Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.88/03-06-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 23-05-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2002

6. Dezbaterea Propunerii legislative privind Ordinul „Virtutea Militară" și Medalia „Virtutea Militară"(amânarea votului final).
 
see bill no. 109/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul proiect: Propunerea legislativă privind Ordinul "Virtutea Militară" și Medalia "Virtutea Militară".

Suntem în procedură de urgență și-l rog pe domnul președinte Bahrin să propună timpii de dezbatere.

Domnul Dorel Bahrin:

Domnule președinte, propun 30 de secunde pentru fiecare amendament, și un timp de 25 de minute pentru lege.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră această repartizare a timpilor de dezbatere.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă rog, stimați colegi, să urmăriți proiectul de lege în paralel cu raportul comisiei. La titlul proiectului de lege comisia nu a mai avut amendamente. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La preambulul acesteia, urmăriți amendamentul 1. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 1? Nu aveți.

S-a admis amendamentul și se introduce în preambul.

Art.1 alin.1. Urmăriți amendamentul 2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul. Se modifică art.1, alin.1, în mod corespunzător.

Art.1, alineatele 2 și 3. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni?

Votat în unanimitate, în formularea inițială.

Art.1 alin.4. Urmăriți amendamentul 3. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul 3. Se modifică alin.4, al art. 1, în mod corespunzător.

Art.2 alin.1. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.2 alin.2. Urmăriți amendamentul 4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul. Se modifică art.2, alin.2, în mod corespunzător.

Art.2 alin.3. Urmăriți amendamentul 5. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

S-a admis amendamentul 5. S-a modificat alin.3.

Art.2 alin.4. Urmăriți amendamentul 6. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

S-a adoptat amendamentul 6. Se modifică art.2, alin.4, în mod corespunzător.

Art.2, în integralitate, va avea alcătuirea rezultată din adoptarea celor trei amendamente.

Art.3. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.4, alineatele 1 și 2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate, în formularea inițiatorului.

Art.4 alin.3. Urmăriți amendamentul 7. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

S-a admis amendamentul 7. Modificat în mod corespunzător art.4 alin.3.

Art.5. Urmăriți amendamentul 8. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 8? Nu aveți.

Amendamentul 8 modifică în mod corespunzător art.5.

Art.6. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate, în formularea inițială, că ambele sunt ale inițiatorului.

Art.7. Urmăriți amendamentul 9. Dacă aveți obiecțiuni la alin.1? Nu aveți.

S-a admis amendamentul 9 și se modifică art.7, alin.1, în mod corespunzător.

Art.7 alin.2. Urmăriți amendamentul 10. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

S-a admis amendamentul 10 și se modifică art. 7, alin.2, corespunzător.

Art.7 alin.3. Urmăriți amendamentul 11. Nu aveți. S-a admis amendamentul 11, și se modifică alin.3.

Art.8 alin.1. Urmăriți amendamentul 12. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

S-a admis amendamentul 12, și se modifică art.8, alin.1.

Art.8 alin.2. Urmăriți amendamentul 13. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

S-a adoptat în unanimitate. Se modifică alin.2 de la art.8, în mod corespunzător.

Art.9 alin.1. Urmăriți amendamentul 14. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

S-a adoptat în unanimitate amendamentul 14 și se modifică art.9, alin.1.

Art.9 alin.2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate art.9, alin.2, în formularea inițială.

Art.9 alin.3. Urmăriți amendamentul 15. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

S-a adoptat în unanimitate și se modifică art.9 alin. 3

Art.10. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate, în formularea inițială.

Art.11. Urmăriți amendamentul 16. Nu aveți obiecțiuni.

S-a admis amendamentul 16 și se modifică art.11.

Art.12. Urmăriți amendamentul 17. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate. Se modifică art.12, în mod corespunzător.

Art.13. Comisia nu avut amendamente. Nici dumneavoastră.

Votat în formularea inițială.

Art.14 alin.1. Urmăriți amendamentul 18. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate amendamentul 18 și se modifică art.14, alin.1, în mod corespunzător.

Art.14 alin.2. Urmăriți amendamentul 19. Nu aveți obiecțiuni.

S-a admis amendamentul 19 și se modifică art.14, alin.2.

Art.15. Comisia nu a avut amendamente. Nici dumneavoastră.

Votat în formularea inițială.

Art.16. Urmăriți amendamentul 20. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate și se modifică art.16, în mod corespunzător.

Art.17. Comisia nu a avut amendamente. Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate, în formularea inițială.

Art.18. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 21?

S-a admis în unanimitate amendamentul 21 și se modifică art.18 în mod corespunzător.

Art.19 alin.1. Comisia nu a avut amendamente. Nici dumneavoastră.

Votat în formularea inițială.

Art.19 alin.2. Urmăriți amendamentul 22. Nu aveți obiecțiuni la 22.

S-a admis în unanimitate. Se modifică art.19, alin.2 în mod corespunzător.

Art.19 alin.3. Urmăriți amendamentul 23. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul 23 și se modifică în mod corespunzător.

Art.19 alin.4. Urmăriți amendamentul 24. Dacă aveți obiecțiuni?

S-a admis amendamentul 24. Se modifică art.19, alin.4 în mod corespunzător.

Art.20 alin.1. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în formularea inițială.

Art.20 alin.2. Urmăriți amendamentul 25. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate amendamentul 25 și se modifică în mod corespunzător art.20 alin.2.

Art.20 alin.3. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în formularea inițială.

După art.20 alin.3, urmăriți amendamentul 26, vă rog. Prin amendamentul 26 vi se propune un nou alineat, 4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate. Se introduce un nou alineat 4.

La art.21 alineatele 1, 2 și 3. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în formularea inițială.

Art.21 alin.4. Urmăriți amendamentul 27. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

S-a admis amendamentul 27 și s-a modificat corespunzător alin.4 de la art.21.

Art.21 alin.5. Urmăriți amendamentul 28. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul 28 și se modifică art.21, alin.5 în mod corespunzător.

După art.21 alin.5, comisia vă propune un nou alineat 6 prin amendamentul 29. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 29? Nu aveți.

S-a admis amendamentul 29 și se introduce la art.21, alin.6.

Art.22 alin.1. Urmăriți amendamentul 30. Nu aveți obiecțiuni la amendamentul 30, se modifică art.22, alin.1, în mod corespunzător.

Art.22 alin.2. Urmăriți amendamentul 31. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate amendamentul 31, și se modifică art.22, alin.2 în mod corespunzător.

Art.22 alin.3. Urmăriți amendamentul 32. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis în unanimitate. Se modifică alin.3 de la art.22.

Art.22 alin.4. Urmăriți amendamentul 33. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

S-a admis amendamentul 33. Art. 22, alin.4 se modifică în mod corespunzător.

Prin amendamentul 34, comisia propune un articol nou 23. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 34? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate acest amendament. Se introduce un nou articol, care va fi numerotat 23.

Actualul articol 23 va deveni art.24, prin renumerotare. Urmăriți amendamentul 35 care propune și modificarea vechiului articol 23. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 35? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate.

Noul articol 24 va avea alcătuirea rezultată din amendamentul 35.

La actualul articol 24, urmăriți, vă rog, amendamentul 36. Comisia propune eliminarea acestui text. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 36? Nu aveți.

Admis în unanimitate. Eliminat art.24.

Vă rog să urmăriți la sfârșitul proiectului de lege amendamentul 37. Urmăriți-l la pag.12 din raport. Comisia propune prin acest amendament renumerotarea și inversarea unor articole. Urmăriți amendamentul 37. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

S-a admis amendamentul 37. Textele prevăzute în acest amendament vor fi renumerotate sau inversate.

În continuare anexa nr.1. Regulamentul privind descrierea și acordarea "Virtuții militare". Dacă aveți obiecțiuni la acest titlu? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.1, comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate, în formularea inițială.

Art.2 alin.1. Urmăriți amendamentul 38. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat amendamentul 38. Se modifică în mod corespunzător art.2 alin.1.

La art.2 alin.2, urmăriți amendamentul 39. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate. Se modifică alin.2, de la art.2, în mod corespunzător.

Art.3 alin.1 și 2. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate, în formularea inițială.

Art.3 alin.3. Urmăriți amendamentul 40, de la pag.13. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

S-a admis amendamentul 40. Se modifică alin.3 de la art.3, în mod corespunzător.

Art.3 alin.4. Urmăriți amendamentul 41. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate amendamentul 41. Se modifică alin.4 de la art.3.

Art.3 alineatele 5, 6, 7 și 8. Comisia nu a mai avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate, în formularea inițială.

Art.3 alin.9. Urmăriți amendamentul 42. Nu aveți obiecțiuni la amendamentul 42.

Admis amendamentul și se modifică în mod corespunzător alin.9.

Art.3 alin.10. Urmăriți amendamentul 43. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate amendamentul 43, și se modifică alin.10.

Art.4 lit.a). Urmăriți amendamentul 44. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate. Se modifică lit. a), în mod corespunzător.

Art.4 lit.b). Comisia nu a avut amendamente. Nici dumneavoastră n-aveți obiecții.

S-a votat în formularea inițială.

Art.4 lit.c). Urmăriți amendamentul 45. Dacă aveți obiecțiuni? Nou aveți.

Admis în unanimitate amendamentul 45 și se modifică lit.c) de la art.4.

Art.4 lit.d). Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate, în formularea inițială.

Art.5. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate, în formularea inițială.

Art.6 lit.a). Urmăriți, vă rog, amendamentul 46. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate. Se modifică art.6, lit.a), în mod corespunzător.

Art.6 lit.b). Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votat în formularea inițială.

Art.6 lit.c). Urmăriți amendamentul 47. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat amendamentul 47 în unanimitate și se modifică lit.c).

Art.6 lit.d). Urmăriți textul. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.7 alineatele 1, 2, 3 și 4. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate, în formularea inițială.

Art.7 alin.5. Urmăriți amendamentul 48. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

S-a admis amendamentul 48 și se modifică alin. 5 în mod corespunzător.

Art.7 alin.6. Urmăriți amendamentul 49. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis în unanimitate. Se modifică alin. 6.

Art.7 alin. 7, 8 și 9. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate, în formularea inițială.

Art.8 lit.a). Urmăriți amendamentul 50. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate amendamentul 50, și se modifică lit.a) în mod corespunzător.

Art.8 lit.b). Comisia nu a avut amendamente. Nici dumneavoastră.

Votat în formularea inițială.

Art.8 lit.c). Urmăriți amendamentul 51. Nu aveți obiecțiuni.

Votat amendamentul 51, și se modifică lit.c) în mod corespunzător.

Art.8 lit.d). Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în formularea inițială.

Art.9. Nu aveți obiecțiuni.

Se votează în formularea inițială.

Art.10 alin.1 și 2. Comisia nu a avut amendamente. Nici dumneavoastră.

Votat în formularea inițială.

Art.10 alin.3. Urmăriți amendamentul 52. Nu aveți obiecțiuni la amendamentul 52.

Votat în unanimitate și se modifică art.10, alin.3, în mod corespunzător.

Art.11 alin.1. Urmăriți amendamentul 53. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate și se modifică art.11, alin.1.

Art.11 alin.2. Urmăriți amendamentul 54. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat amendamentul 54 și se modifică art.11, alin.2.

Art.11 alin.3. Urmăriți amendamentul 55. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

S-a admis în unanimitate amendamentul 55, ce modifică art.11 alin.3.

Art.12 lit.a). Nu aveți obiecțiuni.

Votat în formularea inițială.

Art.12 lit.b). Urmăriți amendamentul 56.

Admis amendamentul 56 și se modifică lit.b).

Art.12 lit.c). Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în formularea inițială.

Art.13. Urmăriți amendamentul 57. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate și se modifică art.13.

Articolele 14, 15, 16, 17 și 18. Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți obiecțiuni la vreunul din aceste texte? Nu aveți.

S-au adoptat în unanimitate, în formularea inițială.

Art.19. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate, în formularea inițială.

Art.20 alin.1 și 2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în formularea inițială.

Art.20 alin.3. Urmăriți amendamentul 58. Nu aveți obiecțiuni la amendamentul 58.

S-a admis în unanimitate. Se modifică art.20, alin.3 în mod corespunzător.

Art.21 22, 23. Comisia nu a avut amendamente. Nici dumneavoastră nu aveți obiecțiuni.

Votate în formularea inițială.

Art.24. Urmăriți amendamentul 59, de la pag.17. Nu aveți obiecțiuni la amendamentul 59.

Votat, și se modifică în mod corespunzător art.24.

Art.25, ultimul din acest Regulament. Urmăriți amendamentul 60. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul. Se modifică art.25 în mod corespunzător.

Anexa 2 din Regulamentul privind descrierea și acordarea medaliei "Virtutea militară". Dacă aveți obiecțiuni la titlu? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.1 din Regulament. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.2 alin.1. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în formularea inițială.

Art.2 alin.2. Urmăriți amendamentul 61, pag.18. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat amendamentul 61. Se modifică art.2, alin.2 în mod corespunzător.

Art.3, alin.1 și 2. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votat în formularea inițială.

Art.3 alin.3. Urmăriți amendamentul 62. Nu aveți obiecțiuni la amendamentul 62.

Admis, și se modifică art.3, alin.3 în mod corespunzător.

Art.3, alin. 4, 5 și 6. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votate în formularea inițială.

Art.3 alin.7. Urmăriți amendamentul 63. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul 63 și se modifică art.3, alin.7.

Art.4. Comisia nu a avut amendamente. Nici dumneavoastră.

Votat în formularea inițială.

Art.5. Urmăriți amendamentul 64. Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul 64. Se modifică în mod corespunzător art.5.

Art.6, alin.1 și 2. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în formularea inițială.

Art.6 alin.3. Urmăriți amendamentul 65, de la pag.19. Nu aveți obiecțiuni la amendament.

S-a admis, și se modifică în mod corespunzător art.6, alin.3.

Art.6, alin.4 și 5. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votat în formularea inițială.

Art.6 alin.6. Urmăriți amendamentul 66. Nu aveți obiecțiuni la acest amendament.

Se admite în unanimitate. Se modifică alin.6.

Art.6 alin.7. Urmăriți amendamentul 67. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

S-a adoptat în unanimitate. Se modifică alin.7 în mod corespunzător.

Art.7, 8, 9, 10 și 11. Comisia nu a mai avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.12 alin.1. Nu sunt amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în formularea inițială.

Art.12 alin.2. Urmăriți amendamentul 68. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul, și se modifică în mod corespunzător art.12 alin.2.

Art.13. Urmăriți amendamentul 69. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat amendamentul 69, și se modifică art.13.

Art.14. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în formula inițială.

Art.15 alin.1. Urmăriți amendamentul 70. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate. Se modifică art.15, alin.1 în mod corespunzător.

Art.15 alin.2. Urmăriți amendamentul 71. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat amendamentul 71. Se modifică art.15, alin.2.

Art.16 și ultimul din Regulament. Urmăriți amendamentul 72. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate amendamentul. Se modifică art.16 în mod corespunzător.

După art.72, vă rog să urmăriți și aici amendamentele 73 și 74. Amendamentul 73 vizează denumirea anexei 3. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 73. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Amendamentul 74. Titlul anexei 4. Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul 74. Se adoptă anexa 4, în formularea inițială.

Cu aceasta vă rog să constatați că am parcurs și proiectul de lege și anexele sale. Vom supune votului final acest proiect de lege în ziua de marți, destinată ședinței de vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 january 2022, 12:46
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro