.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acțiuni a creanțelor cuvenite bugetului statului, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale și Fondului Proprietății de Stat la unele societăți comerciale Lege 295/2001
05.06.2001
372. L372/21.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2000 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Naționale Lege 134/2001
03.04.2001
373. L373/24.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva Lege 449/2001
18.07.2001
374. L374/24.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului Lege 254/2001
16.05.2001
375. L375/24.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar Lege 554/2001
17.10.2001
376. L376/24.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 218/2000 pentru completarea punctului V al articolului 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne Lege 630/2001
16.11.2001
377. L377/24.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 219/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/1998 privind finanțele publice locale Lege 337/2001
06.07.2001
378. L378/24.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților Lege 452/2001
18.07.2001
379. L379/24.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 226/2000 privind circulația juridică a terenurilor cu destinație forestieră Lege 66/2002
16.01.2002
380. L380/24.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 227/2000 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil Lege 304/2001
07.06.2001
381. L381/24.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 228/2000 privind protejarea monumentelor istorice Lege 606/2001
31.10.2001
382. L382/24.11.2000 Proiect de Lege pentru acceptarea de către România a unor amendamente la Constituția Organizației Internaționale pentru Migrări, adoptată la Veneția la 19 octombrie 1953 Lege 62/2001
14.03.2001
383. L383/27.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 234/2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)", privind fondul de cooperare și creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992 Lege 154/2001
06.04.2001
384. L384/27.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 462/2001
18.07.2001
385. L385/27.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor Lege 603/2001
31.10.2001
386. L386/27.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru cotă parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea Publică 480 din 1992 și achitarea dobânzii și a altor costuri aferente acestei părți Lege 588/2001
31.10.2001
387. L387/27.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 239/2000 pentru aprobarea afilierii României la unele organizații sportive internaționale și a plății cotizațiilor anuale Lege 153/2001
06.04.2001
388. L388/29.11.2000 Propunere legislativă privind anularea debitelor datorate bugetului de stat de către agenții economici cu capital integral de stat retrasa
de catre Senat
20.12.2000
389. L389/30.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranța barajelor Lege 466/2001
18.07.2001
390. L390/06.12.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 23 iunie 2000 Lege 61/2001
14.03.2001
391. L391/06.12.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind transportul rutier internațional, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000 Lege 54/2001
14.03.2001
392. L392/07.12.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între România și Centrul Regional al Inițiativei de Cooperare în sud-estul Europei pentru combaterea infracționalității transfrontaliere, semnat la București la 2 octombrie 2000 Lege 48/2001
12.03.2001
393. L393/07.12.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în combaterea criminalității, semnat la Kiev la 6 iunie 1999 Lege 70/2001
16.03.2001
394. L394/07.12.2000 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Codului civil, a Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și a altor acte normative conexe clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
395. L395/07.12.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere, semnat la București la 12 iunie 2000 Lege 53/2001
14.03.2001
396. L396/08.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 253/2000 privind rambursarea din bugetul Consiliului Județean Iași a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Județeană Apă Canal Iași cu garanția statului de la banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanțarea obiectivului de investiții Retehnologizarea, modernizarea, completarea și dezvoltarea Stației de epurare a municipiului Iași Lege 163/2001
07.04.2001
397. L397/08.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 258/2000 pentru ratificarea Memorandumului de Finanțare și a Memorandumului de Înțelegere pentru Implementarea în România a Programului PHARE de cooperare transfrontalieră 1996 România - Ungaria, semnate la București la 7 mai 1997 Lege 55/2001
14.03.2001
398. L398/08.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 64/1998 privind acordarea unor facilități la plata prețului acțiunilor și la plata unor obligații bugetare în scopul privatizării Societății Comerciale Petromidia - S.A. Constanța Lege 155/2012
28.09.2012
399. L399/11.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 259/2000 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar Lege 605/2001
31.10.2001
400. L400/12.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 260/2000 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 Lege 141/2001
03.04.2001
401. L401/12.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 261/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 Lege 138/2001
03.04.2001
402. L402/14.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 266/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea cabinetelor medicale Lege 534/2001
09.10.2001
403. L403/14.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 267/2000 privind ratificarea Protocolului adițional nr. 9, semnat la Varșovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992 Lege 33/2001
07.03.2001
404. L404/14.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid Lege 207/2001
20.04.2001
405. L405/15.12.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului european pentru suprimarea vizelor pentru refugiați (STE-31), încheiat la Strasbourg la 20 aprilie 1959 și semnat de România la 5 noiembrie 1999 Lege 75/2001
16.03.2001
406. L406/15.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 273/2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României Lege 341/2001
06.07.2001
407. L407/15.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 274/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive Lege 569/2001
19.10.2001
408. L408/15.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 275/2000 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 referitor la definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte Lege 34/2001
07.03.2001
409. L409/19.12.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de Al treilea Protocol Adițional la Acordul cu privire la Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena, la 21 iunie 2000 Lege 69/2001
16.03.2001
410. L410/19.12.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind recunoașterea și echivalarea reciprocă a actelor de studii, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999 Lege 89/2001
26.03.2001
411. L411/19.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 278/2000 pentru ratificarea Înțelegerii între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare și Cooperare Economică, semnată la București la 11 octombrie 2000 Lege 111/2001
26.03.2001
412. L412/20.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 280/2000 pentru modificarea anexei nr. 3/11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 Lege 142/2001
03.04.2001
413. L413/21.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 279/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor financiare asumate de Banca Generală de Credit și Promovare BANKCOOP S.A. ce decurg din Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de Dezvoltare Industrială, în valoare de 120 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 21 martie 1995 Lege 199/2001
20.04.2001
414. L414/28.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 286/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acțiuni a creanțelor cuvenite bugetului statului, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale și Fondului Proprietății de Stat la unele societăți comerciale clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
21.02.2001
415. L415/28.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 288/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
26.03.2001
416. L416/28.12.2000 Proiect de Lege pentru reglementarea situației unor societăți comerciale Lege 314/2001
18.06.2001
417. L417/30.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 289/2000 pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială Lege 31/2001
05.03.2001
418. L418/30.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 290/2000 pentru modificarea articolului IX din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă Lege 32/2001
05.03.2001
419. L419/30.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului Lege 255/2001
16.05.2001
420. L420/30.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 293/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului Lege 100/2001
26.03.2001
421. L421/30.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea și Formarea Profesională, precum și a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 340/2001
06.07.2001

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 1 decembrie 2021, 23:48
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro