Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.41/06-04-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 29-03-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 2004

  1. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.

 

Ședința a început la ora 16,30.

Lucrările au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Tudor Mohora și Gheorghe Albu, secretari.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Dați-mi voie să declar deschise lucrările ședinței de astăzi în plenul Camerei Deputaților.

Vă anunț că, din cei 345 de deputați, și-au înregistrat prezența 284. sunt absenți 61 deputați, 14 participă la alte acțiuni parlamentare.

Aș ruga pe toți colegii care sunt pe culoare să vină în sală pentru că în scurt timp ne va face onoarea să ne viziteze Marele Duce de Luxembourg și să nu apărem o sală atât de golașă.

Vă rog insistent pe toți să pătrundeți în sală.

A venit și președintele Automobil Clubului Român. După o îndelungată apariție la televiziune, dacă dânsul vine cu toți membrii, probabil că vom îmbunătăți simțitor cvorumul de lucru.

Aș ruga șefii grupurilor parlamentare să-și invite colegii în sală.

Stimați colegi,

Permiteți-mi ca, înainte de a începe dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi de astăzi, să vă prezint o informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care au fost transmise comisiilor permanente precizate în această informare spre întocmire a rapoartelor:

1. Propunerea legislativă pentru modificarea art.180 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inițiată de domnul deputat Gheorghe Dinu, membru al Grupului parlamentar al PRM, respinsă de Senat în ședința din data de 18 martie 2004.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 22 aprilie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2000 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.234/2003, inițiată de domnii deputați Doru Dumitru Palade, Iulian Mincu, Marian Costel Ionescu, Paul Magheru, Adrian Moisoiu, Emil Rus, Ștefan Lepădat, membri ai Grupului parlamentar al PRM, respinsă de Senat în ședința din data de 18 martie 2004.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 2 aprilie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare, adoptat de Senat în ședința din data de 18 martie 2004.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru sănătate și familie și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 aprilie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

4. Proiectul de Lege privind înființarea Administrației Naționale de Meteorologie, adoptat de Senat în ședința din data de 18 martie 2004.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 29 aprilie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2004 privind finalizarea investiției "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan, adoptat de Senat în ședința din data de 18 martie 2004.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 2 aprilie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

6. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.1 al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, adoptat de Senat în ședința din data de 18 martie 2004.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 aprilie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

7. Proiectul de Lege privind Semnul onorific "Vulturul României", inițiat de Comisia specială pentru elaborarea propunerilor legislative privind sistemul național de decorații al României, adoptat de Senat în ședința din data de 18 martie 2004.

Conform prevederilor art.93 alin.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, amendamentele vor fi depuse la această Comisie în termen de 5 zile de anunțarea în plen, după care Comisia urmează să întocmească în următoarele 5 zile un raport asupra amendamentelor.

Termenul de depunere a raportului: 9 aprilie 2004

Cameră decizională: Camera Deputaților.

8. Proiectul de Lege privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii, inițiat de domnii deputați Viorel Hrebenciuc, Constantin Selagea, Tiberiu Sergius Sbârcea, Mihai Nicolescu, Dumitru Boabeș și Ion Bozgă, membri ai Grupului parlamentar al PSD, adoptat de Senat în ședința din data de 22 martie 2004.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 2 aprilie 2004

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere, adoptat de Senat în ședința din data de 22 martie 2004.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 22 aprilie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

10. Proiectul de Lege "Legea petrolului", adoptat de Senat în ședința din data de 22 martie 2004.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 13 aprilie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

11. Propunerea legislativă privind declararea ca oraș a comunei Măgurele, județul Ilfov, inițiată de domnii parlamentari Victor Neagu, Viorel Gheorghiu, Doru Laurian Bădulescu, membri ai Grupului parlamentar al PSD.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 13 aprilie 2004.

Cameră decizională: Senatul.

12. Propunerea legislativă privind declararea ca oraș a comunei Pantelimon, județul Ilfov, inițiată de domnii parlamentari Victor Neagu, Viorel Gheorghiu, Doru Laurian Bădulescu, membri ai Grupului parlamentar al PSD.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 13 aprilie 2004.

Cameră decizională: Senatul.

13. Propunerea legislativă privind declararea ca oraș a comunei Bragadiru, județul Ilfov, inițiată de domnii parlamentari Victor Neagu, Viorel Gheorghiu, Doru Laurian Bădulescu, membri ai Grupului parlamentar al PSD.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 13 aprilie 2004.

Cameră decizională: Senatul.

14. Propunerea legislativă privind înființarea comunei Copăceni, județul Ilfov, prin reorganizarea comunei 1 Decembrie, inițiată de domnii parlamentari Victor Neagu, Viorel Gheorghiu, Doru Laurian Bădulescu, membri ai Grupului parlamentar al PSD.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 13 aprilie 2004.

Cameră decizională: Senatul.

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 2 aprilie 2004.

Cameră decizională: Senatul.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 23 january 2022, 13:55
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro