Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2018

Numar înregistrari gasite: 753
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/05.02.2018 Legea manualului școlar respins
15.10.2019
2. L2/05.02.2018 Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați Lege 189/2018
18.07.2018
3. L3/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 104/2018
08.05.2018
4. L4/05.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor Lege 172/2018
13.07.2018
5. L5/05.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii Lege 186/2018
18.07.2018
6. L6/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate Lege 97/2021
19.04.2021
7. L7/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Lege 304/2018
11.12.2018
8. L8/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale Lege 144/2018
20.06.2018
9. L9/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2017 pentru modificarea articolului 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi Lege 138/2018
18.06.2018
10. L10/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale Lege 177/2018
17.07.2018
11. L11/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public privat Lege 119/2021
05.05.2021
12. L12/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 84/2021
16.04.2021
13. L13/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane Lege 173/2018
13.07.2018
14. L14/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice Lege 5/2019
04.01.2019
15. L15/05.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2017 privind prorogarea unui termen Lege 106/2018
11.05.2018
16. L16/05.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2017 privind înființarea Centrului Cultural "Sala Palatului" și pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcționarea acestuia adoptat
de Senat
14.03.2018
17. L17/05.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA Lege 209/2018
25.07.2018
18. L18/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 Lege 152/2018
26.06.2018
19. L19/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei Lege 121/2018
04.06.2018
20. L20/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen Lege 181/2018
17.07.2018
21. L21/05.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare Lege 179/2018
17.07.2018
22. L22/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 180/2018
17.07.2018
23. L23/05.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 267/2018
19.11.2018
24. L24/05.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil Lege 312/2018
17.12.2018
25. L25/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.168 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
07.05.2018
26. L26/05.02.2018 Propunere legislativă pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc sesizare de
neconstitutionalitate
15.02.2018
27. L27/05.02.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul Comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului Lege 84/2018
30.03.2018
28. L28/05.02.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016 Lege 259/2020
19.11.2020
29. L29/05.02.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile și imunitățile OIAC, semnat la Haga, la 6 septembrie 2017 Lege 93/2018
19.04.2018
30. L30/05.02.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 30 octombrie 2016 Lege 92/2018
19.04.2018
31. L31/05.02.2018 Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile și imunitățile Autorității Internaționale privind Spațiile Submarine, adoptat la Kingston, la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003 Lege 83/2018
30.03.2018
32. L32/05.02.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo, la 6 decembrie 2016 Lege 75/2018
22.03.2018
33. L33/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.4 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri Lege 132/2019
11.07.2019
34. L34/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
10.04.2018
35. L35/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respinsa
de Senat
23.04.2018
36. L36/05.02.2018 Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare respinsa
de Senat
16.04.2018
37. L37/05.02.2018 Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol respinsa
de Senat
16.04.2018
38. L38/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
11.05.2021
39. L39/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.97 din 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români republicată respinsa
de Senat
23.04.2018
40. L40/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 36 a Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată Lege 215/2018
27.07.2018
41. L41/05.02.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale respinsa
10.02.2021
42. L42/05.02.2018 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii Lege 28/2019
10.01.2019
43. L43/05.02.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social respinsa
de Senat
10.04.2018
44. L44/05.02.2018 Propunere legislativă privind completarea art.5 al Ordonanței de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local respinsa
10.02.2021
45. L45/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 indice 1 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
28.03.2018
46. L46/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 lit.ad) și a art.42 lit.o) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
20.06.2018
47. L47/05.02.2018 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - Județul Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu respinsa
de Senat
23.06.2020
48. L48/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
10.02.2021
49. L49/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societățile Comerciale respinsa
de Senat
11.04.2018
50. L50/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I - IV din învățământul de stat și confesional Lege 325/2018
21.12.2018
51. L51/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
11.04.2018
52. L52/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice Lege 131/2018
15.06.2018
53. L53/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal respinsa
13.04.2021
54. L54/05.02.2018 Propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului și transmiterea acestora în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale unde sunt situate respinsa
de Senat
03.04.2018
55. L55/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor respinsa
de Senat
23.04.2018
56. L56/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune respinsa
de Senat
18.04.2018
57. L57/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii respinsa
de Senat
28.03.2018
58. L58/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
10.04.2018
59. L59/05.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice adoptata
de Senat
02.05.2018
60. L60/05.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respinsa
de Senat
23.04.2018
61. L61/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
de Senat
10.04.2018
62. L62/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.24 din 24 august 2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman respinsa
27.11.2019
63. L63/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 252/2018
07.11.2018
64. L64/05.02.2018 Propunere legislativă privind transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al municipiului Sibiu și în administrarea Consiliului Local Sibiu respinsa
de Senat
03.04.2018
65. L65/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" respinsa
18.05.2021
66. L66/05.02.2018 Propunere legislativă pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă Lege 193/2018
19.07.2018
67. L67/05.02.2018 Propunere legislativă privind alăptarea în spații publice adoptata
de Senat
23.04.2018
68. L68/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
de Senat
03.04.2018
69. L69/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României respinsa
de Senat
03.04.2018
70. L70/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanante respinsa
de Senat
03.04.2018
71. L71/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
de Senat
11.04.2018
72. L72/05.02.2018 Propunere legislativă privind completarea articolului 16 din Legea nr.282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice adoptata
de Senat
28.03.2018
73. L73/05.02.2018 Propunere legislativă pentru reglementarea unor aspecte ale activității comerciale și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptata
de Senat
11.04.2018
74. L74/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
de Senat
23.04.2018
75. L75/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă Lege 198/2018
20.07.2018
76. L76/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
de Senat
28.03.2018
77. L77/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
de Senat
10.04.2018
78. L78/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
de Senat
10.04.2018
79. L79/05.02.2018 Propunere legislativă completarea articolul 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
11.04.2018
80. L80/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
de Senat
23.04.2018
81. L81/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar Lege 174/2020
14.08.2020
82. L82/05.02.2018 Propunere legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării respinsa
de Senat
11.04.2018
83. L83/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.15 alin.(1) și (2) din Legea cooperației agricole nr.566 din 2004 respinsa
10.02.2021
84. L84/05.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați Lege 232/2018
02.08.2018
85. L85/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor dispoziții din Codul Fiscal respinsa
de Senat
11.04.2018
86. L86/05.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea dispozițiilor art.97 din Codul Fiscal respinsa
de Senat
11.04.2018
87. L87/05.02.2018 Propunere legislativă pentru aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțată Românească și Brună adoptata
de Senat
28.02.2018
88. L88/05.02.2018 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor adoptata
de Senat
02.12.2019
89. L89/05.02.2018 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare lapte în zona montană Lege 296/2018
03.12.2018
90. L90/05.02.2018 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii în zona montană Lege 330/2018
21.12.2018
91. L91/05.02.2018 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană Lege 333/2018
21.12.2018
92. L92/05.02.2018 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană Lege 331/2018
21.12.2018
93. L93/05.02.2018 Propunere legislativă pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană Lege 334/2018
21.12.2018
94. L94/05.02.2018 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane Lege 332/2018
21.12.2018
95. L95/05.02.2018 Propunere legislativă privind Legea muntelui Lege 197/2018
20.07.2018
96. L96/05.02.2018 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Depozitului Electronic Național al Lucrărilor Științifice respinsa
de Senat
22.05.2018
97. L97/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă respinsa
de Senat
16.04.2018
98. L98/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale respinsa
de Senat
04.04.2018
99. L99/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.16, litera b) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat adoptata
de Senat
16.04.2018
100. L100/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
de Senat
10.04.2018
101. L101/05.02.2018 LEGE Anti-birocrație respinsa
de Senat
25.04.2018
102. L102/05.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
de Senat
10.04.2018
103. L103/05.02.2018 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
11.04.2018
104. L104/05.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal adoptata
de Senat
02.05.2018
105. L105/12.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare Lege 276/2018
23.11.2018
106. L106/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
de Senat
16.04.2018
107. L107/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații la comisii
03.02.2021
108. L108/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali sesizare de
neconstitutionalitate
17.04.2018
109. L109/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat retrasa
de catre initiator
03.04.2018
110. L110/12.02.2018 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene Lege 213/2018
27.07.2018
111. L111/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.453 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 285/2018
29.11.2018
112. L112/12.02.2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative respinsa
de Senat
16.04.2018
113. L113/12.02.2018 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respinsa
de Senat
23.04.2018
114. L114/12.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 165/2019
03.10.2019
115. L115/12.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
de Senat
23.04.2018
116. L116/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.18 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
23.05.2018
117. L117/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" respinsa
18.05.2021
118. L118/12.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri respinsa
de Senat
16.04.2018
119. L119/12.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 64/2018
12.03.2018
120. L120/19.02.2018 Proiect de Lege pentru realizarea ?Capabilității de sprijin de foc indirect? aferentă programului de înzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare" Lege 46/2018
23.02.2018
121. L121/19.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați Lege 178/2018
17.07.2018
122. L122/19.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 146/2018
20.06.2018
123. L123/19.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2018 pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007 Lege 203/2019
07.11.2019
124. L124/19.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
19.12.2018
125. L125/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
03.04.2018
126. L126/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție Lege 160/2019
26.07.2019
127. L127/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăților Lege 162/2019
01.08.2019
128. L128/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
07.05.2018
129. L129/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor adoptata
de Senat
14.05.2018
130. L130/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale Lege 55/2021
31.03.2021
131. L131/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 respinsa
de Senat
02.05.2018
132. L132/19.02.2018 Propunere legislativă privind Codul administrativ al României respinsa
03.04.2019
133. L133/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 respinsa
de Senat
25.04.2018
134. L134/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
13.04.2021
135. L135/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
de Senat
02.05.2018
136. L136/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 și pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 respinsa
de Senat
25.04.2018
137. L137/19.02.2018 Propunere legislativă pentru declararea unui imobil și a terenului aferent ca fiind de interes public județean și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Bacău, în domeniul public al Județului Bacău și administrarea Consiliului Județean Bacău respinsa
de Senat
18.02.2019
138. L138/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgen?ă nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finan?ele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare respinsa
de Senat
02.05.2018
139. L139/19.02.2018 Propunere legislativă privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale care activează pe teritoriul României Lege 229/2018
02.08.2018
140. L140/19.02.2018 Propunere legislativă privind schimbul de imobile dintre Banca Națională a României și statul român, aflate în proprietatea băncii centrale și, respectiv, în domeniul privat al statului retrasa
de catre initiator
02.05.2018
141. L141/19.02.2018 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Direcția Apelor Argeș - Vedea Pitești în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu adoptata
de Senat
07.05.2018
142. L142/26.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice respins
17.02.2021
143. L143/26.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea Legii nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal Lege 137/2018
18.06.2018
144. L144/26.02.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la București, la 12 septembrie 2017 Lege 94/2018
19.04.2018
145. L145/26.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune în reexaminare
08.05.2018
146. L146/26.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Lege 147/2018
20.06.2018
147. L147/26.02.2018 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 174/2018
13.07.2018
148. L148/26.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 136/2018
18.06.2018
149. L149/26.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 175/2020
14.08.2020
150. L150/05.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 133/2018
18.06.2018
151. L151/05.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății adoptat
de Senat
16.04.2018
152. L152/05.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2018 privind abrogarea art.1 alin.(4) din Legea nr.222/2017 pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol - aer cu bătaie mare (HSAM)" Lege 139/2018
18.06.2018
153. L153/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România adoptat
de Senat
07.05.2018
154. L154/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale Lege 187/2018
18.07.2018
155. L155/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2018 pentru modificarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate Lege 161/2018
09.07.2018
156. L156/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului Lege 162/2018
09.07.2018
157. L157/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 210/2018
25.07.2018
158. L158/12.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 59/2019
08.04.2019
159. L159/12.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.158/2016 Lege 130/2018
15.06.2018
160. L160/19.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 39/2019
06.03.2019
161. L161/19.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 153/2018
26.06.2018
162. L162/19.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 266/2018
19.11.2018
163. L163/19.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
29.10.2018
164. L164/19.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017 Lege 105/2018
08.05.2018
165. L165/19.03.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
23.09.2019
166. L166/26.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 145/2018
20.06.2018
167. L167/26.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională "Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 Lege 182/2018
17.07.2018
168. L168/26.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 268/2018
19.11.2018
169. L169/26.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație Lege 239/2018
12.10.2018
170. L170/26.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
18.02.2019
171. L171/26.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 288/2018
29.11.2018
172. L172/26.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
19.11.2018
173. L173/26.03.2018 Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) retrasa
de catre initiator
03.04.2018
174. L174/26.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor retrasa
de catre Senat
09.03.2021
175. L175/26.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor retrasa
de catre Senat
09.03.2021
176. L176/03.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene Lege 327/2018
21.12.2018
177. L177/03.04.2018 Proiect de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate Lege 351/2018
27.12.2018
178. L178/03.04.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României Lege 238/2018
10.10.2018
179. L179/03.04.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societă?ii Române de Televiziune în domeniul public al Municipiului Bucure?ti Lege 63/2021
06.04.2021
180. L180/03.04.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2018 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Comisiei na?ionale de fundamentare a Planului na?ional de adoptare a monedei euro Lege 249/2018
05.11.2018
181. L181/03.04.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 30/2019
10.01.2019
182. L182/03.04.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare respinsa
de Senat
10.07.2018
183. L183/03.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației și sportului pe ordinea de zi
19.05.2021
184. L184/03.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
25.02.2019
185. L185/03.04.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017 Lege 118/2018
25.05.2018
186. L186/03.04.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles Lege 119/2018
25.05.2018
187. L187/03.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 56/2019
01.04.2019
188. L188/03.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.105 al Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 103/2019
08.05.2019
189. L189/10.04.2018 Proiect de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere Lege 188/2018
18.07.2018
190. L190/10.04.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguran?a alimentării cu energie electrică Lege 240/2018
12.10.2018
191. L191/10.04.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pie?ei produselor din sectorul agricol Lege 170/2018
13.07.2018
192. L192/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
de Senat
07.05.2018
193. L193/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
25.03.2019
194. L194/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale Lege 149/2018
22.06.2018
195. L195/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 respinsa
de Senat
07.05.2018
196. L196/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 287/2018
29.11.2018
197. L197/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic Lege 216/2018
27.07.2018
198. L198/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare Lege 200/2020
10.09.2020
199. L199/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 respinsa
de Senat
07.05.2018
200. L200/10.04.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea art.9 alin.(2) - (6) din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție respinsa
27.11.2019
201. L201/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul respinsa
de Senat
23.05.2018
202. L202/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social respinsa
de Senat
07.05.2018
203. L203/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 256/2019
24.12.2019
204. L204/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați Lege 167/2020
07.08.2020
205. L205/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal adoptata
de Senat
05.09.2018
206. L206/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și Legii nr.286/2009 privind Codul penal adoptata
de Senat
05.09.2018
207. L207/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 231/2018
02.08.2018
208. L208/10.04.2018 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din proprietatea publică a statului și administrarea Secretariatului General al Guvernului, prin Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în proprietatea publică a județului Tulcea adoptata
de Senat
07.05.2018
209. L209/10.04.2018 Propunere legislativă referitoare la modificarea și completarea OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare Lege 123/2020
10.07.2020
210. L210/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2013 a energiei electrice și a gazelor naturale Lege 167/2018
10.07.2018
211. L211/10.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
03.05.2018
212. L212/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe respinsa
10.02.2021
213. L213/10.04.2018 Propunere legislativă privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor respinsa
09.03.2021
214. L214/10.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
de Senat
16.05.2018
215. L215/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.123 din 10 iulie 2012 energiei electrice și a gazelor naturale Lege 202/2018
20.07.2018
216. L216/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
de Senat
04.06.2018
217. L217/10.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
03.05.2018
218. L218/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(2) indice 1 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 75/2019
25.04.2019
219. L219/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale respinsa
31.03.2021
220. L220/16.04.2018 Proiect de Lege privind piețele de instrumente financiare Lege 126/2018
11.06.2018
221. L221/16.04.2018 Proiect de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice Lege 362/2018
28.12.2018
222. L222/16.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.443/2002 privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București Lege 320/2018
20.12.2018
223. L223/16.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice Lege 352/2018
27.12.2018
224. L224/16.04.2018 Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc respinsa
de Senat
29.05.2018
225. L225/16.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală respinsa
de Senat
29.05.2018
226. L226/16.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice raport
depus
20.05.2021
227. L227/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie respinsa
de Senat
29.05.2018
228. L228/16.04.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 respinsa
26.09.2018
229. L229/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații respinsa
de Senat
29.05.2018
230. L230/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor respinsa
de Senat
16.05.2018
231. L231/16.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal adoptata
de Senat
03.05.2018
232. L232/16.04.2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică respinsa
de Senat
22.05.2018
233. L233/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente adoptata
de Senat
05.09.2018
234. L234/16.04.2018 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei limbii macedonene Lege 214/2018
27.07.2018
235. L235/16.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
de Senat
16.05.2018
236. L236/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
11.05.2021
237. L237/18.04.2018 Propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cu deciziile Curții Constituționale și Decizia CEDO din 07 martie 2017 cazul Cerovsek și Bozicnik contra Sloveniei Lege 310/2018
17.12.2018
238. L238/18.04.2018 Propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu deciziile Curții Constituționale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană respinsa
23.03.2021
239. L239/18.04.2018 Propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, cu deciziile Curții Constituționale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, precum și a Deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului respinsa
23.03.2021
240. L240/23.04.2018 Proiect de Lege pentru detașarea personalului prevăzut la art.24 indice 1 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor Lege 211/2018
25.07.2018
241. L241/23.04.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză Lege 226/2018
01.08.2018
242. L242/23.04.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării Lege 259/2018
12.11.2018
243. L243/23.04.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative Lege 260/2018
12.11.2018
244. L244/23.04.2018 Proiect de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale Lege 284/2018
26.11.2018
245. L245/23.04.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017 Lege 151/2018
22.06.2018
246. L246/23.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației sesizare de
neconstitutionalitate
02.04.2019
247. L247/23.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
25.03.2019
248. L248/23.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Lege 54/2019
20.03.2019
249. L249/23.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
de Senat
10.07.2018
250. L250/23.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
05.05.2021
251. L251/23.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România respinsa
30.03.2021
252. L252/23.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.260 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii Lege 85/2020
18.06.2020
253. L253/23.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată respinsa
de Senat
23.05.2018
254. L254/23.04.2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Lege 205/2018
20.07.2018
255. L255/23.04.2018 Propunere legislativă privind autorizația sanitară de funcționare pentru cabinetele mobile de medicină dentară respinsa
de Senat
04.06.2018
256. L256/25.04.2018 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor parlamentare de anchetă la comisii
25.04.2018
257. L257/02.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice Lege 84/2019
25.04.2019
258. L258/02.05.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 Lege 185/2018
18.07.2018
259. L259/02.05.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribu?ii pentru finan?area unor cheltuieli în domeniul sănătă?ii Lege 104/2021
28.04.2021
260. L260/02.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date Lege 129/2018
15.06.2018
261. L261/02.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației Lege 201/2018
20.07.2018
262. L262/02.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
de Senat
20.06.2018
263. L263/02.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.292 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal respinsa
10.02.2021
264. L264/02.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
13.06.2018
265. L265/02.05.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare Lege 31/2020
31.03.2020
266. L266/02.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară Lege 119/2019
20.06.2019
267. L267/02.05.2018 Propunere legislativă privind susținerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani și acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziția de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus și surse alternativ/ecologice respinsa
de Senat
13.06.2018
268. L268/02.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 3 alineatul (3) indice 1 din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996 respinsa
13.04.2021
269. L269/02.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
de Senat
20.06.2018
270. L270/02.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi respinsa
de Senat
04.05.2021
271. L271/07.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Art.II lit.e) din Legea nr.274/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare respinsa
de Senat
05.07.2018
272. L272/07.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
05.07.2018
273. L273/07.05.2018 Propunere legislativă privind completarea și modificarea art.10 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
de Senat
27.06.2018
274. L274/07.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
de Senat
27.06.2018
275. L275/07.05.2018 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Bioinginerilor din România respinsa
13.04.2021
276. L276/07.05.2018 Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
de Senat
05.07.2018
277. L277/07.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale respinsa
de Senat
03.09.2018
278. L278/07.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
03.09.2018
279. L279/07.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice retrasa
de catre initiator
29.05.2018
280. L280/07.05.2018 Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Centenarului Marii Uniri respinsa
de Senat
29.05.2018
281. L281/07.05.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României respinsa
de Senat
29.05.2018
282. L282/07.05.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(2) indice 1 al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției adoptata
de Senat
11.09.2018
283. L283/07.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc adoptata
de Senat
05.07.2018
284. L284/07.05.2018 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Limbii Elene Lege 204/2018
20.07.2018
285. L285/07.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 175/2018
13.07.2018
286. L286/07.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, pentru modificarea și completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale adoptata
de Senat
27.06.2018
287. L287/07.05.2018 Propunere legislativă privind destinația unor terenuri și a construcțiilor edificate pe acestea adoptata
de Senat
29.05.2018
288. L288/07.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor adoptata
de Senat
29.05.2018
289. L289/14.05.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană Lege 125/2019
03.07.2019
290. L290/14.05.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 269/2018
19.11.2018
291. L291/14.05.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2018 privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor Lege 281/2018
26.11.2018
292. L292/14.05.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2018 pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. Lege 272/2018
19.11.2018
293. L293/14.05.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene Lege 270/2018
19.11.2018
294. L294/14.05.2018 Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) Lege 190/2018
18.07.2018
295. L295/14.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind funcționarii publici respinsa
05.05.2021
296. L296/14.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" Lege 26/2019
09.01.2019
297. L297/14.05.2018 Propunere legislativă pentru declararea unui imobil și a terenului aferent ca fiind de interes public municipal și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați adoptata
de Senat
13.06.2018
298. L298/14.05.2018 Propunere legislativă privind registrul automatizat național cu privire la autorii contravențiilor și infracțiunilor sexuale, de hărțuire, sau asupra minorilor Lege 118/2019
20.06.2019
299. L299/14.05.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 respinsa
05.06.2019
300. L300/14.05.2018 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului Lege 157/2018
02.07.2018
301. L301/14.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe Lege 166/2018
10.07.2018
302. L302/14.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală respinsa
de Senat
26.11.2019
303. L303/22.05.2018 Proiect de Lege privind distribuția de asigurări Lege 236/2018
05.10.2018
304. L304/22.05.2018 Proiect de Lege privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor Lege 356/2018
27.12.2018
305. L305/22.05.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe și din folosința exclusivă a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări adoptat
de Senat
13.06.2018
306. L306/22.05.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2018 privind parteneriatul public privat adoptat
de Senat
18.06.2018
307. L307/22.05.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 283/2018
26.11.2018
308. L308/22.05.2018 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență Lege 219/2018
27.07.2018
309. L309/22.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
13.06.2018
310. L310/22.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii adopției Nr.273/2004 respinsa
20.04.2021
311. L311/22.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
13.06.2018
312. L312/22.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari adoptata
de Senat
27.06.2018
313. L313/22.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 131/2019
11.07.2019
314. L314/22.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.64 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Lege 286/2018
29.11.2018
315. L315/22.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
de Senat
24.09.2018
316. L316/22.05.2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 11 iunie Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești adoptata
de Senat
20.06.2018
317. L317/29.05.2018 Proiect de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040" respins
03.03.2021
318. L318/29.05.2018 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 183/2018
18.07.2018
319. L319/29.05.2018 Proiect de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului Lege 292/2018
03.12.2018
320. L320/29.05.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 61/2019
15.04.2019
321. L321/29.05.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activită?ii Regiei Autonome "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii Lege 339/2018
21.12.2018
322. L322/29.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României Lege 290/2018
29.11.2018
323. L323/29.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România respinsa
de Senat
17.09.2018
324. L324/29.05.2018 Propunere legislativă privind întreținerea animalelor de serviciu scoase din funcțiune și care au aparținut instituțiilor și structurilor publice din România Lege 217/2019
14.11.2019
325. L325/29.05.2018 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Naționale a Meseriilor Lege 66/2019
18.04.2019
326. L326/29.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Lege 111/2019
24.05.2019
327. L327/29.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii societăților nr.31/1990 respinsa
de Senat
19.09.2018
328. L328/29.05.2018 Propunere legislativă privind abrogarea alineatelor (3) și (4) ale art.25 din Legea nr.312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naționale a României adoptata
de Senat
02.10.2018
329. L329/29.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate respinsa
11.12.2019
330. L330/29.05.2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 septembrie - Ziua națională a gastronomiei și a vinului românesc Lege 79/2019
25.04.2019
331. L331/29.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respinsa
de Senat
03.09.2018
332. L332/04.06.2018 Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene respins
21.11.2018
333. L333/04.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale Lege 326/2018
21.12.2018
334. L334/04.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice Lege 225/2018
01.08.2018
335. L335/04.06.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene Lege 278/2018
26.11.2018
336. L336/04.06.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică Lege 342/2018
21.12.2018
337. L337/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h indice 1, alin.(2) al art.9 și a literei g indice 1, alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali sesizare de
neconstitutionalitate
26.06.2018
338. L338/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
de Senat
18.02.2019
339. L339/04.06.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 171/2020
12.08.2020
340. L340/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății Lege 329/2018
21.12.2018
341. L341/04.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor și al munițiilor respinsa
10.02.2021
342. L342/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
de Senat
03.09.2018
343. L343/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2006 privind înființarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri adoptata
de Senat
07.11.2018
344. L344/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului respinsa
10.02.2021
345. L345/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României respinsa
de Senat
03.10.2018
346. L346/04.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal adoptata
de Senat
03.10.2018
347. L347/04.06.2018 Propunere legislativă privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională cu privire la rețeaua electrică de interes național și strategic Lege 120/2019
20.06.2019
348. L348/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor Lege 247/2018
05.11.2018
349. L349/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății Naționale ?Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor Lege 99/2019
08.05.2019
350. L350/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice Lege 199/2018
20.07.2018
351. L351/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României respinsa
de Senat
03.10.2018
352. L352/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
de Senat
03.10.2018
353. L353/04.06.2018 Propunere legislativă privind parteneriatul civil respinsa
de Senat
29.10.2018
354. L354/11.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin Lege 279/2018
26.11.2018
355. L355/11.06.2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Lege 248/2018
05.11.2018
356. L356/11.06.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizi?iilor publice adoptat
de Senat
27.06.2018
357. L357/11.06.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate adoptat
de Senat
03.07.2018
358. L358/11.06.2018 Propunere legislativă de modificarea și completarea punctelor 20), 23) și 27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice Lege 11/2020
09.01.2020
359. L359/11.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsa
de Senat
08.10.2018
360. L360/11.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 354/2018
27.12.2018
361. L361/11.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
05.05.2021
362. L362/11.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
05.07.2018
363. L363/11.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 cu modificările și completările ulterioare adoptata
de Senat
08.10.2018
364. L364/11.06.2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți și cărți în format electronic, necesare pentru elevi, în învățământul preuniversitar respinsa
de Senat
08.10.2018
365. L365/11.06.2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți sau cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar respinsa
de Senat
08.10.2018
366. L366/11.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
05.07.2018
367. L367/11.06.2018 Propunere legislativă pentru instituirea Anului Cărții în România Lege 357/2018
27.12.2018
368. L368/11.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu respinsa
de Senat
08.10.2018
369. L369/11.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuințele respinsa
de Senat
08.10.2018
370. L370/11.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 respinsa
20.05.2020
371. L371/11.06.2018 Propunere legislativă privind instituirea Zilei dăruirii Lege 355/2018
27.12.2018
372. L372/11.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului ?Palatul Parlamentului" Lege 228/2018
02.08.2018
373. L373/18.06.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene Lege 9/2019
04.01.2019
374. L374/18.06.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 340/2018
21.12.2018
375. L375/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară respinsa
de Senat
23.09.2019
376. L376/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 88/2019
25.04.2019
377. L377/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale respinsa
de Senat
23.09.2019
378. L378/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.82 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 38/2019
17.01.2019
379. L379/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaștere și echivalare a dipomelor obținute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant respinsa
de Senat
29.10.2018
380. L380/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii respinsa
de Senat
01.04.2019
381. L381/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
de Senat
08.04.2019
382. L382/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) și (4) din Legea nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități respinsa
de Senat
22.02.2021
383. L383/18.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.42 indice1 din Legea audiovizualului nr.504/2002 Lege 246/2018
02.11.2018
384. L384/18.06.2018 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare în reexaminare
06.11.2020
385. L385/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități pe ordinea de zi
06.04.2021
386. L386/18.06.2018 Propunere legislativă privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterea infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date Lege 363/2018
28.12.2018
387. L387/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 48/2020
03.04.2020
388. L388/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
20.04.2021
389. L389/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun respinsa
de Senat
10.10.2018
390. L390/25.06.2018 Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 129/2019
11.07.2019
391. L391/25.06.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE" Lege 70/2019
22.04.2019
392. L392/25.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale Lege 177/2019
10.10.2019
393. L393/25.06.2018 Proiect de Lege privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general adoptat
de Senat
17.10.2018
394. L394/25.06.2018 Proiect de Lege privind statutul polițiștilor de penitenciare Lege 145/2019
22.07.2019
395. L395/25.06.2018 Proiect de Lege pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative Lege 280/2018
26.11.2018
396. L396/25.06.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru prorogarea unor termene Lege 277/2018
23.11.2018
397. L397/25.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității respinsa
de Senat
22.03.2021
398. L398/25.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 48/2019
12.03.2019
399. L399/25.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ și a altor acte normative Lege 212/2018
25.07.2018
400. L400/25.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare Lege 206/2018
20.07.2018
401. L401/25.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsa
de Senat
15.10.2018
402. L402/25.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe Lege 85/2019
25.04.2019
403. L403/25.06.2018 Propunere legislativă privind privind stimularea prezentării gravidelor la consultațiile prenatale respinsa
de Senat
15.10.2018
404. L404/25.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare Lege 22/2019
08.01.2019
405. L405/25.06.2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua Națională a Constructorului Lege 350/2018
27.12.2018
406. L406/25.06.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA respinsa
de Senat
16.10.2018
407. L407/25.06.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 Lege 21/2019
08.01.2019
408. L408/28.06.2018 Proiect de Lege pentru reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici Lege 293/2018
03.12.2018
409. L409/28.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.64 din 21 martie 2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil Lege 49/2019
14.03.2019
410. L410/03.07.2018 Proiect de Lege privind gestionarea siturilor poten?ial contaminate și a celor contaminate Lege 74/2019
25.04.2019
411. L411/03.07.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea reziden?iatului Lege 12/2019
08.01.2019
412. L412/03.07.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului adoptat
de Senat
08.10.2018
413. L413/03.07.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2018 privind prorogarea termenului reglementat la alin.(4) al art.II din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind func?ionarea în condiții de siguranță a instala?iilor sub presiune, instala?iilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil Lege 282/2018
26.11.2018
414. L414/03.07.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizi?ii publice în domeniile apărării și securită?ii adoptat
de Senat
03.10.2018
415. L415/03.07.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unită?ilor economice de stat ca regii autonome și societă?i comerciale Lege 195/2019
29.10.2019
416. L416/03.07.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017 Lege 255/2018
08.11.2018
417. L417/03.07.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 27 noiembrie 2017 Lege 254/2018
08.11.2018
418. L418/03.07.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad la 4 decembrie 2017 Lege 253/2018
08.11.2018
419. L419/03.07.2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Art.5, Art.6, Art.30, Art.33, Art.69, Art.81, Art.105, Art.122, Art.128 din O.U.G. nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare adoptata
de Senat
16.10.2018
420. L420/03.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
22.10.2018
421. L421/03.07.2018 Propunere legislativă privind activitățile prestabilite de tip ridesharing respinsa
11.05.2021
422. L422/03.07.2018 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism și Proceduri Legislative respinsa
de Senat
16.10.2018
423. L423/03.07.2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei respinsa
de Senat
16.10.2018
424. L424/03.07.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
22.10.2018
425. L425/03.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
22.10.2018
426. L426/03.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice Lege 63/2019
18.04.2019
427. L427/09.07.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, și pentru completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului Lege 186/2019
17.10.2019
428. L428/09.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată), cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
17.10.2018
429. L429/09.07.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România respinsa
de Senat
26.09.2018
430. L430/09.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
17.10.2018
431. L431/09.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 172/2019
07.10.2019
432. L432/09.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.11, alin.(a) (vii) din Legea nr.229 din 17 noiembrie 2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România adoptata
de Senat
16.10.2018
433. L433/09.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsa
de Senat
22.10.2018
434. L434/09.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
de Senat
22.10.2018
435. L435/09.07.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal adoptata
de Senat
12.11.2018
436. L436/09.07.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2018 pentru asigurarea continuită?ii și decontării asisten?ei medicale primare prin centrele de permanen?ă Lege 295/2018
03.12.2018
437. L437/09.07.2018 Proiect de Lege privind societă?ile mutuale de asigurare Lege 71/2019
22.04.2019
438. L438/09.07.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comer? și Antreprenoriat a Programului de sus?inere a interna?ionalizării operatorilor economici români, cu finan?are de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 Lege 41/2019
06.03.2019
439. L439/09.07.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă Lege 89/2021
19.04.2021
440. L440/09.07.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România Lege 338/2018
21.12.2018
441. L441/04.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 176/2019
10.10.2019
442. L442/04.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 15/2019
08.01.2019
443. L443/04.09.2018 Proiectul Legii "LEGEA TINERETULUI" adoptat
de Senat
19.11.2018
444. L444/04.09.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.114 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art.55 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat Lege 23/2019
09.01.2019
445. L445/04.09.2018 Proiect de Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020 Lege 14/2019
08.01.2019
446. L446/04.09.2018 Proiect de Lege privind înființarea Consiliului național pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publică Lege 69/2019
22.04.2019
447. L447/04.09.2018 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr.1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene Lege 206/2019
08.11.2019
448. L448/04.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene Lege 315/2018
17.12.2018
449. L449/04.09.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 77/2019
25.04.2019
450. L450/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 80/2019
25.04.2019
451. L451/04.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative adoptat
de Senat
31.10.2018
452. L452/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019 Lege 3/2019
04.01.2019
453. L453/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 Lege 243/2020
06.11.2020
454. L454/04.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a Lege 167/2019
03.10.2019
455. L455/04.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional adoptat
de Senat
17.10.2018
456. L456/04.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 175/2019
10.10.2019
457. L457/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 83/2019
25.04.2019
458. L458/04.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației adoptat
de Senat
14.11.2018
459. L459/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune Lege 25/2019
09.01.2019
460. L460/04.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne Lege 82/2019
25.04.2019
461. L461/04.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înfiin?area Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transport Rutier Lege 78/2019
25.04.2019
462. L462/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2018 pentru completarea art.6 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 34/2019
16.01.2019
463. L463/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică Lege 81/2019
25.04.2019
464. L464/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Lege 49/2021
22.03.2021
465. L465/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorită?ile administra?iei publice și institu?iile publice Lege 67/2019
18.04.2019
466. L466/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2009 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Centrului de Investiga?ii și Analiză pentru Siguran?a Avia?iei Civile și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.51/1999 privind investiga?ia tehnică a accidentelor și incidentelor din avia?ia civilă adoptat
de Senat
17.10.2018
467. L467/04.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspec?iei economico-financiare efectuate de Ministerul Finan?elor Publice și pentru completarea unor acte normative adoptat
de Senat
17.10.2018
468. L468/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență Lege 314/2018
17.12.2018
469. L469/04.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii și exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019 Lege 301/2018
10.12.2018
470. L470/04.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen Lege 40/2019
06.03.2019
471. L471/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman Lege 242/2019
20.12.2019
472. L472/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție Lege 143/2019
18.07.2019
473. L473/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2018 pentru modificarea art.1 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare Lege 303/2018
11.12.2018
474. L474/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2018 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării inovării și producerii de mijloace imunoprofllactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației Lege 341/2018
21.12.2018
475. L475/04.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2018 privind achiziția centralizată de elicoptere și simulatoare de zbor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situațiilor de urgență Lege 300/2018
10.12.2018
476. L476/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 92/2021
19.04.2021
477. L477/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul ??Sala Palatului? și pentru modificarea unor acte normative adoptat
de Senat
10.10.2018
478. L478/04.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018 Lege 10/2019
08.01.2019
479. L479/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Lege 7/2019
04.01.2019
480. L480/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2018 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice adoptat
de Senat
16.10.2018
481. L481/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul de?eurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a de?eurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Lege 31/2019
10.01.2019
482. L482/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor adoptat
18.05.2021
483. L483/04.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 86/2019
25.04.2019
484. L484/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal și a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
16.04.2019
485. L485/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
de Senat
17.10.2018
486. L486/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă adoptata
de Senat
22.10.2018
487. L487/04.09.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Nr.51 din 7 iunie 1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat republicată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr.98 din 7 februarie 2011, respectiv a dispozițiilor art.62 alin.1) Lege 46/2019
08.03.2019
488. L488/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată respinsa
de Senat
24.10.2018
489. L489/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 189/2019
24.10.2019
490. L490/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial Nr. 540 din 20 iulie 2015, cu modificările și completările următoare Lege 169/2019
07.10.2019
491. L491/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general respinsa
de Senat
24.10.2018
492. L492/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal respinsa
de Senat
24.10.2018
493. L493/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile Lege 95/2019
07.05.2019
494. L494/04.09.2018 Propunere legislativă privind comercializarea produselor alimentare care conțin o proporție mai mică de 95% de origine animală respinsa
de Senat
17.10.2018
495. L495/04.09.2018 Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în securitate și sănătate ocupațională respinsa
10.02.2021
496. L496/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
22.10.2018
497. L497/04.09.2018 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt Lege 343/2018
27.12.2018
498. L498/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsa
de Senat
19.11.2018
499. L499/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 130/2019
11.07.2019
500. L500/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale respinsa
de Senat
24.10.2018
501. L501/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni Lege 33/2019
16.01.2019
502. L502/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
27.11.2019
503. L503/04.09.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea prevederilor art.38 alin.3 din LEGEA-CADRU Nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
de Senat
17.10.2018
504. L504/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
de Senat
12.11.2018
505. L505/04.09.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(4) al art.1 din Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite Lege 52/2020
13.05.2020
506. L506/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
13.04.2021
507. L507/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților respinsa
de Senat
31.10.2018
508. L508/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 68/2020
26.05.2020
509. L509/04.09.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol Lege 166/2019
03.10.2019
510. L510/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
24.10.2018
511. L511/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407 din 9 noiembrie 2006 respinsa
de Senat
31.10.2018
512. L512/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii Lege 151/2020
23.07.2020
513. L513/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
de Senat
22.10.2018
514. L514/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
05.05.2021
515. L515/04.09.2018 Propunere legislativă privind anularea unor obligații fiscale Lege 171/2019
07.10.2019
516. L516/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.39 indice1 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
de Senat
17.10.2018
517. L517/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
22.10.2018
518. L518/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată respinsa
de Senat
22.10.2018
519. L519/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
de Senat
22.10.2018
520. L520/04.09.2018 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău respinsa
05.05.2021
521. L521/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă respinsa
11.05.2021
522. L522/04.09.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată Lege 170/2020
12.08.2020
523. L523/04.09.2018 Propunere legislativă privind înființarea Biroului Unic de Înmatriculare în cadrul RAR respinsa
de Senat
31.10.2018
524. L524/04.09.2018 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ?Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare respinsa
de Senat
23.10.2018
525. L525/04.09.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi referitoare la organizarea și func?ionarea Autorită?ii Na?ionale pentru Cetă?enie respinsa
de Senat
12.11.2018
526. L526/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modifcarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protec?ia persoanelor respinsa
de Senat
12.11.2018
527. L527/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.60 și art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
29.10.2018
528. L528/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 235/2020
05.11.2020
529. L529/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) și alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996 respinsa
de Senat
22.10.2018
530. L530/04.09.2018 Propunere legislativă privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ?Gheorghe Ionescu-Șișeti? și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare retrimis
la comisii
22.02.2021
531. L531/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate respinsa
de Senat
24.10.2018
532. L532/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asocia?ii și funda?ii respinsa
20.04.2021
533. L533/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modifcarea și completarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activită?ii de voluntariat din România respinsa
de Senat
22.10.2018
534. L534/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
22.10.2018
535. L535/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa?ilor, precum și organizarea și func?ionarea Autorită?ii Electorale Permanente respinsa
de Senat
12.11.2018
536. L536/04.09.2018 Propunere legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanța de urgență nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare respinsa
18.05.2021
537. L537/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991, modificarea și completarea OG 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați precum și modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 adoptata
de Senat
17.10.2018
538. L538/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Lege 360/2018
27.12.2018
539. L539/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
de Senat
29.10.2018
540. L540/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
24.10.2018
541. L541/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare Lege 185/2019
17.10.2019
542. L542/04.09.2018 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moașă, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Moașelor din România respinsa
11.05.2021
543. L543/04.09.2018 Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole si silvice în sistemul de cadastru și carte funciară precum și pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 respinsa
19.12.2018
544. L544/04.09.2018 Propunere legislativă privind înființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" -S.A. în cadrul A.N.S.V.S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de la Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA respinsa
de Senat
17.10.2018
545. L545/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor și pentru modificarea art.342 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal adoptata
de Senat
12.11.2018
546. L546/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală respinsa
de Senat
21.11.2018
547. L547/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general respinsa
de Senat
31.10.2018
548. L548/04.09.2018 Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Națiunii Române" respinsa
de Senat
24.10.2018
549. L549/04.09.2018 Propunere legislativă privind reglementarea activităților de sănătate premedicale desfășurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul național al României respinsa
de Senat
17.10.2018
550. L550/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.47 din Legea locuinței nr.114/1996 respinsa
de Senat
22.10.2018
551. L551/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
23.03.2021
552. L552/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
17.10.2018
553. L553/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
22.10.2018
554. L554/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare respinsa
18.05.2021
555. L555/04.09.2018 Propunere legislativă privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registrul Agricol retrasa
de catre initiator
29.10.2018
556. L556/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
31.10.2018
557. L557/04.09.2018 Propunere legislativă pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului respinsa
18.05.2021
558. L558/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
16.03.2021
559. L559/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 73/2019
25.04.2019
560. L560/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative respinsa
30.03.2021
561. L561/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 adoptata
de Senat
17.10.2018
562. L562/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap adoptata
de Senat
22.10.2018
563. L563/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România adoptata
de Senat
17.10.2018
564. L564/04.09.2018 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei limbii romani Lege 20/2019
08.01.2019
565. L565/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate adoptata
de Senat
21.11.2018
566. L566/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare respinsa
18.05.2021
567. L567/04.09.2018 Propunere legislativă privind dialogul social respinsa
de Senat
19.11.2018
568. L568/04.09.2018 Propunere legislativă privind declasificarea unor documente respinsa
23.03.2021
569. L569/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 157/2020
24.07.2020
570. L570/04.09.2018 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antiromânismului respinsa
de Senat
12.11.2018
571. L571/04.09.2018 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antiromânismului respinsa
de Senat
10.12.2018
572. L572/11.09.2018 Proiect de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Rezervației Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale Lege 27/2019
10.01.2019
573. L573/11.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor Lege 196/2019
31.10.2019
574. L574/11.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 45/2019
08.03.2019
575. L575/11.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv Lege 133/2021
13.05.2021
576. L576/11.09.2018 Proiect de Lege privind Fondul de compensare a investitorilor Lege 88/2021
19.04.2021
577. L577/11.09.2018 Propunere legislativă privind încadrarea în muncă a gestionarilor adoptata
de Senat
29.10.2018
578. L578/11.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.391 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 359/2018
27.12.2018
579. L579/11.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr.52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri - Republicat adoptata
de Senat
12.11.2018
580. L580/11.09.2018 Propunere legislativă pentru declararea municipiului Iași "Capitala istorică" a României Lege 361/2018
27.12.2018
581. L581/11.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 110/2019
24.05.2019
582. L582/11.09.2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților adoptata
de Senat
26.04.2021
583. L583/11.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment adoptata
de Senat
03.12.2018
584. L584/17.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Lege 311/2018
17.12.2018
585. L585/17.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemniza?ia lunară pentru cre?terea copiilor Lege 313/2018
17.12.2018
586. L586/17.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2018 pentru completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și func?ionarea Băncii de Export-Import a României EximBank-S.A. Lege 96/2021
19.04.2021
587. L587/17.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de protec?ie socială persoanelor concediate din cadrul societă?ilor din sectorul crescătorilor de suin a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane Lege 6/2019
04.01.2019
588. L588/17.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 289/2018
29.11.2018
589. L589/17.09.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie 2016 Lege 264/2018
14.11.2018
590. L590/17.09.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate socială între România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017 Lege 262/2018
14.11.2018
591. L591/17.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
de Senat
02.12.2019
592. L592/17.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
19.12.2018
593. L593/17.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr.215/2001 Lege 305/2018
11.12.2018
594. L594/17.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicare respinsa
de Senat
12.11.2018
595. L595/17.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor retrimis
la comisii
22.03.2021
596. L596/24.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 76/2019
25.04.2019
597. L597/24.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Centrul Internațional pentru Cercetări Arhivistice, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 173/2019
07.10.2019
598. L598/24.09.2018 Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art.40 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Lege 136/2019
12.07.2019
599. L599/24.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construc?iilor Lege 17/2019
08.01.2019
600. L600/24.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispozi?ii legale în domeniul investi?iilor finan?ate din fonduri publice Lege 11/2019
08.01.2019
601. L601/24.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfă?urarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfă?urare a referendumului na?ional pentru revizuirea Constitu?iei adoptat
de Senat
21.10.2019
602. L602/24.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010 Lege 273/2018
22.11.2018
603. L603/24.09.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York la 15 iunie 2017 Lege 261/2018
14.11.2018
604. L604/24.09.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017 Lege 274/2018
22.11.2018
605. L605/24.09.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017 Lege 263/2018
14.11.2018
606. L606/02.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ș) și cc) din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administra?iei publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 268/2020
25.11.2020
607. L607/02.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative Lege 113/2020
08.07.2020
608. L608/02.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilitați respinsa
de Senat
12.11.2018
609. L609/02.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicare Lege 138/2019
12.07.2019
610. L610/02.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
29.10.2018
611. L611/02.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate respinsa
de Senat
22.03.2021
612. L612/03.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2017 la comisii
03.10.2018
613. L613/03.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 la comisii
03.10.2018
614. L614/03.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 la comisii
03.10.2018
615. L615/03.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 la comisii
03.10.2018
616. L616/03.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor retrasa
de catre Senat
09.03.2021
617. L617/08.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 101/2019
08.05.2019
618. L618/08.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației în reexaminare
26.11.2019
619. L619/08.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații la comisii
03.02.2021
620. L620/08.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe la comisii
03.02.2021
621. L621/08.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază la comisii
03.02.2021
622. L622/08.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale la comisii
03.02.2021
623. L623/15.10.2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 și pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Lege 33/2020
31.03.2020
624. L624/15.10.2018 Proiect de Lege privind activitatea consulară Lege 62/2019
15.04.2019
625. L625/15.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 13/2019
08.01.2019
626. L626/15.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2018 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat Lege 42/2019
06.03.2019
627. L627/15.10.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varșovia, la 25 mai 2018 Lege 299/2018
07.12.2018
628. L628/22.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcționarilor publici în anul 2018 Lege 24/2019
09.01.2019
629. L629/22.10.2018 Proiect de Lege privind sistemul public de pensii Lege 127/2019
08.07.2019
630. L630/22.10.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 Lege 55/2019
20.03.2019
631. L631/29.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Lege 244/2019
20.12.2019
632. L632/29.10.2018 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind manangementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 iulie 2018 Lege 306/2018
11.12.2018
633. L633/29.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2018 pentru completarea art.67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii pe ordinea de zi
09.03.2020
634. L634/05.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European Lege 178/2019
10.10.2019
635. L635/05.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 179/2019
10.10.2019
636. L636/05.11.2018 Proiectul Legii "LEGEA ARHIVELOR" adoptat
de Senat
06.02.2019
637. L637/05.11.2018 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul Lege 44/2019
06.03.2019
638. L638/05.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 60/2019
15.04.2019
639. L639/05.11.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene Lege 43/2019
06.03.2019
640. L640/05.11.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la Convenție, semnate la București, la 18 octombrie 2017 Lege 309/2018
12.12.2018
641. L641/05.11.2018 Proiect de Lege pentru acceptarea Acordului de înființare a Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, încheiat la Beijing, la 29 iunie 2015 și a Rezoluției nr.40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice pentru Investiții în Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, la 12 mai 2017 Lege 308/2018
12.12.2018
642. L642/05.11.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008 Lege 1/2019
04.01.2019
643. L643/05.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
03.12.2018
644. L644/05.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
03.12.2018
645. L645/05.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
03.12.2018
646. L646/05.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.205 alin.(5) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
03.12.2018
647. L647/05.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
10.12.2018
648. L648/05.11.2018 Propunere legislativă privind înființarea instituției pentru promovarea valorilor naționale "Regele MIHAI I" adoptata
de Senat
19.12.2018
649. L649/05.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române respinsa
de Senat
10.12.2018
650. L650/05.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
10.12.2018
651. L651/05.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea articolelor 9 și 101 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
10.12.2018
652. L652/05.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.66 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 221/2019
18.11.2019
653. L653/05.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată respinsa
de Senat
05.12.2018
654. L654/12.11.2018 Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956 Lege 29/2019
10.01.2019
655. L655/12.11.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenția privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro Lege 36/2019
17.01.2019
656. L656/12.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală respinsa
de Senat
19.12.2018
657. L657/12.11.2018 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administra?iei publice locale respinsa
de Senat
19.12.2018
658. L658/12.11.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018 Lege 307/2018
11.12.2018
659. L659/12.11.2018 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.2 din Legea nr.118/2013 pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, și pentru modificarea anexei nr.2.2 din aceeași ordonanță Lege 2/2019
04.01.2019
660. L660/12.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.168 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
10.12.2018
661. L661/12.11.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 19/2019
08.01.2019
662. L662/12.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie adoptata
de Senat
06.02.2019
663. L663/12.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă adoptata
de Senat
06.02.2019
664. L664/12.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei 3 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România adoptata
de Senat
06.02.2019
665. L665/12.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
05.12.2018
666. L666/12.11.2018 Propunere legislativă pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare Lege 133/2019
11.07.2019
667. L667/12.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor adoptata
de Senat
06.02.2019
668. L668/12.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare adoptata
de Senat
06.02.2019
669. L669/12.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991 respinsa
05.05.2021
670. L670/12.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.56 indice 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice adoptata
de Senat
06.02.2019
671. L671/12.11.2018 Propunere legislativă privind obligativitatea instructajului post-natal respinsa
27.04.2021
672. L672/12.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
de Senat
19.12.2018
673. L673/12.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) indice 1 și alin.(1) indice 2 ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
05.05.2021
674. L674/12.11.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) și (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor, precum și pentru modificarea art.8 indice 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat raport
depus
18.12.2018
675. L675/12.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 170/2019
07.10.2019
676. L676/19.11.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2018 pentru completarea art.159 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 92/2019
06.05.2019
677. L677/19.11.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 93/2019
06.05.2019
678. L678/19.11.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitare de stat Lege 201/2019
07.11.2019
679. L679/19.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 respinsa
de Senat
18.02.2019
680. L680/19.11.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție în reexaminare
22.04.2019
681. L681/19.11.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției Lege 239/2019
19.12.2019
682. L682/19.11.2018 Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii respinsa
de Senat
04.02.2019
683. L683/19.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (1) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală Lege 98/2019
08.05.2019
684. L684/19.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
de Senat
04.02.2019
685. L685/19.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora Lege 65/2019
18.04.2019
686. L686/19.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) și b) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
15.10.2019
687. L687/19.11.2018 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 30 octombrie Ziua pacientului ars Lege 180/2019
10.10.2019
688. L688/19.11.2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri Lege 100/2019
08.05.2019
689. L689/19.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii Lege 214/2019
14.11.2019
690. L690/19.11.2018 Propunere legislativă privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Pardina, județul Tulcea, și în administrarea consiliului local al acesteia respinsa
de Senat
04.02.2019
691. L691/19.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(2) indice 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
18.05.2021
692. L692/26.11.2018 Proiect de Lege privind Codul aerian Lege 21/2020
18.03.2020
693. L693/26.11.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2018 privind modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 Lege 200/2019
07.11.2019
694. L694/26.11.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes na?ional, jude?ean și local adoptat
de Senat
06.02.2019
695. L695/26.11.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investi?ii adoptat
de Senat
19.12.2018
696. L696/26.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Republicată respinsa
23.03.2021
697. L697/26.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii concuren?ei nr.21/1996 respinsa
de Senat
18.02.2019
698. L698/26.11.2018 Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de dona?ie între operatorii economici și institu?iile sociale respinsa
de Senat
04.02.2019
699. L699/26.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
de Senat
25.02.2019
700. L700/26.11.2018 Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 adoptata
de Senat
04.03.2019
701. L701/26.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 indice 1 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare respinsa
de Senat
04.02.2019
702. L702/26.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar adoptata
de Senat
18.02.2019
703. L703/26.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
06.02.2019
704. L704/03.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
25.03.2019
705. L705/03.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.86 alin.(3) și (4) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare respinsa
de Senat
25.03.2019
706. L706/03.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 52/2019
20.03.2019
707. L707/03.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități Lege 190/2019
25.10.2019
708. L708/03.12.2018 Propunere legislativă privind trecera orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună Lege 37/2019
17.01.2019
709. L709/03.12.2018 Propunere legislativă privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor adoptata
de Senat
11.03.2019
710. L710/03.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" respinsa
de Senat
26.04.2021
711. L711/03.12.2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Estului" adoptata
de Senat
11.03.2019
712. L712/03.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor si văduvelor de război respinsa
05.05.2021
713. L713/10.12.2018 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 4/2019
04.01.2019
714. L714/10.12.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război Lege 163/2019
01.10.2019
715. L715/10.12.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" Lege 155/2019
24.07.2019
716. L716/10.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 207/2020
18.09.2020
717. L717/10.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
18.02.2019
718. L718/10.12.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006 respinsa
de Senat
18.02.2019
719. L719/10.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea adoptata
de Senat
18.02.2019
720. L720/10.12.2018 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Dramaturgiei Românești Lege 96/2019
07.05.2019
721. L721/10.12.2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările și modificările ulterioare Lege 151/2019
24.07.2019
722. L722/10.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 8/2020
09.01.2020
723. L723/10.12.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.7, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală respinsa
10.04.2019
724. L724/14.12.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 la comisii
14.12.2018
725. L725/14.12.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 la comisii
14.12.2018
726. L726/17.12.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență Lege 164/2019
03.10.2019
727. L727/17.12.2018 Proiect de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant Lege 121/2019
03.07.2019
728. L728/17.12.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile Lege 249/2019
23.12.2019
729. L729/17.12.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2018 privind prorogarea unor termene Lege 225/2019
22.11.2019
730. L730/17.12.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene Lege 91/2019
06.05.2019
731. L731/17.12.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii Lege 207/2019
08.11.2019
732. L732/17.12.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății adoptat
de Senat
18.02.2019
733. L733/17.12.2018 Propunere legislativă privind reorganizarea Institutului Român pentru Drepturile Omului respinsa
de Senat
07.10.2019
734. L734/17.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
de Senat
01.04.2019
735. L735/17.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011 respinsa
de Senat
25.03.2019
736. L736/17.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 135/2019
12.07.2019
737. L737/17.12.2018 Propunere legislativă pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor Lege 213/2019
11.11.2019
738. L738/17.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice Lege 194/2019
29.10.2019
739. L739/17.12.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar Lege 126/2020
14.07.2020
740. L740/17.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsa
20.04.2021
741. L741/17.12.2018 Propunere legislativă - Legea concediului pentru divorț respinsa
de Senat
18.02.2019
742. L742/17.12.2018 Propunere legislativă privind dialogul social respinsa
de Senat
04.03.2019
743. L743/17.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală respinsa
de Senat
18.02.2019
744. L744/17.12.2018 Propunere legislativă privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative Lege 134/2019
12.07.2019
745. L745/17.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
18.05.2021
746. L746/17.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
04.03.2019
747. L747/17.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare respinsa
18.05.2021
748. L748/17.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport Lege 106/2019
24.05.2019
749. L749/17.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 respinsa
de Senat
04.03.2019
750. L750/17.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 respinsa
10.02.2021
751. L751/17.12.2018 Propunere legislativă privind completarea articolului I al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor europene nerambursabile, aprobată prin Legea nr.104/2016 respinsa
10.02.2021
752. L752/17.12.2018 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate respinsa
13.04.2021
753. L753/17.12.2018 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru manipularea cadavrelor persoanelor decedate de religie mozaică Lege 68/2019
18.04.2019

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 1 decembrie 2021, 11:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro