Plen
Ședința Senatului din 7 februarie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.9/16-02-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
07-12-2021
06-12-2021 (comună)
06-12-2021
25-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 07-02-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Senatului din 7 februarie 2002

4. Dezbaterea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998 (votul final se amână pentru joi, 14 februarie)

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

Stimați colegi,

Trecem la punctul 3 înscris pe ordinea de zi - proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998.

Comisia sesizată în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Reprezentantul Executivului este domnul secretar de stat Gherghina.

Vă rog să vă ocupați locul și să prezentați expunerea de motive.

Rog colegii senatori și invitații la ședința noastră să nu perturbe activitatea Senatului.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat, vă rog să prezentați expunerea de motive!

Domnul Gheorghe Gherghina - secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2001 s-au adus o serie de îmbunătățiri legislației privind competențele Băncii Naționale. Prin această ordonanță de urgență, puterile Băncii Naționale au sporit pe linia supravegherii, pe linia prudenței și transparenței în verificarea proprietarilor capitalului băncilor monitorizate. De asemenea, s-au formulat modificări care conduc la creșterea exigenței în procesul de autorizare de către Banca Națională a acționarilor semnificativi și a persoanelor desemnate să asigure conducerea administrației băncilor.

S-au asigurat, totodată, condiții pentru îmbunătățirea stabilității și credibilității sectorului bancar. Este prezent aici și un reprezentant al Băncii Naționale, cu care noi am conlucrat în elaborarea acestui proiect de ordonanță de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule președinte Ștefan Viorel, să prezentați raportul comisiei.

Domnul Viorel Ștefan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, sesizată în fond cu prezentul proiect de lege, a reținut următoarele: obiectul de reglementare îl constituie modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998, pentru a răspunde obiectivelor cuprinse în acordul încheiat cu Fondul Monetar Internațional și care urmărește întărirea cadrului legal și a reglementărilor emise în baza acestuia referitor la sectorul financiar. În esență, noile reglementări asigură armonizarea legislației bancare cu principiile de bază stabilite de Comitetul pentru supraveghere bancară din cadrul Băncii Reglementărilor Internaționale de la Bazel. S-a primit aviz favorabil de la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, fără amendamente.

De asemenea, un aviz favorabil de la Comisia economică, cu o serie de amendamente care au fost parțial reținute de comisia noastră și se regăsesc în anexa nr. 1 la raport.

Proiectul a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu observații și propuneri de care inițiatorul a ținut cont.

Cu ocazia analizei și dezbaterii în cadrul comisiei, au participat și experți ai Băncii Naționale a României, s-au făcut propuneri și amendamente care se regăsesc, de asemenea, în anexa nr. 1, cele admise, în anexa nr. 2 cele respinse.

Ca urmare a dezbaterii și analizei proiectului de lege, comisia noastră a hotărât să prezinte raport favorabil, cu amendamente.

Potrivit conținutului său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art. 74 alin. 1 din Constituția României.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da, vă mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale sunt domni senatori care doresc să intervină în numele grupurilor parlamentare?

Domnul senator Dan Constantinescu. Aveți cuvântul!

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Fără îndoială că perfecționarea sistemului legislativ în domeniul financiar-bancar continuă să rămână o prioritate a celor două Camere, din cel puțin două motive.

În primul rând, alinierea la acquis-ul comunitar și la practicile internaționale, o aliniere care se poate realiza treptat, știut fiind faptul că am pornit de unde am pornit și care trebuie însă să ne conducă la compatibilitatea pe care o dorim toți între aceste sisteme.

În al doilea rând, experiența ultimilor ani face ca, iată, la aproximativ patru ani de la adoptarea pachetului de legi bancare, să fie necesar să introducem o serie de corective legate de ceea ce s-a întâmplat și ceea ce putea să nu se întâmple în sistemul bancar, în condițiile în care autoritatea Băncii Naționale era și se exercita așa cum trebuie.

Sigur, din acest punct de vedere putem înțelege caracterul de urgență al acestei reglementări, caracter de urgență care putea foarte bine să fie reglat prin proceduri parlamentare, și nu prin practica nefericită a ordonanțelor de urgență, întrucât putea fi rezolvată și în cadrul celor două Camere ale Parlamentului.De altfel, această apelare excesivă la ordonanțele de urgență își găsește, din păcate, chiar în textul legii, o serie de reflectări nu tocmai fericite, reflectări pe care am încercat să le îmbunătățim prin amendamentele pe care le-am depus.

Sigur că suntem de acord cu întărirea autorității Băncii Naționale, nu putem fi însă niciodată de acord cu formulări într-un text de lege de genul "Banca Națională..." s-au oricare altă instituție "poate să", pentru că asta înseamnă că instituția în cauză poate să facă sau poate să nu facă și aprecierea dacă face sau nu face un anumit lucru lasă loc la interpretări, la posibile abuzuri și la alte lucruri pe care noi, dimpotrivă, dorim cu toții, sper, să le eliminăm.

De asemenea, arbitrariul unor texte de genul "alte criterii", alte elemente, alți parametri de apreciere" este, alături de numeroase alte imprecizii pe care am încercat să le corectăm, elemente care pot vicia aplicarea, în condiții corecte, a textului de lege menționat.

În fine, este evident că nu putem fi de acord cu eliminarea posibilității controlului jurisdicțional al instanțelor judecătorești asupra actelor Băncii Naționale, motiv pentru care am formulat amendamentele în consecință.

Având în vedere importanța acestei legi pentru peisajul financiar și bancar românesc, vă propunem să ne aplecăm cu mai multă atenție, propunem chiar și inițiatorilor să analizeze mai în detaliu toate amendamentele care au fost făcute, fiind conviși că împreună, inclusiv în plen, putem să corectăm din ceea ce a rămas necorectat, în așa fel încât scopul pentru care a fost inițiat acest demers, perfecționarea sistemului legislativ din domeniul bancar, să fie cu adevărat îndeplinit.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da, vă mulțumesc, domnule senator.

Declar închise dezbaterile generale, nemaiexistând alți colegi care să solicite cuvântul la acest proiect de lege.

Îl întreb pe inițiator dacă dorește să comenteze intervenția domnului senator Constantinescu.

Domnul Gheorghe Gherghina:

Aș dori să subliniez că în comisie cea mai mare parte a amendamentelor ridicate de domnul senator au fost propuse la amendamente admise și noi suntem de acord cu ele.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Au fost corelate textele, am observat.

Aceasta era următoarea întrebare pe care doream să v-o pun, dacă sunteți de acord cu cele opt amendamente acceptate de comisie.

Domnul Gheorghe Gherghina:

Da.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Îl consult pe domnul senator Constantinescu și pe colegii din Comisia economică dacă susțin amendamentele respinse.

La art. 3 Comisia economică are un amendament, dacă îl susține; domnul senator Dan Constantinescu, la art. 1 pct. 1 lit. i).

Până acolo, avem un amendament admis de comisie la pct. 1 și susținut în plen.

Domnule președinte Ștefan Viorel, susțineți toate amendamentele?

Domnul Viorel Ștefan:

Da.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Intervenții pe primul amendament din raport?

Dacă nu sunt, vă rog să vă pronunțați prin vot.

Invit domnii senatori în sală. Vă rog să votați.

Cu 75 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 3 abțineri, a fost aprobat de plenul Senatului.

Pct. 2, art. 1, pct. 5 lit. e) din art. 14.

Intervenții? Nu sunt.

Vă rog să votați.

Cu 82 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 5 abțineri, a fost aprobat de plenul Senatului.

Pct. 3, art. 1, pct. 7 lit. h) și i), aici există un amendament din partea domnului senator Constantinescu.

Vă rog, aveți cuvântul!

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Fără a nega nimic din fondul și textul propus, considerăm că trebuie explicată și concretizată sintagma "și indirect" de la art. 1 pct. 1 lit. i), pentru a preciza care este întinderea acestui "indirect". În momentul în care apare o asemenea sintagmă, ea trebuie circumstanțiată foarte exact, pentru a nu crea posibilitatea de a interpreta.

De altfel, chiar dacă voi fi ușor sâcâitor apărând mai des la microfon, pentru că mai sunt o serie de amendamente respinse asupra cărora doresc să revin, vreau să se rețină faptul că nu asupra limitării autorității Băncii Naționale insist, ci asupra precizării modului în care trebuie întărită această autoritate, având în vedere că riscul, în ultimă instanță, se poate transfera chiar asupra conducerii Băncii Naționale. Un text imperfect riscă să-i pună în situații neplăcute, pentru că se va cere, de multe ori, cum s-a întâmplat, din păcate, și în ultima vreme, de la Banca Națională, să facă lucruri pe care nu pot și nu trebuie să le facă din punct de vedere legal.

Acesta este rostul solicitărilor, poate, uneori, mai insistente, de a circumstanția foarte exact aceste precizări.

În cazul de față, am solicitat precizarea mai exactă și concretizarea sintagmei "indirect".

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Care este punctul de vedere al inițiatorului față de acest amendament?

Domnul Gheorghe Gherghina:

Nu susținem amendamentul, deoarece această noțiune "indirect" era și în legislația anterioară și creează posibilitatea Băncii Naționale să verifice și anumite posibilități care apar în practică, de a participa la capitaluri într-un mod indirect persoanele respective.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Care este punctul de vedere al comisiei, domnule senator Ștefan Viorel?

Domnul Viorel Ștefan:

Domnule președinte,

Onorat Senat,

Așa cum spunea și inițiatorul, reconstituirea deținerilor indirecte este o chestiune foarte greu de explicat într-un text de lege și, mai ales că ceea ce astăzi nu se poate reconstitui ca o deținere indirectă, s-ar putea ca mâine, printr-o formulă nouă, printr-o modificare pe care viața ne-o aduce, să apară și să nu aibă reglementare. De aceea, ca urmare a dezbaterilor în cadrul comisiei, care au avut trei runde, trei zile am dezbătut cu Banca Națională și concluziile raportului sunt urmare a acestor dezbateri prelungi. Solicitarea colegului nostru ca în plen să reluăm dezbaterea de această manieră, să stăm să analizăm acum, indirect, câte variante de "indirect" putem reconstitui în materie de deținere de acțiuni, ni se pare că nu este lucrativ și, oricum, nu poate să conducă la o concluzie mai bună decât cea propusă prin raportul comisiei noastre.

În concluzie, ne menținem punctul de vedere.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Potrivit Regulamentului Senatului, sunt obligat să supun la vot amendamentul propus și susținut în fața dumneavoastră de domnul senator Dan Constantinescu, amendament neagreat de inițiator și Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Vă rog să vă pronunțați prin vot asupra amendamentului propus de domnul senator Dan Constantinescu la art. 1 pct. 7 lit. i).

Vă rog să votați.

Amendamentul a fost respins, întrucât a întrunit doar 37 de voturi pentru și 62 de voturi împotrivă.

La acest articol, acest punct 3 din raport, există un amendament acceptat de Comisia pentru buget, finanțe și bănci la lit. h) și i).

Nefiind intervenții, vă rog să vă pronunțați prin vot asupra amendamentului comisiei, acceptat la art. 1 pct. 7 lit. h) și lit. i) ale art. 16.

Vă rog să votați.

Amendamentele au fost aprobate de plenul Senatului cu 77 de voturi pentru și 16 voturi împotrivă.

La punctul 4, domnul senator Constantinescu are un amendament.

Vă rog să-l prezentați.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Sigur, ținând cont de remarca liderului comisiei noastre, mărturisesc că este neproductiv ceea ce fac eu acum și v-aș propune, eventual, în această idee, să respingeți printr-un vot comun toate amendamentele care au mai fost o dată respinse în comisie, pentru a păstra această logică.

Până, nu s-a luat această hotărâre, însă, aș vrea să susțin amendamentul potrivit căruia este de preferat să înlocuim sintagma de care vorbeam și care este total nefericită, "Banca Națională poate să aibă în vedere și alte circumstanțe...", de la art. 1 pct. 3, articol nou 32, cu o sintagmă care este mai corectă, după opinia mea, și care ar reflecta ceea ce Banca Națională trebuie să facă tocmai în scopul întăririi autorității ei, fără a da loc la interpretări care îi pot fi defavorabile.

Textul sună astfel: "Banca Națională va emite"... putem pune "în termen de 30-60 de zile" sau putem evita acest lucru, "...norme privind calificarea grupului de persoane care acționează împreună, având în vedere și alte circumstanțe decât cele arătate la art. 31".

Spun acest lucru inclusiv după dezbaterile din cadrul comisiei, deoarece argumentul care s-a adus atunci, că pot apărea la un moment dat elemente noi, care nu pot fi astăzi prevăzute, nu este un argument pentru respingerea acestui text, deoarece Banca Națională, care emite astăzi norme, la un moment dat trebuie să le modifice în funcție de condițiile concrete și acesta este rostul pentru care Băncii Naționale i s-a dat această atribuție de a da norme în prelungirea legii.

Tot ceea ce doresc prin acest text este să nu se lase textul "Banca Națională poate să" sau "poate să nu ...", ci "Banca Națională va emite norme într-un termen de..." sau nu, "privind calificarea grupului de persoane care acționează împreună", având în vedere și alte circumstanțe decât cele arătate la 3.1. Motivația respingerii nu există.

Sunt de acord că pot fi și alte elemente, dar ele trebuie practic precizate la momentul în care Banca Națională acordă sau nu un calificativ, pentru că, repet, după aceea există riscul ca însăși conducerea Băncii Naționale să fie judecată greșit în funcție de aceste decizii.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Inițiatorul, vă rog, punctul de vedere. Domnule secretar de stat.

Domnul Gheorghe Gherghina:

Nu putem accepta faptul că Banca Națională emite norme în termen de 30 de zile sau 60 de zile, pentru faptul că asta ar presupune ca aceste norme să fie emise definitiv și cu acestea să rămânem.

Banca Națională trebuie să aibă flexibilitatea să poată interveni ori de câte ori este nevoie, să-și modifice normele astfel încât să asigure prudența necesară în domeniul supravegherii bancare.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnul senator Ștefan Viorel.

Domnul Viorel Ștefan:

Ne menținem punctul de vedere.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Stimați colegi,

Vă rog să vă pronunțați prin vot asupra amendamentului propus la art. I punctul 9, respectiv art. 252, de către domnul senator Dan Constantinescu.

Vă rog să votați.

Amendament respins. A întrunit 40 de voturi pentru,

55 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Supun votului dumneavoastră amendamentul acceptat de comisie la art. I punctul 9, respectiv art. 252, și cu care inițiatorul este de acord.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Amendament aprobat de plen cu 86 de voturi pentru,

12 voturi împotrivă și o abținere.

Domnul Vasile Horga (din sală):

Mai este la punctul 4... mai este o problemă.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

La punctul 4? Dacă s-a votat de către plen, vă rog să mă iertați...

Domnul Vasile Horga:

Păi nu, dar la art. 251 s-a trecut foarte repede și în comisie, și nu s-a sesizat un aspect pe care l-am ridicat acolo.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Îmi cer scuze, nu este nici în amendamentele respinse!

Domnul Vasile Horga:

Nu este, nu este!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nefiind, potrivit Regulamentului Senatului, nu avem cum să-l luăm în dezbatere. Rugămintea este ca prin intermediul grupului dumneavoastră parlamentar să ridicați această chestiune în Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Domnul Vasile Horga:

Le-am ridica dacă am primi aceste documente, domnule președinte, înainte, să putem verifica, dar dacă le primim în ziua în care avem dezbaterile, sigur că o lege poate să treacă fără să fie gândită așa cum ar trebui să fie.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Îmi cer scuze, dar nu am posibilitatea să încalc regulamentul.

Mai există vreun amendament până la punctul 5?

Da, 25.

Domnul Dumitru Badea (din sală):

L-ați mai încălcat și altă dată.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Doriți să comentați, domnule senator Badea?

Deci un alt amendament al domnului senator Dan Constantinescu.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Întâmplător, lista de amendamente la proiectul de lege pe care am depus-o eu este dactilografiată, există la comisie și aceste amendamente nu se regăsesc în totalitate nici măcar în anexa de la respinse.

În asemenea condiții, este foarte greu să accepți ideea că respectăm un regulament numai parțial.

Există amendament la art. I punctul 5.14 lit. e) în care am solicitat fie să explicităm, fie să concretizăm sintagma "siguranță satisfăcătoare", unul din zecile de elemente imprecise care, așa cum spuneam, nu pot să facă bine.

Există, la același punct, propunerea de eliminare a propoziției finale "...sau aceste obiective nu corespund condițiilor existente în cadrul segmentului de piață ce urmează a fi acoperit de serviciile oferite de bancă", având în vedere faptul că în România de astăzi nu există decât bănci universale. Deci nu avem bănci specializate, cu excepția C.E.C.-ului și a "Eximbank"-ului, care sunt două excepții într-adevăr notabile, dar au, de regulă, lege separată.

Am solicitat, de asemenea, reformularea sintagmei "nu mai prezintă încredere" din punctul 7 art. 16 lit. h), de a elimina sau de a reformula textul de la art. 16 lit. i), întrucât formulările imprecise oferă, practic, puteri discreționare și puteri discreționare înseamnă o răspundere nelimitată, ori noi știm că Banca Națională nu poate avea o răspundere nelimitată, întrucât nu poate să vegheze asupra oricăror lucruri pe care imaginația bolnavă a unui individ poate să le născocească.

Și, de asemenea, la art. 25 am solicitat introducerea sintagmei "pe baza prevederilor legale și a normelor B.N.R. subsecvente" în finalul textului, pentru eliminarea utilizării unor criterii subiective sau conjuncturale de apreciere.

Deci acestea sunt câteva elemente care au fost predate în scris, au fost discutate în comisie, ca dovadă că există tot felul de observații pe aceste texte și care nu apar în raportul care a fost înaintat.

Sigur, este o eroare regretabilă, dar aș vrea să țineți cont de ele ca și de cele care urmează.

Și abia acum, la art. 252, punctul 9 art. I, urmează amendamentul, în aceeași logică, chiar dacă supărătoare, că dorim să facem precizări foarte clare ca să știm, după aceea, cât este și întinderea răspunderii Băncii Naționale.

Ideea este să se reformuleze textul în scopul asigurării credibilității și viabilității sistemului bancar. "Banca Națională va elabora" - nu mai punem termen dacă deranjează - "...norme privind evaluarea calității activității și experienței persoanelor desemnate în calitate de conducător sau administrator al unei bănci, precum și reguli și norme etice și profesionale pentru personalul bancar".

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnule secretar de stat Gherghina, vă rog să vă pronunțați cu privire la amendamentul formulat de domnul senator Dan Constantinescu la acest art. 252.

Domnul Gheorghe Gherghina:

Dacă-mi permiteți, aș dori să subliniez că, în cadrul comisiei, problemele ridicate domnul Constantinescu au fost soluționate. La punctul 2, 3 și 4, în raportul cu amendamente admise, au fost soluționate problemele ridicate de dânsul, iar referitor la art. 252, la punctul 4 din raport, la amendamente admise, a fost soluționat, tot așa, în cadrul comisiei, a fost reformulat și s-a scris că "va stabili prin reglementări și alte..." Deci este soluționat în cadrul raportului cu amendamente admise.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Deci nu sunteți de acord cu amendamentul susținut astăzi în plen.

Domnul Gheorghe Gherghina:

Nu. Sunt de acord cu amendamentul comisiei.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da. Președintele comisiei.

Se regăsește în parte în amendamentul acceptat la punctul 3, nu la punctul 4, din raport.

Domnul Viorel Ștefan:

Domnule președinte,

Onorat Senat,

Este regretabil dacă o parte din amendamentele depuse de domnul senator Constantinescu nu se regăsesc explicit în raport, însă surprinzător este faptul că discuția la comisie s-a purtat - cum să zic - în principal pe această listă de amendamente. De aceea, mă surprinde să nu se regăsească. Probabil că o parte dintre ele au suferit modificări și se regăsesc pe lista de amendamente admise, dar cu ușoare modificări, încercându-se să se rețină sensul amendamentului, și nu redactarea mot-a-mot.

În eventualitatea că s-a scăpat un amendament, este, într-adevăr, o eroare regretabilă și voi verifica la staff-ul comisiei ce s-a întâmplat.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Deci susțineți că punctul de vedere a fost reținut în art. 252.

Rugămintea este, pentru viitor, chiar dacă sunt amendamente admise de comisie, să se facă precizarea al cui amendament a fost acceptat.

Supun votului dumneavoastră amendamentul susținut astăzi, în cadrul ședinței în plen, de domnul senator Dan Constantinescu la art. 252, respins de comisie.

A fost admis în parte în celălalt amendament.

Vă rog să votați.

Amendamentul nu a întrunit decât 31 de voturi pentru,

64 voturi împotrivă și nici o abținere.

La punctul 4 din raport avem amendament acceptat la art. 521 și 523.

Doriți să interveniți la acest amendament acceptat de comisie? Amendamentul acceptat de comisie la punctul 5, calitatea acționarilor.

Domnul Dan Constantinescu:

La 521, la alin. 2 mai era un amendament prin care se solicita eliminarea cuvântului "minime" din sintagma "condițiile minime" pentru că ori sunt ori nu sunt condiții.

Domnul Viorel Ștefan:

S-a eliminat.

Domnul Dan Constantinescu:

Îmi cer scuze atunci.

Iar la final era propoziția "de a evalua toate circumstanțele..." și așa mai departe "...persoanelor menționate la art. 51 și art. 52".

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Îmi cer scuze, dar în amendamentele care le am eu în față nu există amendament respins la art. 52.

Următorul amendament prezentat de dumneavoastră este la art. 79.

Îl rog pe domnul președinte Ștefan Viorel, dacă își amintește, să se pronunțe.

Domnul Viorel Ștefan:

Solicitarea colegului nostru de a elimina sintagma "minime" este satisfăcută la poziția 5 din amendamentele admise, respectiv art. 521.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, în această situație, să nu ne mai încurcați.

Este exact ce supusesem la vot, amendamentul pe care-l susțineți acum.

Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Exact asta am spus și eu, că, după eliminarea cuvântului "minime" din sintagma "condițiile minime", ceea ce doreați să supuneți la vot era în prelungirea aceluiași amendament, este pe aceeași rubrică, cel puțin în materialul pe care l-am predat eu și care a fost la comisie, solicitarea de a elimina propoziția "de a evalua toate circumstanțele..." și așa mai departe "...persoanelor menționate la art. 51 și 52". Eu la acesta m-am referit.

Deci am acceptat ideea că "minime", într-adevăr, a fost eliminat, dar amendamentul era mai mare. Asta a fost susținerea.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Acum am înțeles. Comisia a acceptat în parte amendamentul propus de domnul senator Dan Constantinescu.

Eu supun votului dumneavoastră amendamentul acceptat la art. 521, punctul 5 în raport, amendament aprobat de comisie și susținut de inițiator.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Amendament aprobat cu 89 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă și o abținere.

Mai aveți un amendament la punctul 79. În parte, este acceptat amendamentul dumneavoastră. Îl mai susțineți în continuare pe cel respins?

Domnul Dan Constantinescu (din sală):

Nu.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Deci la punctul 6 din raport, vă rog să observați, comisia vă propune un amendament la art. I punctul 18 lit. c) art. 79, amendament acceptat de inițiator.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Aprobat de plen cu 83 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și o abținere.

Punctul 7 din raport.

Sunt intervenții? Dacă nu, vă rog să vă pronunțați prin vot.

Amendament aprobat de plen cu 89 de voturi pentru,

8 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Punctul 8 din raport.

Dacă nu sunt intervenții, vă rog să vă pronunțați prin vot.

Domnul Dan Constantinescu (din sală):

Mai sunt două amendamente la acest articol.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog să mă iertați. Numai puțin! O să le discutăm, pentru că bănuiesc că nu sunt la acest articol 3.

Domnul Dan Constantinescu (din sală):

Sunt înainte...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Dar n-au legătură cu el, pentru că a fost votat de plen, doar să-l anunț și după aceea vă ofer cuvântul.

Amendamentul de la punctul 8 din raport, la art. 3 alin. 1, a fost aprobat de plen cu 84 de voturi pentru,

7 voturi împotrivă și o abținere.

Vă rog, aveți cuvântul!

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte, sunt două amendamente. Este vorba de art. 831 și 832 la care, din două motive diferite, propunem eliminarea. În primul rând, la art. 831 "Practica în domeniul contestațiilor și acțiunilor în justiție permite suspendarea la cerere a executării actelor administrative". Vom avea o premieră când aceste acte administrative ale Băncii Naționale nu pot fi suspendate la cerere, motiv pentru care există posibilitatea ca, în perioada acțiunilor în justiție, să se producă efecte nu tocmai fericite asupra celor care sunt în cauză.

Și pentru a nu mai reveni la microfon, art. 832 trebuie în orice caz, în opinia noastră, eliminat pentru că, practic, elimină, așa cum este el, posibilitatea controlului jurisdicțional al instanțelor judecătorești asupra actelor B.N.R.

Banca Națională, prin lege, este îndreptățită să emită norme. Dacă Banca Națională este singura autoritate care poate să decidă dacă aceste norme sunt bune, rele, legale, corecte și așa mai departe, orice acțiune în justiție se va lovi de această prevedere, se va constata că formal au fost îndeplinite o serie de prevederi, dar, pe fond, instanța nu va mai putea judeca niciodată. Înțelegem, așa cum am spus, necesitatea întăririi puterii Băncii Naționale, dar nu putem accepta ca această instituție să devină o instituție cu puteri discreționare, pentru că atunci vom fi obligați să ne raliem celor care - în pofida voinței noastre -, celor care, dacă se constată că banca are puteri discreționare... va trebui să cerem acestei instituții și o răspundere deplină, ceea ce suntem conștienți că nu se poate.

Din acest motiv, vă propunem să existe, totuși, controlul jurisdicțional asupra acestor acte emise de Banca Națională.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, domnule secretar de stat.

Deși controlul jurisdicțional există. Dumneavoastră susțineți însă să existe posibilitatea suspendării actelor.

Domnul Dan Constantinescu (din sală):

La 2 nu există control.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, aveți cuvântul!

Domnul Gheorghe Gherghina:

Nu putem susține amendamentul propus întrucât ar crea o situație destul de complicată pentru actele care le ia banca. Dacă sunt suspendate numai cu acțiunea în instanță, și nu la situația definitivă, la pronunțarea definitivă a instanțelor, ar presupune că toate actele sunt imediat suspendate, după ce se iau...

Deci pentru art. 831, iar pentru 832, de asemenea, este vorba numai de actele băncii care pot fi verificate și pot fi analizate de către justiție, dar banca, totuși, este cea care... Este în subordinea Parlamentului și poate fi chemată în fața Parlamentului să dea seamă de ceea ce face prin reglementările sale.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Dacă doriți să vă pronunțați, domnule președinte.

Domnul Viorel Ștefan:

Ne menținem punctul de vedere.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră amendamentul propus de domnul senator Dan Constantinescu, de eliminare a art. 831 poziția 20 din ordonanță.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Amendamentul a întrunit 49 de voturi pentru, 50 voturi împotrivă și o abținere. În consecință, este respins.

Invit domnii senatori în sală.

Supun votului dumneavoastră cel de al doilea amendament, la art. 832, de eliminare a acestui text.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Invit domnii senatori în sală.

Amendamentul a fost respins, întrunind 31 de voturi pentru, 69 de voturi împotrivă și nici o abținere.

Mai sunt amendamente neluate în discuție?

Vă rog să mă iertați. Amendamentul Comisiei economice.

Domnul Dan Mircea Popescu (din sală):

Renunțăm la el.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog să luați act în stenograma ședinței că domnul președinte Dan Mircea Popescu renunță la amendamentul propus de Comisia economică.

Supun votului plenului Senatului raportul în ansamblu, cu amendamentele acceptate în plen.

Vă rog să votați.

Raport aprobat de plenul Senatului cu 70 de voturi pentru, 42 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Cu precizarea caracterului legii de lege organică, supun proiectul de lege la vot.

Vă rog să vă pronunțați prin vot asupra proiectului de lege în ansamblu.

Vă rog să votați.

(Tabela electronică afișează 70 de voturi pentru, 50 voturi împotrivă și două abțineri.)

Din sală:

N-a trecut!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Rog domnii senatori să rămână pe locuri întrucât, din numărarea pe care am făcut-o eu, în momentul de față în sală nu există 122 de senatori. (Discuții, rumoare în sală.)

Din sală:

Ne pare rău...!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu vă pare rău. Vă rog să citiți Regulamentul Senatului.

În momentul de față sunt în sală 72 de senatori doar.

Vă rog să rămâneți pe scaune.

Solicit să fie scoasă o listă.

În acest moment, voturile exprimate sunt 70 pentru,

50 împotrivă și două abțineri, votul însă este incorect, întrucât în sală nu sunt 122 de senatori.

Vă rog.

Domnul Mircea Mihordea (din sală):

De ce nu ați făcut afirmația înainte de a supune la vot? Anterior.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Păi nu, suntem în cvorum, dar nu sunt 122 de senatori. (Discuții aprinse în sală.)

Domnul Nicolae Paul Anton Păcuraru:

Procedură!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da, vă rog.

Domnul Nicolae Paul Anton Păcuraru:

Domnule președinte, cu toată abilitatea dumneavoastră, sunteți în imposibilitate.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu, nu, sunt în limitele regulamentului.

Domnul Nicolae Paul Anton Păcuraru:

Ați solicitat votul, s-a exprimat votul. Nu s-a pus problemă de cvorum, nu s-a pus problemă de apel nominal... Pentru că fiecare vot poate fi, pe urmă, tălmăcit, dacă numărul de pe tabela electronică corespunde cu numărul de senatori prezenți în sală și care votează.

Deci vă rugăm să validați votul și să trecem la punctul următor...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Sunteți într-o eroare fundamentală, domnule vicepreședinte, atâta timp cât dumneavoastră contestați posibilitatea președintelui de ședință ca, în orice moment, conducând lucrările, să-i răpiți posibilitatea să constate dacă suntem sau nu suntem în cvorum.

Eu am anunțat care a fost votul...

Domnul Nicolae Paul Anton Păcuraru:

Domnule președinte, nu după un vot, nu după un vot nefavorabil care... (Discuții aprinse în sală.)

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Data viitoare o s-o fac după un vot favorabil. Când va fi data viitoare, nu știu! (Domnii senatori din Grupul parlamentar al P.N.L. își arată dorința de a pleca din sală.)

Vă rog să nu plecați din sală.

Atunci vă rog să se ia act că sunteți prezenți la dezbateri 6 senatori din Grupul parlamentar P.N.L., 3 senatori din Grupul parlamentar P.D., 7 senatori din Grupul parlamentar U.D.M.R., 14 senatori din Grupul parlamentar P.R.M.... (Domnul președinte de ședință îi numără pe domnii senatori din Grupul parlamentar al P.S.D.)

Din sală:

Numărați!

Domnul Viorel Marian Pană:

70 de la dumneavoastră.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

34 din Grupul parlamentar P.S.D. (social-democrat și umanist).

Din sală:

Și atunci cum au...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Păi tocmai de aceea! Am contestat în calitate de președinte de ședință rezultatul votului, pentru că nu sunt prezenți senatorii înscriși în votul electronic.

Vă rog să scoateți o listă după vot, am spus.

Domnul Viorel Marian Pană:

Domnule președinte, îmi permiteți să iau cuvântul?

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog.

Domnul Viorel Marian Pană:

Am solicitat cuvântul pentru că - așa cum a spus și colegul nostru, domnul senator Paul Păcuraru - mi se părea firesc ca această constatare a cvorumului s-o faceți înaintea votului. Este un lucru firesc.

Înseamnă că din momentul acesta de fiecare dacă când celui care conduce ședința nu-i va conveni rezultatul afișat de tabelă va invoca o procedură sau lipsa unei proceduri.

Mi se pare, așa cum ați pomenit dumneavoastră cuvântul "incorect" la adresa colegului nostru, mi se pare că maniera în care procedați dumneavoastră acum este incorectă.

Trebuie să ne însușim acest vot, cum ni l-am însușit și ceilalți dintre noi votul dinainte, de la memorandumul cu F.M.I., când au fost 132 de persoane sau, în condițiile acestea, va trebui să reluăm toate dezbaterile și toate voturile din ziua de astăzi, datorită faptului că dumneavoastră ați considerat acum, la ora 11,35, că nu avem cvorumul necesar.

Vă anunț că, la votul de dinainte, cvorumul era cam în același... sau numărul celor prezenți în sală se situa la același nivel.

Ca atare, nu cred că aveți... nu găsiți maniera în care să reglați această situație. Nu cred că este cea mai bună soluție.

Este un vot, acela înscris acolo. Ca atare, vă rog să-l luați în considerare.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da, și lista eliberată de calculator este incorectă întrucât pe votul electronic... bănuiesc că ceea ce scrie și ceea ce vedeți dumneavoastră este egal cu ceea ce am eu în față...

Daci pe listă la mine scrie 70 de voturi pentru,

50 voturi împotrivă și două abțineri. Pe listă sunt 70 de voturi pentru, 42 voturi împotrivă și 3 abțineri. Deci este incorect.

Vă rog să scoateți o altă listă de vot.

Domnul Eugen Marius Constantinescu (din sală):

Sistemul nu mai funcționează.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Lăsați, că-l facem să funcționeze!

Vă rog, domnul senator Solcanu, aveți cuvântul!

Domnul Eugen Marius Constantinescu (din sală):

Vă rog să-mi dați cuvântul.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Am oferit cuvântul unui alt coleg. Sigur că vi-l ofer și dumneavoastră.

Domnul Ion Solcanu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

E clară inadvertența dintre numărul de voturi afișate și ceea ce dă lista, o neconcordanță între voturile exprimate împotrivă, afișate și cele consemnate de listă.

E o constatare pe care o poate face fiecare dintre noi.

În temeiul acestui fapt, grupul nostru parlamentar contestă rezultatul votului și solicităm prezența.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, domnul senator Constantinescu. Ați solicitat...

Domnul Eugen Marius Constantinescu:

Domnule președinte, dacă lucrurile stau așa cum ne-ați anunțat dumneavoastră, înseamnă că nu mai putem folosi votul electronic și atunci vă rog să-l înlocuim cu singura modalitate acceptabilă într-o asemenea situație, votul nominal.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Numai puțin!

Domnul senator Badea. Vă rog, aveți cuvântul!

Domnul Dumitru Badea:

Domnule președinte, vă rog să constatați că așa cum s-a procedat încă de azi-dimineață și cum obișnuim să luăm în considerare totdeauna rezultatul votului... Nu consider că există vreun motiv să revenim asupra acestui vot.

Este cvorum în sală și a fost cvorum în sală începând de astăzi de dimineață.

Votul s-a exercitat la... pe care l-ați constatat și dumneavoastră, deci votul este perfect valabil.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, domnul senator Nicolae-Vlad Popa.

Domnul Nicolae-Vlad Popa:

Domnule președinte, și din cele citite de dumneavoastră, deci din lista pe care ați primit-o, este același număr de voturi pentru, 70. Pentru ca această lege să treacă ar fi avut nevoie de 71 de voturi. Dacă sunt alte erori, aceasta nu este o eroare și deci votul nu mai poate fi contestat, votul este valabil și trebuie să luați act de el.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

De acord. Deci, vă rog...

Imediat vă ofer cuvântul! (Se adresează domnului senator Puskás Valentin-Zoltán, care a cerut cuvântul.)

De ce votul este incorect? Așa cum am spus, în sală erau prezenți, în momentul votului, 36 de senatori în Grupul parlamentar P.S.D., 16 senatori în Grupul parlamentar P.R.M., 5 senatori în Grupul parlamentar P.N.L.,

6 senatori în Grupul parlamentar U.D.M.R., 4 senatori din Grupul parlamentar P.D.

Din sală:

Nu s-a strigat nici o listă!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Totalul este 69 de senatori. (Discuții aprinse.)

Din sală:

Cine face numărătoarea?

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Cel căruia dumneavoastră i-ați dat această posibilitate și este conducător de ședință.

...și 4 senatori în Grupul parlamentar P.D., 3 în bancă, un coleg lângă mine, 7 - cum sunt și acum în Grupul parlamentar U.D.M.R., 6 în bancă și unul lângă mine.

Din sală:

Trebuie confirmat. Să facem apelul nominal!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Imediat facem și apelul nominal, dar la apelul nominal colegii vor intra în sală. De aceea, v-am adresat rugămintea să nu ieșiți din sală și să nu... Sigur că au intrat acum câțiva colegi.

Deci în momentul votului în sală erau prezenți 69 de senatori, așa cum am arătat, iar în listingul de vot au apărut înscriși 122 de senatori, motiv pentru care constat că votul nu este legal îndeplinit, întrucât nu există în sală numărul de votanți pentru a continua ședința, respectiv 71 de senatori.

Rog unul dintre secretari să facă apelul.

Vă rog.

Numai puțin, să-l ascultăm pe domnul senator Puskás, și apoi aveți cuvântul...

Domnul Puskás Valentin-Zoltán:

Vă mulțumesc.

Cred că trebuie să luăm în considerare ceea ce scrie regulamentul și să lucrăm conform regulamentului.

Am avut ocazia să conduc o ședință când s-a contestat un vot.

Acum s-a făcut o contestare a votului de către un grup parlamentar. Art. 131 spune în felul următor, foarte clar, "votul poate fi contestat numai de președintele unui grup parlamentar". S-a făcut. Domnul președinte al Grupului parlamentar al P.S.D. (social-democrat și umanist) Solcanu a contestat votul.

Din sală:

După...

Domnul Puskás Valentin-Zoltán:

După, sigur, votul poate fi contestat numai după ce s-a votat. Înainte cum să contești?

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

După unii colegi poate fi contestat și înainte.

Domnul Puskás Valentin-Zoltán:

S-a făcut. Citez mai departe, ca să nu fie neclaritate,

"imediat după anunțarea rezultatului votului". Deci după anunțarea rezultatului votului, s-a făcut o contestație.

Asupra contestației, Senatul se pronunță prin votul majorității senatorilor prezenți.

Deci, domnule președinte, trebuie să supuneți votului contestația. Dacă contestația este acceptată, atunci admiterea contestației are drept consecință repetarea votului.

Pentru asta am fost contestat de Grupul parlamentar liberal și a fost solicitat să fiu sancționat pentru că n-am respectat regulamentul.

Tocmai am respectat. Așa a fost și în sesiunea trecută la un anumit vot. Aceste este regulamentul. Trebuie să supuneți votului...

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Sunt de acord cu dumneavoastră, cu o singură precizare: n-aveam cum să supun la vot acest lucru pentru că în sală erau 69 de colegi.

Din sală:

Demonstrați!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Păi vă demonstrez că v-am numărat!

Domnul Viorel Marian Pană:

Ceea ce ați numărat dumneavoastră după vot nu poate fi un lucru pe care să ni-l însușim. Acesta e un lucru absolut clar.

În același timp, contestația făcută de domnul președinte Solcanu trebuie argumentată.

Luăm regulamentul, ne uităm și vom reacționa în consecință, însă eu aș vrea să revin asupra unui subiect: sunt momente în care ne putem însuși și clipele în care pierdem, așa cum s-a întâmplat în momentul acesta.

În momentul acesta nu a funcționat așa cum trebuia să funcționeze coaliția la putere. Ați avut numai 70 de voturi. Eu vă întreb: dacă lucrul acesta se va repeta și mâine, și poimâine, de fiecare dată vom ajunge la o contestație în conformitate cu regulamentul, în așa fel încât să ne atingem obiectivul?

Din sală:

Sigur că da!

Domnul Viorel Marian Pană:

Da, răspunsul este corect, nici nu mai trebuie să întreb mai departe. Aceasta este maniera în care continuăm, acesta este și interesul și atenția pe care le acordați părții stângi și părții drepte din sală, contează numai centrul. Este un lucru asupra căruia trebuie să medităm. Câteodată trebuie să ne însușim și înfrângerile, așa cum am spus la început, și aceasta este, din păcate, dintr-o greșeală, din lipsa unui vot, o înfrângere a dumneavoastră. Însușiți-v-o! Dacă ajungem la concluziile pe care le-ați spus dumneavoastră, foarte bine, mergem mai departe, dar eu v-aș ruga să ne respectăm și să dăm dovadă de respect și dacă în stânga sălii sunt numai 9, 6, 15 sau așa cum ați spus dumneavoastră. Nu putem să constatăm că numărul menționat de dumneavoastră e un număr exact. Nu avem nici o bază, nu există nici o bază, adică faptul că dumneavoastră v-ați uitat în sală și ați spus: "Acolo sunt 3, acolo sunt 15, acolo sunt 36". Colegul meu, care are listele de la votul precedent, cu memorandumul, demonstrează foarte clar, de exemplu, că la votul precedent domnul senator Adrian Păunescu, care votează acolo pentru, nu a fost prezent în sală și o știm cu toții. Intrăm într-un tăvălug, din momentul acesta. Din momentul acesta, nu vom putea să facem altceva decât ne pândim, probabil, unii pe alții, sau noi mai mult pe dumneavoastră, că sunteți mai mulți decât noi. Vă rog să ne gândim și la tot ce poate însemna această nerecunoaștere a unui vot înscris în momentul acesta pe tabelul electronic.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Sunt de acord în parte doar cu ceea ce ați spus.

Doresc, în primul rând, să mulțumesc colegilor senatori care și-au adus aminte că, totuși, suntem în dezbatere în plen și au venit în număr mare în sală în acest moment.

În al doilea rând, însă, vă reamintesc că și în sesiunea trecută, atunci când am condus ședința, mai multe proiecte de lege nu au întrunit numărul de voturi și am spus acest lucru, iar în momentul în care am anunțat că în sală nu este cvorumul de ședință am precizat numărul senatorilor din fiecare grup parlamentar, pentru că, de regulă, atunci când conduc ședința îi număr constant pe grupuri parlamentare și îi notez, tocmai pentru a avea acea șansă despre care vorbeați dumneavoastră. Deci cred că nu trebuie să continuăm disputa pe acest lucru.

Cel care constată dacă suntem sau nu suntem în cvorum este președintele de ședință, conform Regulamentului Senatului, și eu am făcut precizarea că, în acel moment, în sală erau 69 de senatori.

Domnul Ion Cârciumaru (din sală):

Dar nu ați făcut precizarea înainte!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu am făcut precizarea înainte. Precizarea se face după vot, potrivit regulamentului, nu înainte.

Doamna Norica Nicolai (din sală):

Solicit cuvântul, domnule președinte!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog.

Doamna Norica Nicolai:

Domnule președinte,

Fără îndoială, ne aflăm în prezența unei contestații care nu poate fi susținută decât pe culpa dumneavoastră, pe maniera în care ați condus ședința. În conformitate cu art. 129 alin. 7, dacă înaintea votului în sala de ședință nu se află majoritatea senatorilor, președintele amână votarea până la întrunirea cvorumului legal. Susțineți că ați constatat, înainte de vot, că nu era cvorum în sală, erau 69 de persoane. De ce nu v-ați îndeplinit obligația procedurală prevăzută în regulament?

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Bănuiesc că nu ați fost atentă, distinsă colegă. Am spus: în momentul în care am văzut - și vă rog să verificați stenograma de ședință - diferența mare dintre votanți și cei prezenți în sală, am numărat pe grupuri parlamentare câți colegi sunt.

Domnul Ion Solcanu (din sală):

După vot!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Sigur că da, după vot! După vot am spus: am constatat că în sală erau 69 de colegi senatori, iar votanți erau 122. Deci având în vedere că la acea dată, în acel moment, nu era cvorum de lucru în Senat, care este de minimum 71 de senatori, votul este incorect. Îl rog pe domnul secretar Puskás Valentin-Zoltán să facă apelul, pentru a vedea care sunt senatorii prezenți și care sunt, în continuare, votanți în această listă.

Domnul Viorel Marian Pană:

Domnule președinte, nici un articol din acest regulament nu vorbește de ceea ce ne menționați dumneavoastră. Ceea ce trebuia să faceți era acest anunț înainte de vot, și nu post factum. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră, acel cvorum, nu aveți nici o bază, efectiv nici o bază. Nu a fost un apel nominal pe care să îl faceți în momentul acela. Ceea ce se putea face, se putea face acest apel nominal înainte de vot, și nu post factum. Încercați să căutați în articolele acestui regulament ceea ce vă este de folos. În momentul acesta, ceea ce spuneți dumneavoastră nu este un argument în favoarea poziției pe care ați adoptat-o.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnul Viorel Marian Pană:

Cu plăcere.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Deci în momentul de față îi consult pe secretari dacă suntem în cvorum. Cu ochiul liber, eu spun că suntem.

Domnul Viorel Marian Pană (din sală):

Cu ochiul liber ați apreciat de la început, domnule președinte?

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu, atunci am numărat. Deci îi rog pe secretari să facă precizarea dacă suntem în cvorum. Domnul secretar Puskás Valentin-Zoltán.

Domnul Puskás Valentin-Zoltán (de la prezidiu):

Da.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

În rog și pe domnul secretar Ion Vela să facă precizarea dacă suntem în cvorum.

Domnul Ion Vela (de la prezidiu):

Da, suntem.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Îl consult pe domnul senator Ion Solcanu dacă își menține, din partea Grupului parlamentar al P.S.D., contestarea votului.

Domnul Viorel Marian Pană:

Care este motivul contestației? Pentru că acest motiv trebuie prezentat.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Aveți cuvântul, domnule senator Solcanu!

Domnul Ion Solcanu:

Domnule președinte, motivul contestației este faptul că de la Partidul Democrat sunt în sală doar 4 colegi, iar pe lista de vot apar cu mult mai mulți. (Discuții în sală.)

Domnul Viorel Marian Pană:

Stimate coleg, trebuia să fotografiați momentul votului, și nu acest moment. Deci acest argument al dumneavoastră, ca și vociferările... Vă rog frumos, suntem totuși în Senat. Ușurel! Folosiți aceste apelative pe stadion sau acolo unde sunteți obișnuit dumneavoastră, domnule senator Matei Viorel. Dacă nu v-ați obișnuit încă ce înseamnă atmosfera și ce înseamnă respectul din Senat, vă invit să faceți lucrul acesta. Dumneavoastră vă puneți într-o postură penibilă și pe cel care conduce această ședință, care îmi ia mie microfonul...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnule senator Pană, dumneavoastră sunteți un senator vechi și de câte ori ați solicitat cuvântul ați văzut că vi l-am oferit și o dată, și de două ori, și de trei ori.

Domnul Viorel Marian Pană (din sală):

Stăpâniți-vă colegii din partid!

Domnul Viorel Matei:

Faceți dumneavoastră aceasta!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, domnule senator Matei! Dacă doriți să luați cuvântul, sigur, mergeți la microfon. Deci vă rog să vă ocupați locurile. Eu nu îmi stăpânesc colegii de partid, eu cred că fiecare dintre noi are un mandat reprezentativ și are dreptul la cuvânt.

Stimați colegi, vă rog să vă pronunțați prin vot în legătură cu solicitarea venită...

Domnul Iuliu Păcurariu:

Domnule președinte, aveți 51 de senatori în sală în clipa de față, U.D.M.R. cu P.S.D. Se va repeta situația dacă nu furăm la votul acesta electronic.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Sunteți în eroare!

Domnul Iuliu Păcurariu (din sală):

Nu sunt în eroare.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Deci vă rog să vă pronunțați prin vot asupra contestației formulate de Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, nu asupra altceva. În primul rând, vă rog, dacă ați scos listingul... Ați scos lista a doua oară?

Am spus să scoateți lista a doua oară. Deci îl rog pe domnul senator Ion Vela, ca să nu se interpreteze că ceea ce spun eu este incorect, să citească rezultatele votului din calculator, dar, vă rog, la tribună.

Domnul Ion Vela:

Voturi total exprimate...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, stimați colegi, să faceți liniște. Domnul senator Păcuraru, aveți o problemă? Vă rog să luați loc.

Domnul Ion Vela:

Voturi total exprimate: "da" - 70 de voturi, "nu" - 42 de voturi, 3 abțineri, total 115 voturi.

P.S.D.: 47 de voturi - "da", total, 47 de voturi.

P.R.M.: "da" - două voturi, "nu" - 25 de voturi, 3 abțineri, total 30 de voturi.

P.N.L.: "da" - un vot, "nu" - 12 voturi, total 13 voturi.

U.D.M.R.: "da" - 11 voturi, "nu" - zero voturi, abțineri zero, total 11 voturi.

P.D.: două voturi "da", 5 voturi "nu", total 70 voturi.

P.U.R.: 4 voturi pentru, total 4 voturi.

Independenți: 3 voturi "da", total 3 voturi.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Deci vă rog să repetați, care este numărul total al senatorilor care au votat?

Domnul Ion Vela:

Numărul total al senatorilor care au votat a fost 115.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă rog să constatați fiecare dintre dumneavoastră ceea ce este afișat în acest moment. Au votat 70 de senatori pentru, 50 de senatori contra, doi senatori s-au abținut. Au votat 122 de senatori. Deci există - și vă rog, de data aceasta, domnule senator Pană, să verificați Regulamentul Senatului - o neconcordanță majoră între votul afișat și votul din calculator.

În această situație, supun votului dumneavoastră propunerea venită din partea liderului Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat. Vă rog să votați, însă, prin ridicare de mână.

Domnul Dumitru Badea (din sală):

Solicit cuvântul, domnule președinte!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

În timpul votului, domnule senator Badea?! Domnul senator Badea crede că mai are să ne spună ceva. Vă rog, numai puțin, să numărăm, să nu rămânem cu mâna ridicată.

Aveți cuvântul, domnule senator!

Domnul Dumitru Badea:

Deci avem marea rugăminte să ne acordați, pentru consultări în grup, să vedem cum procedăm în legătură cu ceea ce s-a întâmplat, pentru perioada următoare.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Sigur, o să luăm și pauză, și consultări, și ce doriți.

Vă rog.

Domnul Dumitru Badea:

Înainte de vot.

Domnul Nicolae-Vlad Popa (din sală):

Solicit cuvântul, domnule președinte!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog.

Domnul Nicolae-Vlad Popa:

Schimbarea modalității de vot se aprobă, o hotărăște plenul, nu președintele de... la propunerea, sigur, a Biroului permanent, în situația aceasta, dar v-aș ruga foarte mult să...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Stimați colegi, nu credeți că ne întoarcem la Gâgă?

Deci constatăm cu ochiul liber că e defect sistemul...

Domnul Nicolae-Vlad Popa:

Dar dumneavoastră nu aveți dreptul să constatați cu ochiul liber. În regulament nu există nici o prevedere în care președintele de ședință numără și face această numărătoare și ia act de această numărătoare. Nu există o asemenea formalitate sau vreo altă procedură.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Stimați colegi, sigur că nu pot să fiu de acord cu susținerea domnului senator Popa. Avem varianta de lucru până astăzi și ați constatat că ea este defectă.

Sigur că putem să mergem în continuare pe ea.

Domnul Nicolae-Vlad Popa (din sală):

Dar nu e defectă.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Supun votului solicitarea - a votului electronic, dacă nu doriți vot prin ridicare de mână...

Domnul Viorel Marian Pană:

Domnule președinte, poate nu îmi luați cuvântul și acum. Având în vedere contestația care a fost prezentată de domnul senator Ion Solcanu, vă solicit, așa cum a spus și domnul senator Dumitru Badea, o întâlnire pentru consultarea liderilor grupurilor parlamentare. O pauză de 10 minute, pentru întâlnirea liderilor grupurilor parlamentare.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Deci sunt două lucruri diferite: colegii din Grupul parlamentar al P.R.M. au solicitat o consultare în grup...

Domnul Viorel Marian Pană:

Iar eu am solicitat și o consultare a liderilor grupurilor parlamentare.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnul senator Pană a solicitat o întâlnire a liderilor grupurilor parlamentare.

Domnul Viorel Marian Pană:

Exact. Deci după consultarea colegilor de la P.R.M. în grup, o întâlnire de 5 minute a liderilor grupurilor parlamentare.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Bănuiesc că la nivelul Grupului parlamentar al P.R.M. a și început consultarea, pentru că dânșii s-au retras și este firesc și regulamentar să aibă loc o întâlnire între liderii grupurilor parlamentare. Rugămintea ar fi să vă întâlniți aici, în salonul din spate, să nu plecăm din Senat. Rugămintea este ca peste un sfert de oră să reluăm ședința.

PAUZĂ

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Îi invit pe domnii senatori în sală.

Vă rog, domnilor senatori, să vă ocupați locurile!

Deci, domnilor colegi, vă invit să vă ocupați locurile.

În acest moment în sală sunt 82 de senatori. Suntem în cvorum legal.

Îl invit pe domnul senator Dumitru Badea să prezinte plenului rezultatul discuțiilor din Grupul parlamentar al P.R.M.

Domnul Dumitru Badea:

Domnule președinte,

Onorat auditoriu,

Noi am analizat, în grupul nostru parlamentar, ceea ce s-a întâmplat în legătură cu votul la această lege. Am constatat că domnul senator Ion Solcanu s-a încadrat în prevederile regulamentare privind contestația pe care a făcut-o, ceea ce înseamnă că dumneavoastră trebuie să urmați procedurile prevăzute în regulament, să supuneți această contestație votului și, în sfârșit, ceea ce prevede regulamentul. În același timp, am hotărât să vă propunem ca modalitatea de vot la această lege, dacă se va aproba reluarea votului, să fie vot nominal, prin răspuns da sau nu.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Dacă la întâlnirea dintre liderii grupurilor parlamentare doriți să faceți precizări?

Domnul senator Ion Solcanu.

Domnul Ion Solcanu:

Domnule președinte,

Nu vreau să rețin mai mult atenția Senatului, și așa am pierdut mai mult de o oră de dezbateri. S-a constatat, la întâlnirea liderilor grupurilor parlamentare, că într-adevăr există o defecțiune de înregistrare a votului electronic și că acest vot trebuie reluat.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Dacă doresc să intervină și alți lideri ai grupurilor parlamentare...

Domnul senator Nicolae-Vlad Popa.

Domnul Nicolae-Vlad Popa:

Domnule președinte, conform regulamentului, în situația în care dumneavoastră - este norma care reglementează votul electronic -, dacă dumneavoastră constatați că este o greșeală, o defecțiune, se repetă votul.

În situația în care dispuneți repetarea votului, noi suntem de acord cu votul nominal.

Domnul Mihai Ungheanu (din sală):

Procedură, vă rog!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, domnul senator Mihai Ungheanu, cu o problemă de procedură.

Domnul Mihai Ungheanu:

Domnule președinte de ședință,

Problema trebuie lămurită dincolo de acest aspect.

Deci dacă există o defecțiune sau dacă există o neclaritate tehnică, noi trebuie să știm, să fim informați din ce pricini s-a produs, dacă este vorba de mașină sau dacă de intervenția unui operator. Dacă există o intervenție a unui operator, să vedem de ce a intervenit. Noi ne conducem după această tabelă, și nu după cifrele din spate.

Aceasta este cutuma. Și dacă e să discutăm, înseamnă că nu e valabil nici votul de dimineață, pentru că mașina e defectă. Deci trebuie să vedem lucrurile dincolo de ceea ce poate fi socotit un pretext. Cum e cu mașina asta? Cine o manipulează? Cine o manevrează? Ce face cu ea? Eu cer să vedem de ce este defectă, cum e defectă, dacă a avut un rol sau nu operatorul.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnul senator Pană.

Domnul Viorel Marian Pană:

Este firească supunerea, în conformitate cu regulamentul, la vot a contestației ridicate de către domnul senator Ion Solcanu, firesc, având în vedere că vom solicita și o expertiză a ceea ce înseamnă sistem electronic. Normal, sunt semne de întrebare, dubii și asupra votului dat de noi puțin mai devreme, în urmă cu o oră jumătate sau două ore. Din păcate, ne-am uitat în regulament și nu avem posibilitatea, în conformitate cu acest regulament, să contestăm acum votul care a fost dat în urmă cu două ore. În regulament scrie foarte clar, imediat după vot. În momentul acela, nimeni nu a ridicat această problemă și, ca atare, orice contestație pe care noi, cei din opoziție, am ridicat-o în momentul acesta ar fi respinsă în conformitate - și pe bună dreptate - cu regulamentul.

Ceea ce vă propunem noi este lucrul într-o continuare firească, supunerea la vot a contestației prezentate de domnul senator Ion Solcanu, o expertiză pe care dumneavoastră să o solicitați departamentului tehnic, pentru ceea ce înseamnă un sistem electronic, și reluarea votului la acest proiect de lege săptămâna viitoare, după ce, probabil, vom purta și o discuție în Biroul permanent al Senatului.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Dacă nu mai dorește să intervină nimeni, vă rog să îmi permiteți să concluzionez. La votul final, la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998, există diferențe majore între listing, din care rezultă că au votat, la acest proiect de lege, un număr de 115 senatori, voturi pentru - "da",

70; voturi contra - "nu", 42; 3 abțineri. Voturile afișate pe monitorul președintelui de ședință - eu v-am citit 70, tocmai ca să nu devin ridicol - arată foarte clar și colegii mei au văzut și în pauză, 170 de voturi pentru, 50 de voturi contra și două abțineri, dar am citit ce era, cât de cât, acceptabil de către noi toți. Voturile afișate pe ecran bănuiesc că sunt 70 de voturi pentru, 50 de voturi contra și două abțineri. Deci este evident că în sistemul electronic de vot s-a produs o defecțiune, motiv pentru care se impun cel puțin două lucruri, așa cum a rezultat la întâlnirea liderilor grupurilor parlamentare și în urma discuțiilor care au avut loc în cadrul Grupului parlamentar al P.R.M.

Deci, pe de o parte, până luni, staff-ul să procedeze la verificarea sistemului electronic de vot, pentru a avea un raport la Biroul permanent de miercuri, și, în al doilea rând, având în vedere înțelegerea dintre liderii grupurilor parlamentare, să supunem votului solicitarea Grupului parlamentar al P.S.D., în sensul reluării votului final la această lege, sigur, într-o ședință viitoare trebuind să aibă loc acest vot final. Acest vot final nu poate avea loc mai repede de joi, ca urmare a solicitării Grupului parlamentar al P.R.M., în sensul ca modalitatea de vot să fie alta decât cea electronică, solicitare pe care trebuie să o prezentăm Biroului permanent, în conformitate cu regulamentul.

Deci, stimați colegi, vă rog, de data aceasta, sigur, va trebui să votăm prin ridicare de mână, pentru că, altfel, am deveni ridicoli dacă am folosi sistemul de vot electronic în continuare, solicitare a Grupului parlamentar al P.S.D.

Deci vă rog să votați în sensul reluării votului la acest proiect al Legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998, într-o ședință viitoare, respectiv joia viitoare.

Cine este pentru?

Îi rog pe domnii secretari să numere.

56 de voturi pentru.

Cine este contra? 31 de voturi contra.

Cine se abține? 6 abțineri.

Deci votul final la acest proiect de lege va fi reluat joia viitoare.

Vă mulțumesc.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 7 decembrie 2021, 14:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro