Plen
Ședința Camerei Deputaților din 22 aprilie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.56/29-04-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
07-12-2021
06-12-2021 (comună)
06-12-2021
25-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 22-04-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 22 aprilie 2004

4. Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 370/2003

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Începem, distinși colegi, Legea privind organizarea și funcționarea cooperației.

Vă amintesc că dezbaterile generale au avut loc. Trecem, în consecință, la dezbaterea legii pe articole.

La titlul legii dacă aveți obiecțiuni? Votat în unanimitate.

Titlul titlului - n-am cum să evit repetiția - și titlul Capitolului I. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

La art. 1 vă rog să urmăriți amendamentul 1.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 1? Nu aveți. Admis amendamentul 1, modificat art. 1.

La art. 2 vă rog să urmăriți amendamentul 5. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, modificat art. 2.

La art. 3 nu au fost amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Votat textul inițial.

La art. 4 urmăriți amendamentul 7, care propune reformularea lit. a), b), c), d); e)-ul se propune eliminarea. Urmăriți tot cuprinsul amendamentului 7, care se referă la art. 4.

Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, modificat art. 4.

La art. 5 comisia propune eliminarea, prin amendamentul 8. Urmăriți amendamentul 8. Admis amendamentul, eliminat acest text.

De asemenea, comisia propune eliminarea art. 6. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate amendamentul, eliminat textul.

La art. 7 comisia nu are amendamente, dar acesta urmează să fie renumerotat în 5, ca urmare a eliminării altor articole.

Dacă aveți obiecțiuni? Admis textul inițial și renumerotarea.

Titlul Capitolului II. Votat în unanimitate, în formularea inițială.

La art. 8, care devine 6, vă rog să urmăriți amendamentul 12. De la lit. a) și până la lit. e) ".. Sunt acum la art. 8 în raport sau în lege, care va deveni 6, prin renumerotare.

La care articol ați intervenit dumneavoastră? 6, renumerotat? Vă rog să vă referiți la punctul din raport, că mai ușor ne lămurim.

Domnule Toader, suntem la pct. 12 din raport, art. 8, fost art. 6, renumerotat.

Domnul Mircea Nicu Toader:

La art. 6 lit. e), propunerea amendamentului meu este să rămână "și cu scop patrimonial", nu numai "fără scop patrimonial". Ideea inițială era "cu scop patrimonial", dar cred că este bine să rămână cu bară "fără scop patrimonial, în funcție de modul cum se stabilește de către fiecare organizare în parte a activității cooperatiste". Și vreau să acceptați ca amendamentul să fie cu bară "fără scop patrimonial", urmând ca forma definitivă să fie stabilită atunci când se fac formele asociative.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Rus, aici aveați și dumneavoastră un amendament, la art. 6 lit. e). În afară de "scop patrimonial", spuneați "în scopul reprezentării și promovării"... Căror interese? "intereselor economice, sociale, culturale ale membrilor asociați..."

Acolo era amendamentul dumneavoastră. Avea și domnul Rus un amendament pe care l-am discutat astăzi.

Domnule vicepreședinte Bivolaru, referiți-vă și la textul pe care nu-l găsește acum domnul...

Domnul Ioan Bivolaru:

S-a discutat astăzi acest alineat, lit. e). În primul rând, sigur, comisia nu este de acord de a realiza aceste uniuni cu scop patrimonial. Aceste uniuni sunt realizate în conformitate cu Ordonanța nr. 26 și aceasta, în mod explicit, stabilește că toate aceste asocieri sunt fără scop patrimonial. În condițiile acestea, nu se pune problema de modul cum vrea fiecare să se organizeze, atâta timp cât există deja o lege privind asocierile.

În schimb, în discuția care s-a făcut astăzi, domnule președinte, în finalul acestui text...

Deci, rămâne "persoană juridică fără scop patrimonial, constituită de către societăți cooperative de aceeași formă, la nivel județean al Municipiului București și la nivel național, în scopul reprezentării și promovării intereselor economice, sociale și culturale ale membrilor cooperatori, conform prezentei legi".

Acesta este textul pe care l-am convenit și pe care vă rugăm să-l supuneți aprobării.

Domnul Valer Dorneanu:

Membrii cooperatori sunt și membri puri și asociați!

Domnul Ioan Bivolaru:

"...ale membrilor cooperatori și ale membrilor asociați, conform prevederilor prezentei legi".

Mă bucură foarte mult intenția colegului, care ar fi bine să vină să-și susțină toate aceste amendări.

Domnul Valer Dorneanu:

Păi nu pe dumneavoastră v-a invitat, dumneavoastră cu "scopul patrimonial" l-ați susținut...

Stimați colegi,

Pentru că sunt mai multe variante, deci varianta Guvernului, sunt două amendamente, eu vă propun să votăm în primul rând amendamentul respins al domnului Toader, cel care dorește să includă "cu scop patrimonial", în locul sintagmei "fără scop patrimonial". Eu zic sintagmă, dar aceasta schimbă însăși esența activității.

Cine este pentru amendamentul domnului Toader? 6 voturi pentru, insuficient pentru a fi adoptat.

Cine este pentru reformularea art. 6 pct. e), potrivit formulei pe care v-a prezentat-o domnul vicepreședinte Bivolaru? Cine este pentru?

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 2 voturi împotrivă și 3 abțineri s-a adoptat textul propus de către comisie.

La celelalte litere, în propunerea amendamentului comisiei, dacă mai aveți obiecțiuni? Domnul Rus.

Litera e) am adoptat-o în formula prezentată de domnul vicepreședinte Bivolaru.

Domnul Ioan Rus:

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

Doresc ca în componența organizațiilor cooperatiste, care cuprind cooperative de consum, cooperative meșteșugărești, societăți cooperative meșteșugărești, societăți cooperative pe acțiuni meșteșugărești, cooperative mici meșteșugărești, să intre și asociațiile acestora, existente până la data intrării în vigoare a prezentei legi, întrucât în momentul de față ele se încadrează în această categorie a organizațiilor cooperatiste.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Gheorghe Marin, al Comisiei economice.

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este justă completarea făcută, în care s-au inclus și asociațiile existente, întrucât acestea sunt constituite ca organizații cooperatiste și era normal ca și acestea să fie supuse legii, până la data intrării în vigoare a prezentei și respectiv a reorganizării.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

La litera m) se propune să se adauge sintagma "și asociațiile acestora, existente" nu la data, ci "până la data intrării în vigoare a prezentei legi".

Dacă sunteți de acord cu această completare?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La celelalte litere dacă mai există obiecțiuni? Nu există. Amendamentul 12, cu privire la art. 6 actual a fost votat potrivit propunerii comisiei și celor două amendamente, la literele e) și m), pe care le-am aprobat acum.

La Titlul II și Capitolul I - "Denumiri", dacă aveți obiecțiuni? Votat în unanimitate.

La art. 9, renumerotat 7, pe care-l găsiți la pct. 15.

Domnule Avramescu, vă rog.

Domnul Constantin-Gheorghe Avramescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La alin. 3 lit. b), penultima frază sună în felul următor: "Persoanele care activează ca reprezentanți aleși sunt răspunzătoare în fața membrilor cooperatori. În societățile cooperative de gradul I membrii au drepturi egale de vot, fiecare membru având un singur vot, indiferent de numărul părților sociale deținute". Vreau să atrag atenția că nu este normal, pentru că sunt diferite.

În al doilea rând, că există și o scrisoare de la președinție, cu recomandarea ca acest vot să fie proporțional, recomandare venită urmare a numeroaselor sesizări care s-au făcut la președinție.

Și, în al treilea rând, vin și o spun personal: cu o asemenea prevedere nu vor mai fi încurajați noii membri să intre în cooperative, decât cu minimum necesar, pentru că tot au un singur vot.

Pentru aceste motive, mi-am permis ca această penultimă frază să fie redactată astfel: "În societățile cooperative de gradul I, membrii cooperatori au un drept de vot proporțional cu aportul material propriu adus la capitalizarea și dezvoltarea patrimonială a cooperativei, dacă prin statut nu se prevede altfel".

Cu alte cuvinte, am lăsat și această portiță, că dacă unele cooperative vor un vot egal, să poată să-l ia.

Deci, încă o dată repet, este și o recomandare de la președinția țării, este și o observație proprie, că în felul acesta nu se încurajează mișcarea cooperatistă, iar faptul că există o tradiție, o legislație dinainte de război, nu poate fi luat în considerare, pentru că de atunci s-au mai schimbat niște lucruri.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiilor, cine dorește să-și spună punctul de vedere, și din partea Guvernului?

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Am dezbătut acest punct în ședințele celor două comisii și, de fapt, este vorba de un principiu de bază al mișcării cooperatiste.

Controlul democratic este exercitat astfel. Dacă nu există acest control, înseamnă că nu mai este cooperativă și este o societate pe acțiuni, un SRL, orice și poate să funcționeze liniștit.

De altfel, există în lege, la cooperativele de gradul II, o trimitere la votul multiplu, și există un articol în a doua parte a acestei propuneri legislative, în care am specificat că societățile cooperatiste pe acțiuni, care au luat ființă după 1990, sunt 197, dacă rețin bine cifra, avem o listă a acestor societăți cooperatiste pe acțiuni, unde funcționează acest vot despre care vorbește domnul coleg. Și noi am spus că aceste cooperative rămân așa cum au fost înființate la vremea respectivă și funcționează conform statutului lor. Dar, la legea-cadru, nu putem să facem nici o abatere, pentru că este un principiu de bază a mișcării cooperatiste și vă rugăm să votați textul propus de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să intervină? Poftiți, domnule Avramescu.

Domnul Constantin-Gheorghe Avramescu:

Tocmai pentru că este o lege-cadru, principiile de bază trebuie să fie foarte clar exprimate, să luăm o poziție într-un fel sau în altul, pentru că după această lege-cadru vor urma legile speciale.

Or, dacă în legea-cadru nu prevedem așa ceva, și legile speciale vor fi denaturate.

Atrag atenția încă o dată că în urma sesizărilor făcute, și probabil că membrii cooperatori au făcut, însăși Președinția României recomandă ca votul să fie proporțional și eu m-am inspirat și de acolo, când am făcut amendamentul.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, dacă v-ați inspirat de acolo, vedeți că acea scrisoare care a fost trimisă de la domnul președinte Dângă, vizează alte texte: 21 și 35. Uitați-vă în scrisoare. Deci, nu încercați să influențați voturile cu motivări care nu se adresează la acest text.

Domnul Lăpușan.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Adevărul este pe undeva pe la mijloc, deși nu neapărat la mijlocul geometric.

Deja există o tradiție cooperatistă care într-adevăr nu lasă loc de întors, este omul și votul și acesta a fost principiul cooperativelor de când este lumea și el se păstrează încă.

Există, însă, și nuanțe. Și să vă dau un singur exemplu: această lege, la un moment dat, prevede un anumit procent pentru cetățenii care pot să dețină părți sociale. La un moment dat, trei sau patru mari investitori, s-ar putea să aibă un minim absolut în procesul decizional. Și la decizia: unde se îndreaptă profiturile lor, s-ar putea ca ei să nu conteze în votul respectiv, pentru că o mai mare mulțime aparține celor care reprezintă poate 5 sau 10% din cooperația respectivă.

Deci, eu cred că acest principiu trebuie păstrat, însă fac recomandarea Comisiei ca, parcursul dezbaterii legii, să mai abordăm acest subiect, chiar dacă vom păstra acum de principiu acest articol în acest fel. Astfel, în anumite situații, prin Statut eventual, să se prevadă și alte posibilități de vot.

Eu sau altcineva nu cred că ar face mare investiție într-o cooperativă pentru ca alții să decidă în ce direcție să se îndrepte profitul pe care îl obține respectivul de acolo.

Dacă ar fi foarte clar și explicitat prin această lege că profitul revine în funcție de numărul de părți sociale proprietarului și că el decide ce se întâmplă cu el, atunci nu ar fi nici un fel de problemă în legătură cu acest principiu.

Vreau să vă spun că și în Occidentul european și în altă parte deja apar excepții de la această regulă milenară pentru că cooperația a reprezentat o șansă pentru micul producător, pentru micul meseriaș de a deveni o forță și de a face față marii concurențe, în special pe piața europeană, dar nu numai, pentru că există tradiție în Japonia, există tradiție în Statele Unite și așa mai departe. Totuși, nucleul de plecare al cooperației este Europa.

Cred că trebuie să păstrăm acest principiu, dar, în același timp, sunt convins că împreună cu Comisia, dacă există și dorință, vom nuanța măcar acest element care este absolut esențial. Altfel, nimeni nu va băga bani și nu va face o investiție pentru ca altcineva să decidă încotro o iau dividendele respective.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că acest principiu "un om, un vot" este destul de controversat acum. El a constituit, de regulă, principiul de bază în cooperație.

Suntem de acord, și Comisia în general a fost de acord, și inițiatorul a fost de acord, ca să avem în vedere și posibilitatea dezvoltării în activitatea cooperației și, în condițiile acestea, s-au introdus aceste noțiuni de "cooperative de gradul 2", unde posibilitatea votului multiplu este acordată prin textul acestei legi - să se realizeze prin statutele proprii. De asemenea, la poz.151 din prezentul raport, domnule președinte, am prevăzut, pentru că acest vot multiplu se referă în mod special la societăți cooperative pe acțiuni, posibilitatea apariției unei legi sau reglementări prin lege specială a acestei probleme și, în consecință, avem în vedere și acest vot multiplu.

Astfel, având în vedere că în textul acestui raport am prevăzut aceste lucruri, să fie liniștiți colegii, pentru că avem în vedere această problemă.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Eu vreau să fac o precizare: pe marginea proiectului de lege a avut loc o consultare la Comisia Europeană, la care am participat și eu, și în legislația țărilor Uniunii Europene acest principiu este prevăzut așa cum este prevăzut în legea de față.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai doriți să faceți vreo precizare?

 

Domnul Constantin-Gheorghe Avramescu (din sală):

Da.

 

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

Domnul Constantin-Gheorghe Avramescu:

În documentul la care face referire domnul Vida se spune la un moment dat: "Drepturile de vot nu sunt în mod necesar proporționale cu părțile deținute (fiecăruia un vot)." Deci, și la ei sunt aceste discuții, și la ei sunt aceste îndoieli.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Voi supune votului dumneavoastră, pentru că au fost poziții diferite, amendamentul Comisiei la lit.b), însă aș ruga comisia să țină cont de următoarea observație de formulare. Aici spuneți: "Membrii au drepturi egale de vot, fiecare membru având un singur vot.", dar la început era menționat cuvântul "membrii". Astfel, să se elimine a doua repetiție și, deci, să apară "fiecare având un sigur vot".

La ultima frază spuneți așa: "Societățile cooperative de gradul 2 sunt organizate de asemenea în mod democratic". Dar nu spuneți nimic cu asta pentru că textul vrea să sublinieze ceea ce ați spus dumneavoastră înainte: "Principiul controlului democratic... funcționează pentru toți membrii cooperatori." "Principiul... funcționează în mod democratic și sunt controlate de către membrii cooperatori".

Vă rog.

Domnul Ioan Bivolaru:

Ultima teză se regăsește în prima teză de principiu, și propunem eliminarea ei.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră amendamentul Comisiei la lit.b), pe care îl găsiți la pag.17, cu precizarea că s-a eliminat cuvântul "membru" după "fiecare" și, de asemenea, s-a eliminat ultima propoziție (frază).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Un singur vot contra.

Abțineri?

Dacă mai sunt alte intervenții la amendamentul de la pct.15 cu privire la art.7 renumerotat.

Deci, amendamentul de la pct.15 a fost adoptat cu mențiunile pe care le-am făcut la lit.b).

La art.10 care va deveni art.8, urmăriți pct.16. Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Votat textul inițial în unanimitate.

La pct.17, cu privire la art.11 care devine art.9, dacă aveți obiecțiuni la textul inițial. Votat textul inițial.

La art.10 actual, urmăriți amendamentul de la pct.18.

Domnul Toader.

Domnul Mircea Nicu Toader:

Am mai ridicat și în Comisia reunită și susțin același punct de vedere: că este corect să nu fie imperativ ca pentru societățile cooperative de gradul 2 participarea capitalului social al societății de gradul 1 să fie de minimum 67%, fiindcă acest lucru va crea mari probleme la viitoarele societăți cooperative de gradul 2, în special în domeniul agriculturii, și cred că, cu toate că am avut discuția că legea specială permite să se facă orice modificare, totuși gradul acesta imperativ poate să creeze probleme.

Astfel, v-aș propune ca textul să fie: "cooperative de gradul 2" și "...de regulă, nu poate fi mai mică de 67%". Să lase această portiță foarte clară atunci când se constituie cooperativele de gradul 2, fiindcă, altfel, vă repet, în agricultură, cooperativele pe care le dorim noi nu se pot înființa conform acestei legi.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Gheorghe Marin.

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ne găsim în fața unei cooperative de gradul 2, care este o cooperativă de cooperative.

Atunci când am definit societatea cooperativă am spus, după cum veți observa, că numărul minim de membri este de cinci. Astfel, pentru a realiza o cooperativă de gradul 2 de cooperative, înseamnă că 2/3 trebuie să fie societăți cooperative. Deci, acest lucru înseamnă că 67% trebuie să fie din societăți cooperative. Așadar, dacă nu am respecta acest principiu, s-ar putea ca partea care intervine în societatea de gradul 2, care este necooperativă, să fie mai mare decât partea pe care o dețin cooperativele și, atunci, nu mai avem societate cooperativă de gradul 2, care este o societate formată din societăți cooperative. De aceea, am menținut raportul de 67%.

Domnul Valer Dorneanu:

Da, domnule Toader.

Domnul Mircea Nicu Toader:

Cooperativele de gradul 2 intervin în momentul când pot să intre în cooperative și persoane juridice. Acesta este motivul pentru care la un moment dat nu poți să limitezi o persoană juridică să intre la un capital mai mare. Și vă repet: există posibilitatea, pe principiul cooperatist, a unei asocieri unor persoane fizice și juridice pentru un scop bine definit economic nu neapărat în agricultură, ci chiar și pentru altceva - unul aduce pielea, altul o tăbăcește, altul o vinde, altul face comerț cu vapoarele, care reprezintă mult mai mult, și cred că, gândindu-ne numai la cooperativele meșteșugărești sau de consum, înseamnă că limităm. De aceea am spus că "de regulă" înseamnă foarte deschis, și nu înseamnă nici o obligație mai mare de atât.

Domnul Valer Dorneanu:

Sunt și societăți de vapoare, domnule Toader?

 

Domnul Mircea Nicu Toader:

Unul poate să aducă pielea...

Domnul Valer Dorneanu:

Vă știam foarte calificat în domeniul vapoarelor și m-am lăsat surprins de priceperea în domeniul cooperativelor, ca și de afirmația că introduceți vapoarele în cooperație.

Vă ascultăm, domnule Marin.

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Atunci când s-a discutat inițial, s-a spus că societatea cooperativă este o societate în care membrii acesteia sunt membrii cooperatori. În cazul acesta, membrii cooperatori sunt societățile cooperative.

Problema este: pentru ca ea să rămână totuși societate cooperativă de gradul 2, am pus condiția ca, la capitalul social, participarea societăților cooperative să nu poată fi mai mică de 67%. Altfel, vă spunem, ne trezim în altă situație.

Noi, prin aceasta, nu am închis cercul și am lăsat ca dincolo de 67% să participe și alte persoane juridice care nu sunt societăți cooperative, dar am spus ca totuși să fie 67% pentru că, având în vedere că se numește "societate cooperativă", să fie formată din membrii cooperatori, deci din societăți cooperative de gradul 1.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Această reglementare asigură păstrarea caracterului coopertist al asociațiilor de cooperativă gradul 2.

Dacă diminuăm acest procent, înseamnă că sistemul cooperatist, în cadrul acestei asocieri, pierde dreptul decizional și, prin aceasta, pierde statutul de cooperativă.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră art.10 prin renumerotare, potrivit formulării de la amendamentul de la pct.18.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 2 voturi împotrivă, nici o abținere, majoritatea pentru, s-a adoptat amendamentul de la pct.18.

Amendamentele de la pct.19 și 20, care se referă la art.11 și 12. Dacă aveți obiecțiuni.

Domnul deputat Rus.

Domnul Ioan Rus:

La art.11 este prevăzut: "Un membru cooperator poate deține părți sociale în limita și în condițiile prevăzute de actul constitutiv fără a putea depăși 20% din capitalul social", și vreau să aduc completarea: "în cooperativele de gradul 1", întrucât în societatea cooperativă de gradul 2 persoanele juridice pot avea contribuții diferite, ele având tot calitate de membru cooperator.

Astfel, propun să se facă completarea: "în cooperativele de gradul 1".

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Rus, eu credeam că dumneavoastră, care discutați de două luni această lege în comisie, nu mai puneți întrebări acum.

 

Domnul Ioan Rus (din sală):

A fost o completare.

Domnul Valer Dorneanu:

Ne opriserăm la zece amendamente.

Domnule Bivolaru, vă rog.

Ați fost în comisie, și la toate dezbaterile acestea de acum vă puneți întrebări în plen unul altuia?!

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La o cooperativă, de gradul 1 sau de gradul 2, minimum de formare este numărul de cinci membri - atât la cea de gradul 1, cât și la cea de gradul 2. Sigur că noțiunea aceasta este foarte clară și dimensionează capitalul maxim cu care poate intra fiecare. Deja este o cutumă în cooperație - că mai mult de 20% nu se intră. Chiar este obligația să se restituie sau să se înstrăineze toate părțile sociale care depășesc 20%.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai aveți vreo obiecție, domnule Rus? Nu.

Nefiind obiecțiuni la art.11 și 12, se votează în unanimitate în formularea inițiatorului.

Art.13. Urmăriți amendamentul de la pct.21 din raport. Dacă aveți observații. Nu sunt. Votat în unanimitate amendamentul și se modifică art.13 doar în ceea ce privește alin.1 și 2, așa cum se precizează la pct.21.

Art.16 devenit art.14, pct.22. Comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Votat textul inițial.

Stimați colegi,

De acum înainte mă voi referi la textul articolului renumerotat și voi spune și punctul din raport.

Art.15, pct.23. Dacă aveți obiecțiuni. Votat textul inițial.

Pct.24, cu privire la art.16. Dacă aveți obiecțiuni la amendament. Votat amendamentul, și se modifică acest text doar la preambul și se adaugă un alineat nou - alin.2.

Art.17 și 18. Potrivit pct.25 și 26, din raport, comisia nu are amendamente.

La pct.25 nu sunt obiecțiuni. Votat textul inițial.

La pct.26, dacă aveți obiecțiuni.

Domnul secretar Leonăchescu are observații.

Vă rog.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

La fostul art.20 alin.2 se folosește un termen pe care nu l-am întâlnit niciodată în limbajul obișnuit, și anume: "Sucursalele sunt dezmembrăminte". Acest "dezmembrăminte" s-ar putea să facă parte dintr-un limbaj specializat. Evident, limba română este o limbă naturală și toate inovațiile lingvistice care nu țin seama de această realitate devin sterile. Putem face familii de cuvinte din "dezmembrăminte"?

Pentru a înțelege textul acesta și membrii cooperatori, eu propun o reformulare a începutului de paragraf, și anume: "Sucursalele fără personalitate juridică ale societăților cooperative se înregistrează...", și textul curge în continuare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, oricât vi se pare de ciudat, acest cuvânt - "dezmembrăminte" - este o noțiune deja arhicunoscută pentru juriști și cei care aplică legea, nu vă supărați.

Vreau să vă spun că, dacă citiți Codul Civil din 1864, preluat de la Napoleon, veți găsi termenul acesta de foarte multe ori.

Dacă sunt alte observații la pct.26.

Un vot împotrivă pentru alin.2.

Deci, s-a votat textul inițial.

Pct.27 și 28 cu privire la art.19 și 20.

Poftiți, domnule Avramescu.

La care dintre ele vă referiți?

Domnul Constantin-Gheorghe Avramescu:

Mă refer la însăși art.21, care spune că "Societățile cooperative nu se pot reorganiza sau transforma...", și textul curge.

Atrag atenția că această interdicție de a se putea transforma în societăți comerciale contravine dezmembrămintelor proprietății, respectiv dreptului de posesie, de folosință și de dispunere.

Aceeași observație se face și în comentariile Președinției României, care este textual: "Formularea aduce atingere noilor prevederi constituționale privind garantarea proprietății private și drepturile care decurg din aceasta, ca și celor referitoare la garantarea accesului liber la o activitate economică și a liberei inițiative."

Atrag atenție că menținerea acestui text poate să constituie și o contestație la Curtea Constituțională.

Deci, amendamentul meu este: "Societățile cooperative se pot reorganiza sau transforma...", și textul curge.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Gheorghe Marin.

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Se menționeză că: "...nu se pot reorganiza sau transforma în societăți comerciale potrivit dispozițiilor Legii nr.31". Deci, o societate cooperativă nu se poate transforma în societate comercială pentru că aici avem de-a face cu proprietatea privată cooperatistă, care este constituită altfel decât este constituită proprietatea privată - societățile comerciale - după Legea nr.31.

În cadrul proprietății private cooperatiste, avem de-a face cu un capital social format din partea divizibilă și partea indivizibilă. Partea divizibilă este constituită din părțile sociale ale tuturor membrilor cooperatori existenți la momentul respectiv în societatea cooperativă. Partea indivizibilă este partea care se creează în cadrul cooperativei și care rezultă în urma activității tuturor membrilor cooperatori de-a lungul existenței societății cooperative. Și, de aceea, în momentul în care vrei să transformi o societate cooperativă într-o societate comercială constituită potrivit Legii nr.31, este foarte greu să stabilești ce se întâmplă cu partea indivizibilă, pe care nu mai poți să o împarți.

O particularitate a societății cooperatiste o reprezintă faptul că această parte indivizibilă este constituită cu scopul de a transmite proprietatea de la generațiile care lucrează la ora actuală sau la un moment dat în societatea cooperativă și la generațiile viitoare, întrucât acest patrimoniu rămâne și el se transmite ca parte indivizibilă.

De aceea, nu putem să transformăm o societate cooperativă într-o societate comercială constituită pe baza Legii nr.31.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Domnul Avramescu mai dorește o intervenție, și apoi domnul vicepreședinte Bivolaru.

Domnul Constantin-Gheorghe Avramescu:

Oricum ar fi constituită o cooperativă, oricare ar fi caracteristicile mișcării cooperatiste, ele nu pot călca principiile de bază al proprietății prevăzute în Codul Civil, așa cum spune domnul președinte, de la 1864 și luat după Codul Napoleonian. Deci, trebuie să le lăsăm acest drept.

În plus, atrag atenția că această mișcare care a apărut după anul 1990, când o serie de cooperative au inițiat acțiuni, deja arată că pentru unii există o anumită trecere spre societăți comerciale. Noi trebuie să încurajăm mișcarea cooperatistă, dar nu trebuie să îi îngrădim posibilitățile și, mai ales, să nu afectăm dreptul la proprietate, garantat prin Constituție.

În ceea ce privește partea indivizibilă, voi interveni la articolul respectiv.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Bivolaru mai dorește o intervenție.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu este interzis ca acești membrii cooperatori să își ducă până la capăt dreptul de dispunere. O cooperativă se poate desființa prin dizolvare și membrii cooperatori au dreptul să facă ceea ce doresc cu părțile lor sociale.

Domnul Valer Dorneanu:

Sau se pot retrage fiecare în parte.

Domnul Ioan Bivolaru:

Sigur că da.

Deci, nu există această barieră din punctul acesta de vedere - că este blocat dreptul de dispunere, numai că există această ecuație inechitabilă într-un fel - tot patrimoniul cooperativei nu se poate transforma în acțiuni în momentul când se realizează o astfel de trecere dintr-o parte în alta. Lucrurile sunt foarte clare din punctul acesta de vedere.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Supun votului dumneavoastră art.19 de la poz.27 în formula inițială.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat art.19 de la pct.27 în forma inițială.

Pct.28. Dacă aveți obiecțiuni la art.20. Votată forma inițială.

Titlul cap.II. Votat în forma inițială.

Amendamentul de la pct.30, cu privire la art.21. Dacă aveți obiecțiuni. Adoptat amendamentul.

Pct.31, care introduce un amendamentul la art.22. Dacă aveți obiecțiuni împotriva amendamentului. Votat amendamentul și se modifică textul în alineatele prevăzute de către amendament.

Amendamentul de la pct.32. Admis amendamentul și se modifică art.23.

Pct.34. Comisia nu are amendamente la art.25. Votat în forma inițială.

La pct.35, urmăriți noua formulare a art.6. Adoptat amendamentul și se modifică acest.

Pct.36. Comisia nu are obiecțiuni la conținutul art.27. Dacă aveți dumneavoastră. Votat în unanimitate textul inițial.

Pct.37. Urmăriți amendamentul propus de comisie la art.28. Admis amendamentul și se modifică art.28.

Pct.38 și 39. Comisia nu are amendamente la art.29 și 30. Votate cele două articole în formula inițiatorului.

La pct.40, urmăriți reformularea propusă de comisie prin acest amendament pentru art.31. Adoptat amendamentul și se modifică textul.

Pct.41. Comisia nu are amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Votat art.32 în formula inițiatorului.

La pct.42, vă rog să urmăriți reformularea art.33. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.42.

Domnule Rus, aveați aici un amendament - introducerea unui nou alineat, alin.3.

Domnul Ioan Rus:

La art.33, propun un nou punct, punctul 3, cu următorul conținut: "Pentru societățile cooperative meșteșugărești, raporturile de muncă ale membrilor cooperatori se reglementează prin lege specială".

Domnul Valer Dorneanu:

Da, vă rog. Este textul preluat din Codul Muncii.

Comisia, sunteți de acord?

 

Domnul Ioan Bivolaru: (din loja comisiei):

O mică modificare.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

Domnul Ioan Bivolaru:

Din Codul Muncii se face această referire pentru toate societățile cooperative, și nu punctual numai pentru cooperativele meșteșugărești și propunem reformularea amendamentului domnului Rus: "Pentru societățile cooperative, dacă este cazul, raporturile de muncă ale membrilor cooperatori se pot reglementa prin lege specială".

Domnul Valer Dorneanu:

Dar de ce puneți "dacă este cazul"? E clar că doar acolo unde sunt se reglementează. Vreți să spuneți că doar acolo unde sunt se reglementează.

Domnul Ioan Bivolaru:

Dacă sunt anumite organizări cooperative, anumite forme de cooperative care au nevoie ca aceste raporturi de muncă să fie reglementate altfel decât se pot reglementa prin prezenta lege, în condițiile astea, dar dacă considerați că trebuie să rezolvăm la toate cooperativele prin lege specială, în raporturile de muncă, tăiem jos...

Domnul Valer Dorneanu:

Nu la toate, deci cooperativele utilizează raporturi de muncă doar dacă vor, când e cazul.

Domnul Ioan Bivolaru:

Asta am spus, când e cazul, dacă este cazul.

Domnul Valer Dorneanu:

Dorește și reprezentantul Agenției pentru întreprinderile mici și mijlocii să intervină? Dar haideți mai repede, vă rog frumos. Ați transmis că vreți să luați cuvântul și acum vă uitați unii la alții care să vorbească!

Doamna Marilena Ene:

Îmi cer scuze, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

Doamna Marilena Ene:

Referitor la acest punct, susținem varianta inițială a Guvernului...

Domnul Valer Dorneanu:

Vorbiți în microfon, nu vă uitați la mine, că eu vă aud. Nu vă aud colegii.

Doamna Marilena Ene:

La art.33 renumerotat, susținem varianta inițială a Guvernului și eliminarea, în principal, din varianta propusă, a noțiunilor de "convenție individuală de muncă", având în vedere că nu există această noțiune în legislația românească.

Domnul Valer Dorneanu:

Există în Codul Muncii, vă rog să-l citiți! E exact textul preluat din Codul Muncii, numai că nu spune "meșteșugărești". Dumnealor au luat un text din Codul Muncii. Și vă întreb dacă, la cooperativele meșteșugărești sau la cooperativele de consum, nu există vreun caz în care angajează un contabil sau un portar care nu e cooperator.

Doamna Marilena Ene:

Domnule președinte, mă refeream la art.33 alin.1, astfel cum a fost reformulat cu lit.b).

În ceea ce privește amendamentul domnului deputat Rus, susținem varianta inițială a Guvernului, care acoperă și situația prezentată. Art.33 alin.1, varianta inițială prevedea că "Membrii cooperatori pot avea și calitatea de angajați ai societății cooperative în care dețin părți sociale în condițiile stabilite de actul constitutiv". Și alin.2...

Domnul Valer Dorneanu:

Îmi cer scuze că intervin, ar trebui să mă duc lângă dumneavoastră la microfon, dar să fim mai operativi.

Dumneavoastră ziceți că e suficient textul inițial.

Doamna Marilena Ene:

Da, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia vă propune un text mai larg care definește toate raporturile care pot să existe într-o cooperativă: și cele patrimoniale, și cele comerciale, și cele..., cum se realizează veniturile...

Doamna Marilena Ene:

Este adevărat, dar aceste prevederi sunt deja cuprinse în textul legii. Considerăm că reprezintă o reluare.

Dacă-mi permiteți, pe rând. La lit.a), este o problemă de formulare: "Raporturile patrimoniale concretizate prin obligația membrului cooperator de a depune părți sociale și /sau aporturi în natură". Considerăm că acest text trebuie reformulat, în sensul în care raporturile patrimoniale, așa cum se prevede anterior, sunt concretizate prin obligația membrului cooperator de a depune aporturi în numerar și /sau natură, în schimbul cărora primesc părți sociale. La lit.b): raporturile de muncă, în cazul membrilor cooperatori asociați la muncă și capital, în temeiul contractului individual de muncă încheiat cu societatea cooperativă ai căror membri sunt", având în vedere că noțiunea de convenție individuală de muncă nu există în legislația românească. Și lit.c): Relațiile comerciale cooperatiste pentru livrările de produse și prestațiile de servicii, de asemenea, sunt prevăzute în cadrul acestei reglementări.

Considerăm că art.33, așa cum a fost propus, reprezintă o reformulare a prevederilor deja existente.

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles.

Doamna Marilena Ene:

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Singura observație pe care ne-o însușim este de a înlocui, într-adevăr, sintagma "convenție" cu sintagma "contract", în textul de la lit.b). În rest, la alin.3 propus de domnul Rus, să rămână acest text generalizat, fără sintagma "meșteșugărești": "pentru societățile cooperative, raporturile de muncă ale membrilor se pot reglementa prin lege specială".

Domnul Valer Dorneanu:

Supun amendamentul 42 cu privire la art.33, în formularea rezultată din eliminarea denumirii "convenției" și înlocuirii acesteia cu "contract" și prin adăugarea amendamentului domnului Rus, cu precizarea făcută de domnul Bivolaru.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri? Unanimitate.

La punctele 43, 44, comisia nu a avut observații. Dacă aveți dumneavoastră? Votate, ambele titluri, în unanimitate.

La art.34, urmăriți amendamentul 45, deci poziția 45. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, modificat art.34.

Poziția 46 cu privire la art.35. Votat textul inițial, nefiind observații.

Poziția 47 cu privire la art.36. Comisia nu are amendamente. Votat textul inițial.

Poziția 48 cu privire la art.37. Admis textul în formularea inițială.

Punctul 49 cu privire la art.38. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul comisiei? Admis amendamentul 49, modificat art.38.

Punctul 50, art.39. Admis amendamentul 50, modificat art.39.

Punctul 51, art.40. Admis amendamentul 51, modificat acest articol.

Punctul 52, art.41. Admis amendamentul 52, modificat art.41.

Punctul 53 cu privire la art.42. Comisia nu are amendamente. Admis textul în formularea inițială, renumerotat 42.

Punctele 54, 55 - comisia nu are obiecțiuni la art.43, 44. Adoptate în formularea inițiatorului.

Punctul 57, la art.45, urmăriți amendamentul de la pag.54. Admis amendamentul 57, modificat art.45.

Punctul 58, art.46. Admis amendamentul 58, modificat art.46.

Punctele 59, 60, 61, 62, 63, 64 și 65. Dacă la articolele corespunzătoare, de la 48 până la 53, aveți obiecțiuni? Votate textele în formularea inițială, cu renumerotarea pe care am prezentat-o.

Punctele 66, 67. Nu sunt obiecțiuni. Votate textele inițiale.

Punctul 68, cu referire la art.55. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul comisiei? Admis amendamentul 68, modificat textul.

Punctul 69. Urmăriți titlul secțiunii a 4-a. Admis amendamentul, modificat titlul.

Punctul 70 cu privire la art.56. Admis amendamentul, modificat art.56.

Punctul 71. Dacă aveți obiecțiuni la titlu? Votat în forma inițială.

Punctul 72, referitor la art.57. Admis amendamentul 72, modificat art.57.

Punctul 73, cu privire la art.58. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Votat textul în formula inițială.

Punctul 74. Dacă aveți obiecțiuni? Votat textul inițial.

Punctul 75. La punctul 75, cu privire la art.61, la lit.d), există un amendament. Domnul secretar Leonăchescu îmi semnalează o inadvertență gramaticală: nu trebuie, după "membrului cooperator", punct și virgulă, ci virgulă. Vă rog să eliminați punctul și virgula, să rămână virgula. Dacă sunt alte obiecțiuni la amendamentul 75? Admis amendamentul, modificat art.59 în mod corespunzător.

La punctul 76, art.60. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Admis textul în formula inițiatorului.

La fel la punctul 77, art.61, formula inițiatorului.

Titlul capitolului V. Admis în formularea inițiatorului.

Art.62 îl găsiți la punctul 79. Dacă aveți obiecțiuni? Admis textul în formula inițiatorului.

La art.63, punctul 80. Admis articolul în formula inițiatorului.

Titlul capitolului VI. Admis articolul în formula inițiatorului.

Art.64, punctul 82. Admis în formula inițiatorului.

La punctul 83, urmăriți amendamentul comisiei cu privire la art.65. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, modificat art.65.

Punctele 84 și 85. Dacă aveți obiecțiuni la art.66, 67? Votate în formula inițiatorului.

La 85?

Domnul Mircea Nicu Toader:

Da. "Prin actul constitutiv se pot stabili modalități de constituire și utilizare a rezervelor statutare sau contractuale, precum și a altor rezerve". Aici noi propunem sau eu propun eliminarea, fiindcă, practic, deschide foarte mult posibilitățile de a acorda drept de preferință la cumpărarea sau prelungirea folosinței clădirilor cooperativelor, cu toate că formularea asta e foarte evazivă și aș propune eliminarea.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Gheorghe Marin.

Domnul Gheorghe Marin:

În acest articol, se face precizare la posibilitatea cooperativelor de a stabili modalități de constituire și utilizare a rezervelor statutare sau contractuale, precum și a altor rezerve. Este vorba de autonomia în ceea ce privește utilizarea resurselor de către societatea cooperativă. Deci noi, prin acest articol, îi dăm dreptul ca, prin statut, prin actul constitutiv, prin statut, el să poată să stabilească cum își folosește și își constituie rezervele statutare și alte rezerve. Este vorba de asigurarea libertății de decizie în cadrul societății cooperative.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mai țineți obiecțiunea domnule deputat Toader?

 

Domnul Mircea Nicu Toader (din loja comisiei):

Nu.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Toader nu-și mai menține obiecțiunile. În consecință, punctul 84 a fost votat în formula inițiatorului, dar și punctul 85 cu privire la art.67.

Titlul capitolului VII și art.70. Dacă aveți obiecțiuni la formula inițială? Nu. Votat formula inițială.

La art.69, urmăriți amendamentul 88. Votat amendamentul, modificat articolul respectiv.

La punctele 89, 90 și 91 cu privire la art.70, 71, 72, comisia nu are amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Votate în formularea inițiatorului.

Titlul capitolului VIII și art.73, punctele 92, 93. Dacă aveți obiecțiuni? Votate în formula inițiatorului.

Art.74, alin.1, urmăriți amendamentul 94. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat textul în formula inițiatorului.

Comisia a propus: "Publicarea în "Monitorul Oficial al României" a hotărârii adunării generale a membrilor cooperatori prin care se aprobă reducerea capitalului este obligatorie dacă reducerea este mai mare de 10%".

Domnule vicepreședinte Bivolaru, vă rog.

Domnul Ioan Bivolaru:

Comisia propune reformularea, deoarece această publicare, din partea tuturor cooperativelor din țară, în afară de faptul că aglomerează foarte mult "Monitorul", este și extrem de costisitoare.

Propunem reformularea în felul următor: "Dacă reducerea capitalului social este mai mare de 10%, aceasta se afișează la sediul cooperativei și se menționează la registrul pentru înregistrarea societăților cooperative de la Registrul Comerțului".

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunt comentarii la această propunere a domnului vicepreședinte în numele celor două comisii? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră alin.2 de la art.74, în formularea propusă de domnul vicepreședinte Bivolaru.

Cine este pentru?

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri? Unanimitate.

Punctul 95 cu privire la art.75. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul 25, modificat textul.

Punctul 96. Dacă aveți obiecțiuni la titlul capitolului IX? Admis în formula inițiatorului.

La punctul 97, urmăriți amendamentul comisiei cu privire la art.77. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate amendamentul.

Punctul 98 cu privire la art.77. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formula inițiatorului în unanimitate.

Domnule Bivolaru! (Domnul deputat Bivolaru se duce la Prezidiu)

La punctul 99 cu privire la art.78. Dacă aveți obiecțiuni? Votat textul inițial.

De la punctul 100 până la punctul 108 inclusiv, respectiv art.79 - 87, nu sunt obiecțiuni. Votate, în toate cazurile, textele inițiale.

La punctul 109, urmăriți amendamentul comisiei cu privire la art.87. Nu sunt obiecțiuni. Admis amendamentul...

La 109? Vă rog.

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu (din loja comisiei):

Da. La punctul 109, este vorba de art.87, în noua numerotare, paragraful 2. Aici se spune în felul ăsta: "Activul rămas în urma achitării sumei datorate creditorilor societății cooperative și a părții divizibile către membrii cooperatori se transmite, în baza hotărârii adunării generale a membrilor cooperatori către o altă societate cooperativă".

Atrag atenția că de aici rezultă că se transmite și pe gratis, nu se ține cont nici măcar de Decretul-lege nr.66/1990, unde spunea că cel puțin se transmite cu bani și în al doilea rând este iar un atentat asupra dreptului de decizie asupra proprietății. Pentru acest motiv, aș veni cu următorul amendament, adică am venit cu el: "Activul rămas în urma achitării sumelor datorate societății cooperative și a părților divizibile către membrii cooperatori se împarte între membrii cooperatori sau se transmite către o altă societate cooperativă, conform adunării generale".

Am acceptat, deci, și această precizare că adunarea generală poate să hotărască să transmită unei alte cooperative activul acesta indivizibil și, bineînțeles, rămâne ultima frază că, în lipsa hotărârii adunării generale, activul rămas se atribuie de instanță unei societăți cooperative de aceeași formă.

Atrag atenția că, în redactarea existentă, dacă nu se ține cont de amendament, iar poate face obiectul unei contestații la Curtea Constituțională, pentru că iar este un atentat la dreptul de proprietate.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Gheorghe Marin.

Numai puțin să-și încheie convorbirea domnul deputat Lucian Bolcaș, care a dorit să-și facă, în acest fel, simțită prezența.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din loja comisiei):

Eu am diverse modalități de a-mi face simțită prezența!

Domnul Valer Dorneanu:

Am vrut să vă semnelez că am observat prezența distinsă a dumneavoastră.

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este vorba de activul rămas în urma achitării sumelor datorate creditorilor și conform acestui articol, în baza hotărârii adunării generale a membrilor cooperatori. Deci, dacă adunarea hoărăște, el se transmite către o altă societate cooperativă, conform prevederilor actului constitutiv, dacă acesta prevede astfel de lucruri. În lipsa hotărârii adunării generale, deci dacă nu există o astfel de hotărâre general, acest activ care a rămas se atribuie, de către instanță, și aici noi am prevăzut ca activul să se atribuie unei societăți cooperative de aceeași formă, din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate, prevedere pe care am discutat-o foarte mult atunci când am ajuns la acest articol, pentru că exista posibilitatea ca instanța să atribuie acel activ care a rămas, în urma hotărârii, la o societate cooperativă aflată la o distanță foarte mare de cea unde se găsește activul. Deci noi susținem acest amendament și spunem că el este normal, întrucât toată această dirijare a activului se face în baza hotărârii generale a membrilor cooperatori, iar atunci când această hotărâre nu există, ea se face în baza unei hotărâri a instanței.

Domnul Valer Dorneanu:

Numai puțin, stimate coleg.

Susțineți amendamentul domnului Avramescu sau susțineți... ? Vă rog să fiți explicit.

Domnul Gheorghe Marin:

Susținem amendamentul comisiei, acesta care este trecut la nr.109.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Avramescu.

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

Nu am obiectat în ceea ce privește hotărârea instanței judecătorești, în lipsa unei hotărâri a adunării generale, dar, după cum este redactat, adunarea generală, conform acestui articol, trebuie să hotărască transmiterea a ceea ce a mai rămas în urma lichidării din activul indivizibil unei alte societăți cooperatiste, ceea ce zic că nu este corect. În discuțiile avute, într-adevăr, se spunea: domnule, dar acest activ a fost făcut și de către membrii cooperatorii anteriori celor care există în prezent, dar ăsta nu este un motiv. Membrii cooperatori prezenți în momentul lichidării au dreptul de dispunere asupra proprietăților. Aceasta e o proprietate comună, este adevărat. Prin lichidare, ea poate, în urma lichidării, poate fi vândută și ceea ce se obține se împarte proporțional, după părțile sociale, membrilor respectivi. Dar nu poate fi obligată adunarea generală, când se constituie și ia o hotărâre, să transmită, cu titlu gratuit, unei alte cooperative. Tradiția nu trebuie să impieteze asupra modului de tratare a proprietății.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Această reglementare se referă la lichidarea societăților cooperatiste, respectiv procedura este similară cu procedura de lichidare judiciară a societăților comerciale. Activul net care a rămas în urma achitării creditorilor, achitării părților sociale, deci vreau să subliniez și a părților sociale, rămâne un activ net care nu se poate repartiza membrilor cooperatori, pentru că nu are nici un drept membrul cooperator să primească cota-parte din acest patrimoniu și atunci există o reglementare și, la capitolul cu actul constitutiv am făcut precizarea, în această privință, că această competență se dă adunării generale, dar deseori se întâmplă că procedura de lichidare durează mult timp, dispare adunarea generală și, la un moment dat, rămâne în mâna lichidatorului un patrimoniu net care trebuie să primească o destinație. Și atunci această competență, în lipsa adunării generale, se dă instanței judecătorești, cu o singură condiție, să fie repartizat așa cum am propus prin proiectul de lege și prin amendamentul format, să rămână în cadrul sistemului cooperatist. Ăsta este un principiu internațional: un patrimoniu care a intrat în sistemul cooperatist trebuie să rămână, și după lichidare, ce rămâne trebuie să rămână în sistemul cooperatist.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Pentru susținerea unui amendament, eu v-am lăsat foarte larg, dar trei intervenții e prea mult de persoană.

Supun votului dumneavoastră textul art.87, potrivit amendamentului 109 al comisiei.

Cine este pentru?

Dacă sunt voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 2 voturi împotrivă, 2 abțineri, s-a adoptat amendamentul 109.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din loja comisiei):

Procedură.

  ................................................
 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Art.88 pct.110 - votat textul inițial.

Pct.111 - dacă sunteți de acord cu reformularea titlului? Admis amendamentul 111.

Pct.112 cu privire la art.89 dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 112? Admis amendamentul, modificat art.89.

Pct. 113 referitor la art.90. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul.

La amendamentul 114 cu privire la art.91 nu sunt obiecțiuni. Votat textul comisiei.

Pct. 115, urmăriți amendamentul comisiei cu privire la introducerea art.92. Admis amendamentul, se introduce acest text.

Amendamentul 116 cu privire la art.93. Domnul deputat Rus are un amendament.

Domnul Ioan Rus:

La art.93, "Organele asociației /uniunii sunt: adunarea generală; comitetul director; cenzorul, sau, după caz, comisia de cenzori..." nu sunt precizate însă organele de conducere pentru Uniunea Națională. În acest sens, vreau să fac completarea cu un nou alineat, 2, "pentru Uniunea Națională, organele de conducere sunt congresul care se întrunește o dată la 4 ani", consiliul național, consiliul de administrație, "Atribuțiunile acestora vor fi stabilite prin statutul aprobat de congres".

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte, suntem de acord ca să facem această mențiune în cazul uniunilor naționale, dar trebuie să luăm prin simetrie cu ce prevede art.93 inițial și atunci o să punem la alin.2, conform propunerii colegului Rus.

"Pentru Uniunea Națională, aceste organe sunt: a) congresul, b) consiliul național, c) comisia de cenzori".

Domnul Valer Dorneanu:

Sunteți de acord domnule Rus cu această formulare?

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Rus, în reformularea propusă de domnul Bivolaru.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 117, votat amendamentul 117.

Pct. 118, 119 până la pct. 126. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt obiecțiuni. Votate amendamentele comisiei. De fapt a fost până la pct. 125, inclusiv. Aici se votează în unanimitate textele propuse prin amendamente.

La pct. 126 cu privire la art.103. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, modificat art.103.

Pct. 127 cu privire la art.104. Votat amendamentul, modificat art. 104.

Pct. 128, 129 - titlul IV și capitolul I. Dacă aveți obiecțiuni? Votate în formula inițiatorului.

Pct.130 cu privire la art.105. Admis amendamentul, modificat acest text.

Pct. 131 amendamentul, dacă aveți obiecțiuni? Comisia a introdus câteva texte noi. Admis amendamentul 131, introdus art.106 alin.1.

Pct.133, titlul capitolului II. Admis amendamentul 132, modificat titlul capitolului III.

Pct. 133 art.107, admis amendamentul, modificat art.107.

Pct.134 cu privire la art.108, art.108 renumerotat. Nu mă voi referi în continuare decât la poziție și la articolul în noua lui renumerotare, la articolele din coloana 2 mai bine zis.

Pct.135, art.109 - nu sunt obiecțiuni, votat textul inițial.

Pct.136, titlul capitolului V. Votat amendamentul, se modifică textul capitolului V.

Pct.137, art.110. Admis amendamentul 137, modificat 110.

Pct.138 cu privire la art.111. Admis amendamentul 138, modificat art.111.

Pct.139, titlul VI. Admis titlul inițial.

Pct.140, 141 cu privire la art.112, 113. Dacă aveți obiecțiuni? Admis textele inițiale.

Pct.142 cu privire la art.114. Admis amendamentul, modificat art.114.

Pct.143 cu privire la art.115. Admis amendamentul, modificat art.115.

Pct.144 cu privire la introducerea art.116. Admis amendamentul, introdus acest text.

Titlul VII. Dacă aveți obiecțiuni?

Pct.145. Votat textul inițial.

Pct.146 art.117. Admis amendamentul, modificat art. 117.

Pct.147 art.118. Admis amendamentul, modificat art.118.

Pct.148 art.119. Domnul deputat Toader.

Domnul Mircea Nicu Toader:

De aici încep problemele, după părerea mea, fiindcă la dispozițiile finale nu se face altceva decât există riscul demontării întregii activități cooperatiste, nu am să mă refer în mod special la acest articol 119 în noua numerotare prin care federalelor teritoriale și cooperativelor de consum li se interzice sau nu pot înstrăina cu orice titlu clădirile sau terenurile aflate în patrimoniul lor până la data îndeplinirii procedurilor prevăzute la art.117.

Această prevedere este total neconstituțională, trebuie să aduc la cunoștință, dacă nu se știe, că proprietatea cooperatistă este singura proprietate capitalistă, particular capitalistă recunoscută și de comuniști, prin Constituția din 1952. Nimeni nu are voie, mai ales în condițiile Constituției, care garantează proprietatea, să-i îngrădească cuiva dreptul de a înstrăina, de a vinde, de a face operațiuni comerciale cu patrimoniul acesteia pe care statul nu are nici un fel de ingerință sau nu a avut niciodată și dacă ar trebui să vorbim de ingerințe, să vorbim că în perioada 52 și 63, acestor cooperative li s-a luat 50% din patrimoniu, nu a spus nimeni nimica, s-au făcut celebrele ISPIP-uri care apoi s-au privatizat.

Deci, eu solicit delimitarea acestui punct, lăsând la latitudinea acestor organizații cooperatiste să facă ce doresc cu patrimoniul lor, fiindcă clar va fi o acțiune care ne obligă să o atacăm constituțional.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiilor? Domnul președinte Antal - Comisia pentru industrii.

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Este un articol, poate cel mai important articol, pentru că dacă ne uităm în continuare la aceste federale și aceste asociații teritoriale, atunci o să dispară toată averea respectivă despre care a vorbit domnul coleg Toader și are dreptate. Într-adevăr, este vorba de o proprietate privată. Cum s-a putut ajunge ca această proprietate privată să ajungă pe mâna a câțiva conducători, hai să zicem din județe. Avem o listă la noi din care reiese clar, printre altele, că aceste asociații județene, ADCOM-urile, sunt în mâna persoanelor fizice și cooperativele care le-au creat în anii 1950 prin aderare la aceste asociații județene nu mai au nici un drept asupra lor. Am o listă în față din care reiese clar acest deziderat. Dacă acest articol va fi exclus, atunci înseamnă că în cele 10 luni de zile, 6 luni, 12 luni (pentru că au 12 luni să se reorganizeze aceste asociații județene), în 12 luni se mai vinde ce mai au pe acolo, se vinde tot și nu mai rămâne nimic, dintr-o, menționez, nu din avuția statului, și toată lumea cunoaște, zilnic apar fel și fel de articole prin ziare cum s-a furat avuția statului prin privatizări și alte lucruri, chiar dacă nu s-a făcut așa, atunci ce să vorbim, cum să caracterizăm evenimentele întâmplate în cei 14 ani care a adus în această situație, într-adevăr, o avere particulară însemnată, care practic a fost însușită fără ca membrii cooperatori sau fără ca cooperativele de gradul 1 care le-au creat pe vremea respectivă, aceste centre să aibă cunoștință de cauză și să nu mai aibă nici un drept asupra unei averi care nu era a statului și, într-adevăr, era o avere adunată în timp de aceste cooperative.

Este foarte important să rămână acest articol pentru a mai păstra ceva din această avuție, într-adevăr, și a da o șansă să se reorganizeze - într-adevăr - și să reintre în circuit aceste cooperative, pentru că această activitate importantă ne va fi de folos în drumul nostru către aderare în Uniune.

Deci, eu, ca atare, solicit să fie art.119 așa cum a fost amendat de cele două comisii. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Toader.

Domnul Mircea Nicu Toader:

Departe de mine gândul că aș dori ca anumite persoane care conduc aceste federale teritoriale sau cele județene doresc să înstrăineze și să vândă acest patrimoniu în interes personal. Puteau să o facă până acum fără probleme, așa cum, dacă ne gândim, de-a lungul legii, există marele risc și trebuie să vă spun, cel puțin din județul Galați am niște semnale că se așteaptă reorganizarea, cooperativa IGIENA, de jos, vor hotărî cooperatorii să-și vândă spațiile, să nu mai fie frizerii, că iau bani mai mulți pentru ele. Deci, există riscul și de jos în sus ca și de sus în jos, dar trebuie să vă spun că, la ora actuală, modul de organizare a acestei cooperații în general și totuși a rezistat de 14 ani mai bine sau mai puțin bine, nu permite vânzarea decât în anumite condiții, iar nu poate un... ce o fi el acolo, un președinte de federală teritorială să vândă la bunul ei plac, ci există un mod de organizare foarte clar, se adună toate cooperativele din zona respectivă, există vot clar, există un vot democratic dacă se acceptă așa ceva și apoi se acceptă tocmai la nivel național dacă se vinde sau nu se vinde un spațiu. Repet, dacă era această intenție, se vindea până acuma și nu s-a vândut, în special în zona cooperației meșteșugărești nu s-a vândut, s-a vândut în cooperația de consum că nu s-a gândit nimeni să creeze acele cooperative de producție din agricultură și atunci nu se mai întâmpla nimic.

Deci, eu îmi mențin acest punct de vedere deoarece este constituțional, este proprietatea oamenilor, indiferent cum este privată și hotărăsc ei asupra lor. Nici o lege nu poate să spună: de mâine îl ții încă acasă și îl vinzi peste 2 ani de zile că vrem noi, decât dacă dăm o lege de expropriere.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Ștefan Giuglea :

Domnule președinte, nici cooperația meșteșugărească nu a scăpat înainte de 90 de dezvoltarea multilaterală. În acest sens s-a creat o serie întreagă de secții care produceau la nivelul respectiv.

Pct.2 - O serie întreagă de cooperative au avut ca obiect de activitate confecționarea a diferite piese și ansamble pentru industria mare. Știți care este soarta industriei mari acuma, aceste spații și aceste amenajări au rămas. După 90 și în cooperație s-au produs mutații și se dezvoltă o serie întreagă de noi activități.

Eu sunt de acord ca acest articol nou să nu se elimine.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu vă ascundem faptul că la nivelul Comisiei pentru industrii și servicii, la nivelul Comisiei economice, fiecare comisie s-a implicat mai mult sau mai puțin în dezbaterea acestei legi. Ne-au sosit suficiente materiale din teritoriu de la ADCOM-uri, de la FEDERALCOOP-uri în care anumiți membri cooperatori și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu patrimoniul respectiv în această perioadă foarte fierbinte în care s-au sesizat că există intenția de reorganizare după criterii mult mai clare a cooperației respective și există cazuri. Noi nu impietăm această experiență cooperatistă și nu o bănuim de practici oneroase. În marea majoritate a cazurilor, probabil că cei care conduc sunt corecți și își văd de treaba lor, dar sunt astfel de situații în care acest patrimoniu privat, această avere privată a membrilor cooperatori este în pericol și au apelat la legiuitor. Și putem să ne amintim că a fost o tentativă la un moment dat din partea Guvernului, anul trecut, să se emită o ordonanță de urgență ca drept reacție la aceste sesizări pentru a se bloca imediat aceste vânzări de patrimoniu, de active până în momentul când se promulgă legea respectivă.

Acest text este introdus în acest proiect de lege, a făcut obiectul dezbaterii și în mod foarte democratic, domnule președinte, aceste amendamente au fost respinse în cadrul celor două comisii cu marea majoritate a membrilor.

Domnul Valer Dorneanu:

Rog toți colegii de pe culoare să poftească în sală pentru a finaliza prin vot acest lucru. Există amendamentul domnului deputat Toader pentru eliminarea actualului art.119.

Cine este pentru acest amendament?

Cine este împotrivă? Marea majoritate a celor prezenți.

Cu 6 voturi pentru, amendamentul de eliminare a fost respins.

Cine este pentru amendamentul 148 cu privire la reformularea art.119 potrivit propunerii comisiilor?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

3 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Marea majoritate pentru, o abținere și 3 voturi contra.

Pct.149 cu privire la art.120. Domnul deputat Toader.

Domnul Mircea Nicu Toader:

Dacă acest amendament al meu ar fi acceptat, înseamnă că toate celelalte se modifică. Ideea de bază este că amendamentul sau propunerea de amendament al comisiei prevede ca aceste activități cooperatiste, atât meșteșugărești cât și cele de consum, se reorganizează cu respectarea prevederilor acestei legi în termen de 12 luni și apoi sunt tot felul de reglementări și propunerea mea spune că se vor modifica statutele acestor organizații cooperatiste în conformitate cu prevederile acestei luni, prin lege specială în termen de 12 luni de zile, deci, în termen de 12 luni de zile, fiindcă există marele risc ca această perioadă de 12 luni încât se reorganizează să nu existe o lege specială pentru ele, dacă se organizează toate după tipicul care există în legea-cadru și o lege-cadru totuși este o lege cadru, nu poate să fie lege specială, există riscul ca anumite puncte să fi scăpat comisiei, nu știe nimeni în amănunțime tot ce există în activitatea de cooperație în foarte multe amănunte și dacă nu există o lege specială poate să existe riscul care vi l-am spus eu, să se dezintegreze toată activitatea și pornește ca un val... Gândiți-vă la CAP-uri ce s-a întâmplat când odată a intrat pe mâna cooperatorilor și nu a mai rămas practic nimic din ele și v-aș propune ca text: să se modifice statutul în conformitate cu prevederile legilor speciale. În termen de 12 luni de zile este timp suficient să se facă legile speciale; aceea a cooperației meșteșugărești deja a trecut de Senat, se poate modifica și pentru cea de cooperație, de asemenea.

Vă mulțumesc. Iar restul amendamentelor, sigur că se elimină restul subpunctelor 2, 3, 4 ș.a.m.d., dar textul principal acesta este al alin.1.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte, astăzi dimineață comisia a revăzut acest amendament al colegului, domnul Toader. Sigur că acest amendament sună puțin altfel decât amendamentul inițial pe care l-a făcut domnia sa, dar am luat în considerare faptul că este un amendament care are o anumită logică și, în consecință, comisia este de acord ca la alin.1 al art.120 să se reformuleze partea finală și, dacă îmi permiteți, ca să nu mai citesc alin.1 decât în partea finală...

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, am rugămintea să mai rămâneți în sală 2 minute!

Domnul Ioan Bivolaru:

Partea finală se referă la "înființate în temeiul Decretului-lege nr.66/1990 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești cu modificările ulterioare, se vor reorganiza și modifica statutele în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legilor speciale, dar nu mai mult de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi astfel:..." și textul se continuă. În rest, nu suntem de acord cu eliminarea celorlalte alineate.

În acest context, cu propunerea pe care o face comisia, sigur că în mod implicit se realizează și această obligație ca să se finalizeze în următoarele 6 luni legile speciale și, cum spunea și colegul Toader, deja la comisiile de specialitate există această Lege a cooperațiilor meșteșugărești care a trecut deja de Senat, deci, ne putem încadra în aceste termene, în aceste prevederi.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Toader, sunteți mulțumit cu această reformulare a amendamentului inițial al comisiei?

Domnul Mircea Nicu Toader:

Da, cred că acoperă până la un punct și ceea ce am propus eu. Sigur că toate prevederile de aici trebuie introduse obligatoriu în aceste condiții în legile speciale, iar ar trebui... nu știu dacă ar trebui prevăzut cine este inițiatorul acestor legi sociale, rămâne la latitudinea Guvernului, a cooperației, a deputaților, lăsăm așa cum prevede probabil Constituția, orice drept de inițiativă.

Domnul Valer Dorneanu:

Sigur că da. Nu putem noi nominaliza inițiatorul.

Supun dumneavoastră noua formulă a art.20, rezultată din amendamentul comisiei și din amendamentul domnului Toader.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

4 voturi împotrivă.

Abțineri sunt?

Nici o abținere. Și majoritatea pentru. S-a adoptat art.120 în formularea prezentată de către domnul Bivolaru.

La pct.150 cu privire la art.121. Domnul Toader întâi și apoi noi cei de la tribună, suntem ultimii. (Și-a manifestat dorința să intervină domnul deputat Nicolae Leonăchescu.)

Domnul Mircea Nicu Toader:

Cred că el trebuie reformulat în aceeași idee ca și 120 și consider că textul cel mai bun îl are domnul Bivolaru, eu nu-l mai susțin pe al meu pentru că, cred că este mult mai bine în aceleași condiții, de 6 luni, cu 12 luni, și îl aștept să văd cum propune domnul Bivolaru și cred că voi fi de acord cu el.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte, am să-i fac o surpriză ceva mai plăcută colegului și o să dăm nu 12 luni, ci 18 luni, ca să fie acoperitor. Deci, păstrăm principiul stabilit în acest articol, deci, tot în partea finală a acestui amendament al comisiei de la poziția respectivă la art.121, în partea finală, am să citez : "după Legea 109/96 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și de credit, cu modificările ulterioare, se vor reorganiza și modifica statutele în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legilor speciale, dar nu mai mult de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, astfel:"... și textul continuă.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi, am înțeles că domnul Toader agreează această modificare. Oricum, după Regulament, eu trebuie să supun votului noua formulă a art.121, rezultată din îmbinarea amendamentului 150 al comisiei cu amendamentul domnului Toader.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Scuzați-mă! Numai puțin. L-am privat pe domnul secretar Leonăchescu de o intervenție.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am înțeles că dacă vreți să mă lăsați la urmă, să nu mă lăsați totuși la urma urmelor, la votul final.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumiți-vă cu dictonul acela că "urma decide, alege..." nu știu... vine, alege turma sau ce face?

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Eu am dorit să intervin la acest amendament 150 pentru art.121 pentru faptul că se ridică o problemă de principiu, și anume: valoarea și coerența abrevierilor folosite în lege și în mod deosebit la acest articol. Iată, spre exemplu, am întâlnit mai înainte "Asociația Teritorială a Cooperației Meșteșugărești" și s-a adoptat, logic, abrevierea "ATCOM", care conține, practic, inițialele cuvintelor constitutive ale structurii respective.

Aici, la Asociația Națională a Cooperației Meșteșugărești, s-a adoptat o abreviere total nespecifică - UCECOM, mai exact s-a repetat o veche structură la acest capitol, la abrevieri. În mod logic, ar fi trebuit să se spună "ANCOM". Și, atunci, ar fi fost coerent și logic în toată legea. Sau se modifica definiția structurii: în loc de "Asociația Națională" - "Uniunea Națională"; apărea "U". Dar, oricum, "CE"-ul din abrevierea propusă conține primele două litere din "Centrală". Deci, nu este logică o asemenea abreviere.

În ambele cazuri, se face referire la Decretul-lege nr. 66/1990; în prima parte s-a acceptat ATCOM, logic și coerent, dar aici, nu.

Tot în acest articol, paragraful 1, se propune CENTROCOOP pentru "Uniunea Națională a Cooperativelor de Consum" - de asemenea nespecific și în afara standardelor lingvisticii de elaborare a abrevierilor, pentru că în abreviere trebuie să se regăsească într-un fel inițialele sau silabe din cuvintele ce compun definiția structurii. Or, aici avem de-a face cu Uniunea Națională a Cooperativelor de Consum - UNCCOM sau UNCCOP; ar trebui să modificăm. Dar, mai înainte, am utilizat FEDERALCOM; aici propunem CENTROCOOP.

Mai departe, dacă vă uitați, tot în cadrul acestui articol, la paragraful 5 nu se mai utilizează aceste abrevieri; la paragraful 7 - la fel.

Deci, avem varianta să reformulăm la acest capitol abrevierile propuse și să le unificăm cu cele anterioare, ca logică; sau să renunțăm la ele, așa cum nu sunt prevăzute în celelalte paragrafe din acest articol și chiar mai departe.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Aș ruga comisia să corecteze eventuala eroare. Eu cred că denumirile care sunt folosite în art.121 sunt denumirile actuale și sunt texte care se referă la actualele persoane juridice. Cum vor fi ele numite în continuare, este o chestiune de statut; atunci se vor schimba denumirile, inclusiv prescurtările. Uitați-vă la text: textul se referă la obligații pentru actualele persoane juridice în actualele denumiri. N-am greșit, nu? Bun. (Domnul președinte Valer Dorneanu se consultă cu domnul secretar Nicolae Leonăchescu.)

Vă mai mențineți observația?

Domnul vicepreședinte Gheorghe Marin.

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În textul legii se face referire la Asociația Națională a Cooperației Meșteșugărești, și noi am trecut aici prescurtat UCECOM, pentru că așa a fost înființată această instituție prin Decretul-lege nr.66/1990 și aceasta este denumirea sub care ea există.

În aceste articole, noi am făcut referire la asociațiile naționale și județene, care există cu denumirile pe care le au aici. În momentul în care se va face reorganizarea, iar prin statut va fi prevăzută modificarea acestor denumiri, atunci denumirile respective vor fi alt fel.

Deci, noi nu am făcut decât să folosim în corpul legii denumirile sub care acestea există, pentru că noi vorbim de reorganizarea unor structuri existente și am folosit denumirile pe care le au aceste structuri la ora actuală.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Supun, totuși, în raport de obiecțiunea domnului secretar Leonăchescu, votului dumneavoastră amendamentul nr.150, cu privire la art.121.

Cine este pentru?

Am supus la vot amendamentul nr.150, cu privire la art.121, în formularea comisiei.

Împotrivă, dacă sunt? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul nr.150 a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenți, înregistrându-se trei voturi împotrivă.

La pct.151, cu privire la art.122, dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Titlul VIII.

Dacă aveți obiecțiuni?

Votat textul inițial.

Urmăriți, vă rog, amendamentul nr.153, care propune eliminarea alin.1 de la art.109.

Nu sunt obiecțiuni.

Eliminat textul.

Dacă la celelalte alineate ale art.109, care va deveni art.123, aveți observații?

Domnul Rus.

Pentru răbdarea dumneavoastră, pentru întreținerea ei, vă anunț că este ultimul amendament.

Domnul Ioan Rus:

Stimați colegi,

Vă propun o reformulare a art.123, la alin.2: "La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Decretul-lege nr.66/1990 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr.23 din 9 februarie 1990, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art.2 alin.2 și alin.3, a art.6, a art.7, a art.8, a art.10, a art.13, a art.15 și a art.21, și Legea nr.109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr.252 din 18 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art.123 și a art.124".

Domnul Valer Dorneanu:

Vreau să fac precizarea că această formulare a fost discutată și cu conducerea celor două organizații cooperatiste.

Domnul vicepreședinte Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Membrii comisiei au analizat, împreună cu inițiatorii, acest aspect.

Comisia nu este de acord "cu excepția art.10 și a art.15" ale Decretului-Lege nr.66/1990.

Domnul Valer Dorneanu:

Eu am crezut că le-a eliminat domnul Rus din propunere.

Eram pe cale să fiu păcălit a doua oară, după domnul Bolcaș.

Vă rog.

Domnul Ioan Bivolaru:

Nu, le-a citit. A avut grijă să ni le citească. Și, ca să fiu foarte sigur că nu-l bănuim pe colegul Rus de alte intenții, referindu-mă la Decretul-lege nr.66/1990, voi reciti: "cu excepția art.2 alin.2 și alin.3, a art.6, a art.7, a art.8, a art.13 și a art.21", iar în ce privește partea finală, excepția se referă la art.123 și la art.124 ale Legii nr.109/1996.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului amendamentul domnului Rus, așa cum a fost reformulat de cele două comisii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Amendamentul domnului deputat Rus, reformulat de către comisie, a fost adoptat cu majoritatea celor prezenți, exceptând patru voturi împotrivă și o abținere.

Mai sunt texte?

Domnul deputat Antal.

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Totuși, simt nevoia să explicăm votul împotrivă.

Această propunere a domnului coleg Rus, cu toată stima pe care o purtăm față de domnul președinte, care a fost de acord că există acest compromis, așa cum de altfel dumnealor conduc lucrările ședinței, noi, totuși, credem că punctul final va fi spus de Senat.

Având în vedere faptul că această lege este încă după modelul vechi, ea va trece și de Senat și, probabil, la mediere vom lua o decizie finală. Eu nutresc speranța că, până atunci, toți cei care sunt implicați în implementarea acestei legi se vor înțelege și vor găsi soluția cea mai inteligentă. Poate este și de datoria noastră să solicităm un punct de vedere de la Comisia juridică, de disciplină și imunități în legătură cu aceste articole, având în vedere faptul că există șansa să bulversăm totuși implementarea legii.

Noi vă mulțumim pentru înțelegere.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 7 decembrie 2021, 13:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro