Plen
Ședința Camerei Deputaților din 8 octombrie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.143/18-10-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
06-12-2021 (comună)
06-12-2021
25-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 08-10-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 8 octombrie 2002

12. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților.

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților.

Rog pe domnul chestor Lăpușan.

Domnule Grigoraș, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, vă rog să vă pregătiți să susțineți raportul comisiei.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul bugetului Camerei Deputaților pe anul 2003 a fost întocmit potrivit prevederilor art.25 alin.1 din Legea privind finanțele publice nr.72/1996 și ținând seama de Precizările nr.120.972 din 2002, emise de Ministerul Finanțelor Publice, la nivelul sumei de 1.853 de miliarde 729 de mii 215 mii lei și a fost transmis în luna iunie a.c., Ministerului Finanțelor Publice pentru a fi avut în vedere la întocmirea Proiectului bugetului de stat.

Ulterior, la data de 2.08.2002, în conformitate cu prevederile art.25 alin.3 din Legea privind finanțele publice, Ministerul Finanțelor a transmis limita de cheltuieli pe 2003, stabilită și convenită împreună cu Guvernul, la nivelul sumei de 1.354 de miliarde 974.035 mii lei, în vederea definitivării proiectului de buget.

Ca urmare, cheltuielile prevăzute în bugetul Camerei Deputaților pe anul 2003 au fost redimensionate la nivelul acestei sume, care este cu 182 de miliarde 60 de milioane 100 de mii de lei mai mare față de prevederile pe anul 2002.

Din volumul total de credite, de 1.354 de miliarde 974.035 mii de lei, 1.345 de miliarde 007.430 de mii lei sunt pentru activitatea proprie, iar 9 miliarde 966.605 mii lei pentru Institutul Român pentru Drepturile Omului.

La fundamentarea indicatorilor de buget pe anul 2003 s-au avut în vedere propunerile compartimentelor de specialitate din cadrul Secretariatului General al Camerei Deputaților, precum și prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anul viitor, rezultând, în principal, următoarele: cheltuieli de personal - 930 de miliarde 261.786 mii lei; aceste cheltuieli au fost determinate luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2001 privind creșterile salariale care se acordă în cursul anului 2002 personalului bugetar, aplicate la nivelul întregului an 2003, în condițiile creșterii cu 26 a numărului de posturi pentru funcțiile de execuție, de specialitate specifice, față de numărul aprobat pentru anul 2002 și a unei indexări medii anuale de 8,43% pentru acoperirea ratei inflației pe anul 2003.

S-au avut în vedere, de asemenea, influențele ce vor interveni la cheltuielile privind diurna de deplasare, cazarea, transportul, suma forfetară, alte drepturi acordate deputaților, precum și cele aferente deplasărilor în străinătate.

Cheltuielile materiale și servicii, în sumă de 266 de miliarde 951.779 mii lei, au fost prevăzute pentru asigurarea funcționării și întreținerii sediului Camerei Deputaților, pentru materialele necesare desfășurării activității legislative, precum și pentru alte cheltuieli autorizate de lege.

De asemenea, s-a avut în vedere efectuarea de cheltuieli de protocol pentru primirea în țară a delegațiilor străine și pentru întreținerea caselor de oaspeți destinate cazării acestora.

Potrivit înțelegerii dintre cele două Camere ale Parlamentului, în anul 2003, cotizațiile și contribuțiile la organismele internaționale vor fi suportate din bugetul Camerei Deputaților, aceste cheltuieli estimate fiind în sumă de 3 miliarde 182.000 mii lei.

Cheltuielile de capital, în sumă de 154 de miliarde 578.470 mii lei, sunt necesare pentru continuarea și finalizarea obiectivelor de investiții ale Camerei Deputaților, din care 150 de miliarde 578.470 mii lei pentru definitivarea și amenajarea parcajului subteran de pe platforma Palatului Parlamentului, precum și 1 miliard pentru alte cheltuieli de investiții.

Pentru anul 2004-2006, se estimează un necesar de surse de 1 miliard 1.598 de miliarde 700.935 mii lei, de 1.858 de miliarde 719.262 mii lei și respectiv de 2.163 miliarde 361.003 mii lei, scopul principal fiind asigurarea în continuare a eficienței procesului legislativ.

La activitatea extrabugetară pentru 2003, se propune, la resurse, suma de 51 de miliarde lei, iar la cheltuieli, suma de 43 miliarde 750 de milioane de lei.

Față de cele prezentate, în temeiul art.29 lit.d) din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rugăm a supune spre aprobare plenului Camerei Deputaților bugetul pe anul 2003, cuprins în proiectul de hotărâre anexat.

Sper ca să nu fi făcut erori de pronunțare, pentru că sunt foarte multe cifre.

Domnule președinte, vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Grigoraș, din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. Vă rog să prezentați raportul.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2003, a analizat proiecția bugetului pentru anul 2003 pe reperele prezentate în memorandumul intern de către domnul chestor Alexandru Lăpușan. Sunt, de asemenea, estimate și sursele pentru anul 2004-2006.

În urma examinării acestui proiect de hotărâre, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a hotărât, cu unanimitate, ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare Camerei Deputaților în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să intervină?

Domnul deputat Chiliman. Poftiți.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Înainte de a trece mai departe cu alte discuții, aș dori să pun o întrebare pentru membrii Biroului permanent: dacă în Biroul permanent de ieri, unde s-a dezbătut acest proiect de buget, s-au dezbătut și s-au aprobat anexele detaliate privind investițiile pe anul 2003 și, respectiv, anexele privind achizițiile publice, detaliate vorbesc, anexele detaliate privind achizițiile publice, sau s-au discutat numai cifrele globale?

Și, după aceea, văd ce alte intervenții o să mai am.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, vă aduc aminte, în numele Biroului permanent, că în moment când și dumneavoastră erați membru, listele de investiții, listele de cheltuieli au fost aprobate de către Biroul permanent, iar acum, la aprobarea bugetului, nu era nevoie să aprobăm regulamentar și aceste liste din nou.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, eu am pus o întrebare și nu mi-ați răspuns la ea.

Am întrebat dacă în Biroul permanent s-au discutat, s-au dezbătut și s-au aprobat aceste anexe detaliate, sau numai cifrele globale?

Nu mi-ați răspuns la această întrebare. În anul trecut, s-au dezbătut aceste anexe, pentru că, dacă țineți minte, au fost o mulțime de dezbateri, inclusiv în presă, despre ele. Și, până la sfârșit, s-au mai redus o serie de lucruri care erau prevăzute pe acolo. Deci, a fost o dezbatere care a avut loc.

Eu asta am întrebat și nu mi-ați răspuns la întrebare. S-au dezbătut ieri, o dată cu cifrele globale, și anexele respective? S-au distribuit? Pentru că eu, în mapa de ieri a domnului Hașoti nu le-am găsit și nu le-am găsit nici în materialele distribuite ulterior.

Ori, ca atare, dânsul mi-a confirmat că nu au fost distribuite nici în plenul Biroului permanent de ieri și că nu le-a văzut până în momentul respectiv.

Deci, aș dori să-mi spuneți doar atât, să-mi confirmați dacă aceste anexe detaliate au fost aprobate de Biroul permanent după ce au fost dezbătute?

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, o să vă răspundă doamna director Roșca cu privire la acest lucru.

Dar, vă reamintesc încă o dată, că listele de dotări, listele de investiții le-am dezbătut chiar în prezența dumneavoastră.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îmi pare foarte rău, noi nu le-am dezbătut pentru anul 2003. Am dezbătut numai anul 2002.

Iar, dacă le-am dezbătut în prezența mea, aș dori să-mi produceți stenogramele Biroului permanent în care s-a întâmplat acest lucru.

Deci, pentru 2002, într-adevăr, s-a întâmplat lucrul acesta; pentru 2003, nu.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul chestor Chiliman și cu doamna Roșca, vă rog să răspundeți detaliat la această întrebare, dacă le permiteți să vină la microfon, desigur, sau vreți să-l monopolizați?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule președinte, îmi permiteți, eu nu țin să monopolizez un microfon, dar dacă facem un lucru trebuie să-l facem ca lumea și pentru acest lucru, dacă nu s-au dezbătut și nu s-au aprobat în plenul Biroului permanent aceste anexe, noi putem să aprobăm astăzi în cel mai bun caz cifrele globale, urmând ca aceste anexe să fie aprobate ulterior în Biroul permanent. Dezbătute și aprobate acolo.

Dar, în nici un caz nu pot fi aprobate ca și conținut în mod implicit în spatele unei cifre pe care o votăm astăzi, atâta vreme cât n-au fost dezbătute și aprobate acolo.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule Lăpușan.

Domnule chestor Lăpușan?

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Și eu am crezut la un moment dat că dacă eu nu sunt, nimic nu mai este. Deci, dacă domnul Chiliman nu mai este în Biroul permanent, liberalii nu mai sunt, însă liberalii au acum un vicepreședinte care, sunt convins, a informat Grupul parlamentar al PNL despre cum stau lucrurile. Și lucrurile stau în felul următor. Materialul care v-a fost prezentat a fost aprobat de către Biroul permanent în unanimitate. Materialul respectiv cuprinde atât nota justificativă, proiectul de hotărâre și anexele la proiectul respectiv. Anexa 1, anexa 2 și anexa 3. După cum știm, și liberalii și democrații și alții care sunt aici și care trebuie să cunoască lucrurile, noi nu avem la Capitolul - Investiții, respectiv Anexa 2, decât lucrări în continuare. Singurele cheltuieli care sunt de un miliard și probabil că vor viza abgradări de tehnică de calcul, liste pe care le vom discuta la timpul lor, în funcție de prețurile de pe piață și de nevoi, dar atâția bani avem, altceva nu mai avem la investiții și nu mai aveam ce să discutăm, decât să aprobăm eventual dacă existau diferitele probleme în cadrul Biroului permanent care n-au fost pentru că toată lumea a înțeles cum stau lucrurile. Sigur, ne-ar fi trebuit mai mulți bani și pentru aceste investiții care sunt în continuare, dar nu ne-am putut permite să prindem alte categorii de investiții, aceasta altă categorie care, de obicei, a și dat naștere unor discuții foarte multe. Dacă e bine să fie marca aceea sau altă marcă de mașini. Deci, noi nu vom achiziționa, cel puțin din banii aceștia, nu vom achiziționa altceva.

După aceea, la bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea extrabugetară, iarăși lucrurile sunt suficient de clare. Deci, din punctul meu de vedere, cred că singura discuție la care putea domnul Chiliman să se refere era acel miliard care vizează la pct.c) de la Anexa 2, alte cheltuieli de investiții. De acord, la timpul potrivit, vom putea să discutăm ce să facem cu acești bani.

Eu cred că lucrurile sunt foarte clare, domnule președinte, stimați colegi și putem să trecem, dacă nu vor fi și alte discuții la aprobarea proiectului respectiv.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Hașotti.

Domnul Puiu Hașotti:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Am fost mai mulți ieri în ședința Biroului permanent al Camerei, sunt convins că domnul Lăpușan își aduce perfect aminte când am cerut Departamentului financiar, Direcției financiare să-mi transmită la grup anexele acestui buget, anexele invocate cât se poate de pertinent de colegul meu Andrei Chiliman. Și tot ieri am spus că noi votăm proiectul de buget, mai puțin alin.6 din art.4 care prevedea o chestiune care a fost observată foarte corect și de domnul președinte Valer Dorneanu, încălca legea, era vorba de achiziții publice, acel alineat a fost eliminat și noi am aprobat acel proiect de buget, fără anexe. Și, fac acum o declarație publică, am cerut în Biroul permanent al Camerei să mi se transmită aceste anexe la grup și nici măcar nu a existat minima bunăvoință, decență, de a se transmite aceste anexe pentru a le discuta la grupul parlamentar. Prin urmare, noi, astăzi, Grupul parlamentar al PNL, nu putem face decât să votăm ceea ce ieri ni s-a prezentat la Biroul permanent al Camerei, nicidecum anexele, și varianta propusă de colegul Chiliman care este cât se poate de corectă și de regulamentară.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg și stimate domnule Chiliman,

Eu vă reaminesc că doamna director Roșca, după aceste discuții, v-a dat toate anexele și a spus - am crezut că nu le aveți. (Vociferări la Grupul parlamentar al PNL.) În orice caz, eu vă reaminesc că și la dezbaterea bugetului de stat, ca și la dezbaterea bugetului nostru, ceea ce se supune dezbaterii sunt aceste capitole de cheltuieli, în rest, se dau explicații în comisii și în Comisia pentru buget-finanțe, bănci s-au dat asemenea explicații, ceea ce dezbatem noi aici este textul hotărârii și anexele cu capitolele de cheltuieli.

Poftiți.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule președinte,

O să iau nenumărate stenograme ale Biroului permanent și o să vă arăt că aceste anexe detaliate s-au dezbătut în fiecare an în Biroul permanent. Ca urmare a dezbaterii ele au fost modificate, nu s-a umblat probabil la cifra globală, în anumite locuri s-a umblat însă. S-au scos anumite obiective, anumite piese care au dorit să le cumpere colegii de la Secretariatul general și pe care le-au trecut în acele liste detaliate. Deci, noi astăzi nu putem să aprobăm în mod implicit aceste liste detaliate atâta vreme cât ele nu au fost dezbătute în Biroul permanent al Camerei Deputaților și să mutăm acest atribut al Biroului permanent al Camerei Deputaților în mâna unui număr restrâns de oameni care să decidă ce se cumpără și cât se cumpără ferit de ochii publicului, ferit de ochii celor care sunt incomozi în analizarea respectivă.

Din acest motiv, dacă vreți, putem vota astăzi aici doar cifrele globale, urmând ca detaliul acestor cheltuieli care se va face, aceste anexe detaliate să fie dezbătute și aprobate la rândul lor de Biroul permanent al Camerei Deputaților. Așa este corect, așa s-a făcut și în anii trecuți. Și, dacă doriți să încălcăm această metodă, vom ajunge ca la Senat, unde Secretariatul general a cumpărat tot felul de televizoare de 100 de milioane de lei, pe care, pe urmă toți dădeau din umăr de la Biroul permanent că nu știau că au fost cumpărate, dar le aveau acolo prin birouri. De a fost și scandar de presă și așa mai departe.

Ori, eu cred că este în interesul cetățeanului, în interesul dumneavoastră, al membrilor Biroului permanent și al nostru, al tuturor, ca deputați, este în interesul nostru ca aceste cheltuieli să fie cunoscute, analizate, chibzuite în așa fel încât să nu se întâmple să se cheltuiască anapoda banul public.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Se știe foarte bine, de fapt, interesul acestor dezbateri este să furnizăm massmediei motive de ".. Doamnă Roșca, vă rog să precizați dacă ați transmis sau nu aceste anexe.

Doamna Maria Roșca: (director general, Departamenul Economico-Financiar al Camerei Deputaților)

Aș vrea să precizez că, de fiecare dată, la prezentarea proiectului de buget pentru aprobarea în cadrul Biroului permanent sunt aceleași anexe. Deci, în fiecare an aceleași anexe au fost. Anexa privind cheltuielile de capital, sigur că există anexă la proiectul de buget pe care Biroul permanent l-a aprobat, deci, urmează lista de dotări care va fi aprobată de Biroul permanent după 1 ianuarie 2003.

În ce privește prima anexă, detalierea la proiectul de buget pe 2003, am fost întrebată de secretara domnului Hașotti dacă am această anexă și am răspuns exact ce am spus în Biroul permanent: am transmis-o la cabinetul domnului Puiu Hașotti. Deci, am dat încă o anexă în plus care nu trebuia prezentată în Biroul permanent. Acea anexă este cea pe care noi o facem și o ținem în evidență. Nu există alte anexe decât acestea, în fiecare an, avem stenograme, avem documentele care sunt.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule Petrescu. Apoi domnul Alexandru Sassu.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Lucrurile sunt foarte limpezi. Întotdeauna bugetul Camerei în Biroul permanent au fost votat în forma în care vi se prezintă acum. Mult mai târziu, mult mai târziu, domnule Chiliman, și dumneavoastră știți foarte bine lucrul acesta, dar dumneavoastră spuneți asta pentru publicul care nu știe, în Biroul permanent s-au aprobat listele de dotări, listele cu obiective de investiții care detaliază aceste cifre generale care se aprobă acum. Dar, stimate domnule președinte, este limpede că anumite grupuri parlamentare nu doresc să voteze bugetul Camerei. Așa cum nu votează anumite legi. Care este problema? Dânșii spun punctul de vedere, noi trecem la vot, votăm, vedem care este rezultatul, nu văd nici un impediment în lucrul acesta, nu? Am avut o ședință de vot final, dumneavoastră chiar doriți să aveți unanimitate? Nu există unanimitate, că de aceea suntem partide politice, de aceea avem viziuni diferite, unele nu vor anumite prevederi aprobate. Ei, și?

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Petrescu, sunt obligat să vă reamintesc că noi, în Biroul permanent, am votat toți bugetul. Și atunci, nu știu care e poziția colegială a noastră, într-un fel acționăm în Biroul permanent ca să asigurăm cheltuielile funcționării acestei Camere și altfel ne manifestăm aici pentru presă. Asta mi s-a părut necolegial.

Domnul Sassu și apoi domnul Borbely.

Domnul Alexandru Sassu:

Domnule președinte,

Trebuie să fac o remarcă, faptul ".. ca și în alte dăți, ne aflăm în fața unei situații destul de proaste, ca parlamentari, mă refer. Votăm un buget despre care nu știm multe lucruri, dar despre care vom răspunde timp de un an de zile permanent, în fața opiniei publice, a massmediei, s.a.m.d. pentru ce s-a făcut cutare sau cutare lucru. Cred că bugetul Camerei ar trebui să fie mult mai transparent față de noi și față de opinia publică pentru a scădea mult din aceste acuzații, de multe ori neîntemeiate, în fața cărora suntem puși în permanență.

De aceea, cred că acest proiect de buget să fie distribuit mai din timp cu toată presiunea care o înțeleg din partea Guvernului de a termina bugetul național la timp, ar fi trebuit să fie, spun încă o dată, distribuit mai din timp și cu mai multe amănunte. Astfel, lucrurile ar fi putut fi mult mai clare, noi ne-am fi simțit în cunoștință de cauză și implicați. Din păcate, repet, vom răspunde cu toții și fiecare în parte, în fața opiniei publice la acuzații, la întrebări, la tot felul de alte lucruri, la care nu vom ști să răspundem pentru că nu avem aceste amănunte.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Borbély și apoi domnul secretar Mohora.

Domnul Borbély László:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că trebuie să analizăm două fațete ale acestei probleme. Prima este una de principiu și unde timp de 11 ani am fost obișnuiți să votăm inclusiv bugetul Camerei, inclusiv bugetul de stat, cu mare întârziere, în luna mai, în luna aprilie a anului viitor.

Iată că de doi ani de zile încercăm să intrăm în normalitate și, de fapt, începând de anul trecut s-a votat bugetul conform prevederilor Constituției și a prevederilor Legii finanțelor publice.

Din acest punct de vedere, sunt în asentimentul colegilor care au ridicat problema transparenței și eu cred că ar fi trebuit să discutăm mai pe îndelete și mai din timp acest buget pe anul viitor. Și, aici cred că și în Biroul permanent, de fapt, în ședința de săptămâna trecută am exprimat acest punct de vedere. Acest buget trebuie negociat și între diferitele grupuri parlamentare trebuie discutat pentru că e vorba de bugetul nostru, este vorba de bugetul care anul viitor va dirigui această activitate a Camerei Deputaților. Deci, din acest punct de vedere, probabil că era mai bine să o discutăm cu 2-3 săptămâni în urmă și să putem avea o discuție pe fond și cu grupurile parlamentare.

În ceea ce privește acele anexe și lista de investiții, vreau să vă spun că aici este un asterisc care spune în felul următor: "În funcție de derularea procesului investițional, Biroul permanent al Camerei Deputaților poate să aprobe modificări în lista de investiții cu încadrarea în valoarea totală a cheltuielilor aprobate". Deci, există posibilitatea, așa cum a existat și până acum, atât la lista de dotări care intră în sarcina Biroului permanent să o aprobe cât mai repede după aprobarea bugetului de stat, cât și lista de investiții să operăm modificări, deci, cu aceste amendamente de ordin principial, eu cred că de fapt, este și obligația noastră să votăm acest buget pe anul viitor la Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul secretar Mohora.

Domnul Tudor Mohora:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor colegi,

Cred că este limpede pentru noi toți că adoptarea acestei hotărâri este o chestiune, în primul rând, de responsabilitate politică. S-au spus foarte multe lucruri aici, dar eu vreau să aduc în discuție unul singur care cred că lămurește problema.

Domnilor colegi,

Este firesc ca să cerem controlul grupurilor parlamentare, al celor care sunt mandatate politic, să verifice nu numai modul de alcătuire al bugetului, dar și execuția lui. Și acest control, vă reamintesc că prin Regulamentul Camerei Deputaților se exercită prin intermediul chestorilor Camerei Deputaților. Vă rog să observați în proiectul de hotărâre că cei 4 chestori care provin, unul de la PRM, altul de la minorități, altul de la PD și altul ".. și unul singur de la PSD, sub semnătura lor ne înaintează proiectul de buget. Puteau să-și elimine colegii respectivi toate suspiciunile mergând până în pânzele albe să vadă fiecare leu care este justificat acolo. Deodată ce au semnat, pentru mine, ca membru al biroului, înseamnă că există controlul și garanția politică și nu putea să facă cine știe ce PSD-ul cu un singur chestor. Este adevărat că astăzi domnul Lăpușan este cel care a prezentat.

În altă ordine de idei, doresc foarte colegial să-i aduc aminte domnului Chiliman, căruia i-am prețuit contribuția în vechea structură a Biroului permanent, că noi am analizat și am aprobat în Biroul permanent exact în acest mod capitolele de cheltuieli și în bugetul trecut, iar dotările... de aceea s-a și întreținut spectacolul mediatic atâta vreme, dotările le-am aprobat ulterior și reamintesc că dânsul a fost unul dintre cei care au și criticat întârzierile cu care am adoptat acele liste de dotări.

În altă ordine de idei, vreau să vă spun și nu mă împăunez cu asta, sunt acel membru al Biroului permanent care am solicitat să ni se dea, asta ca să răspund domnului Borbély mai devreme și sunt de acord cu critica domniei sale că, în general, trebuie la Biroul permanent să ajungă mai devreme proiectul bugetului Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deptuat Hașotti, poate ne spuneți exact care este poziția liberalilor față de bugetul Camerei.

Vă rog.

Domnul Puiu Hașotti:

Domnule președinte, vă mulțumesc.

Chestiunile sunt foarte clare.

Grupul parlamentar al PNL va vota proiectul de buget și în calitate de reprezentant al acestui grup în Biroul permanent al Camerei, atunci când se va discuta... că aici este toată chestiunea și mulțumesc domnului Mohora pentru lămuririle pe care le-a adus, când se va discuta în Biroul permanent Capitolul "Alte cheltuieli de investiții" voi preciza poziția grupului PNL. Deci, chestiunea este foarte clară.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Szilágyi Zsolt:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, aș dori să vă atrag atenția că în fiecare an, în bugetul Camerei este inclus și bugetul Institutului Român pentru Drepturile Omului. Nu știu câți dintre dumneavoastră știu exact ce face acest institut, ce activitate are, cine îl conduce și ce folos are. Recunosc că am întrebat mai mulți colegi, există un anumit fum de mister în jurul acestei instituții.

Deci, înainte de vot, domnule președinte, aș dori să vă rog respectuos ca din partea biroului cineva care știe mai mult despre activitatea acestei instituții să ne dea și nouă niște detalii. Această problemă, de altfel, a fost ridicată de subsemnatul și acum 2 ani și acum 3 ani și, într-adevăr, deputații au primit o carte editată de Institutul Român pentru Drepturile Omului și atât. Nu am primit nici un raport de activitate, nu s-a prezentat nimeni pentru a ne da explicații suplimentare etc.

Eu nu spun că suma este foarte, foarte mare, dar este totuși considerabilă. Or, dacă noi ne dăm votul pentru funcționarea unei instituții, avem și dreptul, dar și obligația să știm ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă cu banii alocați acolo. Și, în această ordine de idei, eu v-aș ruga, domnule președinte, ca Biroul permanent să dispună în fiecare an ca deputații, respectiv grupurile parlamentare, să primească un raport anual despre activitatea institutului respectiv.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, problema activității institutului cu prezentarea rapoartelor de activitate este una, iar acum discutăm exclusiv bugetul alocat acestei instituții. Deci, atunci când vom ajunge la anexa respectivă, dacă dumneavoastră doriți să faceți vreo propunere cu privire la majorarea sau micșorarea sumei alocate, o putem pune în discuție.

Stimați colegi,

Eu zic că putem trece la dezbaterea hotărârii, dacă la titlul acesteia aveți obiecțiuni? La titlu și la preambul. Nu sunt. Adoptate în unanimitate.

La art.1, dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. votat în unanimitate.

La art.2. Nu sunt obiecțiuni, votat în unanimitate.

Art.3. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.4. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.5. Nu sunt obiecțiuni, votat în unanimitate.

Art.6. Nu sunt obiecțiuni, votat în unanimitate.

Art.7. Nu sunt obiecțiuni, votat în unanimitate.

Anexa 1. Nu sunt obiecțiuni, votată în unanimitate.

Anexa 2. Nu sunt obiecțiuni, votată în unanimitate.

Anexa 3. Nu sunt obiecțiuni, votată în unanimitate.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră de ansamblu. Da, poftiți, domnule Chiliman.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, aș dori, domnule președinte, să se introducă în anexă acel asterisc în care să se spună că anexele detaliate pot fi aprobate și modificate de Biroul permanent, în așa fel încât să apară în mod clar că trebuie aprobate și modificate de Biroul permanent.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, vă rog să veniți până la mine și să vedeți nota de la Anexa 2 care spune textual exact ceea de doriți dumneavoastră.

Dăm cuvântul comisiei.

Domnule Grigoraș, ați reținut propunerea? V-aș ruga să vă pronunțați dacă asteriscul care este aici este suficient sau nu.

Domnule Grigoraș, poftiți.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma consultărilor, am convenit ca adnotarea din finalul listei să aibă două teze, respectiv, în primul rând, "lista dotărilor independente: se aprobă de către Biroul permanent al Camerei Deputaților" și a doua teză, "în funcție de derularea procesului investițional, Biroul permanent al Camerei Deptuaților poate să aprobe modificări în lista de investiții cu încadrarea în valoare totală a cheltuielilor de capital aprobate".

Domnul Valer Dorneanu:

La Anexa 2, da? Bun.

Cine este pentru completarea Anexei 2 cu această notă cu asterisc? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Stimați colegi, în aceste condiții, supun votului dumneavoastră pe ansamblu Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2003.

Cine este pentru? 245 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

Cu 245 voturi pentru, un vot împotrivă și 13 abțineri, s-a adoptat Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 7 decembrie 2021, 11:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro