Plen
Ședința Camerei Deputaților din 7 februarie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.8/16-02-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 07-02-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 7 februarie 2002

7. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 547/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul punct: Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală.

Cine este din partea inițiatorului? Domnul deputat Boc.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Propunerea legislativă pe care v-o supunem atenției are două obiective. Primul obiectiv este acela de a realiza o compatibilizare și o egalizare a tratamentului juridic aplicabil consilierilor locali și consilierilor județeni. Noua lege a administrației publice locale, și anume Legea nr.215/2001 a reglementat într-o manieră precisă regimul incompatibilităților aplicabil consilierilor locali.

În acest sens, art.30 din Legea nr.215 precizează expres că aceste compatibilități se aplică consilierilor locali. Din nefericire, Legea nr.215, sub acest aspect, are o scăpare majoră, și anume acest regim al incompatibilităților consilierilor locali nu se aplică și pentru consilierii județeni. Or, având în vedere faptul că atât consilierii locali, cât și cei județeni sunt desemnați prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în același condiții este firesc ca și consilierilor județeni să li se aplice același tratament juridic în materie de incompatibilități.

În consecință, primul obiectiv al acestei propuneri legislative este de a îndrepta Legea nr.215, de a înlătura o scăpare a acesteia, și anume de a aplica un tratament egal consilierilor locali și județeni în materie de incompatibilități.

Al doilea obiectiv al propunerii noastre legislative vizează lămurirea unei alte imperfecțiuni a legii legate de intrarea în vigoare sau de aplicarea concretă a regimului incompatibilităților consilierilor locali și județeni. A existat o dispută, și în teorie și în practică, cu privire la data de la care se va aplica regimul incompatibilităților pentru consilierii județeni și locali. Într-o formă, s-a spus că acest regim al incompatibilităților va fi valabil numai din 2004, pentru că actuala lege prevede faptul că pentru consilierii în funcție se menține situația existentă la data intrării în vigoare a legii.

Iar pe de altă parte, s-a susținut că regimul incompatibilităților este de strictă aplicare și ar trebui să fie pus imediat în exercițiu și să se aplice regimul incompatibilităților. Pe fondul acestei dispute am venit cu un text edificator, cu un text nou care își propune să soluționeze definitiv această problemă.

În acest sens, am modificat art.157 care în formula propusă de noi ar suna în felul următor: "Consilierul local și județean, în exercițiul mandatului 2000-2004, aflat în situație de incompatibilitate va trebui să opteze pentru calitatea de consilier în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Dacă nu a optat pentru calitatea de consilier în ședința de consiliu următoare, președintele de ședință va supune validării mandatul supleantului acestuia de pe lista partidului, alianței politice sau a alianței electorale respective". Așa cum puteți observa, această propunere legislativă este una constructivă, dorește să îndrepte unele imperfecțiuni ale Legii nr.215, imperfecțiuni constatate în aplicarea practică a acestei legi și, în consecință, vă solicităm sprijinul dumneavoastră pentru adoptarea propunerii legislative amintite.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic?

Domnul Radu Liviu Bara:

Domnule președinte,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a analizat propunerea legislativă, ținând cont de avizul Consilului Legislativ, a propus Camerei spre dezbatere această inițiativă legislativă cu următoarele modificări. Eu aș dori, în prezentarea pe care o fac, pentru ca, eventual dacă mai apar discuții la art.152 și 157, dacă este necesar mai vin la microfon, dacă nu, nu.

S-a discutat această inițiativă legislativă în cadrul comisiei, ținând cont și de actele normative care au apărut între timp de la data când această inițiativă legislativă a venit la noi la comisie și în funcție de discuțiile avute, s-a căzut de acord ca modificarea art.103 să fie conform raportului pe care îl aveți, deci modificarea dispozițiilor privind o constituire a consiliului județean de la art.30 la art.37, nu de la art. 31 la art.37, era o greșeală și în lege, în schimb art.152 și art.157 se elimină din inițiativa legislativă și s-a votat în cadrul comisiei, în consecință.

Ținând cont de modificările care au apărut la art.152, prin cele două modificări din 2001, prin ordonanțele de urgență care au devenit și legi, una dintre ele, modificările art.152, prin Ordonanța Guvernului nr. 5 care s-a dat în acest an, privind incompatibilitățile consilierilor prin legea aleșilor locali, care se găsește la noi la comisie unde, în mod expres se discută în art.20 și încă vreo două articole, incompatibilitățile acestor consilieri și, în general, aleșilor locali, comisia a considerat că art.152 și art.157 să se elimine din această inițiativă și să rămână numai art.103.

În consecință, vă rog să supuneți Camerei raportul prezentat de comisie pentru dezbatere.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Doriți să interveniți la discuții prealabile, domnule deputat? Poftiți, domnule deputat.

Domnul Viorel-Gheorghe Coifan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Anul trecut când am votat Legea nr.215, la discuții generale, am spus că este o lege bună, dar ea este perfectibilă. Acest lucru s-a adeverit. Cel puțin astăzi discutăm trei articole care ar trebui modificate.

Vreau să mă refer la art.30 care se referă la regimul incompatibilităților și la propunerea noastră de a extinde acest regim al incompatibilităților, deși art.30 putea fi modificat și în alt sens. Doresc să spun că am aici situația companiilor publice locale din țările Uniunii Europene și în toate țările, cu excepția uneia singure, Italia, autoritățile locale care dețin întreprinderi au ca reprezentanți în consiliile de administrație aleși locali. Sigur, care trebuie să-și facă singuri public conflictul de interese.

Probabil că în filosofia juridică a construcției unei legi – nr.215 – modificată, va trebui să prevaleze principiul declarării conflictului de interese și nu al restricționărilor. Dar pentru că am votat legea, noi dorim ca această lege să acționeze imediat în integralitatea ei.

Prin urmare, nu se poate invoca principiul continuității mandatului pentru că cel puțin două exemple arată că acest principiu a fost încălcat. Este vorba de Legea de organizare a Curții de Conturi și de Societatea Națională de Radiodifuziune.

Prin urmare, dura lex, sed lex, deci aceste incompatibilități trebuie să fie extinse și la nivelul consilierilor județeni, iar termenul de aplicabilitate să fie imediat.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, pentru că ați invocat atât de frumos principiul dura lex, sed lex, poate ne spuneți ceva și de principiul retroactivității sau neretroactivității legii. Vă rog frumos!

Domnul Viorel-Gheorghe Coifan:

Eu vă mulțumesc, domnule președinte, pot să spun un singur lucru: situația de incompatibilitate între viceprimar și consilierul local, în sensul că au trebuit să demisioneze, este tot un principiu care a fost încălcat pentru că, în momentul în care au candidat, consilierii locali nu au știut că vor trebui să demisioneze din funcție pentru a deveni viceprimari.

Prin urmare, cred că nu poate fi invocat în totalitate acest principiu al retroactivității.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului. La titlul proiectului de lege, vă rog să urmăriți raportul comisiei, amendamentul nr.1. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.1. Nu aveți. Admis amendamentul 1. Se modifică în mod corespunzător titlul legii.

La art.I, vă rog să urmăriți amendamentul 2. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 2. Nu aveți. Admis amendamentul 2. Art.I va deveni articol unic, potrivit amendamentului 2.

După cum ați sesizat amendamentul 2 al comisiei cuprinde și preambulul articolului și pct.1, cel cu privire la modificarea art.103, cele două alineate, ca să știți ce ați votat prin amendamentul 2.

La pct.2, cel cu privire la art.152, vă rog să urmăriți pct.1 de la pag.2 din raport. Prin acel amendament, comisia propune eliminarea acestui text.

Domnul deputat Boc are o intervenție la acest amendament.

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să îndreptăm o primă eroare a Legii nr.215 cu privire la extinderea regimului incompatibilităților de la art.30 și pentru consilierii județeni. Dar dacă nu vom duce până la capăt acest proces, această modificare, această propunere legislativă, practic, poate fi lipsită de eficiență.

De aceea, vreau să vă supun atenției în plen, aici, în fața dumneavoastră, necesitatea de a adopta și forma modificată a articolelor 152 și, implicit, a art.157 cu privire la regimul incompatibilităților. Și acum ne aflăm în fața celui de al doilea obiectiv pe care l-am avut în vedere când am propus această inițiativă legislativă și anume, dacă dorim cu adevărat să aplicăm legea în litera și în spiritul ei, dacă dorim cu adevărat să luptăm împotriva corupției, dacă dorim cu adevărat să înlăturăm această proliferare a corupției în administrația locală, este nevoie de intervenția noastră fermă prin măsuri legislative concrete.

Acum, suntem puși în fața unei situații de acest gen. dorim să facem ordine și să demonstrăm că avem voință politică pentru a asana oarecum această situație care există în administrația locală în privința dublului interes, interesului privat și a interesului public, legat de consilierul local și județean. vă solicităm să adoptați această modificare legislativă.

Domnul președinte Dorneanu, cu tot respectul, a invocat pe bună dreptate, ca un jurist remarcabil ce este, într-adevăr, principiile neretroactivității legii, principiul continuității în timp a actelor juridice. aș dori doar să îi spun domniei sale că regulile de procedură sunt de strictă aplicare după principiul tempus regit actum și ar trebui să fie aplicate imediat o dată cu intrarea lor în vigoare. O dovadă în acest sens, un alt argument este tocmai ultima ordonanță adoptată de către Guvernul României cu privire la incompatibilitatea legată de calitatea de consilier local sau județean și de aceea de a deține relații de afaceri cu consiliile locale și județene. În acest caz, nu se aplică principiul neretroactivității?

După aceeași logică, ar trebui ca această ordonanță să nu existe. Dar, iată, că atunci când avem voință politică putem face lucruri care să vină să contribuie la asanarea, repet, vieții din administrația publică locală, de a face și de a încerca să stopăm această proliferare a corupției, a conflictelor de interese din administrația locală.

De aceea, noi vă propunem să adoptăm această modificare a Legii nr.215, prin articolele 152 și după aceea, 157, pentru a curma definitiv acest conflict de interese care există în acest moment între consilierul local și județean și calitatea de funcționar public în aparatul de specialitate al autorităților administrației publice centrale sau locale, sau cu funcția de manager sau membru în consiliul de administrație al regiilor autonome, ori de conducător al societăților comerciale înființate de consiliile locale sau de consiliile județene.

Aș vrea să vă mai dau încă un ultim argument în acest sens și sper că nu veți interpreta decât așa cum trebuie cuvintele mele.

Premierul României declara aseară că lupta anticorupție a început prost. Avem acum un argument, avem o posibilitate ca această luptă anticorupție să fie continuată cu măsuri bune. Avem această posibilitate. Tot premierul discuta aseară și spunea: "Nu ne aflăm la guvernare pentru un salariu mai mare, pentru o mașină mai nouă sau pentru un cont mai gras. Nu ne aflăm la guvernare pentru a ne servi interesele personale."

Iată de ce propunerea noastră legislativă vine tocmai în sprijinul acestor afirmații făcute de premierul Adrian Năstase, de către primul-ministru al României.

Această propunere legislativă a noastră trebuie să fie înțeleasă în acest sens și urmărește, într-adevăr, să curmăm, așa cum am menționat acest cancer care se extinde la nivelul administrației publice locale care, dacă nu va fi curmat acum, până în 2004, poate ajunge în metastază și să constatăm o încetare funcțională a administrației publice din România.

De aceea, vă invităm, în sprijinul politicii promovate de Guvernul României a ultimelor acte pe care acesta le-a promovat, să dăm dovadă de continuitate politică și să adoptăm aceste modificări legislative.

În consecință, repet, vă solicit dumneavoastră să acceptăm forma modificată a art.152 și vă citesc forma nouă propusă a art.152: "Până la organizarea viitoarelor alegeri locale, consiliile locale și consiliile județene, respectiv, Consiliul general al Municipiului București, vor funcționa cu numărul de consilieri stabilit potrivit Legii pentru alegerile locale din anul 2000, iar consilierii în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi,..." și aici este modificarea pe care o propun ..."sub rezerva respectării regimului incompatibilităților își vor exercita mandatul până la următoarele alegeri locale".

Noutatea este că le solicităm consilierilor în funcție în acest moment să opteze ori pentru calitatea de consilier local sau județean, ori pentru calitatea incompatibilă cu calitatea menționată de consilier local și județean. Deci, sub rezerva incompatibilităților, își păstrează poziția. Nu afectează numărul consilierilor. Urmează supleantul care vine și-i ia locul, deci nu afectează numărul de consilieri care există. Doar vizăm o calitate personală și anume, acel statut care ține de calitatea de consilier, respectiv, de manager sau membru în consiliile de administrație ale societăților comerciale înființate de consiliile locale sau de consiliile județene sau aflate în subordinea acestora.

Vă mulțumesc. Și încă o dată vă cer acest sprijin politic pentru acest vot, repet, nu este unul care să vizeze o răfuială politică, vizează un vot pentru a curma această corupție care se extinde la nivelul administrației publice locale.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să interveniți, domnule deputat!

Domnul deputat Dobre.

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte.

În primul rând, doresc să spun de la început că Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal sprijină această propunere inițiată de domnul deputat Boc și de domnul deputat Oltean. Cred că eliminarea în comisie în cursul vacanței parlamentare a celor două articole s-a făcut pe principiul ca să nu schimbăm regula jocului în timpul partidei.

Trebuie însă să reținem că, la nivelul Executivului, deci Guvernul României, săptămâna trecută, printr-o ordonanță de urgență, a introdus o incompatibilitate suplimentară față de textul Legii administrației publice locale, așa cum a fost adoptată anul trecut. Deci, regula aceasta și argumentul susținut de coaliție la discutarea în comisie cred că deja aparțin trecutului.

Cred că, dacă introducem incompatibilități noi din acest moment, este de bun-simț și normal și firesc să le aplicăm și pe cele deja existente în textul legii. Nu mai vorbesc că este de datoria Parlamentului să răspundă unei presiuni a opiniei publice atât de manifeste în ultima perioadă de timp și cred că este și normal și firesc ca acei care controlează să nu facă și rolul de executanți, pentru că eficiența controlului nu numai că se diluează, dispare pur și simplu.

De aceea, suntem alături de colegii noștri de la P.D. și fac un apel colegilor din coaliție să aibă înțelepciunea să pună această lege în funcțiune complet din acest moment. Pentru că o lege nu poate avea două, trei sau patru viteze. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai dorește cineva să intervină? Domnul deputat Bara. Poftiți!

Domnul Radu Liviu Bara:

Mulțumesc, domnule președinte.

Îmi pare rău că domnul coleg, nu-i spun numele ca să n-aibă drept la replică, tot timpul vine și face declarații politice aici. La fel și cu Legea sănătății, la fel și cu Legea audiovizualului, la fel și cu Legea administrației. Avem colegi din aceștia care se pricep la toate și au impresia că și foarte bine.

Așa cum am spus la discuțiile generale, modificarea art.152 din mai și din decembrie a cuprins, credem noi, și în comisie s-a constatat, cam întreaga paletă a observațiilor și a reglementărilor care credeam sau se credea că vor fi suficiente.

la Legea nr.215 au apărut până acum vreo patru sau cinci modificări. Chiar și în comisie s-a discutat foarte mult, domnule președinte, și-mi pare rău că cei care au participat la discuții acum au uitat acest lucru. va trebui ca de foarte multe articole din Legea 215 să se țină cont la modificarea Legii aleșilor locali. Legat de aceste modificări, s-a constatat că probabil că ar fi bine ca modificarea legii nr.215 să se facă începând cu art.24 și cu 62 și cu 63.

inițiativa pe care au propus-o dânșii privind modificarea la 152 și 157 n-a întrunit majoritatea în comisie, nu numai din motivele care s-au expus, pentru că motivele susținute aici, au fost prezentate și în comisie, stimații colegi, și s-a constatat că, de fapt, dânșii nu doresc, așa cum spuneau dânșii, oprirea corupției și vorbe de acestea mari. Nu! dânșii doresc punctual un singur lucru: modificarea art. 152 în funcție de ceea ce s-a întâmplat la București. Or, noi nu putem discuta modificarea unei legi în funcție de niște probleme punctuale.

De aceea, eu rog insistent colegii să voteze raportul făcut de către comisie, iar modificările ulterioare care vor veni prin legea aleșilor locali, cred că îi vor mulțumi și pe colegii din Opoziție.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Are cuvântul domnul deputat Niță.

Domnul Constantin Niță:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că domnul deputat Boc, un distins jurist, pe care noi îl apreciem foarte mult, are dreptate și are dreptate din punct de vedere moral. Noi suntem de acord cu el. Așa trebuie să se întâmple. Și probabil că prin Legea statutului aleșilor locali, va trebui să facem aceste modificări, precum și ceea ce spunea celălalt domn deputat domnul Coifan, că va trebui să modificăm și statutul aleșilor locali în ceea ce privește afacerile pe care le fac diverși consilieri locali, deci conflictul de interese.

Este evident că în multe țări din Uniunea Europeană consilierii locali fac afaceri. Numai că acolo conflictul de interese este public și respectivul nu participă la vot. În mod clar și noi va trebui să facem acest lucru în viitoarea lege privind statutul aleșilor locali. Dar cred că nu este corect acum să modificăm regulile jocului, pentru că sunt convins că mulți consilieri, dacă ar fi știut de această modificare, probabil că n-ar fi candidat în anul 2000. Și atunci, sigur, v-aș propune să fiți de acord și noi vom fi de acord cu propunerile domnului deputat Boc, dar să le punem în Legea privind statutul aleșilor locali și sigur că aceste reguli să fie valabile din 2004.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, cu aceste precizări vă rog din nou să vedeți și explicațiile care sunt cuprinse în raport.

Supun votului dumneavoastră textul propus de domnul deputat Boc pe care comisia l-a respins prin votul său.

Cine este pentru? 36 voturi pentru.

Împotrivă? 66 voturi împotrivă.

Voci din sală:

Nu este adevărat! Au fost 49 voturi împotrivă.

Domnul Valer Dorneanu:

vă rog să veniți la tribună dacă vreți să contestați votul.

66 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu 66 voturi împotrivă, 36 pentru, textul susținut de domnul Boc a fost respins.

La pct.3 inițiatorul propunerii legislative.

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

V-aș ruga, stimați colegi, să nu părăsiți sala pentru că e ultimul amendament, să votăm în cunoștință de cauză și cu majoritatea pe care o presupune importanța acestui amendament.

Vă rog să luați cuvântul, domnule Boc.

Domnul Emil Boc:

Mulțumesc, domnule președinte, încă o dată.

Aș vrea să aduc încă un argument pe lângă cele menționate aici cu privire la necesitatea adoptării ultimului amendament propus dumneavoastră și anume, acest amendament ca să știți despre ce vorbesc, sună cam așa: "Consilierul local și județean, în exercițiul mandatului, aflat în situație de incompatibilitate, va trebui să opteze pentru calitatea de consilier în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Dacă nu a optat pentru calitatea de consilier, președintele de ședință va supune în ședința următoare validării mandatul supleantului aflat pe lista partidului, alianței politice sau alianței electorale respective".

Încă din start aș vrea să arăt faptul că am avut o generozitate mai mare decât Guvernul atunci când, prin ordonanța de urgență recent adoptată, le-a dat consilierilor un termen de 5 zile să opteze între calitatea de consilier local sau județean și cea de om de afaceri care are legături cu primăriile și consiliile județene.

Iată că noi am dovedit o generozitate mai mare lăsându-i un termen de reflecție suficient, de 10 zile, pentru a putea decide. Cred că aici, din nefericire, ne ascundem în spatele unor vorbe frumoase, ne ascundem în spatele unor argumente juridice pentru a nu pune în practică o măsură simplă, coerentă, directă, care-și poate produce efectele imediat și să contribuie la îmbunătățirea climatului funcționării administrației publice locale și la modul de gestionare a interesului public, a banilor publici în administrația locală.

Cu toții recunoaștem că această incompatibilitate este sursa tuturor relelor din administrația locală. Nu poți să fii și judecător și arbitru în aceeași cauză. Nu poți să-și votezi bugetul după care tot tu să mergi să-l pui în aplicare; nu poți să-ți votezi o decizie care te afectează după care tot tu să o pui în aplicare. Este o chestiune de ordinul evidenței că aici au loc scurgeri masive de bani publici, aici se pierd bani care ar putea fi folosiți pentru protecție socială, pentru învățământ, pentru sănătate și așa mai departe. De aici se produc marile scurgeri, așa cum am menționat, ale banilor publici, ale taxelor și impozitelor plătite de cătățenii cinstiți și onești.

De aceea, încă o dată spun, să nu ne mai ascundem în spatele unor argumente, repet, pertinente din punct de vedere juridic, vom avea Legea aleșilor locali, unde vom vedea, vom drege, vom aranja...Sunt convins că atunci când vom discuta legea aleșilor locali, din nou se va preciza că acea incompatibilitate se va aplica din 2004. Și ce am făcut cu aceasta? N-am făcut decât să conștientizăm că există o problemă dar să amânăm rezolvarea ei.

Haideți să nu amânăm această soluționare a problemei pentru un termen nedefinit și, mai ales, până în 2004, ci avem ocazia acum și aici să soluționăm această problemă. Este adevărat că și în privința incompatibilității menționate în noua ordonanță de urgență se putea recurge la modificarea Legii aleșilor locali. De ce în acel caz s-a putut iar aici nu se poate? Pentru că punem o întrebare foarte simplă. Deși domnul coleg de la liberali a subliniat cu un argument care nu poate fi bătut: atâta vreme cât avem incompatibilități în legea în vigoare și nu le respectăm, acceptăm alte incompatibilități introduse printr-o ordonanță de urgență. Punem căruța înaintea cailor.

Hai să vedem care este logica pe care încercăm să o urmăm în această activitate din administrația locală. Am acceptat niște incompatibilități neprevăzute de lege, dar nu acceptăm să aplicăm incompatibilitățile prevăzute de lege. Suntem într-un roman care ține de domeniul absurdului. Kafka ar fi copil mic dacă ar vedea ce se întâmplă în Parlamentul României în abordarea problemelor legate de corupție.

De aceea, încă o dată vă solicităm sprijinul pentru a da dovadă de responsabilitate politică, de faptul că avem o voință politică atât cu privire la cei de la Putere, cât și cu privire la cei din Opoziție și să rezolvăm această situație a incompatibilităților aici și acum, și nu undeva, cândva, după 2004.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Bara.

Domnul Radu Liviu Bara:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am să încerc să fiu foarte scurt. Dacă s-a votat eliminarea art.152, îmi pare foarte rău, domnule coleg, art.157 nu mai are obiect. Așa că, vă rog în consecință, să votăm și la art.157 – eliminarea. Dacă 152 se aproba, puteam discuta despre forma și modul în care a fost propus 157. Așa, dacă 152 s-a eliminat, automat se elimină și propunerea de la 157. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, stimați colegi.

Nu mai dorește nimeni să intervină.

Stimați colegi, aș vrea să rectific modul în care am pus la vot punctul 2. De fapt nu era un amendament al domnului Boc ceea ce ați respins dumneavoastră la pct.2. Era textul din propunerea legislativă. În consecință, reparându-mi această greșeală, la pct.3 din lege aveți textul punctului 3 din propunerea legislativă cu privire la art.157 pentru care comisia, cu majoritate de voturi, a propus eliminarea.

Ascultând pledoaria autorului propunerii legislative, răspunsul pe care l-a dat comisia, cu explicațiile domnului Bara, supun pct.3, cel cu privire la art.157 propus de domnul deputat Boc, votului dumneavoastră.

Cine este pentru? 28 voturi pentru.

Împotrivă? 61 voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt. Nu sunt abțineri.

Cu 61 voturi împotrivă, 28 pentru, pct.3, cel cu privire la art.157, a fost eliminat.

Cu aceasta, vă rog să constatați că am parcurs propunerea legislativă adoptând textul acesteia în formula propusă de comisie.

Fiind vorba de o lege cu caracter organic, care a stârnit, cum ați văzut, și controverse, v-aș propune să o votăm în ședința de vot final care va avea loc, probabil, marți. S-a adoptat de către Comitetul ordinii de zi ședința de vot final pentru marți.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 28 noiembrie 2021, 23:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro