Plen
Ședința Camerei Deputaților din 6 iunie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.98/15-06-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 06-06-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 6 iunie 2002

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale.
 
consultă fișa PL nr. 150/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale. Comisia economică este? Aveți cuvântul, domnule vicepreședinte Marin.

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a fost sesizată spre dezbatere și avizare, în fond, cu proiectul de Lege privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, trimis cu adresa nr.150 din 25.03.2002.

Proiectul de lege a fost dezbătut în comisie și, în urma dezbaterii, comisia propune, cu unanimitate de voturi, admiterea cu modificări a acestui proiect de lege.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Țiplica, vă rog să prezentați proiectul.

Domnul Gheorghe Țiplica (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Pe baza obiectivelor cuprinse în programul de guvernare și în acordul social încheiat pe anul 2001, Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu ministerele și cu Banca Națională a României au elaborat în august 2001 un program de măsuri pentru reducerea și prevenirea blocajului financiar.

În programul de măsuri a fost înscrisă sarcina elaborării unui proiect de lege care să contribuie la: întărirea disciplinei financiare în relațiile contractuale, instituirea obligației de înscriere în contracte a unor cauze contractuale concrete, precum și a unor garanții reale pentru buna derualare a acestora, executarea silită a agenților economici de către executorii judecătorești în condițiile în care nu respectă obligațiile contractuale. Pentru a răspunde acestor cerințe, Ministerul Dezvoltării și Prognozei, împreună cu Ministerul Industriei și Resurselor, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Justiției și Consiliului Legislativ au elaborat acest proiect de lege care vă este supus dezbaterii.

Este un adevăr de netăgăduit că indisciplina contractuală se constituie într-un suport real al arieratelor financiare și a blocajului financiar care anul trecut a ajuns să reprezinte 45% din produsul intern brut.

Proiectul de lege supus astăzi dezbaterii în plenul Camerei Deputaților conține o serie de prevederi care, în principal, se referă la obligația agenților economici, indiferent de forma de proprietate de a încheia contracte pentru livrarea de produse și prestarea de servicii, depunerea diligențelor necesare pentru obținerea de informații de la Centrala incidențelor de plăți cu privire la credibilitatea și seriozitatea firmelor, includerea unei prevederi potrivit căreia, în cazul neefectuării plăților în termen de 30 de zile de la data scadenței, debitorii să fie obligați să plătească în afara sumei datorate penalități pentru fiecare zi de întârziere.

S-a prevăzut ca agenții economici care îndeplinesc cu rea-credință obligațiile asumate prin contract, rea-credință stabilită de organele judecătorești, vor sista orice plată reprezentând sporuri, cu excepția celui de vechime, indemnizații și premii pentru membrii Consiliilor de administrație, directorii generali, directorii generali adjunct, directorii și directorii adjuncți, precum și achiziții de bunuri mobile sau imobile.

Pentru întărirea disciplinei contractuale s-au introdus în contract o serie de instrumente de plată garantate sau mecanisme care să contribuie la mobilizarea creanțelor. Este vorba de ordinul de plată, de cambie și bilet la ordin, de CEC, de mecanisme ca forfetarea și factoringul. S-a prevăzut că după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile în favoarea sa, prin executorul judecătoresc, creditorul poate să urmărească patrimoniul debitorului în următoarea ordine: mijloace bănești, active financiare de orice fel, produse finite, materii prime și materiale, mijloace fixe, creanțe și alte componente patrimoniale.

Băncile sunt obligate prin proiectul de lege să transmită, la cererea scrisă a instanței de executare sau a executorilor judecătorești, informațiile cu privire la sumele depuse și operațiunile efectuate pe numele persoanelor fizice sau juridice.

Și, în final, proiectul de lege stipulează următoarele fapte care constituie contravenție și care se sancționează cu amendă de la 100 de milioane la 300 de milioane de lei. Este vorba de neefectuarea cu rea-credință, stabilită de organele judecătorești de către debitor a plăților la data scadenței, neasigurarea evidenței și obligațiilor de plată pe scadențe, încălcarea prevederilor art.5 cu privire la sistarea plății sporurilor, indemnizațiilor și premiilor. Acestea sunt pe scurt principalele prevederi ale proiectului de lege. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc, domnule ministru.

Stimați colegi,

Am bucuria să vă anunț că în sală se află excelența sa, domnul Stoian Andov, președintele Adunării Republicii Macedonia, care participă la Conferința parlamentară privind securitatea în sud-estul Europei și ne-a făcut bucuria să avem o fructuoasă întrevedere. Fiți binevenit în România, domnule președinte! (Aplauze.)

Cine dorește să participe la dezbateri generale? Mulțumesc.

Trecem atunci la dezbaterea proiectului pe texte. Urmăriți, vă rog, și raportul comisiei.

La titlul proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.1, alin.1 vă rog să urmăriți amendamentul 2. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 2? Nu aveți.

Votat amendamentul 2, se modifică în mod corespunzător art.1, alin.1.

Art.1, alin.2, comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în formularea inițială.

Art.2, alin.1 urmăriți amendamentul 4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate amendamentul, se modifică alin.1 din art.2 în mod corespunzător.

Art.2, alin.2 urmăriți amendamentul 5. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. S-a adoptat în unanimitate amendamentul, se modifică art.2, alin.2 în mod corespunzător.

Art.2, alin.3 urmăriți vă rog amendamentul 6. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate amendamentul, se modifică art.2, alin.3 potrivit acestui amendament.

Art.3, alin.1, urmăriți amendamentul 7. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate amendamentul. Se modifică textul în mod corespunzător.

Art.3, alin.2, urmăriți amendamentul 8. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul. Se modifică textul art.3, alin.2 în mod corespunzător.

Art.4, alin.1, urmăriți amendamentul 9. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate amendamentul. Se modifică art.4, alin.1 în mod corespunzător.

La art.4, alin.2, urmăriți amendamentul 10. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat amendamentul, se modifică art.4, alin.2 în mod corespunzător.

La art.4, alin.3, comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în formula inițiatorului.

La art.5, alin.1, urmăriți amendamentul 12. Dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat amendamentul 12, se modifică art.5, alin.1 în mod corespunzător.

Art.5, alin.2, urmăriți amendamentul 13. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat amendamentul 13. Se modifică art.5, alin.2 în mod corespunzător.

La art.6, alin.1, urmăriți amendamentul 14. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 14, se modifică art.6, alin.1 corespunzător.

La art.6, alin.2, urmăriți amendamentul 15. aveți obiecțiuni? (Îl întreabă pe domnul deputat Toader Mircea care dorește să vină la microfon.) Nu. Nici dumneavoastră nu aveți. Adoptat amendamentul 15. Se modifică 6.2 în mod corespunzător.

Domnul Mircea Nicu Toader (din sală):

Este un alineat nou, 3.

Domnul Valer Dorneanu:

Lit.a) și b) fac parte tot din art.6 alin.2. Comisia nu a avut obiecțiuni, dacă dumneavoastră aveți? Nu. Votate lit.a) și b) în unanimitate în formularea inițiatorului.

După art.6 alin.2 există un amendament respins, vă rog să vi-l susțineți, stimate coleg.

Domnul Mircea Nicu Toader:

Domnule președinte,

Mulțumesc domnule președinte.

Stimați colegi,

Acest amendament al meu vrea să întărească disciplina contractuală și în același timp să elimine acele firme căpușă, cu toate că justificarea comisiei a fost că tocmai acest amendament realizează și permite formarea acestor firme căpușă. Vreau să arăt că, chiar am inițiat un proiect de lege pentru eliminarea acestor forme de activități comerciale și cred și susțin în același timp că dacă se prevede în contractele încheiate între diferite firme private și firme cu capital de stat sau instituții publice, se prevede în mod concret modul de plată, pe de o parte, timpul în care trebuie să facă această plată prin așa-numitul credit comercial și să se definească în mod concret ce este acela comision, cred că de-abia atunci eliminăm firmele căpușe.

Deoarece în prevederile generale există obligativitatea de a încheia un contract, foarte bine, în acel contract, știți foarte bine că firma căpușă nu este altceva decât un prieten al directorului sau un ordin dat directorului și fiți convinși că în acel contract va găsi o formă juridică să-i permită acelei firme să facă plata când o putea și când o vrea, acoperit de acest contract.

Eu, prin amendamentul meu, am vrut să introduc în mod special un termen clar pentru această plată și, în același timp, adăugând pe acest principiu în art.10 și o modalitate eventual de a plăti ceea ce nu poate să realizeze, mai bine zis o modalitate prin care firma respectivă este obligată să plătească contravenția de la 50 la 100 milioane de lei.

Pe de altă parte, cred că alin.3, prin care societățile bancare își pot transforma drepturile lor de creanțe provenite din datorii scadente de la agenții economici, indiferent de forma de proprietate, în acțiuni sau părți sociale, cu respectarea dispozițiilor art.28 din Legea 33/1991 privind activitatea bancară, va permite în mod cert și asanarea multor probleme din economia românească, deoarece în toată economia de piață, de regulă banca este principalul asanator și dacă banca va putea să transforme rapid datoriile în creanțe, le va putea acoperi apoi foarte ușor.

Din aceste motive cred că amendamentul meu este bine să fie aprobat și vă rog pe dumneavoastră, de asemenea, să-l votați. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat Toader. Inițiatorul, vă rog să vă pronunțați cu privire la acest amendament.

Domnul Gheorghe Țiplica:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

La art.6, alin.3 care se propune să se introducă, noi nu suntem de acord pentru că prevederea unor garanții care să asigure rambursarea într-un timp cât mai scurt a creditului comercial și să se constituie o garanție pentru rambursarea creditului comercial, noi considerăm că în art.6, alin.1 s-au prevăzut suficiente instrumente de plată și noi am fost de acord cu propunerea domnului deputat în Comisia economică ca aceste instrumente de plată să le completăm și cu ordinul de plată, la sugestia dumnealui. noi considerăm că CEC-ul, cambia și biletele la ordin care sunt avalidate de o societate bancară, sunt suficiente pentru a nu mai trece un alineat nou, la art.6, alin.3.

În ceea ce privește alin.4 propus, de asemenea, nu suntem pentru introducerea acestui alineat, de fapt, el a fost discutat și în Comisia economică și în majoritate s-a hotărât respingerea lui, pentru că nu face obiectul proiectului de lege, iar ultimul alineat, cel referitor la art.6, alin.5 se referă la o lege abrogată, Legea 33/1991 care a fost abrogată prin Legea 58/1998.

Vreau să vă spun, ca unul care am lucrat în bancă, că banca are suficiente mijloace de a executa creanțele, pentru că orice credit care se acordă, se acordă pe baza unui contract foarte drastic prin care se prevăd garanții foarte dure pentru rambursarea creditului respectiv și în momentul în care un credit nu este rambursat la scadență, acest contract de credit devine titlu executoriu.

Pentru aceste motive, noi nu ne însușim propunerile făcute de către domnul deputat. Vă mulțumesc.

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Amendamentul pe care l-a prezentat colegul nostru, domnul deputat Mircea Toader, a fost propus în Comisia pentru industrii și servicii și a fost respins și în această comisie. Noi, la Comisia economică, l-am preluat de la Comisia de industrii, iar, în cadrul comisiei, acest amendament a fost de asemenea respins față de cele pe care le-a menționat domnul ministru, pot să spun că, prin aceste metode, prin acordarea unor termene de plată ulterioare, cred eu că se întărește mai mult acordarea unor facilități firmelor căpușă decât ca acestea să fie eliminate.

În principal, vreau să susțin că ceea ce este cuprins la art.6.1 și 2 privind modalitățile de plată este suficient și că precizările introduse suplimentar la art.3 alin.4 și 5 nu mai sunt necesare. Deci, comisia își menține poziția de respingere a acestui amendament.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați ascultat și argumentele domnului deputat Toader și ale inițiatorului și comisiei. Supun, cu aceste precizări, amendamentul domnului Toader, votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Deci, amendamentul se referă la introducerea a trei noi alineate, la art.6.

Cine este pentru? 5 voturi pentru.

Împotrivă?

Marea majoritate a celor prezenți sunt împotriva acestui amendament.

Abțineri? Nu sunt.

La art.7 vă rog să urmăriți amendamentul 18. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 18? Nu aveți obiecțiuni. Adoptat în unanimitate. În consecință, art.7 se modifică în mod corespunzător.

La art.8, alin.1 urmăriți amendamentul 19. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat amendamentul, se modifică 8.1 în mod corespunzător.

La art.8, alin.2 urmăriți amendamentul 20 care vizează prima parte a alin.2, fără litere. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat amendamentul, se modifică preambulul alin.2 de la art.8 în mod corespunzător.

Pentru lit.a), b), c), d) ale art.8, alin.2, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră. Votate în unanimitate.

Art.9, alin.1 nu sunt obiecțiuni din partea comisiei. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.9, alin.2, 3 și 4, care este și ultimul, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate în formularea inițiatorului.

Dacă la art.10 alin.1 aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.10 alin.1 lit.a), urmăriți amendamentul nr.30.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul nr.30.

Se modifică lit.a) în mod corespunzător.

Pentru lit.b) și lit.c), comisia nu a avut obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votate, amândouă, în formularea inițiatorului.

La art.10 alin.2 urmăriți amendamentul.

Comisia nu propune, la pct.33 din raport, nici o modificare.

Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu.

Votat art.10 alin.2 în formularea inițiatorului.

La art.11.

Inițiatorul, aveți obiecțiuni la amendamentul nr.34.

Domnul Gheorghe Țiplica:

O completare.

La art.11, în calitate de inițiator, vă propunem ca, după ultimele cuvinte: "… cu modificările ulterioare", să mai fie incluse și următoarele cuvinte: "… cu excepția art.28 și art.29".

Este vorba de art.28 și art.29 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 care stabilește regimul contravențiilor și aceste două articole se referă la faptul că, dacă achită jumătate din minimul amenzii, este … Adică, noi suntem împotriva aplicării a jumătate din minimul amenzii și, în cadrul comisiei, nu s-a luat nici o măsură, nu s-a făcut nici o obiecție la treaba aceasta și consider că este o mică scăpare de dactilografie.

De aceea, propun ca să fie în redactarea inițiatorului.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia economică?

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Față de amendamentul care există, la care s-a introdus "… cu modificările ulterioare", suntem de acord cu introducerea "… cu excepția art.28 și a art.29", așa cum a prezentat domnul ministru, de fapt, așa cum era și în partea inițială, având în vedere că, atunci când s-a supus în comisie amendamentul respectiv, s-a dat o interpretare greșită art.28, adică înțelesului pe care-l prevedea această excepție a art.28 și a art.29.

Deci, eu sunt de acord să rămână amendamentul așa, cu completarea "… cu excepția art.28 și a art.29".

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să intervină?

Supun votului dumneavoastră amendamentul nr.34, completat astăzi cu propunerea domnului ministru Tiplică și a domnului vicepreședinte al Comisiei economice.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

S-a adoptat amendamentul nr.34 reformulat, cu votul dumneavoastră.

La art.12, urmăriți, vă rog, amendamentul nr.35.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat amendamentul nr.35; se modifică în mod corespunzător art.12.

Art.13 și art.14, care este și ultimul.

Comisia nu a avut obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votate amândouă în formularea inițiatorului.

Vă rog, stimați colegi, să constatați că am parcurs proiectul de lege.

El are un caracter ordinar, fiind aplicabile prevederile art.74 alin.2 din Constituție.

Îl supun votului dumneavoastră, cu această precizare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 28 ianuarie 2022, 9:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro