Victor Paul Dobre
Victor Paul Dobre
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 décembre 2012 - 20 décembre 2016
speeches of:Victor Paul Dobre
records found:308 in 123 plenary debates
total video time:5h02m56s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 2016 01m57s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 262/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2016 05m36s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut (Pl-x 440/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea suplimentării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind ceremoniile oficiale (PL-x 390/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2016 02m42s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 (PL-x 674/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2016 04m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind venitul minim de incluziune (PL-x 368/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea suplimentării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 318/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2016 00m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice (PL-x 100/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2016 02m36s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale (PL-x 271/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2016 00m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind întreținerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietății particularilor (Pl-x 229/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2016 07m16s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Pl-x 771/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind trecerea unor luciuri de apă și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale (Pl-x 521/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (Pl-x 749/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 5, 2016 00m35s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 296/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2016 02m24s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor (Pl-x 709/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2016 08m51s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (PL-x 338/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean (Pl-x 625/2015). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (PL-x 429/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2016 03m02s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice (PL-x 206/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (PL-x 556/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2016 03m33s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (Pl-x 470/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului (PL-x 101/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 93/2016). (retrimis comisiilor) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2016 00m35s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 486/2015). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Legea pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (Pl-x 230/2008/2009). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2016 12m11s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 249/2014) (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificat și completat (Pl-x 441/2013) și a Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (Pl-x 495/2015) (rămase pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 208/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru creșterea transparenței în utilizarea finanțelor publice (Pl-x 424/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 2016 10m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea Zilei funcționarului Public (PL-x 107/2016), a Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarului public (Pl-x 113/2016) și a Propunerii legislative privind instituirea Zilei Funcționarului Public (Pl-x 114/2016). (rămase pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 52/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 844/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Amânarea votului final (inexistența cvorumului) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului (PL-x 30/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016 03m11s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PL-x 744/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 707/2015). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale (PL-x 17/2016) (retrimis comisiilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (Pl-x 47/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2016 04m03s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Următoarele etape operaționale ale cooperării dintre UE și Turcia în domeniul migrației COM (2016) 166 (PH CD 45/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind stadiul de realizare a acțiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migrația COM(2016) 85 (PH CD 44/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2016 03m50s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Revizuirea politicii europene de vecinătate JOIN (2015) 50 (PHCD 37/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.22 din 20.02.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.160 din 02.03.2016 (PL-x 542/2015/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art.3, lit.u și art.32 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Pl-x 42/2016). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 11, 2016 09m07s
relevant paragraphes
  Dezbateri politice, cu participarea prim-ministrului, cu tema "Reforma administrației publice". relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 1 décembre 2021, 14:34
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro