Plen
Ședința Camerei Deputaților din 15 martie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.30/24-03-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 15-03-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 15 martie 2004

12. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 103/2004

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Pct. 21 - Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști.

Inițiatorul? Poftiți, doamnă. Vă rog să vă și prezentați colegilor mei.

Doamna Vali Botezatu:

Mă numesc Vali Botezatu și sunt subsecretar de stat la Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție.

Prin Legea nr. 326/2003, sunt stabilite drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști.

Din interpretarea prevederilor art. 2 alin. 1 și ale anexei la actul normativ menționat mai sus, rezultă că sumele acordate lunar pentru nevoi personale sunt incluse în sumele prevăzute pentru cazarmament, echipament și dotare inițială. Acest fapt produce disfuncționalități grave în activitatea de protecție a copilului, întrucât, prin scăderea acestor sume din limitele maxime prevăzute la grupele de vârstă pentru 3-14 ani inclusiv, cheltuielile aferente drepturilor menționate se situează cu mult sub limita celor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 56/1994 privind actualizarea normativelor de cheltuieli determinate de drepturile acordate copiilor din centrele de plasament.

În vederea eliminării acestor disfuncționalități, a fost elaborat prezentul proiect de lege, care prevede modificarea art. 2 alin. 1, în sensul că: "Limitele de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 1 alin. 1 stabilite pe grupe de vârstă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege și se indexează periodic".

Astfel, se realizează o distincție clară între sumele de bani pentru nevoi personale, care se acordă lunar, și sumele aferente drepturilor menționate. Totodată, este absolut necesară și realizarea unei mențiuni clare asupra faptului că baremurilor de cheltuieli personale și cele aferente drepturilor la cazarmament reprezintă limite minime, și nu maxime, pentru a se putea permite consiliilor județene care dispun de fonduri să aibă temei legal pentru suplimentarea cheltuielilor aferente.

Vă rog, astfel, să aprobați proiectul de lege, în forma prezentată. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Comisia pentru muncă, doamnă președintă Smaranda Dobrescu?

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru muncă vă propune adoptarea acestui proiect de lege, întrucât este necesară realizarea unei mențiuni clare asupra faptului că baremurile de cheltuieli personale și cele aferente drepturilor la cazarmament, echipament de dotare inițială și înlocuire, transport, jucării, materiale sanitare, rechizite și materiale cultural-sportive reprezintă limite minime, și nu maxime, tocmai pentru a putea permite consiliilor locale care dispun de fonduri să aibă temei legal pentru suplimentarea cheltuielilor aferente. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, doamnă președintă.

Dacă dintre dumneavoastră dorește cineva să intervină?

Vreți să interveniți în faza aceasta? La discuții generale sau la text? Vă rog. Domnul Dan Brudașcu.

Domnul Dan Brudașcu:

Domnule președinte,

Am depus și eu un proiect de lege, care se referă tot la necesitatea revenirii asupra Legii nr. 326/2003, întrucât, între aceste categorii evidențiate încă din titlul legii nu se are în vedere și situația în care se găsesc acum școlile speciale. Mă refer la cazul concret al Liceului de nevăzători din municipiul Cluj-Napoca, unitate școlară de peste 100 de ani, care, în urma prevederilor acestei legi, se află în situația de a nu obține finanțarea pentru întreținerea celor aflați în această școală. De altfel, Legea nr. 326/2003 scapă din vedere această categorie și sunt situații deosebit de dificile cu care se confruntă școlile speciale, întrucât legea nu precizează cu claritate obligația consiliilor județene de a vira școlilor respective contribuțiile ce le revin pentru elevii de pe raza lor de competență administrativă, care sunt școlarizați în unitățile respective.

Cred că ar fi fost mult mai inspirat dacă acest proiect de lege ar fi fost discutat în deplină legătură cu cel pe care l-am depus pe aceeași temă, pentru a nu face modificări, la modificări la modificări.

