Plen
Ședința Senatului din 8 aprilie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.54/18-04-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 08-04-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Senatului din 8 aprilie 2002

15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind protecția informațiilor clasificate

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

Stimați colegi,

Să intrăm în dezbaterea proiectului de Lege înscris la punctul 11, proiectul de Lege privind protecția informațiilor clasificate.

Invit inițiatorii să-și ocupe locul. Invit colegii noștri din Comisia pentru apărare și Comisia juridică: domnii președinți Sergiu Nicolaescu și Aristide Roibu. Vă rog să vă ocupați locurile!

Invit pe inițiatori să prezinte succint expunerea de motive. Aveți cuvântul! Vă rog să stabiliți care dintre dumneavoastră vorbește.

Domnul Stan, vă rog, aveți cuvântul!

Vă rog, domnule deputat!

Colegul nostru, domnul deputat Stan.

Domnul Ion Stan - deputat:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor senatori,

Protecția informațiilor clasificate reprezintă în statul de drept o necesitate impusă de imperativul apărării eficiente a valorilor supreme ale țării, ale celor mai importante interese economice, tehnico-științifice, de securitate, apărare și siguranță națională, consfințite de Legea fundamentală a României. Prin proiectul Legii privind protecția informațiilor clasificate se are în vedere constituirea sistemului național de apărare a secretului de stat și a secretului de serviciu. Legea se adresează, în principal, autorităților publice și altor instituții ale statului, care prin natura activității lor, elaborează, păstrează, ori lucrează cu informații secrete, iar în subsidiar, autorităților și persoanelor anume stabilite pentru a realiza protecția acestor categorii de informații. Răspunderile nemijlocite pentru informațiile clasificate revin deținătorilor acestora care vor primi, în acest sens, asistența de specialitate a autorităților publice competente în condițiile legii. În proiect sunt cuprinse prevederi și în legătură cu protecția informațiilor clasificate, care fac obiectul cooperării ori înțelesurilor cu alte state. În cuprinsul legii sunt prevăzute dispoziții exprese prin care se interzice clasificarea informațiilor în scopul eludării legii, acoperirea erorilor administrative, privării persoanelor de drepturile lor legitime sau în alte scopuri abuzive, realizându-se în acest fel, corelarea cu prevederile Legii privind liberul acces la informațiile de interes public. Constituind, în același timp, o imperioasă necesitate internă și o premisă pentru integrarea țării noastre în structurile euroatlantice, adoptarea Legii privind protecția informațiilor clasificate reprezintă o parte importantă a eforturilor puterii legislative din România pentru perfecționarea cadrului normativ intern în materia protecției informațiilor clasificate.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Și eu vă mulțumesc.

Îi rog pe cei doi președinți să desemneze vorbitorul.

Deci, domnul președinte Aristide Roibu, din partea Comisiei juridice.

Aveți cuvântul!

Domnul Aristide Roibu:

Vă mulțumesc domnule președinte.

Stimați colegi,

Cu adresa nr. L 116/28 februarie 2002, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate spre dezbatere și întocmirea raportului comun la proiectul de Lege privind protecția informațiilor clasificate, propunere legislativă, adoptat de Camera Deputaților.

În ședința din 3 aprilie 2002, comisiile au luat în dezbatere proiectul de lege și au hotărât cu majoritate de voturi, o abținere - doamna senator Norica Nicolai -, să adopte raport de mediere, fără amendamente. Comisia pentru drepturile omului și minorități a avizat favorabil cu amendamente, proiectul de lege. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a prezentat un număr de 39 de amendamente la proiectul de lege, pe care, din considerente privind urgentarea adoptării legii, nu le mai susține în plenul Senatului, urmând ca propunerile făcute să constituie o bază de discuții pentru viitor.

De asemenea, au fost formulate și supuse amendamente de către domnul senator Ionel Alexandru, care, supuse dezbaterii, au fost respinse de comisii.

Amendamentele formulate de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, de Comisia pentru drepturile omului și de către domnul senator Ionel Alexandru se regăsesc în anexă.

În conformitate cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează a fi adoptat potrivit art. 74 alin. 2 din Constituția României.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Îl consult pe domnul președinte Sergiu Nicolaescu dacă dorește, în numele Comisiei pentru apărare, să spună câteva cuvinte?

Vă rog!

Domnul Sergiu Nicolaescu:

Nimic de adăugat, domnule președinte.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Dacă cealaltă comisie care a dat aviz dorește să susțină punctele de vedere.

Deci, Comisia pentru drepturile omului, domnul senator Frunda, vă rog!

Domnul Frunda György:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Distins Senat,

În numele Comisiei pentru drepturile omului și minorități naționale, declarăm că ne retragem amendamentele pe care le-am făcut cu ocazia avizării acestui proiect de lege, ținând cont de urgența dezbaterii ei, de faptul că am ajuns la concluzia că această lege trebuie aplicată și, după o perioadă rezonabilă de aplicare, dacă va fi necesară, vom iniția modificarea unor articole.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Și eu vă mulțumesc dumneavoastră.

Declar deschise dezbaterile generale. Vă rog să prezentați punctul de vedere al grupurilor parlamentare.

Grupul parlamentar P.S.D. (social-democrat și umanist) - domnul senator Nicolescu.

Aveți cuvântul!

Domnul Constantin Nicolescu:

Stimați colegi,

În ultima perioadă, România a fost implicată într-un amplu proces de control și verificare pe linie militară și civilă din partea unor delegații ale S.U.A. și NATO. Pe lângă performanțele militare și îndeplinirea angajamentelor din Planul național de aderare, România va trebui să implementeze un sistem performant pentru protecția și controlul informațiilor clasificate. Astfel, A.N.S. a elaborat norme privind protecția informațiilor clasificate ale organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate de Guvernul României, care cuprind reglementări specifice cu privire la securitatea documentelor, securitatea personalului, securitatea fizică, INFOSET, securitatea industrială, educația de securitate și activitatea de pregătire și perfecționare a persoanelor care au sau urmează să aibă acces la informațiile clasificate ale NATO. Perspectiva aderării României la NATO impune identificarea, formarea, perfecționarea și certificarea unui număr cât mai mare de specialiști în domeniu, apți să se integreze rapid în structurile operaționale ale Alianței.

Identificarea funcțiilor care necesită accesul la informațiile clasificate ale NATO este un proces care trebuie racordat permanent cu dinamica ascendentă a atribuțiilor ce revin României în procesul integrării. Evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în Capitolul IV - "Probleme de securitate" - din Programul Național de Aderare, ciclul III, realizată cu prilejul recentei vizite efectuate în România de experții NATO, a evidențiat progresul real înregistrat în cadrul sistemului național de protecție a informațiilor clasificate NATO, care asigură, încă de pe acum, baza credibilă și necesară pentru dezvoltarea în continuare a schimbului de informații între România și NATO.

Am prezentat aceste câteva elemente, pentru a susține că actuala lege vine să întregească pachetul de acte normative, care să dea încredere Alianței NordAtlantice că în România se poate lucra cu documente care au un circuit dispus conform unei legi, și nu unor păreri, în particular. Am rugămintea la dumneavoastră să încercăm ca după această lungă dezbatere în Camera Deputaților, cât și etapele care au fost parcurse, să încercăm astăzi să votăm această lege pentru a intra într-o reglementare normală.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da, mulțumesc.

Grupul parlamentar P.R.M., domnul senator Dumitru Badea.

Aveți cuvântul!

Domnul Dumitru Badea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Sigur că Legea informațiilor clasificate, pe care o dezbatem astăzi, și am pus cuvântul "dezbatem" între ghilimele, este una dintre cele mai proaste legi, probă incontestabilă a poziției obediente... (Rumoare, vociferări.)

Este părerea grupului nostru, ne pare rău!... probă incontestabilă a poziției obediente a Parlamentului față de Guvern. După ce în Camera Deputaților a fost dezbătută, revăzută, rectificată, respinsă, reluată, reanalizată, rămânând în cele din urmă nemodificată în substanța ei, deși s-ar fi impus, opinia publică, la curent de câțiva ani cu acest demers legislativ, și-a pus speranța în noi, în Senat, că vom reuși să dăm acestui domeniu o reglementare corespunzătoare societății pe care vrem s-o construim, etapei în care ne găsim și, nu în ultimul rând, în acord cu legislația din țările NATO și ale Uniunii Europene. Totul a rămas în domeniul dezideratului, încă din momentul în care la Comisia pentru apărare ni s-a impus, fără a ni se da timpul necesar pentru o prealabilă documentare, să definitivăm raportul în 24 de ore.

Conștienți de sarcina pe care o avem, ne-am aplecat cu toată atenția asupra legii, fiind propuse 39 de amendamente, marea majoritate adoptate cu unanimitatea membrilor comisiei prezenți.

Al doilea moment, care dovedește că la mijloc nu sunt decât niște interese care ar fi fost lezate prin acceptarea de către plen a amendamentelor Comisiei pentru apărare, a fost poziția Comisiei juridice, care, deși raportor ca și noi, situându-se în poziția judecătorului suprem, respectiv a cenzorului-șef, a declarat ca inoportune, după opinia unui distins jurist, chiar aberante, amendamentele Comisiei pentru apărare, a conceput un raport separat prin care, probabil, în urma unor indicații venite din afara Senatului, a menținut legea în forma venită de la Camera Deputaților.

Realizând că aprecierea ca aberante a amendamentelor Comisiei pentru apărare nu este de ajuns, a fost introdusă "starea de necesitate", prin afirmația unui oarecare ofițer S.R.I., în timpul dezbaterii în Comisia juridică, de reținut, tot în Comisia juridică, cum că, și citez: "Sunt semnale primite din exterior, potrivit cărora, dacă

România nu finalizează Legea informațiilor clasificate până la 16 aprilie, ar avea mari probleme în privința aderării".

Iată, cum așa-zisa presiune a timpului și amenințarea a devenit o practică deja, acreditându-se ideea că orice propunere de amendare a unei legi importante, din păcate cam 2-3 legi pe sesiune, amendare care nu convine guvernanților, semnifică intenția de tergiversare și, deci, intenția de a întârzia pașii către organismele europene. Pentru a demonstra că legea este imperfectă, incoerentă (să mă scuze inițiatorii!), uneori, ilogică, și nu în ultimul rând, realizată pentru a satisface orgolii și interese, nu voi da decât un singur exemplu: activitatea de coordonare a protecției informațiilor clasificate intră, după noua lege, în sarcina a patru instituții - C.S.A.T., S.R.I. - printr-o unitate specializată, Autoritatea Națională de Securitate (este drept, numai pentru informațiile clasificate NATO) și Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, instituție subordonată Guvernului. Sunt mai mulți coordonatori și controlori decât controlați. Din păcate, unii, de exemplu - C.S.A.T. -, nu au nici o posibilitate de a îndeplini această atribuție decât dacă își măresc aparatul cu cel puțin 50 de persoane, transformându-se dintr-un organ decizional în instituție lucrativă, eventual sub ordinea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, deci a Guvernului.

Având în vedere împrejurările concrete în care discutăm această lege, cerințele formulate de NATO, pe care până la urmă, în lipsă de alte probe, trebuie să le acceptăm așa cum ne-au fost prezentate, nu de Guvern, ci de S.R.I., Grupul parlamentar al Partidului România Mare va vota această lege, cu toate neajunsurile și imperfecțiunile sale.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumim, domnule senator.

Deci, prin punctul dumneavoastră de vedere aduceți critici pe anumite texte, dar susțineți proiectul de lege.

Grupul parlamentar P.N.L., doamna senator Norica Nicolai.

Doamna Norica Nicolai:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nici noi nu putem susține că ne aflăm în prezența unei legi inteligente. Dincolo de conținutul acestui act normativ, pe care nu este nici locul, nici cazul să-l comentez, trebuie să iau ca un bun câștigat declarația mai multor parlamentari, chiar și din partidul de guvernământ, că este o lege perfectibilă. De principiu, ar trebui să ne fie rușine că nu facem legi bune și așteptăm să le perfecționăm în continuare, dar aceasta este o chestiune care ține de comportamentul nostru. Trebuie să precizez că, în nici un caz, Grupul parlamentar liberal nu va vota împotriva acestei legi. Însă va vota împotriva unui comportament nedemocratic, care prevede o dezbatere de câțiva ani în Camera Deputaților, din dorința de a perfecționa o lege și o dezbatere constrânsă, pe care nu doresc s-o comentez în Senat, că este absolut jenantă din punctul de vedere al democrației parlamentare. Cred că NATO va trebui să introducă, după comportamentul parlamentarilor români, un alt criteriu: acela al calității și nu al cantității, care înseamnă setul de acte normative, necesar a fi avute în sacoșa cuiva pe 16 aprilie 2002.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Grupul parlamentar P.D. dorește să-și expună punctul de vedere? Deci, este indiferent față de acest proiect de lege.

Grupul parlamentar U.D.M.R., vă rog.

Domnul senator Szabó.

Aveți cuvântul, domnule senator!

Domnul Szabó Károly Ferenc:

Domnule președinte,

Onorat Senat,

Ne aflăm, fără îndoială, în fața unui proiect de lege cât se poate de important, aș spune, chiar fundamental. Istoria acestuia, care a început, de fapt, în legislatura 1992-1996 și a fost marcată de dezbateri furtunoase și în Senat, și în Camera Deputaților, deci, istoria acestui proiect de lege oglindește, oarecum, drumul pe care l-a parcurs țara noastră în perioada din urmă și eu cred că acest drum indică o direcție corectă. Prin urmare, datorită faptului că mă număr printre aceia care am declarat că nu este bine să susținem acum unele amendamente, chiar dacă ele, puteți să vă convingeți, sunt cât se poate de întemeiate, recunoscând, sub imperiul unei presiuni extrem de greu de acceptat, dar până la urmă, de acceptat, nevoia de a legifera această chestiune înlăuntrul unui termen, oarecum presant, Grupul parlamentar U.D.M.R. va sprijini forma care v-a fost sugerată în raport. Sigur că ar fi extrem de util să avem dezbateri mai îndelungate și de substanță pe această temă. Eu m-aș rezuma la a exemplifica nevoia aceasta a punerii pe picioare a unui mecanism important de protejare a informațiilor, mai ales acelea care fac parte din anumite etape ale procesului decizional, chiar la nivelul Guvernului. Dacă acest mecanism ar fi implementat cât de curând, atunci membrii Parlamentului ar fi luat cunoștință prin alte mijloace decât dintr-un cotidian - și numai dintrunul! - în legătură cu un pachet de măsuri care merită tot sprijinul nostru - și sper că îl va obține - decât a făcut-o, nu-i așa?, până acum.

Acestea fiind zise, vă rog, onorați colegi, să sprijiniți forma acestui proiect de lege prezentată de către Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Totodată, acceptați ideea că excesele de calificative - care s-au adresat colegilor din Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranța teritoriului - au depășit cumva caracterul umoristic și ele fac parte dintr-un mediu al jurnalisticii noastre care ar trebui oarecum epurat. (Aplauze.)

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule senator!

Stimați colegi,

Ați ascultat punctele de vedere ale reprezentanților grupurilor parlamentare.

Doriți în nume propriu sau al comisiei? Poftiți, vă rog!

Aveți cuvântul, domnule senator!

Domnul Sergiu Nicolaescu:

În nume personal, domnule președinte.

Vreau să mulțumesc Senatului pentru votul pe care îl va da la această lege și să vă asigur că în toamnă, înainte de căderea zăpezii, vom avea o lege foarte bună. (Discuții, rumoare.)

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Stimați colegi,

Eu cred că această lege foarte bună o avem azi, deoarece altfel nu cred că ar trece prin Senat, în condițiile în care nu ați agrea-o. (Râsete, discuții.)

Din sală:

Ei, nu ar trece!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Cred că aceasta este responsabilitatea publică pe care o avem cu toții.

Stimați colegi,

Conform regulamentului, supun votului dumneavoastră sistarea dezbaterilor generale la acest proiect de lege. Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cu 99 de voturi pentru, 8 împotrivă și 9 abțineri, această solicitare este agreată de plenul Senatului.

Îi consult pe cei doi senatori care mai au amendamente în afara comisiilor dacă renunță la ele.

Doamna senator Norica Nicolai insistați în amendamente? Nu.

Domnul senator Ionel Alexandru? Este absent, deci nu poate insista.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră, în conformitate cu regulamentul, raportul comisiilor sesizate în fond. Vă rog să vă exprimați prin vot.

Raport aprobat de plenul Senatului cu 100 de voturi pentru, 5 împotrivă și 15 abțineri.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Vă rog să vă exprimați prin vot, cu precizarea că legea are caracter ordinar.

Aprobată de plenul Senatului cu 103 voturi pentru, 9 împotrivă și 11 abțineri.

Îi felicit pe reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare pentru votarea acestui proiect de lege. (Aplauze.)

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 30 noiembrie 2021, 18:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro