Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2018 > 09-07-2018

Ședința Camerei Deputaților din 9 iulie 2018 (sesiune extraordinară)

  1   Informare privind activarea domnului deputat Adrian Mocanu în cadrul Grupului parlamentar ALDE.
  2   Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.
  3   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PH CD 49/2018). (rămas pentru votul final)
  4   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Pl-x 418/2017/2018). (rămasă pentru votul final)
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice (PL-x 390/2018). (rămas pentru votul final)
  6   Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului de Lege privind Codul administrativ al României (PL-x 369/2018). (rămas pentru votul final)
  7   Aprobarea prelungirii programului de lucru.
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului "Palatul Parlamentului" (PL-x 407/2018). (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (PL-x 33/2018). (rămas pentru votul final)
  10   Supunerea la votul final:
   10.1  Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PH CD 49/2018); (adoptat)
   10.2  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice (PL-x 390/2018); (adoptat)
   10.3  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului "Palatul Parlamentului" (PL-x 407/2018); (adoptat)
   10.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză (PL-x 317/2018); (adoptat)
   10.5  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 63 din 13 februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.201 din 6 martie 2018 (PL-x 12/2017/2018); (adoptată legea cu amendamente)
   10.6  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, reexaminată la cererea Președintelui României (Pl-x 418/2017/2018 ); (adoptată legea în forma inițial adoptată de Parlament)
   10.7  Proiectul de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (PL-x 33/2018); (adoptat)
   10.8  Proiectul de Lege privind Codul administrativ al României (PL-x 369/2018). (adoptat)
  11   Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către doamna deputat Elena Hărătău.