Din acest punct de vedere, cred că ar fi bine ca această lege să fie retrimisă la comisie și să se discute cele două proiecte de lege - adică, propunerea legislativă și proiectul de lege, venind astfel în întâmpinarea necesităților școlilor speciale, rămase pe dinafară ca urmare a scăpărilor prevederilor Legii nr. 326/2003.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna Paula Ivănescu.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cred că prin actualul proiect de lege se repartă o greșeală, pe care inițiatorul, Guvernul României, și, apoi, Parlamentul au făcut-o anul trecut, când am discutat legea de bază, Legea nr. 326/2003. Atunci, eu am depus un amendament, în care ceream ca aceste indemnizații să fie minime, permițând consiliilor județene și locale care au fonduri să poată îmbunătăți viața acestor persoane într-o manieră cât se poate de bună. Pentru faptul că amendamentul a venit din partea opoziției, acesta a fost respins atât de inițiator, cât și de Parlament, în ansamblul său.

Astăzi, se îndreaptă o greșeală. Într-adevăr, nivelul trebuie să fie minim, pentru că oricăruia dintre copiii aflați în dificultate sau în plasament la un asistent maternal trebuie să i se asigure un minim de subzistență, un minim de educație, un minim de sănătate, și acesta nu poate fi lăsat la voia întâmplării.

Deci, se repară o greșeală, care a fost făcută, zic eu, cu bună știință anul trecut, iar acum cred că este vorba de bună-credință, când se modifică în acest fel legea.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamnă ministru, vă rog să răspundeți problemelor de principiu care s-au ridicat cu privire la extindere. Celelalte le vom discuta atunci când vom dezbate fiecare text în parte.

Doamna Vali Botezatu:

Școlile speciale, liceele pentru elevi cu deficiențe reprezintă instituții de învățământ, și nu unități de ocrotire a copilului, asigurând activități exclusiv didactice. Potrivit art. 18, coroborat cu art. 20 și cu art. 26 din Ordonanța de urgență nr. 192/1999: "Unitățile care îngrijesc copii în regim rezidențial și care funcționează în cadrul unităților de învățământ special se separă de unitățile de învățământ special, se transferă și se restructurează. Aceste instituții se reorganizează în etape, după evaluarea situației copilului cu handicap, în: centre de tip familial pentru recuperarea și reabilitarea copiilor cu handicap și handicap sever; centre de îngrijire de zi și recuperare pentru copilul cu handicap sau, după caz, în alte servicii destinate îngrijirii, reabilitării și protecției drepturilor copilului, fără personalitate juridică, în cadrul serviciilor publice specializate pentru protecția copilului din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. Transferul drepturilor asupra bunurilor proprietate publică se realizează potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Bunurile proprietate privată a statului aflate în inventarul instituțiilor prevăzute la art. 18-20 se transferă pe bază de protocol de predare-preluare".

Grupul-țintă vizat de Legea nr. 326/2003 îl reprezintă copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști, elaborarea și adoptarea acestui act normativ având la bază necesitățile identificate în sistemul de protecție a copilului, respectiv, creșterea calității vieții acestor copii. În situația în care, însă, nu au fost respectate dispozițiile legale în vigoare, nerealizându-se separarea de unitățile de învățământ special - școli-licee - a unităților care îngrijesc copii în regim rezidențial și care funcționează în cadrul acestor internate-cămine, elevii care frecventează aceste unități nu pot beneficia de drepturile prevăzute de Legea nr. 326/2003.

Față de cele de mai sus, considerăm că elevii din unitățile aflate în situația descrisă în paragraful anterior nu beneficiază de prevederile Legii nr. 326/2003, datorită nerespectării dispozițiilor legale referitoare la separarea, transferul, restructurarea unităților care îngrijesc copii în regim rezidențial și care funcționează în cadrul unităților de învățământ special. Astfel, dacă se va realiza separarea, transferul sau restructurarea unităților care îngrijesc copii în regim rezidențial și care funcționează în cadrul unităților de învățământ special, copiii din aceste unități ar putea beneficia de dispozițiile Legii nr. 326.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul Dan Brudașcu.

Domnul Dan Brudașcu:

Eu îi mulțumesc doamnei secretar de stat, dacă am înțeles bine funcția dânsei, dar explicația pe care o dă, extrem de argumentată, nu clarifică situația clară a acestor unități școlare, a căror trecere în subordinea consiliilor județene, unde nu s-a făcut, nu s-a făcut din cauza conducerii școlilor respective. Dar, revin și vă spun că, în cazul Liceului de nevăzători de la Cluj, datând din 1901, acesta se află în momentul de față într-o situație extrem de critică, pentru că, de la 1 ianuarie a.c., au încetat plățile în baza Legii nr. 326. Mai mult decât atât, aș vrea să atrag atenția distinsei doamne secretar de stat asupra faptului că aceste centre de plasament se ocupă numai de partea de petrecere a timpului liber, nu asigură și educația și, mai ales, educația de specialitate.

Pe de altă parte, există cazuri, cum este la Sibiu, în care părinții au fost obligați să depună cereri prin care renunță la calitatea de părinți și o cedează autorităților respective. Printr-o interpelare, de altfel, l-am și informat pe domnul prim-ministru, în legătură cu situația creată prin aplicarea prevederilor Legii nr. 326.

Eu nu contest faptul că această lege este bine venită, dimpotrivă, așa cum a subliniat și reprezentanta Partidului Democrat, ea îndeplinește sau corectează o eroare pe care am făcut-o și noi, parlamentarii, dar solicit să se gândească, într-o lege unitară, să se rezolve atât problemele legate de tinerii și copiii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, dar să se aibă în vedere și această categorie defavorizată.

Eu cer completarea acestui act normativ și, prin aspectele pe care le-am subliniat, a căror situație nu se datorează indolenței sau incompetenței conducerilor acestor școli speciale, ci excesivei birocrații care mai poate fi întâlnită la nivelele unor consilii județene.

Din acest punct de vedere, fac din nou apel la înțelegerea secretariatului de specialitate și a Comisiei pentru muncă, pentru completarea și realizarea unui act normtiv care să fie acoperitor și pentru aspectele pe care le prevede acest proiect de lege, și pentru aspectele pe care le-am evidențiat și care vizează școlile speciale rămase, din acest punct de vedere, într-o situație critică. Pentru că există situația în care aceste licee nu numai că nu beneficiază de bani pentru cazarmament, hrană ș.a.m.d., dar nu are nici cu ce să-și cumpere materialul didactic necesar desfășurării procesului instructiv-educativ.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna președintă Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Această Lege nr. 326/2003 focalizează o anumită categorie de copii și tineri ocrotiți de serviciile publice specializate, dar, în același timp, centrează și care sunt serviciile pe care le oferă: ce fel de cheltuieli se pot face, pentru ce anume, sumele necesare nevoilor personale ș.a.m.d., deci, este o categorie foarte bine focalizată. La un moment dat, în această lege, există mențiunea: "Copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, cei încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști, care urmează o formă de învățământ recunoscută de lege, precum și mamele protejate în centre maternale beneficiază de sume de bani pentru nevoi personale".

Cu alte cuvinte, dacă învățământul special este un tip de învățământ recunoscut de lege, ca să se poată încadra în prevederile acestei legi, acești copii care învață în tipul de învățământ special și care locuiesc în cămine speciale trebuie să-și rezolve situația juridică, nu a lor personal și nu ei personal, ci consiliul județean și cei care îi patronează, să-și rezolve situația patrimonială în mod juridic. Și această situație este descrisă și face obiectul unei alte legi. Deci, aceea este legea-cadru care guvernează situația copiilor din centre care urmează cursurile unui învățământ special, și acest lucru, alipirea la prevederile acestei legi, trebuie făcută după ce, juridic, se rezolvă problema acestor copii.

Și degeaba introducem noi și sintagma: "copii care urmează cursurile învățământului special", dacă în mod juridic ea nu se rezolvă în cadrul legii respective.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, vă reamintesc, și îmi pare rău că trebuie să o fac, care este modul de desfășurare a dezbaterilor generale: se dă cuvântul la câte un reprezentat de grup parlamentar, după care, se dă cuvântul reprezentantului Guvernului și al comisiei. Noi nu transformăm dezbaterile generale în dezbateri pe text și în replici și contra-replici.

Împotriva acestui text din regulament, eu v-am dat totuși cuvântul a doua oară. A treia oară ar fi, totuși, prea mult! Când vom avea ocazia să abordăm textul de care dumneavoastră vă legați, cu privire la o posibilitate de extindere, vă voi da cuvântul. Dar, repet, nu putem transforma dezbaterile generale care se desfășoară după tipicul pe care vi l-am spus, în dezbateri pe text, cu luări de cuvânt contradictorii de mai multe ori.

Trecem la dezbaterea proiectului, începând cu titlul acestuia.

La titlu, dacă aveți obiecțiuni? Poftiți.

Domnul Dan Brudașcu:

Domnule președinte,

Pentru ca legea să permită funcționarea și acestor instituții de învățământ, eu solicit să fiți de acord ca acest titlu să includă, într-o modificare redacțională, și următoarele precizări: "Lege pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii care urmează cursurile unor unități de învățământ special, cei ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști".

Nu deranjează prin absolut nimic această completare, pentru că, în situația dată, consiliile județene refuză să-și transfere banii acestor unități de învățământ, chiar și celor care sunt acreditate.

Domnul Valer Dorneanu:

Tema, pe fond, a fost deja atinsă, un răspuns al Ministerului Muncii s-a dat.

În aceste condiții, supun la vot propunerea domnului Dan Brudașcu pentru modificarea titlului.

Cine e pentru? 26 de voturi.

Împotrivă? 83 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea a fost respinsă.

Supun la vot titlul legii în formula care s-a prezentat și care a fost adoptată de Senat.

Cine e pentru? 83 de voturi pentru. Mulțumesc.

Împotrivă? 26 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Preambulul articolului unic.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Pct. 1 din legea adoptată de Senat? Doamnă deputat Apostolescu, poftiți.

Doamna Maria Apostolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La acest punct, eu am propus următorul amendament, ca limita superioară a sumelor destinate cheltuielilor să se fixeze, întrucât nu se poate cheltui oricât. Eu înțeleg că prețurile au crescut, înțeleg că nevoile copiilor cresc de la zi la zi și o dată cu vârsta, dar nu ne putem permite să cheltuim oricât.

De aceea, aș spune ca suma minimă să fie amendată cu 50% și să se atingă limita superioară. Mi s-a respins, bineînțeles, această propunere, dar eu așa cred, că este necesară, întrucât, și așa, sumele pe care le cheltuiește statul pentru un copil aflat în astfel de servicii de plasament sau încredințat în centrele maternale se ridică la cifra de 8 până la 10-11 milioane de lei. Și atunci, cred că, chiar dacă sunt necesare cheltuielile personale, ele, totuși, trebuie limitate.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna președintă Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Cheltuielile personale, ca termen al acestei sume, reprezintă întotdeauna 210 mii, adică echivalentul unei alocații universale pentru copii. Deci, nu putem să judecăm că vom mări sau vom micșora aceste cheltuieli.

Pe de altă parte, nu trebuie să avem nici grija că se va ajunge, având fonduri, la niște cheltuieli uriașe, întrucât există, la aceste centre de plasament, niște normative pentru cheltuieli, în așa fel încât să nu se poată cumpăra, deși ar fi de dorit, 3-4 tipuri de hăinuțe într-un an ș.a.m.d.

Cheltuielile care sunt în afara normativelor, în general, se adresează copiilor care practică un sport și care, urmare a acestei condiții, binevenite, de altfel, au nevoie de mai multe perechi de încălțăminte de sport, de mai multe treninguri etc. Dacă noi limităm această sumă, s-ar putea să nu mai putem satisface aceste nevoie sau altele de acest tip, mai ales pentru consiliile care dispun de fonduri.

Transformând limita maximă impusă în limită minimă, cu atât mai mult, asigurăm, pe de o parte, cheltuielile pentru nevoi personale, dar și posibilitatea de a cheltui mai mult, atunci când avem. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Ați auzit aceste explicații; de altfel, aveți o completare a lor în raportul comisiei.

Cu aceste precizări, supun votului dumneavoastră amendamentul doamnei Maria Apostolescu, care a fost respins de către comisie.

Cine este pentru? 15 voturi pentru.

Împotrivă? 89 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Amendamentul a fost respins cu acest scor.

Având în vedere existența acestuia, supun votului dumneavoastră pct.1 în formularea adoptată de către Senat.

Cine este pentru? 89 de voturi pentru.

Împotrivă? 14 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

A fost admis pct.1.

La pct.2 dacă aveți obiecțiuni. Adoptat pct.2 fără obiecțiuni, în unanimitate.

Până când vor fi prezenți toți cei implicați în moțiune, să luăm și următorul proiect.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 decembrie 2021, 13:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro