Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 5 mai 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.65/12-05-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 05-05-2004 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 5 mai 2004

2. Prezentarea și adoptarea Raportului de activitate al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2002, Raportului de audit asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 și Execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002.

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

  ................................................

Vă rog să-mi permiteți, la primul punct, să o invit pe doamna președintă Anghelache pentru a prezenta punctul de vedere legat de Raportul de activitate al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2002 și de Raportul de audit asupra execuției bugetului pe anul 2002.

Doamnă președintă, aveți cuvântul.

Doamna Gabriela Victoria Anghelache:

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Vă rog să îmi permiteți ca, în puține cuvinte, să fac o sinteză asupra realizărilor pieței de capital din România în anul 2002 și, bineînțeles, asupra activității Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Anul 2002 a fost primul an în care piața valorilor mobiliare a cunoscut, prin indicatorii ei, o creștere importantă, mai ales în cel de al doilea semestru, și anume după ce au intrat în vigoare legile actuale, care guvernează piața de capital. Această creștere a indicatorilor s-a evidențiat atât la nivelul Bursei de Valori București cât și al pieței RASDAQ. Indicii bursieri, pentru prima dată, în anul 2002, au atins nivelul de referință de 1.000 de puncte de indice, au depășit acest nivel, s-au înscris pe un trend ascendent, trend care continuă și astăzi.

Piața valorilor mobiliare a început să se dezvolte prin faptul că, în 2002, a fost introdus un nou produs la Bursa de Valori București, și anume, obligațiunile municipale. Au fost 8 emisiuni de obligațiuni municipale, lucru care a revigorat piața, iar, ulterior, sigur că aceste tranzacții au început să se dezvolte.

Referitor la indicatorii care vizează piața fondurilor de investiții, în acel an pe care îl analizăm prin rezultate astăzi, au existat 23 de fonduri deschise de investiții, administrate în mod corespunzător de către societățile de administrare, controlate și supravegheate permanent, pentru a asigura, atât creșterea activului net al acestor fonduri, cât și eliminarea riscurilor.

Referitor la activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în anul pentru care prezentăm raportul, această activitate poate să fie prezentată succint prin următoarele.

În primul rând a fost elaborată și s-a aprobat legislația, așa cum am spus, care cuprinde 4 legi, ce guvernează piața valorilor mobiliare, legi care au fost apoi dezvoltate prin reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și, bineînțeles, urmărite în aplicarea lor. Repet, aplicarea legislației actuale a însemnat foarte mult pentru dezvoltarea pieței. Ea a adus un plus de supraveghere și a adus, totodată, un plus în ceea ce privește autorizarea intermediarilor, în ceea ce privește dezvoltarea produselor pe piață și, respectiv, a tranzacțiilor.

Un obiectiv important care a fost urmărit și a fost, bineînțeles, și realizat, s-a concretizat, în anul 2002, în accentuarea supravegherii pieței, atât din punctul de vedere al raportărilor care sunt transmise în mod periodic, cât și prin investigații și controale. Prin aceasta, sigur că toți actorii pieței de capital au căutat să respecte reglementările și, prin activitatea lor, să contribuie la realizarea unor creșteri ale indicatorilor proprii.

Tot în anul 2002, s-a demarat un program PHARE pentru întărirea cadrului de reglementare pentru piață și pentru creșterea capacității administrative a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a început un program, în cooperare cu Comisia din Italia, prin intermediul unei convenții de tuning, care s-a finalizat cu un an mai târziu și care își produce roadele astăzi.

În ceea ce privește execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisia se finanțează din venituri proprii. În 2002, am avut o situație financiară foarte bună, pentru că veniturile au fost depășite cu 54%, tocmai datorită intrării în vigoare a legislației și a dezvoltării indicatorilor pieței valorilor mobiliare.

Nu am să intru în detaliu în ceea ce privește sursele de venit, ele sunt prevăzute în legea care reprezintă Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cotele prevăzute în lege au fost prevăzute în limite maxime, iar noi am operat anumite diminuări pentru unele cote, în ideea de a impulsiona tranzacțiile de piață.

Veniturile care au contribuit în mod deosebit la aceste rezultate financiare favorabile au fost cele din ofertele publice de cumpărare și de preluare, dar și veniturile din tranzacțiile derulate la bursă.

Au existat și câteva surse de venit la care nu am reușit să ne încadrăm în bugetul aprobat, în sensul că în execuție nu s-au atins sumele prevăzute prin buget. Și anume, la ofertele publice de vânzare, la veniturile din plasament privat (pentru că această formă de emisiune prin plasament privat nu a mai fost inclusă în noua legislație), precum și la postul alte venituri, post la care noi prevăzusem o anumită cotă din amenzile pe care le aplicăm și, datorită intrării în vigoare a Legii nr. 315, prin care se aproba Ordonanța nr. 30, toate veniturile din amenzi sunt preluate la bugetul de stat, deci, nici aici nu am avut realizarea la nivelul bugetului aprobat.

La execuția cheltuielilor, pe total, acestea au fost realizate în proporție de aproape 70%, față de bugetul aprobat: cheltuielile de personal - am avut economii de 33%, iar în cadrul acestora, la cheltuielile cu salariile, economii de 10%; de asemenea, cheltuielile materiale au fost cu economicitate efectuate și aici avem economii; iar la cheltuielile de capital, gradul de realizare a fost de numai 54%, deoarece se prevăzuseră investiții pentru o nouă arhitectură a rețelei informatice a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, dar, prin intermediul Programului PHARE, am primit o finanțare în acest scop, deci, investițiile respective au fost efectuate din alte surse, motiv pentru care la acest capitol de cheltuieli nu am atins nivelul prevăzut.

Cam aceasta este situația, bugetul s-a încheiat cu execedent, noi căutăm să reportăm și să sporim excedentul de la un an la altul, pentru a rezolva odată pentru totdeauna problema sediului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Chiar în aceste zile suntem în mare dificultate, pentru că proprietarul dorește să vândă clădirea pe care noi am închiriat-o.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă președintă.

Vă rog să-mi permiteți să-i dau cuvântul domnului președinte Ștefan Viorel, al Comisiei pentru buget, finanțe din Senatul României, pentru a prezenta raportul comisiilor pentru buget.

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor,

Comisiile pentru buget, finanțe și bănci din Senat și Camera Deputaților, precum și Comisia economică din Senat și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților au analizat raportul anual de activitate, raportul anual de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2002, depuse de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, spre analiză, în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Legea nr. 514/12.07.2002.

Raportul face referire la activitatea de reglementare a pieței, performanțele pieței valorilor mobiliare, autorizarea operațiunilor financiare ale societăților comerciale pe piața valorilor mobiliare, supravegherea pieței valorilor mobiliare, rolul pieței, raportul anual de audit și contul de execuție bugetară.

Având în vedere că raportul a fost distribuit într-un timp suficient pentru a fi studiat de către toți colegii noștri, vă rog să-mi permiteți să dau citire doar concluziilor pe care comisiile noastre le prezintă în finalul acestuia.

Deci, comisiile permanente ale celor două Camere, în urma analizei raportului anual de activitate al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, raportului anual de audit financiar și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli, formulează următoarele propuneri, pe care le supune atenției dumneavoastră:

  • Emiterea în totalitate a reglementărilor, conform Legii 512/12.07.2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, a Legii nr. 525/17.07.2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, a Legii nr. 513/12.07.2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.
  • Includerea și prezentarea în raportul anual al comisiei a unei informări privind activitatea burselor de mărfuri și stadiul autorizării acestora.
  • Comunicarea activității asociațiilor profesionale autorizate, a agenților, instituțiilor sau organismelor pieței reglementate, cărora CNVM le-a delegat una sau mai multe din prerogativele învestite prin lege.
  • Transmiterea activității consultanților de plasament.
  • Analizarea activității fondurilor cu capital de risc.
  • Respectarea actelor normative în ceea ce privește înființarea Fondului de Compensare a Investițiilor conform art. 141 din Legea nr. 525/17.07.2002 pentru aprobarea Ordonanței nr. 28/2002, care prevede că în maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va stabili prin regulament norme de organizare și funcționare a Fondului, va numi consiliul de administrație și va stabili modul de acoperire a cheltuielilor curente.
  • Prezentarea modului de compensare a investitorilor, în condițiile în care Fondul de Compensare a Investitorilor nu s-a înființat nici până în prezent și nu s-au respectat obligațiile de contribuție la Fond.
  • Soluționarea propunerilor comisiilor permanente ale Parlamentului referitoare la raportul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și comunicarea acestora.

În baza Regulamentului de funcționare al celor două Camere, Comisiile pentru buget, finanțe și bănci din Senat și Camera Deputaților și Comisia economică din Senat, precum și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților propun plenului Parlamentului, spre dezbatere, raportul de activitate pe anul 2002 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Vă rog, dezbateri generale. Dacă sunt luări de cuvânt? Înțeleg că nu sunt.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră Raportul Comisiilor reunite de buget, finanțe asupra Raportului de execuție a bugetului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2002.

Cine este pentru? Vă mulțumesc foarte mult.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Stimați colegi,

Vă anunț că din totalul de 485 de parlamentari și-au înregistrat prezența un număr de 402 senatori și deputați.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 5 decembrie 2021, 6:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro