Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.88/03-06-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 23-05-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2002

2. Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine (amânarea votului final).
 
see bill no. 225/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem, stimați colegi, la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi de astăzi.

Primul, Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine.

Suntem în procedură de urgență. Îl rog pe domnul vicepreședinte Marin Gheorghe să propună timpii de dezbatere.

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare propune un timp maxim de dezbatere de 10 minute și un minut de intervenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord, stimați colegi, cu această repartiție. Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem atunci la dezbaterea proiectului. V-am ruga să urmăriți în paralel raportul comisiei și textul proiectului de lege.

La titlul acesteia, dacă aveți obiecțiuni. Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

La cuprinsul art.unic dacă aveți obiecțuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.2, alin.1. Domnul Țiplica are o intervenție. E vorba de înlocuirea unui simplu cuvânt și nu știu dacă acesta este esențial și nu ne pune în situația de a avea loc o mediere care să întârzie adoptarea proiectului.

Poftiți, domnule Țiplica.

Domnul Gheorghe Țiplica (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării și Prognozei):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Noi vă propunem să fiți de acord ca să fie menținut în textul art.2 alin.1 lit.c) cuvântul "organizațiile profesionale și patronale".

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia.

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Considerăm că înlocuirea "organizațiilor" cu "asociațiile", se poate renunța pentru celeritatea procesului legislativ.

Eu vă propun să rămânem pe textul inițial.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Supun atunci votului dumneavoastră articolul 2, alin.1, lit.c) votului dumneavoastră.

Cine este pentru formularea Senatului? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Unanimitate.

Vă rog să observați că la lit.a), b), d), e), f), g) h) și i), comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă la vreuna din aceste litere aveți dumneavoastră, votate în formularea existentă promovată de Senat.

La lit.j) de la același art.2, alin.1, vă rog să urmăriți amendamentul 2.

Domnul Țiplică.

Domnul Gheorghe Țiplica:

Domnule președinte,

Vă propun să rămânemn la formularea inițială a art.2, alin.1, lit.j) pentru că sarcina care este trecută aici este mai fermă pentru Ministerul Afacerilor Externe, care spune așa: "Ministerul Afacerilor Externe va sprijini agenția în identificarea și atragerea de surse de finanțare", pe când în forma propusă, "identifică și atrage surse de finanțare internaționale și cu sprijinul"… Adică nouă ni se pare că sarcina care se dă Ministerului Afacerilor Externe pe textul inițial este mai fermă și susținem menținerea acestei formulări.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei.

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În fond, cele două forme exprimă același conținut. Eu cred că putem să mergem pe formularea Senatului, art.2, alin.1, așa cum a fost el acceptat de Senat.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule coleg.

Stimați colegi, vă rog să urmăriți atunci formularea de la lit.j) în propunerea inițială și pentru a nu supune de mai multe ori votului dumneavoastră diverse variante, supun mai întâi votului varianta adoptată de către Senat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.k), nu sunt obiecțiuni din partea comisiei. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți. Votată în unanimitate.

Alin.2 de la art.2. Nu sunt obiecții. Votat în unanimitate.

La art.2, alin.3, vă rog să urmăriți amendamentul comisiei. De fapt, acest amendament este de redactare și, oricum, potrivit regulilor de tehnică legislativă, denumirile instituțiilor se scriu cu litere mari.

Poftiți!

Domnul Gheorghe Țiplica:

Este vorba de agenția de dezvoltare regională, deci este un nume comun, nu zice "Agenția de dezvoltare regională nord-est". Aici este ca și cum ar fi ministerul de coordonare centrală.

Eu vă propun să rămână tot redactarea din art.2 alin.3. Aici este vorba de agenție de dezvoltare regională generală. Nu e nominalizat.

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Ați reținut, stimați colegi.

Supun votului dumneavoastră art.2 alin.3, în formularea Senatului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Pentru art.2 alin.4, vă rog să urmăriți amendamentul 4.

Inițiatorul.

Domnul Gheorghe Țiplică:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Agenția Română pentru Investiții Străine este denumită ca un organ al administrației publice centrale. Și, de aceea, noi am considerat că relațiile acestei instituții centrale trebuie să fie cu ministerele.

Este adevărat că în alin.următor, la alin.5, se spune că ea va colabora. Are dreptul să solicite informații de la celelalte organe ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale, de la alte instituții și autorități publice.

Deci, pentru a menține rangul acestei instituții, așa cum a fost denumită și definită ca organ al administrației centrale, eu vă propun să rămână forma adoptată de Senat.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei, domnul vicepreședinte Marin.

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Întrucât, așa cum a prezentat și domnul ministru, ceea ce este menționat acum la alin.4 este conținut în alin.5, consider că nu mai e nevoie să mai precizăm încă o dată în alin.4 ceea ce este prevăzut în alin.5, și să rămânem pe varianta 4, varianta Senatului.

Domnul Valer Dorneanu:

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră alin.4 de la art.3 în formularea Senatului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Pentru alin.5 de la art.2 nu au existat amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

La art.3, comisia n-are amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate, în formularea Senatului.

Art.4 și 5. Comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți. Votate în unanimitate, în formularea Senatului.

Art.6. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate, în formularea Senatului.

Art.7 și 8. Nu sunt amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu. Votate în unanimitate, în formularea Senatului.

La art.9, vă rog să urmăriți amendamentul 5. Domnule Țiplică, este un singur acord, pronume.

Domnul Gheorghe Țiplica:

Domnule președinte,

Aici s-a introdus pronumele "lor". Noi considerăm că redactarea adoptată de Senat este corectă, pentru că "Ministerul Dezvoltării și Secretriatul General al Guvernului vor înainta Guvernului noile atribuții și structuri organizatorice". Se înțelege că sunt ale lor, pentru că prin preluarea atribuțiilor de către această instituție nouă care se înființează, ei vor ceda o parte din atribuții. Și se înțelege că e vorba de "atribuțiile lor".

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Domnule Marin, poftiți!

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Considerăm că această întărire prin "lor" este subînțeleasă și deci putem să renunțăm la ea fără a avea nici un fel de implicații asupra înțelegerii și clarității textului. Rămânem pe varianta Senatului.

Domnul Valer Dorneanu:

Aș vrea să vă informez, pentru corectitudine, că autorul acestui amendament, distinsul nostru coleg Mohora, din eleganță și din dorința de a nu se ajunge la mediere, a renunțat și dânsul la acest amendament.

Supun, în aceste condiții, votului dumneavoastră art.9 în formularea Senatului. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Art.10 și ultimul din acest proiect, dacă aveți obiecțiuni, comisia nu a avut, nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Stimați colegi, am parcurs proiectul de lege. Deși este o lege cu caracter ordinar, având în vedere faptul că prezența în sală nu este chiar cea indicată în registrele de prezență, vom supune acest proiect votului final în ziua de marți, când este fixat vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 january 2022, 13:31
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro