Nicolae-Liviu Dragnea
Nicolae-Liviu Dragnea
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2016 - 15 december 2020
speeches of:Nicolae-Liviu Dragnea
records found:768 in 48 plenary debates
total video time:8h55m28s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 2, 2019 11m01s
relevant paragraphes
  Alocuțiuni consacrate aniversării a 15 ani de la aderarea României la Alianța Nord-Atlantică și a 70 de ani de existență a NATO. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 27, 2019 00m42s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre pentru constituirea unei comisii de anchetă privind activitatea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) în perioada 2018-2019, modul de aplicare și respectare a prevederilor legale, a neutralității politice, proporționalității și individualizării sancțiunilor acordate (PH CD 4/2019). (respins) relevant paragraphes
3.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 14, 2019 05m39s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 (PL-x 26/2019, L88/2019). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 4, 2019 13m41s
relevant paragraphes
  Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Informare privind modificări în componența numerică și în conducerea grupurilor parlamentare. relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnului deputat Constantin-Cătălin Zamfira în cadrul Grupului parlamentar al PSD. relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului deputat Ion Mocioalcă din Grupul parlamentar al PSD și activarea sa ca deputat neafiliat. relevant paragraphes
  Aprobarea repartizării locurilor pentru funcțiile din Biroul permanent. relevant paragraphes
5.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 28, 2018 07m33s
relevant paragraphes
  Ședința solemnă comună a Senatului și Camerei Deputaților consacrată celebrării Centenarului Marii Uniri. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 3, 2018 13m38s
relevant paragraphes
  Păstrarea unui moment de reculegere în memoria deputatului Miron Ignat. relevant paragraphes
  Informare privind modificări în componența numerică și în conducerea grupurilor parlamentare. relevant paragraphes
  Aprobarea repartizării locurilor pentru funcțiile din Biroul permanent. relevant paragraphes
  Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 9, 2018 02m51s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (PL-x 33/2018); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind Codul administrativ al României (PL-x 369/2018). (adoptat) relevant paragraphes
8.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 20, 2018 04m55s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (Pl-x 417/2017); (Adoptată în procedură de urgență.)
- Legea pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 228/2018); (Adoptată în procedură de drept comun.)
- Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și pentru abrogarea art.21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică (Pl-x 339/2017). (Adoptată în procedură de drept comun.)
relevant paragraphes
9.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 27, 2018 28m02s
relevant paragraphes
  Alocuțiuni consacrate împlinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. relevant paragraphes
  Prezentarea Declarației Parlamentului României pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Țara Mamă, România, la 27 martie 1918. (adoptată) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 28, 2018 10m23s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea pentru completarea Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, reexaminată la cererea Președintelui României (Pl-x 489/2016/2018); (adoptată legea cu amendamente) relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru ratificarea Convenției dintre România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016 (PL-x 461/2017) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru modificarea art.84 alin.(1) și (4) din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 291/2017) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (PL-x 68/2018) (adoptată în procedură de urgență).
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea pentru completarea art.258 din Legea educației naționale nr.1/2011, reexaminată la cererea Președintelui României (Pl-x 20/2017/13.11.2017). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind reglementarea activității de telemuncă (PL-x 400/2017); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului general pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (PL-x 541/2017); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Viitorul sectorului agricol și al agriculturii COM(2017) 713 (PH CD 13/2018); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 10/2018); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (PL-x 68/2018); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European Planul de acțiune al UE 2017 - 2019 Combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați COM(2017) 678 (PH CD 12/2018); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT" (PL-x 538/2017); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea identității europene prin educație și cultură - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg COM(2017) 673 (PH CD 11/2018); (adoptat) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2018 16m41s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind menținerea și consolidarea spațiului Schengen COM(2017) 570 (PH CD 8/2018). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 7/2018). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la București, la 12 septembrie 2017 (PL-x 3/2018). (adoptat) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Moțiunea simplă inițiată de 62 deputați (MS 1/2018). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 12/2018). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 349/2017). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (PL-x 239/2017). (adoptat) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 393/2014). (retrimis comisiilor) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului COM(2017) 637 (PH CD 9/2018). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru realizarea "Capabilității de sprijin de foc indirect" aferentă programului de înzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare" (PL-x 42/2018). (adoptat) relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi: - Legea pentru realizarea "Capabilității de sprijin de foc indirect" aferentă programului de înzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare" (PL-x 42/2018), adoptată în procedură de urgență; - Legea pentru ratificarea rezoluției Adunării Statelor Părți (ASP) la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998 (PL-x 335/2017), adoptată în procedură de drept comun. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune (PL-x 576/2017). (adoptat) relevant paragraphes
12.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 20, 2018 19m42s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. - Respingerea solicitării de retragere de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activității Directorului Serviciului de Protecție și Pază, domnul Pahonțu Lucian-Silvan, și a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituția în activități care exced cadrului legal de funcționare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activității Directorului Serviciului de Protecție și Pază, domnul Pahonțu Lucian-Silvan, și a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituția în activități care exced cadrului legal de funcționare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. relevant paragraphes
13.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 7, 2018 21m30s
relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. (Nu s-a dezbătut.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 67/2017 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru a clarifica aspectele ce țin de desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție. relevant paragraphes
  Informare privind demisia doamnei deputat Ana Birchall din funcția de președinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 și funcția de președinte al Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Proiectului de hotărâre pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului privind modalitatea de desfășurare a votului din data de 21 iunie 2017 privind moțiunea împotriva Guvernului Grindeanu. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 1, 2018 12m28s
relevant paragraphes
  Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Informare privind componența numerică și nominală și conducerea grupurilor parlamentare. relevant paragraphes
  Aprobarea repartizării locurilor pentru funcțiile din Biroul permanent. relevant paragraphes
  Informare privind demisia din calitatea de deputat a domnului Ioan Munteanu. relevant paragraphes
15.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of January 29, 2018
relevant paragraphes
  Prezentarea, dezbaterea și acordarea votului de încredere al Parlamentului asupra Programului și Listei Guvernului. relevant paragraphes
16.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 22, 2017 00m14s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi. relevant paragraphes
17.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 21, 2017 06m43s
relevant paragraphes
  Alocuțiuni consacrate împlinirii a 28 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989. relevant paragraphes
  Păstrarea unui moment de reculegere în memoria martirilor comunismului și ai Revoluției române. relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 11, 2017 05m19s
relevant paragraphes
  Omagierea Majestății Sale, Mihai I, Regele României. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 6, 2017 04m56s
relevant paragraphes
  Păstrarea unui minut de reculegere în memoria Majestății Sale Regele Mihai I și vizionarea câtorva secvențe din discursul susținut de Majestatea Sa în cadrul ședinței solemne comune a Camerei Deputaților și Senatului din data de 25 octombrie 2011. relevant paragraphes
  Evocarea personalității Majestății sale Regele Mihai I. relevant paragraphes
20.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 11, 2017 04m50s
relevant paragraphes
  Numirea celor doi vicepreședinți ai Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. relevant paragraphes
  Numirea unor consilieri de conturi ai Curții de Conturi, a președintelui și a unui vicepreședinte ai Curții de Conturi, precum și a președintelui și a unui vicepreședinte ai Autorității de Audit. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 26 january 2022, 2:00
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro