Plen
Ședința Camerei Deputaților din 6 iunie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.98/15-06-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
07-12-2021
06-12-2021 (comună)
06-12-2021
25-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 06-06-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 6 iunie 2002

22. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaților asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 41/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul proiect: aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare.

Comisia economică este la locul ei.

Domnule ministru, vă rog, poftiți, vă rog să susțineți proiectul.

Domnul Ion Taban (secretar de stat, Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Privatizarea societăților comerciale în care statul deține participațiuni reprezintă una din componentele esențiale ale procesului de tranziție la economia de piață.

În acest sens, este de subliniat faptul că, până în prezent, au fost încheiate contracte de privatizare de către APAPS, fostul FPS, pentru circa 7.600 de societăți comerciale.

În cadrul acestor contracte au fost incluse o serie de obligații pentru cumpărători, atât în ce privește modalitatea de plată a ratelor aferente prețului, a cuantumului și termenelor de efectuare a investițiilor în societate, inclusiv a celor de mediu, precum și altor obligații care au menirea de a asigura o bună funcționalitate a societăților privatizate, ca de exemplu cele referitoare la păstrarea obiectului de activitate, precum și cele privind politica față de forța de muncă.

În lipsa unor reglementări exprese prin lege, cu privire la modalitatea tehnică de evaluare a respectării obligațiilor asumate de cumpărători, precum și unele formulări echivoce ale acestor obligații în cadrul contractelor, a condus în numeroase cazuri la interpretări, fie rigide, fie subiective, ceea ce a determinat ca APAPS să se afle antrenat în foarte multe procese atât cu cumpărătorii, dar și cu societățile comerciale.

Ținând seama de durata foarte lungă a proceselor în cauză și de impactul negativ al acestora asupra activității societăților comerciale, în scopul eliminării acestor neajunsuri, în conformitate cu abilitarea Guvernului acordată în acest sens prin Legea nr.751 din 27 decembrie 2001, a fost aprobată de către Guvern ordonanța supusă astăzi dezbaterii.

În principal, prin proiectul respectiv s-a urmărit reglementarea următoarelor aspecte:

Definirea termenelor și expresiilor utilizate frecvent în cadrul contractelor de privatizare, astfel încât să se asigure o interpretare clară și unitară a acestora în cadrul acțiunii de urmărire a modului de respectare a obligațiilor.

Definirea sferei de aplicare a controlului post privatizare, în acest sens fiind stipulat ca noutate extinderea acestuia și asupra societăților comerciale în ce privește obligațiile pe care acestea le au față de APAPS și după privatizare.

Obligațiile care revin conducerii societăților comerciale pe perioada de derulare a contractelor de vânzare-cumpărare, în acest sens fiind menționate cele referitoare la comunicarea către APAPS a modului în care au fost concretizate obligațiile investiționale asumate de cumpărător. Totodată, s-a reglementat permiterea accesului organelor de control la date și informații care sunt în legătură cu realizarea obligațiilor contractuale.

O prevedere importantă este aceea referitoare la interdicția de a utiliza sumele aferente investițiilor de mediu în alte scopuri.

Totodată, au fost bine delimitate atribuțiile APASPS în domeniul controlului postprivatizare. În proiect, au fost tratați distinct parametrii după care va fi evaluat modul de respectare a obligațiilor contractuale.

O prevedere aparte se referă la posibilitatea modificării clauzelor de natură socială care nu pot fi schimbate decât cu acordul tripartit între cumpărător, societate comercială și sindicate.

Pentru asigurarea respectării prevederilor din proiectul prezentei ordonanțe, în cuprinsul acesteia au fost incluse și o serie de amenzi care vor fi stabilite de organele de control ale APAPS și transmise pentru executare organelor specializate ale Ministerului Finanțelor Publice.

Totodată, în scopul asigurării unei eficiențe sporite a activității de control postprivatizare, s-a prevăzut posibilitatea conlucrării cu alte organe de control cum sunt: Curtea de Conturi, cele ale Ministerului Finanțelor Publice și alte organe cu atribuții de control.

Vă adresez rugămintea de a fi de acord cu ordonanța supusă azi dezbaterii și menționăm de la bun început că suntem de acord cu toate amendamentele făcute de către comisie, cu ocazia analizării ordonanței, fiind convinși că modificările aduse și propunerile făcute vor contribui la mai buna aplicare a prevederilor respective.

Vă mulțumesc pentru atenție și mulțumesc încă o dată, cu acest prilej, comisiei care și-a adus o contribuție însemnată la perfecționarea acestei ordonanțe a Guvernului.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnule vicepreședinte Marin, aveți cuvântul să vă prezentați raportul.

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a fost sesizată spre dezbatere și avizare, în fond, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale.

Menționez că la întocmirea acestui raport s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic și Social, avizul Comisiei juridice de disciplină și imunități și avizul Comisiei pentru buget-finanțe și bănci.

Membrii comisiei au examinat acest proiect de lege în ședințe din 2, 3, 17 și 24 aprilie, respectiv 15, 21 și 28 mai. În urma dezbaterii, comisia propune admiterea cu modificări a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale.

Menționez că acest proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Valer Dorneanu:

La dezbateri generale, dacă dorește cineva să se înscrie, stimați colegi. Nu.

Trecem atunci la dezbaterea textelor proiectului. Vă rog să urmăriți cu atenție raportul comisiei și, bineînțeles, textele proiectului de lege.

La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate, în formularea inițială.

Cuprinsul art.unic din proiectul de lege, urmăriți amendamentul 1. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, admis amendamentul unic și se completează art.unic și se transformă în art.I, potrivit amendamentului 1.

Titlul ordonanței de urgență, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Adoptat în unanimitate.

Titlul Capitolului I din ordonanță. Comisia n-a avut obiecțiuni, nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Art.1 din ordonanță, urmăriți amendamentul 3. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Admis amendamentul 3 și se modifică art.1.

La art.2, urmăriți, vă rog, amendamentul 4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți obiecțiuni. Este admis amendamentul și se modifică art.2 în mod corespunzător.

Titlul Capitolului II n-a avut obiecțiuni. Comisia, dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate în formularea inițială.

Art.3 de la lit.a), comisia n-a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți, votat în unanimitate, în formularea inițială.

La art.3 lit.b) nu sunt obiecțiuni din partea comisiei, nici la lit.c). Dacă la literele a), b) și c) aveți obiecțiuni? Nu aveți, votat în unanimitate în formularea inițială.

La art.3 lit.d) urmăriți amendamentul 8. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, admis amendamentul 8 și se modifică art.3 lit.d) în mod corespunzător.

La lit.f), comisia n-a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Pardon, că înainte este lit.e).

Art.3 lit.e), urmăriți amendamentul 9, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, votat în unanimitate, se modifică art.3 lit.e în mod corespunzător.

Art.3 lit.f), comisia nu are obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în formularea inițiatorului.

Art.3 lit.g), urmăriți amendamentul 11, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, este admis amendamentul și se modifică lit.g) în mod corespunzător.

La lit.h), i) și j), ca și lit.k), nu sunt modificări. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți, votat în unanimitate, în formularea inițiatorului.

Stimați colegi, urmăriți amendamentul 16 lit.l) dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, este admis amendamentul, se modifică lit.l) în mod corespunzător.

Lit.m) nu are obiecțiuni de la comisii. Dacă aveți dumneavoastră? Nu, votat în formularea inițiatorului.

La lit.n), urmăriți amendamentul 18. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți obiecțiuni, este admis amendamentul și se modifică lit.n) în mod corespunzător.

Art.3 va avea alcătuirea corespunzătoare din adoptarea acestor amendamente.

Art.4. Înainte de art.4, vă rog să urmăriți amendamentul 19, unde comisia propune o literă nouă, lit.o). Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 19? Nu. Este admis amendamentul și se introduce lit.o). Revin la remarca anterioară, art.3 va avea alcătuirea rezultată și din adăugarea lit.o).

Art.4 alin.1, urmăriți amendamentul 20. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate amendamentul, se modifică 4.1.

Art.4. alin.2, urmăriți amendamentul 21, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat amendamentul și se modifică 4.2 în mod corespunzător.

La art.5 și 6, ca și art.7, comisia n-a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Votate în formularea inițiatorului.

Titlul Capitolului III, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, votat în formularea inițiatorului.

Art.8.1, urmăriți amendamentul 26. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate. Este modificat art.8 alin.1 în mod corespunzător.

Art.8 alin.2, 3 și 4, comisia n-a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți, votate toate alineatele în alcătuirea inițiatorului.

După alin.4, comisia ne propune prin amendamentul 30, un alin.nou, 5. Dacă aveți obiecțiuni la 30. Nu aveți, admis amendamentul 30, se adaugă art.8 alin.5.

La art.9 alin.1, urmăriți amendamentul 31. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul și se modifică art.9 alin.1 în mod corespunzător.

Art.9 alin.2, nu sunt obiecțiuni la comisie. Dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Votat în formularea inițiatorului.

Art. alin.3 urmăriți amendamentul 33, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul și se modifică art.9 alin.3 în mod corespunuzător.

Titlul Capitolului IV, urmăriți amendamentul 34. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți, admis amendamentul, modificat titlul. Art.10 lit.a), b), c), d), comisia n-a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votate toate în unanimitate.

La lit.e)... La ce literă?

Domnul Gheorghe Marin:

Mai e ceva.

Domnul Nicolae Enescu:

Da, am ceva înainte de litera...

Domnul Valer Dorneanu:

Bun. Până la lit.d) am întrebat dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votate toate în alcătuirea inițiatorului.

La art.10 lit.e), aveți amendamentul 39 și îl ascultați și pe colegul nostru.

Domnul Nicolae Enescu:

Da, și dacă îmi permiteți, domnule președinte, să reformulez articolul: "Poate să încheie cu cumpărătorul, la solicitarea acestuia, acte adiționale la contract în perioada de derulare pe baza unei analize economice financiare în urma căreia se revizuie clauzele contractuale." Deci se introduce "contractuale" și se elimină "constată necesitatea" și "respectiv".

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, "în urma căreia se revizuie...

Domnul Nicolae Enescu:

"..clauzele contractuale."

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Am înțeles. Ați avut un amendament în sensul acesta, da?

Domnul Nicolae Enescu:

Da. Este respins, dar eu îl susțin.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să vă pronunțați inițiatorul sau...

Aveți cuvântul, domnule ministru.

Domnul Iacob Zelenco (secretar de stat, APAPS):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

La lit.e), intenția legiuitorului, intenția inițiatorului a fost aceea de a reglementa faptul și posibilitatea și abilitarea noastră de a efectua această analiză economico-financiară, în urma căreia se poate constata dacă e necesar să se revizuiască și să se revadă, să se modifice clauzele respective. Nu putem fi de acord ca să reglementăm din capul locului că le revizuim. Această operațiune va rezulta după efectuarea analizei respective. Vă mulțumesc și susținem în continuare să rămână textul așa cum este.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia?

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eliminarea acestei precizări,"în urma căreia se constată necesitatea revizuirii clauzelor respective", nu face decât să elimine partea cea mai importantă care dădea înțelesul întregului alineat. Deci, era legat de motivația pentru care se încheie cu cumpărătorul, la solicitarea acestuia, acele acte adiționale. Deci, noi menținem poziția de respingere a acestui amendament.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai doriți o intervenție, domnule deputat Enescu?

Domnul Nicolae Enescu:

Da.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

Domnul Nicolae Enescu:

Dar ce clauze revizuie și la ce anume revizuie, eu zic că este foarte bine dacă se introduce "contractuale", pentru că decurge de la sine și zice așa la început... "acte adiționale". Înseamnă că se fac într-adevăr constatările necesare în actele adiționale.

Domnul Valer Dorneanu:

Eu cred că s-a oferit și nu cred că....

Domnul Nicolae Enescu:

Nu deranjează cu nimic dacă se scrie "clauze contractuale".

Domnul Valer Dorneanu:

Mai doriți să dați alte explicații, domnule vicepreședinte al Comisiei economice.

Vă rog să luați loc, domnule deputat Enescu.

Domnul Gheorghe Marin:

Deci, aici, introducerea acestei sintagme vrea să spună că exact atunci când este nevoie facem această revizuire, nu cu "imperios"... "Astfel rămâne imperios necesară să se facă această modificare".

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați ascultat toate explicațiile, fiind vorba de varianta amendamentului 39. Potrivit regulamentului, supun întâi votului dumneavoastră amendamentul comisiei și dacă acesta este admis, atunci, implicit, amendamentul domnului deputat Enescu nu mai se supune votului.

Cu aceste explicații, supun votului dumneavoastră amendamentul 39, cu privire la art.10 lit.e).

Cine este pentru?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Stați puțin că nu sunteți atenți, sunteți derutați. Am supus votului amendamentul comisiei, amendamentul 39 cu privire la art.10 lit.e), și v-am spus că în situația în care se admite amendamentul comisiei, implicit se respinge amendamentul domnului deputat Enescu. Pentru că sunt două variante diferite ale aceluiași text.

Cine este pentru amendamentul comisiei? 47 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 15 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 47 de voturi pentru, 15 împotrivă, s-a adoptat amendamentul 39 al comisiei și, în consecință, a căzut amendamentul domnului deputat Enescu.

La art.10 lit.f), g) și h), comisia n-a mai propus amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în unanimitate, în formularea inițiatorului.

(În continuare, ședința este condusă de domnul Ovidiu Cameliu Petrescu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Tudor Mohora și Nicolae Leonăchescu, secretari.)

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Deci, am ajuns la art.10 care a fost adoptat.

Titlul Capitolului V. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.11. Aici n-au fost modificări. Deci, în preambul. Dacă dumneavoastră aveți? Nu. Adoptat.

Art.11 pct.1 lit.a), vedeți la nr.crt.45 din raport. S-au făcut niște modificări. Dumneavoastră aveți obiecții? Nu. Adoptate aceste modificări.

La pct.2. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat, așa cum a fost modificat de comisie.

Pct.3. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții, adoptat așa cum a fost modificat de comisie.

Pct.4. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat, așa cum a fost modificat de comisie.

Pct.5. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat, așa cum a fost modificat de comisie.

Art.11, în integralitate. Sunt obiecții? Mai aveți? Ce mai aveți?

Domnul Gheorghe Marin:

Mai e ceva?

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Bun, atunci, e altceva.

După art.11 este adoptat.

După art.11, comisia introduce un articol nou 111. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

La art.12, vă rog să priviți la poz.51 din raport. Dacă sunt obiecții asupra modificării propuse de comisii? Nu sunt. S-a adoptat varianta modificată de comisie a art.12.

Art.13, vă rog să observați, la poz.52 din raport sunt propuse niște modificări. Dacă sunteți de acord. Da, nu e nici o obiecție. S-a adoptat art.13 în varianta propusă de către comisie.

Vă rog să observați că la poz.53 se introduce, după alin.1 al art.13, un alineat nou. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

La alin.2 sunt și acolo niște modificări, vă rog să priviți poz.54 din raport. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.13 în integralitate. E vreo obiecție? Nu este nici o obiecție. Adoptat.

Art.14 n-a fost modificat de către comisie. Dacă dumneavoastră aveți vreo obiecție? Nu aveți, adoptat.

Art.15. La alin.1 nu avem. La preambul lit.a) nu avem nici o modificare. Dacă sunt obiecții? Nu sunt.

Vă rog să priviți în raport la poz.58, se modifică lit.b). Dacă aveți vreo obiecție? Nu aveți nici o obiecție. A fost adoptată varianta comisiei. Lit.c) este nemodificată. Aveți vreo obiecție? Nu, adoptat.

Lit.d), e vreo obiecție? Nu. Adoptat.

Lit.e), dacă aveți vreo obiecție? Nu. Adoptat.

Lit.f), vă rog să priviți în raport la poz.62 unde se propune o anumită modificare. Dacă aveți vreo obiecție? Nu este nici o obiecție, a fost adoptată varianta comisiei.

Lit.f), dacă aveți vreo obiecție. Nu aveți. Adoptată.

După lit.f), se introduce un text nou, vă rog să priviți la poz.63 din raport, dacă față de această modificare a comisiei e vreo obiecție? Nu este. Adoptată varianta comisiei.

Lit.g), dacă aveți vreo obiecție? Nu există nici o obiecție. A fost adoptată varianta din textul inițial.

Dacă la art.15 alin.2 sunt obiecții? Nu sunt. Adoptată varianta modificată de către comisie.

Alin.3, se propune o modificare de către comisie. Dacă aveți vreo obiecție? Nu e nici o obiecție. A fost adoptată această formă propusă de comisie.

La art.15 alin.4, dacă aveți vreo obiecție? Nu aveți. Adoptat.

Alin.5, vă rog să priviți la pct.68 din raport, unde se propune o modificare de către comisie. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptată această variantă.

După alin.5 se introduce un alineat nou, 6, vă rog să priviți în raport la poz.69. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.15 în integralitate, dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.16, vă rog să priviți în raport, există o modificare propusă la text, la poz.70. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptată varianta propusă de comisie.

Se introduc două alineate noi, 2 și 3, pe care le găsiți în raport la poz.71. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.16, în integralitate. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Vă rog să priviți în raport la poz.72 unde se introduce un nou articol 161 cu 3 alineate. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat art.161 în forma propusă de comisie.

La art.17 sunt propuse modificări la poz.73 din raport. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat în această formă modificată de către comisie.

Art.18. Se propun modificări, în primul rând la alin.1. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptată această formă.

La alin.2 al art.18, dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat în forma modificată de comisie.

Alin.3 nemodificat, față de textul inițial. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.18, în integralitate. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.19 este ca în proiectul inițial. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat art.19.

Art.20. Aici, vă rog să priviți în primul rând, poz.78 de la raport. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptată varianta comisiei.

Pentru lit.a), textul este nemodificat, ca în proiectul inițial. Dcă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Lit.b, dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat în forma modificată de către comisie. După alin.1 se propune, prin pct.81 din raport, un nou alineat, vă rog să-l priviți. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.20 alin. 2. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Lit.a), dacă sunt obiecții? Nu sunt.

Lit.b), obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Lit.d), dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Alin.2 de la art.20. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat în varianta comisiei.

Dacă la alin.3 aveți vreo obiecție? Nu sunt. Adoptat în varianta comisiei.

Pct.3, poz.87 din raport, ne spune că nu s-au făcut modificări, dumneavoastră dacă aveți modificări de făcut. Nu aveți obiecții.

Poz.88 din raport, lit.c) alin.3, e propusă o modificare. Dacă aveți obiecții? Nu aveți. E adoptat.

Lit.d), dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Alin.4, sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Alin.5, e propusă o modificare la poz.91 din raport. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Alin.6 din art.20, dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.20 în integralitate, dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.21, vă rog să priviți la poz.93 din raport, se propune o modificare la poz.93. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptată această variantă.

După alin.1 al art.21 se introduce prin poz.94 din raport un text nou, alin.11 și 12, vă rog să studiați conținutul, dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Alin.2 al art.21. Se propune o anumită modificare la poziția 95 din raport. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Alin.3. Dacă sunt obiecții. Nu sunt. Adoptat.

Alin.4. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat în varianta comisiei.

Art.21, în integralitatea sa. Dacă sunt obiecții. Nu sunt. Adoptat.

Art.22. Vă rog să priviți la poziția 98 din raport, dacă aveți vreo obiecție față de modificarea propusă de comisie. Nu există nici o obiecție. Adoptată varianta comisiei.

După alin.1 al art.22, se introduc trei noi alineate, pe poziția 99 din raport. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat art.22 în integralitate. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.23. Vă rog să priviți la poziția 100. Dacă sunt obiecții față de modificările propuse de comisie. Nu sunt. Adoptat. Deci, art.23 a fost adoptat în forma modificată de comisie.

Art.24. Comisia n-a avut propuneri de modificare. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Titlul Cap.VI. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat în forma modificată de către comisie.

Art.25. Vă rog să priviți că alin.1 este modificat, pe poziția 103 din raport. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptată această variantă.

Alin.2 de la art.25. Dacă sunt obiecții. Nu sunt. Adoptat.

Alin.3. Vă rog să priviți în raport la poziția 105. Este propusă o modificare. Dacă sunt obiecții. Nu sunt. Adoptată această modificare.

Art.25, în integralitate. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții.

La art.26, o modificare a alin.1, la poziția 106 din raport. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptată această formă. Se introduc după alin.1 al art.26 trei alineate noi care le vedeți la poziția 107 din raport. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptate în forma propusă de comisie.

Fostul alin.2 al art.26 are o modificare propusă de comisie. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptată această formă.

Art.26, în integralitate. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

După art.26, se vor introduce trei articole noi. Vă rog să priviți, textele noi sunt la poziția 109 din raport. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptate aceste trei articole noi.

Fostul art.27, evident, tot proiectul va fi renumerotat după introducerea acestor articole, la alin.1, vedeți că este la poziția 110 o modificare propusă. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

De asemenea, sunt propuse modificări în continuare prin poziția 111. Dacă sunt obiecții față de aceste modificări. Nu sunt. Adoptat.

La poziția 112 din raport, lit.b) ni se spune că nu e modificată, rămâne ca în proiectul inițial. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Lit.c) se modifică, e propunerea făcută la poziția 113 din raport. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. S-a adoptat varianta comisiei.

La lit.d), se propune de asemenea o modificare. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptată varianta comisiei.

Lit.e) rămâne nemodificată. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Alin.2 are și el o modificare propusă prin poziția 116 din raport. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.27, în integralitate. Dacă sunt obiecții. Nu sunt. Adoptat, cu modificările comisiei.

Art.28 nu a fost modificat de către comisie. Dacă dumneavoastră aveți vreo obiecție. N-aveți nici o obiecție. Adoptat art.28.

Art.29 nu este modificat de către comisie. Dacă aveți vreo obiecție. N-aveți nici o obiecție. Art.29, adoptat.

Art.30. La art.30 se propune ca textul inițial să devină alin.1, iar după acest text să se introducă un alin.2. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptată varianta propusă la poziția 120 din raport de către comisie. Adoptat și acest art.30.

La art.31, la preambul nu se face nici o modificare. Dacă aveți obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

La lit.a) a alin.1 se propune o modificare prin raport. La poziția 122, vă rog să priviți. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Poziția 123 ne spune că, în continuare la b), c), d), e), f) nu sunt modificări. Dacă aveți obiecții. Nu aveți. Adoptat.

Alin.2 de la art.31, se propune o modificare. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptată modificarea propusă de comisie.

Și art.31, în integralitate. Dacă sunt obiecții. Nu sunt. Adoptat.

Titlul Cap.VII. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.32. Se presupune eliminarea alin.1. Deci, alin.1 se scoate. Vedeți la poziția 126. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Alin.2 presupune o modificare. Urmăriți la poziția 127, dacă sunteți de acord. Devine alin.1, bineînțeles, în situația asta. Adoptat.

Alin.3 care devine alin.2, nemodificat de către comisie. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Vă rog să priviți o modificare care se propune la poziția 129 din raport. Dacă sunt obiecții la această modificare. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Punctele 6, 7 și 8 nemodificate, dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.32, în integralitate. Dacă sunt obiecții. sunt niște renumerotări. Da. Nu sunt obiecții.

Cap.VIII. Dispoziții finale. Dacă sunt observații la articol. Nu sunt. Adoptat.

Art.33. La preambul și la art.a) este nemodificată. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

La lit.b), se propune o modificare. Dacă sunt obiecții. Nu sunt. Adoptat.

art.33 în integralitate. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.34, pct.1 este nemodificat. Dacă sunt obiecții. Nu sunt. Adoptat.

La pct.2, se propune o modificare pe poziția 135 din raport. Dacă sunt obiecții. Nu sunt. Adoptat.

Poziția 3 este nemodificată față de proiectul inițial. Dacă sunt obiecții. Nu sunt. Adoptat.

Art.34, în integralitate. Nu sunt obiecții. Adoptat în forma modificată de comisie.

Art.35 la pct.1, nu e nici o modificare. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Aveți vreo obiecție la art.35, pct.1?

Domnul Nicolae Enescu:

Este un amendament propus de deputatul Ion Mocioi și pe care vreau să-l susțin. Este vorba de eliminarea conjucției "și". Și atunci va fi textul așa: "Vor fi transmise organelor de cercetare competente". Transmiterea notelor de control numai organelor de cercetare.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Despre ce articol și alineat vorbiți?

Domnul Nicolae Enescu:

Art.35, alin.3. Se elimină conjucția "și".

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Alin.1. Nu sunt obiecții.

La alin.2 aveți această propunere, să eliminați "și".

Domnul Nicolae Enescu:

Da. Art.35, alin.3.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule, eram la alin.2. La alin.2 există vreo obiecție? Nu e nici o obiecție. Adoptat.

La alin.3 ați auzit propunerea domnului deputat.

Inițiatorul dacă are obiecții.

Domnul Iacob Zelenco:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Notele de control se referă la notele care sunt întocmite de organele de control postprivatizare, organele autorității de privatizare. În articolul respectiv această conjuncție "și" are o anumită importanță și conotație. Vor fi transmise și organelor de cercetare competente, pentru că celorlalte organe le transmitem oricum.

Această "și organelor de cercetare competente", deci vine în adiție. Dacă spunem "vor fi transmise organelor de cercetare competente" înseamnă că trimitem numai cu organul de cercetare competent, dar mai sunt și alte instanțe, alte instituții de sesizat: Ministerul Finanțelor, Garda și alte organe cu atribuții de control. Depinde de natura celor constatate în notă și problemele respective în sfera de cuprindere a cărei instituții intră în responsabilitate și în soluționarea lor până la capăt.

De aceea, noi susținem ca să rămână și "vor fi transmise și organelor de cercetare competente". Adică, vrem să întărim faptul că în cazuri foarte grave, acestea vor fi transmise organelor de cercetare, poliția, de exemplu.

Domnul Nicolae Enescu:

Eu am zis să nu se lungească prea mult.

Domnul Iacob Zelenco:

Nu, nu e vorba de lungit. Este vorba că ne induce o obligație să transmitem și organelor de cercetare competente. Așa dacă spunem "și", înseamnă că orice faptă constatată ar ajunge la organele de cercetare competente. Dar poate nu e de natura organelor de cercetare competente.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Comisia.

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia consideră că este necesar să rămână conjuncția "și" deoarece, așa cum spunea și domnul ministru, aceste note de control nu trebuie transmise numai organelor de cercetare competente, ele trebuie să meargă și către alte organe care sunt la Guvern, inclusiv la Parlament, pentru că privatizarea este controlată și de către Parlament.

Rămânem pentru menținerea "și organelor de cercetare competente".

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Ați ascultat explicațiile domnului deputat care a avut amendament respins, argumentările inițiatorului care nu este de acord și ale comisiei care, de asemenea, nu este de acord.

Supun votului dumneavoastră varianta comisiei. Cine este pentru? Mulțumesc.

Cine este contra? 4 voturi contra.

Abțineri? O abținere.

S-a adoptat varianta comisiei.

Art.35, în integralitate. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.36. Se propune eliminarea articolului 36 de către comisie. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Art.36 s-a eliminat.

Art.37, evident, se va renumerota. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.38, de asemenea, se propune eliminarea. Dacă sunt obiecții. Nu sunt. S-a adoptat.

Art.39 are o modificare. Vă rog să priviți la poziția 143. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Am parcurs întreaga ordonanță.

Textul legii. Titlul legii. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.inițial din proiect. Dacă sunt obiecții. Nu sunt. Adoptat.

Se propune introducerea unui art.II, un articol nou. Vă rog să priviți la poziția 144 din raport. Dacă sunt obiecții. Nu sunt. Adoptat.

Am parcursul și textul legii. Urmează ca proiectul să fie supus votului final într-o ședință specială de vot.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 8 decembrie 2021, 10:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro