Plen
Ședința Camerei Deputaților din 23 iunie 2010
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.108/02-07-2010

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2010 > 23-06-2010 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 23 iunie 2010

  1   Prezentarea Scrisorii din partea Președintelui României referitoare la suplimentarea participării României cu 5 polițiști la misiunea Uniunii Europene din Afagnistan - EUPOL Afganistan.
  2   Informare privind depunerea de către deputați aparținând Grupului parlamentar al PNL a unei moțiuni simple pe problemele grave din transporturi.
  3   Supunerea la votul final:
   3.1  Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea modalităților de atribuire și clarificare a proiectelor pentru acordarea fondurilor europene pe măsura 3.2.2. în perioada 2009-2010 (respins);
   3.2  Propunerea legislativă "Legea privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală" (adoptată);
   3.3  Propunerea legislativă privind Camerele pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală;(adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.4  Proiectul Legii Poliției Locale (adoptat);
   3.5  Propunerea legislativă privind Poliția Locală;(adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.6  Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen (adoptat);
   3.7  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (adoptat);
   3.8  Proiectul de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Academiei Oamenilor de Știință din România, în scopul construirii unui sediu și a unei biblioteci (adoptat);
   3.9  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2010 privind valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto (adoptat);
   3.10  Raportul Comisiei juridice referitor la Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.414 din 14 aprilie 2010; (adoptată propunerea comisiei de adoptare a legii cu amendamente);
   3.11  Propunerea legislativă pentru completarea art.23 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (adoptată);
   3.12  Proiectul de Lege pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic (adoptat);
   3.13  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2010 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 (adoptat);
   3.14  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptat);
   3.15  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2009 pentru modificarea art.1 alin.(7); din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare (adoptat);
   3.16  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv (adoptat);
   3.17  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea art.II din Legea nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (adoptat);
   3.18  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2010 pentru modificarea art.9 alin.(2); lit.d); din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (adoptat);
   3.19  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011 (adoptat);
   3.20  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare (adoptat);
   3.21  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (adoptat);
   3.22  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.23  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la București la 28 septembrie 2009 (adoptat);
   3.24  Raportul Comisiei pentru agricultură privind Legea pentru completarea art.3 din Legea creditului agricol pentru producție nr.150/2003, reexaminată la cererea Președintelui României (adoptată propunerea comisiei de respingere a legii);
   3.25  Proiectul de Lege pentru completarea art.47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (adoptat);
   3.26  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1); din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale (adoptat);
   3.27  Proiectul de Lege privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate (adoptat);
   3.28  Proiectul de Lege pentru completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (adoptat);
   3.29  Proiectul de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.296/2004 privind Codul consumului și a Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori (adoptat);
   3.30  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată (adoptată);
   3.31  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite (adoptat);
   3.32  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2010 pentru modificarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice (adoptat);
   3.33  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (adoptată);
   3.34  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind cadastrul și publicitatea imobiliară nr.7/1996 (adoptată);
   3.35  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.244/2002, modificată și republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007 (respinsă);
   3.36  Propunerea legislativă pentru modificarea O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare, publicată în M.Of. nr.94/31.01.2004 (aprobată prin Legea 215/2004);, cu modificările și completările ulterioare (respinsă);
   3.37  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (respinsă);
   3.38  Proiectul de Lege privind stimularea construcției de locuințe sociale; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.39  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în M.Of. nr.208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.40  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în M. Of. Nr.208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.41  Propunerea legislativă "Legea înființării unităților medicale ambulatorii mobile"; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.42  Propunerea legislativă privind instituirea unui cadru unic cu privire la declarațiile privind evidența nominală a salariaților și a sumelor datorate către Bugetul General Consolidat (Legea Ghișeului unic);(adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.43  Propunerea legislativă privind interzicerea accesului la demnități și funcții publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut parte din nomenclatura comunistă - "Legea antinomenclatură"; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.44  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.45  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.46  Propunerea legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.47  Propunerea legislativă privind despăgubirea persoanelor care au suferit pagube provocate de trupele ruse în cel de-al doilea război mondial; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.48  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004, modificată prin Legea nr.32/2007; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.49  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.50  Propunerea legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru colectarea, sortarea, etichetarea, depozitarea și valorificarea în stare proaspătă sau pentru procesare a legumelor și fructelor; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.51  Propunerea legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru transferul Pieței de Gros SA București și a centrelor de colectare a legumelor și fructelor către formele asociative ale producătorilor; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.52  Propunerea legislativă pentru aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007-2013; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.53  Propunerea legislativă pentru aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007-2013; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.54  Propunerea legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru producerea de legume proaspete în spații protejate; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.55  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.56  Propunerea legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene (CE); nr.1857/2006 de aplicare a art.87 și 88 din Tratatul ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii din domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE); nr.70/2001; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.57  Propunerea legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene (CE); nr.1857/2006 de aplicare a art.87 și 88 din Tratatul ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii din domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE); nr.70/2001; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.58  Propunerea legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor pentru colectarea, procesarea, stocarea și valorificarea laptelui sub forma produselor procesate; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.59  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.329/2003, republicată, privind exercitarea profesiei de detectiv particular; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.60  Propunerea legislativă pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Piatra Neamț a unui teren aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române"; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.61  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 2003 Codul muncii (respinsă);
   3.62  Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (respinsă);
   3.63  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3); al art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (respins);
   3.64  Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.340/2004, republicată, privind prefectul și instituția prefectului; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.65  Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr.155/2009; (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie);
   3.66  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1); al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.67  Propunerea legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Zalău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, județul Sălaj; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.68  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2); al articolului 67 din Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.69  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.70  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.71  Proiectul de Lege pentru modificarea art.157 alin.(1); din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.72  Propunerea legislativă privind despăgubirea persoanelor care au suferit pagube provocate prin ridicări silite de bunuri făcute de trupele germane în cel de-al doilea război mondial; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.73  Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.74  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată, privind Fondul Funciar; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.75  Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de terapie centrate pe tulburări din spectrul autist; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.76  Propunerea legislativă privind identificarea, diagnosticarea și tratarea copiilor afectați de tulburări din spectrul autist; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.77  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.78  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.IV din Legea nr.242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea O.G. nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.79  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.80  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri privind realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.81  Propunerea legislativă privind modificarea articolului 40 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, a articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., precum și modificarea articolului 30 din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.82  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.83  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.84  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.85  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.86  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.87  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din motive etnice; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.88  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.89  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.220 din 27 octombrie 2008, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.90  Propunerea legislativă privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și pentru încurajarea economisirii resurselor energetice; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.91  Proiectul de Lege privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.92  Propunerea legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional; (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie);
   3.93  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea suplimentării surselor pentru finanțarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.94  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.95  Proiectul de Lege pentru asigurarea bugetului minim necesar realizării politicii externe a statului român; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.96  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2002, aprobată prin Legea nr.354/2003 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.97  Propunerea legislativă privind completarea articolului 8 al Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.98  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.99  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   3.100  Propunerea legislativă privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes național. (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 4 decembrie 2021, 21:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro