Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.92/25-06-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 21-06-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 2004

3. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului:

   

Domnul Valer Dorneanu:

    ................................................
 

Trecem la parcurgerea procedurii răspunsurilor orale la întrebări.

 
Florin Iordache

Prima întrebare o adresează domnul Florin Iordache Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopției. Ce s-a făcut pentru copiii instituționalizați în cadrul unității pe care o conduceți.

Doamna vicepreședintă Sonia Botezatu.

 

Doamna Sonia Botezatu (vicepreședinte, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție):

Având ca elemente principale de reper pentru intervenție, programul de guvernare și strategia guvernamentală în domeniul protecției copilului în dificultate în perioada 2001-2004, Guvernul României a demonstrat prin măsurile legislative, administrative și financiare întreprinse pe tot parcursul, angajamentul politic ferm de a rezolva problema copiilor instituționalizați.

În acest sens, raportul periodic pe anul 2003 al Comisiei europene afirmă că în domeniul protecției copilului, România a continuat să înregistreze progrese semnificative. Aceste rezultate sunt consecința concentrării intervențiilor în domeniu pe următoarele arii prioritare: prevenirea instituționalizării și abandonului și, respectiv, dezinstituționalizarea copiilor aflați în sistemul rezidențial de îngrijire, întărirea capacității instituționale la nivel local pentru asigurarea unei aplicări unitare a cadrului legislativ existent, informarea asupra sistemului de protecția copilului, trecerea de la o rezolvare punctuală a problemelor, la o abordare sistemică în domeniul protecției copilului, schimbarea regimului juridic al adopției pentru eliminarea practicilor identificate ca piedică în procesul de reformă, asigurarea calității serviciilor de protecție a copilului prin introducerea unui mecanism de reglare a modului în care funcționează sistemul de protecție a copilului și extinderea ariei de intervenție de la protecția copilului aflat în dificultate, la protecția drepturilor copilului.

Dezinstituționalizarea copiilor a reprezentat un proces continuu inițiat în perioada 1997-1998 și care a câștigat în amploare începând cu anul 2001.

Activitățile desfășurate pentru atingerea acestui obiectiv au vizat, în principal, reducerea numărului de copii protejați în instituții de tip vechi, închiderea instituțiilor de tip vechi, inclusiv a căminelor-spital, dezvoltarea rețelei de asistență maternală, dezvoltarea și diversificarea gamei de servicii alternative pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor, case de tip familial, apartamente pentru adolescenți și tineri, centre maternale, centre de zi, integrarea unor copii care frecventau învățământul special în învățământul de masă, integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție și reducerea numărului de copii care trăiesc în stradă.

Rezultatele concrete obținute pot fi cuantificate astfel: numărul de copii instituționalizați a scăzut de la 57.181 la 37.000, a crescut numărul de servicii alternative de la 131 la 559, a crescut numărul de asistenți maternali profesioniști de la 3228 la 11226 și totodată a crescut numărul de copii protejați în familii substitutive, asistenți maternali, rude de gradul patru, de la 30.572 la 47.406.

Totodată, din punct de vedere al instituțiilor de tip vechi, la sfârșitul lunii martie 2004, erau deja închise un număr de 160 de instituții: 36 foste internate ale școlilor speciale, 11 foste cămine spital și 6 instituții transferate de la Ministerul Sănătății și 107 centre de plasament preluate în perioada 1997-1998. Astfel, numărul instituțiilor cu peste 100 de copii protejați a scăzut de la 205 instituții, la începutul anului 2001, la 85 de instituții la sfârșitul lunii martie 2004, urmând ca și acestea să fie închise sau restructurate în perioada următoare.

Soluțiile identificate și dezvoltate pentru închiderea instituțiilor de tip vechi au fost: reintegrarea copiilor în familiile naturale, protecția copiilor prin alternativă de tip familial. Totodată, în funcție de nevoile copilului și ale familiei, aceștia au beneficiat și de servicii de suport, consiliere, îngrijire de zi, servicii de recuperare pentru copiii cu handicap.

Ca urmare a eforturilor depuse, pentru asigurarea unui nivel corespunzător de îngrijire, dintre cei 37.000 de copii care mai sunt protejați astăzi în sistem rezidențial, 4500 se află în unitățile de tip familial, și mă refer la căsuțe, apartamente, dintre care o parte sunt dezvoltate și de organizațiile private autorizate care desfășoară activitate în domeniul protecției copilului.

Referitor la câteva direcții, intervenții specifice, am să menționez: în domeniul protecției copilului împotriva abuzului, neglijării și exploatării, au fost aprobate standarde minime obligatorii pentru anumite tipuri de servicii și mă refer la Centrul de consiliere pentru copiii abuzați, neglijați, exploatați, Centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzurilor, neglijării și exploatării copilului și, totodată, a fost aprobat planul de acțiuni prioritare în domeniul protecției copilului împotriva abuzului, neglijării și exploatării, prin hotărâre de Guvern.

În ceea ce privește protecția copilului împotriva exploatării prin muncă, a fost oficializat, prin Hotărâre de Guvern, Comitetul Național Director pentru eliminarea muncii copilului și totodată a fost elaborat proiectul planului național de acțiune pentru eliminarea muncii copilului.

În vederea prevenirii emigrației copiilor, protecției și repatrierii acestora, suntem direct implicați în realizarea obiectivelor, acordurilor bilaterale încheiate cu Franța și Italia, precum și în desfășurarea unor proiecte specifice vizând evaluarea fenomenului de migrație a copiilor neacompaniați.

Alte inițiative ale autorității referitoare la protecția copilului repatriați, s-au concretizat în aprobarea desfășurării unui program de interes național, reintegrarea și sprijinirea minorilor repatriați.

Activitatea în domeniul prevenirii și combaterii traficului de copii și a reintegrării sociale a victimelor, s-a concretizat până în prezent prin participarea la lucrările Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea și evaluarea activității de prevenire și combatere a traficului de persoane, constituit în baza regulamentului de aplicare a Legii nr.778/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane.

Totodată, a fost elaborat planul național de acțiune pentru prevenirea și combaterea traficului de copii și reintegrarea socială a victimelor prezentat în cadrului Reuniunii Pactului de stabilitate de la Belgrad.

Un rol important în obținerea acestor rezultate în domeniul protecției copilului a revenit programelor de interes național finanțate de la bugetul de stat și a celor cu finanțare externă implementată de autoritate în toată această perioadă.

Referitor la programele de interes național, am să le menționez pe cele mai importante, și anume: închiderea instituțiilor...

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimată doamnă vicepreședinte, e adevărat că întrebarea este destul de generică, dar, totuși, nu faceți chiar un raport detaliat. O să-l dați domnului deputat. Încercați să sintetizați pentru a da posibilitate și celorlalți colegi să ia cuvântul.

 
 

Doamna Sonia Botezatu:

Da. Am înțeles. Am să închei atunci prin a face o foarte scurtă referire la pachetul legislativ pe care îl considerăm deosebit de important. Astfel, au fost elaborate patru legi: Legea privind promovarea și protecția drepturilor copilului, Legea privind regimul juridic al adopției, a reorganizării Autorității Naționale pentru protecția drepturilor copilului și înființarea Oficiului Român pentru Adopții.

Aceste patru legi au fost deja aprobate în plenul Camerei Deputaților și se află în prezent la promulgare. Ele vor reprezenta baza unui sistem european model de abordare a drepturilor tuturor copiilor pe deplin armonizat cu toate tratatele internaționale la care România este parte.

În momentul de față, a fost elaborată și legislația secundară pentru implementarea acestui pachet legislativ.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă domnul deputat dorește să comenteze. Poftiți, domnule Iordache!

 
 

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mulțumesc doamnei vicepreședinte a Autorității Naționale pentru această expunere. Vreau decât să spun că numai comparând aceste date, reiese foarte clar că pentru Guvernul Adrian Năstase problema copilului a reprezentat o prioritate. Prin toate măsurile legislative și prin tot ceea ce s-a întreprins din 2000 încoace, vedem că de fapt în România problema copilului nu mai este o problemă, prin tot ceea ce s-a făcut și prin ce este în derulare, se demonstrează că atât Guvernul, cât și celelalte instituții și mă refer la Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului a rezolvat problematica complexă și iată că una din problemele pentru care eram criticați la instituțiile europene s-a rezolvat și s-a rezolvat cu succes grație Guvernului Adrian Năstase cât și Parlamentului care a votat pachetul de legi privind problematica copilului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

 
 

Doamna Rodica Constantinovici, secretar de stat în Ministrul Justiției, este invitată să răspundă domnului Paul Magheru.

Domnul Paul Magheru este? Nu este. Vă rog să-i transmiteți răspunsul în scris.

Domnul deputat Ion Bozgă este? Vă rog, domnule Dogaru să-i răspundeți în scris.

Domnul Tiberiu Sbârcea. Nu este. Și dumnealui vă rog să-i transmiteți răspunsul în scris.

De asemenea, de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, să-i transmiteți răspunsul, în scris, domnului Tiberiu Sbârcea, cu privire la Asociația utilizatorilor de apă pentru irigații Coșereni, Ialomița.

Domnul Mircea Alexandru, secretar de stat din partea Ministerului Administrației și Internelor, să răspundă în scris domnului Ion Bozgă cu privire la dezvoltarea poliției românești, strategia Ministerului Administrației și Internelor privind dezvoltarea poliției române.

Cu aceasta, prima parte a ședinței de astăzi s-a încheiat.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 26 january 2022, 1:31
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro