Avram Crăciun
Avram Crăciun
Sittings of the Senate of May 27, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.90/07-06-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 27-05-2002 Printable version

Sittings of the Senate of May 27, 2002

4. Declarații politice rostite de către domnii senatori:
  4.3 Avram Crăciun

Domnul Alexandru Athanasiu:

Mulțumim, domnule președinte. Amânăm alegerile anticipate și darea demisiei și are cuvântul domnul senator Avram Crăciun, din partea Grupului parlamentar P.S.D.

(social-democrat și umanist).

Aveți cuvântul, domnule senator!

Domnul Avram Crăciun:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Suntem în "Anul internațional al muntelui - 2002", inițiat de O.N.U., ocazie cu care, pe întreg mapamondul au avut și vor mai avea loc evenimente importante, consacrate problematicii complexe legate de acest monstru sacru care se numește munte.

La invitația Asociației Internaționale "Euromontana" și cu aprobarea Biroului permanent al Senatului, am participat la cea de-a III-a Convenție a muntelui european, care s-a ținut la Inverness, Scoția, între 16 și 18 mai a.c.

A fost o mobilizare și o participare extraordinară de organizații și instituții importante din lume - UNESCO,

FAO, Forumul European Montan, Comisia Europeană, reprezentată de dl Michel Barnier, comisar pentru cooperare și dezvoltare regională, deputați din Parlamentul European, miniștri din unele țări din Uniunea Europeană, precum și din alte țări candidate la intrarea în Uniunea Europeană.

La Inverness a fost o demonstrație cât se poate de clară a interesului major pentru dezvoltarea zonelor de munte din Europa, de trecere în revistă a situațiilor economico-sociale, de mediu, de dotare și echipare teritorială, bazate pe studii și proiecte, precum și conturarea unei viziuni responsabile asupra viitorului munților...

(Gălăgie în sală, discuții.)

Domnul Alexandru Athanasiu:

Vă rog, păstrați liniștea în sală!

Domnul Avram Crăciun:

...al localităților montane, în contextul lărgirii Uniunii Europene și al fenomenului globalizării și mondializării.

A fost, de asemenea, o demonstrație de competență bazată pe o lungă experiență în domeniul respectiv și de o responsabilitate evidentă pentru viitorul tinerelor generații, pentru rezerva de spațiu ecologic, pentru atuurile muntelui vizavi de marile probleme și fenomene de poluare din zonele superindustrializate.

Pe de altă parte, muntele, populațiile montane își cer dreptul la recunoașterea specificului modului de viață, a domeniului de activitate, a agriculturii, în special, și a serviciilor, la compensarea unor venituri paritare cu cele din regiunile mai fertile, la combaterea sărăciei și a exodului populației montane.

De asemenea, s-a accentuat la toate secțiunile asupra nevoii de solidaritate intermontană, de un rol activ al comunităților montane, de nevoia de implicare a autorităților și guvernelor, pentru asigurarea unei stări de echilibru social, prin politici montane adecvate, la nivel național și regional.

Evoluția și dezvoltarea durabilă a zonelor de munte în viitor presupun și reclamă, în primul rând, o construcție infrastructurală adecvată, o identitate culturală atrăgătoare, o pluriactivitate și o multifuncționalitate pe întreg parcursul anului. Toate acestea, însă, vor trebui statuate mai clar și precis prin legi moderne și nediscriminatorii, prin reprezentări adecvate la toate nivelurile, prin alocări de resurse corespunzătoare și de o recunoaștere a valorii superioare a produselor ecologice.

Cât privește participarea delegației române la această convenție, se poate spune că a fost activă și complexă, reușindu-se cuprinderea tuturor secțiunilor organizate, adunând aprecieri pozitive din partea unor oficiali de primă mărime, cum am amintit pe Michel Barnier, pe Douglas McGuire, directorul FAO, reprezentantul Americii, președintele "Euromontana", domnul Frank Gaskell și alții, aprecieri pline de speranțe în ceea ce privește prezența românească viitoare la asemenea reuniuni.

Am pomenit, de asemenea, de aceste reprezentări nu pentru a le remarca, a le scoate în evidență, ci pentru faptul că prezența noastră este destul de rară și, de multe ori, nesemnificativă, nespecifică problematicilor aduse în discuție.

Consider că pentru România este deosebit de important de a-și definitiva formele de organizare structurală, adică de a reînființa Agenția Zonei Montane, înființată și desființată de trei ori până acum de către același minister Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor -, precum și structurile tehnice și științifice teritoriale adecvate din zonele de munte. Este vorba de Institutul de Montanologie de la Sibiu, de alte stațiuni de cercetări montanologice.

De asemenea, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor trebuie să urgenteze depunerea la Parlament a proiectului Legii muntelui, să pregătească o strategie adecvată în acest important domeniu și să abordeze cu mai mult curaj și operativitate problematica complexă a zonelor de deal și munte.

Să nu uităm nici o clipă de marile dezastre produse de despăduriri, de eroziuni, de poluările cianurice din Munții Apuseni, de exploatările fără responsabilitate din Căliman. Să nu uităm nici o clipă de marile discrepanțe de dezvoltare dintre cei ce trăiesc la munte și cei ce trăiesc la câmpie, dintre resursele care revin celor de la munte și celor de la câmpie. A se vedea chiar aceste subvenții mici, subvenții din agricultură, care sunt, și ele, discriminatorii.

În finalul aceste prezentări, sitmați colegi, reamintesc că anul 2002 este declarat Anul internațional al muntelui, iar în primăvara acestui an, la World Trade Center București a avut loc o conferință a "Euromontana", la care a participat și președintele României, domnul Ion Iliescu, precum și mulți dintre colegii noștri senatori.

Aici, în Senat, s-a constituit deja grupul de sprijin pentru problemele muntelui – "Amicii muntelui" - pentru cei ce locuiesc în aceste zone.

Prin ceea ce facem ne alăturăm și noi structurilor existente în țările Uniunii Europene și vom putea și noi accesa mai ușor fondurile specifice - PHARE, ISPA,

SAPARD -, precum și unele cu specific montan, pentru dezvoltarea infrastructurală și multiculturală a zonelor montanologice.

Să nu uităm nici o clipă de avantajele muntelui, de acuratețea produselor montane, de spațiul infinit, de caracterul deosebit și sufletul cald al celor care locuiesc aici, dar să nu uităm nici de răzbunarea muntelui atunci când rămânem pasivi față de cerințele lui.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 29 january 2022, 3:52
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro