Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 6, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.98/15-06-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 06-06-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 6, 2002

21. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001.
 
see bill no. 241/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul proiect.

Comisia juridică, de disciplină și imunități o rog să fie atentă.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalității organizate.

Din partea inițiatorului cine este?

Domnul ministru Bobiș. Vă rog.

Domnul Theodor Bobiș:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

La 13 noiembrie 2001, s-a semnat la Praga Acordul dintre România și Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și altor infracțiuni grave.

Acest document internațional contribuie la dezvoltarea cooperării bilaterale între cele două state, în domenii de interes comun, enumerate în titlul Acordului, care cuprinde următoarele aspecte: obiectul cooperării în cadrul Acordului bilateral, procedura desemnării autorităților competente ale celor două părți contractante, formele în care părțile contractante preconizează să realizeze cooperarea în domeniile vizate de Acord, procedura și condițiile în care se desfășoară schimbul de date și de informații, modalitățile de suportare de către părțile contractante a cheltuielilor determinate de aplicarea Acordului, precum și procedura intrării în vigoare a suspendării și a denunțării Acordului.

Vă rugăm să aprobați acest proiect de lege așa cum a fost el promovat, fără amendamente.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul președinte Ionel Olteanu, din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Domnul Ionel Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Cehă privind cooperarea și combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și altor infracțiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001.

După ce am constatat existența avizelor favorabile din partea Comisiei pentru drepturile omului, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, de asemenea avizul favorabil al Consiliului Legislativ, comisia a examinat acest proiect de lege.

Acordul între România și Republica Cehă, prin cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și altor infracțiuni grave, reprezintă obiectul acestui proiect de lege, contribuie la dezvoltarea cooperării bilaterale, așa cum s-a spus, între cele două state. Dincolo de această cooperare bilaterală, acest Acord vizează integrarea eforturilor noastre în ceea ce privește cooperarea europeană în domeniul dreptului penal și, prin urmare, o conjugare a eforturilor, împreună cu celelalte state europene, în acest domeniu extrem de important și extrem de actual.

La dezbaterea proiectului de lege au participat, ca invitați, în conformitate cu prevederile regulamentului, reprezentanți ai Ministerului de Interne.

Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de către membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, în forma prezentată de către inițiator.

Misiunea mea este una plăcută - aceea de a vă ruga să adoptați, tot în unanimitate, așa cum am procedat noi la Comisia juridică, de disciplină și imunități, acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește, dintre dumneavoastră, să se intervină în dezbateri generale? Nu.

Vă mulțumesc.

Trecem, atunci, la dezbaterea proiectului de lege.

La titlul acestuia, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate în formularea inițială.

Textul articolului unic, care cuprinde dispoziția de ratificare a Acordului, acord pe care-l aveți anexat.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Votând textele proiectului de lege, urmează să supunem acest proiect votului dumneavoastră final, în condițiile art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 22 january 2022, 2:39
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro