Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2015

Numar înregistrari gasite: 689
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/03.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor retrasa
de catre Senat
28.02.2017
2. L2/09.02.2015 Proiect de Lege privind administratorii de fonduri de investiții alternative Lege 74/2015
14.04.2015
3. L3/09.02.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului Lege 152/2015
18.06.2015
4. L4/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2014 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România Lege 93/2015
23.04.2015
5. L5/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale Lege 263/2015
06.11.2015
6. L6/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital Lege 268/2015
06.11.2015
7. L7/09.02.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.84 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative și a art.23 alin.(1) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat Lege 87/2015
23.04.2015
8. L8/09.02.2015 Proiect de Lege privind modificarea art.12 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie Lege 161/2015
24.06.2015
9. L9/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 adoptat
de Senat
18.03.2015
10. L10/09.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare Lege 110/2015
14.05.2015
11. L11/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2014 privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din Domeniul Cercetării și al Educației (Transeuropean Research and Education Network Association-TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale Lege 106/2015
14.05.2015
12. L12/09.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 178/2015
30.06.2015
13. L13/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Lege 179/2015
30.06.2015
14. L14/09.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2015 privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 160/2015
22.06.2015
15. L15/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2015 pentru completarea art.35 indice 1 din Legea poliției locale nr.155/2010 Lege 128/2015
03.06.2015
16. L16/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora Lege 353/2015
23.12.2015
17. L17/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială Lege 162/2015
24.06.2015
18. L18/09.02.2015 Proiectul Legii prvind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale Lege 166/2015
24.06.2015
19. L19/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 126/2015
03.06.2015
20. L20/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 105/2015
14.05.2015
21. L21/09.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 71/2015
03.04.2015
22. L22/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 144/2015
12.06.2015
23. L23/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 112/2015
14.05.2015
24. L24/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgentă și al apărării împotriva incendiilor Lege 170/2015
29.06.2015
25. L25/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Lege 267/2015
06.11.2015
26. L26/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare și modificarea unor acte normative Lege 124/2015
29.05.2015
27. L27/09.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din Hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr.1 din 5 iulie 2005 și Moldovan și alții împotriva României nr.2 din 12 iulie 2005 Lege 146/2015
12.06.2015
28. L28/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertifit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 adoptat
de Senat
11.03.2015
29. L29/09.02.2015 Propunere legislativă - Legea Tăcerii respinsa
25.11.2015
30. L30/09.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă Lege 195/2015
07.07.2015
31. L31/09.02.2015 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale respinsa
20.09.2016
32. L32/09.02.2015 Propunere legislativă privind cinematografia respinsa
10.02.2021
33. L33/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală respinsa
04.11.2015
34. L34/09.02.2015 Propunere legislativă privind stabilirea nivelului redevențelor petroliere și miniere din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor respinsa
26.09.2017
35. L35/09.02.2015 Propunere legislativă pentru stimularea investițiilor străine directe în România respinsa
21.02.2017
36. L36/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 20/2016
04.03.2016
37. L37/09.02.2015 Propunere legislativă privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsa
04.11.2015
38. L38/09.02.2015 Propunere legislativă pentru stimularea formării profesionale pe lângă întreprinderile private respinsa
13.10.2015
39. L39/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative respinsa
de Senat
15.02.2021
40. L40/09.02.2015 Propunere legislativă privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011, rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ, aprobată prin Legea nr.221/2008, a prevederilor Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.330/2009, Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.284/2010 și Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice Lege 85/2016
29.04.2016
41. L41/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România respinsa
25.11.2015
42. L42/09.02.2015 Propunere legislativă pentru stimularea natalității respinsa
11.11.2015
43. L43/09.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ respinsa
30.05.2018
44. L44/09.02.2015 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei limbii bulgare Lege 100/2015
07.05.2015
45. L45/09.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale adoptata
de Senat
04.05.2015
46. L46/09.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
de Senat
15.04.2015
47. L47/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 303/2015
27.11.2015
48. L48/09.02.2015 Propunere legislativă privind standardizarea națională Lege 163/2015
24.06.2015
49. L49/09.02.2015 Propunere legislativă pentru completare Art.39, Art.293 și Art.294 din OUG 34/2006, actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
09.12.2015
50. L50/09.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor respinsa
08.06.2016
51. L51/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
20.09.2016
52. L52/09.02.2015 Propunere legislativă privind reglementarea parteneriatului civil respinsa
09.12.2015
53. L53/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
16.03.2016
54. L54/09.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Codului Fiscal respinsa
30.03.2016
55. L55/09.02.2015 Propunere legislativă privind acordarea de periuțe și paste de dinți preșcolarilor și elevilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat respinsa
11.11.2015
56. L56/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 respinsa
25.11.2015
57. L57/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare. respinsa
11.11.2015
58. L58/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
20.09.2016
59. L59/09.02.2015 Propunere legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Romanesti in strainatate Lege 86/2016
03.05.2016
60. L60/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.46 din Legea 14/2003, Legea partidelor politice, republicată respinsa
de Senat
28.04.2015
61. L61/09.02.2015 Propunere legislativă privind completarea Art.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003 respinsa
de Senat
28.04.2015
62. L62/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 193/2015
07.07.2015
63. L63/09.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare Lege 140/2015
10.06.2015
64. L64/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Art.10 pct.2^5 din Legea nr.152/1998, republicată, privind inființarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, astfel cum a fost modificată prin O.G. nr. 6/2014 respinsa
06.04.2016
65. L65/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
06.09.2016
66. L66/09.02.2015 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
13.10.2015
67. L67/09.02.2015 Propunere legislativă privind medicina școlară respinsa
26.09.2018
68. L68/09.02.2015 Propunere legislativă privind etichetarea produselor alimentare care conțin gluten și/sau lactoză respinsa
09.03.2016
69. L69/09.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea apiculturii nr.383/2014 respinsa
21.10.2015
70. L70/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii pomiculturii nr.348/2003 Lege 131/2015
05.06.2015
71. L71/09.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsa
26.09.2017
72. L72/09.02.2015 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României respinsa
28.10.2015
73. L73/09.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
28.12.2016
74. L74/09.02.2015 Propunere legislativă privind modificarea ORDONANȚEI nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial cu numarul 542 din data de 1 septembrie 2001 cu modificările și completările ulterioare Lege 258/2015
03.11.2015
75. L75/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 respinsa
30.05.2018
76. L76/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 91/2015
23.04.2015
77. L77/09.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsa
09.12.2015
78. L78/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Legea nr.260/2004, privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată adoptata
de Senat
18.03.2015
79. L79/09.02.2015 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut Lege 229/2016
17.11.2016
80. L80/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
14.02.2017
81. L81/09.02.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
08.06.2016
82. L82/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea LEGII nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
09.03.2016
83. L83/16.02.2015 Proiect de Lege privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice Lege 225/2015
24.07.2015
84. L84/16.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală respinsa
27.05.2020
85. L85/16.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
30.03.2016
86. L86/16.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
09.12.2015
87. L87/16.02.2015 Propunere legislativă modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localitaților urbane și rurale respinsa
09.12.2015
88. L88/16.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind noul Cod penal respinsa
de Senat
28.04.2015
89. L89/16.02.2015 Propunere legislativă privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997. Lege 246/2016
05.12.2016
90. L90/16.02.2015 Propunere legislativă pentru instituirea unor măsuri de protecție a minorilor respinsa
28.06.2016
91. L91/16.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea articolului 16 din Legea nr.383/2013 a apiculturii respinsa
15.06.2016
92. L92/16.02.2015 Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România respinsa
21.03.2017
93. L93/16.02.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală respinsa
de Senat
28.04.2015
94. L94/16.02.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsa
30.05.2017
95. L95/23.02.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală adoptat
de Senat
11.05.2015
96. L96/23.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 174/2015
30.06.2015
97. L97/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice, republicată respinsa
de Senat
04.05.2015
98. L98/23.02.2015 Propunere legislativă privind acordarea de vouchere culturale respinsa
18.05.2021
99. L99/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol respinsa
25.11.2015
100. L100/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă respinsa
08.06.2016
101. L101/23.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 135/2010 privind Noul Cod de Procedură Penală, publicată în Monitorul Oficial nr.486 din 15 iulie 2010, în vigoare din 1 februarie 2014 respinsa
28.02.2017
102. L102/23.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
04.11.2015
103. L103/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art. 140 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
30.03.2016
104. L104/23.02.2015 Propunere legislativă - Lege pentru instituirea Zilei Creației Populare Românești. respinsa
28.06.2016
105. L105/23.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Art.7 din Legea nr.60 din 1991 (republicată) respinsa
25.11.2015
106. L106/23.02.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare respinsa
25.04.2017
107. L107/02.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Lege 127/2015
03.06.2015
108. L108/02.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare Lege 82/2015
17.04.2015
109. L109/02.03.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației la comisii
02.03.2015
110. L110/09.03.2015 Proiect de Lege privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 95/2015
30.04.2015
111. L111/16.03.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției și Ministerului Public la organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 262/2015
03.11.2015
112. L112/16.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și alte măsuri Lege 171/2015
29.06.2015
113. L113/16.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.534 din 22 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
04.05.2015
114. L114/16.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale respinsa
de Senat
15.04.2015
115. L115/16.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi respinsa
de Senat
15.04.2015
116. L116/16.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale în reexaminare
10.04.2019
117. L117/16.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale Lege 118/2015
21.05.2015
118. L118/16.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.73/1993, pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ respinsa
de Senat
04.05.2015
119. L119/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
de Senat
18.05.2015
120. L120/23.03.2015 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Management în Sănătate respinsa
de Senat
15.06.2015
121. L121/23.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea și proiectului de lege privind normativele de personal pentru unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice respinsa
de Senat
18.05.2015
122. L122/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 respinsa
de Senat
02.12.2019
123. L123/23.03.2015 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și furnizarea de servicii mass-media audiovizuale respinsa
de Senat
29.06.2015
124. L124/30.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale Lege 76/2015
17.04.2015
125. L125/30.03.2015 Propunere legislativă pentru stimularea elitelor cercetării științifice respinsa
de Senat
04.05.2015
126. L126/30.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale Lege 200/2015
16.07.2015
127. L127/30.03.2015 Proiect de Lege privind Codul fiscal Lege 227/2015
08.09.2015
128. L128/30.03.2015 Proiect de Lege privind Codul de procedură fiscală Lege 207/2015
20.07.2015
129. L129/30.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 104/2015
14.05.2015
130. L130/30.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
20.09.2016
131. L131/30.03.2015 Propunere legislativă pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 115/2015
19.05.2015
132. L132/31.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolelor 21 și 24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor Lege 356/2015
23.12.2015
133. L133/31.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor retrasa
de catre Senat
28.02.2017
134. L134/31.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea art.24 din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor respinsa
07.04.2015
135. L135/07.04.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii partidelor politice nr.14/2003 Lege 114/2015
19.05.2015
136. L136/15.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă Lege 154/2015
18.06.2015
137. L137/15.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.20 alin.(1) din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 242/2015
21.10.2015
138. L138/15.04.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare Lege 269/2015
06.11.2015
139. L139/15.04.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice adoptat
de Senat
03.06.2015
140. L140/15.04.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Lege 187/2015
02.07.2015
141. L141/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 153/2015
18.06.2015
142. L142/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 18 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
18.05.2015
143. L143/15.04.2015 Propunere legislativă privind modificarea Legii Educației Naționale 1/2011 respinsa
de Senat
29.06.2015
144. L144/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
29.06.2015
145. L145/15.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea articolului 68 al Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
18.05.2015
146. L146/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii adoptata
de Senat
02.09.2015
147. L147/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță respinsa
06.04.2016
148. L148/15.04.2015 Propunere legislativă privind răspunderea ministerială respinsa
20.09.2016
149. L149/15.04.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 25/2017
24.03.2017
150. L150/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 69 a educației fizice și sportului din 9 mai 2000 Lege 194/2015
07.07.2015
151. L151/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
14.02.2017
152. L152/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii respinsa
15.06.2016
153. L153/15.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea Art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală respinsa
de Senat
29.06.2015
154. L154/15.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.13, din Ordonanța Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012 Lege 187/2017
24.07.2017
155. L155/15.04.2015 Propunere legislativă privind abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 respinsa
08.06.2016
156. L156/15.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
de Senat
15.06.2015
157. L157/15.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art. 139 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii respinsa
06.09.2016
158. L158/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art. 16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013 respinsa
15.06.2016
159. L159/15.04.2015 Propunere legislativă privind modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. respinsa
20.09.2016
160. L160/15.04.2015 Propunere legislativă privind modificarea art.109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 222/2016
17.11.2016
161. L161/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 5 al Legii nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. respinsa
de Senat
03.06.2015
162. L162/15.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea Art. 13, alin.(2), din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor respinsa
15.06.2016
163. L163/15.04.2015 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată. respinsa
de Senat
13.05.2015
164. L164/15.04.2015 Propunere legislativă pentru reducerea consumului băuturilor carbogazoase de către minorii cu vârsta de pâna la 16 ani respinsa
09.03.2016
165. L165/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice respinsa
08.06.2016
166. L166/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
09.03.2016
167. L167/15.04.2015 Propunere legislativă privind modificarea reglementărilor Legii nr.94/2014 pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță respinsa
06.04.2016
168. L168/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată. Lege 259/2015
03.11.2015
169. L169/15.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
13.10.2015
170. L170/15.04.2015 Propunere legislativă pentru creșterea transparenței în utilizarea finanțelor publice respinsa
08.06.2016
171. L171/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. respinsa
15.06.2016
172. L172/15.04.2015 Propunere legislativă - Legea Turismului respinsa
28.12.2016
173. L173/15.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 160/2017
30.06.2017
174. L174/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art. 2 alin.(3) din Ordonanța de urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor Lege 66/2016
19.04.2016
175. L175/15.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art. 160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
16.03.2016
176. L176/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 6 indice 2 din Ordonanța Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică respinsa
06.09.2016
177. L177/15.04.2015 Propunere legislativă privind fondul de garantare a asiguraților Lege 213/2015
21.07.2015
178. L178/20.04.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate Lege 37/2016
22.03.2016
179. L179/20.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art. 10 din ordinul Ministerului Sănătății nr. 386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 respinsa
13.10.2015
180. L180/20.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Art. 48, alin.(1) și (2), din Legea nr.67/2004 din 25 martie 2004 (Republicată) pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
21.02.2017
181. L181/20.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013 Lege 280/2015
18.11.2015
182. L182/20.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art.II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală. respinsa
09.03.2016
183. L183/20.04.2015 Propunere legislativă pentru eliminarea inegalităților salariale rezultate în urma aplicării Legii nr.118/2010 în cadrul instituțiilor bugetare respinsa
28.12.2016
184. L184/27.04.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Internațională de Poliție Criminală - INTERPOL privind privilegiile și imunitățile participanților la cea de-a 43-a Conferință Regională Europeană a Organizației Internaționale de Poliție Criminală - INTERPOL de la București, încheiat prin schimb de scrisori semnate la 30 ianuarie 2015 la București și la 25 februarie 2015 la Lyon Lege 94/2015
30.04.2015
185. L185/27.04.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Legea nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" Lege 232/2015
07.10.2015
186. L186/27.04.2015 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.260/2012 a Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr.924/2009 Lege 231/2015
07.10.2015
187. L187/27.04.2015 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Bethlehem la 24 decembrie 2013 Lege 169/2015
29.06.2015
188. L188/27.04.2015 Proiect de Lege privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerembursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010 Lege 175/2015
30.06.2015
189. L189/27.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului respinsa
de Senat
15.06.2015
190. L190/27.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor respinsa
de Senat
21.09.2015
191. L191/27.04.2015 Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului Adițional referitor la plângerile colective încheiat la Strasbourg la 9 noiembrie 1995 la Carta Socială Europeană deschisă spre semnare la Torino la 18 octombrie 1961 respinsa
de Senat
24.06.2015
192. L192/27.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului respinsa
de Senat
15.06.2015
193. L193/27.04.2015 Propunere legislativă privind negocierile colective de muncă respinsa
de Senat
29.06.2015
194. L194/27.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.62 alin.(2) indice 3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
30.03.2016
195. L195/27.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art. III din Legea nr. 122/2014 pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" respinsa
15.06.2016
196. L196/27.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014 respinsa
06.09.2016
197. L197/27.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 156/2018
29.06.2018
198. L198/27.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare respinsa
de Senat
16.06.2015
199. L199/27.04.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 272/2015
10.11.2015
200. L200/27.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
30.03.2016
201. L201/27.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii respinsa
15.06.2016
202. L202/27.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161/2003 actualizată, capitolul III, secțiunea a 2-a, "Incompatibilități privind calitatea de parlamentar". Lege 87/2017
28.04.2017
203. L203/29.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 Lege 357/2015
23.12.2015
204. L204/04.05.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 186/2015
02.07.2015
205. L205/04.05.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război Lege 240/2015
20.10.2015
206. L206/04.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore. respinsa
08.06.2016
207. L207/04.05.2015 Propunere legislativă privind conflictele de muncă respinsa
28.12.2016
208. L208/04.05.2015 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân Lege 273/2015
11.11.2015
209. L209/04.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea dispozițiilor Legii 202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României respinsa
15.06.2016
210. L210/04.05.2015 Propunere legislativă privind declararea zilei de 19 februarie - "Ziua Brâncuși" ca sărbătoare națională Lege 305/2015
02.12.2015
211. L211/04.05.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței Lege 78/2017
26.04.2017
212. L212/11.05.2015 Proiect de Lege privind pensiile militare de stat Lege 223/2015
24.07.2015
213. L213/11.05.2015 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene Lege 188/2015
02.07.2015
214. L214/11.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României Lege 189/2015
02.07.2015
215. L215/11.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea dispozițiilor Legii educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011 respinsa
de Senat
15.06.2015
216. L216/11.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
29.06.2015
217. L217/11.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea literei h indice 1 a alin.(2) de la art.9 din Legea privind Statutul aleșilor locali nr.393/2004 introdusă prin art.1 pct.3 din Legea nr.249/2006 respinsa
de Senat
29.06.2015
218. L218/11.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35 din 13 martie 1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului respinsa
de Senat
15.06.2015
219. L219/11.05.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de România la Varșovia la 25 noiembrie 2014, pentru modificarea Convenției privind organizarea și activitatea Bancii Internaționale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990) și a Statutului Băncii Internaționale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990), semnate la Moscova la 22 octombrie 1963 Lege 176/2015
30.06.2015
220. L220/11.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.20 din Legea audiovizualului nr.402/2002 Lege 211/2015
21.07.2015
221. L221/11.05.2015 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - ca sărbătoare națională respinsa
06.09.2016
222. L222/11.05.2015 Propunere legislativă pentru înființarea Colegiului Bijutierilor din România respinsa
13.10.2015
223. L223/11.05.2015 Propunere legislativă cu privire la prestarea de sevicii și acte medicale la cererea pacientului, în spitalele publice adoptata
de Senat
09.06.2015
224. L224/11.05.2015 Propunere legislativă privind achizițiile publice verzi Lege 69/2016
25.04.2016
225. L225/11.05.2015 Propunere legislativă privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului Lege 274/2015
11.11.2015
226. L226/11.05.2015 Propunere legislativă privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice respinsa
08.06.2016
227. L227/11.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completare Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
06.09.2016
228. L228/11.05.2015 Propunere legislativă privind modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată respinsa
15.06.2016
229. L229/11.05.2015 Propunere legislativă privind modificarea art.11 din Legea Cetățeniei Române nr.21/1991 respinsa
06.04.2016
230. L230/11.05.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea art.120 din Ordonanța de urgență nr.99/2006 respinsa
14.02.2017
231. L231/11.05.2015 Propunere legislativă privind asociațiile de elevi respinsa
28.12.2016
232. L232/11.05.2015 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Limbii Maghiare Lege 279/2015
12.11.2015
233. L233/11.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
28.03.2017
234. L234/18.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule respins
07.06.2017
235. L235/18.05.2015 Proiect de Lege privind anularea unor obligații fiscale Lege 209/2015
20.07.2015
236. L236/18.05.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Lege 14/2017
17.03.2017
237. L237/18.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 19 indice 4 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
06.04.2016
238. L238/18.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art. 287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
06.04.2016
239. L239/18.05.2015 Propunere legislativă privind modificarea alin. 4 al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav". Lege 228/2016
17.11.2016
240. L240/18.05.2015 Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Ororilor Comunismului în România Lege 157/2019
25.07.2019
241. L241/18.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri respinsa
06.04.2016
242. L242/18.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope respinsa
06.04.2016
243. L243/18.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr.226/2009 respinsa
06.04.2016
244. L244/18.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice respinsa
09.03.2016
245. L245/18.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.68 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsa
21.02.2017
246. L246/18.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.321 din 15 octombrie 2009 privind comercializarea produselor alimentare respinsa
10.05.2016
247. L247/18.05.2015 Propunere legislativă privind recuperarea datoriilor istorice ale unor state față de România respinsa
21.02.2017
248. L248/18.05.2015 Propunere legislativă privind "Primul loc de muncă" respinsa
07.11.2018
249. L249/18.05.2015 Propunere legislativă privind acordarea pensiei de serviciu pentru membrii personalului diplomatic și consular Lege 216/2015
21.07.2015
250. L250/18.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, cu modificările ulterioare Lege 215/2015
21.07.2015
251. L251/18.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 324/2015
16.12.2015
252. L252/18.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții respinsa
28.02.2017
253. L253/18.05.2015 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon retrasa
de catre initiator
08.06.2015
254. L254/26.05.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice Lege 244/2015
26.10.2015
255. L255/26.05.2015 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.240/2013 pentru realizarea capabilității operaționale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene" Lege 190/2015
02.07.2015
256. L256/26.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(5) din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor Lege 257/2015
03.11.2015
257. L257/26.05.2015 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 182/2015
30.06.2015
258. L258/26.05.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2015 privind acordarea unui împrumut Societății "Complexul Energetic Hunedoara S.A." din venituri rezultate din privatizare Lege 255/2015
02.11.2015
259. L259/26.05.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susținerii cheltuielilor de întreținere și funcționare a Formațiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătății și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății Lege 239/2015
20.10.2015
260. L260/26.05.2015 Proiect de Lege privind planificarea apărării Lege 203/2015
16.07.2015
261. L261/26.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea articolului 20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
22.12.2015
262. L262/26.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
28.03.2017
263. L263/26.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
06.04.2016
264. L264/26.05.2015 Propunere legislativă privind acordarea unor beneficii sub formă de tichete sociale, în vederea creșterii accesului și prezenței în învățământul preșcolar a copiilor dezavantajați Lege 248/2015
28.10.2015
265. L265/26.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic respinsa
08.06.2016
266. L266/26.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea art. 62 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
06.04.2016
267. L267/26.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
02.03.2016
268. L268/26.05.2015 Propunere legislativă privind abatoarele mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii respinsa
28.12.2016
269. L269/26.05.2015 Propunere legislativă pentru condamnarea totalitarismului comunist și pentru cultivarea memoriei naționale antitotalitare respinsa
10.02.2021
270. L270/26.05.2015 Propunere legislativă privind reglementarea creanțelor cesionate respinsa
18.05.2021
271. L271/26.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respinsa
28.12.2016
272. L272/26.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal respinsa
16.03.2021
273. L273/26.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare, republicată respinsa
20.09.2016
274. L274/26.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 113/2016
27.05.2016
275. L275/26.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
28.12.2016
276. L276/26.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările și completările ulterioare Lege 283/2015
18.11.2015
277. L277/26.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
20.09.2016
278. L278/27.05.2015 Propunere legislativă privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente Lege 208/2015
20.07.2015
279. L279/02.06.2015 Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale Lege 203/2018
20.07.2018
280. L280/02.06.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de război, semnat la București la 6 octombrie 2014 Lege 204/2015
16.07.2015
281. L281/02.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României, aprobat prin Legea nr.35/1990 Lege 226/2015
24.07.2015
282. L282/02.06.2015 Propunere legislativă privind modificarea art.13 din Legea audiovizualului nr.504/2002 respinsa
de Senat
21.09.2015
283. L283/02.06.2015 Propunere legislativă privind pensiile militare de stat respinsa
08.06.2016
284. L284/02.06.2015 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 Legea pensiilor, republicată. respinsa
06.09.2016
285. L285/02.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război Lege 334/2015
18.12.2015
286. L286/02.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile respinsa
13.10.2015
287. L287/02.06.2015 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar respinsa
30.05.2018
288. L288/02.06.2015 Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale respinsa
06.09.2016
289. L289/02.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole Lege 285/2015
19.11.2015
290. L290/02.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012 respinsa
10.02.2021
291. L291/02.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 220/2015
23.07.2015
292. L292/08.06.2015 Proiect de Lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Sechestrate și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 318/2015
11.12.2015
293. L293/08.06.2015 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor și a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase respins
21.02.2017
294. L294/08.06.2015 Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz Lege 212/2015
21.07.2015
295. L295/08.06.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 16/2016
29.02.2016
296. L296/08.06.2015 Propunere legislativă privind completarea unor prevederi ale Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și a unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului lege
declarata
neconstitutionala
10.04.2017
297. L297/08.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.69 a Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
de Senat
21.09.2015
298. L298/15.06.2015 Proiect de Lege privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare Lege 237/2015
19.10.2015
299. L299/15.06.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 210/2015
21.07.2015
300. L300/15.06.2015 Proiect de Lege privind redresarea și rezoluția asigurătorilor Lege 246/2015
26.10.2015
301. L301/15.06.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2015 privind aprobarea plății contribuției României pentru construirea sediului permanent al Curții Penale Internaționale Lege 241/2015
21.10.2015
302. L302/15.06.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, precum și pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 345/2015
22.12.2015
303. L303/15.06.2015 Propunere legislativă privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități Lege 8/2016
18.01.2016
304. L304/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor pe ordinea de zi
19.02.2020
305. L305/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art. 9, Capitolul III, din Anexa II la Legea nr.284/2010 respinsa
15.06.2016
306. L306/15.06.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.53 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic respinsa
06.09.2016
307. L307/15.06.2015 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri suplimentare pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum Lege 88/2016
03.05.2016
308. L308/15.06.2015 Propunere legislativă privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorității tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez Lege 333/2015
18.12.2015
309. L309/15.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
08.06.2016
310. L310/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.56 și art.57 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 155/2016
15.07.2016
311. L311/15.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare respinsa
28.06.2016
312. L312/15.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
25.04.2017
313. L313/15.06.2015 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Unirii Basarabiei cu România Lege 36/2017
27.03.2017
314. L314/15.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Lege 193/2016
28.10.2016
315. L315/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
13.04.2021
316. L316/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
16.05.2017
317. L317/15.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea contabilității nr.82/1991 respinsa
13.10.2015
318. L318/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol Lege 87/2016
03.05.2016
319. L319/15.06.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment respinsa
de Senat
13.10.2015
320. L320/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art. 112 indice 2, alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003 respinsa
08.06.2016
321. L321/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 35 indice 1 din Legea poliției locale nr.155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.339 din 8 mai 2014 respinsa
15.06.2016
322. L322/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.144 din 28 octombrie 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014 Lege 278/2015
12.11.2015
323. L323/15.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
de Senat
19.10.2015
324. L324/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
21.02.2017
325. L325/15.06.2015 Propunere legislativă Privind Monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean respinsa
28.02.2017
326. L326/15.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea unor prevederi ale Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
07.09.2015
327. L327/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare Lege 235/2015
12.10.2015
328. L328/15.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea alineatului 2 al articolului 49 din Legea nr.186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015 respinsa
22.06.2016
329. L329/15.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 respinsa
22.06.2016
330. L330/22.06.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare Lege 253/2015
02.11.2015
331. L331/22.06.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum și pentru gestionarea apei grele Lege 245/2015
26.10.2015
332. L332/22.06.2015 Proiect de Lege privind emisiunile de obligațiuni ipotecare Lege 304/2015
27.11.2015
333. L333/22.06.2015 Proiect de Lege privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare Lege 23/2016
04.03.2016
334. L334/22.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei Lege 281/2015
18.11.2015
335. L335/22.06.2015 Proiect de Lege privind contribuția României la finanțarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust Lege 284/2015
19.11.2015
336. L336/22.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
de Senat
02.11.2015
337. L337/22.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.8 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică Lege 83/2016
29.04.2016
338. L338/22.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.139/1995 legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România respinsa
26.09.2018
339. L339/29.06.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii precum și a Amendamentelor din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014 Lege 214/2015
21.07.2015
340. L340/29.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea art 1 al OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată prin Legea nr.71/2015 respinsa
21.02.2017
341. L341/29.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 148/2016
12.07.2016
342. L342/29.06.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 17/07/03/2014 privin unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
de Senat
19.10.2015
343. L343/29.06.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 260/2015
03.11.2015
344. L344/29.06.2015 Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 26 martie drept Ziua Literaturii Române respinsa
28.06.2016
345. L345/29.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea articolelor 190 și 190 indice1 din legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
14.02.2017
346. L346/29.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art. 27 alin.(1) din Legea nr.217/2003 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.205 din 24 martie 2014, cu modificările ulterioare Lege 351/2015
23.12.2015
347. L347/29.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 10 din Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică și a articolului 29 Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică respinsa
07.11.2018
348. L348/29.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală respinsa
13.04.2021
349. L349/20.08.2015 Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor provenite din ambalaje Lege 249/2015
28.10.2015
350. L350/01.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2014 raport
depus
29.06.2016
351. L351/01.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2014 Lege 137/2016
07.07.2016
352. L352/01.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 Lege 138/2016
07.07.2016
353. L353/01.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 Lege 139/2016
07.07.2016
354. L354/02.09.2015 Proiect de Lege privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă Lege 301/2015
27.11.2015
355. L355/02.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Lege 322/2015
16.12.2015
356. L356/02.09.2015 Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administrație al Colegiului Europei și a plății cotizației anuale Lege 298/2015
25.11.2015
357. L357/02.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport Lege 243/2015
23.10.2015
358. L358/02.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice Lege 299/2015
25.11.2015
359. L359/02.09.2015 Proiect de Lege privind schemele de garantare a depozitelor Lege 311/2015
04.12.2015
360. L360/02.09.2015 Proiect de Lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare respins
11.11.2015
361. L361/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative Lege 316/2015
11.12.2015
362. L362/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare, Societății "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. Lege 45/2016
30.03.2016
363. L363/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții Lege 183/2017
18.07.2017
364. L364/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar Lege 42/2016
22.03.2016
365. L365/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorb?iei fondurilor externe nerambursabile Lege 104/2016
26.05.2016
366. L366/02.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război Lege 286/2015
19.11.2015
367. L367/02.09.2015 Proiect de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național Lege 12/2017
16.03.2017
368. L368/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale Lege 9/2020
09.01.2020
369. L369/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 233/2017
29.11.2017
370. L370/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Lege 354/2015
23.12.2015
371. L371/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2015 pentru modificarea alin.(6) al art.9 indice 2 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Lege 149/2016
12.07.2016
372. L372/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri Lege 326/2015
16.12.2015
373. L373/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative precum și unele măsuri de corelare legislativă Lege 335/2015
18.12.2015
374. L374/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 49/2016
30.03.2016
375. L375/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Lege 329/2015
16.12.2015
376. L376/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activități realizate de Ministerul Afacerilor Interne Lege 306/2015
02.12.2015
377. L377/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2015 pentru aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 332/2015
18.12.2015
378. L378/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare Lege 310/2015
03.12.2015
379. L379/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale Lege 60/2016
12.04.2016
380. L380/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2015 pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, IRENA, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 11/2016
19.01.2016
381. L381/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperarea teritorială europeană", în perioada 2014 - 2020 Lege 12/2016
19.01.2016
382. L382/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile Lege 21/2016
04.03.2016
383. L383/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea art.37 alin.(3) lit.e) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, precum și pentru abrogarea art.11 alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale Lege 82/2016
29.04.2016
384. L384/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia Lege 24/2016
04.03.2016
385. L385/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare Lege 61/2016
12.04.2016
386. L386/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2015 privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită, din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 300/2015
25.11.2015
387. L387/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2015 privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, monitorizarea și raportarea prețurilor acestora Lege 25/2016
04.03.2016
388. L388/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2015 pentru aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate Lege 328/2015
16.12.2015
389. L389/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor Lege 51/2016
30.03.2016
390. L390/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți adoptat
de Senat
02.11.2015
391. L391/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal Lege 327/2015
16.12.2015
392. L392/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule Lege 243/2017
06.12.2017
393. L393/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Lege 241/2018
12.10.2018
394. L394/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2015 pivind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare Lege 143/2016
12.07.2016
395. L395/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România Lege 74/2016
28.04.2016
396. L396/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România Lege 103/2016
23.05.2016
397. L397/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării - dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației Lege 47/2018
27.02.2018
398. L398/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2015 pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 116/2016
31.05.2016
399. L399/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2015 pentru completarea art.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 342/2015
22.12.2015
400. L400/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2015 pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 314/2015
07.12.2015
401. L401/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare Lege 38/2016
22.03.2016
402. L402/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale Lege 15/2017
17.03.2017
403. L403/02.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 81/2017
27.04.2017
404. L404/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 347/2015
23.12.2015
405. L405/02.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere Lege 265/2018
16.11.2018
406. L406/02.09.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Nicosia la 31 octombrie 2014 Lege 238/2015
20.10.2015
407. L407/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare respinsa
10.05.2016
408. L408/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 31/2017
27.03.2017
409. L409/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 169/2020
07.08.2020
410. L410/02.09.2015 Propunere legislativă privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților Lege 72/2016
28.04.2016
411. L411/02.09.2015 Propunere legislativă privind revenirea la denumirea oficială de "țigani" a persoanelor intitulate "de etnie romă" respinsa
06.09.2016
412. L412/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
28.06.2016
413. L413/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea alin (1), art. 88 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată respinsa
21.02.2017
414. L414/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolelor (3),(97),(98),(103) și (104) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare respinsa
06.09.2016
415. L415/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare respinsa
06.09.2016
416. L416/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
06.09.2016
417. L417/02.09.2015 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondență a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate respinsa
de Senat
18.11.2015
418. L418/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului electronic respinsa
de Senat
18.11.2015
419. L419/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului prin corespondență al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate respinsa
de Senat
18.11.2015
420. L420/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 226/2016
17.11.2016
421. L421/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea Art. 41 din Legea nr.165/2013 - privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România Lege 251/2016
23.12.2016
422. L422/02.09.2015 Propunere legislativă privind abrogarea art.8, alin.(1), litera b din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 respinsa
28.06.2016
423. L423/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Lege 209/2016
09.11.2016
424. L424/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea stagiilor profesionale respinsa
de Senat
26.10.2015
425. L425/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și pentru completarea art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative Lege 52/2017
10.04.2017
426. L426/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Art.12, alin.(1) din Legea Farmaciei nr.266/2008, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.85 din 02 februarie 2015 respinsa
de Senat
28.10.2015
427. L427/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 Lege 50/2016
30.03.2016
428. L428/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență Lege 62/2016
12.04.2016
429. L429/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu completările ulterioare Lege 225/2016
17.11.2016
430. L430/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respinsa
20.09.2016
431. L431/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare Lege 150/2016
12.07.2016
432. L432/02.09.2015 Propunere legislativă privind modificarea prevederilor art. 6, alin (2), lit. f și art.15, alin.(2) și alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 46/2016
30.03.2016
433. L433/02.09.2015 Propunere legislativă privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding) respinsa
05.05.2021
434. L434/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respinsa
de Senat
28.10.2015
435. L435/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor Lege 166/2016
22.07.2016
436. L436/02.09.2015 Propunere legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor respinsa
13.06.2017
437. L437/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului III din Legea nr.83/2015 privind completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România Lege 71/2016
28.04.2016
438. L438/02.09.2015 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru agricultură, studii pedologice, agrochimice și consultanță agricolă Lege 157/2016
15.07.2016
439. L439/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
21.02.2017
440. L440/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative respinsa
19.09.2017
441. L441/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 (indice 1) societăților și reglementarea echivalării funcțiilor respinsa
28.12.2016
442. L442/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.65 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată respinsa
13.06.2017
443. L443/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
25.04.2017
444. L444/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare respinsa
10.05.2016
445. L445/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice adoptata
de Senat
23.11.2015
446. L446/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice adoptata
de Senat
19.10.2015
447. L447/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică respinsa
26.09.2018
448. L448/02.09.2015 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare și funcționare a piețelor volante mobile pentru comercializarea produselor agroalimentare respinsa
28.12.2016
449. L449/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România respinsa
de Senat
02.11.2015
450. L450/02.09.2015 Propunere legislativă privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite Lege 77/2016
28.04.2016
451. L451/02.09.2015 Propunere legislativă privind folosirea documentelor create anterior anului 1990 care fac parte din Fondul Arhivistic Național al României depuse spre păstrare permanentă la Arhivele Naționale și care conțin marcaje de informații clasificate respinsa
de Senat
14.10.2015
452. L452/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea sistemului de sănătate din România respinsa
14.02.2017
453. L453/02.09.2015 Propunere legislativă privind interzicerea exportului de lemn respinsa
de Senat
18.11.2015
454. L454/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006 respinsa
28.06.2016
455. L455/02.09.2015 Propunere legislativă pentru adoptarea directivei UE în domeniul muncii-repausul săptămânal respinsa
21.02.2017
456. L456/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 294/2015
25.11.2015
457. L457/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea -cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.284/2010 respinsa
25.04.2017
458. L458/02.09.2015 Propunere legislativă privind combaterea risipei alimentare respinsa
28.12.2016
459. L459/02.09.2015 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua națională a combaterii risipei alimentare Lege 47/2016
30.03.2016
460. L460/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea, desfășurarea și exercitarea votului prin corespondență de către cetățenii români din străinătate respinsa
de Senat
18.11.2015
461. L461/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2008 privind modul în care funcționează farmaciile și cum se vând medicamentele Lege 160/2018
09.07.2018
462. L462/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare respinsa
26.09.2017
463. L463/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei 3b din Legea 63/2011 - privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, precum si pentru modificarea și completarea Art. 4 din Anexa I din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Anexei II, Cap. I, pct. 6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
14.02.2017
464. L464/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești'' și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare respinsa
20.09.2016
465. L465/02.09.2015 Propunere legislativă privind sediul electronic al operatorilor economici adoptata
de Senat
18.11.2015
466. L466/02.09.2015 Propunere legislativă privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea în vitro și embriotransfer respinsa
11.05.2021
467. L467/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice Lege 109/2016
26.05.2016
468. L468/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea articolului nr 13 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia Lege 110/2016
26.05.2016
469. L469/02.09.2015 Propunere legislativă privind interzicerea mediatizării suicidului și a tentativelor de suicid retrasa
de catre initiator
20.10.2015
470. L470/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în faza unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului Lege 90/2016
06.05.2016
471. L471/02.09.2015 Propunere legislativă privind sprijinul acordat copiilor și tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale și profesionale adoptata
de Senat
19.10.2015
472. L472/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 309 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal respinsa
de Senat
02.11.2015
473. L473/02.09.2015 Propunere legislativă privind declararea municipiului Turda "Oraș-martir" al Revoluției din decembrie 1989 Lege 13/2016
19.01.2016
474. L474/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat respinsa
19.09.2017
475. L475/02.09.2015 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii și 19 noiembrie - Ziua bărbatului Lege 22/2016
04.03.2016
476. L476/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare Lege 89/2016
03.05.2016
477. L477/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol respinsa
21.02.2017
478. L478/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 1987 nr.341/2004 Lege 199/2016
04.11.2016
479. L479/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.382 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil respinsa
28.12.2016
480. L480/02.09.2015 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua Trianonului și a luptei împotriva asupririi maghiare respinsa
14.02.2017
481. L481/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991 respinsa
06.09.2016
482. L482/02.09.2015 Propunere legislativă privind completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic respinsa
07.03.2017
483. L483/02.09.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal respinsa
06.09.2016
484. L484/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
28.12.2016
485. L485/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.370 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
21.02.2017
486. L486/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic al României respinsa
20.09.2016
487. L487/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Lege 144/2016
12.07.2016
488. L488/02.09.2015 Propunere legislativă privind diminuarea risipei alimentare Lege 217/2016
17.11.2016
489. L489/02.09.2015 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al Orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba respinsa
12.12.2018
490. L490/02.09.2015 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România Lege 48/2016
30.03.2016
491. L491/02.09.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsa
30.05.2017
492. L492/02.09.2015 Propunere legislativă privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate Lege 95/2016
11.05.2016
493. L493/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art. 84 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
06.09.2016
494. L494/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de mediator respinsa
20.09.2016
495. L495/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare respinsa
17.10.2018
496. L496/02.09.2015 Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav". Lege 297/2015
25.11.2015
497. L497/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane respinsa
14.02.2017
498. L498/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 243/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României respinsa
22.12.2015
499. L499/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive respinsa
06.09.2016
500. L500/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români respinsa
06.09.2016
501. L501/02.09.2015 Propunere legislativă privind Fondul pentru Viitorul României respinsa
28.06.2016
502. L502/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin (1) al art.3 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local respinsa
04.04.2017
503. L503/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
14.02.2017
504. L504/07.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 293/2015
25.11.2015
505. L505/15.09.2015 Proiect de Lege privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar Lege 312/2015
04.12.2015
506. L506/15.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări Lege 55/2016
11.04.2016
507. L507/15.09.2015 Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internaționale Lege 317/2015
11.12.2015
508. L508/15.09.2015 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești Lege 76/2016
28.04.2016
509. L509/15.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2015 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri Lege 292/2015
20.11.2015
510. L510/15.09.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 Lege 234/2015
08.10.2015
511. L511/15.09.2015 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București la 28 mai 2015 Lege 233/2015
08.10.2015
512. L512/15.09.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind înființarea Centrului de Excelență în Finanțe, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014 Lege 236/2015
14.10.2015
513. L513/21.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Legea nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare Lege 337/2015
18.12.2015
514. L514/21.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Lege 330/2015
16.12.2015
515. L515/28.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției și a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 57/2016
11.04.2016
516. L516/28.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali sesizare de
neconstitutionalitate
23.06.2016
517. L517/28.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
de Senat
18.11.2015
518. L518/05.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergen?ă Lege 315/2015
07.12.2015
519. L519/05.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de acționar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată Lege 39/2016
22.03.2016
520. L520/05.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare Lege 112/2016
27.05.2016
521. L521/05.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară respinsa
de Senat
23.11.2015
522. L522/05.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
de Senat
18.11.2015
523. L523/05.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.94/1992, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Lege 7/2016
18.01.2016
524. L524/05.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
18.11.2015
525. L525/05.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și pentru modificarea art.39 alin.(7) indice 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale Lege 355/2015
23.12.2015
526. L526/05.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
de Senat
18.11.2015
527. L527/05.10.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind protecția informațiilor clasificate militare, semnat la București la 26 martie 2015 Lege 287/2015
19.11.2015
528. L528/05.10.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și partea "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaoundé la 15 ianuarie 2009 și la Bruxelles la 22 ianuarie 2009 Lege 309/2015
03.12.2015
529. L529/05.10.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic preliminar între Côte d'Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și satele sale membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan la 26 noiembrie 2008 și la Bruxelles la 22 ianuarie 2009 Lege 308/2015
03.12.2015
530. L530/05.10.2015 Proiect de Lege pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr.22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părților, la Cavtat din 01-04 iunie 2004 Lege 289/2015
20.11.2015
531. L531/05.10.2015 Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha, la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997 Lege 251/2015
28.10.2015
532. L532/05.10.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Jersey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014 Lege 290/2015
20.11.2015
533. L533/05.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
02.11.2015
534. L534/05.10.2015 Propunere legislativă privind promovarea demnității umane și toleranței față de diferențele de grup adoptata
de Senat
07.10.2015
535. L535/06.10.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles, la 26 mai 2014 Lege 168/2016
22.09.2016
536. L536/12.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 105/2016
26.05.2016
537. L537/12.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii privind siguranța națională a României nr.51 din 29 iulie 1991 Lege 2/2016
11.01.2016
538. L538/12.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
18.11.2015
539. L539/12.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.395 din 16 decembrie 2005, privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat respinsa
de Senat
07.12.2015
540. L540/12.10.2015 Propunere legislativă pentru crearea și desfășurarea unui mecanism de donații benevole private, care să colecteze fonduri utilizabile exclusiv în dotarea logistică a MApN respinsa
de Senat
14.12.2015
541. L541/14.10.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova semnat la Chișinău la 7 octombrie 2015 Lege 91/2016
06.05.2016
542. L542/14.10.2015 Propunere legislativă privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral Lege 288/2015
19.11.2015
543. L543/19.10.2015 Proiect de Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase Lege 59/2016
11.04.2016
544. L544/19.10.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare Lege 343/2015
22.12.2015
545. L545/19.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc Lege 250/2018
07.11.2018
546. L546/19.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.17 din Legea nr.148/2000 privind publicitatea și pentru modificarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului respinsa
de Senat
10.10.2016
547. L547/19.10.2015 Propunere legislativă referitoare la completarea Legii nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării respinsa
de Senat
18.11.2015
548. L548/19.10.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia și ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărlor climatice, semnat la Bruxelles, la 1 aprilie 2015 Lege 264/2015
06.11.2015
549. L549/19.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respinsa
de Senat
18.11.2015
550. L550/19.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
18.11.2015
551. L551/19.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
de Senat
18.11.2015
552. L552/26.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor Lege 331/2015
16.12.2015
553. L553/26.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului Lege 90/2021
19.04.2021
554. L554/26.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice Lege 344/2015
22.12.2015
555. L555/26.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 3/2016
12.01.2016
556. L556/26.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale Lege 4/2016
12.01.2016
557. L557/26.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei respinsa
de Senat
11.04.2016
558. L558/26.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice respinsa
de Senat
22.02.2021
559. L559/26.10.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Albania în domeniul securității sociale, semnat la București, la 27 februarie 2015 Lege 336/2015
18.12.2015
560. L560/02.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie - septembrie 2015 Lege 44/2016
23.03.2016
561. L561/02.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 40/2016
22.03.2016
562. L562/02.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.63 din Legea nr.1/2011 a educației naționale respinsa
de Senat
07.12.2015
563. L563/02.11.2015 Proiect de Lege privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional, semnat la Chișinău la 27 august 2015, dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modficat prin cele trei Protocoale adiționale, precum și pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adițional semnat la București la 23 septembrie 2015 și la Chișinău la 24 septembrie 2015, dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 miloane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru Protocoale adiționale Lege 307/2015
03.12.2015
564. L564/02.11.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind Cadrul Instituțional al Inițiativei de Pregătire și Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo Lege 323/2015
16.12.2015
565. L565/02.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011 pe ordinea de zi
19.02.2020
566. L566/02.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
19.09.2016
567. L567/02.11.2015 Propunere legislativă privind reglementarea experienței profesionale adoptata
de Senat
07.12.2015
568. L568/02.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 89/2017
28.04.2017
569. L569/02.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 Lege 186/2017
24.07.2017
570. L570/02.11.2015 Propunere legislativă privind modificarea art. 49 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
07.03.2017
571. L571/02.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice respinsa
21.03.2017
572. L572/02.11.2015 Propunere legislativă privind procedura interpretării actelor normative respinsa
27.11.2019
573. L573/02.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 210/1999 a concediului paternal respinsa
14.02.2017
574. L574/02.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.794 din 31 octombrie 2014 respinsa
21.02.2017
575. L575/02.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respinsa
25.04.2017
576. L576/02.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern adoptata
de Senat
01.03.2016
577. L577/02.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
10.05.2016
578. L578/02.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații respinsa
21.02.2017
579. L579/02.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 158 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
28.12.2016
580. L580/02.11.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii poliției locale nr.155/2010 respinsa
14.02.2017
581. L581/02.11.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Poliției Române nr.218/2002 respinsa
27.09.2016
582. L582/09.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, a politicii comune de pescuit și a politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării Lege 56/2016
11.04.2016
583. L583/09.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2015 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală Lege 358/2015
31.12.2015
584. L584/09.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 79/2016
29.04.2016
585. L585/09.11.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea și competarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Lege 33/2016
17.03.2016
586. L586/09.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui flux masiv de imigranți Lege 5/2016
12.01.2016
587. L587/09.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2015 privind unele măsuri în domeniul învățământului Lege 43/2016
22.03.2016
588. L588/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului numărul 504/2002, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
07.03.2016
589. L589/09.11.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Kazahstan privind asistența judiciară în materie penală, semnat la București la 14 noiembrie 2014 Lege 350/2015
23.12.2015
590. L590/09.11.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la București la 14 noiembrie 2014 Lege 349/2015
23.12.2015
591. L591/09.11.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la București la 14 noiembrie 2014 Lege 348/2015
23.12.2015
592. L592/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 504/2002 a audiovizualului respinsa
de Senat
07.03.2016
593. L593/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsa
28.12.2016
594. L594/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 privind Codul Muncii Lege 176/2016
07.10.2016
595. L595/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 21/1991 privind cetățenia română respinsa
21.02.2017
596. L596/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
14.02.2017
597. L597/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Codului Penal respinsa
de Senat
14.12.2015
598. L598/09.11.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 respinsa
27.09.2016
599. L599/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
28.03.2017
600. L600/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respinsa
21.02.2017
601. L601/09.11.2015 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate respinsa
14.02.2017
602. L602/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea lit.m) și p) ale alin.(1) al art.42 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
21.03.2017
603. L603/09.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic respinsa
28.12.2016
604. L604/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218 și 219 din legea nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
de Senat
01.02.2016
605. L605/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal respinsa
de Senat
15.02.2016
606. L606/09.11.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea OUG 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările ulterioare, republicată respinsa
28.12.2016
607. L607/09.11.2015 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată Lege 65/2016
12.04.2016
608. L608/09.11.2015 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență nr.82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat respinsa
06.04.2016
609. L609/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art. 7 din Legea nr.344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale respinsa
19.09.2017
610. L610/09.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea art. 67 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic respinsa
28.12.2016
611. L611/09.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
14.02.2017
612. L613/16.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare Lege 133/2016
07.07.2016
613. L614/16.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 Lege 134/2016
07.07.2016
614. L615/16.11.2015 Proiect de Lege pentru asigurarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal Lege 54/2016
30.03.2016
615. L616/16.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
de Senat
19.09.2016
616. L617/16.11.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană și a Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 respins
de Senat
21.03.2016
617. L618/16.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
de Senat
04.05.2021
618. L619/16.11.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea LEGII nr.134 din 26 aprilie 2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița respinsa
de Senat
14.12.2015
619. L620/16.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului Lege 146/2016
12.07.2016
620. L621/16.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011 adoptata
de Senat
13.02.2017
621. L623/16.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.269 din 2009 privind Codul penal respinsa
09.03.2021
622. L624/16.11.2015 Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român" respinsa
03.04.2019
623. L625/16.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
25.04.2017
624. L626/16.11.2015 Propunere legislativă privind impozitul specific unor activități Lege 170/2016
07.10.2016
625. L627/23.11.2015 Proiect de Lege privind achizițiile sectoriale Lege 99/2016
19.05.2016
626. L628/23.11.2015 Proiect de Lege privind achizițiile publice Lege 98/2016
19.05.2016
627. L629/23.11.2015 Proiect de Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor Lege 101/2016
19.05.2016
628. L630/23.11.2015 Proiect de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii Lege 100/2016
19.05.2016
629. L631/23.11.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea LEGII nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, publicată în M.Of. nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
14.03.2016
630. L632/23.11.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la transplantul de organe și țesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015 Lege 9/2016
18.01.2016
631. L633/23.11.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011 Lege 30/2016
17.03.2016
632. L634/23.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.133 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
19.12.2018
633. L635/23.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară respinsa
de Senat
21.03.2016
634. L636/23.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
de Senat
15.02.2016
635. L637/23.11.2015 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
08.06.2016
636. L638/23.11.2015 Propunere legislativă privind adoptarea zilei de 1 septembrie ca zi a comunităților defavorizate afectate de sărăcie respinsa
21.02.2017
637. L639/23.11.2015 Propunere legislativă pentru interzicerea organizațiilor politice cu caracter comunist respinsa
14.02.2017
638. L640/23.11.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.192 alin.(1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
14.02.2017
639. L641/23.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate respinsa
25.04.2017
640. L642/02.12.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București Lege 32/2016
17.03.2016
641. L643/02.12.2015 Propunere legislativă privind industria națională de apărare Lege 232/2016
22.11.2016
642. L644/02.12.2015 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Competitivitate respinsa
de Senat
07.06.2016
643. L645/02.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.33, alin.1, lit.g și a art.34, alin.2 din Legea nr.241/2006, republicată în 2013, cu modificările și completările ulterioare respinsa
28.12.2016
644. L646/02.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.54, alin.1, lit. c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 198/2016
03.11.2016
645. L647/02.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea art.35 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 163/2016
21.07.2016
646. L648/02.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.684 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
14.02.2017
647. L649/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completare Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Lege 114/2016
27.05.2016
648. L650/02.12.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
25.04.2017
649. L651/02.12.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea art.52 și al art.72 din Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare respinsa
14.02.2017
650. L652/02.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
28.02.2017
651. L653/07.12.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat Lege 81/2016
29.04.2016
652. L654/07.12.2015 Propunere legislativă privind modificarea alin(5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 142/2016
12.07.2016
653. L655/07.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin. (3) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare respinsa
14.02.2017
654. L656/07.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
14.02.2017
655. L657/07.12.2015 Propunere legislativă pentru proclamarea zilei de 1 septembrie ca Ziua comunităților defavorizate afectate de sărăcie respinsa
21.02.2017
656. L658/07.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 65 alineatul (4) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
13.04.2016
657. L659/07.12.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.16 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat respinsa
21.02.2017
658. L660/07.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
26.09.2018
659. L661/09.12.2015 Proiectul Legii - Legea bugetului de stat pe anul 2016 Lege 339/2015
18.12.2015
660. L662/09.12.2015 Proiectul Legii - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 Lege 340/2015
18.12.2015
661. L663/14.12.2015 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 346/2015
22.12.2015
662. L664/14.12.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016 Lege 338/2015
18.12.2015
663. L665/14.12.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare adoptat
de Senat
14.03.2016
664. L666/14.12.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2015 pentru modificarea art.5 indice 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională Lege 41/2016
22.03.2016
665. L667/14.12.2015 Proiect de Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică Lege 184/2016
17.10.2016
666. L668/14.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 288/24 iunie 2004, privind organizarea studiilor universitare respinsa
de Senat
08.06.2016
667. L669/14.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea anexelor nr.1 și 2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative respinsa
de Senat
08.06.2016
668. L670/14.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 78/2016
28.04.2016
669. L671/14.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.20 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
28.03.2017
670. L672/14.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 184/2017
24.07.2017
671. L673/14.12.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarului public respinsa
08.06.2016
672. L674/14.12.2015 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Registrului Electronic Național al Lucrărilor Științifice respinsa
de Senat
04.04.2016
673. L675/14.12.2015 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Funcționarului Public respinsa
08.06.2016
674. L676/14.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc respinsa
19.09.2017
675. L677/14.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind noul Cod penal adoptata
de Senat
19.04.2016
676. L678/14.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane adoptata
de Senat
15.03.2016
677. L679/14.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
25.04.2017
678. L680/14.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 și a art.19 din Legea nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 195/2016
31.10.2016
679. L681/14.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.42 și 55 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
28.12.2016
680. L682/21.12.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene Lege 106/2016
26.05.2016
681. L683/21.12.2015 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Funcționarului Public Lege 145/2016
12.07.2016
682. L684/21.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate respinsa
13.06.2017
683. L685/21.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 - Codul Muncii respinsa
21.02.2017
684. L686/21.12.2015 Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legatură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu respinsa
de Senat
21.10.2019
685. L687/21.12.2015 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, cu drept de concesiune în favoarea Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A. în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj Lege 227/2016
17.11.2016
686. L688/21.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
10.02.2021
687. L689/21.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
26.09.2018
688. L690/21.12.2015 Propunere legislativă privind indemnizația lunară și indemnizația pentru limită de vârstă a deputaților și senatorilor retrasa
de catre Senat
28.02.2017
689. L691/21.12.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor retrasa
de catre Senat
28.02.2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 7 decembrie 2021, 21:08
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro