Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 5 mai 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.65/12-05-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
07-12-2021
06-12-2021 (comună)
06-12-2021
25-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 05-05-2004 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 5 mai 2004

3. Prezentarea și adoptarea Raportului asupra execuției bugetului Curții de Conturi a României pe anul 2001 și a Raportului asupra execuției bugetului Curții de Conturi a României pe anul 2002.

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

  ................................................

Trecem la pct. 2 al ordinii de zi, și anume examinarea Raportului asupra execuției bugetului Curții de Conturi a României pe anul 2001.

Permiteți-mi să-i dau cuvântul domnului deputat Boajă Minică, care ne va prezenta Raportul Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și a Senatului pentru controlul execuției bugetului Curții de Conturi.

Am o rugăminte, să faceți referire și asupra Raportului privind execuția bugetului Curții de Conturi, ca să surprindem amândouă punctele.

Domnul Minică Boajă:

Raportul asupra execuției bugetului Curții de Conturi a României pe anul 2001.

Curtea de Conturi a României este, potrivit legii, instituția supremă de control financiar ulterior extern și, în conformitate cu dispozițiile art. 2 din legea sa de organizare și funcționare, își întocmește buget propriu, care se prevede distinct în bugetul de stat.

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 3 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a României, modificată prin Legea nr. 77/2000, Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului, instituită prin Hotărârea Parlamentului nr. 19/iunie 2003, a procedat la efectuarea controlului execuției bugetare a Curții de Conturi pe anul 2000, constatând următoarele:

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 Anexa 3/07 a Curții de Conturi, acesteia i-a fost aprobat un volum total de credite bugetare în sumă de 426 de mii de miliarde de lei, a cărui detaliere pe tipuri de cheltuieli este redată astfel: cheltuieli curente - 412 mii de miliarde; cheltuieli de personal - 376 de mii de miliarde; cheltuieli materiale de servicii - 31 mii de miliarde; transferuri - 4 mii de miliarde; contribuție la programele realizate cu finanțare internațională - 4 mii de miliarde; cheltuieli de capital - 14 mii miliarde.

În baza Ordonanței Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2001, prevederile bugetare aprobate Curții de Conturi a României prin Legea bugetului de stat nr. 216/2001 au rămas aceleași pe total, modificările intervenite operându-se în interiorul bugetului.

Din analiza datelor prezentate mai sus rezultă că în decursul anului 2001, cu ocazia rectificării bugetului de stat, bugetul Curții de Conturi a suferit corecții la nivelul elementelor de cheltuieli, după cum urmează: cheltuieli de personal - 17 mii de miliarde; transferuri - 4 mii de miliarde; cheltuieli materiale - 2 mii de miliarde; cheltuieli de capital - 14 mii de miliarde. Creditele bugetare utilizate pentru cheltuieli de personal, salarii, contribuții s-au încadrat la nivelul a 92,83 față de creditele definitive.

Referitor la respectarea normelor legale privind structura contului de execuție întocmit de Curtea de Conturi a României pentru activitatea anului financiar 2001, s-a reținut că acesta a fost prezentat potrivit structurii prevăzute la art. 43 din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice.

Organizarea și conducerea evidenței operative și contabile a respectat întocmai prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, în concordanță cu planul de conturi pentru instituțiile publice, iar graficul privind circuitul documentelor justificative a fost întocmit în conformitate cu pct. 6 din Normele metodologice de întocmire și utilizare a formularelor comune privind activitatea financiar-contabilă aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 426/1998.

Se reține faptul că datele înscrise în contul de execuție concordă cu cele înscrise în evidența contabilă, respectând astfel modul de utilizare a creditelor bugetare definitive.

Efectuarea inventarierii la termenul prevăzut de lege și valorificarea rezultatelor acesteia s-a făcut întocmai, în baza Ordinului nr. 749/2000 emis de ordonatorul de credite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991. Din punct de vedere organizatoric, măsurile luate pentru efectuarea inventarierii răspund cerințelor Legii contabilității. Rezultatele inventarierii au fost stabilite în funcție de stocurile și soldurile scriptice, confirmate de compartimentul de contabilitate.

Față de cele prezentate, se poate concluziona că datele înscrise în situațiile financiare anuale, bilanț și cont de execuție, reflectă fidel și real situația patrimonială a instituției și modul de cheltuire a fondurilor alocate. Angajarea, plata și înregistrarea cheltuielilor s-a făcut conform reglementărilor legale și în concordanță cu prevederile legii bugetare.

În conformitate cu cele menționate în cuprinsul prezentului raport, apreciem că execuția bugetară a Curții de Conturi a României este în concordanță cu reglementările legale în materie și poate fi supusă aprobării Parlamentului, potrivit dispozițiilor art. 20 alin. 3 din Legea nr. 94/1992 republicată, modificată și completată prin Legea nr. 77/2000. Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Vă rog, dezbateri generale, întrebări, dacă sunt? Nu sunt.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră Raportul Comisiei speciale asupra execuției bugetului Curții de Conturi a României pe anul 2001.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră Raportul Comisiei speciale asupra raportului execuției bugetului Curții de Conturi a României pe anul 2002.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 7 decembrie 2021, 14:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro