Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2018 > 19-11-2018

Ședința Camerei Deputaților din 19 noiembrie 2018

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Informare privind încetarea activității doamnei deputat Alexandra-Corina Bogaciu și a domnului deputat Constantin-Cătălin Zamfira în cadrul Grupului parlamentar al PSD și activarea lor ca deputați neafiliați.
  3   Proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României (PL-x 574/2017). (retrimis comisiei)
  4   Proiectul de Lege privind declararea zilei de 21 iulie - Ziua Banatului (PL-x 232/2016). (retrimis comisiilor)
  5   Informare privind activarea domnului Matei-Adrian Dobrovie ca deputat independent, în cadrul Grupului Partidului Național Liberal.
  6   Aprobarea modificării ordinii de zi.
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 562/2018). (rămas pentru votul final)
  8   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice (PL-x 405/2018). (retrimis comisiilor)
  9   Reexaminarea Legii pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.62 din 7 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.161 din 3 martie 2017 (PL-x 345/2014/2017). (rămasă pentru votul final)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind desființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București (PL-x 67/2018). (rămas pentru votul final)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind desființarea Universității "George Barițiu" din Brașov (PL-x 66/2018). (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind desființarea Universității "Mihai Eminescu" din municipiul Timișoara, județul Timiș (PL-x 65/2018). (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind desființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București (PL-x 18/2018). (rămas pentru votul final)
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.443/2002 privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București (PL-x 294/2018). (rămas pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore (PL-x 508/2017). (rămas pentru votul final)
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene (PL-x 37/2018). (rămas pentru votul final)
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii în zona montană (PL-x 105/2018). (rămas pentru votul final)
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană (PL-x 106/2018). (rămas pentru votul final)
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane (PL-x 107/2018). (rămas pentru votul final)
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (PL-x 376/2017). (rămas pentru votul final)
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (PL-x 19/2018). (rămas pentru votul final)
  22   Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice.
  23   Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.
   23.1  Ilie Toma
   23.2  Mihăiță Vîrză
   23.3  Emil-Marius Pașcan
   23.4  Sergiu Cosmin Vlad
   23.5  Antal István-János
   23.6  Andrei Daniel Gheorghe
   23.7  Tamara-Dorina Ciofu
   23.8  Cătălin-Ioan Nechifor
   23.9  Dumitru Lovin