Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 6, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.98/15-06-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 06-06-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 6, 2002

20. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului între România și Regatul Spaniei pentru reglementarea și organizarea forței de muncă între cele două state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002.
 
see bill no. 219/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.20: Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului dintre România și Regatul Spaniei pentru reglementarea și organizarea forței de muncă între cele două state, semnat la Madrid.

Rog Comisia pentru muncă și protecție socială să-și ia locul.

Este inițiatorul? Cine este? Ministerul Muncii.

Prezintă domnul ministru Bobiș. Poftiți, domnule Bobiș.

Domnul Theodor Bobiș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ca urmare a faptului că Uniunea Europeană a formulat rezerve față de liberalizarea circulației forței de muncă, Comisia Europeană a propus introducerea unui control asupra acestei activități, contingentând forța de muncă în statele candidate și, pentru rezolvarea problemei, a propus încheierea de înțelegeri bilaterale în domeniu.

În aceste condiții, la 23 ianuarie 2002, a fost semnat la Madrid Acordul între România și Regatul Spaniei pentru reglementarea și organizarea circulației forței de muncă între cele două state.

Autoritățile române competente pentru aplicarea Acordului sunt Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Acordul se aplică lucrătorilor migranți, care pot fi lucrători permanenți, sezonieri, sau stagiari.

Având în vedere că în raportul comisiei de specialitate se află un amendament, noi suntem de acord cu acest amendament, întrucât el nu face altceva decât înlătură o eroare materială care s-a strecurat din documentele de prezentare pentru ratificare.

Deci, suntem de acord și cu propunerea din raportul comisiei de specialitate.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna președinte Smaranda Dobrescu, din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest proiect de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între România și Regatul Spaniei, pentru reglementarea și organizarea circulației forței de muncă între cele două state, Acord semnat la Madrid, la 23 ianuarie 2002.

Comisia propune plenului aprobarea proiectului de lege, întrucât Acordul supus ratificării face parte din categoria înțelegerilor internaționale care, potrivit art.4 din Legea nr.4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor, după semnare se supun Parlamentului, spre ratificare, prin lege.

În urma dezbaterii proiectului de lege, în ședința din 28 mai, comisia propune, cu unanimitate de voturi, adoptarea acestuia, cu o mică modificare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă dintre dumneavoastră dorește cineva să intervină la dezbateri generale? Nu.

Trecem, atunci, la dezbaterea proiectului de lege.

La titlul acestuia, vă rog să urmăriți raportul comisiei.

Aș întreba și inițiatorul și comisia cu privire la amendamentul nr.1 din titlu: introducerea sintagmei "circulației".

Nu este însuși titlul acordului? Da, exact.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.1? Nu aveți.

S-a adoptat amendamentul și se modifică în mod corespunzător titlul legii, pentru a pune de acord cu titlul Acordului.

Cuprinsul articolului unic - aceeași intervenție a comisiei; vă rog să urmăriți amendamentul nr.2.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat amendamentul nr.2, în formularea propusă de comisie și, în consecință, articolul unic se modifică în mod corespunzător.

Am parcurs textele proiectului de lege.

Legea are caracter ordinar conform art.74 alin.2 din Constituție.

Cu această precizare, supun proiectul de lege votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 21 january 2022, 17:37
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro