Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2000

Numar înregistrari gasite: 152
  Numar Titlu Stadiu
1. L133/29.05.1998 Proiect de Lege privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară retras
de catre initiator
08.02.2000
2. L403/28.12.1998 Proiect de Lege privind organizarea activitatii și funcționarea instituțiilor de medicină legală în România clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
08.02.2000
3. L178/15.07.1998 Proiect de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu retras
de catre Senat
15.02.2000
4. L353/13.09.1999 Proiect de Lege privind regimul general al cultelor religioase retras
de catre initiator
17.02.2000
5. L397/23.12.1998 Propunere legislativă privind constituirea băncilor de tip popular retrasa
de catre initiator
24.02.2000
6. L376/27.09.1999 Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal, privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga, la 25 noiembrie 1992 clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
02.03.2000
7. L451/11.11.1999 Propunere legislativă privind stabilirea de măsuri reparatorii în favoarea persoanelor ale căror imobile au fost trecute ilegal în proprietatea statului sau altor persoane juridice, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie1989 retrasa
de catre Senat
03.04.2000
8. L106/07.05.1998 Proiect de Lege pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 3 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/1997 respins
definitiv
06.04.2000
9. L344/03.11.1998 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Constantin Rădulescu Motru" retras
de catre initiator
10.04.2000
10. L85/15.03.1999 Proiect de Lege pentru modificarea art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României respins
definitiv
09.05.2000
11. L419/08.07.1997 Propunere legislativă pentru declararea municipiului Alba Iulia "ORAȘ EROU AL REVOLUțIEI". retrasa
de catre Senat
05.06.2000
12. L160/1993 Lege privind organizarea activităților de cercetare-dezvoltare respins
definitiv
12.06.2000
13. L485/09.12.1999 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Murgeni, județul Vaslui retrasa
de catre Senat
30.06.2000
14. L112/1995 Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1995 din 29 august 1995 privind vânzarea cu plata în rate a activelor și acțiunilor societăților comerciale cu capital de stat respins
definitiv
25.09.2000
15. L259/04.08.1999 Propunere legislativă privind sprijinirea societăților comerciale și a companiilor naționale de interes strategic național respinsa
definitiv
26.09.2000
16. L175/1993 Proiect de Lege pentru modificarea unor dispoziții privind sancțiunile contravenționale respins
definitiv
02.10.2000
17. L377/03.12.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea procedurilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat respinsa
definitiv
10.10.2000
18. L330/16.10.2000 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru atenuarea consecințelor intrării în încetare de plăți a Fondului Național de Investiții clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
25.10.2000
19. L187/08.06.2000 Propunere legislativă pentru interzicerea manipulării opiniei publice la alegeri respinsa
definitiv
06.11.2000
20. L170/1991 Propunere legislativă privind cultele și libertățile religioase din România retrasa
de catre Senat
20.12.2000
21. L177/1991 Propunere legislativă privind reprivatizarea și despăgubirea micilor proprietari retrasa
de catre Senat
20.12.2000
22. L122/1992 Propunere legislativă privind organizarea administrativă a teritoriului României retrasa
de catre Senat
20.12.2000
23. L161/1992 Proiect de Lege privind drepturile foștilor parlamentari cărora le-a încetat mandatul de senator sau deputat în unele situații prevăzute de lege. retras
de catre Senat
20.12.2000
24. L48/1995 Propunere legislativă pentru urgentarea urmăririi penale și a judecății pentru faptele de reprimare a participanților la demonstrația din decembrie 1989 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
25. L100/1995 Legea învățământului în limbile minorităților naționale retrasa
de catre Senat
20.12.2000
26. L146/1995 Propunere legislativă pentru abrogarea Hotărârii Guvernului României nr. 639 din 18 august 1995 privind transmiterea unor bunuri din și în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 215 din 20 septembrie 1995 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
27. L153/1995 Propunere legislativă privind accesul la funcțiile publice și politice al foștilor demnitari comuniști și al membrilor aparatului de opresiune retrasa
de catre Senat
20.12.2000
28. L154/1995 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi retrasa
de catre Senat
20.12.2000
29. L173/1995 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
30. L41/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/1994 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1994 privind îmbunătățirea coeficienților de ierarhizare a salariilor. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
31. L135/1996 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 112/1995 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
32. L177/1996 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
33. L183/1996 Propunere legislativă privind interpretarea oficială și autentică a articolului 10 din Legea nr. 69/1992. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
34. L232/1996 Propunere legislativă pentru acordarea unor reparații foștilor proprietari sau acționari ai societăților comerciale preluate abuziv de conducerea comunistă după 6 martie 1945. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
35. L240/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii retrasa
de catre Senat
20.12.2000
36. L242/1996 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.73/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit retrasa
de catre Senat
20.12.2000
37. L50/23.01.1997 Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 73/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
38. L62/03.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
39. L63/03.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1991 republicată, privind impozitul pe salarii. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
40. L64/03.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
41. L65/03.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 280/1994 republicată, pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
42. L66/03.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice, aprobată și modificată prin Legea nr. 125/1995. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
43. L91/06.02.1997 Propunere legislativă privind înființarea Institutului Român pentru promovarea și afirmarea culturii române în lume. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
44. L92/06.02.1997 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
45. L93/06.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
46. L121/19.02.1997 Propunere legislativă privind accesul la dosarele întocmite până la 24 februarie 1992- de către fostele organe de securitate. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
47. L150/27.02.1997 Propunere legislativă pentru completarea și Legii nr. 53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
48. L242/13.03.1997 Propunere legislativă privind măsuri prioritare de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
49. L246/17.03.1997 Propunere legislativă privind modul în care statele și organizațiile internaționale reprezentate în România pot dobândi în proprietate clădiri și terenuri de construcții necesare desfășurării activității lor diplomatice. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
50. L252/18.03.1997 Propunere legislativă privind constituirea Comisiilor la nivel local pentru combaterea corupției. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
51. L307/22.04.1997 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 85/1996 pentru completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar aprobată prin Legea nr. 134/1994. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
52. L337/14.05.1997 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
53. L355/27.05.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/1991 cu privire la cetățenia română retrasa
de catre Senat
20.12.2000
54. L360/03.06.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import și din țară, precum și impozitul la țițeiul din producția internă și gazele naturale, republicată în Monitorul Oficial nr. 286/11.12.1995 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
55. L387/12.06.1997 Propunere legislativă privind organizarea unor comune. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
56. L399/19.06.1997 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru stimularea dezvoltării economice a Văii Jiului. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
57. L406/23.06.1997 Propunere legislativă privind regimul investițiilor autohtone. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
58. L409/27.06.1997 Propunere legislativă privind declararea ca orașe a unor comune. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
59. L417/02.07.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului Lege nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Romano Unită cu Roma (greco-catolică). retrasa
de catre Senat
20.12.2000
60. L439/11.07.1997 Propunere legislativă pentru desființarea condamnărilor și măsurilor administrative cu caracter politic. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
61. L522/01.09.1997 Propunere legislativă privind accesul la dosarele de securitate ale șefilor de culte, ierarhilor și șefilor comunităților locale ale cultelor religioase din România. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
62. L526/08.09.1997 Propunere legislativă pentru abrogarea Hotărârii Consiliului de Miniștri nr.1719 din 27 decembrie 1948. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
63. L532/15.09.1997 Propunere legislativă pentru abrogarea Decretului nr.151 pentru denunțarea Concordatului încheiat între România și SF Scaun la 10 mai 1927 și ratificat prin Legea din 12 iunie 1929, publicat în Monitorul Oficial nr.164 din 19 iulie 1948. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
64. L533/15.09.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și abrogarea unor prevederi din Codul de procedură civilă. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
65. L547/25.09.1997 Propunere legislativă privind stabilirea măsurii de sprijinire a persoanelor disponibilizate in urma aplicării programelor de restructurare. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
66. L618/26.11.1997 Propunere legislativă privind trecerea proprietății socialiste în proprietatea privată. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
67. L627/03.12.1997 Propunere legislativă privind constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea învățământului de toate gradele. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
68. L633/16.12.1997 Propunere legislativă privind legea anticomunistă. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
69. L646/18.12.1997 Propunere legislativă pentru interzicerea avortului. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
70. L97/08.04.1998 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea centrelor academice de excelență retrasa
de catre Senat
20.12.2000
71. L109/07.05.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului , publicată în Monitorul Oficial nr.164 din 16 iulie 1992 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
72. L143/08.06.1998 Propunere legislativă privind prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun retrasa
de catre Senat
20.12.2000
73. L144/08.06.1998 Propunere legislativă privind libertatea deținerii de către populație a monedelor din metale prețioase și restituirea monedelor și valutei confiscate abuziv sau cedate obligatoriu ,fără plată , în timpul regimului comunist retrasa
de catre Senat
20.12.2000
74. L145/09.06.1998 Propunere legislativă privind înființarea ,organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Terenurilor Agricole aparținând domeniului privat al statului retrasa
de catre Senat
20.12.2000
75. L154/19.06.1998 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Râu Alb , județul Hunedoara retrasa
de catre Senat
20.12.2000
76. L165/30.06.1998 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit retrasa
de catre Senat
20.12.2000
77. L166/30.06.1998 Propunere legislativă privind declararea calității de agent sau colaborator al Securității retrasa
de catre Senat
20.12.2000
78. L171/02.07.1998 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 2 al articolului 8 din Legea nr. 52 din 7 iulie 1994 , privind valorile mobiliare și bursele de valori retrasa
de catre Senat
20.12.2000
79. L284/17.09.1998 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Mâneciu, județul Prahova retrasa
de catre Senat
20.12.2000
80. L285/17.09.1998 Propunere legislativă privind schimbarea sediului și denumirii Societății Naționale a Petrolului "Petrom" S.A. București, înființate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/1997 modificată și adoptată prin Legea nr.70/1998 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
81. L302/24.09.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și abrogarea unor prevederi din Codul de procedură civilă retrasa
de catre Senat
20.12.2000
82. L313/08.10.1998 Propunere legislativă privind Corpul Agronomic din România retrasa
de catre Senat
20.12.2000
83. L323/16.10.1998 Propunere legislativă privind reparațiile morale și materiale pentru cadrele militare active îndepărtate abuziv după 23 august 1944 din considerente politice, și urmașii acestora retrasa
de catre Senat
20.12.2000
84. L324/16.10.1998 Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților retrasa
de catre Senat
20.12.2000
85. L327/21.10.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune retrasa
de catre Senat
20.12.2000
86. L332/21.10.1998 Propunere legislativă privind modificarea și completarea legii nr.73/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit retrasa
de catre Senat
20.12.2000
87. L366/26.11.1998 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor texte din Codul penal retrasa
de catre Senat
20.12.2000
88. L13/28.01.1999 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 205("insulta") și 206("calomnia") din Codul Penal retrasa
de catre Senat
20.12.2000
89. L53/04.02.1999 Propunere legislativă pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului retrasa
de catre Senat
20.12.2000
90. L145/05.05.1999 Propunere legislativă privind responsabilitatea ministerială retrasa
de catre Senat
20.12.2000
91. L170/25.05.1999 Propunere legislativă privind accesul la funcțiile publice și politice ale foștilor demnitari comuniști și al membrilor aparatului de opresiune retrasa
de catre Senat
20.12.2000
92. L195/14.06.1999 Propunere legislativă pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordare unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
93. L201/16.06.1999 Propunere legislativă privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri pentru unele persoane domiciliate în comuna Hilișeu - Horea , județul Botoșani retrasa
de catre Senat
20.12.2000
94. L379/30.09.1999 Propunere legislativă privind alegerea reprezentanților diasporei românești în Camera Deputaților și Senat (Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului) retrasa
de catre Senat
20.12.2000
95. L381/30.09.1999 Propunere legislativă cu privire la organizarea și funcționarea asociațiilor patronale retrasa
de catre Senat
20.12.2000
96. L390/07.10.1999 Propunere legislativă privind desfășurarea bacalaureatului în sesiunile anului școlar 1999/2000 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
97. L392/07.10.1999 Propunere legislativă privind modificarea prevederilor art.33 alin. 9, art. 34 alin. 1 și art. 93 alin. 1 din Legea 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
98. L421/27.10.1999 Propunere legislativă privind finanțarea armatei retrasa
de catre Senat
20.12.2000
99. L466/24.11.1999 Propunere legislativă pentru protecția cărții și a revistelor culturale din România retrasa
de catre Senat
20.12.2000
100. L476/09.12.1999 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și altor impozite indirecte, precum și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/1998 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
101. L479/09.12.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 70/1991, republicată retrasa
de catre Senat
20.12.2000
102. L68/02.02.2000 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului retrasa
de catre Senat
20.12.2000
103. L69/03.02.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale retrasa
de catre Senat
20.12.2000
104. L70/03.02.2000 Propunere legislativă - Legea perceptorului public retrasa
de catre Senat
20.12.2000
105. L71/03.02.2000 Propunere legislativă privind înființarea și organizarea unui Minister pentru Familie, Vârstnici, Femei și Tineri retrasa
de catre Senat
20.12.2000
106. L72/03.02.2000 Propunere legislativă privind înființarea Biroului Electoral Central Permanent retrasa
de catre Senat
20.12.2000
107. L73/03.02.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților,funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere retrasa
de catre Senat
20.12.2000
108. L74/03.02.2000 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 68/1992 cu privire la alegerea Senatului și a Camerei Deputaților retrasa
de catre Senat
20.12.2000
109. L76/10.02.2000 Propunere legislativă privind înființarea instituțiilor de învățământ universitar retrasa
de catre Senat
20.12.2000
110. L77/10.02.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică retrasa
de catre Senat
20.12.2000
111. L91/24.02.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 70/1991 pentru alegerile locale retrasa
de catre Senat
20.12.2000
112. L92/24.02.2000 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri tranzitorii pentru aplicarea Legii nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni retrasa
de catre Senat
20.12.2000
113. L103/09.03.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Vrata, din județul Mehedinți retrasa
de catre Senat
20.12.2000
114. L125/24.03.2000 Propunere legislativă privind acordarea burselor comunitare retrasa
de catre Senat
20.12.2000
115. L126/27.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României retrasa
de catre Senat
20.12.2000
116. L133/05.04.2000 Propunere legislativă privind modificarea Legii concurenței nr. 21/1996 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
117. L134/05.04.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 9 aprilie 1990, republicată în Monitorul oficial nr. 118 din 18 martie 1998 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
118. L147/19.04.2000 Propunere legislativă privind stabilirea indemnizației ce se cuvine administratorilor societăților comerciale, băncilor, companiilor naționale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar și ai regiilor autonome retrasa
de catre Senat
20.12.2000
119. L149/19.04.2000 Propunere legislativă pentru reînființarea comunei Coșula din județul Botoșani retrasa
de catre Senat
20.12.2000
120. L163/10.05.2000 Propunere legislativă privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu handicap în România retrasa
de catre Senat
20.12.2000
121. L166/17.05.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Moldoveni, județul Teleorman retrasa
de catre Senat
20.12.2000
122. L169/25.05.2000 Propunere legislativă pentru reînființarea comunei Clopotiva, jud. Hunedoara retrasa
de catre Senat
20.12.2000
123. L170/25.05.2000 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată retrasa
de catre Senat
20.12.2000
124. L171/25.05.2000 Propunere legislativă privind confirmarea morală a primarilor, viceprimarilor și consilierilor aleși la alegerile locale din iunie 2000 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
125. L181/08.06.2000 Propunere legislativă privind obligativitatea executării în țară a lucrărilor de întreținere și reparații pentru aeronavele achiziționate din exterior retrasa
de catre Senat
20.12.2000
126. L182/08.06.2000 Propunere legislativă privind obligativitatea contrapartidei la achiziționarea de aeronave de pe piața externă retrasa
de catre Senat
20.12.2000
127. L183/08.06.2000 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer, înființarea, organizarea și funcționarea Registrului Național al Inginerilor din România retrasa
de catre Senat
20.12.2000
128. L184/08.06.2000 Propunere legislativă privind regimul activităților de lobby retrasa
de catre Senat
20.12.2000
129. L185/08.06.2000 Propunere legislativă pentru modificarea unor dispoziții ale Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului retrasa
de catre Senat
20.12.2000
130. L186/08.06.2000 Propunere legislativă privind reînființarea "Fondului bisericesc ortodox român al Bucovinei" retrasa
de catre Senat
20.12.2000
131. L188/08.06.2000 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică retrasa
de catre Senat
20.12.2000
132. L193/14.06.2000 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 27/1996 privind partidele politice retrasa
de catre Senat
20.12.2000
133. L202/21.06.2000 Propunere legislativă privind unificarea și organizarea Corpului de avocați din România retrasa
de catre Senat
20.12.2000
134. L211/28.06.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Pătaș din județul Caraș-Severin retrasa
de catre Senat
20.12.2000
135. L291/14.09.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Cujmir din județul Mehedinți retrasa
de catre Senat
20.12.2000
136. L299/21.09.2000 Propunere legislativă privind modificarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxă, în învățământul superior de stat peste locurile finanțate de la bugetul de stat retrasa
de catre Senat
20.12.2000
137. L304/27.09.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Beuca, județul Teleorman retrasa
de catre Senat
20.12.2000
138. L305/27.09.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Beuca, județul Teleorman retrasa
de catre Senat
20.12.2000
139. L317/11.10.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei suburbane Șelimbăr, județul Sibiu retrasa
de catre Senat
20.12.2000
140. L318/11.10.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei suburbane Cristian, județul Sibiu retrasa
de catre Senat
20.12.2000
141. L319/11.10.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Săliște, județul Sibiu retrasa
de catre Senat
20.12.2000
142. L320/11.10.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Orlat, județul Sibiu retrasa
de catre Senat
20.12.2000
143. L321/11.10.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Miercurea Sibiului, județul Sibiu retrasa
de catre Senat
20.12.2000
144. L322/11.10.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Bazna, județul Sibiu retrasa
de catre Senat
20.12.2000
145. L323/11.10.2000 Propunere legislativă privind înființarea unui organism reprezentativ pentru întreprinderile meșteșugărești (Legea Camerelor de meserii) retrasa
de catre Senat
20.12.2000
146. L345/31.10.2000 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă - ROMPRES retrasa
de catre Senat
20.12.2000
147. L346/31.10.2000 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 27/1996 privind Partidele Politice retrasa
de catre Senat
20.12.2000
148. L347/31.10.2000 Propunere legislativă privind suspendarea prevederilor legale care reglementează activitatea în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital de stat retrasa
de catre Senat
20.12.2000
149. L355/06.11.2000 Propunere legislativă pentru completarea art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată retrasa
de catre Senat
20.12.2000
150. L356/06.11.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei JIROV, din județul Mehedinți retrasa
de catre Senat
20.12.2000
151. L357/06.11.2000 Propunere legislativă privind ajutorarea materială a mamelor cu 3 sau mai mulți copii din România retrasa
de catre Senat
20.12.2000
152. L388/29.11.2000 Propunere legislativă privind anularea debitelor datorate bugetului de stat de către agenții economici cu capital integral de stat retrasa
de catre Senat
20.12.2000

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 1 decembrie 2021, 10:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro