Plen
Ședința Camerei Deputaților din 1 octombrie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.138/11-10-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
06-12-2021 (comună)
06-12-2021
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 01-10-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 1 octombrie 2002

3. Dezbaterea raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra cererii ministrului justiției privind declanșarea procedurii de ridicare a imunității parlamentare și încuviințarea posibilității trimiterii în judecată a domnului deputat Viorel Gheorghiu (aprobarea cererii).  

Domnul Viorel Hrebenciuc:

................................................

Trecem la următorul punct al ordinii de zi care este discutarea cererii de ridicare a imunității domnului deputat Viorel Gheorghiu. Are cuvântul doamna Rodica Stănoiu, ministrul Justiției. Doamna ministru vă rog.

Doamna Rodica Mihaela Stănoiu:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

În conformitate cu prevederile art.69 alin.1 din Constituția României, văzând și prevederile art.182 alin.2 și 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, am adresat cererea de ridicare a imunității parlamentare și încuviințarea trimiterii în judecată a domnului deputat Gheorghiu Viorel. Întrucât de la discutarea în Comisia juridică a acestei cereri au intervenit unele elemente noi în care domnul deputat Gheorghiu și-a manifestat, cu anumite prilejuri, nemulțumirea față de modul în care Parchetul a instrumentat dosarul în general și ultimele cereri ale domnului Gheorghiu cu privire la unele mijloace de probă, am solicitat Parchetului un supliment de explicații la toate aceste semne de întrebare care s-au ridicat pe parcurs. Vă spun toate acestea pentru că, în foarte scurte cuvinte, voi prezenta numai o sinteză a acestor materiale, dar cu elementele care sunt de natură să elucideze și aceste ultime aspecte ridicate de domnul Gheorghiu.

Deci, la 3.07.1997, Societatea S.G.Ostwest cu sediul în Frankfurt pe Main, Germania, al cărui asociat și director este domnul deputat Gheorghiu Viorel a preluat prin contract de leasing autoturismul BMW-540 clasa I cu numărul de înmatriculare PCD-5555. Contractul era încheiat pe termen de 48 de luni, urmând să expire la 2.07.2001. Ratele de leasing au fost achitate din contul personal, iar autoturismul a fost folosit în exclusivitate de acesta. Autoturismul a fost asigurat cool CASCO la Societatea Alliance din Germania. Se impune precizarea că în cadrul contractelor tip leasing, vânzătorul, în speță Grupul BMW din Germania, rămâne proprietarul autovehiculului, iar cumpărătorul are numai posesia și folosința acestuia la expirarea unui atare contract având două opțiuni: să continue contractul de leasing, situație în care trebuie să plătească noi rate până la acoperirea integrală a valorii, să restituie autoturismul în starea în care se afla, caz în care, dacă s-a depășit numărul de kilometri stabiliți prin contract, să achite sumă suplimentară pentru fiecare kilometru parcurs în plus.

În speță, la 17.V.2001, Grupul BMW s-a adresat firmei condusă de Gheorghiu Viorel cu o ofertă de prelungire a contractului de leasing care, așa cum am arătat, urma să expire la 2.VII.2001. Acestei oferte nu i s-a dat curs decât în luna noiembrie 2001, după desfășurarea evenimentelor ce fac obiectul acestei cauze. Am ținut să fac această precizare tocmai datorită unor obiecții care s-au adus pe parcurs.

În luna iunie 2001, deci, înainte de expirarea contractului de leasing, deputatul Gheorghiu a întrevăzut o posibilitate și a înstrăinat autoturismul, așa cum arată Parchetul, prin mijloace frauduloase, mai exact prin simularea furtului acestuia. În această situație nu ar mai fi trebuit să achite costul kilometrilor parcurși suplimentar în raport cu cei stabiliți prin contractul de leasing, deci 13.000 de mărci, și în plus ar fi beneficiat de suma rezultată din vânzarea autoturismului. S-a folosit pentru punerea în aplicare a acestui plan de omul său de încredere, Pășălău Nicolae. Nu mai insist asupra situației de fapt, vă este cunoscută, cum s-au petrecut lucrurile, ele sunt expuse pe larg în cererea de ridicare a imunității.

Societatea Allianz a refuzat să plătească asigurarea după sesizarea furturilor. Trebuie precizat aici, tot în baza comisiei rogatorii primite din Germania, că, după întocmirea formalităților uzuale în cazul sesizării furtului, deputatul Gheorghiu Viorel a transmis telefonic datele necesare numitului Robert Erdman din Germania care, așa cum reiese din comisia rogatorie, este cumnatul său și în același timp procuristul firmei S.G.Ostwest, acesta sesizând despre furt autoritățile germane.

Pe baza amplului probatoriu, administrat în cauză, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție a concluzionat că sunt toate temeiurile necesare și cerute de lege solicitând ministrului Justiției declanșarea procedurii prevăzute de lege pentru ridicarea imunității parlamentare a acestuia.

Consider că pentru o echitabilă și bună înfăptuire a justiției este absolut necesar ca, în conformitate cu prevederile constituționale, Camera Deputaților să permită autorizarea trimiterii în judecată a deputatului Viorel Gheorghiu pentru infracțiunile în legătură cu care a fost depusă această solicitare, urmând ca instanța competentă și numai instanța competentă să se pronunțe asupra vinovăției acestuia, în condițiile legii și pe baza probelor administrate. Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Doamna ministru, vă mulțumim foarte mult. Are cuvântul domnul profesor Neagu, președintele Comisiei juridice.

Domnul Ion Neagu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Având în competență solicitarea cererii ministrului Justiției, în conformitate cu dispozițiile art.182 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică a luat în dezbatere această cerere în data de 22 mai a.c. Ministrul Justiției, așa cum ați observat din expunerea domniei sale, doamna senator Rodica Stănoiu, a solicitat ridicarea imunității parlamentare în vederea încuviințării pentru trimiterea în judecată. Subliniem acest lucru, pentru că acest aspect a fost dezbătut în Comisia juridică.

În comisie, în data amintită, în 22 mai, au fost prezenți 19 membri din cei 23. A fost invitat domnul deputat Viorel Gheorghiu și s-a admis domniei sale să fie însoțit de un apărător, de domnul Toma Dragomir, decanul Baroului din București. Comisia a luat în dezbatere aspectele menționate cu multe detalii, ați înțeles de la doamna ministru, și a procedat la analiza cererii, respectând întocmai regulamentul, votându-se prin vot secret. Din cei prezenți în acea comisie în data de 22 mai, deci 19 membri ai comsiei, 11 s-au pronunțat pentru ridicarea imunității și 9 au votat împotrivă. Întrucât, potrivit regulamentului, se impunea pentru un aviz favorabil majoritatea membrilor comisiei, deci 12 din 23, comisia a constatat că numai 11 membri s-au pronunțat pentru ridicarea imunității și, în consecință, a notat că trimite Camerei, astăzi, un aviz nefavorabil pentru ridicarea imunității, întrucât nu am avut 12 membri care să voteze pentru, așa cum prevede regulamentul.

În consecință, vă citesc partea finală a raportului, din 23 de deputați, fiind compusă comisia din 23 de deputați, 11 votând pentru și 8 împotrivă, comisia nu poate aviza favorabil cererea ministrului Justiției de ridicare a imunității parlamentare și încuviințarea trimiterii în judecată a domnului deputat Gheorghiu Viorel, datorită neîntrunirii numărului minim necesar de voturi, întrucât, potrivit prevederilor art.182 alin.4 din Regulamentul Camerei Deputaților, hotărârea se adoptă prin votul majorității membrilor comisiei.

În conformitate cu prevederile art.182 alin.8 din Regulamentul Camerei Deputaților, prezentul raport se înaintează Biroului permanent al Camerei Deputaților. Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc. În conformitate cu prevederile Regulamentului, dau cuvântul doamnei Afrăsinei, din partea Grupului parlamentar al PSD. Se pregătește domnul Bolcaș.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimate colege și stimați colegi,

Grupul parlamentar social-democrat și umanist a transmis Biroului permanent al Camerei Deputaților, în ziua de 30.IX.2002, raportul grupului cu privire la cauza în dezbatere, cu următorul conținut: "Prin adresa nr.183 a Biroului permanent, din 27 mai 2002, Biroul permanent al Camerei Deputaților a înaintat Grupului parlamentar PSD cererea prin care ministrul Justiției, în temeiul art.182 alin.3, solicită ridicarea imunității parlamentare și trimiterea în judecată penală a domnului Viorel Gheorghiu. În conformitate cu prevederile art.182 alin.6 din Regulamentul Camerei Deputaților, Grupul parlamentar PSD a luat în dezbatere cererea în două ședințe consecutive, în data de 9.IX.2002 și 16.IX.2002. având în vedere raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, grupul parlamentar a decis cu votul majorității membrilor să recomande plenului Camerei Deputaților dezbaterea și aprobarea cererii ministrului Justiției de ridicare a imunității parlamentare a domnului deputat Viorel Gheorghiu în vederea trimiterii în judecată. Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc. Domnul Bolcaș.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă vorbesc în numele Grupului parlamentar al Partidului România Mare. Vreau să vă spun că toate discuțiile care au fost purtate și la nivelul Comisiei juridice a Camerei Deputaților, precum și toate ecourile care au răzbătut în presă în legătură cu această problemă, pornesc de la o falsă și greșită accepțiune a noțiunii de imunitate. Trebuie să reabilităm această noțiune în primul rând pentru noi, parlamentarii. Trebuie să reabilităm această noțiune de imunitate, în al doilea rând pentru a nu permite speculații apocrife care au dus până și la propuneri aberante de modificare a Constituției cu privire la aceste aspecte, pentru că imunitatea, doamnelor și domnilor colegi, nu protejează omul, ci protejează mandatul. Acesta este rolul și funcția imunității de care trebuie să ținem seamă și de la care pornim. Imunitatea nu îl protejează pe domnul deputat Gheorghiu, colegul nostru, pentru activitățile pe care le întreprinde, imunitatea îi protejează mandatul pe care i l-au dat alegătorii săi și, din acest punct de vedere, toate discuțiile ce s-au purtat în cadrul Comisiei juridice sunt total neavenite, pentru că urmăreau a se stabili vinovăția. De când Parlamentul României este organ de urmărire penală sau de judecată? (Aplauze din stânga sălii.)

Disculpările domnului deputat Gheorghiu, pertinente în fața unui organ de urmărire penală, au căpătat și coloratura directă a lipsei lor de obiect în fața Parlamentului prin prezența unui apărător.

Vă rog să constatați că decizia pe care trebuia să o ia Comisia juridică era o decizie, în primul rând, politică și nu una juridică pe fondul cauzei. Pe fondul cauzei trebuia să apreciem numai dacă sesizarea ministrului Justiției, mă refer la el ca organ, are elemente pe care să se sprijine. Există o problemă care poate să fie dedusă instanțelor de judecată și, așa cum s-a înfățișat în fața domniilor voastre, problema există. Va stabili Comisia juridică sau veți stabili dumneavoastră că domnul deputat Gheorghiu este vinovat? Categoric nu. Ce trebuie să stabilim, și aceasta este marea noastră răspundere acum, prin votul nostru, este dacă această cerere de trimitere în judecată a domnului deputat Gheorghiu nu ascunde în spatele său conotații politice, o represiune politică pe care probabil nici poziția sa de familie și nici poziția sa de partid nu pot să-l scape.

Asta avem de discutat. Este vreo malversațiune politică în această situație? Trebuie să protejăm mandatul domnului Gheorghiu? Categoric nu. Noi trebuie să protejăm ceea ce au hotărât alegătorii, dreptul său de exprimare, dar nu trebuie să protejăm afacerile domnului Gheorghiu care, ca orice muritor, ca orice cetățean din această țară, conform Constituției, nu este mai presus de lege. Asta trebuie să înțelegem cu toții. (Aplauze.)

Noi nu suntem mai presus de lege, (Aplauze.) ci tocmai pentru că ne supunem ei avem această protecție judiciară.

În acest context, grupul nostru parlamentar va vota pentru ridicarea imunității, precizând două lucruri care efectiv ne dor.

Această procedură de ridicare a imunității, de data aceasta, este folosită într-o cauză care se justifică, ea a mai fost folosită, din păcate, și în cauze de conotații total politice.

Domnilor colegi,

Dacă noi nu înțelegem să ne protejăm mandatul nostru, dacă noi nu înțelegem să protejăm demnitatea noastră, independent dacă este vorba de un deputat sau de un senator, atunci nu prestigiul, dar instituția parlamentarismului este în pericol.

A doua precizare cu care vreau să închei, este bine că s-a dedus acest caz în viața parlamentară și este bine și solicit ministrului Justiției, care a dat dovadă de obiectivitate, să continue pe această linie, chiar dacă cei care pot să fie vizați fac parte, așa cum rezulrtă din multe informații până la această oră, chiar din sânul partidului de guvernământ. Curățenia, în fiecare partid, începe la el acasă, curățenia în Parlament începe la noi acasă.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Mulțumesc. Are cuvântul doamna Ivănescu.

Doamna Paula-Maria Ivănescu:

Domnule președinte,

Doamnă ministru,

Doamnelor și domnilor colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Democrat va vota pentru ridicarea imunității, aceasta neînsemnând că noi condamnăm sau apreciem că acest coleg al nostru ar fi vinovat. Trebuie să dăm justiției ce este al justiției și acolo se va hotărî care sunt circumstanțele și care sunt eventualele învinuiri dacă se confirmă.

Pe linia celor pe care le-am declarat de ani de zile, de restrângere a imunității parlamentare numai pentru atitudinile politice, noi, încă o dată, ne exprimăm dorința ca acest lucru să fie stipulat cât mai curând în Constituție și în regulamentele noastre, pentru ca în această aulă să nu mai aibă loc asemenea discuții care țin de împrejurări civile, să zicem, ale unora dintre colegii noștri și noi aici să facem acel lucru pentru care oamenii ne-au trimis în Parlament, să vorbim despre treburile lor, despre necazurile lor, să atacăm, dacă suntem în Opoziție, partidul de guvernământ pentru ceea ce face și pentru ceea ce nu face și nu să vorbim despre găinăriile mai mari sau mai mici, faptele reprobabile săvârșite de unii dintre noi.

În concluzie, încă o dată, Grupul parlamentar al Partidului Democrat va vota pentru ridicarea imunității și dacă cumva acest lucru, pentru că votul esste secret, dacă cumva acest lucru nu se va întâmpla, nu Partidul Democrat va fi răspunzător de acest lucru.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumim, doamna Ivănescu, are cuvântul domnul Crin Antonescu, se pregătește domnul Ervin Székely.

Domnul George Crin Laurențiu Antonescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am considerat și am susținut mereu că imunitatea parlamentară nu poate fi o pavăză împotriva legii. Am considerat și am susținut mereu că imunitatea parlamentară nu poate veni în contradicție cu egalitatea tuturor cetățenilor români, inclusiv a noastră, a parlamentarilor, în fața legii și cu principiul precizat în Constituție că nimeni nu este deasupra legii.

Din aceste motive, de altfel, Partidul Național Liberal a prevăzut în pachetul de propuneri pentru revizuirea Constituției și o mai clară precizare în acest sens a noțiunii, a conceptului de imunitate parlamentară, care, așa cum au arătat și alți colegi, înseamnă, pur și simplu, o imunitate redusă la câmpul politic, la libera exprimare și la liberul exercițiu al mandatului de parlamentar.

Evident, suntem și noi de acord că nu noi, membrii Camerei, suntem cei care prin acest vot sau prin discuțiile din comisia de specialitate stabilim vinovăția sau nevinovăția domnului deputat Gheorghiu, ci doar prin votul pe care și noi, liberalii, îl vom da în favoarea acestei cereri de ridicare a imunității, încercăm să lăsăm în fața Justiției pe domnul deputat Gheorghiu cu speranța, evident, că Justiția își va face datoria.

Acestea fiind spuse, aș dori să mai precizez, în numele grupului parlamentar pe care-l reprezint, încă un lucru. Nu doresc să fac referire la toate conotațiile politice interne ale partidului de guvernământ care s-ar putea ascunde în spatele acestei afaceri. Ceea ce însă pe noi ne-a deranjat încă o dată a fost faptul că primul-ministru, domnul Adrian Năstase, a dat, prin intermediul Grupului parlamentar al PSD, indicații Parlamentului României. Este o operațiune de propagandă, încă una adăugată la acele nenumărate deja și este încă un prilej cu care primul-ministru și șeful partidului de guvernământ arată cum înțelege raportul între Executiv și Legislativ. Ridicarea imunității parlamentare a domnului deputat Gheorghiu este o chestiune strict a Parlamentului, a Camerei din care domnia sa face parte și nicidecum prilejul pentru ca, din nou, primul-ministru să dea în public indicații acestui for care este din punct de vedere politic și din punct de vedere constituțional superior Guvernului. Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da, mulțumesc domnule Antonescu. domnul Székely.

Domnul Ervin Zoltán Székely:

Domnule președinte,

Doamna ministru,

Stimați colegi,

Rațiunea pentru care legiuitorul a instituit această instituție a imunității parlamentare este aceea de a proteja mandatul unui deputat sau senator împotriva unor acte de răzbunare politică sau de limitare a libertății de expresie a unui deputat sau a unui senator.

În consecință, noi a trebuit să analizăm dacă în acest caz este vorba despre o tentativă a Puterii de a limita libertatea de expresie a domnului deputat Gheorghiu sau dacă este vorba despre un demers procedural și cauza nu are nici o legătură cu activitatea politică a domnului deputat.

Având în vedere actele din acest dosar, a rezultat foarte clar că nici nu poate să fie vorba despre o acțiune subiectivă a Puterii împotriva libertății de exprimare a unui deputat. În consecință, Grupul parlamentar al UDMR va vota favorabil cererii de ridicare a imunității parlamentare. Precizăm, totodată, și subliniem acest lucru că în nici un caz noi nu ne pronunțăm asupra vinovăției sau nevinovăției colegului nostru. Noi, pur și simplu, nu dorim să împiedicăm justiția ca să facă datoria și ca să stabilească pe baza actelor din dosar acest lucru.

Noi am adoptat doar o decizie politică și anume că această cerere este pe deplin justificată și, în consecință, repet încă o dată, Grupul parlamentar al UDMR va vota favorabil această cerere.

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc, domnule Székely.

Are cuvântul domnul deputat Viorel Gheorghiu.

Domnul Viorel Gheorghiu:

Domnule președinte,

Doamnă ministru,

Stimați colegi,

Apreciez, de fapt s-a spus și în luările de cuvânt, suntem martorii unui act politic, nu ai unui act de conștiință. Din cauza asta, consider că nu este necesar să fac un expozeu asupra a ceea ce a prezentat doamna ministru sau asupra modului în care s-au desfășurat actele premergătoare prezentării în justiție.

Doamna ministru, care astăzi a prezentat în fața dumneavoastră cererea de ridicare a imunității mele, a primit de la Parchetul General un material din care rezultă că ar exista unele indicii privind săvârșirea de către mine a unor infracțiuni în complicitate cu alte persoane. Apreciez că domnia sa, în mod corect, s-a adresat Camerei Deputaților pentru a cere încuviințarea pentru eventuala trimitere în judecată. Întrucât mă consider nevinovat, subscriu cererii făcută de doamna ministru și vă rog, toți colegii deputați să fie de acord cu ridicarea imunității parlamentare pentru a-mi da posibilitatea să-mi dovedesc, în continuare, nevinovăția.

Vă mulțumesc. (Aplauze)

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Mulțumim, domnule Gheorghiu.

Dacă mai dorește cineva? Dacă nu, o să trecem la vot, votul este, conform regulamentului, vot secret cu bile. Pentru ridicarea imunității bila albă, în urna albă, bila neagră în urna neagră, nu încrucișat cum vrea domnul Gheorghiof.

Vă mulțumesc și trecem la vot. Liberalii votează invers, dar asta este viața...

Domnul Constantin Niță:

Domnul ministru Cazan și doamna ministru Daniela Bartoș, având în vedere că au probleme.

- Abiței Ludovic - Prezent
- Afrăsinei Viorica - Prezentă
- Albu Gheorghe - Prezent
- Ana Gheorghe - Prezent
- Anastasescu Olga Lucheria - Prezentă
- Andea Petru - Prezent
- Andrei Ioan - Prezent
- Andronescu Ecaterina - Absentă
- Antal Istvan - Prezent
- Anton Marin - Prezent
- Antonescu George - Crin Laurențiu - Prezent
- Antonescu Niculae Napoleon - Prezent
- Apostolescu Maria - Prezentă
- Arghezi Mitzura Domnica - Prezentă
- Ariton Gheorghe - Prezent
- Armaș Iosif - Absent
- Arnăutu Eugenu - Absent
- Asztalos Ferenc - Prezent
- Baban Ștefan - Prezent
- Babiuc Victor - Absent
- Baciu Mihai - Prezent
- Bahrin Dorel - Prezent
- Baltă Mihai - Prezent
- Baltă Tudor - Prezent
- Bar Mihai - Prezent
- Bara Radu Liviu - Prezent
- Barbu Gheorghe - Prezent
- Bartoș Daniela - Prezentă
- Bădoiu Cornel - Prezent
- Bălăeț Mitică - Prezent
- Bălășoiu Amalia - Prezentă
- Băncescu Ioan - Prezent
- Bâldea Ioan - Prezent
- Becsek-Garda Dezideriu Coloman - Prezent
- Bentu Dumitru - Prezent
- Bercăroiu Victor - Prezent
- Berceanu Radu Mircea - Prezent
- Bereczki Endre - Prezent
- Birtalan Akos - Absent
- Bivolaru Ioan - Prezent
- Bleotu Vasile - Prezent
- Boabeș Dumitru - Absent
- Boagiu Anca Daniela - Absentă
- Boajă Minică - Prezent
- Boc Emil - Prezent
- Bogea Angela - Prezentă
- Boiangiu Cornel - Prezent
- Bolcaș Augustin Lucian - Absent
- Bondi Gyöngyike - Prezentă
- Borbéy László - Absent
- Bozgă Ion - Prezent
- Bran Vasile - Prezent
- Brînzan Ovidiu - Prezent
- Brudașca Damian - Prezent
- Bucur Constantin - Absent
- Bucur Mircea - Prezent
- Buga Florea - Prezent
- Burnei Ion - Prezent
- Buruiană Aprodu Daniela - Absentă
- Buzatu Dumitru - Prezent
- Buzea Cristian Valeriu - Absent
- Calcan Valentin Gigel - prezent
- Canacheu Costică - prezent
- Cazimir Ștefan - prezent
- Cazan Gheorghe-Romeo-Leonard - prezent
- Cășunean-Vlad Adrian - prezent
- Cerchez Metin - prezent
- Cherescu Pavel - prezent
- Chiliman Andrei Ioan - absent
- Chiriță Dumitru - prezent
- Ciontu Corneliu - absent
- Ciuceanu Radu - prezent
- Ciupercă Vasile Silvian - prezent
- Cîrstoiu Ion - prezent
- Cladovan Teodor - prezent
- Cliveti Minodora - prezentă
- Coifan Viorel-Gheorghe - prezent
- Cojocaru Nicu - prezent
- Crăciun Dorel Petru - prezent
- Creț Nicoară - prezent
- Cristea Marin - prezent
- Crișan Emil - prezent
- Dan Matei-Agathon - absent
- Daraban Aurel - prezent
- Dinu Gheorghe - prezent
- Dobre Traian - absent
- Dobre Victor Paul - prezent
- Dobrescu Smaranda - prezentă
- Dolănescu Ion - absent
- Dorian Dorel - absent
- Dorneanu Valer - absent
- Dragomir Dumitru - prezent
- Dragoș Liviu Iuliu - absent
- Dragu George - prezent
- Drăgănescu Ovidiu-Virgil - absent
- Drețcanu Doina Micșunica - prezent
- Dumitrescu Cristian Sorin - prezent
- Dumitriu Carmen - prezentă
- Duțu Constantin - prezent
- Duțu Gheorghe - prezent
- Enescu Nicolae - prezent
- Erdei Doloczki Istvan - prezent
- Eserghep Gelil - prezent
- Fâcă Mihail - prezent
- Firczak Gheorghe - absent
- Florea Ana - prezent
- Florescu Ion - prezent
- Fotopolos Sotiris - prezent
- Frunzăverde Sorin - absent
- Gaspar Acsinte - prezent
- Georgescu Filip - absent
- Georgescu Florin - prezent
- Gheorghe Valeriu - prezent
- Gheorghiof Titu Nicolae - prezent
- Gheorghiu Adrian - prezent
- Gheorghiu Viorel - prezent
- Gingaraș Georgiu - absent
- Giuglea Ștefan - prezent
- Godja Petre - prezent
- Grădinaru Nicolae - prezent
- Grigoraș Neculai - absent
- Gubandru Aurel - prezent
- Gvozdenovici Slavomir - prezent
- Hașotti Puiu - prezent
- Hogea Vlad Gabriel - prezent
- Holtea Iancu - prezent
- Hrebenciuc Viorel - prezent
- Ianculescu Marian - prezent
- Ifrim Mircea - prezent
- Ignat Miron - prezent
- Iliescu Valentin Adrian - prezent
- Ionel Adrian - prezent
- Ionescu Anton - prezent
- Ionescu Costel Marian - prezent
- Ionescu Dan - absent
- Ionescu Daniel - prezent
- Ionescu Mihaela - absentă
- Ionescu Răzvan - prezent
- Ionescu Smaranda - absentă
- Iordache Florin - prezent
- Iriza Marius - prezent
- Iriza Scarlat - prezent
- Ivănescu Paula Maria - prezentă
- Jipa Florina Ruxandra - prezentă
- Kelemen Attila Bela Ladislau - prezent
- Kelemen Hunor - prezent
- Kerekes Karoly - prezent
- Konya-Hamar Sandor - prezent
- Kovacs Csaba-Tiberiu - absent
- Kovacs Zoltan - prezent
- Lari Iorga Leonida - absentă
- Lazăr Maria - prezentă
- Lăpădat Ștefan - prezent
- Lăpușan Alexandru - absent
- Leonăchescu Nicolae - absent
- Lepădatu Lucia Cornelia - prezentă
- Lepșa Victor Sorin - prezent
- Longher Ghervasen - absent
- Loghin Irina - prezentă
- Luchian Ion - prezent
- Magheru Paul - prezent
- Maior Dorin Lazăr - prezent
- Makkai Grigore - prezent
- Man Mircea - prezent
- Manolescu Oana - absentă
- Marcu Gheorghe - prezent
- Mardari Ludovic - prezent
- Marin Gheorghe - absent
- Marineci Ionel - prezent
- Marton Arpad Francisc - prezent
- Mălaimare Mihai-Adrian - prezent
- Mărăcineanu Adrian - prezent
- Mândrea-Muraru Mihaela - absentă
- Mândroviceanu Vasile - prezent
- Mera Alexandru Liviu - prezent
- Merce Ilie - prezent
- Meșca Sever - prezent
- Miclea Ioan - prezent
- Micula Cătălin - absent
- Mihalachi Vasile - prezent
- Mihăilescu Petru Șerban - absent
- Mincu Iulian - prezent
- Mircea Costache - prezent
- Mirciov Petru - prezent
- Miron Vasile - prezent
- Mitrea Manuela - prezentă
- Mitrea Miron Tudor - absent
- Mitu Dumitru Octavian - prezent
- Mițaru Anton - absent
- Mînzînă Ion - prezent
- Mocioalcă Ion - prezent
- Mocioi Ion - prezent
- Mogoș Ion - absent
- Mohora Tudor - prezent
- Moisescu George Dumitru - absent
- Moisoiu Adrian - prezent
- Moiș Văsălie - prezent
- Moldovan Carmen Ileana - prezentă
- Moldovan Petre - absent
- Moldoveanu Eugenia - prezentă
- Moraru Constantin Florentin - prezent
- Motoc Marian - prezent
- Muscă Monica Octavia - prezent
- Mușetescu Tiberiu-Ovidiu - absent
- Naidin Petre - prezent
- Nan Nicolae - prezent
- Nassar Rodica - prezentă
- Naum Liana Elena - prezentă
- Nădejde Vlad-George - prezent
- Năstase Adrian - absent
- Năstase Ioan Mihai - prezent
- Neacșu Ilie - prezent
- Neagu Ion - prezent
- Neagu Victor - prezent
- Neamțu Horia Ion - prezent
- Neamțu Tiberiu Paul - prezent
- Nechifor Cristian - prezent
- Negoiță Liviu Gheorghe - absent
- Nica Dan - absent
- Nicolae Ion - prezent
- Nicolaescu Gheorghe-Eugen - prezent
- Nicolescu Mihai - absent
- Nicolicea Eugen - prezent
- Niculescu Constantin - prezent
- Niculescu-Duvăz - Bogdan Nicolae - absent
- Nistor Vasile - prezent
- Niță Constantin - prezent
- Oltean Ioan - prezent
- Olteanu Ionel - absent
- Oltei Ion - prezent
- Onisei Ioan - absent
- Palade Doru Dumitru - prezent
- Pambuccian Varujan - absent
- Pașcu Ioan Mircea - absent
- Pataki Iulia - absentă
- Patriciu Dinu - absent
- Păduroiu Valentin - prezent
- Păun Nicolae - prezent
- Păscuț Ștefan - prezent
- Pecsi Francisc - prezent
- Pereș Alexandru - prezent
- Petrescu Ovidiu Cameliu - prezent
- Petruș Octavian Constantin - prezent
- Pleșa Eugen Lucian - prezent
- Podgoreanu Radu - prezent
- Pop Napoleon - prezent
- Popa Constanța - prezentă
- Popa Cornel - prezent
- Popa Virgil - prezent
- Popescu Costel Eugen - prezent
- Popescu Dorin Grigore - prezent
- Popescu Gheorghe - absent
- Popescu Ioan Dan - absent
- Popescu Kanty Cătălin - prezent
- Popescu Virgil - absent
- Popescu Bejat Ștefan Marian - prezent
- Popescu-Tăriceanu - Călin Constantin Anton - absent
- Posea Petre - prezent
- Predica Vasile - prezent
- Pribeanu Gheorghe - prezent
- Priboi Ristea - prezent
- Purceld Octavian-Mircea - prezent
- Pușcaș Vasile - absent
- Puwak Hildegard-Carola - absentă
- Puzdrea Dumitru - prezent
- Radan Mihai - prezent
- Ráduly Róbert Kálmán - prezent
- Raicu Romeo Marius - prezent
- Rasovan Dan Grigore - prezent
- Rădoi Ion - prezent
- Rădulescu Grigore Emil - absent
- Roșculeț Gheorghe - prezent
- Rus Emil - prezent
- Rus Ioan - prezent
- Rușanu Dan Radu - prezent
- Sadici Octavian - prezent
- Sali Negiat - prezent
- Sandache Cristian - prezent
- Sandu Alecu - absent
- Sandu Ion Florentin - prezent
- Sassu Alexandru - prezent
- Saulea Dănuț - prezent
- Savu Vasile Ioan - absent
- Săpunaru Nini - prezent
- Sârbu Marian - absent
- Sbârcea Tiberiu Sergiu - absent
- Selagea Constantin - prezent
- Sersea Nicolae - prezent
- Severin Adrian - absent
- Simedru Dan Coriolan - prezent
- Sirețeanu Mihail - prezent
- Sonea Ioan - prezent
- Spiridon Nicu - prezent
- Stan Ioan - prezent
- Stan Ion - absent
- Stana-Ionescu Ileana - prezentă
- Stanciu Anghel - prezent
- Stanciu Zisu - prezent
- Stănescu Alexandru-Octav - prezent
- Stănișoara Mihai - absent
- Stoian Mircea - prezent
- Stoica Valeriu - absent
- Stroe Radu - prezent
- Stuparu Timotei - prezent
- Suciu Vasile - prezent
- Suditu Gheorghe - prezent
- Szekely Ervin Zoltan - prezent
- Szilagyi Zsolt - prezent
- Șnaider Paul - prezent
- Ștefan Ion - prezent
- Ștefănescu Codrin - prezent
- Ștefănoiu Luca - prezent
- Știrbeț Cornel - prezent
- Tamas Sandor - prezent
- Tărâță Culiță - prezent
- Târpescu Pavel - prezent
- Tcaciuc Ștefan - prezent
- Teculescu Constantin - absent
- Timiș Ioan - absent
- Toader Mircea Nicu - prezent
- Todoran Pavel - prezent
- Tokay Gheorghe - prezent
- Toro Tiberiu - prezent
- Tudor Marcu - prezent
- Tudose Mihai - prezent
- Tunaru Raj Alexandru - absent
- Țibulcă Alexandru - prezent
- Țocu Iulian Costel - prezent
- Varga Attila - prezent
- Vasile Aurelia - prezentă
- Vasilescu Lia Olguța - prezentă
- Vasilescu Nicolae - prezent
- Vasilescu Valentin - prezent
- Vekov Károly János - prezent
- Verbina Dan - absent
- Vida Iuliu - prezent
- Videanu Adriean - absent
- Vișinescu Marinache - prezent
- Voicu Mădălin - prezent
- Voinea Florea - absent
- Winkler Iuliu - absent
- Wittstock Eberhard-Wolfgang - prezent
- Zăvoianu Ioan Dorel - prezent
- Zgonea Valeriu Ștefan - absent

Membrii Biroului permanent sunt invitați să vină la sala de ședințe.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Stimați colegi,

O să dau cuvântul domnului secretar Niță pentru a citi procesul-verbal de numărare a voturilor.

Domnul Constantin Niță:

Proces-verbal efectuat la rezultatul votului exprimat de către deputați asupra cererii ministrului justiției privind ridicarea imunității parlamentare și încuviințarea posibilității trimiterii în judecată a domnului deputat Viorel Gheorghiu.

În temeiul prevederilor art.116 din Regulamentul Camerei Deputaților, ca urmare a verificării și numărării voturilor exprimate de către deputați prin vot secret, cu bile, asupra cererii ministrului justiției privind ridicarea imunității parlamentare și încuviințarea posibilității trimiterii în judecată penală a domnului deputat Viorel Gheorghiu, membrii Biroului permanent au constatat următoarele: numărul total al deputaților - 344; numărul deputaților prezenți - 267; număr voturi exprimate - 267; număr de voturi anulate - nici unul; număr total de voturi valabil exprimate - 267; voturi pentru aprobarea cererii - 179; voturi contra cererii - 88.

În conformitate cu prevederile art.182 alin.ultim din Regulament, Camera Deputaților hotărăște asupra cererii cu majoritatea deputaților ce reprezintă minim 173 voturi pentru.

Având în vedere că din totalul de 344 de deputați, 179 au votat pentru aprobarea cererii, 88 au votat contra, Camera Deputaților constată că a fost întrunită majoritatea cerută de Regulament și, ca urmare, cererea ministrului justiției a fost aprobată.

Semnează membrii Biroului Permanent.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Declar închise lucrările ședinței noastre de astăzi.

Ședința s-a încheiat la orele 11,16.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 decembrie 2021, 21:08
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro