Plen
Ședința Camerei Deputaților din 16 decembrie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.180/26-12-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 16-12-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 16 decembrie 2002

23. Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică.
 
consultă fișa PL nr. 394/2000

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosirea, conform destinației, prin inspecția tehnică periodică.

Din partea inițiatorului?

Poftiți. Domnul secretar de stat Florescu.

Domnul Tudor Florescu (secretar de stat, MLPTL):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prezenta ordonanță a fost trimisă, în vederea armonizării legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, prin unificarea prevederilor aflate în mai multe acte normative, creșterea securității rutiere și a protecției mediului, prin îmbunătățirea activității de inspecția tehnică periodică.

De asemenea, au fost avute în vedere următoarele acorduri internaționale în domeniu, semnate de România: Acordul de la Geneva, din 1958, privind adoptarea de prescripții tehnice uniforme, aplicabile vehiculelor cu roți, echipamentelor și componentelor ce vor fi montate sau utilizate de vehicule cu roți, ratificat prin Decretul nr.371/1976; Acordul de la Geneva, din 1998, privind adoptarea de prescripții tehnice mondiale aplicate autovehiculelor, precum și echipamentelor și componentelor ce pot fi montate și/sau utilizate pe autovehicule.

Totodată, în prevederile ordonanței au fost incluse prevederile Directivei nr.96/1996 C.E. privind armonizarea legislației statelor membre asupra inspecției tehnice periodice autovehiculelor și remorcilor acestora.

Menționez că suntem de acord cu modificările și completările aduse de comisia de specialitate la proiectul de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond?

Poftiți, domnule președinte.

Domnul Antal István:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia de industrii și servicii a fost sesizată pentru avizare și dezbateri în fond cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința, conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, primit cu adresa nr.394 din 5 septembrie 2000.

Ordonanța, așa cum vi s-a prezentat, a fot emisă în vederea armonizării legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, prin unificarea prevederilor aflate în mai multe acte normative, creșterea securității rutiere și a protecției mediului, prin îmbunătățirea activității de inspecția tehnică periodică.

Au fost avute în vedere mai multe acorduri internaționale în domeniu, semnate de România la emiterea acestei ordonanțe, și anume: Acordul de la Geneva din 1958 privind adoptarea de prescripții tehnice uniforme aplicabile vechiculelor cu roți, echipamentelor și componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roți, ratificat prin Decretul nr.371 din 1997; Acordul de la Geneva din 1998 privind adoptarea de prescripții tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum și echipamentelor și componentelor ce pot fi montate și/sau utilizate pe autovehicule.

Ordonanța a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ în 14 august 2000.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil în forma propusă de Guvern de Comisia juridică, de disciplină și imunități și, pentru pregătirea dezbaterii în comisie, raportorii au avut mai multe întâlniri cu specialiștii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transportului și Locuinței și din cadrul Regiei Autonome Registrul Auto Român, în vederea completării actului normativ, ținând seama de reglementările naționale sus-menționate, acorduri internaționale la care România este parte și Directivele Uniunii Europene în domeniu și amendamentele propuse de domnul deputat Constantin Niculescu.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În urma dezbaterii din 5 decembrie 2002, membrii comisiei au propus admiterea, cu modificări și completări, a proiectului de lege și țin să menționez că o să avem câteva intervenții la pag.12, la pag.13, 14 și 16, cu unele mici completări care au fost convenite între timp cu membrii comisiei și cu specialiștii din Parlament.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă se dorește intervenție?

Da. Domnul Sadici, din partea Grupului parlamentar al PRM.

Domnul Octavian Sadici:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Comisia de industrii și servicii, în dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosință conform destinației prin inspecția tehnică periodică, a avut în vedere și prevederile Propunerii legislative nr.455/2002 privind efectuarea inspecției tehnice periodice a remorcilor cu pavilion apicol, stabilindu-se ca inspecția tehnică periodică a remorcilor apicole să se execute la 3 ani. Propunerea legislativă se regăsește la art.2 lit.n).

Susținem acest proiect de lege, în care ne regăsim și suntem de acord cu respingerea inițiativei. Textul propunerii legislative se regăsește în raportul întocmit de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă alte grupuri parlamentare doresc să participe la dezbatere? Nu doresc.

Titlul ordonanței.

Vă rog să priviți în raport.

La poz.3 există o propunere de modificare.

Dacă sunt obiecții?

Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.1. Dacă sunt obiecții?

Da, poftiți.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Din dorința de a colabora cu colegii din comisia avizată în fond, o să intervin pe parcurs în mai multe rânduri, pentru corecții din punct de vedere al limbii.

Avem aici o cacofonie posibilă, datorită asocierii sau apropierii dintre cuvintele "tehnică corespunde".

Deci, eu aș propune ca art.1 să sufere următoarea corectură din punct de vedere lingvistic: "Vehiculele rutiere înmatriculate pot circula și pot fi utilizate pe drumurile publice din România, numai dacă starea lor tehnică..." - și acum, avem două variante: "...este potrivit reglementărilor naționale", sau "...se conformează reglementărilor naționale privind siguranța rutieră, protecția mediului și categoria de folosință".

În felul acesta, este mai clară exprimarea și evită cacofonia existentă în redactarea de față, în redactarea pe care o avem în acest raport.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Comisia?

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Observația este corectă și, ca să fim în ton cu ceea ce dorim să obținem în continuare, să spunem: "... dacă starea lor tehnică este conformă cu reglementările tehnice", pentru că avem atestate de conformitate, după aceea.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Deci mergem pe această variantă.

Sunt alte obiecții? Nu sunt.

Adoptat în forma modificată.

Art.2. Da, poftiți.

Domnul Damian Brudașca:

La alin.2, domnule președinte de ședință, propun înlocuirea cuvântului "executării" cu "efectuării" și solicit colegilor ca, după "periodice", să se pună virgulă, întrucât, în general, în limba română, înainte de grupul "precum și" se pune virgulă.

Prin urmare, noua redactare va arăta astfel: "Obligația efectuării inspecțiilor tehnice periodice, ...", pentru că este vorba de obligația de a efectua, nu de a executa, "... ,precum și a respectării ..." și apoi textul curge corespunzător.

Și, dacă tot sunt aici, la acest microfon, dați-mi voie să-i rog pe colegi să fie de acord ca și la alin.4 să se elimine virgula după "conducerii auto", în continuare "se supun primei inspecții" și așa mai departe.

La alin.5 am mai multe observații. În primul rând, rețineți și dumneavoastră formula: "Inspecția tehnică periodică cuprinde cumulativ, după caz, următoarele ..." și apoi se revine: "inspecția tehnică privind ...". Prin urmare, "inspecția tehnică" cuprinde "inspecția tehnică". Putem evita această situație, lăsând doar în formula inițială "Inspecția tehnică periodică cuprinde, cumulativ, după caz, următoarele: a) siguranța rutieră; b) protecția mediului; c) încadrarea în categoriile de folosință". În felul acesta, se elimină redundanța existentă în formularea de față a acestui alineat.

La alin.4 vă propuneam ca să eliminăm virgula după "și pentru învățarea conducerii auto", deci acolo virgula aceea se elimină, "se supun primei inspecții periodice ..." și apoi textul curge corespunzător.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Aveți și dumneavoastră o variantă?

Și domnul Leonăchescu are o propunere la alin.5.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La poz.5, alin.5, eu am altă propunere, și anume: "Inspecția tehnică periodică are trei etape: ..." - și restul rămâne nemodificat, fiind vorba de o enumerare, de o detaliere a conținutului substanței de bază.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, comisia, un punct de vedere.

Domnul Ioan Bivolaru:

Luate în ordinea propunerilor făcute, la alin.2, suntem de acord cu înlocuirea "executării" cu "efectuarea", mai ales că această sarcină cade în răspunderea deținătorului legal; deci, "obligația efectuării inspecției", suntem de acord cu această reformulare.

În ce privește la alin.4, cu eliminarea acelei virgule, sigur, suntem de acord, iar în ce privește alin.5, nu suntem de acord, deoarece această inspecție tehnică periodică este într-adevăr realizată cumulativ din trei inspecții care, fiecare în parte, se autorizează și nu este obligatoriu ca aceste inspecții tehnice privind siguranța rutieră, privind protecția mediului și privind încadrarea în categorie, să nu se execute și separat. De data aceasta, toate trei, executate cumulativ, realizează ceea ce se numește inspecția tehnică periodică. Realizarea cumulativă a celor trei inspecții dă dreptul acestei activități să pună avizul că inspecția tehnică periodică este executată. E bine să rămână așa.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Eu aș solicita o explicație. Și domnul ministru Gaspar pune o problemă care și mie mi s-a părut ciudată. Dacă "inspecția tehnică periodică cuprinde cumulativ ...", asta presupune ..., nu sunt tehnician, dar juridic, presupun că toate împreună; nu mai poate fi "după caz". Ori scoatem "după caz", ori ...

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, cred că ar trebui spus "pentru categoriile de autovehicule unde se face inspecția tehnică periodică", pentru că fiecare reprezintă o altă activitate și cred că, raportat și la natura autovehiculului, deoarece "cumulativ, după caz" - "cumulativ" știu ce înseamnă; deci, toate împreună.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Trebuie toate, obligatoriu, împreună.

Da, poftiți, domnule Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Eu consider că mai fericită este formula găsită de domnul profesor Leonăchescu, pentru evităm formula aceasta: "Inspecția tehnică periodică cuprinde inspecția tehnică ", inspecția tehnică "..".

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule Brudașca, cum să spun? Filologia este una și sunt niște chestii tehnice.

Domnul Damian Brudașca:

Da, dar eu sunt de acord cu dumneavoastră că filologia este una și tehnica este alta, dar pe noi ne judecă cel care citește legea și din punct de vedere al științei limbii. Pentru că eu sunt de acord să spunem că "Inspecția tehnică periodică se realizează în trei etape, constând în: ..." - și enumerăm.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule Brudașca, nu sunt etape; nu există noțiunea de "etapă". Etapă înseamnă că s-ar face pe rând chestiunile astea, or, nu contează secvențialitatea în timpul în care se face; se spune că se fac "cumulativ", se fac toate. Deci, sunt trei aspecte care toate cumulativ merg.

Comisia, vă rog.

Domnul Ioan Bivolaru (din bancă):

Suntem de acord cu eliminarea lui "după caz", deși acest "după caz" să știți că sunt momente când nu toate trei sunt cumulative. Acestea le stabilește RAR-ul ...

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule Bivolaru, la microfon, dacă puteți să dacți explicație. Totuși, aici sunt niște aspecte. Ar fi trebuit, atunci, ca aceste prevederi să fie mult mai analitice, pentru că nu se pot sintetiza; dacă este "cumulativ", nu poate să fie și "după caz".

Domnul Ioan Bivolaru:

Sigur, din punct de vedere tehnic, dumneavoastră aveți mare dreptate. Una este textul literar și alta este textul tehnic.

Inspecția tehnică periodică poate fi realizată numai în momentul când sunt stabilite cumulativ niște condiții, sau se demonstrează că se îndeplinesc cumulativ niște condiții. În unele situații, toate trei condițiile trebuie îndeplinite cumulativ, în alte situații, numai două dintre acestea trebuie îndeplinite cumulativ.

Textul este foarte clar pentru Registrul Auto Român, care trebuie să facă normele de aplicare, care stabilește clar în ce cazuri inspecția tehnică periodică este stabilită cumulativ cu unele, două dintre cele trei, sau în ce caz toate trei trebuie să fie îndeplinite cumulativ. Asta este problema.

Textul este mai mult decât foarte clar pentru un tehnician. Ne scuzați, asta e problema.

Suntem de acord, pe undeva, că acest "după caz" încurcă foarte mult. Asta ar fi însemnat, dacă nu treceam "după caz", trebuia să enumerăm fiecare situație în parte, când este vorba de cele două și pentru ce vehicule, când este vorba de cele trei și pentru ce vehicule. Întindeam textul foarte mult.

Părerea noastră este să rămână așa cum este aici acest alin.5.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Bine. Înțeleg aspectele astea, însă, eu eram partizanul unor texte poate mai lungi, dar mai clare.

Deci, s-au adoptat aceste modificări, s-au adoptat modificările gramaticale, cu excepția pct.5, la care comisia menține formularea de aici.

Dacă sunt alte obiecții? Nu sunt.

Cine este pentru textul de la art.2?

Vă mulțumesc.

Voturi contra? Un vot contra.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat.

Art.3. Poftiți.

Domnul Damian Brudașca:

La art.3 au apărut niște erori tehnice, pe care vă propun să le eliminăm. Astfel, la alin.1 trebuie să scoatem cuvântul "în" după "încadrării", pentru că este "încadrării acestora în normele tehnice"; apoi, să folosim expresia "folosință", nu "folosința" - "categoria de folosință conform destinației".

La alin.2, să scoatem un "e" de la "inspecției" și la alin.3 să scoatem virgula după "destinație", sau, dacă vreți să mențineți virgula după "destinație", atunci, în tot textul acestei legi, va trebui, după "categoria de folosință" să se pună virgulă - "... conform destinației, ..." și atunci merge și formula cu virgulă, care este în formularea pe care ne-a prezentat-o comisia.

Altfel, pentru a nu reveni asupra textelor anterioare, eu sugerez să se scoată virgula de aici.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Comisia?

Domnul Ioan Bivolaru:

Aceasta intră în categoria deja a erorilor materiale. Colectivul tehnic de la Cameră deja a făcut aceste propuneri, de a realiza aceste corecții, propuse și de domnul Brudașca.

Deci, sunt acceptate deja; le acceptăm.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, vă mulțumesc.

Deci, textul a fost acceptat așa cum s-a propus.

La art.4, dacă sunt obiecții?

Poftiți, domnule Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

La alin.2, eu v-aș propune următoarea reformulare, pentru că mie nu mi se pare importantă desfășurarea, ci mi se pare importantă activitatea de inspecție.

Prin urmare, propun eliminarea acestei expresii, "desfășurarea", și textul să aibă următoarea formă: "Activitatea de inspecție tehnică periodică se poate realiza de către agenții economici autorizați, numai pe baza unui contract de franciză, încheiat cu RAR de către aceștia, în condițiile legii".

De asemenea, la alin.3, cu voia dumneavoastră, aș propune eliminarea cuvintelor "desfășurarea activității" și înlocuirea lor cu "pentru efectuarea inspecției tehnice periodice (fără virgulă) vor fi autorizate și vor încheia ..." și așa mai departe, "... dobândind, astfel, și calitatea de beneficiar".

La art.4 alin.4 v-aș propune o re redactare, o redactare diferită, în sensul următor: "În activitatea de inspecție tehnică periodică, autoritatea RAR se concretizează prin folosirea mărcii înregistrate RAR..." și apoi merge textul, în continuare.

La alin.7 aș propune să se elimine virgula după "tehnică periodică", la alin.8 se pune virgulă "după stații, precum și controlul tehnic" deci între stații și precum, la alin.9 "condițiile privind autorizarea agenților economici și a instituțiilor tehnice periodice," și apoi se scoate la următorul tehnice - periodice se scoate virgula.

Prin aceste amendamente de redactare sau de punctuație, eu consider că se ajunge la o mai bună și mai clară exprimare a textului art.4.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Comisia?

Domnul Ioan Bivolaru:

Cu unele lucruri o să fim de acord, pentru că sunt corecte, dar cu unele nu. În ceea ce privește la alin.2 înlocuirea a termenului "de desfășurare" cu "efectuare", de data aceasta nu mai este vorba de efectuare, ci de desfășurare, chiar dacă în textul respectiv schimbăm ordinea...

Domnul Damian Brudașca: (Din bancă)

La alin.3.

Domnul Ioan Bivolaru:

Da, aveți dreptate, la alin.3.

Deci la alin.2, suntem de acord cu această reformulare, că actitivitatea de inspecție tehnică se poate desfășura de către agenții economici autorizați pe baza, numai pe baza unui contract de franciză. Deci putem reformula de maniera aceasta; "Activitatea de inspecție tehnică periodică se poate realiza de către agenții economici autorizați, numai pe baza unui contract de franciză...".

Se pare că, în condițiile acestea, autorizarea ar putea să cadă sub imperiul obligației contractului de franciză, dacă spunem "autorizați numai pe baza contractului de franciză". Nu există așa ceva, autorizarea se face numai pe baza altor reglementări. Deci cu textul că se poate realiza numai pe baza unui contract de franciză este o teză separată și nu trebuie să o amestecăm. Da, dacă nu uităm virgula, atunci punem virgula respectivă.

În ceea ce privește la alin.3, rămâne termenul "de desfășurare a actitivității", pentru că efectuarea activității de inspecție este una și desfășurarea ei este cu totul altceva.

În ceea ce privește la alin.4, suntem de acord cu inversarea în text și să spunem că: "În activitatea de inspecție tehnică periodică, autoritatea RAR se concretizează..." și textul să curgă.

La alin.7 și 9, observațiile sunt corecte și ni le însușim.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule Brudașca, la alin.7 atestarea personalului nu merge virgulă? "Care efectuează inspecția tehnică periodică,"...?

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte, dacă dorim o asemenea precizare este adevărat că se poate: "Atestarea personalului se face de către RAR ".." și atunci se poate intercala prin virgule. S-a făcut o observație corectă.

Eu aș reveni, cu permisiunea dumneavoastră, asupra alin.3, pentru că, îl rog pe distinsul meu coleg să rețină că instituțiile publice care "au dotarea tehnică necesară nu pentru desfășurarea, ci au dotarea tehnică pentru efectuarea..." acesta este scopul dotării.

Domnul Ioan Bivolaru:

Probabil că distinsul coleg se gândește că această efectuare a inspecției tehnice se referă la dotarea tehnică, știu eu, începând de la daltă și ciocan și celelalte scule necesare. Dotarea tehnică respectivă se referă la o întreagă bază materială care începe de la teren, la clădiri și tot ce ține de activitate și mai puțin de ceea ce ține de, știu eu, de uneltele strict necesare. Deci în "reglementările privind modul de autorizare" ca și capitolul "deținerea unei dotări minime tehnice" se referă începând de la spații, la clădiri și după ce se extinde la utilaje cu care "desfășoară" activitatea sau o "execută". Îmi e greu să spun că "execută" activitatea de inspecție tehnică cu clădirea. Cu ciocanul, poate.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, bine, deci nu există o înțelegere în ceea ce privește alin.3, da? Deci renunțați, bun.

Atunci considerăm adoptat art.4 cu modificările acceptate.

Art.5. Sunt probleme? Nu sunt. Adoptat.

Art.6. Da, poftiți.

Domnul Damian Brudașca:

Mie îmi pare rău că unii colegi se plictisesc ascultându-ne, eu aș dori să vă supun atenției o propunere de modificare la alin.2, în sensul înlocuirii sintagmei "în cazul în care"... cu "dacă"... "Dacă vehiculul rutier corespunde prevederilor," apoi se consemnează "tehnică, în anexa la certificatul de înmatriculare," și dacă îmi permiteți, ca să nu mai revin, să mai fac o referire și la art.6 alin.2 lit.e), în sensul: "Utilizarea în acitivitatea de inspecție tehnică periodică a aparaturii neavizate metrologic sau neagreate de RAR...". Prin aceasta, zic eu, că este mai corectă exprimarea, iar la alin.1 tot aici "...constituie contravenții, în măsura în care, potrivit legii penale," și apoi merge textul corespunzător. Promit că nu mai fac decât o referire la lit.i), în sensul respectiv, "în certificatul de înmatriculare a acestuia..." este "înmatricularea acestuia" nu "certificatul..."

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Comisia?

Domnul Ioan Bivolaru:

Sigur puteam să facem o dezbatere întreagă în ce măsură este mai folositor textului "în cazul în care" să trecem "dacă".

Domnul Damian Brudașca:

Este același lucru, dar mai scurt.

Domnul Ioan Bivolaru:

Dacă e același lucru, să fiți de acord să rămână așa cum este. Mi se pare, totuși, destul de sau mai explicit această formulare, "în cazul în care vehiculul corespunde", e mai greu de precizat "dacă vehiculul corespunde".

Nu știu, am reținut la art.6 alin.2, dacă nu mă înșel, la alin.1?

Domnule președinte, am o rugăminte. Amendamentele acestea făcute în cavalcadă așa, pentru mai multe articole simultan sunt destul de derutante. E greu și pentru noi să le reținem în ".. eu cred că...

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, e la pag.12 sus, art.62 alin. 1, unde spune așa: "Constituie contravenție în măsura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni", asta voia să spună domnul Brudașca.

Domnul Ioan Bivolaru:

Suntem de acord, asta este. Și colegii noștri de la tehnic au făcut aceste sesizări și au promis că vor introduce aceste virgule.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, mai aveți ceva la litera aceea?

Domnul Ioan Bivolaru:

La lit.c), da, "neavizate metrologic sau neagreate de către Registrul Auto Român, după caz". Dacă vreți băgăm un "după caz" acolo, pentru că este introdusă noțiunea aceasta de avizare metrologică. Nu avem deocamdată în text și în reglementările metrologice "se înaintează un aviz", documentul se numește aviz. Se pune frumos în ramă și se pune pe perete. Aviz! Nu avem ce să-i facem.

Da, acordul respectiv, suntem de acord, trebuie făcut acordul corespunzător la lit.i).

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Am înțeles.

Art.6, poftiți, domnule profesor.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Alin.c) comportă o discuție, pentru că o aparatură prin definiție este etalonată de instituția vizată, de Institutul Național de Metrologie. Nu pot utiliza aparate "agreate..." Termenul este în afara tehnicii măsurătorilor și a teoriei măsurării. În aceste poziții, puncte de vedere, eu propun o redactare îmbunătățită de forma următoare... și, pentru că textul se referă la inspecția tehnică periodică nu are sens să mai includem la fiecare paragraf, la fiecare alineat al art.6 așa ceva. Deci, pentru că în primul alineat, zicem : "Constituie contravenție, în măsura în care potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni următoarele fapte", și... la c) "utilizarea aparaturii neverificate metrologic;"

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, este vorba de art.62 alin.1 lit.c). Deci comisia aveți un punct de vedere asupra acestui alineat?

Domnul Ioan Bivolaru:

În primul rând, nu putem să eliminăm trimiterea de fiecare dată la acest articol, referitoare la inspecția tehnică, preambulul art.62 nu limitează toate aceste încălcări strict la inspecția tehnică. Dacă o să ne uităm, de exemplu, la lit.c), nu are nici o legătură lit.g) cu inspecția tehnică periodică, dar ceea ce se numește o contravenție. Deci trebuie să stabilim foarte clar domeniul în care delimităm sau definim această contravenție.

În cazul lit.c) este în inspecția tehnică, s-a încălcat ceva acolo. La lit.g) este altceva, la lit.h) este altceva, nu are legătură cu inspecția tehnică. Nu putem să mergem pe ideea aceasta cu aparatura sau dotarea, cum a propus domnul deputat, neverificată metrologic. Verificarea metrologică este o activitate periodică și se realizează, dacă nu se realizează nu se dă bun pentru o activitate în continuare. De data aceasta este lista de aparate care trebuie avizate metrologic, din partea metrologiei că sunt bune pentru a fi folosite pe standurile respective de ITP. Sunt avize cu caracter general, care se dau pentru anumite tipuri de aparaturi sau de dotări necesare pe linia de ITP. Nu are nici o legătură treaba aceasta cu avizul periodic metrologic sau cu verificarea periodică metrologică. Este cu totul altceva. Poate nu este foarte fericită această formulă pe negație, "neavizată", "neagreată", dar este utilizată, totuși, într-un fel și în literatura de specialitate, cel puțin la RAR.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Deci art.6, am înțeles că s-au acceptat modificările, deci este adoptat.

Art.62 s-au acceptat propunerile de modificare, cu excepția celei de la pct.c). Renunțați la ele sau nu?

Da, poftiți.

Domnul Ioan Bivolaru:

Îmi dați voie să completăm la lit.e) unde spune: "efectuarea de către o stație a Inspecției tehnice periodice pentru vehiculele rutiere din categoria celor pe care respectiva stație nu este autorizată..." să schimbăm puțin fraza și să spunem: "Efectuarea inspecției tehnice periodice pentru vehicule rutiere din categoria celor pentru care respectiva stație de inspecție tehnică nu este autorizată."

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Am înțeles. Deci, nu mai discutăm acest proiect, pentru că timpul a expirat.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 16:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro