Dan Ioan Popescu
Dan Ioan Popescu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 décembre 2004 - 3 décembre 2008
speeches of:Dan Ioan Popescu
records found:80 in 21 plenary debates
total video time:1h23m20s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 19, 2007 01m13s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse (retrimis comisiei). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2006 00m13s
relevant paragraphes
  Informare privind desfășurarea activității domnului deputat Dan Ioan Popescu în cadrul Grupului parlamentar al Partidului Conservator. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 4, 2006 01m01s
relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului deputat Dan Ioan Popescu din partidul Social Democrat și din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2006 01m22s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple cu titlul "Educația - victimă în lupta dintre P.N.L. și P.D." (supunerea la vot; respingerea moțiunii) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2006 02m59s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii camerelor de comerț și industrie din România (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2006 01m52s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 19, 2006 01m55s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala ROMAG-TERMO și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2006 07m53s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectul Legii serviciului de salubrizare a localităților (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere și a propunerii legislative privind transporturile rutiere (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 13, 2006 02m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind siguranța feroviară. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2006 00m19s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind siguranța feroviară (retrimis comisiei). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 28, 2005 02m57s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind plata obligațiilor pe care România le are față de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 24, 2005 04m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2005 pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Ordonanța Guvernului nr.18/2002 privind funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 23, 2005 00m20s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 (art.13, art.14, art.15, art.16, Cap.V: art.17, art.18, Cap.VI: art.19, art.20, art.21, art.22, art.23, Cap.VII: art.24, art. 25, art.26). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 21, 2005 08m34s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Bursele de mărfuri (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activității de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucției a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 18, 2005 14m58s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (retrimis comisiei). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2005 08m54s
relevant paragraphes
  Dezbateri procedurale asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase. relevant paragraphes
  Dezbateri procedurale asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere. relevant paragraphes
  Dezbateri procedurale asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2005 00m53s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale. relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2005 12m11s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produse agricole (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Deciziei nr.3/2005 a Consiliului de Asociere România -Uniunea Europeană privind îmbunătățirea regimului comerțului cu produse agricole transformate prevăzute în Protocolul nr.3 la Acordul European (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Deciziei Comitetului Mixt România - Turcia nr.12/2005, referitoare la decizia de amendare a Protocolului D privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă, în cadrul Acordului de Comerț Liber dintre România și Turcia (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Anexele Protocolului din 1978 referitor la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78), adoptate de către Organizația Maritimă Internațională la Londra prin Rezoluțiile MEPC.111(50) la 4 decembrie 2003 și MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 și Legii petrolului nr.238/2004 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea Anexei IV revizuită la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată de Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, adoptată de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.115(51) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 1 aprilie 2004 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind acceptarea Codului pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 1979) adoptat de Adunarea Organizației Maritime Consultative Interguvernamentale prin Rezoluția A.414(XI) la Londra la 15 noiembrie 1979, a amendamentelor la Codul MODU 1979 adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Anexa 18 din Raportul Comitetului Securității Maritime la cincizeci și noua sa sesiune la Londra la 13-24 mai 1991, precum și a Codului din 1989 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin(Codul MODU 1989) adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.649(16) la Londra la 19 octombrie 1989, astfel cum a fost modificat de amendamentele adoptate prin Anexa 17 din Raportul Comitetului Securității Maritime la a cincizeci și noua sa sesiune la Londra la 13-24 mai 1991 și prin Rezoluția MSC.38(63) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 19 mai 1994 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 2005 04m17s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produse agricole. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2005 04m04s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr. 35/2004. relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 29 janvier 2022, 3:16
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro