Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rapoarte depuse Versiunea pentru printare

Rapoarte depuse de comisii

  P.L. Titlu Depunere raport Document raport
Data Comisia Data Comisia Fisier
1. 522/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale 27.01.2021 Apărare 27.01.2021 Apărare PDF format
2. 94/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 01.02.2021 Muncă 01.02.2021 Muncă PDF format
3. 404/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD 01.02.2021 Administrație
Muncă
01.02.2021 Administrație
Muncă
PDF format
" " " 01.02.2021 Administrație
Muncă
PDF format
4. 635/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 01.02.2021 Agricultură 01.02.2021 Agricultură PDF format
5. 636/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.150/2020 privind instituirea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 01.02.2021 Agricultură 01.02.2021 Agricultură PDF format
6. 637/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 01.02.2021 Agricultură 01.02.2021 Agricultură PDF format
7. 638/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri 01.02.2021 Agricultură 01.02.2021 Agricultură PDF format
8. 368/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare 02.02.2021 Apărare 02.02.2021 Apărare PDF format
9. 352/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare 04.02.2021 Muncă 04.02.2021 Muncă PDF format
10. 282/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
11. 564/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.287 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
12. 358/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare 10.02.2021 Sănătate 10.02.2021 Sănătate PDF format
13. 508/2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României 10.02.2021 Administrație
Juridică
10.02.2021 Administrație
Juridică
PDF format
" " " 10.02.2021 Administrație
Juridică
14. 554/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 10.02.2021 Administrație
Juridică
10.02.2021 Administrație
Juridică
15. 226/2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
16. 282/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială 10.02.2021 Muncă
Sănătate
10.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
17. 451/2020 Propunere legislativă privind unele măsuri privind buna organizare și desfășurare a alegerilor locale din anul 2020 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
18. 473/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
19. 496/2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației 10.02.2021 Sănătate
Învățământ
Apărare
10.02.2021 Sănătate
Învățământ
Apărare
PDF format
20. 565/2020 Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
21. 574/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora 10.02.2021 Administrație
Muncă
Învățământ
10.02.2021 Administrație
Muncă
Învățământ
PDF format
22. 632/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
23. 654/2020 Propunere legislativă privind amânarea datei alegerilor locale pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
24. 658/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 10.02.2021 Administrație
Juridică
10.02.2021 Administrație
Juridică
PDF format
25. 670/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
26. 96/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.214/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I 10.02.2021      
27. 775/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 11.02.2021 Cultură 11.02.2021 Cultură PDF format
28. 94/2017 Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă 11.02.2021 Muncă 11.02.2021 Muncă PDF format
29. 136/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece 11.02.2021 Muncă 11.02.2021 Muncă PDF format
30. 183/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 11.02.2021 Administrație
Juridică
Apărare
11.02.2021 Administrație
Juridică
Apărare
PDF format
31. 257/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor 11.02.2021 Juridică
Apărare
11.02.2021 Juridică
Apărare
PDF format
32. 562/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 11.02.2021 Cultură 11.02.2021 Cultură PDF format
33. 1/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 11.02.2021 Administrație 11.02.2021 Administrație PDF format
34. 23/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi 12.02.2021 Muncă 12.02.2021 Muncă PDF format
35. 206/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței de urgență nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 16.02.2021 Juridică 16.02.2021 Juridică PDF format
36. 606/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 16.02.2021 Juridică
Egalitatea de șanse
16.02.2021 Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format
37. 302/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București 17.02.2021 Juridică 17.02.2021 Juridică PDF format
38. 318/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby 17.02.2021 Juridică 17.02.2021 Juridică PDF format
39. 560/2020 Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România Ia Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluția nr.272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale 17.02.2021 Buget 17.02.2021 Buget PDF format
40. 566/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora 17.02.2021 Juridică 17.02.2021 Juridică PDF format
41. 579/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor 17.02.2021 Juridică 17.02.2021 Juridică PDF format
42. 633/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 17.02.2021 Buget
Sănătate
17.02.2021 Buget
Sănătate
PDF format
43. 56/2021 Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 17.02.2021 Buget 17.02.2021 Buget PDF format
44. 74/2021 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 Ianuarie – Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii 17.02.2021 Stiinta 17.02.2021 PDF format
45. 78/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative 17.02.2021 17.02.2021 Învățământ PDF format
46. 89/2021 Proiect de Lege privind înființarea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie ''Timotheus'' din București 17.02.2021 Învățământ 17.02.2021 Învățământ PDF format
47. 90/2021 Proiect de Lege privind aprobarea cotizației anuale a României la Comitetul de asistență pentru dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 17.02.2021 Buget 17.02.2021 Buget PDF format
48. 100/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor 17.02.2021 Statut 17.02.2021 Statut PDF format
49. 101/2021 Propunere legislativă privind abrogarea dispozițiilor capitolului XI din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind statutul deputaților și al senatorilor 17.02.2021 Statut 17.02.2021 Statut PDF format
50. 101/2021 Propunere legislativă privind abrogarea dispozițiilor capitolului XI din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind statutul deputaților și al senatorilor 17.02.2021 Statut 17.02.2021 Statut PDF format
51. 102/2021 Propunere legislativă pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 privind statutul deputațillor și al senatorilor 17.02.2021 Statut 17.02.2021 Statut PDF format
52. 220/2016 Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 18.02.2021 Muncă
Sănătate
18.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
53. 441/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 18.02.2021 Muncă
Sănătate
18.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
54. 329/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 18.02.2021 Cultură 18.02.2021 Cultură PDF format
55. 529/2020 Proiect de Lege pentru transparentizarea informațiilor de interes public și ușurarea accesului cetățenilor prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public 18.02.2021 Cultură 18.02.2021 Cultură PDF format
56. 4/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari 18.02.2021 Apărare 18.02.2021 Apărare PDF format
57. 22/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 18.02.2021 Muncă 18.02.2021 Muncă PDF format
58. 88/2021 Proiect de Lege pentru realizarea ”Capabilității de luptă împotriva navelor de suprafață”, aferentă programului de înzestrare ”Sistem de instalații mobile de lansare rachetă antinavă” (SIML) 18.02.2021 Apărare 18.02.2021 Apărare PDF format
59. 150/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
60. 85/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.269 din 2009 privind Codul penal 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
61. 461/2018 Proiect de Lege privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
62. 626/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
63. 216/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
64. 226/2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
65. 514/2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 22.02.2021 Industrii
Agricultură
22.02.2021 Industrii
Agricultură
PDF format
66. 530/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
67. 588/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 22.02.2021 Agricultură 22.02.2021 Agricultură PDF format
68. 3/2021 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
69. 111/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 23.02.2021 Buget 23.02.2021 Buget PDF format
70. 389/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 24.02.2021 Muncă
Sănătate
25.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
71. 171/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 24.02.2021 Sănătate 24.02.2021 Sănătate PDF format
72. 363/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale 24.02.2021 Sănătate 24.02.2021 Sănătate PDF format
73. 2/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel 24.02.2021 Juridică 24.02.2021 Juridică PDF format
74. 9/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea și rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenții sau centre europene nou înființate 24.02.2021 Tehnologia informației 24.02.2021 Tehnologia informației PDF format
75. 28/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului 24.02.2021 Apărare 24.02.2021 Apărare PDF format
76. 84/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 24.02.2021 Agricultură 24.02.2021 Agricultură PDF format
77. 20/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 25.02.2021 Transport 25.02.2021 Transport PDF format
78. 195/2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local 26.02.2021 Industrii
Transport
26.02.2021 Industrii
Transport
PDF format
79. 520/2017 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea pe langă casele de copii și centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie 26.02.2021 Muncă
Învățământ
26.02.2021 Muncă
Învățământ
PDF format
80. 209/2020 Proiect de Lege privind meșteșugarii tradiționali din România 26.02.2021 Cultură
Constitutionalitate
     
81. 7/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat 26.02.2021 Industrii 26.02.2021 Industrii PDF format
82. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 01.03.2021 Juridică
Constitutionalitate
     
83. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție 01.03.2021 Juridică
Constitutionalitate
     
84. 65/2021 Proiect de Lege pentru instituirea anului 2021 - ”Anul Tudor Vladimirescu” și declararea lui Tudor Vladimirescu și a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai națiunii române 01.03.2021 Administrație
Cultură
01.03.2021 Administrație
Cultură
PDF format
85. 96/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.214/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I 01.03.2021 Administrație 01.03.2021 Administrație PDF format
86. 98/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles 01.03.2021 Buget 01.03.2021 Buget PDF format
87. 109/2021 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 01.03.2021 Buget 01.03.2021 Buget PDF format
88. 110/2021 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 01.03.2021 Buget 01.03.2021 Buget PDF format
89. 682/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
90. 90/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.96 din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
91. 655/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 02.03.2021 Agricultură
Administrație
02.03.2021 Agricultură
Administrație
PDF format
92. 433/2009 Propunere legislativă de modificare și completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
93. 288/2010 Propunere legislativă privind insolvența persoanelor fizice 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
94. 739/2011 Proiect de Lege privind reglementarea activităților de lobby în România 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
95. 516/2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, respective a diapozițiilor art.39 din Legea 51/1995 privind profesia de avocat 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
96. 527/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
97. 526/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
98. 163/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 03.03.2021 03.03.2021 Industrii
Mediu
PDF format
" " " 03.03.2021 Industrii
Mediu
99. 327/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică
" " " 03.03.2021 Juridică PDF format
100. 388/2020 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
101. 660/2020 Propunere legislativă privind instituirea Programului național de prevenire și gestionare a înmulțirii populației de câini fără stăpân 03.03.2021 Agricultură
Administrație
03.03.2021 Agricultură
Administrație
PDF format
102. 32/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii 03.03.2021 Agricultură 03.03.2021 Agricultură PDF format
103. 581/2010 Propunere legislativă privind organizarea activității de lobby 04.03.2021 Juridică 04.03.2021 Juridică PDF format
104. 484/2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice 04.03.2021 Buget
Industrii
Juridică
04.03.2021 Buget
Industrii
Juridică
PDF format
105. 40/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României 04.03.2021 Juridică
Apărare
04.03.2021 Juridică
Apărare
PDF format
" " " 04.03.2021 Juridică
Apărare
106. 82/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 04.03.2021 Buget
Muncă
04.03.2021 Buget
Muncă
PDF format
" " " 04.03.2021 Buget
Muncă
107. 85/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.22 alin.(1) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia 04.03.2021 Juridică
Apărare
04.03.2021 Juridică
Apărare
PDF format
108. 305/2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului Județean Tulcea 08.03.2021 Administrație
Juridică
Mediu
08.03.2021 Administrație
Juridică
Mediu
PDF format
109. 439/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene 08.03.2021 Buget 08.03.2021 Buget PDF format
110. 472/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ 08.03.2021 Administrație
Învățământ
08.03.2021 Administrație
Învățământ
PDF format
111. 528/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice 08.03.2021 Buget
Cultură
08.03.2021 Buget
Cultură
PDF format
112. 679/2020 Proiect de Lege pentru participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții 08.03.2021 Buget 08.03.2021 Buget PDF format
113. 91/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.213/2020 privind participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1.255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții 08.03.2021 Buget 08.03.2021 Buget PDF format
114. 686/2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Tineretului" 10.03.2021 Juridică 10.03.2021 Juridică PDF format
115. 487/2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.96 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 10.03.2021 Juridică 10.03.2021 Juridică PDF format
116. 142/2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare 10.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
10.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
PDF format
" " " 10.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
117. 26/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative 10.03.2021 Transport
Constitutionalitate
     
118. 430/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 10.03.2021 Juridică 10.03.2021 Juridică PDF format
119. 439/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 10.03.2021 Juridică 10.03.2021 Juridică PDF format
120. 666/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii 10.03.2021 Muncă 10.03.2021 Muncă PDF format
121. 22/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 10.03.2021 Muncă 10.03.2021 Muncă PDF format
122. 25/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 și pentru modificarea art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 10.03.2021 Sănătate
Apărare
10.03.2021 Sănătate
Apărare
PDF format
123. 33/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.194/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei 10.03.2021 Sănătate
Apărare
10.03.2021 Sănătate
Apărare
PDF format
124. 64/2021 Proiect de Lege pentru modificarea alin.11 al art.671 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului 15.03.2021 Sport 16.03.2021 PDF format
125. 544/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice 16.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
16.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
PDF format
126. 601/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice 16.03.2021 Industrii
Transport
16.03.2021 Industrii
Transport
PDF format
127. 39/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan 16.03.2021 Agricultură
Juridică
16.03.2021 Agricultură
Juridică
PDF format
128. 53/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic 16.03.2021 Cultură 16.03.2021 Cultură PDF format
129. 463/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 17.03.2021 Învățământ      
130. 104/2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate 17.03.2021 Administrație
Transport
Constitutionalitate
     
131. 70/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului 17.03.2021 Drepturile omului
Constitutionalitate
     
132. 366/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 17.03.2021 Administrație
Sănătate
17.03.2021 Administrație
Sănătate
PDF format
133. 609/2020 Legea pentru completarea art.107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 17.03.2021 Muncă 17.03.2021 Muncă PDF format
134. 638/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri 17.03.2021 Agricultură 17.03.2021 Agricultură PDF format
135. 19/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 17.03.2021 Muncă 17.03.2021 Muncă PDF format
136. 94/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei 17.03.2021 Sănătate
Apărare
17.03.2021 Sănătate
Apărare
PDF format
137. 97/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii 17.03.2021 Agricultură 17.03.2021 Agricultură PDF format
138. 103/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.217/2020 pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență 17.03.2021 Administrație
Apărare
17.03.2021 Administrație
Apărare
PDF format
139. 104/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 17.03.2021 Transport 17.03.2021 Transport PDF format
140. 106/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea Punctului Național de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport 17.03.2021 Transport 17.03.2021 Transport PDF format
141. 107/2021 Proiect de Lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 17.03.2021 Administrație 17.03.2021 Administrație PDF format
142. 377/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic 18.03.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
18.03.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
143. 491/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 18.03.2021 Buget 18.03.2021 Buget PDF format
144. 594/2019 Proiect de Lege privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate 18.03.2021 Agricultură
Juridică
18.03.2021 Agricultură
Juridică
PDF format
145. 574/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal 22.03.2021 Juridică 22.03.2021 Juridică PDF format
146. 190/2017 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 22.03.2021 Juridică 22.03.2021 Juridică PDF format
147. 529/2020 Proiect de Lege pentru transparentizarea informațiilor de interes public și ușurarea accesului cetățenilor prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public 22.03.2021 Cultură 22.03.2021 Cultură PDF format
148. 108/2021 Proiect de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție 22.03.2021 Juridică 22.03.2021 Juridică PDF format
" " " 22.03.2021 Juridică
" " " 22.03.2021 Juridică
149. 33/2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal 23.03.2021 Juridică 23.03.2021 Juridică
" " " 23.03.2021 Juridică PDF format
150. 137/2018 Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat 23.03.2021 Industrii
Juridică
23.03.2021 Industrii
Juridică
PDF format
151. 278/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 24.03.2021 Sănătate 24.03.2021 Sănătate PDF format
152. 299/2020 Proiect de Lege pentru abrogarea lit.f) a art.21 alin.(1) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 24.03.2021 Sport 24.03.2021 PDF format
153. 515/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 24.03.2021 Agricultură 24.03.2021 Agricultură PDF format
154. 20/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale 24.03.2021 Muncă
Sănătate
24.03.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
" " " 24.03.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
155. 81/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2 24.03.2021 Muncă
Sănătate
24.03.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
" " " 24.03.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
156. 107/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 25.03.2021 Buget 25.03.2021 Buget PDF format
157. 14/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 25.03.2021 Buget 25.03.2021 Buget PDF format
158. 442/2019 Proiect de Lege privind înființarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie 30.03.2021 Buget 30.03.2021 Buget PDF format
159. 160/2020 Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale 30.03.2021 Apărare 30.03.2021 Apărare PDF format
160. 461/2020 Proiect de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 30.03.2021 Buget
Juridică
30.03.2021 Buget
Juridică
PDF format
161. 466/2020 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare 30.03.2021 Buget
Juridică
30.03.2021 Buget
Juridică
PDF format
162. 44/2021 Proiect de Lege privind impozitarea zero a industriei HoReCa 30.03.2021 Buget 30.03.2021 Buget PDF format
163. / Propunere legislativă privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților 30.03.2021 Regulament      
164. / Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților 30.03.2021 Regulament      
165. 105/2010 Proiect de Lege privind insolvența persoanelor fizice 31.03.2021 Juridică 01.04.2021 Juridică PDF format
166. 178/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești 31.03.2021 Buget
Agricultură
31.03.2021 Buget
Agricultură
PDF format
167. 241/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 31.03.2021 Juridică 31.03.2021 Juridică PDF format
168. 717/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 31.03.2021 Muncă
Juridică
     
169. 176/2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 31.03.2021 Muncă      
170. 392/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare 31.03.2021 Agricultură 31.03.2021 Agricultură PDF format
171. 460/2019 Proiect de Lege privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori 31.03.2021 Industrii
Agricultură
31.03.2021 Industrii
Agricultură
PDF format
172. 470/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 31.03.2021 Buget
Administrație
Muncă
Juridică
31.03.2021 Buget
Administrație
Muncă
Juridică
PDF format
173. 597/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 31.03.2021 Buget 31.03.2021 Buget PDF format
174. 36/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 31.03.2021 Sănătate 31.03.2021 Sănătate PDF format
175. 53/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic 31.03.2021 Cultură 31.03.2021 Cultură PDF format
176. 59/2021 Proiect de Lege privind identificarea distinctă și promovarea produselor agricole și alimentare de natură a indica originea geografică, locală, națională sau regională, istorică sau tradițională, pe teritoriul României 31.03.2021 Industrii
Agricultură
31.03.2021 Industrii
Agricultură
PDF format
177. 92/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen 31.03.2021 Buget
Muncă
31.03.2021 Buget
Muncă
PDF format
" " " 31.03.2021 Buget
Muncă
PDF format
178. 105/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF) 31.03.2021 Buget
Transport
31.03.2021 Buget
Transport
PDF format
179. 425/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române 01.04.2021 Agricultură
Transport
01.04.2021 Agricultură
Transport
PDF format
180. 127/2021 Proiect de Lege privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019 01.04.2021 Muncă
Învățământ
01.04.2021 Muncă
Învățământ
PDF format
181. 351/2016 Propunere legislativă privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INSPUR 07.04.2021 Administrație
Sănătate
Învățământ
07.04.2021 Administrație
Sănătate
Învățământ
PDF format
182. 413/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 07.04.2021 Buget
Administrație
07.04.2021 Buget
Administrație
PDF format
183. 138/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal" 07.04.2021 Juridică 07.04.2021 Juridică PDF format
184. 323/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 07.04.2021 Industrii
Administrație
07.04.2021 Industrii
Administrație
PDF format
185. 243/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 08.04.2021 Buget 08.04.2021 Buget PDF format
" " " 08.04.2021 Buget PDF format
186. 41/2019 Proiect de Lege privind obligativitatea instructajului post-natal 08.04.2021 Sănătate 08.04.2021 Sănătate PDF format
187. 339/2020 Propunere legislativă pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată 08.04.2021 Sănătate 08.04.2021 Sănătate PDF format
188. 10/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 08.04.2021 Buget 08.04.2021 Buget PDF format
" " " 08.04.2021 Buget PDF format
189. 112/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 08.04.2021 Învățământ
Juridică
Apărare
08.04.2021 Învățământ
Juridică
Apărare
" " " 08.04.2021 Învățământ
Juridică
Apărare
PDF format
190. 130/2020 Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României 09.04.2021 Buget
Constitutionalitate
     
191. 132/2020 Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor 09.04.2021 Buget
Constitutionalitate
     
192. 512/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 09.04.2021 Cultură 09.04.2021 Cultură PDF format
193. 513/2014 Proiectul Legii de completare a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 13.04.2021 Juridică 13.04.2021 Juridică PDF format
194. 358/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 13.04.2021 Juridică 13.04.2021 Juridică PDF format
195. 463/2018 Proiect de Lege pentru modificarea articolelor 218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 13.04.2021 Juridică 13.04.2021 Juridică PDF format
196. 702/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă 13.04.2021 Juridică 12.04.2021 Juridică PDF format
197. 556/2019 Proiect de Lege privind regimul articolelor pirotehnice 13.04.2021 Apărare 13.04.2021 Apărare PDF format
198. 45/2020 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Românității Balcanice 13.04.2021 Drepturile omului 13.04.2021 Drepturile omului PDF format
199. 263/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 13.04.2021 Juridică 12.04.2021 Juridică PDF format
200. 12/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane 13.04.2021 Industrii
Administrație
13.04.2021 Industrii
Administrație
PDF format
201. 16/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță 13.04.2021 Buget
Sport
13.04.2021 Buget PDF format
202. 121/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art.252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 13.04.2021 Buget
Sănătate
13.04.2021 Buget
Sănătate
PDF format
203. 143/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la București, la 5 septembrie 2020 13.04.2021 Apărare 13.04.2021 Apărare PDF format
204. 145/2019 Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS” 14.04.2021 Industrii
Administrație
Tehnologia informației
Transport
14.04.2021 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
Transport
" " " 14.04.2021 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
Transport
PDF format
205. 432/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 14.04.2021 Sport 14.04.2021 PDF format
206. 440/2019 Proiectul Legii Magnițki privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului 14.04.2021 Drepturile omului
Politică externă
14.04.2021 Drepturile omului
Politică externă
PDF format
207. 579/2019 Proiect de Lege pentru înființarea Băncilor de Lapte Matern 14.04.2021 Sănătate 14.04.2021 Sănătate PDF format
208. 582/2019 Proiect de Lege pentru clasificarea maternităților ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării și susținerii alăptării și reducerii gradului de mortalitate și morbiditate infantilă 14.04.2021 Sănătate 14.04.2021 Sănătate PDF format
209. 210/2020 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de etolog 14.04.2021 Muncă
Învățământ
14.04.2021 Muncă
Învățământ
PDF format
210. 359/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 14.04.2021 Muncă
Sănătate
14.04.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
211. 79/2021 Propunere legislativă pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 14.04.2021 Învățământ 14.04.2021 Învățământ PDF format
212. 153/2018 Propunere legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava" 15.04.2021 Industrii
Juridică
15.04.2021 Buget PDF format
213. 212/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României 15.04.2021 Buget 15.04.2021 Buget PDF format
214. 499/2019 Proiect de Lege privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene" în județul Suceava 15.04.2021 Buget 15.04.2021 Buget PDF format
215. 14/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 15.04.2021 Buget 15.04.2021 Buget PDF format
216. 284/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 16.04.2021 Muncă 16.04.2021 Muncă PDF format
217. 73/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 19.04.2021 Învățământ
Constitutionalitate
     
218. 129/2020 Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale 19.04.2021 Juridică
Apărare
19.04.2021 Juridică
Apărare
PDF format
219. 53/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic 19.04.2021 Cultură 19.04.2021 Cultură PDF format
220. 119/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.65, alin.(62) și articolul 68 alin e) din Legea educației naționale nr.1/2011 19.04.2021 Învățământ 19.04.2021 Învățământ PDF format
221. 621/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță 20.04.2021 Buget
Învățământ
20.04.2021 Buget
Învățământ
PDF format
222. 113/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.221/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora 20.04.2021 Muncă
Transport
20.04.2021 Muncă
Transport
PDF format
223. 850/2015 Propunere legislativă privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro și embriotransfer 21.04.2021 Sănătate 21.04.2021 Sănătate PDF format
224. 714/2018 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moașă, precum și înființarea și funcționarea Colegiului Național al Moașelor din România 21.04.2021 Sănătate 21.04.2021 Sănătate PDF format
225. 93/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.218/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 21.04.2021 Sănătate 21.04.2021 Sănătate PDF format
226. 128/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la București, la 9 decembrie 2020 și la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020 21.04.2021 Industrii 21.04.2021 Industrii PDF format
227. 380/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii partidelor politice nr.14/2003 22.04.2021 Juridică 22.04.2021 Juridică PDF format
228. 400/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice, republicată 22.04.2021 Juridică 22.04.2021 Juridică PDF format
229. 75/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 22.04.2021 Industrii
Juridică
Transport
26.04.2021 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
230. 553/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 22.04.2021 22.04.2021 Juridică PDF format
231. 6/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.54 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară 22.04.2021 Juridică 22.04.2021 Juridică PDF format
232. 97/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii 22.04.2021 Agricultură 26.04.2021 Agricultură PDF format
233. 571/2010 Proiect de Lege pentru completarea alineatului (17) al art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 27.04.2021 Administrație
Juridică
27.04.2021 Administrație
Juridică
PDF format
234. 334/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 27.04.2021 Administrație
Juridică
27.04.2021 Administrație
Juridică
PDF format
235. 339/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 27.04.2021 Administrație
Juridică
27.04.2021 Administrație
Juridică
PDF format
236. 531/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 27.04.2021 Administrație
Juridică
27.04.2021 Administrație
Juridică
PDF format
237. 373/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 27.04.2021 Administrație
Juridică
27.04.2021 Administrație
Juridică
PDF format
238. 383/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.29 alin.(11) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și a art.45 alin.(4) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale 27.04.2021 Administrație
Juridică
27.04.2021 Administrație
Juridică
PDF format
239. 286/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 27.04.2021 Juridică
Constitutionalitate
     
240. 280/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 27.04.2021 Industrii
Mediu
27.04.2021 Industrii
Mediu
PDF format
241. 349/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2020 privind modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 27.04.2021 Industrii
Mediu
27.04.2021 Mediu
" " " 27.04.2021 Industrii
Mediu
PDF format
242. 533/2020 Proiect de Lege pentru acordarea stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici 28.04.2021 Muncă 28.04.2021 Muncă PDF format
243. 265/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 29.04.2021 Muncă 29.04.2021 Muncă
" " " 29.04.2021 Muncă PDF format
244. 167/2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 29.04.2021 Muncă 29.04.2021 Muncă PDF format
245. 182/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 04.05.2021 Buget 04.05.2021 Buget PDF format
246. 27/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar contabil din administrația publică centrală 04.05.2021 Buget
Muncă
04.05.2021 Buget
Muncă
PDF format
247. 698/2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi referitoare la organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie 05.05.2021 Muncă
Juridică
05.05.2021 Muncă
Juridică
PDF format
248. 414/2019 Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina 05.05.2021 Agricultură
Administrație
Juridică
Constitutionalitate
     
249. 134/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 06.05.2021 Juridică 06.05.2021 Juridică PDF format
250. 195/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al municipiului Sibiu și în administrarea Consiliului Local Sibiu 10.05.2021 Juridică
Mediu
10.05.2021 Juridică
Mediu
PDF format
251. 525/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 10.05.2021 Juridică 10.05.2021 Juridică PDF format
252. 26/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 10.05.2021 Juridică 10.05.2021 Juridică PDF format
253. 54/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal 10.05.2021 Juridică 10.05.2021 Juridică PDF format
254. 185/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 10.05.2021 Juridică 10.05.2021 Juridică PDF format
255. 138/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România 11.05.2021 Învățământ
Juridică
Apărare
11.05.2021 Învățământ
Juridică
Apărare
PDF format
256. 25/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională 12.05.2021 Economică
Buget
12.05.2021 Buget PDF format
257. 470/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 12.05.2021 Buget
Administrație
Muncă
Juridică
12.05.2021 Buget
Administrație
Muncă
Juridică
PDF format
258. 480/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară 12.05.2021 Buget 12.05.2021 Buget PDF format
259. 482/2019 Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor Publice și modificarea și completarea unor acte normative 12.05.2021 Buget 12.05.2021 Buget PDF format
260. 605/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență 12.05.2021 Buget
Muncă
12.05.2021 Buget
Muncă
PDF format
261. 550/2017 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 13.05.2021 Buget 13.05.2021 Buget PDF format
262. 219/2018 Lege pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău 13.05.2021 Constitutionalitate      
263. 481/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 13.05.2021 Buget 13.05.2021 Buget PDF format
264. 533/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale 13.05.2021 Buget 13.05.2021 Buget PDF format
265. 42/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 13.05.2021 Juridică 13.05.2021 Juridică PDF format
266. 148/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind coproducția cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam, la 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg, la 19 ianuarie 2021 13.05.2021 Cultură 13.05.2021 Cultură PDF format
267. 166/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(6) din Legea nr.327/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din serviciile de probațiune 13.05.2021 Muncă 13.05.2021 Muncă PDF format
268. 358/2020 Propunere legislativă privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2 14.05.2021 Muncă 14.05.2021 Muncă PDF format
269. 518/2020 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale 14.05.2021 Muncă 14.05.2021 Muncă PDF format
270. 87/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece 14.05.2021 Muncă 14.05.2021 Muncă PDF format
271. 161/2021 Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G 14.05.2021 Juridică
Apărare
Tehnologia informației
14.05.2021 Juridică
Apărare
Tehnologia informației
PDF format
272. 423/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 17.05.2021 Administrație
Juridică
17.05.2021 Administrație
Juridică
PDF format
273. 492/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 17.05.2021 Administrație
Constitutionalitate
     
274. 636/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Protecției Mediului nr.137/1995 17.05.2021 Mediu 17.05.2021 Mediu PDF format
275. 178/2020 Proiect de Lege privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult 17.05.2021 Juridică
Constitutionalitate
     
276. 217/2020 Proiect de Lege privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță 17.05.2021 Sănătate
Juridică
Constitutionalitate
     
277. 120/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 17.05.2021 Administrație
Juridică
17.05.2021 Administrație
Juridică
PDF format
278. 299/2016 Propunere legislativă privind măsurile de protecție a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control din învațământul preuniversitar în îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției 18.05.2021 Învățământ
Constitutionalitate
     
279. 394/2016 Proiect de Lege privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării Independenței României, ca zi de sărbătoare națională 18.05.2021 Cultură 18.05.2021 Cultură PDF format
280. 464/2017 Propunere legislativă pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc 18.05.2021 Învățământ
Constitutionalitate
     
281. 97/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii 18.05.2021 Agricultură 18.05.2021 Agricultură PDF format
282. 114/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19, precum și privind unele măsuri fiscale 18.05.2021 Buget
Industrii
18.05.2021 Buget
Industrii
PDF format
283. 140/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă și abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 18.05.2021 Buget
Învățământ
Transport
18.05.2021 Buget
Învățământ
Transport
PDF format
" " " 18.05.2021 Buget
Învățământ
Transport
PDF format
284. 213/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 19.05.2021 Muncă 19.05.2021 Muncă PDF format
285. 310/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale 19.05.2021 Agricultură
Administrație
Juridică
Mediu
19.05.2021 Agricultură
Administrație
Juridică
Mediu
PDF format
286. 313/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019 19.05.2021 Agricultură 19.05.2021 Agricultură PDF format
287. 416/2020 Propunere legislativă privind comercializarea masei lemnoase 19.05.2021 Agricultură
Mediu
19.05.2021 Agricultură
Mediu
PDF format
288. 135/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de spijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale 19.05.2021 Economică
Buget
Industrii
19.05.2021 Economică
Buget
Industrii
PDF format
289. / Proiect de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților 19.05.2021 Regulament      
290. / Proiect de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților 19.05.2021 Regulament      
291. 23/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 20.05.2021 Muncă
Sănătate
20.05.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
292. 262/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea art.234 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 20.05.2021 Buget 20.05.2021 Buget PDF format
293. 284/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 20.05.2021 Muncă 20.05.2021 Muncă PDF format
294. 627/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar 20.05.2021 Buget 20.05.2021 Buget PDF format
295. 125/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legii 304/2004 privind organizarea judiciară 25.05.2021 Juridică 25.05.2021 Juridică PDF format
296. 126/2021 Propunere legislativă privind completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități 25.05.2021 Drepturile omului
Muncă
Sănătate
25.05.2021 Drepturile omului
Muncă
Sănătate
PDF format
297. 131/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 25.05.2021 Drepturile omului
Juridică
25.05.2021 Drepturile omului
Juridică
PDF format
298. 132/2021 Proiect de Lege pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 25.05.2021 Drepturile omului
Juridică
25.05.2021 Drepturile omului
Juridică
PDF format
299. 720/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 26.05.2021 Învățământ
Constitutionalitate
     
300. 219/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 26.05.2021 Sport 26.05.2021 PDF format
301. 262/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 26.05.2021 Învățământ
Constitutionalitate
     
302. 417/2020 Propunere legislativă privind exploatarea masei lemnoase 27.05.2021 Agricultură
Mediu
27.05.2021 Agricultură
Mediu
PDF format
303. 609/2007 Proiect de Lege privind statutul ofițerilor de informații 28.05.2021 Juridică
Apărare
28.05.2021 Juridică
Apărare
PDF format
304. 446/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 5 al Legii nr.35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 28.05.2021 Administrație
Juridică
28.05.2021 Administrație
Juridică
PDF format
305. 149/2020 Proiect de Lege privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale 28.05.2021 Juridică
Constitutionalitate
     
306. 373/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență 28.05.2021 Juridică
Apărare
28.05.2021 Juridică
Apărare
PDF format
307. 450/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016 28.05.2021 Juridică      
308. 526/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice 28.05.2021 Administrație
Juridică
28.05.2021 Administrație
Juridică
PDF format
309. 116/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori 28.05.2021 Buget
Juridică
28.05.2021 Buget
Juridică
PDF format
310. 241/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 03.06.2021 Juridică 03.06.2021 Juridică PDF format
311. 561/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal 03.06.2021 Juridică 03.06.2021 Juridică PDF format
312. 554/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 03.06.2021 Juridică 03.06.2021 Juridică PDF format
313. 567/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură 03.06.2021 Juridică
Constitutionalitate
     
314. 153/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 03.06.2021 Juridică 03.06.2021 Juridică PDF format
315. 180/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni-august 1977 nr.341/2004 03.06.2021 Juridică 03.06.2021 Juridică PDF format
316. 539/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare 04.06.2021 Buget 04.06.2021 Buget PDF format
317. 175/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat la Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981 04.06.2021 Juridică
Tehnologia informației
04.06.2021 Juridică
Tehnologia informației
PDF format
318. 66/2017 Proiect de Lege privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independenței Naționale a României 07.06.2021 Muncă
Cultură
07.06.2021 Muncă
Cultură
PDF format
319. 20/2018 Proiect de Lege privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua independenței naționale" 07.06.2021 Muncă
Cultură
07.06.2021 Muncă
Cultură
PDF format
320. 228/2018 Lege pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 07.06.2021 Administrație
Constitutionalitate
     
321. 205/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2021 pentru completarea art.6 din Legea nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român 07.06.2021 Cultură 07.06.2021 Cultură PDF format
322. / Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților 07.06.2021 Regulament      
323. 107/2017 Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 08.06.2021 Juridică
Constitutionalitate
     
324. 459/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 08.06.2021 Juridică 08.06.2021 Juridică PDF format
325. 32/2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie 08.06.2021 Industrii 08.06.2021 Industrii PDF format
326. 541/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții 08.06.2021 Industrii 08.06.2021 Industrii PDF format
327. 659/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate 08.06.2021 Juridică
Apărare
08.06.2021 Juridică
Apărare
PDF format
328. 45/2021 Proiect de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în administrarea Senatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 08.06.2021 Juridică 08.06.2021 Juridică PDF format
329. 163/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 08.06.2021 Administrație
Apărare
08.06.2021 Administrație
Apărare
PDF format
330. 174/2021 Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la Kampala, la 10 iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 2017 și la Haga, la 6 decembrie 2019, la articolul 8 al Statutului Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998 08.06.2021 Juridică 08.06.2021 Juridică PDF format
331. 155/2019 Propunere legislativă privind protecția persoanelor cu boală celiacă din România 09.06.2021 Sănătate 09.06.2021 Sănătate PDF format
332. 21/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2019 privind completarea art.6 din Ordonanța de urgență Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" 09.06.2021 Transport 09.06.2021 Transport PDF format
333. 149/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 09.06.2021 Învățământ 09.06.2021 Învățământ PDF format
334. 172/2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.202 alin. (1) lit.b) din Legea Educației Naționale nr.1/2011 09.06.2021 Învățământ 09.06.2021 Învățământ PDF format
335. 219/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare 09.06.2021 Învățământ 09.06.2021 Învățământ PDF format
336. 497/2013 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică 10.06.2021 Constitutionalitate      
337. 457/2017 Proiect de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României - EximBank S.A. 10.06.2021 Buget
Juridică
10.06.2021 Buget
Juridică
PDF format
338. 57/2018 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A. 10.06.2021 Buget
Juridică
10.06.2021 Buget
Juridică
PDF format
339. 71/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău 10.06.2021 Juridică      
340. 614/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției 11.06.2021 Administrație
Constitutionalitate
     
341. 124/2021 Propunere legislativă pentru completarea Art.138 și a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 11.06.2021 Administrație
Juridică
11.06.2021 Administrație
Juridică
PDF format
342. 24/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 14.06.2021 Muncă 14.06.2021 Muncă PDF format
343. 197/2020 Proiect de Lege pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România – 2020 14.06.2021 Cultură 14.06.2021 Cultură PDF format
344. 587/2020 Proiect de Lege privind acordarea indemnizației de scurtă durată 14.06.2021 Muncă 14.06.2021 Muncă PDF format
345. 75/2021 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 14.06.2021 Muncă 14.06.2021 Muncă PDF format
346. 567/2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 15.06.2021 Industrii 15.06.2021 Industrii PDF format
347. 541/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun 15.06.2021 Sănătate 15.06.2021 Sănătate PDF format
348. 608/2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea prevederilor art.38 alin.3 din LEGEA-CADRU Nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 15.06.2021 Muncă 15.06.2021 Muncă PDF format
349. 131/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 15.06.2021 Muncă
Sănătate
15.06.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
350. 502/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 15.06.2021 Muncă 15.06.2021 Muncă PDF format
351. 32/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 15.06.2021 Muncă 15.06.2021 Muncă PDF format
352. 369/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 15.06.2021 Juridică 15.06.2021 Juridică PDF format
353. 427/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 15.06.2021 Buget
Industrii
15.06.2021 Buget
Industrii
PDF format
354. 580/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.143/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020 15.06.2021 Buget
Industrii
15.06.2021 Buget
Industrii
PDF format
355. 58/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român 15.06.2021 Juridică 15.06.2021 Juridică PDF format
356. 133/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale 15.06.2021 Muncă 15.06.2021 Muncă PDF format
357. 144/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii Educației Naționale nr.1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare 15.06.2021 Învățământ 15.06.2021 Învățământ PDF format
358. 227/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2021 privind ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind operațiile transfrontaliere de poliție aeriană, semnat la București, la 12 octombrie 2011 15.06.2021 Apărare 15.06.2021 Apărare PDF format
359. 244/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. 15.06.2021 Administrație 15.06.2021 Administrație PDF format
360. 330/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 16.06.2021 Sănătate 16.06.2021 Sănătate PDF format
361. 192/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr.341/2004 16.06.2021 Juridică 17.06.2021 Juridică PDF format
362. 243/2021 Proiect de Lege pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 16.06.2021 Juridică 16.06.2021 Juridică PDF format
363. 248/2021 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987 16.06.2021 Administrație 16.06.2021 Administrație PDF format
364. 651/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov" 17.06.2021 Agricultură
Juridică
17.06.2021 Agricultură
Juridică
PDF format
365. 215/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 17.06.2021 Învățământ 17.06.2021 Învățământ PDF format
366. 436/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc 22.06.2021 Juridică 24.06.2021 Juridică PDF format
" " " 22.06.2021 Juridică PDF format
367. 573/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate 22.06.2021 Muncă
Sănătate
22.06.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
368. 98/2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.14/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE 23.06.2021 Economică 23.06.2021 Economică PDF format
369. 469/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii 23.06.2021 Muncă      
370. 592/2020 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanța de urgența nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 23.06.2021 Administrație
Juridică
Apărare
23.06.2021 Administrație
Juridică
Apărare
PDF format
371. 265/2021 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 23.06.2021 Juridică 23.06.2021 Juridică PDF format
" " " 23.06.2021 Juridică PDF format
372. 436/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc 24.06.2021 24.06.2021 Juridică PDF format
" " " 22.06.2021 Juridică PDF format
373. 97/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii 24.06.2021 Agricultură 24.06.2021 Agricultură PDF format
374. 226/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 28.06.2021 Învățământ 28.06.2021 Învățământ PDF format
375. 266/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov 28.06.2021 Agricultură
Juridică
28.06.2021 Agricultură
Juridică
PDF format
376. 270/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 28.06.2021 Administrație 28.06.2021 Administrație PDF format
" " " 28.06.2021 Administrație PDF format
377. 359/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora 29.06.2021 Industrii 29.06.2021 Industrii PDF format
378. 82/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.51 1 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative 29.06.2021 Buget
Tehnologia informației
Transport
29.06.2021 Buget PDF format
" " " 29.06.2021 Buget
Tehnologia informației
Transport
PDF format
379. 444/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii 29.06.2021 Transport 29.06.2021 Transport PDF format
380. 502/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții ”Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1 29.06.2021 Agricultură
Învățământ
Juridică
Transport
29.06.2021 Agricultură
Învățământ
Juridică
Transport
PDF format
381. 507/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România 29.06.2021 Buget
Administrație
29.06.2021 Buget
Administrație
PDF format
" " " 29.06.2021 Buget
Administrație
PDF format
" " " 29.06.2021 Buget
Administrație
PDF format
382. 26/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 29.06.2021 Buget 29.06.2021 Buget PDF format
383. 34/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului 29.06.2021 Juridică 29.06.2021 Juridică PDF format
384. 162/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului 29.06.2021 Buget
Juridică
29.06.2021 Buget
Juridică
PDF format
385. 168/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț" 29.06.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
29.06.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
386. 214/2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 29.06.2021 Muncă 29.06.2021 Muncă PDF format
387. 239/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 29.06.2021 Transport 29.06.2021 Industrii
Transport
PDF format
388. 263/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea si completarea unor acte normative 29.06.2021 Muncă
Tehnologia informației
29.06.2021 Muncă
Tehnologia informației
PDF format
389. 265/2021 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 29.06.2021 Juridică 23.06.2021 Juridică PDF format
" " " 23.06.2021 Juridică PDF format
390. 276/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 29.06.2021 Muncă 29.06.2021 Muncă PDF format
391. 501/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil 30.06.2021 Administrație
Juridică
30.06.2021 Administrație PDF format
392. 673/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene 30.06.2021 Învățământ
Constitutionalitate
     
393. 246/2020 Proiect de Lege privind consolidarea monedei naționale ca monedă unică de plată pe teritoriul României 30.06.2021 Industrii 30.06.2021 Industrii PDF format
394. 353/2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii 30.06.2021 Juridică
Constitutionalitate
     
395. 29/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale 30.06.2021 Administrație
Juridică
30.06.2021 Administrație
Juridică
PDF format
396. 262/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților 01.07.2021 Muncă
Constitutionalitate
     
397. 525/2019 Lege privind stabilirea coeficienților minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului la nivel național 01.07.2021 Muncă
Constitutionalitate
     
398. 462/2019 Lege pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative 06.07.2021 Buget 06.07.2021 Buget PDF format
399. 467/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 07.07.2021 Buget
Constitutionalitate
     
400. 281/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale 07.07.2021 Buget
Administrație
07.07.2021 Buget
Administrație
PDF format
401. 639/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 08.07.2021 Buget 08.07.2021 Buget PDF format
402. 639/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 26.08.2021 Buget 26.08.2021 Buget PDF format
403. 190/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 26.08.2021 Buget 26.08.2021 Buget PDF format
404. 348/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 30.08.2021 Buget
Administrație
Muncă
30.08.2021 Buget
Administrație
Muncă
PDF format
405. 230/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate 01.09.2021 Muncă 01.09.2021 Muncă PDF format
406. 246/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale 01.09.2021 Muncă 01.09.2021 Muncă PDF format
407. 243/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 02.09.2021 Juridică
Constitutionalitate
     
408. 210/2021 Proiect de Lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 07.09.2021 Economică
Industrii
Muncă
07.09.2021 Economică
Industrii
Muncă
PDF format
409. 478/2020 Lege privind transferul, cu titlu gratuit, al parchetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia” – S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Județean Timiș și, respectiv, în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara 08.09.2021 Economică
Constitutionalitate
     
410. 245/2021 Proiect de Lege pentru completarea tabelului-anexă nr.I la Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri 08.09.2021 Sănătate
Apărare
08.09.2021 Sănătate
Apărare
PDF format
411. 307/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2021 pentru completarea art.46 al Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune 08.09.2021 Cultură 08.09.2021 Cultură PDF format
412. 468/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România 09.09.2021 Juridică 13.09.2021 Juridică PDF format
413. 293/2020 Proiect de Lege pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria) 09.09.2021 Juridică
Constitutionalitate
     
414. 209/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice 15.09.2021 Buget
Muncă
15.09.2021 Buget
Muncă
PDF format
415. 256/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanțelor salariale 15.09.2021 Buget
Muncă
15.09.2021 Buget
Muncă
PDF format
416. 306/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2021 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor privind găzduirea, organizarea și finanțarea Conferinței Plenipotențiarilor a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (București, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), semnat la Geneva, la 30 iunie 2021 15.09.2021 15.09.2021 Tehnologia informației PDF format
417. 310/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 și 8 februarie 2021, între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Republica Finlanda de modificare a Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 15.09.2021 Buget 15.09.2021 Buget PDF format
418. 311/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Ierusalim, la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenției între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997 15.09.2021 Buget 15.09.2021 Buget PDF format
419. 288/2020 Proiect de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile 16.09.2021 Agricultură
Constitutionalitate
     
420. 159/2021 Propunere legislativă pentru completarea art.94 la Legea educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011 16.09.2021 15.09.2021 Învățământ PDF format
421. 208/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale 20.09.2021 Industrii
Juridică
20.09.2021 Industrii
Juridică
PDF format
422. 654/2009 Propunere legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România 21.09.2021 Juridică 21.09.2021 Juridică PDF format
423. 391/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal 21.09.2021 Juridică 21.09.2021 Juridică PDF format
424. 424/2014 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfășurare a alegerilor și a referendumului din România 21.09.2021 Juridică 21.09.2021 Juridică PDF format
425. 372/2015 Proiect de Lege privind juramântul de credință față de țară și popor al Președintelui României, al Primului-ministru, al miniștrilor și al celorlalți membri ai Guvernului 21.09.2021 Juridică 21.09.2021 Juridică PDF format
426. 387/2015 Propunere legislativă privind completarea Art.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003 21.09.2021 Juridică 21.09.2021 Juridică PDF format
427. 389/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.46 din Legea 14/2003, Legea partidelor politice, republicată 21.09.2021 Juridică 21.09.2021 Juridică PDF format
428. 397/2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 21.09.2021 Juridică 21.09.2021 Juridică PDF format
429. 409/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 21.09.2021 Juridică 21.09.2021 Juridică PDF format
430. 33/2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal 21.09.2021 Juridică 21.09.2021 Juridică PDF format
431. 250/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal 21.09.2021 Juridică 21.09.2021 Juridică PDF format
432. 410/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.576 din 13 august 2010 21.09.2021 Juridică 21.09.2021 Juridică PDF format
433. 515/2016 Proiectul Legii referitoare la procedura privind emiterea somației de plată pentru creanțele necontestate 21.09.2021 Juridică 21.09.2021 Juridică PDF format
434. 506/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații 21.09.2021 Juridică 21.09.2021 Juridică PDF format
435. 392/2018 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române 21.09.2021 Învățământ 21.09.2021 Învățământ PDF format
436. 46/2020 Lege pentru modificarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România 21.09.2021 Învățământ
Constitutionalitate
     
437. 158/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 21.09.2021 Învățământ 21.09.2021 Învățământ PDF format
438. 177/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 21.09.2021 Învățământ 21.09.2021 Învățământ PDF format
439. 181/2021 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare 21.09.2021 Agricultură
Învățământ
Stiinta
21.09.2021 Agricultură
Învățământ
PDF format
440. 308/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști 21.09.2021 Apărare 21.09.2021 Apărare PDF format
441. 313/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiții dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 5 mai 2020 21.09.2021 Economică 21.09.2021 Economică PDF format
442. 56/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea art.29 1 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 22.09.2021 Industrii
Agricultură
Juridică
22.09.2021 Industrii
Agricultură
Juridică
PDF format
443. 355/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea Legii nr.170/2010 privind impozitul specific unor activități 22.09.2021 Buget 22.09.2021 Buget PDF format
444. 229/2021 Lege pentru completarea alineatului (2) al articolului 94 din Legea nr.1/2011 a educației naționale 22.09.2021 Învățământ
Stiinta
22.09.2021 Învățământ PDF format
445. 241/2021 Lege pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii 22.09.2021 Muncă 22.09.2021 Muncă PDF format
446. 251/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22.09.2021 Muncă 22.09.2021 Muncă PDF format
447. 294/2021 Proiect de Lege privind completarea art.109 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22.09.2021 Muncă 22.09.2021 Muncă PDF format
448. 527/2019 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea 23.09.2021 Administrație
Juridică
Constitutionalitate
     
449. 568/2019 Proiect de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului județean Vrancea 23.09.2021 Administrație
Juridică
Constitutionalitate
     
450. 72/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.533 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale 27.09.2021 Muncă 27.09.2021 Muncă PDF format
451. 37/2020 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 privind internshipul 27.09.2021 Muncă 27.09.2021 Muncă PDF format
452. 61/2020 Proiect de Lege privind completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 27.09.2021 Muncă 27.09.2021 Muncă PDF format
453. 558/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 27.09.2021 Muncă 27.09.2021 Muncă PDF format
454. 612/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al orașului Odobești, județul Vrancea 27.09.2021 Administrație
Juridică
Constitutionalitate
     
455. 642/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991 27.09.2021 Agricultură
Administrație
Juridică
27.09.2021 Agricultură
Administrație
Juridică
PDF format
456. 230/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate 27.09.2021 Muncă 27.09.2021 Muncă PDF format
457. 305/2021 Propunere legislativă privind institurea zilei de 19 iulie - Ziua națională a înotului 27.09.2021 Sport 27.09.2021 PDF format
458. 620/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 28.09.2021 Agricultură 28.09.2021 Agricultură PDF format
459. 86/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar 28.09.2021 Buget 28.09.2021 Buget PDF format
460. 272/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 29.09.2021 Administrație
Constitutionalitate
     
461. 516/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă 29.09.2021 Muncă
Sănătate
29.09.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
462. 534/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 29.09.2021 Agricultură 29.09.2021 Agricultură PDF format
463. 292/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 30.09.2021 Juridică 30.09.2021 Juridică PDF format
464. 183/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014 30.09.2021 Juridică 30.09.2021 Juridică PDF format
465. 577/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2014 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României 30.09.2021 Juridică 30.09.2021 Juridică PDF format
466. 376/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.27 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României 30.09.2021 Juridică 30.09.2021 Juridică PDF format
467. 379/2015 Proiectul Legii de modificare a Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European 30.09.2021 Juridică 30.09.2021 Juridică PDF format
468. 228/2021 Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 30.09.2021 Muncă
Învățământ
30.09.2021 Muncă
Învățământ
PDF format
469. 271/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 30.09.2021 Juridică 30.09.2021 Juridică PDF format
470. 332/2020 Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități în domeniul tineret și sport pentru înlăturarea efectelor negative ale suspendării activităților pe perioada stării de urgență 04.10.2021 Muncă
Sport
04.10.2021 Muncă PDF format
471. 268/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021 04.10.2021 Juridică 04.10.2021 Juridică PDF format
472. 584/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative 05.10.2021 Muncă 05.10.2021 Muncă PDF format
473. 581/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional 05.10.2021 Agricultură 05.10.2021 Agricultură PDF format
474. 410/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor 05.10.2021 Juridică
Apărare
     
475. 201/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 05.10.2021 Muncă 05.10.2021 Muncă PDF format
476. 335/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 05.10.2021 Administrație
Apărare
05.10.2021 Administrație
Apărare
PDF format
477. 4/2015 Propunere legislativă pentru completarea art. 70 din Legea educației naționale nr.1/2011 06.10.2021 Învățământ 06.10.2021 Învățământ PDF format
478. 194/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr.137/1995 06.10.2021 Mediu 06.10.2021 Mediu PDF format
479. 76/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice 06.10.2021 Economică
Buget
Mediu
06.10.2021 Economică
Buget
Mediu
PDF format
480. 433/2020 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România 06.10.2021 Învățământ 06.10.2021 Învățământ PDF format
481. 215/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 06.10.2021 Învățământ      
482. 327/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 06.10.2021 Sănătate
Învățământ
06.10.2021 Sănătate
Învățământ
PDF format
483. 340/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare (Spitalul Regional de Urgență Iași - COVID-19), între România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București și la Luxemburg, la 20 aprilie 2021 06.10.2021 Buget 06.10.2021 Buget PDF format
484. 341/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind școli mai sigure, incluzive și sustenabile în România) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 mai 2021 06.10.2021 Buget 06.10.2021 Buget PDF format
485. 342/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 iunie 2021 06.10.2021 Buget 06.10.2021 Buget PDF format
486. 343/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, deschisă spre semnare și semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017 06.10.2021 Buget 06.10.2021 Buget PDF format
487. 489/2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii -"IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE" 07.10.2021 Economică
Buget
07.10.2021 Economică
Buget
PDF format
488. 576/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE" 07.10.2021 Economică
Buget
07.10.2021 Economică
Buget
PDF format
489. 284/2021 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO 07.10.2021 Administrație
Cultură
07.10.2021 Administrație
Cultură
PDF format
490. 300/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat 12.10.2021 Apărare 12.10.2021 Apărare PDF format
491. 91/2017 Proiect de Lege pentru înființarea Autorității Române pentru Siguranța Rutieră - ARSR 13.10.2021 Transport 13.10.2021 Transport PDF format
492. 602/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor 13.10.2021 Industrii 13.10.2021 Industrii PDF format
493. 133/2020 Proiect de Lege pentru plafonarea prețului medicamentelor și a alimentelor de strictă necesitate 13.10.2021 Industrii 13.10.2021 Industrii PDF format
494. 534/2020 Proiect de Lege privind înființarea Programului „Inovare și Producție pentru Criza Coronavirus” 13.10.2021 Industrii 13.10.2021 Industrii PDF format
495. 322/2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 13.10.2021 Administrație 13.10.2021 Administrație PDF format
496. 380/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică 13.10.2021 Administrație
Tehnologia informației
13.10.2021 Administrație
Tehnologia informației
PDF format
497. 496/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 14.10.2021 Muncă
Sănătate
14.10.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
" " " 14.10.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
" " " 14.10.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
" " " 14.10.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
" " " 14.10.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
" " " 14.10.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
498. 238/2018 Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol 14.10.2021 Buget 14.10.2021 Buget PDF format
499. 319/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA 14.10.2021 Buget
Industrii
14.10.2021 Buget
Industrii
PDF format
500. 347/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență 14.10.2021      
501. 208/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale 14.10.2021 Buget 14.10.2021 Buget PDF format
502. 332/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 și art.III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 14.10.2021 Buget 14.10.2021 Buget PDF format
503. 365/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 14.10.2021 Buget 14.10.2021 Buget PDF format
504. / Proiect de hotărâre privind completarea art.199 din Regulamentul Camerei Deputaților 14.10.2021 Regulament      
505. / Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților 14.10.2021 Regulament      
506. / Proiect de hotărâre privind modificarea art.199, alin(3) din Regulamentul Camerei Deputaților 14.10.2021 Regulament      
507. 120/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 15.10.2021 Agricultură
Juridică
18.10.2021 Agricultură
Administrație
Juridică
PDF format
508. 479/2017 Propunere legislativă pentru reglementarea exploatării și exportului masei lemnoase provenind din România 15.10.2021 Agricultură
Mediu
15.10.2021 Agricultură
Mediu
PDF format
509. 162/2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - județul Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu 15.10.2021 Administrație
Constitutionalitate
     
510. 232/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 15.10.2021 Juridică 15.10.2021 Juridică PDF format
511. 481/2020 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România și a Legii nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale 18.10.2021 Sănătate
Învățământ
18.10.2021 Sănătate
Învățământ
PDF format
512. 211/2021 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 15 mai ca Ziua națională a pictorului Nicolae Grigorescu 18.10.2021 Administrație
Cultură
18.10.2021 Administrație
Cultură
PDF format
513. 283/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare 18.10.2021 Învățământ 18.10.2021 Învățământ PDF format
514. 351/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 18.10.2021 Agricultură 18.10.2021 Agricultură PDF format
515. 404/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2021 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune 18.10.2021 Cultură 18.10.2021 Cultură PDF format
516. 716/2018 Proiectul Legii "Legea tineretului" 19.10.2021 Sport 19.10.2021 PDF format
517. 446/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar 19.10.2021 Agricultură
Sănătate
Constitutionalitate
     
518. 71/2021 Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar pentru structurile sportive de interes general și național puternic afectate în contextul crizei COVID-19, acordate de la administrația publică centrală sau locală, fonduri nerambursabile și din bugetul de stat 19.10.2021 Buget
Sport
19.10.2021 Buget PDF format
519. 348/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale 19.10.2021 Muncă 19.10.2021 Muncă PDF format
520. 57/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.116 alin.(1) lit.c din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe 20.10.2021 Cultură
Juridică
20.10.2021 Cultură
Juridică
PDF format
521. 328/2021 Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 20.10.2021 Administrație
Muncă
Juridică
20.10.2021 Administrație
Muncă
Juridică
PDF format
522. 364/2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea cooperației agricole nr.566/2004 21.10.2021 Agricultură 21.10.2021 Agricultură PDF format
523. 8/2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 22.10.2021 Buget 22.10.2021 Buget PDF format
524. 352/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 22.10.2021 Buget 22.10.2021 Buget PDF format
525. 386/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2021 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății primei tranșe din cotizația României la bugetul instrumentului financiar al UE „Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, aferente anului 2021 22.10.2021 Buget 22.10.2021 Buget PDF format
526. 394/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea plății contribuției financiare pentru participarea Centrului Național al Cinematografiei la Asociația Directorilor Agenției Europene de Film - EFAD, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 22.10.2021 Buget 22.10.2021 Buget PDF format
527. 401/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 13 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art. 202 alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 22.10.2021 22.10.2021 Buget PDF format
528. 374/2015 Proiect de Lege privind buletinul de vot și procedura de vot în vederea prevenirii și combaterii fraudei electorale 25.10.2021 Administrație
Juridică
25.10.2021 Administrație
Juridică
PDF format
529. 846/2015 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondență a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate 25.10.2021 Administrație
Juridică
25.10.2021 Administrație
Juridică
PDF format
530. 848/2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului prin corespondență al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate 25.10.2021 Administrație
Juridică
25.10.2021 Administrație
Juridică
PDF format
531. 849/2015 Propunere legislativă privind organizarea, desfășurarea și exercitarea votului prin corespondență de către cetățenii români din străinătate 25.10.2021 Administrație
Juridică
25.10.2021 Administrație
Juridică
PDF format
532. 588/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 25.10.2021 Juridică 25.10.2021 Juridică PDF format
533. 89/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare 25.10.2021 Juridică 25.10.2021 Juridică PDF format
534. 164/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 25.10.2021 Juridică 25.10.2021 Juridică PDF format
535. 301/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic 25.10.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
25.10.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
536. 413/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Silvic din 2008 25.10.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
25.10.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
537. 597/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București 25.10.2021 Administrație
Învățământ
Juridică
25.10.2021 Administrație
Învățământ
Juridică
PDF format
538. 199/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 25.10.2021 Muncă 25.10.2021 Muncă PDF format
539. 200/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 25.10.2021 Juridică 25.10.2021 Juridică PDF format
540. 254/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale 25.10.2021 Buget
Juridică
25.10.2021 Buget
Juridică
PDF format
541. 259/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată în data de 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri 25.10.2021 Muncă 25.10.2021 Muncă PDF format
542. 353/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 25.10.2021 Buget
Muncă
25.10.2021 Buget
Muncă
PDF format
543. 115/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 27.10.2021 Industrii
Juridică
Transport
27.10.2021 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
544. 644/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov” 27.10.2021 Agricultură
Juridică
27.10.2021 Agricultură
Juridică
PDF format
545. 323/2021 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 27.10.2021 Buget 27.10.2021 Buget PDF format
546. 345/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2021 privind acordarea unor gratuități anumitor categorii de participanți la Campionatul European de Fotbal 2020 27.10.2021 Buget
Transport
27.10.2021 Buget
Transport
PDF format
547. 444/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 27.10.2021 Buget
Industrii
Agricultură
02.11.2021 Buget
Industrii
Administrație
PDF format
" " " 27.10.2021 Buget
Industrii
Administrație
PDF format
548. 461/2021 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului 27.10.2021 Drepturile omului
Învățământ
27.10.2021 Drepturile omului
Învățământ
PDF format
549. 513/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" 27.10.2021 Industrii
Muncă
27.10.2021 Industrii
Muncă
PDF format
550. 517/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii 286/2009 privind Codul Penal 28.10.2021 Juridică 28.10.2021 Juridică PDF format
551. 129/2019 Proiect de Lege privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor 28.10.2021 28.10.2021 Juridică PDF format
552. 498/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 28.10.2021 28.10.2021 Juridică PDF format
553. 518/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 28.10.2021 Juridică 28.10.2021 Juridică PDF format
554. 519/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil 28.10.2021 Juridică 28.10.2021 Juridică PDF format
555. 45/2021 Proiect de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în administrarea Senatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 28.10.2021 01.11.2021 Juridică PDF format
556. 289/2021 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 28.10.2021 Juridică 28.10.2021 Juridică PDF format
557. 312/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate și cooperarea în executarea pedepselor, semnat la New York la 25 septembrie 2019 28.10.2021 Juridică 28.10.2021 Juridică PDF format
" " " 28.10.2021 Juridică PDF format
558. 419/2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă 29.10.2021 Juridică 29.10.2021 Juridică PDF format
559. 435/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 29.10.2021 Buget
Administrație
29.10.2021 Buget
Administrație
PDF format
560. 206/2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 29.10.2021 Administrație
Juridică
29.10.2021 Administrație
Juridică
PDF format
561. 610/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 02.11.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
02.11.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
562. 206/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată 02.11.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
02.11.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
563. 444/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 02.11.2021 Buget
Industrii
Administrație
02.11.2021 Buget
Industrii
Administrație
PDF format
" " " 27.10.2021 Buget
Industrii
Administrație
PDF format
564. 462/2013 Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical 03.11.2021 Sănătate
Juridică
03.11.2021 Sănătate
Juridică
PDF format
565. 60/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților 03.11.2021 Economică
Juridică
03.11.2021 Economică
Juridică
PDF format
" " " 03.11.2021 Economică
Juridică
PDF format
566. 61/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților 03.11.2021 Economică
Juridică
03.11.2021 Economică
Juridică
PDF format
567. 121/2020 Propunere legislativă pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 03.11.2021 Constitutionalitate      
568. 351/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale 03.11.2021 Buget
Constitutionalitate
     
569. 614/2020 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative privind finalizarea cu celeritate a procesului de retrocedare în natură a terenurilor 03.11.2021 Agricultură
Juridică
03.11.2021 Agricultură
Juridică
PDF format
570. 30/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului 03.11.2021 Juridică 03.11.2021 Juridică PDF format
571. 55/2021 Proiect de Lege pentru stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora 03.11.2021 Juridică 03.11.2021 Juridică PDF format
572. 337/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.257 alin.(4) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 03.11.2021 Juridică 03.11.2021 Juridică PDF format
573. 369/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 03.11.2021 Agricultură
Mediu
03.11.2021 Agricultură
Mediu
PDF format
574. 467/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României 03.11.2021 Apărare 03.11.2021 Apărare PDF format
575. 8/2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 04.11.2021 Buget 04.11.2021 Buget PDF format
576. 175/2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 04.11.2021 Buget 04.11.2021 Buget PDF format
577. 270/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 04.11.2021 Buget      
578. 108/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 04.11.2021 Buget 04.11.2021 Buget PDF format
579. 212/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 04.11.2021 Muncă 04.11.2021 Muncă PDF format
580. 507/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România 04.11.2021 Buget
Administrație
     
581. 331/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de către statul român prin Ministerul Sănătății 04.11.2021 Buget
Sănătate
04.11.2021 Buget
Sănătate
PDF format
582. 420/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2021 privind acordarea de sprijin și asistență de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite 04.11.2021 Apărare
Politică externă
03.11.2021 Apărare
Politică externă
PDF format
583. 439/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 04.11.2021 Buget 04.11.2021 Buget PDF format
584. 516/2020 Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de situațiile de pandemie 08.11.2021 Industrii
Sănătate
08.11.2021 Industrii
Sănătate
PDF format
585. 360/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor 08.11.2021 Administrație
Apărare
08.11.2021 Administrație
Apărare
PDF format
586. 514/2021 Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport 08.11.2021 Sport 08.11.2021 PDF format
587. 680/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative 09.11.2021 Juridică
Constitutionalitate
     
588. 409/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 09.11.2021 Juridică 09.11.2021 Juridică PDF format
589. 217/2018 Proiect de Lege pentru reglementarea unor aspecte ale activității comerciale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 09.11.2021 Economică
Juridică
09.11.2021 Economică
Juridică
PDF format
590. 639/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 09.11.2021 Juridică 09.11.2021 Juridică PDF format
591. 268/2020 Propunere legislativă pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 09.11.2021 Juridică 09.11.2021 Juridică PDF format
592. 154/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 09.11.2021 Administrație
Juridică
09.11.2021 Agricultură
Administrație
Juridică
PDF format
593. 316/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare 09.11.2021 Învățământ 09.11.2021 Învățământ PDF format
594. 20/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 10.11.2021 Transport 10.11.2021 Transport PDF format
595. 303/2020 Propunere legislativă pentru completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 10.11.2021 Buget
Constitutionalitate
     
596. 622/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2020 pentru aprobarea Programului de finanțare „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile” 10.11.2021 Buget
Administrație
10.11.2021 Buget
Administrație
PDF format
597. 255/2021 Propunere legislativă pentru completarea art.174 din Legea educației naționale nr.1/2011 10.11.2021 Sănătate
Învățământ
10.11.2021 Sănătate
Învățământ
PDF format
598. 395/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 11.11.2021 Cultură
Juridică
11.11.2021 Cultură
Juridică
PDF format
599. 847/2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului electronic 11.11.2021 Administrație
Juridică
11.11.2021 Juridică
Tehnologia informației
PDF format
600. 323/2021 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 11.11.2021 Buget 11.11.2021 Buget PDF format
601. 436/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 11.11.2021 Buget 11.11.2021 Buget PDF format
602. 390/2008 Propunere legislativă pentru completarea art.35 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 15.11.2021 Industrii 15.11.2021 Industrii PDF format
603. 25/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord 15.11.2021 Juridică
Apărare
15.11.2021 Juridică
Apărare
PDF format
604. 28/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane 15.11.2021 Muncă 15.11.2021 Muncă PDF format
605. 645/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice 15.11.2021 Agricultură 15.11.2021 Agricultură PDF format
606. 212/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(8) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 15.11.2021 Industrii 15.11.2021 Industrii PDF format
607. 239/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 15.11.2021 Industrii
Transport
15.11.2021 Industrii
Transport
PDF format
608. 391/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030 15.11.2021 Agricultură
Apărare
15.11.2021 Agricultură
Apărare
PDF format
609. 433/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 15.11.2021 Industrii 15.11.2021 Economică
Industrii
PDF format
610. 441/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 16.11.2021 Muncă
Sănătate
16.11.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
611. 193/2021 Propunere legislativă privind gestionarea gunoiului de grajd 16.11.2021 Agricultură
Mediu
16.11.2021 Agricultură
Mediu
PDF format
612. 358/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului și Sportului de a transfera documentația tehnică achiziționată prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 către direcțiile județene pentru sport și tineret 16.11.2021 Buget
Sport
16.11.2021 Buget PDF format
613. 416/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat 16.11.2021 Administrație
Învățământ
16.11.2021 Administrație
Învățământ
PDF format
614. 33/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România 17.11.2021 Industrii
Transport
17.11.2021 Industrii
Transport
PDF format
615. 331/2020 Proiect de Lege privind interdicția cu caracter temporar a scoaterii din țară a unor produse provenite din activități agricole și de exploatare forestieră din România 17.11.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
17.11.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
616. 249/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 17.11.2021 Juridică 17.11.2021 Juridică PDF format
617. 253/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 17.11.2021 Juridică 17.11.2021 Juridică PDF format
618. 299/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.671 alin (11) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 17.11.2021 Sport 17.11.2021 PDF format
619. 317/2021 Propunere legislativă privind unele măsuri de informatizare în domeniul educației 17.11.2021 Învățământ
Tehnologia informației
17.11.2021 Învățământ
Tehnologia informației
PDF format
620. 377/2021 Propunere legislativă privind unele măsuri administrative și fiscale din starea de urgență 17.11.2021 Juridică 17.11.2021 Juridică PDF format
621. 441/2021 Proiect de Lege privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională 17.11.2021 Juridică 17.11.2021 Juridică PDF format
622. 374/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă 18.11.2021 Administrație 18.11.2021 Administrație PDF format
623. 463/2021 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 19.11.2021 Buget
Juridică
19.11.2021 Buget
Juridică
PDF format
624. 646/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 22.11.2021 Administrație
Juridică
22.11.2021 Administrație
Juridică
PDF format
625. 17/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.184/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică 22.11.2021 Industrii 22.11.2021 Industrii PDF format
626. 252/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil 22.11.2021 Juridică 22.11.2021 Juridică PDF format
627. 428/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice 22.11.2021 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
22.11.2021 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
PDF format
628. 125/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legii 304/2004 privind organizarea judiciară 24.11.2021 Juridică
Constitutionalitate
     
629. 464/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 24.11.2021 Buget 24.11.2021 Buget PDF format
630. 326/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 25.11.2021 Industrii
Juridică
Constitutionalitate
     
631. 650/2020 Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau publică, după caz, a statului în proprietatea publică a județului Bihor și în administrarea Consiliului județean Bihor 25.11.2021 Administrație
Juridică
25.11.2021 Administrație
Juridică
PDF format
632. 182/2021 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Câmpina 25.11.2021 Administrație
Juridică
Transport
25.11.2021 Administrație
Juridică
PDF format
633. / Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților 25.11.2021 Regulament      

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 2 decembrie 2021, 0:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro