Plen
Sittings of the Senate of September 12, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.128/21-09-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 12-09-2002 Printable version

Sittings of the Senate of September 12, 2002

9. Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Domnul Alexandru Athanasiu:

................................................

Trecem la următorul punct din agenda lucrărilor Senatului - raportul comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Punctul 1 din raport, referitor la art. 4 alin. 1, introducerea lit. f) cu conținutul pe care l-a dat Camera Deputaților.

Dacă există observații? Dacă nu există, vă precizez că textul a fost votat în unanimitatea membrilor comisiei de mediere în varianta adoptată de Camera Deputaților.

Vi-l supun votului.

Adoptat cu 98 de voturi pentru, 12 împotrivă, două abțineri.

Punctul 2 din raport, referitor la art. 14. Este vorba de un nou alineat, alin. 6, de asemenea adoptat, în unanimitate, de comisia de mediere în varianta dată textului de către Camera Deputaților.

Dacă sunt observații? Dacă nu, vă supun votului textul în această formulare.

Adoptat cu 87 de voturi pentru, 16 împotrivă,

8 abțineri.

Punctul 3 din raport, referitor la art. 29 alin. 2, de asemenea varianta Camerei Deputaților, votat în unanimitatea membrilor comisiei de mediere.

Vă supun textul votului.

Adoptat cu 86 de voturi pentru, 19 împotrivă,

3 abțineri.

Punctul 4 din raport, de asemenea a fost adoptat în varianta Camerei Deputaților ca lege organică.

Vă supun votului formularea adoptată de comisia de mediere.

Adoptată cu 72 de voturi pentru, 16 împotrivă,

10 abțineri.

Vă supun votului raportul comisiei de mediere în ansamblul său. Vă rog să vă exprimați votul!

Adoptat cu 78 de voturi pentru, 19 împotrivă,

9 abțineri.

Raportul comisiei de mediere a fost adoptat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 28 january 2022, 19:31
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro