Plen
Ședința Camerei Deputaților din 22 iunie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.93/29-06-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
07-12-2021
06-12-2021 (comună)
06-12-2021
25-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 22-06-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 22 iunie 2004

12. Dezbaterea Proiectului de Lege privind regimul armelor și al munițiilor (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 322/2004

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Pct.11. Proiectul de Lege privind regimul armelor și munițiilor.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională să ia loc.

Din partea Guvernului, va prezenta proiectul domnul secretar de stat Alexandru.

Domnul Mircea Alexandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Potrivit obligației asumate de România prin Documentul de poziție, la cap.I de negociere - "Libera circulație a mărfurilor", Ministerul Administrației și Internelor a elaborat Proiectul de Lege privind regimul armelor și munițiilor, act normativ care asigură, pe de o parte, implementarea în legislația românească a Directivei Uniunii Europene nr.477/1991 cu privire la controlul achiziționării și deținerii de arme și, pe de altă parte, asigură protecția persoanelor și a proprietății în condiții de normalitate.

Prin acest proiect de act normativ s-a urmărit armonizarea legislației în materie de referință și cu alte acte internaționale la care România a aderat, ca de exemplu: "Protocolul împotriva producerii și traficului de arme de foc, a părților și componentelor lor, și a munițiilor", "Convenția de aplicare a Acordului de la Schengen de la 14 iunie 1985 privind eliminarea graduală a controalelor la frontierele comune" și alte documente juridice internaționale.

În textul proiectului de referință se propune o nouă definiție pentru arme și o nouă clasificare a acestora în conformitate cu documentele juridice internaționale amintite și, în special, cu Directiva nr.477.

De asemenea, au fost prevăzute modalitățile prin care o persoană fizică sau juridică poate achiziționa arme, stabilindu-se condițiile necesare pentru aceste operații.

Totodată, în textul noii propuneri de reglementare se consacră în plan legislativ o distincție mai clară între dreptul de a deține și dreptul de a purta, respectiv de a folosi arme de foc și muniții sau, după caz, arme neletale.

În ceea ce privește deținerea de arme de către persoanele juridice, este reglementat în mod expres dreptul acestora de a deține și folosi arme de foc și muniții, de a vinde, de a repara sau de a efectua operațiuni cu acestea, stabilindu-se totodată și măsurile ce vor fi luate pentru securitatea operațiunilor respective.

Uzul de armă de către persoanele fizice se limitează la situația legitimei apărări și, după caz, a forței majore, așa cum sunt prevăzute și definite aceste noțiuni în Legea penală.

Textul a fost adoptat de Senat și a fost discutat în Comisia de specialitate.

Sunt de acord cu toate amendamentele admise de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Marcu Tudor.

Vă rog să prezentați raportul comisiei.

Domnul Marcu Tudor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Voi citi tot raportul deoarece este o lege importantă.

Domnul Valer Dorneanu:

Ați dobândit deja o vastă experiență în materie de sinteză și le reușiți pe cele mai bune.

Domnul Marcu Tudor:

Am înțeles.

Vreau însă să atrag puțin atenția că este o lege ordinară care este foarte importantă, așteptată de mulți, care a necesitat multe discuții și, ca atare, v-aș ruga ceva mai multă atenție, dacă îmi permiteți, și în sensul acesta voi face și eu referirile mai riguros.

Domnul Valer Dorneanu:

Ca să nu rețină lumea un lucru greșit, aceasta este o lege organică, după cum ați precizat și dumneavoastră.

Domnul Marcu Tudor:

Da, aveți dreptate, nu este ordinară. Gândesc ceva și vorbesc altceva. Mă inhibați, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Eu știu ce gândiți.

Domnul Marcu Tudor:

Da. Vă mulțumesc.

Raport asupra Proiectului de Lege privind regimul armelor și munițiilor:

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera, prin Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, a fost sesizată în procedură obișnuită, spre dezbatere și avizare de fond cu acest proiect de lege.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituție, Camera Deputaților este decizională în cazul acestui proiect de lege. Inițial, Senatul a luat în discuție acest proiect, pe care l-a adoptat în urmă cu trei luni.

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au avizat favorabil proiectul de lege în forma adoptată de Senat.

De asemenea, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege.

Consiliul Legislativ, de asemenea, l-a avizat favorabil, cu unele observații și propuneri de care comisia a ținut cont.

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea regimului achiziționării și deținerii armelor și munițiilor, precum și folosirea acestora în scopul creșterii nivelului de protecție a cetățenilor, instituind un sistem modern de reglementare, armonizat cu prevederile comunitare în domeniu.

Am greșit inițial, cu toate că acest lucru am vrut să îl spun: este o lege organică.

Comisia a luat în discuție acest proiect timp de patru ședințe, cu invitați de marcă din domeniile competente.

Din totalul de 27 de membri, au participat 19 deputați.

După dezbateri, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au hotărât cu unanimitate de voturi ca Proiectul de Lege privind regimul armelor și munițiilor să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților cu 20 de amendamente pe care comisia le-a aprobat și cu unul, al senatorului Sergiu Nicolaescu, pe care comisia l-a respins.

În acest sens, domnule președinte, dacă îmi permiteți, ca o procedură în afara regulii obișnuite, cu toate că nu am însușit acest amendament respins, vă rog să îl citesc și să îl susțin la timpul potrivit. Poate domniile voastre vor găsi aplecare și asupra lui.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

La dezbateri generale, dacă dorește cineva să se înscrie. Nu.

Trecem la dezbaterea textelor proiectului. Vă rog să urmăriți în paralel proiectul adoptat de Senat și raportul cu amendamente admise al comisiei.

La titlu și la titlul cap.I dacă aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.1. Votat în unanimitate.

La art.2, urmăriți amendamentul de la pct.1. De fapt, prin amendamentul de la pct.1, comisia propune un text nou, prin care ne sugerează să adăugăm celor patru puncte de la art.2, cap.I, pe al cincilea. Deci, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.1. Nu sunt obiecțiuni. Admis amendamentul de la pct.1 și art.2 se modifică în mod corespunzător, prin introducerea pct.5.

Tot la art.2 - "Definiții", la cap.II și III comisia nu a mai avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni la cap.II și III.

Domnul deputat Oltei. Vă rog.

La care capitol aveți obiecțiuni?

Domnul Ion Oltei:

La pct.2 din raport.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

Domnul Ion Oltei:

Domnule președinte,

În cărțile tehnice ale armamentului individual, precum și în instrucțiunile, principiile și regulile de tragere cu armamentul individual, ca și în "Dicționarul cu termeni operativi militari" nu se întâlnește termenul de "rafală". De aceea, am propus și la Comisie, care a scăpat acest lucru, să se înlocuiască "rafală" cu "serie".

Domnul Valer Dorneanu:

Spuneți exact la care din punctele cap.II vă referiți.

Domnul Ion Oltei:

La pct.4 al art.2, pct.4 și 5, la definire: "Arme de foc automate" - "Armele de foc care după fiecare cartuș tras se reîncarcă automat și trag o serie de mai multe cartușe prin apăsarea continuă pe trăgaci."

La fel, la pct.5, la "Armele de foc semiautomate", se înlocuiește termenul de "rafală" cu "serie".

Domnul Valer Dorneanu:

Art.2 are mai multe definiții încadrate la puncte romane. La care punct roman vă referiți?

Domnul Ion Oltei:

La pct.IV.

Domnul Valer Dorneanu:

Dar nu am ajuns încă acolo. De ce nu urmăriți?

Eram la pct.II și III. Aici dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt. Votate în unanimitate în formula inițiatorului.

La pct.IV avem în primul rând un amendament al comisiei - amendamentul de la pct.2, cu privire la pct.4 și 5.

Domnul Ion Oltei:

Deci, la pct.4 propun să se înlocuiască termenul de "rafală" cu "serie".

Domnul Valer Dorneanu:

Vă referiți la pct.4 din amendamentul comisiei sau din textul inițial?

Domnul Ion Oltei:

Al comisiei.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun.

Vă rog să vă pronunțați, și inițiatorul, și comisia.

Domnul Mircea Alexandru:

La pct.4, textul a fost analizat și este un amendament la "Arme de foc automate". Suntem de acord cu forma care a fost adoptată de comisie care este trecută în raport. Fac precizarea că în comisie s-a discutat să se înlocuiască și termenul de "rafală" cu termenul de "serie", care nu s-a prins în raport. Domnul deputat acest lucru cere, și noi suntem absolut de acord cu propunerea.

Deci, textul va fi: "Arme de foc automate egal arme de foc care după fiecare foc tras se reîncarcă automat și trag o serie...". Așa s-a discutat în comisie, dar nu s-a prins această formulă.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Amendamentul de la pct.2, pag.2, la pct.4, ultimul rând: "...și trag o serie de mai multe cartușe...". Atât este la pct.4?

Supun votului pct.4 în această reformulare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.5 sunt observații?

 

Domnul Marcu Tudor (din banca rezervată comisiei):

Se propune același lucru.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun și pct.5 votului dumneavoastră prin această modificare - înlocuirea "rafalei" cu "seria".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ați avut o serie de intervenții folositoare, domnule coleg.

Pct.6 și 7. Dacă sunt obiecțiuni. Nu. Votate în formula inițiatorului.

La pct.V, urmăriți amendamentul de la pct.3, care vizează eliminarea pct.4 și 6. Dacă aveți obiecțiuni. Admis amendamentul și se elimină pct.4 și 6 din cap.V.

Celelalte numere - pct.1, 2, 3, 5 și 7 rămân. De acord comisia și inițiatorul?

 

Domnul Marcu Tudor (din banca rezervată comisiei):

Da, cu altă numerotare.

Domnul Valer Dorneanu:

În altă numerotare, bineînțeles.

Cap.VI - "Tipuri de documente". Urmăriți amendamentul de la pct.4, care modifică doar pct.1. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.4. Admis amendamentul de la pct.4 și se modifică pct.VI cu privire la pct.1.

Celelalte puncte - de la pct.2 până la 7 rămân în formularea inițiatorului, da? Așa spune și inițiatorul și comisia.

Art.3, 4 și 5. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.6 și 7. Votate în unanimitate.

Art.8 și 9. Votate în unanimitate.

Titlul cap.II. Votat în unanimitate.

Art.10, 11, 12 și 13. Votate în unanimitate.

La art.14, urmăriți amendamentul de la pct.5, care se referă la lit.b). Dacă aveți obiecțiuni. Admis amendamentul de la pct.5 și se modifică alin.2 lit.b).

Lit.a) și c) rămân în continuare în formularea inițiatorului.

La lit.d), urmăriți amendamentul de la pct.6. Comisia propune eliminarea acesteia. Dacă aveți obiecțiuni. Admis amendamentul și se elimină lit.d).

De la alin.3 până la alin.6, comisia nu mai are amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Votate textele inițiatorului.

Art.15. Votat în unanimitate.

Art.16. Urmăriți amendamentul de la pct.7.

 

Domnul Marcu Tudor (din banca rezervată comisiei):

La art.15 dacă îmi permiteți. Este vorba de acea procedură.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă permit, dar vă rog ca altă dată să vă pronunțați când anunț eu articolul, nu după ce trec la altul.

La care literă vă referiți?

Stimate coleg, este o procedură ciudată cea pe care o propuneți dumneavoastră.

Înțeleg că dumneavoastră vă însușiți amendamentul respins, da?

Dacă vă însușiți amendamentul respins de comisie, vă rog.

Domnul Marcu Tudor:

Domnule președinte,

Cer clemența Adunării, prin bunăvoința dumneavoastră, informându-vă totuși că, atunci când am ținut ședința, noi am ținut-o forțați și de termenul scurt pe care l-am avut la dispoziție și de amploarea acestei legi. Astfel, cu toate că eu am anunțat prin sms-uri, personal, și prin secretarele noastre pe toți cei care trebuiau să vină la ședință, la domnul Sergiu Nicolaescu nu a ajuns anunțul făcut de noi, s-a oprit la biroul domniei sale, lucru care a generat discuții în Senat. De aceea, domnia sa m-a rugat, dacă pot, și încă odată spun: dacă dumneavoastră găsiți să fiți de acord, să îi susțin eu punctul de vedere, cu toate că nu mi l-am însușit. Este o reparație a unui viciu de procedură, prin neanunțarea domniei sale ca autor al amendamentului, pe care noi l-am luat în discuție și l-am respins.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu am înțeles nimic. Ne-ați spus o poveste în afara Regulamentului și în afara textului de lege.

Dacă dumneavoastră aveți un amendament care a fost respins și pe care doriți să îl susțineți și să îl prezentați plenului, vă rog să îl prezentați. Dacă nu, am înțeles, și mergem mai departe.

Domnul Marcu Tudor:

Procedura la care vă solicitam eu bunăvoința era următoarea: o modificare oarecum de cutumă: dintr-un viciu de anunțare de la noi...

Domnul Valer Dorneanu:

Dumneavoastră ați vrut să fiți elegant, și eu am vrut să fiu elegant să vă dau cuvântul să susțineți textul. Deci, nu mai spuneți atâta poveste.

Domnul Marcu Tudor:

Deci pot să citesc, da?

Domnul Valer Dorneanu:

De ce ați venit acolo, stimate coleg? Nu să citiți un text?

Domnul Marcu Tudor:

Întâi, am venit pentru procedură, ca să acceptați, și după aceea să îl citesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mă luați după procedură, nu am cum să vă dau cuvântul.

Domnul Marcu Tudor:

Bine, am înțeles.

Domnul Valer Dorneanu:

Pentru că este amendamentul unui senator.

Domnul Marcu Tudor:

Da, am înțeles. Vă mulțumesc. Îl voi citi.

Este vorba de o modificare, de o completare a art.15: " "..care permite ca să fie îndreptățit să poarte arme de foc pentru protecția în domiciliu sau la reședință a unor persoane care cumulativ îndeplinesc opt condiții.", și pe care domnia sa le enunță. Este inutil să citesc aceste condiții. Ele au fost analizate de către comisie, și noi am socotit că nu putem extinde încă dreptul de a purta arme pentru apărare, chiar cu bunele intenții pe care sunt convins că le-a avut domnul Sergiu Nicolaescu la acest amendament, deoarece, încă, în societatea noastră nu este posibil, după părerea noastră, să se extindă dreptul de a purta arme de foc chiar pentru apărare.

În afară de aceasta, domnul general de la Ministerul de Interne a confirmat că, în anul trecut, ca și în anii anteriori, cele mai multe atacuri urmate cu moarte sau cu răniri grave nu au fost făcute cu arme de foc și s-au datorat armelor albe, despre care nu este vorba în această lege. Ca atare, noi am găsit de cuviință că încă nu este pregătită societatea românească să copieze societatea americană care și așa dorește, în mass media am citit de multe ori, să restrângă și acolo dreptul de a purta armament, pentru că tot timpul ni se dă exemplul cu Statele Unite. Alte țări nu au asemenea drept. De asemenea, cum zic și eu pentru noi, mai târziu, poate îl vom lua în discuție. Mi-am făcut datoria aceasta, nu mi-am însușit acest amendament, dar vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Întreb inițiatorul care îi e părerea cu privire la acest amendament.

Domnul Mircea Alexandru:

Domnule președinte,

Guvernul nu a susținut acest amendament. Fac precizarea că a fost discutat art.151 introdus ca amendament al domnului senator Sergiu Nicolaescu în două ședințe de Senat, a fost respins într-o primă ședință în plen...

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, v-am întrebat, pe fond, dacă sunteți de acord sau nu cu amendamentul. Nu mai povestiți ce a făcut Senatul, ce... Spuneți de ce nu sunteți de acord.

Domnul Mircea Alexandru:

Nu suntem de acord, pentru că admiterea acestui amendament ar aduce un risc major de agravare a insecurității persoanelor și patrimoniului. Nu este momentul acum să permitem, practic, accesul liber al persoanelor fizice la armele letale.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Pentru că am acceptat această formulă de prezentare a amendamentului, să-l supunem și votului. Ați auzit amendamentul, ați auzit părerea comisiei și a Ministerului de Interne.

Cine este pentru? Nimeni. Mulțumesc.

La art.15, dacă mai sunt obiecțiuni? Votat în unanimitate, în formula inițiatorului.

Art.16. Urmăriți amendamentul 7. Comisia propune modificarea lit.a) și b). Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul 7, modificat lit.a) și b). Restul textului rămâne în formula inițiatorului.

Art.17, 18, 19. Votate în unanimitate.

Art.20 până la 23. Votate în unanimitate.

Art.24. Votat în unanimitate.

La art.25, urmăriți amendamentul 8, care se referă la modificarea alin.4. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, modificat alin.4. Celelalte alineate de la art.25 rămân în formula inițiatorului.

Art.26, 27, 28, 29, 30. Votate în unanimitate.

Art.31, 32. Votate în unanimitate.

Art.33. Urmăriți amendamentul 9, care se referă doar la alin.1. Admis amendamentul, modificat art.33, alin.1. Celelalte rămân în formula inițiatorului.

De la art.34 până la 36 inclusiv, votate în unanimitate.

De la art.37 până la 42, votate în unanimitate.

Art.43. Votat în unanimitate.

Art.44. Urmăriți amendamentul 10. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul 10, modificat alin.5 de la art.44. Celelalte texte rămân în formula inițială.

Art.45, 46. Votate în unanimitate, în formularea inițială.

Art.47. Urmăriți amendamentul 11, pag.6 din raport. Admis amendamentul, modificat lit.c). Celelalte texte ale art.47 rămân în formularea inițiatorului.

De la art.47 până la 50, votat în unanimitate, în formularea inițiatorului.

De la art.51 până la 54, votat în unanimitate.

De la art.55 până la 57 inclusiv, votat în unanimitate.

Art.58. Urmăriți amendamentul 12, îl găsiți la pag.6 din raport, se referă la alin.1 de la art.58. Admis amendamentul, modificat alin.1. Alin.2 rămâne în formularea inițiatorului.

La art.59, urmăriți amendamentul 13, pag.7; se referă la alin.4. Admis amendamentul, modificat alin.4. Celelalte texte, alin.1 - 3 ale art.59 rămân în formularea inițiatorului.

Art.60 până la 63. Votate în unanimitate.

La art.64, urmăriți amendamentul 14, pag.7. Admis amendamentul, modificat art.64.

Art.65. Votat în unanimitate în formula adoptată de Senat. V-aș ruga să se corecteze în stenogramă: de câte ori am vorbit de inițiator, să se înțeleagă că e formula adoptată și de Senat, care poate fi aceeași cu formula inițiatorului.

Capitolul III, titlul. Votat în unanimitate.

Art.66. Urmăriți amendamentul 15. Se referă la alin.1. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, modificat alin.1.

Art.66, alin.2, 3. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Votate în formularea Senatului.

La alin.4, urmăriți amendamentul 16. Admis amendamentul, modificat alin.4.

La alin.5, dacă aveți obiecțiuni? Votat în formularea Senatului.

Art.67, 68. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votate în unanimitate.

Art.69. Urmăriți amendamentul 17, se referă la alin.8. Admis amendamentul, modificat alin.8. Celelalte 7 alineate de la art.69 rămân în formularea Senatului.

Art.70, 71, 72, 73. Dacă aveți obiecțiuni? Votate în unanimitate.

Art.74, 75, 76, 77, 78. Votate în unanimitate.

Art.79, 80, 81. Votate în unanimitate.

Art.82, 83. Votate în unanimitate.

Art.84, 85, 86, 87...

 

Domnul Marcu Tudor (din loja comisiei):

Permiteți, domnule președinte!

Domnul Valer Dorneanu:

La care?

 

Domnul Marcu Tudor:

La 80.

Domnul Valer Dorneanu:

Revenim la 80, pentru cuvântul domnului Marcu Tudor.

Domnul Marcu Tudor:

Domnule președinte,

Pentru corelarea corectă, dacă nu fac un pleonasm, a textului, eu aș supune aprobării dumneavoastră să trecem, în sintagma "armelor și a muniției", "armelor letale și a muniției". Despre ele este vorba, s-a omis cuvântul "letale", nu și de cele neletale. În tot textul, este clar că despre ele e vorba, dar am vrut să fie specificat, pentru că, dacă se întâmplă cumva să facă cineva referire numai la acest articol, s-ar înțelege "și armele neletale". De aceea vă rog să treceți, după cuvântul "armelor", cuvântul "letale și a muniției" și textul va fi "armelor letale și a muniției".

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Guvernul e de acord.

Supun votului dumneavoastră această precizare la art.80.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri? Unanimitate.

Revenim la art.81, 82, 83, 84. Votate în unanimitate.

Art.85. Votat în unanimitate.

Art.86, 87. Votate în unanimitate.

Titlul capitolului IV. Votat în unanimitate.

De la art.88 până la 102, inclusiv, dacă aveți obiecțiuni la vreunul din aceste texte? Votate în unanimitate în formularea Senatului.

Titlul capitolului V. Votat în unanimitate.

Art.103 până la 113, inclusiv. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Titlul capitolului VI. Votat în unanimitate.

Art.114 până la 128, inclusiv. Votate în unanimitate, în formularea Senatului.

Titlul capitolului VIII. Votat în unanimitate.

De la art.131 până la 132, inclusiv, votate în unanimitate, în formularea Senatului.

La art.133, urmăriți amendamentul 18. Îl găsiți la pag.8. Admis amendamentul, modificat, la art.133 alin.1 lit.b). Celelalte texte rămân nemodificate.

Art.134, 135. Votate în unanimitate.

De la art.136 până la 138, inclusiv, votate în unanimitate.

Titlul capitolului IX. Votat în unanimitate. Împotrivă?

La art.139, urmăriți amendamentul 19. Admis amendamentul, modificat alin.4 de la art.139. Celelalte alineate rămân în formularea votată și de către Senat.

Art.140, 141, 142, 143, 144, 145, care este și ultimul. Votate, toate, în formula prezentată, a Senatului și adoptată de Senat.

Anexa care cuprinde clasificarea armelor. Dacă aveți obiecțiuni, până la pag.4, punctul III? Votate, toate textele, în formula adoptată de către Senat.

La capitolul III, urmăriți punctul 26. Acolo, comisia prezintă un amendament, amendamentul 20, pe care-l găsiți la pag.9. Admis amendamentul, modificat punctele 26 și 27.

La celelalte texte de la capitolul III, nu mai sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Vă rog să constatați că am parcurs această lege.

Domnul deputat Marcu Tudor dorește o intervenție.

Domnul Marcu Tudor:

Mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Țin să vă rog să aducem o mică completare care s-a întâmplat datorită erorii Secretariatului nostru. Iată, la punctul 12 de la amendamentele respinse, la art.58 pe care l-ați votat domniile voastre, printre autori sunt Cornel Boiangiu, Radu Stroe, Marcu Tudor, dar inițiativa a fost a lui Drăgănescu Ovidiu. Deoarece domnia sa face parte din două comisii, în timpul ăla a plecat la cealaltă comisie, secretarul nostru a uitat să-l nominalizeze, să treacă și numele domniei sale. Vă rog să aprobați ca printre autorii amendamentului 12 din art.58 să fie trecut și domnul Ovidiu Drăgănescu.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Este problema comisiei, vă rog să operați această corectură.

Vom supune votului final, joi, acest proiect.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 8 decembrie 2021, 3:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro