Plen
Ședința Camerei Deputaților din 25 iunie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.113/05-07-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 25-06-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 25 iunie 2002

4. Dezbateri asupra Propunerii legislative privind Legea partidelor politice (restituit comisiei)
 
consultă fișa PL nr. 54/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

În continuare, o altă lege de substanță: Propunerea legislativă privind Legea partidelor politice.

Cine o susține? Poftiți, domnule depuat, vă rog să o susțineți din partea ințiatorilor.

Îmi cer scuze. Poftiți, domnule senator, din partea Grupului parlamentar PNL.

Domnul Mircea Teodor Iustian:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Grupul parlamentar PNL de la Camera Deputaților și Senat a depus în luna februarie o inițiativă legislativă privind Legea partidelor politice. Necesitatea unei noi Legi a partidelor politice a survenit în urma constatării faptului că opinia publică, electoratul român, are o încredere scăzută, poate, printre cele mai scăzute grade de încredere, în partidele politice și în clasa politică pe care o generează partidele politice.

Importanța acestei legi o considerăm deosebită, având în vedere că partidele politice sunt cele care generează puterea în stat, astfel încât ele trebuie să devină adevărate instituții, capabile să genereze această putere în stat.

Noua lege pe care încercăm să o promovăm cuprinde modificări importante, de substanță, față de Legea nr. 27/1996. Aceste modificări se referă, în primul rând, la numărul membrilor cu care poate funcționa un partid politic, o creștere importantă a numărului membrilor unui partid politic, pentru a se înregistra, reînregistra și funcționa.

Noi am simțit nevoia creșterii numărului membrilor partidelor politice din mai multe motive, unul dintre ele fiind de a asigura partidelor politice o bază de selecție mult mai mare pentru clasa politică pe care o generează, astfel încât această clasă să fie cu adevărat reprezentativă. De asemenea, pentru a asigura un cadru democratic de funcționare în interiorul partidelor politice din România.

Totodată, ne-am gândit ca numărul membrilor unui partid politic să fie într-o relație cu populația României, în sensul, cu numărul de alegători din România, cât și cu numărul localităților din țară. De aceea, noi am propus cifra de 30 de mii, având în vedere că în România există aproape trei mii de localități.

În afară de această creștere semnificativă a numărului membrilor unui partid politic pentru a funcționa, legea are două capitole noi față de fosta lege: un capitol privind membrii partidelor politice și un capitol privind registrul partidelor politice. În acest capitol, o prevedere importantă este aceea că informațiile privind funcționarea, înființarea și desființarea partidelor politice, toate informațiile acestea sunt în registrul partidelor politice și constituie informații de interes public.

De asemenea, acest proiect legislativ încearcă să stabilească prevederi și proceduri similare privind înființarea și funcționarea atât a partidelor politice cât și a alianțelor politice.

Un capitol important, de asemenea, nou, sau un subcapitol, mai bine spus, se referă la reglementarea fuziunii partidelor politice, element care, deja, a intrat în practica politică din România, dar care nu este reglementat de actuala Lege nr. 27/1996.

În cadrul dezbaterilor din Comisia juridică s-au depus numeroase amendamente, cred că dezbaterile au fost fructuoase, au perfecționat inițiativa legislativă, cu multe dintre aceste amendamente inițiatorii sunt de acord. Și, în această sens, Comisia juridică a elaborat un raport favorabil pentru acest proiect de lege.

Vă supun atenției dumneavoastră acest proiect de lege, cu rugămintea de a-l vota favorabil. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Raportul Comisiei juridice va fi prezentat de domnul vicepreședinte Boc.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind Lega partidelor politice, trimisă cu adresa nr. 54/11 februarie 2002, înregistrată sub nr. 31/141/11 februarie 2002.

La analiza în comisie a acestei inițiative legislative a fost avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul Comisiei pentru administrație publică, amenjarea teritoriului și echilibru ecologic, avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, comisie care a hotărât în ședința din 16 aprilie 2002 să nu acorde aviz favorabil acestei inițiative legislative.

Guvernul României a trimis punctul de vedere prin care solicită modificarea unor articole din propunerea legislativă supusă dezbaterii, amendamente care au fost susținute de către domnul ministru Acsinte Gaspar.

La comisie au fost depuse și înregistrate amendamente formulate de domnii deputați Szekely Ervin Zoltan - Grupul parlamentar UDMR, Emil Boc - Grupul parlamentar PD, Ștefan Cazimir - Grupul parlamentar al PSD și de Grupul parlamentar al minorităților naționale.

În cuprinsul propunerii legislative, se pune un accent deosebit pe caracterul de reprezentativitate al unui partid în raport cu suportul de opinie al cetățenilor, nerealizarea unui scor electoral minim conducând la dizolvarea partidului în cauză. De asemenea, prin această inițiativă legislativă se detaliază reglementările privind procedeele de fuziune prin absorbție și comasare a două sau mai multe partide, cât și procedura privind constituirea alianțelor politice.

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte, potrivit prevederlor art. 72 alin. 3 lit. b) din Constituția României, din categoria legilor organice.

Comisia juridică a dezbătut propunerea legislativă și amendamentele în ședințele din 28 mai, 4 iunie și 11 iunie. La discutarea articolelor asupra cărora s-au formulat amendamente, au luat cuvântul și și-au exprimat punctele de vedere autorii amendamentelor, ceilalți membri ai comisiei, precum și domnul deputat Acsinte Gaspar, atât în calitate de membru al comisiei, cât și de reprezentant al Guvernului.

În urma dezbaterilor, s-a hotărât ca Propunerea legislativă privind Legea partidelor politice să fie supusă spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, cu amendamentele admise și însușite de membrii comisiei, astfel cum rezultă din Anexa nr. 1 și cu amendamentele respinse, astfel cum rezultă din Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport.

La lucrările ședinței au fost prezenți 18 deputați din totalul de 23 de membri ai comisiei și, în consecință, vă supunem dumneavoastră acest raport, solicitându-vă votul dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale? Domnul deputat Bolcaș, din partea Grupului parlamentar PRM.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Legea partidelor politice, așa cum este formulată acum, nu era nici neapărat necesară și nci oportună. Nu era neapărat necesară, pentru că actualele cadre ale reglementării legale permit funcționarea normală și, spun eu, corectă și democratică și strict legislativă a partidelor politice.

Modificările ce se aduc prin această lege nu sunt de substanță, se referă la modificări cantitative și modificări formale, care oricând, prin simple amendamente la lege, prin simple modificări ale legii existente, o făceau viabilă în continuare. Se contravine astfel unui principiu al stabilității actelor normative și noi ne-am ridicat întotdeauna împotriva avalanșei de acte normative care se fabrică ca o industrie și ca o necesitate. Nu vrem ca Parlamentul să lucreze "pe stoc".

O a doua problemă, care este tot de principiu, se referă la împrejurarea că, din păcate, la această oră, Consiliul Legislativ a ajuns, pentru Parlamentul României, precum Bunicuța: el vorbește, el aude. Comisiile parlamentare, plenul Parlamentului ignoră, nici măcar cu eleganță, orice fel de recomandare a Consiliului Legislativ.

Și, de data aceasta, recomandarea Consiliului Legislativ în ceea ce privește această lege este de principiu și nu poate să fie ignorată. Se contravine unor procedee de sistematizare și de tehnică legislativă, se contravine principiului unicității reglementării, prin reglementarea separată a funcționării și a vieții partidelor politice, de problemele care țin tot de viața lor, una dintre ele, esențiala, fiind cea a finanțării, disocierea, făcută tot în scopul de a trece mai ușor și mai repede această lege.

Pentru că iată ce a făcut PNL, legea mai are lacune în corelarea sa cu principiile care guvernează viața persoanelor juridice, astfel cum sunt reglementate, și principial, și general, și în detaliu în legislația României, corelare care nu se face nici expres și nici explicit. De aceea, repet, legea nu este utilă, nu este nici necesară, în acest moment.

Cu toate acestea, vom participa la dezbateri și, în funcție de modul în care, constructiv, vom putea să găsim ceva care să fie într-adevăr util și folositor, vom aprecia prin votul nostru final. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Boc, din partea Grupului parlamentar PD. Sau în numele Comisiei juridice?

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

În calitate de membru al Comisiei juridice din partea Partidului Democrat, vreau să spun doar câteva cuvinte.

Partidul Democrat a susținut și va susține acest proiect de lege, inițiat de către Grupul parlamentar PNL și amendat de către Guvern, întrucât apreciază că reglementarea care exista înainte și care există în momentul de față este deficitară în materia partidelor politice, că această lege aduce un plus de rigoare juridică, în special, în ceea ce privește, de exemplu, procedeele de fuziune prin absorbție și comasare a două sau mai multe partide, cât și procedura privind constituirea alianțelor politice, precum și în materia dizolvării partidelor politice.

Partidul Democrat are câteva amendamente și obiecții la această lege, vom spera ca pe parcursul dezbaterilor acest lucru să se îndrepte. Și anume, obiecțiile noastre vizează, în special, menținerea în continuare în textul inițiatorului a acelei prevederi potrivit căreia ar urma să piardă funcția publică acea persoană care pierde sprijinul politic al partidului sau în urma demisiei sau excluderii din partid.

Aceasta este formula ințiatorului, noi am amendat-o și am solicitat ca acea persoană care, prin demisie sau printr-o înscriere într-un alt partid, să piardă funcția publică dobândită prin numire sau prin alegere, datorită apartenenței la acel partid. Considerăm că viața politică din România are nevoie de mai multă moralitate și, în consecință, vom susține acest lucru.

După cum noi mai avem o obiecție de fond, în sensul, că, dacă, inițial, inițiatorul a propus ca numărul minim de membri pentru un partid politic să fie de 30 de mii, extinderea la 50 de mii de membri de către Guvern, prin amendamentele formulate, considerăm că nu reprezintă o soluție viabilă, specifică sistemelor democratice. În sensul că nu ne putem aștepta sau nu este de dorit ca toată societatea să fie înregimentată politic, partidele politice se definesc și prin componente calitative, nu prin componente cantitative, așa cum se încearcă prin această lege.

Sub rezerva acestor amendamente și observații, Partidul Democrat va susține în continuare această propunere legislativă. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Cine mai dorește? Domnul Acsinte Gaspar, în dubla sa calitate, de ministru și de deputat, având aici o contribuție la realizarea reglementării. Poftiți.

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Așa cum sublinia și Președintele Camerei, care este și președintele de ședință în ziua de astăzi, legea care este supusă spre dezbatere plenului Camerei Deputaților, mai precis, propunerea legislativă aparținând Grupului parlamentar PNL, este o lege importantă, legea în vigoare, Legea nr. 27, care a fost adoptată în 1996, sigur că este o lege bună, dar, ca orice lege, este perfectibilă. Ca atare, propunerile de modificare care au fost propuse, atât în ce privește definirea partidelor politice, cât și în ce privește componența, modul de organizare ale acestora, impuneau ca, într-adevăr, să se aducă modificările corespunzătoare în structura legii.

Nu aș împărtăși punctul de vedere care a fost exprimat aici de către reprezentantul Grupului parlamentar PRM, că modificările care se aduc acum puteau fi operate pe structura actualei legi. Indiferent că ne găsim în fața unor modificări de fond sau în fața unor modificări de redactare, ele sunt numeroase și, ca atare, ele au impus ca, într-adevăr, să se elaboreze un nou proiect.

Sigur că poate fi discutabilă, apoi, și observația pe care am făcut-o noi, ca să fi fost conexate cele două propuneri pe care le-a lansat Grupul parlamentar PNL, în sensul că atât organizarea partidelor cât și finanțarea lor să facă obiectul unei singure reglementări. În final, s-a mers pe varianta aceasta, de disociere a acestor două materii, însă cred că această soluție nu impietează pe fond, ci este o chestiune, pur și simplu, asupra modalității de a se lucra, de a avea un singur act normativ.

Așa cum s-a subliniat și de către reprezentantul comisiei sesizate în fond, cât și de inițiator, au fost transmise o serie de amendamente ale Guvernului, amendamente care au fost însușite atât de către ințiator cât și de către comisie și urmează ca în cursul dezbaterilor, mergând pe amendamentele care au fost propuse, unele admise, iar altele respinse, să se facă discuțiile de rigoare.

Considerăm că raportul comisiei corespunde opțiunilor care au fost exprimate în cadrul comisiei. De asemenea, s-au avut în vedere și unele observații ale Consiliului Legislativ. Să ne gândim că proiectul de lege, în momentul de față, trece printr-o Cameră și o serie de îmbunătățiri, care se consideră că trebuie să-i fie aduse, pot fi formulate în cadrul examinării sale la Senat. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Szekely, din partea Grupului parlamentar UDMR.

Domnul Ervin Zoltan Szekely:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Legea partidelor politice este un act normativ deosebit de important și Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România consideră că trebuie să acordăm atenția cuvenită oricărui demers legislativ care vizează modificarea cadrului legislativ pentru partidele politice sau pentru crearea unui nou cadru legislativ. În principiu, nu suntem împotriva acestei inițiative legislative, care are anumite valori indiscutabile.

Pe de altă parte, însă, suntem puțin contrariați de anumite prevederi ale acestui act normativ. Cu atât mai mult cu cât el provine de la un partid liberal, care, prin doctrină, ar trebui să fie mult mai flexibil și mult mai liberal în ceea ce privește modul de organizare a partidelor politice.

Ne gândim, în primul rând, la acele prevederi care măresc în mod exagerat, spunem noi, numărul minim necesar pentru înregistrarea unui partid politic.

Noi credem că, într-o societate democratică și într-un sistem politic modern și democratic, clasa politică, elita politică trebuie să ofere o alternativă, și cetățenii trebuie să opteze între aceste alternative, fără ca neapărat să fie membri ai unui partid sau altul.

Nu cred că avem nevoie de detașamente de muncitori, țărani și intelectuali de la orașe și sate care toți sunt membri de partid și toți militează pentru ideile în care cred. Ei trebuie doar să opteze, din patru în patru ani, între aceste oferte politice, pentru care nu este necesar ca neapărat să fie și membri de partid. Altfel, cred că deturnăm sensul prevederilor din acest proiect de lege.

Cred că modalitatea, procedura de înregistrare a partidelor politice este deosebit de greoaie și nu găsește corespondent în țările cu o tradiție democratică consolidată. Cu toate acestea, noi considerăm că este necesar să schimbăm cadrul actual în ceea ce privește organizarea și funcționarea partidelor politice.

Susținem majoritatea prevederilor acestui act normativ, dar, atunci când discutăm pe articole, vom susține acele amendamente pe care le-am depus și în Comisia juridică, de disciplină și imunități, care parțial au fost admise, parțial au fost respinse, și prin adoptarea acestora credem că legea ar deveni mult mai flexibilă și mult mai consistentă.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea textelor propunerii legislative.

Domnul ministru Gaspar are o intervenție.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă propun să considerăm că au avut loc dezbaterile generale asupra propunerii legislative, dar constat, și acest lucru l-am sesizat și inițiatorului, că raportul conține o serie de inadvertențe față de ceea ce s-a discutat și s-a adoptat în comisie, adică față de amendamentele care au fost scrise, pentru că nu putem spune că au fost amendamente propuse verbal în cadrul comisiei.

În raportul care ni se prezintă acum apar o serie de inadvertențe și, ca atare, v-aș ruga ca raportul să fie restituit, să fie refăcut exact așa cum s-a hotărât în comisie. Vă voi da doar două exemple: titlurile unor capitole într-un fel au fost hotărâte, dar altfel văd că apar; de asemenea, unele texte.

Ca atare, aș propune ca raportul să fie examinat de către aparatul tehnic de la comisie și refăcut exact în sensul celor care s-au stabilit în comisie.

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul.

Poftiți, domnule senator.

Domnul Mircea Teodor Iustian:

Într-adevăr, în redactarea textelor există câteva inadvertențe, câteva greșeli care nu corespund cu hotărârea comisiei. Practic, s-a copiat în două locuri titlul inițiatorului, cu toate că în comisie au fost acceptate amendamente care au modificat titlul cap.V.

În cazul acesta, consider justificată solicitarea domnului ministru de a se revedea textul, pentru a se supune dezbaterii dumneavoastră exact ceea ce s-a adoptat în comisie.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Boc.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

La sesizarea inițiatorului, am observat câteva erori materiale, am spune noi, de redactare, în sensul că apare la titulatura a două capitole exact aceeași formulă - "membrii partidelor politice".

Chiar dacă am putea, poate, să le reglementăm în plen, să rezolvăm aici aceste erori materiale, dacă inițiatorul dorește, noi nu ne opunem pentru a fi reevaluate și discutate sub rigoare juridică la comisie, tocmai pentru a avea un raport foarte bun.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Pentru că este păcat de munca depusă până acum, eu v-aș propune să fim de acord cu restituirea la comisie, dar să stabilim un termen pentru comisie de a reface raportul până joi.

Sunteți de acord să restituim comisiei raportul pentru a-l reface, și să îl repunem pe ordinea de zi joi?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Deci rog staful tehnic să refacă și să prezinte apoi comisiei raportul, potrivit celor adoptate cu adevărat în comisie.

Rog liderii grupurilor parlamentare să invite colegii în sală, pentru a încerca să votăm legile înscrise pe ordinea de zi de astăzi.

Îmi pare rău că trebuie să constat că nu avem cvorumul necesar pentru vot. V-aș ruga să vă mobilizați pentru mâine, pentru că avem și mâine zi de vot final la ora 12,00. Încercați să convingeți colegii dumneavoastră care nu ne-au onorat astăzi cu prezența că sunt totuși parlamentari.

Amânăm votul de astăzi pentru mâine la ora 12,00, și astăzi trecem în continuare la parcurgerea legilor care sunt înscrise pe ordinea de zi.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 4 decembrie 2021, 18:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro