Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 6, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.98/15-06-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 06-06-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 6, 2002

26. Dezbateri asupra Proiectului Legii cercetării științifice și dezvoltării tehnologice.  
 
see bill no. 2/2002

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Dacă din partea ministrului învățământului este cineva?

Da. Deci luăm proiectul Legii cercetării științifice și dezvoltării tehnologice.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Da, poftiți.

Domnul Adrian Câmpureanu (secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării):

Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați,

Inițiatorul ține să mulțumească comisiei pentru modul deosebit de serios și rapid în care a analizat acest proiect legislativ. Considerăm că am reușit să facem un proiect foarte bun. În linii generale suntem de acord cu raportul. Avem câteva observații la unele amendamente pe care le vom pune la momentul potrivit. Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Din partea comisiei sesizate în fond, vă rog.

Domnul Niculae Napoleon Antonescu:

Domnule președinte, comisia a dezbătut Legea cercetării științifice și dezvoltării tehnologice propusă de către MEC. Fiind o lege deosebit de importantă, la dezbateri au participat doamna ministru Andronescu, domnul ministru Șerban Valeca, domnul secretar de stat Câmpurean, domnul Gheorghe Asănică, secretar general adjunct, domnul Stănciulescu, președintele Uniunii Patronale a Unităților din Cercetare și domnul Radu Minea, președintele Federației Sindicale.

De asemenea, legea a fost avizată de Comisia pentru buget-finanțe și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Rezultatul sau forma prezentată în raport a fost aprobată în unanimitate de către membrii Comisiei de învățământ, cercetare, tineret și sport.

Sunt unele scăpări mici de redactare și vom interveni atunci când este cazul.

Vă propunem să aprobăm raportul în varianta propusă de către Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc. Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri? Poftiți. Din partea PRM, domnul profesor Iulian Mincu.

Domnul Iulian Mincu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș vrea să vă spun că în numele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport s-a aprobat raportul asupra Proiectului Legii cercetării științifice și dezvoltării tehnologice. Proiectul de lege a fost înaintat comisiei de către Biroul permanent cu nr. 2 din 28 ianuarie 2002, în vederea examinării în fond și întocmirii raportului.

Proiectul de lege își propune să readucă într-un tot unitar prevederile actelor legislative elaborate și adoptate în perioadele precedente și a numeroaselor modificări la acestea.

Starea de dificultare, prin reducerea drastică a resurselor în care se găsește cercetarea științifică și cerințele actuale privind organizarea, funcționarea și finanțarea sistemului național de cercetare științifică, dezvoltare și tehologie și de valorificare a rezultatelor impun elaborarea unei legi coerente, în vederea promovării progresului economic și social al țării și integrării în aria europeană a cercetării științifice.

Proiectul de lege a fost examinat și avizat în Comisia pentru buget, finanțe și bănci, de Comisia juridică, de disciplină și imunități.

De asemenea, Proiectul de Lege a fost avizat de Consiliul legislativ și Comisia economică și în Senat.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 72 din Constituție.

La dezbaterea proiectului au participat ca invitați, în conformitate cu art. 51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, Ecaterina Andronescu, ministrul educației și cercetării, Șerban Constantin Valeca, ministrul delegat al educației și cercetării, Adrian Câmpurean, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării, Gheorghe stănică, secretar general adjunct al Departamentului de cercetare în cadrul MEC-ului, Ion Stănciulescu, președinte al Uniunii patronale a unităților de cercetare, dezvoltare, proiectare, Radu Minea, președinte al Federației sindicale, sindicatelor lucrătorilor din cercetare, proiectare.

Sinteza rezultatelor analizelor și dezbaterii în comisie a Legii cercetării științifice și dezvoltării tehnologice evidențiază următoarele:

structura numerică a textelor - total: 347;
texte în raportul comisiei - 355;
amendamente formulate - total 184,
dintre care amendamente aprobate pe grupuri parlamentare:
PSD - 85;
PRM - 52;
PNL - 9;
UDMR - 6;
PD - 4;
Grupul minorităților naționale - 3.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al PSD, domnul deputat Mohora.

Domnul Tudor Mohora:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este, într-adevăr, o lege extrem de importantă pentru activitatea de cercetare științifică din România, care, așa cum se știe, de un număr de ani este într-o profundă suferință.

Cauzele sunt multiple și ele țin atât de alocațiile bugetare insuficiente, dar și de cadrul legislativ care a existat și inclusiv de structura de organizare și de managementul care s-a dovedit a fi necorespunzător în această perioadă.

Eu am parcurs cu multă atenție acest proiect de lege și mi-am permis să fac, împreună cu unii specialiști care lucrează în domeniu, consultându-mă cu unii specialiști, un număr de amendamente - din care 12 au fost și admise - și trebuie să spun că, participând la lucrările Comisiei de învățământ, știință, tineret și sport, am constatat un spirit de profundă responsabilitate față de soarta cercetării științifice românești, iar legea, n-aș împărtăși chiar punctul de vedere că este o lege excelentă sau foarte bună, însă, în linii generale, este o lege bună, care va asigura un cadru normal de desfășurare a activității de cercetare științifică. Mai trebuie, însă, să veghem și în continuare pentru că aceste lucruri sunt doar asigurate prin cadrul legal, dar prin activitatea concretă mai trebuie să și dăm eficiență și sens activității de cercetare științifică din România.

Eu aș dori să mulțumesc comisiei pentru modul în care a fost receptivă la numeroasele amendamente care s-au formulat, ca și reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării și, cu toate că - repet - multe au fost acceptate, îmi permit să spun și voi interveni, cel puțin pentru susținerea a încă două amendamente care, zic eu, că elimină o anumită stare, o anumită senzație pe care eu o am, că, totuși, au rămas prea multe, parcă, elemente centraliste, de centralizare a activității, a deciziei, ca să spun așa, în acest domeniu. Și cele două amendamente pe care le voi susține dintre cele respinse vor fi tocmai cele care ar da un plus de pârghii de responsabilizare conducerilor institutelor de cercetare.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Celelalte grupuri parlamentare dacă doresc să participe la dezbateri? Nu doresc.

Trecem la dezbaterea legii. Titlul legii. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 1. La art. 1, la poziția 3 din raport. În primul rând titlul capitolului. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 1. La alin. 1, comisia a propus o anumită modificare. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptată forma propusă de comisie.

Articolul 1 în integralitate. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat art. 1.

Articolul 2. Vă rog să priviți la poziția 4 din raport. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Articolul 3. Dacă sunt obiecții? Vă rog să priviți în raport. Sunt propuse niște modificări la poziția 5, chiar numeroase modificări. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 3. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 4. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 5. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

S-au adoptat în varianta propusă de comisie.

Capitolul II. Titlul Capitolului II. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Secțiunii I. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 6. Sunt obiecții? Vă rog să priviți în raport; sunt niște modificări propuse la poziția 11. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat art. 6 așa cum a fost modificat de comisie.

Articolul 7. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Articolul 8. Obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat așa cum a fost modificat de comisie.

Articolul 9. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 10. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 11. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 12. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 13. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 14. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Secțiunii a II-a. Dacă sunt obiecții? Evident, au intervenit la articole mai multe renumerotări. Deci, se va ține cont de aceasta în varianta finală. La Secțiunea a II-a nu sunt obiecții, la titlul secțiunii.

Articolul 15. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Vă rog să priviți cu atenție în continuare poziția 24 din raport, pentru că se propun multe modificări, și de renumerotare și de completare. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. S-a adoptat în forma propusă de către comisie.

Articolul 16. El, de fapt, acum a devenit art. 18. Vă rugăm să priviți la poziția 25; sunt propuse niște modificări. Nu sunt obiecții. Atunci este adoptat.

Articolul 17. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 18. Modificări; sunt propuse de către comisie niște renumerotări dar, în fond, este același conținut. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Articolul 19 din proiectul inițial. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 20 inițial din proiect. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 21. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 22 din proiectul inițial. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 23. La alin. 2 aveți o obiecție la 22? Da, un amendament respins. Poftiți.

Articolul 22 alin. 2.

Domnul Tudor Mohora:

Stimați colegi,

La art. 23 alin. 2, în "..

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Deci, la 23?

Domnul Tudor Mohora:

La art. 23 alin. 2...

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Deci, la 22 nu a fost nici o obiecție. Adoptat.

Domnul Tudor Mohora:

Articolul 23 alin. 2. În viziunea inițiatorului, bugetul de venituri și cheltuieli al institutului de cercetare trebuie să fie aprobat de organul administrației publice centrale coordonator, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Eu am formulat altfel, și anume vă propun să acceptați ca "bugetul de venituri și cheltuieli să se aprobe de Consiliul de administrație al Institutului Național, pe baza avizului Ministerului Finanțelor Publice și al Administrației Publice Centrale de care este coordonat" și aduc ca argumente, din multitudinea care se pot discuta, două.

În primul rând, că din Consiliul de administrație al institutului fac parte, potrivit art. 20, reprezentanți ai autorității de stat pentru cercetare, administrației publice centrale, de coordonatoare ale institutului, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și alții.

Totodată, în art. 15 alin. 4 din proiectul de lege se prevede că Institutul Național funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară. Or, a nu avea dreptul aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, de către Consiliul de administrație, înseamnă că nu există, practic, această autonomie.

Această aprobare, evident, trebuie să țină seama de avizul Ministerului Finanțelor Publice și de cel al Administrației Centrale Coordonatoare, dar aș insista să dăm această pârghie care responsabilizează, practic, conducerea institutului de cercetare, chiar dacă ni s-a explicat, în cadrul comisiei, că există numeroase încălcări și că se dorește, prin această ridicare la un nivel superior de competență a aprobării bugetului, să se elimine unele abuzuri de la nivelul unor conduceri de institute. Aceasta înseamnă că trebuie să așezăm, totuși, proiectul de lege pe baza prezumției de bună credință și să nu plecăm de la unele neajunsuri care s-au întâmplat în acest domeniu.

Și pentru a nu mai reveni, este același lucru, domnule președinte, vă rog să luați în discuție și onorați membri ai comisiei, îl susțin, pentru aceleași argumente, și pe alin. 3 al art. 23 care se referă la bilanțul contabil care, după părerea mea, trebuie, de asemenea, să fie aprobat în Consiliul de administrație al institutului, pe baza avizului Ministerului Finanțelor și al Administrației Publice Centrale de care este coordonat, așa cum sunt înscrise la paginile 78 și 79, dacă nu mă înșel, aceste două amendamente respinse. Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Și din partea inițiatorului, punctul de vedere.

Domnul Adrian Câmpurean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Noi susținem, totuși, să votați varianta propusă de inițiator și de comisie, având în vedere că institutele naționale au în administrare bunuri care se află în proprietatea privată și publică a statului.

De altfel, cu foarte puțin timp în urmă a fost aprobată și promulgată o lege care prevede exact acest lucru, coborând nivelul de aprobare de la hotărârea de Guvern la nivelul ministerelor.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Din partea comisiei?

Domnul Niculae Napoleon Antonescu:

Noi susținem varianta inițiatorului, pentru că am discutat mult asupra acestei probleme și varianta pe care a propus-o inițiatorul este similară și cu alte instituții care sunt ordonatori terțiari de credite sau secundari de credite, cum sunt universitățile, spre exemplu.

Formularea din textul propus de inițiator este similară cu cea de la Legea învățământului, unde se procedează așa. Adică, bugetul se elaborează de către instituție, se aprobă de către organul superior, iar la sfârșit, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice. La fel, bilanțul contabil anual se discută în Consiliul de administrație sau la universități în senat și acest bilanț se aprobă de către organul Administrației publice, coordonator în condițiile legii. Așa se procedează și la altele. Acesta a fost motivul pentru care comisia... Am înțeles motivele și explicațiile domnului deputat Tudor Mohora, dar consultându-ne mult și prin similitudine cu ce se întâmplă la celelalte instituții, inclusiv, așa cum am spus, din învățământul superior, credem că varianta propusă de inițiator și acceptată de comisie, nemodificată, este corespunzătoare și acoperitoare.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul deputat Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Dați-mi voie să susțin punctul de vedere al inițiatorului, confirmat și de comisie, și din alt punct de vedere: finanțarea cercetării, dezvoltării și a procesului de inovare se face și pe baza unor planuri de interes național și aceasta discutăm acum, sistemul național de cercetare, dezvoltare. Se fixează obiective majore în aceste planuri, pe care institute locale nu le pot acoperi, în sensul în care și-ar dori ele. Dacă dăm asemenea atribuții unor institute locale, ele pot afecta planurile generale de dezvoltare cu obiective majore. Iată de ce susțin punctul de vedere al inițiatorului. Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Articolul 23 alin. 1. Obiecții? Nu. Adoptat.

La alin. 2. Supun varianta comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? 2.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

A trecut varianta comisiei.

Alineatul 3. A fost aceeași obiecție.

Supun varianta comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? 1.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

A trecut varianta comisiei.

Articolul 23 în integralitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? 1.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat art. 23.

Articolul 24. Obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Articolul 25. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 26. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 27. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Ne oprim aici, pentru că timpul afectat ședinței de astăzi a expirat. Suspend ședința și ne întâlnim luni.

Ședința s-a încheiat la ora 12,30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 28 january 2022, 10:11
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro