Plen
Ședința Camerei Deputaților din 11 aprilie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.58/20-04-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 11-04-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 11 aprilie 2002

2. Dezbaterea Proiectului de Lege privind taxa pe valoarea adăugată (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 26/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Cum ați fost anunțați, astăzi începem dezbaterile cu Proiectul de Lege privind taxa pe valoarea adăugată.

Rog pe domnul ministru Tănăsescu să prezint acest important proiect.

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor,

Proiectul de Lege privind taxa pe valoarea adăugată, care este supus astăzi dezbaterii plenului Camerei Deputaților, aduce o serie de modificări și completări menite să perfecționeze cadrul legal existent, care, în principal, constau în primul rând în îmbunătățirea prevederilor actuale în vederea armonizării cu prevederile acquis-ului comunitar. Acest lucru se realizează prin introducerea noțiunii de persoană impozabilă, prin eliminarea prevederilor prin care sunt scutite de t.v.a. unități și înlocuirea cu prevederi prin care sunt scutite activități, eliminarea noțiunii de cotă zero a taxei pe valoarea adăugată și înlocuirea acesteia cu scutire cu drept de deducere, eliminarea scutirii de t.v.a. la importul de materii prime și materiale destinate exclusiv realizării de produse finite care sunt exportate, eliminarea scutirii pentru importuri de bunuri efectuată de instituțiile publice finanțate din împrumuturi cu garanție de stat, precum și eliminarea cotei zero și a scutirilor de t.v.a. pentru anumite categorii de activități care erau prevăzute în Ordonanța de urgență nr.17/2000.

În același timp, prin proiectul de act normativ supus dezbaterii astăzi, au fost introduse unele criterii de aplicare teritorială a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii. Pentru întreprinderile mici și mijlocii și investitorii din zonele defavorizate, s-a creat un sistem uniform de amânare a plății taxei pe valoarea adăugată, pentru bunurile destinate realizării de investiții, atât la achiziționarea din import, cât și la achiziționarea din țară, concomitent fiind eliminate scutirile de t.v.a. pentru importul acestor bunuri.

În același timp, prin proiectul de lege, s-a ridicat plafonul de impozitare de la 125 de milioane la 1,5 miliarde de lei, în anul 2002, 1,7 miliarde lei în anul care urmează și 2 miliarde lei în anul 2004 și în continuare, ca urmare a dificultăților de administrare a unui număr foarte mare de agenți economici înregistrați ca plătitori de taxă pe valoare adăugată. Prin normele de aplicare a legii, va fi stabilită procedura de scoatere din evidență a agenților economici care se situează sub acest plafon.

Totodată, s-a eliminat prevederea potrivit căreia bunurile scutite de taxe vamale sunt scutite și de taxe pe valoarea adăugată, ca urmare a erodării importante a bazei de impozitare.

O altă modificare a condus la stabilirea ca, din punct de vedere al t.v.a.-ului, în zonele libere să se facă în regim normal de impozitare și, în același timp, s-a eliminat condiționarea acordării cotei zero pentru exporturi de dovada încasării în valută a acestora.

Prin proiectul de lege s-a prevăzut posibilitatea acordării de rambursări de taxă pe valoare adăugată, cu control ulterior cu aplicabilitate de la 1 octombrie a.c. Prin normele care vor fi elaborate, privind aplicarea legii, se vor stabili condițiile în care se vor putea acorda astfel de rambursări. Această modalitate constă în rambursarea, în termen de 15 zile, a taxei pe valoare adăugată, pe baza decontului de t.v.a. depus, a cererii de rambursare, a listei furnizorilor neachitați și a cererii de compensare, după caz, pentru unitățile care au însumat punctajul necesar în urma întocmirii grilei de analiză de risc.

Printre criteriile cuprinse în grila de analiză de risc, menționăm și câteva mai importante, cum sunt: comportamentul agentului economic în ultimele 12 luni, din punct de vedere al respectării obligațiilor privind plata impozitelor și taxelor către bugetul de stat; suma solicitată la rambursare; data înființării societății; rata respingerilor cererilor anterioare de rambursare, precum și alte criterii. Pe lângă această modalitate de rambursare, se va aplica procedura deja cunoscută, respectiv rambursarea pe bază de documente stabilite prin Ordin al Ministrului Finanțelor.

În scopul combaterii evaziunii fiscale, prin proiectul de lege, au mai fost instituite măsuri drastice de pedepsire cu închisoare, de la 1 an până la 7 ani, pentru agenții economici care solicită și obțin rambursări de t.v.a., ca urmare a determinării incorecte sau cu rea-credință a sumelor de rambursat.

Acestea sunt principalele elemente de noutate ale Legii privind taxa pe valoarea adăugată și aș vrea, în încheierea prezentării mele, să fac cunoscut că acest proiect de lege este un pas înainte în ceea ce privește acomodarea taxei pe valoarea adăugată în România, cu același sistem din țările Uniunii Europene.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnule președinte Florin Georgescu, vă rog să prezentați raportul Comisiei pentru buget.

Domnul Florin Georgescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Cu adresa nr.26/5 februarie a.c., Biroul permanent a sesizat Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei, referitor la Proiectul de Lege privind taxa pe valoarea adăugată, elaborat de Guvern.

La întocmirea proiectului de lege, s-au avut în vedere avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, precum și avizele primite de la Consiliul Legislativ, respectiv Consiliul Economic și Social. Deci, la întocmirea raportului privind acest proiect de lege, am avut în vedere toate aceste avize de la comisiile de specialitate.

În urma examinării proiectului de lege avansat de Guvern, după ce s-au examinat toate articolele, în ședința din 20 martie, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, în prezența a 23 din cei 25 de deputați membri ai comisiei, ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, cu amendamentele prezentate în Anexa 1 și, respectiv, Anexa 2.

Proiectul de lege, menționăm că a fost aprobat de Senat în ședința din 29 ianuarie a.c., noi am făcut amendamentele pe care le regăsiți în Anexa 1, cu el este de acord și Guvernul, vă propun să adoptăm linia prezentată în Anexa 1, pentru că este în consens cu posibilitățile bugetului de stat pe acest an, cu conținutul negocierilor, cu Fondul Monetar Internațional, privind dimensiunile deficitului bugetar și finanțarea acestuia neinflaționistă.

Închei prin a menționa că această lege face parte din categoria legilor... ordinare. (Comentarii în loja Guvernului) A, pentru că are infracțiuni… Pentru că, altfel, având un regim fiscal, regimul fiscal se încadrează în categoria legilor ordinare. Deci face parte din categoria legilor organice, pentru rațiunea că include și infracțiuni care, potrivit legii, sunt pedepsite de prevederile Codului penal.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă dintre dumneavoastră dorește cineva să participe la dezbateri generale? Nu.

La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Titlul capitolului I. Vă rog să vă uitați la amendamentul 1. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul I? Nu aveți. S-a adoptat amendamentul, modificat titlul capitolului 1.

La art.1, vă rog să urmăriți, tot la pag.2, în cadrul amendamentului 1, noul conținut al art.1. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul capitolului II rămâne cum a fost. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La art.2, vă rog să urmăriți amendamentul 2. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 2? Nu aveți. Votat în unanimitate. 2.1 va avea alcătuirea rezultată. Prin amendamentul 2, vă rog să observați: am modificat întreg art.2.

La art.3, vă rog să urmăriți amendamentul 3. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 3, modificat art.3, potrivit celor propuse de comisie.

Titlul secțiunii a 2-a rămâne nemodificat. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.4, vă rog să urmăriți amendamentul 4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate. Modificat, în mod corespunzător, art.4.

La titlul secțiunii a 3-a, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.5, urmăriți, vă rog, amendamentul 5, care restrânge foarte mult art.5. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Admis amendamentul 5, modificat art.5.

Titlul secțiunii a 4-a, vă rog să urmăriți începutul amendamentului 6. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate noul titlu.

La art.6, urmăriți restul amendamentului 6.

Stimați colegi,

Ca să nu existe nici un fel de dubiu, în stânga raportului, aveți textul Senatului, textul pe care l-a votat Senatul, iar amendamentele comisiei se găsesc pe coloana 2, ca de obicei, pentru a vă ușura urmărirea dezbaterii.

Deci, la amendamentul 6, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate. Se modifică art.6, în mod corespunzător. Amendamentul 6 este cuprins până la pag.19.

Titlul secțiunii a 5-a "Operațiuni impozabile prin opțiuni" rămâne nemodificat.

Pentru art.7, urmăriți, vă rog, amendamentul 7 de la pag.20 până la pag.22. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Adoptat în unanimitate amendamentul 7, noul cuprins al art.7.

Titlul secțiunii a 6-a. Vă rog să urmăriți că este transformată în secțiunea a III-a "Regimul de impozitare". Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.8. Urmăriți amendamentul 8, pag.22 - 23. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate. Modificat corespunzător art.8.

Titlul capitolului III. Urmăriți amendamentul 9. Va deveni, practic, secțiunea a IV-a, subsecțiunea I-a. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.9. Urmăriți amendamentul 9. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate amendamentul 9, modificat corespunzător art.9.

La art.10, vă rog să urmăriți, comisia a introdus subsecțiunea a 2-a "Operațiuni scutite la import". Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.10. Urmăriți amendamentul 10 de la pag.30 până la 31. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La 11, intervine domnul secretar Niță.

Numai puțin, domnule Niță, așteptați că e o problemă la art.10. (Discută cu membrii comisiei și cu domnul ministru Mihai Nicolae Tănăsescu) Domnule Niță, numai puțin să aveți răbdare, ca să intervină domnul ministru, la art.10, cu o problemă.

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

La art.10 lit.d), domnule președinte, dacă-mi permiteți, formularea corectă este: "Același regim se aplică pentru serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul în străinătate, pentru care locul prestării se situează în România, potrivit prevederilor art.7 din prezenta lege". Am dori ca, la lit.d) a art.10, să fie...

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia e de acord?

Supun votului dumneavoastră amendamentul 10, cu această mică modificare la lit.d).

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.11, dorește să intervină domnul deputat Niță. Domnul secretar Niță.

Domnul Constantin Niță:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La art.11, în capitol, se prevăd scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare. Eu aș propune, aici, sau nu am văzut eu, nu am citit, deși am citit destul de bine, "exporturile de servicii, precum primirile de turiști străini", după părerea mea, intră în categoria exporturilor de servicii și, în mod firesc, dacă dorim să relansăm turismul românesc, nu văd de ce nu ar fi scutit sau o cotă de t.v.a. redusă.

Aș atrage atenția asupra acestei chestiuni, pentru că în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, mai ales la prețurile de cazare, t.v.a.-ul este la jumătate față de tariful standard, dacă nu chiar eliminată, în unele state, precum Norvegia. Haideți să găsim o soluție aici, pentru că, dacă nu reușim acest lucru, vă atrag atenția că, începând din acest an, prețurile produselor turistice românești vor crește cu 19%, ceea ce, în mod firesc, va atrage după sine o scădere a numărului de turiști, și nu o creștere a numărului de turiști. Cred că ar trebui să modificăm art.11 și să introducem și scutirea pentru exporturile de servicii sau diminuarea taxei pe valoarea adăugată.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru, doriți să răspundeți dumneavoastră?

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Domnule președinte,

Nu putem agrea această propunere, din următoarele motive. Este foarte clar că introducerea cotei unice de 19%, inclusiv la turism, nu va crea o creștere a tarifelor pe această zonă. Și am să vă explic și din ce cauză.

Din discuțiile purtate cu agențiile de turism, am hotărât, concomitent cu această abordare a legii, în sensul introducerii acestei cote pentru turismul extern, de 19%, să se elimine, în mod corespunzător, fondul special de 3% pe care îl plăteau agențiile de turism. Dintr-un calcul pe care l-am făcut în această zonă, a rezultat foarte clar că această măsură este o măsură compensatorie, agențiile de turism agreează acest lucru. Aplicând cota de 19%, ea este o măsură care nu mai creează distorsiune, nu mai creează discriminare în plata taxei pe valoarea adăugată, pentru acest tip de servicii.

De aceea, domnule președinte și stimați parlamentari, vă propun ca să respingem acest amendament făcut de domnul deputat.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

De altminteri, nu a fost un amendament care să se fi discutat de comisie și, în consecință, eu vă întreb pe dumneavoastră dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 11. Nu aveți. În consecință, adoptat amendamentul, în unanimitate și modificat... A, 1 vot împotrivă, scuzați.

Cu 1 vot împotrivă, art.11, adică amendamentul 11 a fost adoptat, iar art.11 va fi modificat corespunzător.

Titlul secțiunii a 4-a. Urmăriți începutul amendamentului 12. Nu aveți obiecțiuni. Adoptat în unanimitate titlul secțiunii a 4-a.

Art.12. Vă rog să urmăriți...

Domnul deputat Marin Cristea. Și domnul Damian Brudașca, vreți să interveniți?

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Nu.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu.

Poftiți, domnule Cristea.

Domnul Marin Cristea:

Este vorba de amendamentul de la art.11 alin.4. Amendamentul de la art.11 alin.4 al comisiei este formulat astfel și este vorba de propunerea, de altfel, de eliminare a scutirii de t.v.a. pentru construcția de locuințe, reabilitare, consolidare, dezvoltare.

Formularea comisiei este următoarea, a alin.4 art.11: "Pentru lucrările de construcție de locuințe, extindere, consolidare și reabilitare a locuințelor existente, nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentei legi, restituirea taxei pe valoarea adăugată aferentă perioadei în care au beneficiat de aplicarea cotei zero, conform prevederilor art.17 B, lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind t.v.a., cu modificările ulterioare, se realizează conform procedurii stabilite prin Ordin al Ministrului Finanțelor Publice".

Eu nu am să comentez oportunitatea sau necesitatea eliminării scutirii de t.v.a. la construcția de locuințe sau de eliminare a cotei zero la construcția de locuințe. Eu am să vă propun să adoptăm o modificare la această formulare, care să permită, celor care au beneficiat de Ordonanța nr.17 privind cota zero de t.v.a. pentru construcția de locuințe, consolidare și reabilitare, să se poată pregăti ca atare.

Construcția de locuințe, ca orice altă construcție și ca orice proces investițional, este de lungă durată, este cu inerție mare. Nu poți, printr-o comandă de azi pe mâine, să schimbi o pregătire făcută cu ani, și tehnică, și materială și financiară. De aceea, eu vă propun următoarea formulare: "Pentru lucrările de construcție de locuințe, extindere, consolidare și reabilitare a locuințelor existente, nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aplică cota zero a taxei pe valoarea adăugată, până la 31 decembrie 2002, conform prevederilor art.17 B, lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2000, cu modificările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor nr.1026/12 iulie 2000.

Este o variantă în care eu v-o propun, până la finele anului 2002, dar ea poate fi și până la 30 septembrie anul 2002. Nu putem, printr-o comandă, să spunem stânga - împrejur, de mâine, într-un proces investițional.

De aceea, domnule președinte, domnule ministru, vă rog să reflectați puțin asupra prelungirii acestui termen de pregătire, până la eliminarea totală a cotei zero pe t.v.a. pentru construcția de locuințe.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru, răspundeți dumneavoastră sau comisia?

Poftiți.

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Punctul de vedere al Guvernului, legat de acest amendament al domnului deputat Cristea, este de a fi respins. Care sunt argumentele? Aș vrea să specific, de la bun început, că introducerea acestei cote de t.v.a. pentru construcțiile de locuințe, pentru un anumit tip de construcții de locuințe, a fost compensată cu o subvenție de 20% din bugetul de stat, pentru prima casă, executată pe credit ipotecar de către orice persoană din România.

Ca să fim mai clari, tot ce este până la 1 iunie și sunt construcții de locuințe, beneficiază de această cotă zero, tuturor lucrărilor de la 1 iunie încolo, li se vor aplica cota de 19%, dar, dacă sunt făcute în baza unui credit ipotecar, beneficiază, pentru bucata de valoare respectivă, de acea subvenție de 20%. Nu credem că acest amendament, în cadrul art.11, alin.4, poate să ducă la o îmbunătățire a situației, ci noi considerăm că, prin aplicarea acestei cote, de la data intrării în vigoare a legii, creează o nediscriminare vizavi de modul de colectare și, în același timp, creează această compensare care va fi suportată din bugetul de stat, într-un mod transparent. Mai mult, prin această motivație, Guvernul dorește să pună în aplicare acest instrument foarte important, care se cheamă creditul ipotecar, să încurajeze populația de a-și construi case în acest sistem.

De aceea, domnule președinte, considerăm că amendamentul propus de domnul deputat nu poate să fie acceptat, din punctul nostru de vedere.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Eu apreciez sincer eforturile pe care le faceți de a cârpi un buget care devine din ce în ce mai sărac și de a căuta să scoatem bani și din piatră seacă, pentru că, dacă ar fi să traducem direct, cam aceasta este ideea: să scoatem bani și din piatra pe care o folosim pentru construcții de case. Numai că eu știu că, din programul actualului Guvern, rezultă o chestiune foarte clară, ideea foarte lăudabilă de reducere a cotelor de t.v.a. la produsele de bază. Ori eu consider că și o casă este un element de bază pentru orice familie din România. În condițiile în care dumneavoastră puneți și acest bir de 19%, în situația în care, în România, sunt atât de puține, în ultima vreme, șansele de a se realiza construcții de case la nivelul cerințelor, nu știu ce se va întâmpla.

Argumentul pe care vi l-am ascultat, cu toată prețuirea și respectul pe care vi le port, este, după părerea mea, de abordat această chestiune, în condițiile în care casele sunt construite prin ANL, dar știți foarte bine că, în România, foarte mulți își construiesc case în regii proprii și prin societăți de construcții. Ce se întâmplă în asemenea situații?

Eu am impresia că suntem, ca să termin, ieftini la tărâțe și scumpi la altele. Aș vrea să atrag atenția că, de fapt, prin această atitudine de includere și impunere a t.v.a.-ului, nu creăm decât alte dificultăți actualului Guvern, în alte zone, pentru că vom crea presiune socială mai mare și vom determina bugetul Guvernului să fie folosit pentru a satisface acea asistență socială de care tot vorbim și care devine din ce în ce mai periclitată. Nu știu dacă este cazul ca și la construcții să se includă această cotă de t.v.a., nu sunt în specialitate, dar eu cred că, așa cum spunea cândva un mare politician, legile se judecă și din punct de vedere al logicii, dar și din punct de vedere al aspectelor sufletești.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, nu ați depus un amendament în acest sens, care este o propunere de fond, la comisie și, în consecință, nu îl pot supune dezbaterii.

În schimb, amendamentul domnului deputat Cristea, care a fost depus, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru amendamentul domnului Cristea? S-a auzit răspunsul ministerului.

Stimați colegi, stați că nu am ascultat și punctul de vedere al comisiei. Poftiți, domnule deputat.

Domnul Vasile Bleotu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Consider că punctul de vedere al Guvernului este absolut corect dat fiind faptul că atunci când se acordă acest credit ipotecar până la 20%, deci t.v.a. de 19% este acoperit. Prin acest sistem de t.v.a. de 19% avem și un control asupra veniturilor care se realizeză, nemaiexistând fenomene de evaziune fiscală, nemaiexistând posibilitatea ca, constructorii să emită facturi fără acoperire, pentru că se încarcă foarte mult devizele în construcții și știm foarte bine cum se procedează în realitate.

Deci, faptul că se acordă acest credit ipotecar, este o subvenție a statului de 20%, acoperă t.v.a.-ul de 19%. Așa cum a hotărât și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, care este comisia de specialitate, vă rog să dați votul pentru susținerea t.v.a.-ului de 19%.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Florin Georgescu.

Domnul Florin Georgescu:

Sigur că, în mod rațional, din punct de vedere al asigurării activității economice, domnul deputat Marin Cristea are dreptate în ceea ce propune și mai sunt și alți colegi deputați care susțin această variantă a stimulării activității de construcții, care sprijină prin propagarea în orizontală dezvoltarea și creșterea industriei românești, dar, pe de altă parte, dacă nu ai resursele cu care să susții o asemenea creștere într-un ritm pe care ți-l dorești mai rapid, a industriei, în general, a construcțiilor, în special, ajungi să depășești ținta propusă la parametrul inflație.

Deci, dacă supraîncălzim construcțiile, nu facem mai multe construcții, pentru că nu vom face altceva, neavând resurse financiare programate prin cadrul macroeconomic stabilit cu finanțatorii internaționali care sunt reprezentați de F.M.I., Banca Mondială, Uniunea Europeană, nu facem altceva decât să alimentăm inflația, atunci cresc dobânzile, se scumpesc resursele și scad construcțiile imediat, se întoarce măsura ca un bumerang împotriva acestui proces, altfel apreciabil și logic din punct de vedere economic. așa încât, așa cum a explicat domnul ministru, pentru credit ipotecar, și domnul deputat Bleotu, există o compensare bănească prin efectul primelor care se acordă la construcția de locuințe, subvenționarea dobânzii, pentru stimularea în general a construcției de locuințe care nu intră în acest sistem al creditului ipotecar, sigur, intervine o anumită constrângere, dar constrângerea este dată de resursele de care dispune țara. Dăm aici 19%, adică eliminăm cota de 19% la construcții și trebuie să tăiem de la pensii sau de la sănătate sau de la armată sau de la învățământ sau de la justiție. Or, bugetul tot noi l-am aprobat pe alocațiile stabilite de noi în raporturile pe care le conține bugetul de stat, în forma adoptată, așa încât nu puteam să depășim acești parametri pentru că intrăm în derapaje macroeconomice cu implicații politice și diplomatice nedorite de nimeni.

Deci și comisia sprijină poziția Guvernului, așa cum rezultă din raportul pe care dumneavoastră îl aveți spre studiu și examinare. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu uitați că suntem în procedură de urgență totuși. Poftiți, domnule deputat.

Domnul Florin Georgescu:

Mai ales că amendamentele, repet, logice, trebuie să le discutăm, au sosit la comisie după elaborarea raportului, suntem în procedură de urgență, deci, din punct de vedere regulamentar, nu putem să le acceptăm, dar dacă ar fi existat resurse financiare, cu voința noastră a celor foarte mulți prezenți în sală, am fi putut trece și peste această restricție de ordin regulamentar, însă nu ne permite constrângerea cadrului macroeconomic stabilit împreună cu creditorii noștri internaționali. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule Cristea, pentru o ultimă intervenție.

Domnul Marin Cristea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu cred că nu am fost foarte bine înțeles și mă repet, dar ca să intrăm în regulă, legat de această, să zic, intrare în regulament sau în afara regulamentulului, în intervențiile mele, niciodată nu mă veți vedea pe mine că voi intra sau voi interveni în afara regulilor de joc. Aceasta este educația mea.

Amendamentul despre care vorbesc este depus înainte de a discuta sau de a începe analizele în Comisia de buget, finanțe în prima variantă.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, v-am dat cuvântul ca să vă exprimați pe fond. Faptul că v-am dat cuvântul înseamnă că am trecut peste acest...

Domnul Marin Cristea:

Să nu fiu încriminat.

Domnul Valer Dorneanu:

Bine.

Domnul Marin Cristea:

Eu nu sunt indisciplinat și niciodată nu îmi voi permite în fața nimănui un act de indisciplină. Deci, eu l-am depus în termen și aceasta este a doua, a treia formă.

Este vorba de următorul fapt. Eu nu am spus că incriminez sau mă opun eliminării cotei zero sau eliminării scutirii taxei pe valoarea adăugată la construcția de locuințe. Am spus că nu o comentez. Singurul lucru pe care l-am cerut este ca această eliminare a cotei zero pentru construcția de locuințe să nu se facă ca și la un ordin "stânga împrejur!" și dați un timp de respiro de 2-3 luni de zile. Despre aceasta este vorba și nu să mi se facă alte teorii economice, pentru că știu să le fac și eu. Nu le fac pe acestea. Vă mulțumesc.

Deci, dați un respiro de 3 luni, până la 30 septembrie. Aceasta este propunerea mea.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă rog nu mai discutați pe procedură. Eu supun totuși votului dumneavoastră, ați ascultat explicațiile și ale ministerului și ale comisiei. Supun votului dumneavoastră amendamentul depus de domnul deputat Cristea la art.11, alin.4.

Cine este pentru?

O voce din sală:

Marea majoritate!

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, votăm, sau... ne jucăm de-a apreciatul.

O voce din sală:

Dar numărați o dată!

Domnul Valer Dorneanu:

Asta face secretarul, numără.

28 voturi pentru.

Împotrivă?

Sunt unii colegi care nu au votat. Vă rog să vă exprimați votul.

Deci, voturi împotrivă?

Încă o dată vă întreb cine este pentru amendamentul domnului Cristea?

Stimați colegi, vreau să vă spun un lucru, așa pentru amuzamentul dumneavoastră. Dacă noi ajungem la mediere cu această lege, nu poate să intre în vigoare de la 1 mai pentru un... (Vociferări.)

Domnule președinte, domnule președinte Florin Georgescu, vă rog frumos luați și dumneavoastră loc și permiteți-ne să numărăm voturile exact, nu vă mai tot plimbați în sală dintr-un loc în altul.

Cine este pentru amendamentul domnului Cristea?

O voce din sală:

Iarăși?!

Domnul Valer Dorneanu:

Iarăși, pentru că tot timpul perturbați numărătoarea, vociferând, schimbându-vă locurile ș.a.m.d. (Rumoare.)

39 voturi pentru.

Împotrivă? 43 împotrivă.

Abțineri dacă sunt?

Cu 43 împotrivă, o abținere, 39 împotrivă, s-a respins amendamentul. Poftiți, vă rog.

Doamna Paula-Maria Ivănescu:

Domnule președinte,

Este inadmisibil ce faceți dumneavoastră de acolo în momentul în care nu vă convine votul din sală. Vă rugăm foarte mult nu sunteți pus acolo să orientați o rezoluție sau alta, ci sunteți pus să consemnați voința celor care sunt prezenți la un moment dat în Camera Deputaților. Vă rugăm foarte mult, mai bine închideți ședința când nu vă convine rezultatul votului decât să faceți asemenea lucruri care n-au de a face nici cu democrația, nici cu regulamentul, nici cu ce avem noi de făcut aici.

Este inadmisibil ce se întâmplă de la un timp încoace, nu mai facem voturi finale că nu aveți destule voturi. Struniți-vă colegii de partid să vină atunci când trebuie și când aveți interes decât să faceți asemenea manevre.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimată colegă, vă mulțumesc pentru lecțiile acestea, însă nu mi le însușesc. Dacă dumneavoastră ați fi văzut cum oscilează voturile, atunci mi-ați fi dat dreptate. Vă rog, vă rog să profitați și dumneavoastră, domnule Chiliman, de această inadvertență de numărătoare. Poftiți.

Domnul Andrei-Ioan Chiliman:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sigur, acum în sală suntem vreo 70-80 de colegi, nu are importanță cifra, am numărat voturile în timp ce le numărau și secretarii, au fost într-adevăr 29, au fost vreo 25, poate 26. Eu am numărat 26 pentru că erau câteva voturi care erau așa, cu mâna mai mică sus, dar problema este cu totul alta.

Domnule președinte, sau numărăm ca lumea sau nu mai numărăm deloc. Regulamentul este clar: nu puteți să adăugați la cei care au ridicat mâna, să-i adăugați pe cei care nu au votat nici pentru, nici contra, nici nu s-au abținut. Aceștia rămân în cvorum, că așa scrie regulamentul și constatăm dacă din cvorumul total de deputați existenți în sală s-a făcut o majoritate, or, după părerea mea, care am mai condus câteva ședințe pe aici, prin Cameră, în mandatul precedent, nu există la ora actuală o majoritate care să fi determinat un vot pentru acest articol. Părerea mea este că, la ora actuală, ambele voturi și cifra pentru și cifra împotrivă sunt sub jumătate plus unu din cei aflați în momentul de față în sală. Ca atare, ce ați numărat dumneavoastră sau ce ați constatat dumneavoastră, aceasta nu înseamnă că s-a adoptat articolul respectiv. Eu vă rog să aplicați regulamentul corect. Dacă nu se poate ajunge la un rezultat mulțumitor pentru putere, pentru Guvern, în momentul de față, există și alte soluții procedurale pe care le puteți aplica fără să dați rezultate, să anunțați rezultate ale votului care diferă de cele care sunt în mod real numărate și de alții. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc și vă doresc să ajungeți și dumneavoastră să vi se conteste buna-credință cu rea-credință, pentru că voturile împotrivă, vreau să vă spun că au fost numărate chiar de domnul deputat Niță care era pentru amendament.

La titlul subsecțiunii a 4-a dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Amendamentul 12 cu privire la art.12 dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La titlul cap.II dacă aveți obiecțiuni, la pag.36? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul la conținutul art.13, amendamentul 13. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Titlul cap.III dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.14, amendamentul 14. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.16 dacă aveți obiecțiuni? Amendamentul 16. Nu aveți obiecțiuni.

Vă rog să mă scuzați! Am trecut peste art.15.

La art.15 dacă aveți obiecțiuni? Da, are o intervenție domnul ministru Tănăsescu.

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Domnule președinte,

Am dori ca la art.15 să se introducă lit.j) cu următorul cuprins: "termenele de plată a ratelor prevăzute în contracte pentru operațiuni de leasing". Deci, am dori ca să se introducă la art.15 această nouă literă cu cuprinsul pe care vi l-am spus, să fie avute în vedere și operațiunile de leasing. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia îmi confirmă că este vorba de o eroare. Cu aceste precizări ale domnului ministru Tănăsescu supun votului dumneavoastră amendamentul 15 cu privire la art.15.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? 9 voturi, deci insuficient. Cu marea majoritate a fost adoptat art.15.

La art.16 urmăriți amendamentul 16. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.17 dacă aveți obiecțiuni pentru amendamentul 17? Nu aveți. Adoptat în unanimitate amendamentul, modificat art.17.

Titlul cap.VI, urmăriți-l la pag.44 care va deveni cap.IV în concepția comisiei. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La art.18 vă rog să urmăriți amendamentul 18. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Titlul secțiunii a 2-a. Urmăriți pag.46. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.19, urmăriți amendamentul 19. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul cap.V. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.20, urmăriți amendamentul 20. Nu aveți obiecțiuni. Adoptat amendamentul, modificat art.20.

Art.21, urmăriți amendamentul 21. Adoptat în unanimitate amendamentul 21, se modifică în mod corespunzător art.21.

Titlul cap.VI, urmăriți-l la pag.48. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.22, urmăriți amendamentul 22. Adoptat în unanimitate amendamentul 22 și noua alcătuire a art.22.

Art.23, urmăriți amendamentul 23. Adoptat în unanimitate, modificat corespunzător art.23.

Amendamentul 24. Nu aveți obiecțiuni. Admis, modificat art.24.

Amendamentul 25. Admis în unanimitate, modificat art.25.

Amendamentul 26. Nu aveți obiecțiuni. Adoptat în unanimitate, modificat în mod corespunzător art.26.

Amendamentul 27. Adoptat în unanimitate, modificat art.27.

Amendamentul 28. Adoptat în unanimitate, modificat art.28.

Titlul cap.VII. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate titlul.

Amendamentul 29. Adoptat în unanimitate, modificat art.29.

Titlul cap.VIII. Adoptat în unanimitate.

Amendamentul 30. Adoptat în unanimitate, modificat corespunzător art.30.

Amendamentul 31. Votat în unanimitate. Modificat corespunzător art.31.

Amendamentul 32. Adoptat în unanimitate, modificat art.32.

Amendamentul 33, adoptat în unanimitate, modificat art.33.

Amendamentul 34. Votat în unanimitate, modificat corespunzător art.34.

Amendamentul 35, adoptat în unanimitate, modificat art.35.

Amendamentul 36, adoptat în unanimitate, modificat art.36.

Amendamentul 37, adoptat în unanimitate, modificat corespunzător art.37.

Amendamentul 38, adoptat în unanimitate, se modifică corespunzător art.38.

Amendamentul 39, adoptat în unanimitate, se modifică art.39.

Amendamentul 40. Domnul ministru Tănăsescu.

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte. Am dori ca la amendamentul 40, termenul de 1 mai să fie înlocuit cu termenul de 1 iunie de intrare în valabilitate a acestei legi. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă aveți obiecțiuni la corectura pe care a făcut-o domnul ministru? Nu aveți. Deci, amendamentul 40 s-a admis cu acea corectură de dată propusă de domnul ministru Tănăsescu. În consecință, art.40 va avea alcătuirea rezultată din votarea amendamentului.

Domnule președinte Florin Georgescu, stați să explicați cu ce sunteți de acord.

Art.41, 42, 43, 44 și 45 au fost preluate în textul articolelor anterioare și în consecință, trebuie să propuneți eliminarea lor.

Deci, legea se încheie la art.40 pe care l-am votat.

Domnul Florin Georgescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Noi, comisia, ceea ce am propus examinării dumneavoastră este coloana din mijloc a raportului. Forma Senatului este coloana I din stânga raportului. Aceste articole 41, 42 și următoarele până la final au fost preluate în conținutul articolelor anterioare, cuprinse în coloana din mijloc a raportului. Deci, ele nu mai sunt necesare, sunt redundante în acest moment față de conținutul aprobat deja până acum de noi, respectiv coloana din mijloc a raportului pe care-l examinăm. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Raportul pe care-l aveți dumneavoastră de la 41 până la 42, ați reținut, comisia propune eliminarea. Vă întreb pe rând.

La art.41 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, eliminat textul.

La art.42 nu aveți obiecțiuni, eliminat textul.

La art.43 nu aveți obiecțiuni, eliminat textul.

La art.44 nu aveți obiecțiuni, eliminat textul.

La art.45 nu aveți obiecțiuni, eliminat textul.

Mai rămâne anexa 1, vă rog să urmăriți amendamentul 46. Nu aveți obiecțiuni la amendamentul 46, admis cuprinsul anexei 1 din coloana 2.

Domnule ministru, vă rog să constatați că am parcurs textele proiectelor de lege.

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Cu permisiunea dumneavoastră domnule președinte, îmi cer scuze, la art.9 alin.2, trebuie să introducem la lit.a) și "planul național" care a fost aprobat prin Ordonanța 8 din 1997, respectiv Legea 95/98 pentru acuratețea textului și pentru ca textul respectiv să aibă absolut toate actele normative care relementează sectorul respectiv, respectiv cercetarea științifică.

Deci, cu permisiunea dumneavoastră, la art.9 alin.2 să introducem și "planul național". Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți.

Domnul ministru Palade, am înțeles că dorește să intervină la această propunere.

Domnul Doru Dumitru Palade:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Procedură de urgență, urgență, dar s-a scăpat ceva important.

La acest articol s-a scăpat tocmai Planul național de cercetare, dezvoltare și inovare, pe baza căruia funcționăm în prezent. Deci s-ar fi scăpat o activitate curentă. Și aici ar trebui completat neapărat.

Domnul Valer Dorneanu:

La ce literă de la alin.2?

Domnul Doru Dumitru Palade:

La lit.a).

Domnul Valer Dorneanu:

La lit.a).

Stimați colegi,

Vă rog să urmăriți raportul la pag.26, amendamentul nr.2: la alin.2 al art.9, lit.a) se completează cu "Planul național…".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitatea celor prezenți.

Întrucât prezența în sală nu este pentru cvorum, rog pe domnul secretar Niță să facă apelul nominal.

Domnul Constantin Niță:
- Abiței Ludovic - prezent
- Afrăsinei Viorica - absentă
- Albu Gheorghe - absent
- Ana Gheorghe - absent
- Anastasescu Olga Lucheria - prezentă
- Andea Petru - prezent
- Andrei Ioan - absent
- Andronescu Ecaterina - absentă
- Antal Istvan - absent
- Anton Marin - absent
- Antonescu George Crin Laurențiu - absent
- Antonescu Niculae Napoleon - absent
- Apostolescu Maria - absentă
- Arghezi Mitzura Domnica - prezentă
- Ariton Gheorghe - absent
- Armaș Iosif - absent
- Arnăutu Eugenu - prezent
- Asztalos Ferenc - absent
- Baban Ștefan - absent
- Babiuc Victor - absent
- Baciu Mihai - absent
- Bahrin Dorel - prezent
- Baltă Mihai - absent
- Baltă Tudor - prezent
- Bar Mihai - prezent
- Bara Radu Liviu - prezent
- Barbu Gheorghe - absent
- Bartoș Daniela - absentă
- Bădoiu Cornel - absent
- Bălăeț Mitică - prezent
- Bălășoiu Amalia - absentă
- Băncescu Ioan - absent
- Bâldea Ioan - prezent
- Becsek-Garda Dezideriu Coloman - absent
- Bentu Dumitru - prezent
- Bercăroiu Victor - prezent
- Berceanu Radu Mircea - absent
- Bereczki Endre - prezent
- Birtalan Ákos - absent
- Bivolaru Ioan - absent
- Bleotu Vasile - prezent
- Boabeș Dumitru - prezent
- Boagiu Anca Daniela - absentă
- Boajă Minică - prezent
- Boc Emil - absent
- Bogea Angela - absentă
- Boiangiu Cornel - absent
- Bolcaș Augustin Lucian - absent
- Böndi Gyöngyike - absentă
- Borbely Laszlo - absent
- Bozgă Ion - absent
- Bran Vasile - absent
- Brînzan Ovidiu - absent
- Brudașca Damian - prezent
- Bucur Constantin - absent
- Bucur Mircea - absent
- Buga Florea - prezent
- Burnei Ion - prezent
- Buruiană Aprodu Daniela - absentă
- Buzatu Dumitru - prezent
- Buzea Cristian Valeriu - absent
- Calcan Valentin Gigel - absent
- Canacheu Costică - absent
- Cazan Gheorghe Romeo-Leonard - absent
- Cazimir Ștefan - prezent
- Cășunean-Vlad Adrian - absent
- Cerchez Metin - absent
- Cherescu Pavel - prezent
- Chiliman Andrei Ioan - prezent
- Chiriță Dumitru - absent
- Ciontu Corneliu - absent
- Ciuceanu Radu - prezent
- Ciupercă Vasile Silvian - absent
- Cîrstoiu Ion - prezent
- Cladovan Teodor - prezent
- Cliveti Minodora - absentă
- Coifan Viorel-Gheorghe - prezent
- Cojocaru Nicu - prezent
- Crăciun Dorel Petru - absent
- Creț Nicoară - prezent
- Cristea Marin - absent
- Crișan Emil - prezent
- Dan Matei-Agathon - absent
- Daraban Aurel - prezent
- Dinu Gheorghe - absent
- Dobre Traian - absent
- Dobre Victor Paul - absent
- Dobrescu Smaranda - prezentă
- Dolănescu Ion - absent
- Dorian Dorel - absent
- Dorneanu Valer - prezent
- Dragomir Dumitru - absent
- Dragoș Liviu Iuliu - absent
- Dragu George - absent
- Drăgănescu Ovidiu-Virgil - absent
- Drețcanu Doina-Micșunica - absentă
- Dumitrescu Cristian Sorin - prezent
- Dumitriu Carmen - absentă
- Duțu Constantin - absent
- Duțu Gheorghe - absent
- Enescu Nicolae - absent
- Erdei Doloczki Istvan - prezent
- Eserghep Gelil - absent
- Fâcă Mihail - prezent
- Firczak Gheorghe - absent
- Florea Ana - absentă
- Florescu Ion - absent
- Fotopolos Sotiris - prezent
- Frunzăverde Sorin - absent
- Gaspar Acsinte - absent
- Georgescu Florin - prezent
- Georgescu Filip - absent
- Gheorghe Valeriu - absent
- Gheorghiof Titu Nicolae - absent
- Gheorghiu Adrian - prezent
- Gheorghiu Viorel - prezent
- Gingăraș Georgiu - absent
- Giuglea Ștefan - absent
- Godja Petru - absent
- Grădinaru Nicolae - absent
- Grigoraș Neculai - prezent
- Gubandru Aurel - absent
- Gvozdenovici Slavomir - absent
- Hașotti Puiu - absent
- Hogea Vlad Gabriel - absent
- Holtea Iancu - prezent
- Hrebenciuc Viorel - absent
- Ianculescu Marian - prezent
- Ifrim Mircea - absent
- Ignat Miron - absent
- Iliescu Valentin Adrian - prezent
- Ionel Adrian - absent
- Ionescu Anton - absent
- Ionescu Costel Marian - absent
- Ionescu Dan - absent
- Ionescu Daniel - absent
- Ionescu Mihaela - absentă
- Ionescu Răzvan - absent
- Ionescu Smaranda - absentă
- Iordache Florin - absent
- Iriza Marius - absent
- Iriza Scarlat - absent
- Ivănescu Paula Maria - prezentă
- Jipa Florina Ruxandra - absentă
- Kelemen Atilla Bela Ladislau - absent
- Kelemen Hunor - prezent
- Kerekes Károly - prezent
- Kónya-Hamar Sandor - prezent
- Kovács Csaba-Tiberiu - absent
- Kovács Zoltan - absent
- Lari Iorga Leonida - absentă
- Lazăr Maria - prezentă
- Lăpădat Ștefan - prezent
- Lăpușan Alexandru - prezent
- Leonăchescu Nicolae - prezent
- Lepădatu Lucia Cornelia - absentă
- Lepșa Victor Sorin - absent
- Loghin Irina - absentă
- Luchian Ion - absent
- Magheru Paul - absent
- Maior Lazăr Dorin - prezent
- Makkai Grigore - prezent
- Man Mircea - absent
- Manolescu Oana - prezentă
- Marcu Gheorghe - absent
- Mardari Ludovic - absent
- Marin Gheorghe - absent
- Marineci Ionel - prezent
- Márton Árpád Francisc - absent
- Mălaimare Mihai-Adrian - prezent
- Mărăcineanu Adrian - prezent
- Mândrea-Muraru Mihaela - prezentă
- Mândroviceanu Vasile - prezent
- Mera Alexandru Liviu - absent
- Merce Ilie - prezent
- Meșca Sever - absent
- Miclea Ioan - absent
- Micula Cătălin - absent
- Mihalachi Vasile - prezent
- Mihăilescu Petru Șerban - absent
- Mincu Iulian - prezent
- Mircea Costache - prezent
- Mirciov Petru - absent
- Miron Vasile - prezent
- Mitrea Manuela - absentă
- Mitrea Miron Tudor - absent
- Mitu Dumitru Octavian - prezent
- Mițaru Anton - prezent
- Mînzînă Ion - absent
- Mocioalcă Ion - absent
- Mocioi Ion - absent
- Mogoș Ion - absent
- Mohora Tudor - prezent
- Moisescu George Dumitru - prezent
- Moisoiu Adrian - absent
- Moiș Văsălie - absent
- Moldovan Petre - prezent
- Moldovan Carmen Ileana - prezentă
- Moldoveanu Eugenia - prezentă
- Moraru Constantin Florentin - absent
- Motoc Marian-Adrian - prezent
- Muscă Monica Octavia - absentă
- Mușetescu Tiberiu-Ovidiu - absent
- Naidin Petre - prezent
- Nan Nicolae - prezent
- Nassar Rodica - prezentă
- Naum Liana Elena - prezentă
- Nădejde Vlad-George - absent
- Năstase Adrian - absent
- Năstase Ioan Mihai - prezent
- Neacșu Ilie - absent
- Neagu Ion - prezent
- Neagu Victor - absent
- Neamțu Horia Ion - prezent
- Neamțu Tiberiu Paul - absent
- Nechifor Cristian - absent
- Negoiță Liviu Gheorghe - absent
- Nica Dan - absent
- Nicolae Ion - prezent
- Nicolaescu Gheorghe-Eugen - absent
- Nicolescu Mihai - prezent
- Nicolicea Eugen - prezent
- Niculescu Constantin - prezent
- Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae - absent
- Nistor Vasile - absent
- Niță Constantin - prezent
- Oltean Ioan - absent
- Olteanu Ionel - prezent
- Oltei Ion - prezent
- Onisei Ioan - absent
- Palade Doru Dumitru - prezent
- Pambuccian Varujan - absent
- Pașcu Ioan Mircea - absent
- Pataki Iulia - prezentă
- Patriciu Dinu - absent
- Păduroiu Valentin - prezent
- Pășcuț Ștefan - absent
- Păun Nicolae - absent
- Pécsi Ferenc - prezent
- Pereș Alexandru - prezent
- Petrescu Ovidiu Cameliu - absent
- Petruș Octavian Constantin - prezent
- Pleșa Eugen Lucian - absent
- Podgoreanu Radu - absent
- Pop Napoleon - absent
- Popa Constanța - prezentă
- Popa Cornel - absent
- Popa Virgil - prezent
- Popescu Ioan Dan - absent
- Popescu Costel-Eugen - prezent
- Popescu Dorin Grigore - prezent
- Popescu Gheorghe - prezent
- Popescu Kanty Cătălin - prezent
- Popescu Virgil - prezent
- Popescu Bejat Ștefan Marian - prezent
- Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - absent
- Posea Petre - prezent
- Predică Vasile - prezent
- Pribeanu Gheorghe - prezent
- Priboi Ristea - absent
- Purceld Octavian-Mircea - prezent
- Pușcaș Vasile - absent
- Puwak Hildegard-Carola - absentă
- Puzdrea Dumitru - prezent
- Radan Mihai - absent
- Ráduly Róbert Kálmán - absent
- Raicu Romeo Marius - prezent
- Rasovan Dan Grigore - prezent
- Rădoi Ion - absent
- Rădulescu Grigore Emil - absent
- Roșculeț Gheorghe - prezent
- Rus Emil - prezent
- Rus Ioan - prezent
- Rușanu Dan Radu - absent
- Sadici Octavian - absent
- Sali Negiat - absent
- Sandache Cristian - prezent
- Sandu Alecu - absent
- Sandu Ion Florentin - absent
- Sassu Alexandru - absent
- Saulea Dănuț - absent
- Savu Vasile Ioan - absent
- Săpunaru Nini - absent
- Sârbu Marian - absent
- Sbârcea Tiberiu Sergius - prezent
- Selagea Constantin - prezent
- Sersea Nicolae - prezent
- Severin Adrian - prezent
- Simedru Dan Coriolan - prezent
- Sirețeanu Mihail - prezent
- Sonea Ioan - absent
- Spiridon Nicu - absent
- Stan Ioan - absent
- Stan Ion - absent
- Stana-Ionescu Ileana - prezentă
- Stanciu Anghel - prezent
- Stanciu Zisu - prezent
- Stănescu Alexandru-Octav - prezent
- Stănișoară Mihai - absent
- Stoian Mircea - prezent
- Stoica Valeriu - absent
- Stroe Radu - prezent
- Stuparu Timotei - prezent
- Suciu Vasile - prezent
- Suditu Gheorghe - prezent
- Székely Ervin-Zoltán - prezent
- Szilágyi Zsolt - absent
- Șnaider Paul - prezent
- Ștefan Ion - prezent
- Ștefănescu Codrin - absent
- Ștefănoiu Luca - absent
- Știrbeț Cornel - prezent
- Tamás Sándor - absent
- Tărâță Culiță - absent
- Târpescu Pavel - prezent
- Tcaciuc Ștefan - absent
- Teculescu Constantin - absent
- Timiș Ioan - prezent
- Toader Mircea Nicu - absent
- Todoran Pavel - prezent
- Tokay Gheorghe - prezent
- Toró Tiberiu - absent
- Tudor Marcu - prezent
- Tudose Mihai - prezent
- Tunaru Raj-Alexandru - absent
- Țibulcă Alexandru - absent
- Țocu Iulian Costel - absent
- Varga Attila - prezent
- Vasile Aurelia - prezentă
- Vasilescu Nicolae - absent
- Vasilescu Lia Olguța - absentă
- Vasilescu Valentin - prezent
- Vekov Károly-János - prezent
- Verbina Dan - absent
- Vida Iuliu - prezent
- Videanu Adriean - absent
- Vișinescu Marinache - prezent
- Voicu Mădălin - absent
- Voinea Florea - prezent
- Winkler Iuliu - prezent
- Wittstock Eberhard-Wolfgang - prezent
- Zăvoianu Dorel - prezent
- Zgonea Valeriu Ștefan - prezent

Voi relua apelul cu citirea absenților. V-aș ruga să fiți atenți.
- Afrăsinei Viorica - absentă
- Albu Gheorghe - absent
- Ana Gheorghe - absent
- Andrei Ioan - absent
- Andronescu Ecaterina - absentă
- Antal Istvan - absent
- Anton Marin - prezent
- Antonescu George Crin Laurențiu - absent
- Antonescu Niculae Napoleon - absent
- Apostolescu Maria - absentă
- Ariton Gheorghe - absent
- Armaș Iosif - absent
- Asztalos Ferenc - prezent
- Baban Ștefan - prezent
- Babiuc Victor - absent
- Baciu Mihai - absent
- Baltă Mihai - prezent
- Barbu Gheorghe - absent
- Bartoș Daniela - absentă
- Bădoiu Cornel - absent
- Bălășoiu Amalia - prezentă
- Băncescu Ioan - absent
- Becsek-Garda Dezideriu Coloman - absent
- Berceanu Radu Mircea - absent
- Birtalan Ákos - absent
- Bivolaru Ioan - absent
- Boagiu Anca Daniela - absentă
- Boc Emil - absent
- Bogea Angela - absentă
- Boiangiu Cornel - prezent
- Bolcaș Augustin Lucian - absent
- Böndi Gyöngyike - prezentă
- Borbely Laszlo - prezent
- Bozgă Ion - prezent
- Bran Vasile - absent
- Brînzan Ovidiu - absent
- Bucur Constantin - absent
- Bucur Mircea - absent
- Buruiană Aprodu Daniela - absentă
- Buzea Cristian Valeriu - absent
- Calcan Valentin Gigel - absent
- Canacheu Costică - absent
- Cazan Gheorghe Romeo-Leonard - absent
- Cășunean-Vlad Adrian - absent
- Cerchez Metin - absent
- Chiriță Dumitru - absent
- Ciontu Corneliu - prezent
- Ciupercă Vasile - absent
- Cliveti Minodora - absentă
- Crăciun Dorel Petru - prezent
- Cristea Marin - prezent
- Dan Matei-Agathon - prezent
- Dinu Gheorghe - absent
- Dobre Traian - absent
- Dobre Victor Paul - absent
- Dolănescu Ion - absent
- Dorian Dorel - absent
- Dragomir Dumitru - absent
- Dragoș Liviu Iuliu - prezent
- Dragu George - absent
- Drăgănescu Ovidiu-Virgil - absent
- Drețcanu Doina-Micșunica - absentă
- Dumitriu Carmen - absentă
- Duțu Constantin - absent
- Duțu Gheorghe - absent
- Enescu Nicolae - prezent
- Eserghep Gelil - absent
- Firczak Gheorghe - absent
- Florea Ana - absentă
- Florescu Ion - absent
- Frunzăverde Sorin - absent
- Gaspar Acsinte - absent
- Georgescu Filip - absent
- Gheorghe Valeriu - prezent
- Gheorghiof Titu Nicolae - absent
- Gingăraș Georgiu - absent
- Giuglea Ștefan - absent
- Godja Petru - absent
- Grădinaru Nicolae - absent
- Gubandru Aurel - prezent
- Gvozdenovici Slavomir - absent
- Hașotti Puiu - absent
- Hogea Vlad Gabriel - absent
- Hrebenciuc Viorel - absent
- Ifrim Mircea - prezent
- Ignat Miron - absent
- Ionel Adrian - absent
- Ionescu Anton - absent
- Ionescu Costel Marian - absent
- Ionescu Dan - absent
- Ionescu Daniel - absent
- Ionescu Mihaela - absentă
- Ionescu Răzvan - absent
- Ionescu Smaranda - absentă
- Iordache Florin - absent
- Iriza Marius - absent
- Iriza Scarlat - absent
- Jipa Florina Ruxandra - absentă
- Kelemen Atilla Bela Ladislau - absent
- Kovács Csaba-Tiberiu - absent
- Kovács Zoltan - absent
- Lari Iorga Leonida - absentă
- Lepădatu Lucia Cornelia - absentă
- Lepșa Victor Sorin - absent
- Loghin Irina - absentă
- Luchian Ion - absent
- Magheru Paul - absent
- Man Mircea - absent
- Marcu Gheorghe - absent
- Mardari Ludovic - absent
- Marin Gheorghe - absent
- Márton Árpád Francisc - prezent
- Mera Alexandru Liviu - absent
- Meșca Sever - prezent
- Miclea Ioan - absent
- Micula Cătălin - absent
- Mihăilescu Petru Șerban - absent
- Mirciov Petru - absent
- Mitrea Manuela - absentă
- Mitrea Miron Tudor - absent
- Mînzînă Ion - absent
- Mocioalcă Ion - absent
- Mocioi Ion - prezent
- Mogoș Ion - absent
- Moisoiu Adrian - prezent
- Moiș Văsălie - absent
- Moraru Constantin Florentin - absent
- Muscă Monica Octavia - absentă
- Mușetescu Tiberiu-Ovidiu - absent
- Nădejde Vlad-George - absent
- Năstase Adrian - absent
- Neacșu Ilie - prezent
- Neagu Victor - prezent
- Neamțu Tiberiu Paul - absent
- Nechifor Cristian - prezent
- Negoiță Liviu Gheorghe - absent
- Nica Dan - absent
- Nicolaescu Gheorghe-Eugen - prezent
- Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae - absent
- Nistor Vasile - absent
- Oltean Ioan - absent
- Onisei Ioan - absent
- Pambuccian Varujan - absent
- Pașcu Ioan Mircea - absent
- Patriciu Dinu - absent
- Pășcuț Ștefan - absent
- Păun Nicolae - absent
- Petrescu Ovidiu Cameliu - absent
- Pleșa Eugen Lucian - absent
- Podgoreanu Radu - absent
- Pop Napoleon - absent
- Popa Cornel - absent
- Popescu Ioan Dan - absent
- Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - absent
- Priboi Ristea - absent
- Pușcaș Vasile - absent
- Puwak Hildegard-Carola - absentă
- Radan Mihai - prezent
- Ráduly Róbert Kálmán - absent
- Rădoi Ion - absent
- Rădulescu Grigore Emil - absent
- Rușanu Dan Radu - absent
- Sadici Octavian - absent
- Sali Negiat - absent
- Sandu Alecu - absent
- Sandu Ion Florentin - prezent
- Sassu Alexandru - absent
- Saulea Dănuț - prezent
- Savu Vasile Ioan - absent
- Săpunaru Nini - absent
- Sârbu Marian - absent
- Sonea Ioan - absent
- Spiridon Nicu - absent
- Stan Ioan - absent
- Stan Ion - absent
- Stanciu Anghel - prezent
- Stănișoară Mihai - absent
- Stoica Valeriu - absent
- Szilágyi Zsolt - absent
- Ștefănescu Codrin - absent
- Ștefănoiu Luca - absent
- Tamás Sándor - absent
- Tărâță Culiță - absent
- Teculescu Constantin - absent
- Toader Mircea Nicu - absent
- Toró Tiberiu - absent
- Tunaru Raj-Alexandru - absent
- Țibulcă Alexandru - absent
- Țocu Iulian Costel - absent
- Vasilescu Nicolae - absent
- Vasilescu Lia Olguța - prezentă
- Verbina Dan - absent
- Videanu Adriean - absent
- Voicu Mădălin - absent
- Zgonea Valeriu Ștefan - absent

Mulțumesc.

(Domnii deputați care au intrat în sală după terminarea apelului și-au înregistrat prezența la secretarul de ședință.)

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă rog să nu părăsiți sala până când nu vedem câți suntem și, oricum, vă anunț că la 12 fără un sfert vine ministrul de interne al Germaniei.

Stimați colegi,

Nici cu apelul nominal n-am putut aduna cvorumul legal. În consecință, amânăm votul pentru luni sau marți, când va stabili Comitetul ordinii de zi.

Stimați colegi, până la ora 12, când vine ministrul de interne al Germaniei, vă propun să parcurgem legile înscrise pe ordinea de zi, și începem cu Proiectul de Lege privind înființarea Universității "Hyperion" din București.

De la Ministerul Învățământului cine e? Poftiți!

Stimați colegi, încă o dată, vă rog insistent să rămâneți în sală până când vom audia alocuțiunea ministrului de interne din Germania.

Poftiți, doamna ministru!

Doamna Vasilica Icociu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Din partea Ministerului Educației Naționale, sunt directorul general al Direcției juridice, audit și control, și noi susținem propunerea formulată de Comisia de învățământ pentru Proiectul de Lege pentru înființarea Universității Româno-Americană.

Mulțumesc.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 29 noiembrie 2021, 5:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro