Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2014

Numar înregistrari gasite: 756
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/04.02.2014 Propunere legislativă pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal Lege 159/2014
04.12.2014
2. L2/04.02.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate Lege 247/2015
28.10.2015
3. L3/04.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" Lege 45/2014
11.04.2014
4. L4/04.02.2014 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru operaționalizarea Registrului electoral retras
de catre initiator
07.02.2014
5. L5/04.02.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 115/2014
11.07.2014
6. L6/04.02.2014 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare situate în stațiuni turistice adoptat
de Senat
07.04.2014
7. L7/04.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 Lege 150/2015
18.06.2015
8. L8/04.02.2014 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol Lege 145/2014
21.10.2014
9. L9/04.02.2014 Proiect de Lege privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă Lege 170/2014
16.12.2014
10. L10/04.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect Lege 64/2014
12.05.2014
11. L11/04.02.2014 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului precum și pentru stabilirea altor măsuri Lege 65/2014
12.05.2014
12. L12/04.02.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative Lege 46/2015
17.03.2015
13. L13/04.02.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice, precum și a termenelor prevăzute la alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A. Lege 80/2014
24.06.2014
14. L14/04.02.2014 Proiect de Lege privind economia socială Lege 219/2015
23.07.2015
15. L15/04.02.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului Lege 29/2015
09.03.2015
16. L16/04.02.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România respins
29.04.2015
17. L17/04.02.2014 Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole Lege 164/2015
24.06.2015
18. L18/04.02.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public și privat al statului și modificarea unor acte normative Lege 42/2015
17.03.2015
19. L19/04.02.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene Lege 65/2015
31.03.2015
20. L20/04.02.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2013 privind măsurile necesare pentru funcționarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare și din centrele de reținere și arestare preventivă, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcționări a instanțelor pe durata desfășurării activității acestor comisii Lege 120/2016
01.07.2016
21. L21/04.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Lege 134/2017
13.06.2017
22. L22/04.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială Lege 61/2015
31.03.2015
23. L23/04.02.2014 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" Lege 76/2014
24.06.2014
24. L24/04.02.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European Lege 137/2014
15.10.2014
25. L25/04.02.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea partcipării Consiliului Concurenței la activitățile Comitetului de Concurență al OCDE și pentru aprobarea unei contribuții financiare de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării la organismele internaționale Lege 84/2014
24.06.2014
26. L26/04.02.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988 și a Protocolului de modificare a Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012 Lege 13/2014
28.02.2014
27. L27/04.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 30/2014
27.03.2014
28. L28/04.02.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale între Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România și Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia și Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013 Lege 19/2014
13.03.2014
29. L29/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
de Senat
11.05.2015
30. L30/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 93/2016
11.05.2016
31. L31/04.02.2014 Propunere legislativă privind întreținerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietății particularilor respinsa
20.09.2016
32. L32/04.02.2014 Propunere legislativă pentru prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor - cazuri sociale respinsa
15.06.2016
33. L33/04.02.2014 Propunere legislativă privind facilitățile acordate elevilor - cazuri sociale pentru transportul public în comun respinsa
06.05.2015
34. L34/04.02.2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Literaturii Române respinsa
22.04.2015
35. L35/04.02.2014 Propunere legislativă privind declararea Zilei Înălțării Domnului - Ziua Eroilor, sărbătoare națională legală, zi nelucrătoare respinsa
06.05.2015
36. L36/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.58 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
13.05.2015
37. L37/04.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii respinsa
06.05.2015
38. L38/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr.26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare respinsa
22.04.2015
39. L39/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 76 din 2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
08.06.2016
40. L40/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic respinsa
13.05.2015
41. L41/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare Nr.7/1996 respinsa
de Senat
14.04.2014
42. L42/04.02.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane respinsa
11.02.2015
43. L43/04.02.2014 Propunere legislativă privind completarea art.81 din Ordonanța Nr. 27/2011 privind transporturile rutiere Lege 94/2016
11.05.2016
44. L44/04.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.262 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
19.11.2014
45. L45/04.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
20.09.2016
46. L46/04.02.2014 Propunere legislativă privind amânarea la plată a obligațiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanțele la termenul de scadență de la instituțiile publice respinsa
13.05.2015
47. L47/04.02.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Nr.14/2003 a partidelor politice respinsa
06.05.2015
48. L48/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor respinsa
06.05.2015
49. L49/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative retrasa
de catre initiator
22.04.2014
50. L50/04.02.2014 Propunere legislativă privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor Vârstnice respinsa
13.05.2015
51. L51/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
16.03.2016
52. L52/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale respinsa
13.05.2015
53. L53/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004 respinsa
21.02.2017
54. L54/04.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
28.02.2017
55. L55/04.02.2014 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți, județul Botoșani, în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Consiliului Județean Botoșani respinsa
11.02.2015
56. L56/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
29.04.2015
57. L57/04.02.2014 Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de protecție și susținere a elevilor încadrați în muncă pe perioada vacanței de vară respinsa
13.05.2015
58. L58/04.02.2014 Propunere legislativă privind instituirea asistentului responsabil de relația cu cetățenii vârstnici respinsa
13.05.2015
59. L59/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.144/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere în rețeaua de drumuri naționale din România respinsa
20.09.2016
60. L60/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României respinsa
04.03.2015
61. L61/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.6 din Ordonanța nr.20 din 27 ianuarie 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 84/2015
21.04.2015
62. L62/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea 53/2003 - Codul muncii, republicată respinsa
06.05.2015
63. L63/04.02.2014 Propunere legislativă privind introducerea unor cursuri de limba, literatura și istoria română via internet pentru copiii cetățenilor români din afara granițelor țării respinsa
06.05.2015
64. L64/04.02.2014 Propunere legislativă privind prevenirea și combaterea infracționalității în școli respinsa
22.04.2015
65. L65/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru respinsa
28.10.2015
66. L66/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
30.03.2016
67. L67/04.02.2014 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de dietetician respinsa
14.02.2017
68. L68/04.02.2014 Propunere legislativă privind acordarea de asistență tehnică și socială persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire respinsa
29.04.2015
69. L69/04.02.2014 Propunere legislativă de modificare și completare a unor dispoziții legale în materia stării civile și a prelucrării datelor cu caracter personal respinsa
13.05.2015
70. L70/04.02.2014 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de urgență nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă respinsa
13.05.2015
71. L71/04.02.2014 Propunere legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populației respinsa
25.04.2017
72. L72/04.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
04.11.2015
73. L73/04.02.2014 Propunere legislativă pentru conferirea titlului onorific de "Martir și Erou al Națiunii Române" lui Avram Iancu, pentru viața închinată și jertfită spre propășirea neamului românesc Lege 230/2016
17.11.2016
74. L74/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată respinsa
25.11.2015
75. L75/04.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea 230/2007 - Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
13.10.2015
76. L76/04.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori adoptata
de Senat
12.06.2014
77. L77/04.02.2014 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor respinsa
28.10.2015
78. L78/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (2) și (5), al art.90 din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici respinsa
20.09.2016
79. L79/04.02.2014 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de dietetician Lege 256/2015
03.11.2015
80. L80/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 154/2014
03.12.2014
81. L81/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
09.03.2016
82. L82/04.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice respinsa
19.11.2014
83. L83/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente respinsa
28.12.2016
84. L84/04.02.2014 Propunere legislativă privind carnetul de sănătate al copilului respinsa
03.06.2014
85. L85/04.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului respinsa
22.04.2015
86. L86/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
13.05.2015
87. L87/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 35/2019
16.01.2019
88. L88/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore respinsa
28.06.2016
89. L89/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
13.05.2015
90. L90/04.02.2014 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului și administrarea autorității publice centrale în proprietatea privată a autorităților administrației publice locale respinsa
07.03.2017
91. L91/04.02.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.3 din 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
15.06.2016
92. L92/04.02.2014 Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național de Artă "Constantin Brâncuși" Lege 199/2015
16.07.2015
93. L93/04.02.2014 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 9 Mai Ziua Independenței Naționale a României și Ziua Parlamentului României respinsa
04.11.2015
94. L94/04.02.2014 Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea respinsa
13.05.2015
95. L95/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 respinsa
11.02.2015
96. L96/04.02.2014 Propunere legislativă privind medicina școlară respinsa
14.02.2017
97. L97/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit respinsa
29.04.2015
98. L98/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul Muncii Lege 12/2015
20.01.2015
99. L99/04.02.2014 Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii respinsa
19.11.2014
100. L100/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii respinsa
13.05.2015
101. L101/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 respinsa
de Senat
15.04.2014
102. L102/04.02.2014 Propunere legislativă pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României - 1 Decembrie Lege 136/2014
15.10.2014
103. L103/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc respinsa
25.02.2015
104. L104/04.02.2014 Propunere legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatărilor miniere Berbești-Alunu din domeniul public al Statului și în administrarea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea respinsa
28.12.2016
105. L105/04.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
13.05.2015
106. L106/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate respinsa
25.04.2017
107. L107/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2010 respinsa
22.04.2015
108. L108/04.02.2014 Propunere legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elvețieni respinsa
de Senat
03.06.2014
109. L109/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații respinsa
11.02.2015
110. L110/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
06.05.2015
111. L111/04.02.2014 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respinsa
19.04.2017
112. L112/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
06.05.2015
113. L113/04.02.2014 Proiect de Lege privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice Lege 43/2014
11.04.2014
114. L114/10.02.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență Lege 104/2014
08.07.2014
115. L115/10.02.2014 Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan" respins
19.12.2018
116. L116/10.02.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru implementarea altor acte normative Lege 58/2016
11.04.2016
117. L117/10.02.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.123 din 20 februarie 2007 respinsa
de Senat
04.05.2015
118. L118/10.02.2014 Propunere legislativă privind înființarea Consiliului Național pentru Prevenirea și Combaterea Torturii respinsa
de Senat
27.04.2015
119. L119/10.02.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 Lege 119/2015
21.05.2015
120. L120/10.02.2014 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale respins
de Senat
03.06.2014
121. L121/10.02.2014 Propunere legislativă privind completarea art.99 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
11.05.2015
122. L122/10.02.2014 Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002 Lege 34/2014
27.03.2014
123. L123/10.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
15.06.2016
124. L124/10.02.2014 Propunere legislativă privind modificarea articolului II din Legea nr.219/2013 respinsa
22.04.2015
125. L125/10.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
16.03.2016
126. L126/10.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsa
22.04.2015
127. L127/10.02.2014 Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României respinsa
22.04.2015
128. L128/10.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.186 din 25 iunie 2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale adoptata
de Senat
28.04.2014
129. L129/10.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
13.05.2015
130. L130/17.02.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 132/2014
09.10.2014
131. L131/17.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respins
24.06.2014
132. L132/17.02.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului Electoral, modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din 2014 adoptat
de Senat
07.04.2014
133. L133/17.02.2014 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor Lege 90/2014
01.07.2014
134. L134/17.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.86 din Legea Audiovizualului nr.504/2002 Lege 95/2014
01.07.2014
135. L135/17.02.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative respins
de Senat
11.05.2015
136. L136/17.02.2014 Propunere legislativă privind practica elevilor și studenților respinsa
de Senat
04.05.2015
137. L137/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
16.03.2016
138. L138/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Lege 277/2015
12.11.2015
139. L139/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respinsa
13.05.2015
140. L140/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
15.06.2016
141. L141/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni respinsa
13.05.2015
142. L142/17.02.2014 Propunere legislativă privind proclamarea Zilei Naționale a Martirilor români anticomuniști respinsa
15.06.2016
143. L143/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 respinsa
22.04.2015
144. L144/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române respinsa
07.11.2018
145. L145/17.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.34 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 respinsa
13.10.2015
146. L146/17.02.2014 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 respinsa
08.06.2016
147. L147/17.02.2014 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală Lege 171/2014
16.12.2014
148. L148/17.02.2014 Propunere legislativă privind acordarea unor facilități cu caracter cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată respinsa
06.05.2015
149. L149/17.02.2014 Propunere legislativă privind crearea unui cadru favorabil dezvoltării de microîntreprinderi respinsa
29.04.2015
150. L150/17.02.2014 Propunere legislativă privind constituirea Fondului Național pentru Studii Externe respinsa
06.05.2015
151. L151/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
21.02.2017
152. L152/17.02.2014 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Formatorilor Auto din România respinsa
14.02.2017
153. L153/17.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
06.05.2015
154. L154/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei precum și a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
13.05.2015
155. L155/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
30.03.2016
156. L156/24.02.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative Lege 117/2014
11.07.2014
157. L157/24.02.2014 Proiect de Lege privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale Lege 52/2014
17.04.2014
158. L158/24.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal adoptat
de Senat
25.08.2014
159. L159/24.02.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.110/2013 pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și func?ionarea Societă?ii Române de Radiodifuziune și Societă?ii Române de Televiziune Lege 134/2015
08.06.2015
160. L160/24.02.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind comer?ul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013, și semnat de România la New York la 3 iunie 2013 Lege 32/2014
27.03.2014
161. L161/24.02.2014 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului pentru facilitarea de împrumut de tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, și România, în calitate de Împrumutat, și Banca Na?ională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucure?ti la 5 noiembrie 2013 și la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, și a Memorandumului de în?elegere între Uniunea Europeană și România, semnat la Bucure?ti la 5 noiembrie 2013 și la Bruxelles la 6 noiembrie 2013 Lege 31/2014
27.03.2014
162. L162/24.02.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007 Lege 39/2014
11.04.2014
163. L163/24.02.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa la 29 iunie 2012 Lege 46/2014
11.04.2014
164. L164/24.02.2014 Proiect de Lege privind acceptarea Codului de siguran?ă din 2008 pentru nave cu destina?ie specială, adoptat de Organiza?ia Maritimă Interna?ională prin rezolu?ia MSC.266(84) a Comitetului de siguran?ă maritimă, la Londra la 13 mai 2008 Lege 42/2014
11.04.2014
165. L165/24.02.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Intern între reprezentan?ii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuni?i în cadrul Consiliului, privind finan?area ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de Parteneriat ACP-UE și privind alocarea de asisten?ă financiară pentru ?ările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013 Lege 35/2014
27.03.2014
166. L166/24.02.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat Lege 150/2014
22.10.2014
167. L167/03.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române Lege 40/2015
11.03.2015
168. L168/03.03.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare Lege 197/2015
09.07.2015
169. L169/03.03.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului la comisii
03.03.2014
170. L170/03.03.2014 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului respinsa
de Senat
04.05.2015
171. L171/03.03.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului respinsa
de Senat
27.04.2015
172. L172/10.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor Lege 33/2015
09.03.2015
173. L173/10.03.2014 Proiect de Lege privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea Lege 101/2014
08.07.2014
174. L174/17.03.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 Lege 112/2014
11.07.2014
175. L175/17.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului respinsa
de Senat
04.05.2015
176. L176/17.03.2014 Propunere legislativă privind completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
04.05.2015
177. L177/17.03.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind Legea Educației Naționale respinsa
de Senat
04.05.2015
178. L178/17.03.2014 Propunere legislativă privind sprijinirea și orientarea elevilor în carieră respinsa
de Senat
04.05.2015
179. L179/17.03.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
04.05.2015
180. L180/17.03.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii 215 din 2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007 respinsa
de Senat
27.04.2015
181. L181/17.03.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii 393 din 2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004 respinsa
de Senat
04.05.2015
182. L182/17.03.2014 Proiect de Lege pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 103/2014
08.07.2014
183. L183/17.03.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2012 Lege 58/2014
30.04.2014
184. L184/17.03.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012 Lege 57/2014
30.04.2014
185. L185/17.03.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaționale și academice administrate de Comisia Fulbright româno-amaricană, semnat la Washington, la 22 octombrie 2013 Lege 50/2014
17.04.2014
186. L186/17.03.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh la 11 iulie 2012 Lege 59/2014
30.04.2014
187. L187/17.03.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator la 30 aprilie 2013 Lege 60/2014
30.04.2014
188. L188/17.03.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Guvernul României și Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalității informatice din București și statutul juridic al acestuia, semnat la București la 15 octombrie 2013 Lege 33/2014
27.03.2014
189. L189/17.03.2014 Propunere legislativă privind completarea art.22 din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi respinsa
de Senat
18.06.2014
190. L190/24.03.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, și a protocolului adițional la acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010, și a celui de-al doilea Protocol adițional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 2011 Lege 56/2014
30.04.2014
191. L191/24.03.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 3/2015
07.01.2015
192. L192/31.03.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale Lege 138/2017
13.06.2017
193. L193/31.03.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
de Senat
04.05.2015
194. L194/31.03.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și a altor acte normative respinsa
de Senat
15.04.2015
195. L195/31.03.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale Lege 133/2014
10.10.2014
196. L196/01.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor retrasa
de catre Senat
28.02.2017
197. L197/07.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea art.40 din Legea 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respinsa
de Senat
15.04.2015
198. L198/07.04.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 14 noiembrie 2013 Lege 74/2014
10.06.2014
199. L199/07.04.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 Lege 72/2014
30.05.2014
200. L200/07.04.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 22 octombrie 2013 Lege 75/2014
10.06.2014
201. L201/07.04.2014 Propunere legislativă privind statutul cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul României respinsa
de Senat
02.09.2014
202. L202/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică respinsa
13.05.2015
203. L203/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.60 alin. (1) și (2) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Lege 131/2014
08.10.2014
204. L204/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art.96*) din Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției adoptata
de Senat
30.09.2014
205. L205/07.04.2014 Propunere legislativă pentru stimularea înființării microîntreprinderilor de către cetățenii români cu rezidența într-o țară străină, care își restabilesc rezidența pe teritoriul României respinsa
13.05.2015
206. L206/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
30.03.2016
207. L207/07.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
30.03.2016
208. L208/07.04.2014 Propunere legislativă privind administrarea și gestionarea domeniului de nivel superior ".ro" respinsa
16.05.2017
209. L209/07.04.2014 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din rândul aparatului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic și consular, din rândul funcționarilor publici parlamentari, din rândul deputaților și senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă și din cadrul Curții de Conturi respinsa
21.02.2017
210. L210/07.04.2014 Propunere legislativă privind statutul artistului respinsa
17.06.2015
211. L211/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Lege 231/2017
29.11.2017
212. L212/07.04.2014 Propunere legislativă privind localitatea Pungești respinsa
13.05.2015
213. L213/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsa
17.06.2015
214. L214/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012 respinsa
08.06.2016
215. L215/07.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.118 al Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
20.09.2016
216. L216/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
06.05.2015
217. L217/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică Lege 224/2016
17.11.2016
218. L218/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii respinsa
13.05.2015
219. L219/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respinsa
11.02.2015
220. L220/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.139 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii respinsa
04.11.2015
221. L221/07.04.2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale pentru Egalitate Salarială respinsa
13.05.2015
222. L222/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.680 din 26/09/2011 respinsa
16.03.2021
223. L223/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.87/2001 respinsa
11.02.2015
224. L224/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 38/2015
11.03.2015
225. L225/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 230/2007 - Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari retrasa
de catre initiator
28.04.2014
226. L226/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare respinsa
13.05.2015
227. L227/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare retrasa
de catre initiator
28.04.2014
228. L228/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 230/2007 - Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
13.10.2015
229. L229/07.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată respinsa
04.11.2015
230. L230/07.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.3 din 22 februarie 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
15.06.2016
231. L231/07.04.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2014 pentru completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 63/2015
31.03.2015
232. L232/07.04.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2014 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice Lege 111/2014
11.07.2014
233. L233/07.04.2014 Propunere legislativă privind revizuirea Constituției României retrasa
de catre Senat
27.12.2016
234. L234/14.04.2014 Proiect de Lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Lege 70/2015
02.04.2015
235. L235/14.04.2014 Proiect de Lege privind desființarea unor instanțe judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea respins
de Senat
11.05.2015
236. L236/14.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Codului Penal respinsa
27.05.2020
237. L237/14.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
09.12.2015
238. L238/14.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică respinsa
13.05.2015
239. L239/14.04.2014 Propunere legislativă pentru recunoașterea delfinilor drept persoane non-umane respinsa
de Senat
18.06.2014
240. L240/22.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice respins
04.03.2015
241. L241/22.04.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2014 pentru pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene Lege 160/2014
04.12.2014
242. L242/22.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului respinsa
de Senat
27.04.2015
243. L243/22.04.2014 Propunere legislativă privind completarea articolului 58 din Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educației Naționale respinsa
de Senat
27.04.2015
244. L244/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.96 alin.(2) și (3) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
03.06.2014
245. L245/22.04.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 145/2015
12.06.2015
246. L246/22.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale respinsa
de Senat
18.03.2015
247. L247/22.04.2014 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea caselor de ajutor reciproc respinsa
25.11.2015
248. L248/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.19, alin.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003 respinsa
06.05.2015
249. L249/22.04.2014 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 februarie Ziua egalității de șanse între femei și bărbați Lege 23/2015
09.03.2015
250. L250/22.04.2014 Propunere legislativă privind declararea zilei de 16 mai, ca Ziua Națională a Costumului Popular Românesc respinsa
22.04.2015
251. L251/22.04.2014 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei limbii slovace Lege 142/2014
21.10.2014
252. L252/22.04.2014 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei limbii cehe Lege 130/2014
08.10.2014
253. L253/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
21.10.2015
254. L254/22.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) și (2) ale art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
13.05.2015
255. L255/22.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
17.06.2015
256. L256/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor respinsa
de Senat
24.06.2014
257. L257/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsa
17.06.2015
258. L258/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Lege 17/2016
04.03.2016
259. L259/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.15 alin.(1) lit.b) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respinsa
04.11.2015
260. L260/28.04.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative adoptat
de Senat
02.09.2014
261. L261/28.04.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 15/2015
24.02.2015
262. L262/28.04.2014 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Națională a Ambulanței din România Lege 22/2015
09.03.2015
263. L263/28.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului respinsa
13.05.2015
264. L264/28.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
09.12.2015
265. L265/28.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 respinsa
13.10.2015
266. L266/28.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.55 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
03.06.2015
267. L267/28.04.2014 Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Istoriei Totalitarismului respinsa
21.02.2017
268. L268/28.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.17 și 35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României respinsa
04.11.2015
269. L269/28.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori respinsa
21.11.2018
270. L270/28.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, respectiv a disp. art.39 din Legea nr.51/1995 privind profesia de avocat respinsa
13.04.2021
271. L271/28.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
13.05.2015
272. L272/28.04.2014 Propunere legislativă privind achiziționarea de la persoanele fizice a deșeurilor metalice feroase și neferoase ce provin din sectorul de îmbunătățiri funciare respinsa
13.10.2015
273. L273/28.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(4) lit.g) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
16.03.2016
274. L274/28.04.2014 Propunere legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de energie către populație respinsa
de Senat
18.06.2014
275. L275/28.04.2014 Propunere legislativă de completare a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 respinsa
11.05.2021
276. L276/28.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea lit.b) a alin.(1) al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației respinsa
04.11.2015
277. L277/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor respinsa
17.02.2016
278. L278/05.05.2014 Propunere legislativă privind modificarea articolului 25 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor Lege 56/2015
25.03.2015
279. L279/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
de Senat
09.09.2014
280. L280/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
03.06.2015
281. L281/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) al art.8 din Legea nr.220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respinsa
19.12.2014
282. L282/05.05.2014 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfășurare a alegerilor și a referendumului din România respinsa
de Senat
09.09.2014
283. L283/05.05.2014 Propunere legislativă pentru abrogarea art.4 alin.(5) din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
25.11.2015
284. L284/05.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
08.06.2016
285. L285/05.05.2014 Propunere legislativă privind promovarea investițiilor în exploatațiile agricole mici și mijlocii respinsa
28.12.2016
286. L286/05.05.2014 Propunere legislativă privind declararea zilei de 1 octombrie - Ziua Bunicilor respinsa
13.05.2015
287. L287/05.05.2014 Propunere legislativă privind înființarea la nivelul administrației publice locale din comune și orașe a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
04.11.2015
288. L288/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
13.05.2015
289. L289/05.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici respinsa
09.12.2015
290. L290/05.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Titlului VIII, Cap.6, al Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu completările și modificările ulterioare respinsa
13.05.2015
291. L291/12.05.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitare a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 123/2015
29.05.2015
292. L292/12.05.2014 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri Lege 97/2014
04.07.2014
293. L293/12.05.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea art.6 din din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre Lege 27/2015
09.03.2015
294. L294/12.05.2014 Propunere legislativă privind completarea Legii privind siguranța națională a României, nr.51 din 29 iulie 1991 respinsa
de Senat
18.03.2015
295. L295/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece respinsa
04.11.2015
296. L296/12.05.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
28.12.2016
297. L297/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii respinsa
13.05.2015
298. L298/12.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare respinsa
20.09.2016
299. L299/12.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor respinsa
de Senat
25.11.2014
300. L300/12.05.2014 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență Lege 149/2014
22.10.2014
301. L301/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.257 lit.i) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
13.05.2015
302. L302/12.05.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale respinsa
13.05.2015
303. L303/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.257, alin.(2), lit.b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
17.06.2015
304. L304/12.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.85 din Legea nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
13.05.2015
305. L305/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 din OG nr.20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 282/2015
18.11.2015
306. L306/12.05.2014 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Evaluare, Formare profesională și autorizarea interpreților în limbaj mimico-gestual din România respinsa
11.11.2015
307. L307/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice respinsa
30.09.2015
308. L308/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.20 din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale respinsa
15.11.2018
309. L309/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
28.10.2015
310. L310/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activitați în folosul comunității respinsa
08.06.2016
311. L311/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice respinsa
21.02.2017
312. L312/12.05.2014 Propunere legislativă pentru introducerea disciplinei "Istoria Totalitarismului în România" în ciclul superior al liceului respinsa
13.10.2015
313. L313/19.05.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 197/2016
31.10.2016
314. L314/19.05.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății Lege 140/2014
21.10.2014
315. L315/19.05.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2014 privind abrogarea alin.(9) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală Lege 155/2014
03.12.2014
316. L316/19.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică Lege 18/2016
04.03.2016
317. L317/19.05.2014 Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional Lege 134/2014
15.10.2014
318. L318/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, cu modificările și completările ulterioare, republicată respinsa
13.05.2015
319. L319/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
13.05.2015
320. L320/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 și art.47 din Legea nr.14/2003 a partidelor politice respinsa
06.05.2015
321. L321/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
13.05.2015
322. L322/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România și pentru completarea art.4 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
21.03.2017
323. L323/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
13.05.2015
324. L324/19.05.2014 Propunere legislativă privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor respinsa
13.10.2015
325. L325/19.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
16.03.2016
326. L326/19.05.2014 Propunere legislativă privind instituirea titlurilor naționale respinsa
03.04.2019
327. L327/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție respinsa
13.04.2021
328. L328/19.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
25.11.2014
329. L329/27.05.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare Lege 45/2015
17.03.2015
330. L330/27.05.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 152/2014
03.12.2014
331. L331/27.05.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2014 privind unele măsuri pentru completarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru aprobarea unor măsuri financiare Lege 62/2015
31.03.2015
332. L332/27.05.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale Lege 165/2014
11.12.2014
333. L333/27.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale respinsa
13.10.2015
334. L334/27.05.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.82/2006 privind recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat respinsa
13.05.2015
335. L335/27.05.2014 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
09.12.2015
336. L336/27.05.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Locuinței nr.114/1996 Lege 143/2017
16.06.2017
337. L337/27.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea privind venitul minim garantat nr.416/2001 respinsa
13.05.2015
338. L338/27.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor respinsa
17.06.2015
339. L339/27.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre respinsa
04.11.2015
340. L340/27.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.190 indice 1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
14.02.2017
341. L341/27.05.2014 Propunere legislativă pentru desemnarea activului funcțional al societății comerciale Fortus SA Iași unitate strategică de importanță națională și suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014 respinsa
13.05.2015
342. L342/27.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
13.05.2015
343. L343/27.05.2014 Propunere legislativă pentru subvenționarea revistelor de cultură reprezentative din România Lege 136/2015
08.06.2015
344. L344/27.05.2014 Propunere legislativă privind instituirea timbrului cultural adoptata
de Senat
08.12.2014
345. L345/27.05.2014 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de Urgență nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență respinsa
03.06.2015
346. L346/27.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
28.02.2017
347. L347/27.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 2006 respinsa
28.03.2017
348. L348/02.06.2014 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 119/2014
14.07.2014
349. L349/02.06.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 141/2014
21.10.2014
350. L350/02.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
28.04.2015
351. L351/02.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011 respinsa
de Senat
04.05.2015
352. L352/02.06.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 112/2019
04.06.2019
353. L353/02.06.2014 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial nr.372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare respinsa
30.05.2018
354. L354/02.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 295/2015
25.11.2015
355. L355/02.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia respinsa
de Senat
08.12.2014
356. L356/02.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice respinsa
15.06.2016
357. L357/02.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic respinsa
13.10.2015
358. L358/02.06.2014 Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității instituțiilor și autorităților publice centrale și locale Lege 271/2015
10.11.2015
359. L359/02.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor respinsa
28.12.2016
360. L360/02.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic respinsa
13.10.2015
361. L361/02.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Lege 168/2015
29.06.2015
362. L362/02.06.2014 Propunere legislativă privind pensiile ocupaționale respinsa
16.05.2017
363. L363/02.06.2014 Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri fiscale pentru stimularea consumului și relansarea activităților economice respinsa
16.03.2016
364. L364/02.06.2014 Propunere legislativă pentru înființarea Zonei Libere Sculeni și a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Sculeni" respinsa
11.11.2015
365. L365/02.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
17.06.2015
366. L366/02.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
09.12.2015
367. L367/02.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.4 și 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
13.10.2015
368. L368/02.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal publicat în Monitorul oficial nr.510 din 24.07.2009 adoptata
de Senat
09.12.2014
369. L369/02.06.2014 Propunere legislativă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale respinsa
13.10.2015
370. L370/02.06.2014 Propunere legislativă privind insolvența persoanelor fizice Lege 151/2015
18.06.2015
371. L371/02.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
06.09.2016
372. L372/02.06.2014 Propunere legislativă - Legea antreprenorului social respinsa
de Senat
03.12.2014
373. L373/02.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
13.05.2015
374. L374/10.06.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală Lege 26/2015
09.03.2015
375. L375/10.06.2014 Proiect de Lege privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din domeniul Cercetării și al Educației (Trans-European Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme non-guvernamentale Lege 146/2014
21.10.2014
376. L376/10.06.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 161/2014
11.12.2014
377. L377/10.06.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2014 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene Lege 156/2014
03.12.2014
378. L378/10.06.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2014 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil Lege 2/2015
07.01.2015
379. L379/10.06.2014 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale Lege 6/2016
18.01.2016
380. L380/10.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
02.12.2019
381. L381/10.06.2014 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari respinsa
de Senat
28.04.2015
382. L382/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
13.10.2015
383. L383/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
30.03.2016
384. L384/10.06.2014 Propunere legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilități respinsa
04.11.2015
385. L385/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc respinsa
13.05.2015
386. L386/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.179 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
13.10.2015
387. L387/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea lit.b) a art.3 din Ordonanța de urgență nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență respinsa
18.11.2015
388. L388/10.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopției respinsa
28.12.2016
389. L389/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
15.12.2014
390. L390/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
21.02.2017
391. L391/10.06.2014 Propunere legislativă pentru eliminarea impozitului și contribuțiilor aferente veniturilor din activitățile agricole, silvice și din piscicultură respinsa
03.06.2015
392. L392/10.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respinsa
30.03.2021
393. L393/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.88 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
06.09.2016
394. L394/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.87 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
24.02.2015
395. L395/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin (1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată respinsa
19.09.2017
396. L396/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război respinsa
08.06.2016
397. L397/10.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
30.03.2016
398. L398/10.06.2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Portului Tradițional Lege 102/2015
07.05.2015
399. L399/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 - Codul Muncii respinsa
04.11.2015
400. L400/10.06.2014 Propunere legislativă pentru constituirea, organizarea și funcționarea Corpului experților și evaluatorilor tehnici auto din România respinsa
de Senat
24.02.2015
401. L401/10.06.2014 Propunere legislativă privind declararea zilei de 27 martie Ziua Reunirii respinsa
17.06.2015
402. L402/10.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respins
de Senat
02.09.2014
403. L403/16.06.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 157/2015
22.06.2015
404. L404/16.06.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2014 privind modificarea și completarea Legii nr.18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 254/2015
02.11.2015
405. L405/16.06.2014 Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 5 martie 2014, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 26 martie 2014 Lege 89/2014
01.07.2014
406. L406/16.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 356, alineatul (3), din Legea Educației Naționale nr.1/2011 respins
de Senat
02.09.2014
407. L407/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție Lege 21/2017
21.03.2017
408. L408/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 respinsa
09.12.2015
409. L409/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale respinsa
28.12.2016
410. L410/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea nr.59/1934 asupra cecului respinsa
06.04.2016
411. L411/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.106 din Legea 263/2010 respinsa
05.05.2021
412. L412/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc respinsa
13.10.2015
413. L413/16.06.2014 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea formelor istorice asociative de proprietate respinsa
19.04.2017
414. L414/16.06.2014 Propunere legislativă - Legea zootehniei Lege 32/2019
16.01.2019
415. L415/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii apiculturii nr.383/2013 respinsa
21.10.2015
416. L416/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
30.06.2015
417. L417/16.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
04.11.2015
418. L418/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
09.03.2016
419. L419/16.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.67/2004, privind alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
06.05.2015
420. L420/16.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
25.04.2017
421. L421/16.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53 din 2003 privind Codul Muncii respinsa
04.11.2015
422. L422/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției civile și al situațiilor de urgență respinsa
21.02.2017
423. L423/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.20 din Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
09.12.2015
424. L424/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
09.03.2016
425. L425/23.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 123/2014
19.09.2014
426. L426/23.06.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2014 privind modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 183/2014
29.12.2014
427. L427/23.06.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2014 pentru completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție Lege 14/2015
24.02.2015
428. L428/23.06.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantități de carburanți și acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciului Român de Informații, precum și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități Lege 169/2014
16.12.2014
429. L429/23.06.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior Lege 4/2015
07.01.2015
430. L430/23.06.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscale Lege 175/2014
16.12.2014
431. L431/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 58 alineatele (4) și (10) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
de Senat
05.02.2015
432. L432/23.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.176 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
06.04.2016
433. L433/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
20.09.2016
434. L434/23.06.2014 Propunere legislativă privind stabilirea metodologiei de aprobare, arborare și folosire a steagurilor unităților administrativ-teritoriale Lege 141/2015
10.06.2015
435. L435/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
30.05.2018
436. L436/23.06.2014 Propunere legislativă privind tichetul de servicii destinat plății prestațiilor casnice la domiciliu și prestațiilor cu caracter ocazional sau sezonier respinsa
07.11.2018
437. L437/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor respinsa
17.02.2016
438. L438/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
13.10.2015
439. L439/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
04.11.2015
440. L440/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
10.06.2015
441. L441/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.137 alin.(1) din Codul Muncii - Legea nr.53/2003 - republicată Lege 97/2015
07.05.2015
442. L442/23.06.2014 Propunere legislativă privind combaterea faptelor, declarațiilor și acțiunilor de leznațiune respinsa
13.10.2015
443. L443/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare respinsa
13.10.2015
444. L444/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Capitolului IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
13.10.2015
445. L445/23.06.2014 Propunere legislativă privind transmiterea unui bun aflat în domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ teritoriale respinsa
15.06.2016
446. L446/03.07.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2014 Lege 105/2014
10.07.2014
447. L447/03.07.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 și 27 iunie 2014 Lege 106/2014
10.07.2014
448. L448/03.07.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 Lege 107/2014
10.07.2014
449. L449/18.08.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, a Legii petrolului nr.238/2004, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative Lege 127/2014
30.09.2014
450. L450/25.08.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlul de indemnizație pentru creșterea copilului Lege 126/2014
23.09.2014
451. L451/25.08.2014 Proiect de Lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii Lege 125/2014
23.09.2014
452. L452/09.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport precum și pentru modificarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc Lege 128/2014
08.10.2014
453. L453/09.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate respins
11.02.2015
454. L454/09.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Standardului Internațional Lista interzisă pentru anul 2014 Lege 129/2014
08.10.2014
455. L455/09.09.2014 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative Lege 164/2014
11.12.2014
456. L456/09.09.2014 Proiect de Lege privind transferul, cu title gratuit al pachetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a județului Timiș respins
13.06.2017
457. L457/09.09.2014 Proiect de Lege pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art.4 din Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora Lege 31/2015
09.03.2015
458. L458/09.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 Lege 162/2014
11.12.2014
459. L459/09.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică Lege 59/2015
26.05.2015
460. L460/09.09.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.55 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Lege 129/2015
03.06.2015
461. L461/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului Lege 32/2015
06.03.2015
462. L462/09.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 51/2015
19.03.2015
463. L463/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică Lege 68/2015
01.04.2015
464. L464/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 221/2015
24.07.2015
465. L465/09.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2014 privind aprobarea plății cotizației anuale a României ca Membru Asocial la Comitetul Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR) precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 163/2014
11.12.2014
466. L466/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță Lege 173/2015
29.06.2015
467. L467/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2014 pentru completarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România Lege 108/2015
14.05.2015
468. L468/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței Lege 117/2015
21.05.2015
469. L469/09.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 85/2015
21.04.2015
470. L470/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților Lege 75/2015
14.04.2015
471. L471/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă Lege 275/2015
11.11.2015
472. L472/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. Lege 39/2015
11.03.2015
473. L473/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea art.9 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Lege 86/2015
23.04.2015
474. L474/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(1) și (2) din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale Lege 66/2015
01.04.2015
475. L475/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Lege 19/2016
04.03.2016
476. L476/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 73/2015
14.04.2015
477. L477/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 152/2019
24.07.2019
478. L478/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România Lege 165/2015
24.06.2015
479. L479/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2014 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar Lege 6/2015
07.01.2015
480. L480/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcțiilor Lege 35/2015
11.03.2015
481. L481/09.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România Lege 14/2016
19.01.2016
482. L482/09.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2014 privind modificarea alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.7/2005 Lege 158/2015
22.06.2015
483. L483/09.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională Lege 142/2015
10.06.2015
484. L484/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice și de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Național, prin construirea și operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW adoptat
de Senat
01.10.2014
485. L485/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art.6 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice Lege 30/2015
09.03.2015
486. L486/09.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 Lege 174/2014
16.12.2014
487. L487/09.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Lege 43/2015
17.03.2015
488. L488/09.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov Lege 172/2015
29.06.2015
489. L489/09.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe Lege 48/2015
19.03.2015
490. L490/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 266/2015
06.11.2015
491. L491/09.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2014 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României adoptat
de Senat
08.12.2014
492. L492/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 61/2017
12.04.2017
493. L493/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora Lege 79/2015
17.04.2015
494. L494/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2014 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 Lege 228/2015
06.10.2015
495. L495/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 231/2016
22.11.2016
496. L496/09.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru interpretarea unor prevederi legale Lege 24/2015
09.03.2015
497. L497/09.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2014 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă Lege 28/2015
09.03.2015
498. L498/09.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea articolului 2 al Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 13/2015
24.02.2015
499. L499/09.09.2014 Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului nr.15 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 și semnat de România la 24 iunie 2013 Lege 157/2014
03.12.2014
500. L500/09.09.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind protecția mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse și activități de pe uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009 Lege 158/2014
03.12.2014
501. L501/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții respinsa
25.11.2015
502. L502/09.09.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul de pensii respinsa
09.03.2016
503. L503/09.09.2014 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcțiilor reprezentative pentru România respinsa
25.11.2015
504. L504/09.09.2014 Propunere legislativă privind declararea satelor Tărcaia și Grădinari, județul Bihor localități-martir adoptata
de Senat
03.03.2015
505. L505/09.09.2014 Propunere legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic respinsa
28.12.2016
506. L506/09.09.2014 Propunere legislativă privind decuplarea consumului de energie de creșterea economică a țării respinsa
09.12.2015
507. L507/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Lege 180/2015
30.06.2015
508. L508/09.09.2014 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
23.03.2021
509. L509/09.09.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele Metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare respinsa
30.03.2016
510. L510/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator respinsa
de Senat
25.02.2015
511. L511/09.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
11.11.2015
512. L512/09.09.2014 Propunere legislativă pentru abrogarea art.95 alin.(6), lit.k) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței respinsa
09.12.2015
513. L513/09.09.2014 Propunere legislativă privind plata unor sume personalului din învățământ respinsa
de Senat
25.02.2015
514. L514/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților respinsa
09.12.2015
515. L515/09.09.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.587 din Codul de Procedură Penală respinsa
de Senat
25.02.2015
516. L516/09.09.2014 Propunere legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere respinsa
18.11.2015
517. L517/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu respinsa
09.12.2015
518. L518/09.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică respinsa
21.02.2017
519. L519/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respinsa
07.10.2015
520. L520/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
25.02.2015
521. L521/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin (1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
de Senat
25.02.2015
522. L522/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate respinsa
31.10.2017
523. L523/09.09.2014 Propunere legislativă privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici și mijlocii respinsa
09.12.2015
524. L524/09.09.2014 Propunere legislativă privind declararea zilei de 21 mai Ziua poliției locale Lege 138/2015
08.06.2015
525. L525/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respinsa
28.06.2016
526. L526/09.09.2014 Propunere legislativă privind înființarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigație respinsa
04.11.2015
527. L527/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară respinsa
28.12.2016
528. L528/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală respinsa
09.03.2021
529. L529/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
16.03.2016
530. L530/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 325/2015
16.12.2015
531. L531/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.301 și art.308 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal Lege 193/2017
24.07.2017
532. L532/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice Lege 96/2015
07.05.2015
533. L533/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
28.03.2017
534. L534/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 57, alineatul (4) și a articolului 84, alineatul (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
30.03.2016
535. L535/09.09.2014 Propunere legislativă - Legea meșteșugarilor artizani respinsa
de Senat
25.02.2015
536. L536/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34 din 19 martie 2008, privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență Lege 132/2015
05.06.2015
537. L537/09.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece Lege 296/2015
25.11.2015
538. L538/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative respinsa
06.09.2016
539. L539/09.09.2014 Propunere legislativă privind interzicerea autonomiei teritoriale și a oricărei forme de secesionism respinsa
21.02.2017
540. L540/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsa
13.10.2015
541. L541/09.09.2014 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
de Senat
25.02.2015
542. L542/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice respinsa
13.10.2015
543. L543/09.09.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.140 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
30.03.2016
544. L544/09.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53 din 2003 privind Codul muncii respinsa
04.11.2015
545. L545/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
13.10.2015
546. L546/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol Lege 54/2017
10.04.2017
547. L547/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 indice 4 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
16.03.2016
548. L548/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni Lege 101/2015
07.05.2015
549. L549/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolelor 55 și 158 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 155/2015
18.06.2015
550. L550/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 177/2015
30.06.2015
551. L551/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.380/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice respinsa
06.09.2016
552. L552/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar respinsa
13.10.2015
553. L553/09.09.2014 Propunere legislativă privind grațierea unor pedepse privative de libertate respinsa
27.05.2020
554. L554/09.09.2014 Propunere legislativă privind jurământul de credință față de țară și popor al Președintelui României, al Primului-ministru, al miniștrilor și al celorlalți membri ai guvernului adoptata
de Senat
22.04.2015
555. L555/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată respinsa
04.11.2015
556. L556/09.09.2014 Propunere legislativă privind modificarea art.9 alin.(3) din Legea nr.287/2009 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.511 din 24 iulie 2009, modificată prin Legea nr.71/2011 și rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.427 din 17 iunie 2011 și în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.489 din 8 iulie 2011. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 505 din data de 15 iulie 2011 retrasa
de catre initiator
30.09.2014
557. L557/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.169 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 192/2015
07.07.2015
558. L558/09.09.2014 Propunere legislativă privind declararea satului Bicaciu, județul Bihor localitate-martir a luptei anticomuniste Lege 159/2015
22.06.2015
559. L559/09.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea forței de muncă respinsa
28.12.2016
560. L560/09.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
30.03.2016
561. L561/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români respinsa
25.11.2015
562. L562/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
11.05.2021
563. L563/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.89 din 29 august 2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Lege 202/2015
16.07.2015
564. L564/09.09.2014 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Juridice din România Lege 139/2015
10.06.2015
565. L565/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 Lege 224/2015
24.07.2015
566. L566/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe Lege 138/2014
15.10.2014
567. L567/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic Lege 133/2015
08.06.2015
568. L568/16.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2013 pe ordinea de zi
04.05.2016
569. L569/16.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2013 pe ordinea de zi
04.05.2016
570. L570/16.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 Lege 135/2016
07.07.2016
571. L571/16.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 Lege 136/2016
07.07.2016
572. L572/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 40 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor retrasa
de catre Senat
28.02.2017
573. L573/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor retrasa
de catre Senat
28.02.2017
574. L574/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor retrasa
de catre Senat
28.02.2017
575. L575/16.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea articolului 29 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor retrasa
de catre Senat
28.02.2017
576. L576/16.09.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată retrasa
de catre Senat
28.02.2017
577. L577/22.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Lege 44/2015
17.03.2015
578. L578/22.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române Lege 107/2015
14.05.2015
579. L579/22.09.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
de Senat
04.05.2015
580. L580/22.09.2014 Proiect de Lege privind securitatea cibernetică a României respins
de Senat
28.04.2015
581. L581/22.09.2014 Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Țărilor de Jos și Republica Portugheză privind crearea Forței de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007 Lege 148/2014
21.10.2014
582. L582/22.09.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii-gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014 Lege 147/2014
21.10.2014
583. L583/22.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 181/2014
29.12.2014
584. L584/29.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate Lege 232/2017
29.11.2017
585. L585/29.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne Lege 92/2015
23.04.2015
586. L586/29.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
06.09.2016
587. L587/18.11.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 53/2015
24.03.2015
588. L588/18.11.2014 Proiect de Lege privind stimularea investitorilor individuali - business angels Lege 120/2015
29.05.2015
589. L589/18.11.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie Lege 122/2015
29.05.2015
590. L590/18.11.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare Lege 81/2015
17.04.2015
591. L591/18.11.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Lege 196/2015
09.07.2015
592. L592/18.11.2014 Proiect de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative la comisii
08.03.2021
593. L593/18.11.2014 Proiect de Lege privind incubatoarele de afaceri Lege 102/2016
19.05.2016
594. L594/18.11.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 69/2015
02.04.2015
595. L595/18.11.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative Lege 64/2015
31.03.2015
596. L596/18.11.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi Lege 321/2015
11.12.2015
597. L597/18.11.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului Lege 49/2015
19.03.2015
598. L598/18.11.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii Lege 156/2015
22.06.2015
599. L599/18.11.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2014 pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate Lege 292/2015
20.11.2015
600. L600/18.11.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 125/2015
02.05.2015
601. L601/18.11.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi Lege 88/2015
23.04.2015
602. L602/18.11.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar - fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. Lege 47/2015
19.03.2015
603. L603/18.11.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative Lege 265/2015
06.11.2015
604. L604/18.11.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative Lege 237/2017
05.12.2017
605. L605/18.11.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015 Lege 185/2015
02.07.2015
606. L606/18.11.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2014 privind modificarea art.X alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 72/2015
03.04.2015
607. L607/18.11.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi Lege 116/2015
21.05.2015
608. L608/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
de Senat
04.05.2015
609. L609/18.11.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.258/2007 privind practica elevilor și studenților Lege 9/2015
07.01.2015
610. L610/18.11.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervențiile transfrontaliere în caz de urgențe medicale, semnat la Chișinău la 21 februarie 2014 Lege 166/2014
11.12.2014
611. L611/18.11.2014 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014 Lege 180/2014
16.12.2014
612. L612/18.11.2014 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013 Lege 176/2014
16.12.2014
613. L613/18.11.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Înțelegerii în domeniul securității sociale între Guvernul României și Guvernul Quebecului, semnată la Quebec la 19 noiembrie 2013 Lege 5/2015
07.01.2015
614. L614/18.11.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind măsuri de creștere a încrederii și securității, semnat la Kiev, la 10 martie 2014 Lege 173/2014
16.12.2014
615. L615/18.11.2014 Proiect de Lege pentru acceptarea jurisdicției obligatorii a Curții Internaționale de Justiție Lege 137/2015
08.06.2015
616. L616/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale publicată în Monitorul Oficial nr.18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, actualizată respinsa
de Senat
04.05.2015
617. L617/18.11.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală Lege 51/2016
10.04.2016
618. L618/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei respinsa
09.03.2016
619. L619/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsa
11.11.2015
620. L620/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea lit.f) a alin.(1) al art.21 al Ordonanței nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale Lege 201/2015
16.07.2015
621. L621/18.11.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice retrasa
de catre initiator
15.12.2014
622. L622/18.11.2014 Propunere legislativă privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia Lege 246/2017
07.12.2017
623. L623/18.11.2014 Propunere legislativă privind metodele de extracție a hidrocarburilor neconvenționale pe teritoriul României respinsa
de Senat
11.03.2015
624. L624/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.152 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
16.03.2016
625. L625/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
06.04.2016
626. L626/18.11.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
07.11.2018
627. L627/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun respinsa
06.09.2016
628. L628/18.11.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic adoptata
de Senat
04.03.2015
629. L629/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 respinsa
15.06.2016
630. L630/18.11.2014 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reabilitarea centrului istoric respinsa
09.12.2015
631. L631/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 și 14 indice 2 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere respinsa
de Senat
04.03.2015
632. L632/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.229 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
09.03.2016
633. L633/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.287/2009 republicată privind Codul civil respinsa
09.12.2015
634. L634/18.11.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă și a Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respinsa
09.12.2015
635. L635/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.25 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative respinsa
de Senat
15.02.2021
636. L636/18.11.2014 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European adoptata
de Senat
22.04.2015
637. L637/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
04.11.2015
638. L638/18.11.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
de Senat
04.03.2015
639. L639/18.11.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
30.03.2016
640. L640/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
09.12.2015
641. L641/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea respinsa
18.11.2015
642. L642/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României respinsa
28.12.2016
643. L643/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură respinsa
09.12.2015
644. L644/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor Lege 252/2015
02.11.2015
645. L645/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.18 și art.20 din Legea nr.272/2004 privind protecția și drepturile copilului - republicată Lege 52/2016
30.03.2016
646. L646/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general Lege 111/2015
14.05.2015
647. L647/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
30.06.2015
648. L648/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
06.09.2016
649. L649/18.11.2014 Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și al altor acte normative respinsa
21.02.2017
650. L650/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România respinsa
25.11.2015
651. L651/18.11.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal respinsa
de Senat
04.03.2015
652. L652/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice raport
depus
23.04.2015
653. L653/18.11.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal respinsa
de Senat
04.03.2015
654. L654/18.11.2014 Propunere legislativă privind instituirea unor drepturi pentru personalul care a participat la acțiuni militare în afara teritoriului statului român respinsa
13.10.2015
655. L655/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respinsa
19.04.2017
656. L656/18.11.2014 Propunere legislativă pentru interpretarea art.175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în categoria funcționarilor publici, în înțelesul Codului penal, a parlamentarilor și a Președintelui României respinsa
27.05.2020
657. L657/18.11.2014 Propunere legislativă privind buletinul de vot și procedura de vot în vederea prevenirii și combaterii fraudei electorale adoptata
de Senat
22.04.2015
658. L658/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Art.17 și 25 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri Lege 171/2017
14.07.2017
659. L659/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
10.06.2015
660. L660/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.34 alin.(2) din Legea nr.82/1991 a contabilității respinsa
04.11.2015
661. L661/18.11.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României respinsa
25.11.2015
662. L662/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respinsa
18.11.2015
663. L663/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 și 47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsa
19.09.2017
664. L664/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
02.03.2016
665. L665/18.11.2014 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.69 din 2000 a educației fizice și sportului respinsa
30.05.2018
666. L666/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
06.05.2015
667. L667/18.11.2014 Propunere legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum și dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă respinsa
03.04.2019
668. L668/18.11.2014 Propunere legislativă privind siguranța în unitățile de învățământ respinsa
26.09.2017
669. L669/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice respinsa
13.10.2015
670. L670/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul asistenței sociale respinsa
11.11.2015
671. L671/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.25 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor respinsa
11.11.2015
672. L672/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat respinsa
14.02.2017
673. L673/18.11.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România respinsa
de Senat
04.03.2015
674. L674/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.11 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respinsa
07.10.2015
675. L675/18.11.2014 Propunere legislativă - Legea traducătorilor și interpreților respinsa
19.04.2017
676. L676/18.11.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respinsa
07.10.2015
677. L677/18.11.2014 Propunere legislativă privind solicitarea, constituirea și administrarea garanțiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum și pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative respinsa
25.11.2015
678. L678/2014 Propunere legislativă pentru completarea prevederilor Ordinul nr.290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. respinsa
11.11.2015
679. L679/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 respinsa
28.12.2016
680. L680/18.11.2014 Propunere legislativă privind acordarea unui sprijin material pentru nou-născuți și încurajarea prezentării la consultațiile prenatale respinsa
11.11.2015
681. L681/18.11.2014 Propunere legislativă privind intabularea patrimoniului aparținând unităților administrativ - teritoriale, autorităților și instituțiilor publice respinsa
09.12.2015
682. L682/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
13.10.2015
683. L683/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
21.02.2017
684. L684/18.11.2014 Propunere legislativă pentru completarea articolului 11 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respinsa
07.10.2015
685. L685/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 58 din Legea nr.24/2000- privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative respinsa
19.04.2017
686. L686/18.11.2014 Propunere legislativă pentru impozitarea veniturilor rezultate din cesiunea creanțelor bancare respinsa
09.12.2015
687. L687/18.11.2014 Propunere legislativă pentru memoria și condamnarea totalitarismului comunist retrasa
de catre initiator
04.03.2015
688. L688/18.11.2014 Propunere legislativă privind modificarea art.9 alin.(3) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil respinsa
04.11.2015
689. L689/24.11.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative la comisii
24.11.2014
690. L690/24.11.2014 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (3) al articolului 91 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
de Senat
27.04.2015
691. L691/24.11.2014 Propunere legislativă privind modificarea art.262 alineatul (3) din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 11/2017
03.03.2017
692. L692/24.11.2014 Propunere legislativă privind modificarea art.18 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
30.03.2015
693. L693/24.11.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale în vederea punerii de acord cu Deciziile Curții Constituționale nr.53/2011, 54/2011 și 738/2012 respinsa
de Senat
21.09.2015
694. L694/24.11.2014 Propunere legislativă privind completarea art.26 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
de Senat
18.05.2015
695. L695/24.11.2014 Propunere legislativă privind modificarea art.67 alin.(4) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
de Senat
27.04.2015
696. L696/24.11.2014 Propunere legislativă privind completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
25.02.2015
697. L697/24.11.2014 Propunere legislativă privind completarea art.99 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
18.05.2015
698. L698/24.11.2014 Propunere legislativă privind modificarea articolului 356, alineatul (3), din Legea Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
25.02.2015
699. L699/24.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
de Senat
27.04.2015
700. L700/24.11.2014 Propunere legislativă privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală respinsa
de Senat
10.10.2017
701. L701/24.11.2014 Propunere legislativă privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative respinsa
de Senat
27.04.2015
702. L702/24.11.2014 Propunere legislativă privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative respinsa
de Senat
30.03.2015
703. L703/24.11.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar-îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014 Lege 179/2014
16.12.2014
704. L704/24.11.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 Lege 172/2014
16.12.2014
705. L705/24.11.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014 Lege 177/2014
16.12.2014
706. L706/24.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.28 din 25 martie1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale respinsa
28.06.2016
707. L707/24.11.2014 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Naționale a Iei Românești respinsa
11.11.2015
708. L708/24.11.2014 Propunere legislativă privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere respinsa
28.12.2016
709. L709/24.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.62 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura adoptata
de Senat
04.03.2015
710. L710/24.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea anexei din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor respinsa
11.11.2015
711. L711/24.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.41 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare respinsa
25.11.2015
712. L712/24.11.2014 Propunere legislativă privind reglementarea meseriei de asistent-supraveghetor în ciclul preșcolar de învățământ respinsa
28.06.2016
713. L713/24.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 261/2015
03.11.2015
714. L714/24.11.2014 Propunere legislativă privind votul prin corespondență, exercitat de cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara granițelor țării respinsa
28.10.2015
715. L715/24.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.29 alin.(11) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și a art.45 alin.(4) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
11.05.2021
716. L716/24.11.2014 Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
04.11.2015
717. L717/02.12.2014 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 184/2014
29.12.2014
718. L718/02.12.2014 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit Lege 276/2015
12.11.2015
719. L719/02.12.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949, referitor la adoptarea unui semn distinctiv adițional (Protocolul III), adoptat la Geneva, la 8 decembrie 2005 Lege 21/2015
09.03.2015
720. L720/02.12.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigație prin satelit, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2013 Lege 7/2015
07.01.2015
721. L721/02.12.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010 Lege 8/2015
07.01.2015
722. L722/02.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare respinsa
21.02.2017
723. L723/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social Lege 222/2015
24.07.2015
724. L724/02.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea Lege 130/2015
03.06.2015
725. L725/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Art.29 din Legea nr.35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare adoptata
de Senat
22.04.2015
726. L726/02.12.2014 Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea respinsa
27.09.2016
727. L727/02.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului "Schi în România" respinsa
04.11.2015
728. L728/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) și Art.14, alin.(4), lit.a. respinsa
04.11.2015
729. L729/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(2) din Legea nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 ? 31 decembrie 1961 Lege 80/2015
17.04.2015
730. L730/02.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor respinsa
21.02.2017
731. L731/02.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
08.06.2016
732. L732/02.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.296 indice 22 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
16.03.2016
733. L733/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Art.27 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României adoptata
de Senat
22.04.2015
734. L734/2014 Propunere legislativă de completare și modificare a alineatului 5 al articolului 56 din Legea nr.283/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare respinsa
06.09.2016
735. L735/02.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
08.06.2016
736. L736/02.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 Lege 129/2016
07.07.2016
737. L737/02.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 Lege 130/2016
07.07.2016
738. L738/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și a Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială retrasa
de catre Senat
28.02.2017
739. L739/08.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispozițiile Legii privind finanțele publice nr.500/2002 și ale Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 Lege 41/2015
17.03.2015
740. L740/08.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative și pentru aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) Lege 73/2016
28.07.2016
741. L741/08.12.2014 Proiect de Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum și a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranță Maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.359(92) din 21 iunie 2013 Lege 17/2015
03.03.2015
742. L742/08.12.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013 Lege 19/2015
03.03.2015
743. L743/13.12.2014 Proiectul Legii - Legea bugetului de stat pe anul 2015 Lege 186/2014
29.12.2014
744. L744/13.12.2014 Proiectul Legii - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 Lege 187/2014
29.12.2014
745. L745/15.12.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate Lege 167/2015
29.06.2015
746. L746/15.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 Lege 182/2014
29.12.2014
747. L747/15.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 Lege 20/2015
06.03.2015
748. L748/15.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2014 privind modificarea art.VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare Lege 78/2015
17.04.2015
749. L749/15.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 Lege 121/2015
29.05.2015
750. L750/15.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative Lege 77/2015
17.04.2015
751. L751/15.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane Lege 98/2015
07.05.2015
752. L752/15.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 75/2016
28.04.2016
753. L753/15.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la București la 24 decembrie 2013, și a amendamentului convenit prin Contractul de finanțare amendat și reconfirmat, semnat la București la 16 mai 2014, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la București la 24 decembrie 2013 Lege 18/2015
03.03.2015
754. L754/15.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare Lege 131/2016
07.07.2016
755. L755/15.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 Lege 132/2016
07.07.2016
756. L756/15.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea art.24 alineatul (4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificări ulterioare Lege 90/2015
23.04.2015

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 3 decembrie 2021, 18:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro