Plen
Ședința Camerei Deputaților din 28 iunie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.97/03-07-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
07-12-2021
06-12-2021 (comună)
06-12-2021
25-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 28-06-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 28 iunie 2004

9. Dezbaterea Proiectului Legii Muntelui (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 389/2004

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Legea muntelui. Până când vine un reprezentant al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, să luăm Legea muntelui. Din partea inițiatorului cine prezintă? Domnul secretar de stat Predilă. Poftiți.

Domnul Gheorghe Predilă (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Domnule președinte, această lege este absolut necesară, întrucât vine să reglementeze viața și activitatea a 33% din populația țării, precum și un ținut care reprezintă tot 33% din suprafața României, un ținut foarte bine mobilat din punct de vedere al bogățiilor, al tradițiilor și care, dacă nu intervenim, ușor, ușor ele se vor diminua, au început deja oamenii să părăsească zona, să renunțe la unele activități cu tradiții îndelungate și a fost nevoie să scoatem această lege.

În același timp, legea este inspirată din ce se întâmplă în zona montană din Europa și din alte țări, dar în mod deosebit din Uniunea Europeană și ea conține foarte multe idei din ceea ce fac cei de acolo pentru oamenii care locuiesc în această zonă montană.

Toate aceste măsuri care sunt prevăzute în lege nu fac altceva decât să vină cu un ajutor, cu o intervenție din partea Guvernului, a statului român pentru a stimula activități noi, pentru a păstra pe cele vechi și a dezvolta activități specifice acestei zone pornind chiar de la învățământul gimnazial.

Legea este structurată pe 5 capitole și conține foarte multe prevederi care vin să fixeze tinerii și oamenii în această zonă și să creeze posibilități cât mai mari, inclusiv prin turismul montan și agroturismul care trebuie dezvoltat, ca pe lângă faptul că ei vor găsi multe activități să-și asigure câștiguri care să le ofere un trai mai bun decât au avut până acum.

Produsele care se obțin în această zonă sunt de bună calitate, sunt foarte curate și ele pot fi foarte ușor desfăcute pe piețele externe, întrucât ecologizarea lor este la cel mai înalt grad. De aceea, această lege a durat cam mult, 4 ani, până am scos-o, au fost multe discuții, ea are avizul de la toate ministerele, este discutată și cu experți ai Uniunii Europene și întrunește condițiile ca eu să adresez rugămintea plenului ca ea să fie votată în forma aprobată și de comisie și de Senat. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Din partea Comisiei pentru agricultură, domnule profesor, aveți cuvântul.

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate și stimați colegi,

Stimați invitați,

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industria alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond cu proiectul Legii muntelui. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic și Social și avizul Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrului ecologic.

Proiectul de lege are ca obiectiv de reglementare stabilirea principiilor și modalităților de dezvoltare și protecție a zonei montane prin punerea în valoare a resurselor și are ca scop stabilizarea populației și creșterea puterii economice la nivel local și național în condițiile păstrării echilibrului ecologic și protecției mediului natural montan.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. La lucrările comisiei au fost prezenți 33 de deputați, membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate în ședința din 22.VI.2004. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 13 iunie 2004. Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Vă rugăm să fiți de acord și să votăm proiectul de lege cu modificările și completările care s-au formulat. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule profesor.

La dezbateri generale, domnul Dan Brudașcu.

Domnul Dan Brudașcu:

La începutul acestei legislaturi, mai precis în februarie 2001, am depus un proiect de lege care viza soluționarea problemelor extrem de complexe și grave ale locuitorilor din Munții Apuseni.

Am semnalat, cu acel prilej, această situație critică în care s-a ajuns; proiectul de lege fusese gândit și el cu experți europeni. A fost, însă, respins la data respectivă, pe considerentul că Guvernul are în portofoliul de proiecte un asemenea proiect al Legii muntelui. L-am așteptat, ca deputat al unei zone în care muntele reprezintă o proporție însemnată și în care populația aferentă acestei zone suferă de pe urma lipsei de atenție și preocupare a autorităților. Iată de ce, acum, chiar dacă vine în ceasul al 12-lea, eu, personal, salut acest proiect de lege și-l consider bine venit.

Din păcate, însă, în acest proiect de lege se operează numai cu principii generale. Este cunoscut faptul că nu toată zona montană a României are același specific, are aceleași categorii de probleme cu care se confruntă locuitorii, că are același potențial economic și aceeași forță și nivel de pregătire al persoanelor care locuiesc în zonele respective.

Am certitudinea că, chiar dacă se va adopta acest proiect de lege - și nu mă îndoiesc că se va adopta -, în scurtă vreme vom fi nevoiți să venim cu particularizări, pentru a îmbunătăți conținutul acestuia, întrucât, din păcate, nu s-a ținut cont tocmai de acest element fundamental și definitoriu, care este specificul fiecăreia dintre zonele montane spre care se îndreaptă atenția acestui proiect de lege. Oricum, îi felicit pe cei care au avut inspirația și, cum spuneam, chiar în ceasul al 12-lea, de a găsi o soluție legislativă pentru o problemă deosebită a unei categorii de populații aflată la marginea societății românești, ca urmare a crizelor de toate felurile care au zguduit societatea românească în ultima perioadă.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să intervină?

Domnul profesor Nicolescu. Vă rog. Vorbiți în numele Grupului parlamentar al PSD?

Domnul Mihai Nicolescu:

Vă mulțumesc.

Într-adevăr, este o lege mult așteptată. Este o zonă care merită atenție. Guvernul, prin acest proiect de lege, s-a aplecat în mod deosebit pentru a da funcționalitate zonelor respective. Chiar dacă în anumite situații lucrurile au caracter general, însă, prin unele propuneri care s-au făcut și prin anumite hotărâri care vor veni în continuare, legea va fi completată. Spre exemplu, prin amendamentele formulate, s-au avut în vedere asociațiile producătorilor agricoli din zona montană, care vor beneficia de scutiri de taxe și impozite pentru primii 5 ani de la constituire. Pensiunile agroturistice montane care dezvoltă capacități de cazare până la 20 de locuri beneficiază, de asemenea, de scutiri la plata impozitului pe profit pe timp de 5 ani de la constituire.

Consider că legea este bine venită, muntele reprezintă loc de echilibru, reprezintă în egală măsură o rezervă extraordinar de mare din punct de vedere economic și, de aceea, într-adevăr, în continuare va trebui să milităm să se aplice legea respectivă și aceasta chiar să fie perfecționată în timp.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule profesor.

Dacă mai dorește cineva?

Trecem la dezbaterea textului proiectului de lege.

Vă rog să urmăriți în paralel proiectul adoptat de Senat și raportul comisiei de mediere.

La titlu, dacă aveți obiecțiuni? Comisia n-a avut.

Votat în unanimitate.

Art.1 și art.2.

Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Titlul Cap.II.

Votat în unanimitate.

La art.3, urmăriți amendamentul nr.1, care se referă la alin.2.

Domnul deputat Leonăchescu dorește să intervină.

(Domnul deputat Nicolae Leonăchescu, secretar al Camerei Deputaților, coboară de la prezidiu la tribună.)

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

La art.3 alin.2 lit.a), este enunțat un principiu, și anume: "valorificarea optimă, echilibrată și simultană a resurselor agricole ..."

Când am zis "valorificarea optimă", am zis totul. Cele două adjective care urmează - "echilibrată și simultană" - sunt de rangul al doilea, secundar și nici măcar complete. Și, de aceea, eu aș propune ca definiția acestui principiu să fie următoarea: "valorificarea optimă a resurselor agricole, piscicole ..." etc., conform propunerii din lista amendamentelor admise cu nr.1.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Reprezentantul inițiatorului, vă rog să vă consultați cu comisia, care este de acord cu această propunere.

Domnule Nicolescu, sunteți de acord cu propunerea? Da, bun. Este în regulă.

La alin.1 de la art.3 n-au fost obiecțiuni.

Dacă aveți obiecțiuni dumneavoastră?

Votat în unanimitate în formula inițiatorului.

La alin.2, cu privire la lit.a), vă rog să fiți atenți la amendamentul nr.1, care a fost reformulat de către comisie și inițiator, la propunerea domnului Leonăchescu. Deci: "valorificarea optimă a resurselor agricole, piscicole", fără sintagma "echilibrată și simultană".

Supun votului dumneavoastră această formularea a lit.a) de la art.2.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă mai sunt obiecțiuni la celelalte litere de la alin.2?

Votate, în unanimitate, în formularea inițiatorului.

Art. 3. Votat în unanimitate.

Titlul Cap.III.

Votat în unanimitate.

La art.4.

Dacă la alin.1 și 2 aveți obiecțiuni?

Comisia n-a avut amendamente.

Votate în formularea inițiatorului.

După alin.2, comisia propune un alineat nou, prin amendamentul nr.2; vă rog să urmăriți amendamentul nr.2.

Admis amendamentul nr.2, se introduce noul alineat.

Alin.3, actual.

Comisia n-a avut amendamente la fondul acestuia; propune doar renumerotarea, ca urmare a introducerii alineatului nou.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat alin.3 în formularea actuală, renumerotată.

Art.5. Votat în unanimitate.

La art.5, comisia propune, prin amendamentul nr.4, două alineate noi - alin.3 și alin.4. Bun.

La alin.3, propus prin amendamentul nr.4, domnul Dan Brudașcu are o observație.

Vă rog.

Domnul Dan Brudașcu:

Domnule președinte,

Ca să fie credibilă afirmația făcută de comisia de specialitate privind beneficiile asigurate prin această lege asociațiilor de producători agricoli din zona montană, eu aș sugera să exprimăm acest lucru cât se poate de clar. Folosind sintagma "pot beneficia", lăsăm la latitudinea cine știe cărei instituții sau persoane beneficiul sau nonbeneficiul în materie.

De aceea, cred că trebuie să modificăm redacțional acest alineat și să spunem clar: "Asociațiile producătorilor agricoli din zona montană beneficiază de scutiri de taxe și impozite pentru primii 5 ani de la constituire"; lucru clar, fără nici un fel de complicație și se vine, într-adevăr, în sprijinul activităților acestor asociații din zona respectivă.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog, inițiatorul și comisia să se pronunțe, pentru că lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Nu există beneficiere de drept; orice asociație beneficiază ...

Vă rog.

Domnul Mihai Nicolescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este bine "pot", pentru că, într-adevăr, lucrul acesta îl stabilește Guvernul și este în funcție de banii pe care-i avem la dispoziție, adică nu se poate obliga de la început; se caută soluții ca, într-adevăr, să se realizeze acest deziderat și, indiferent ce Guvern funcționează, trebuie să-și ia această gardă, pentru că este clar, dimensiunea efortului financiar nu se știe de la început și, pentru credibilitate, așa cum este bine, propun să rămânem pe varianta și pe amendamentele formulate în comisie.

Vă mulțumesc.

 

Domnul Dan Brudașcu (din sală):

Domnule președinte, o singură precizare: nu mai suntem în campanie electorală!

Domnul Mihai Nicolescu:

Dar cred că niciodată, de la această tribună, nu mi-am permis să prezint lucrurile pentru campanie electorală. De aceea, cred că problemele țării, acum, trebuie să le tratăm cu multă responsabilitate și cu mult tact.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg,

Era campanie, dacă spuneam cum spuneți dumneavoastră: că beneficiază toți.

Și Ministerul Agriculturii și Ministerul Finanțelor, care este aici prezent, susțin păstrarea sintagmei inițiale.

Aveți cuvântul, domnule ministru.

Domnul Enache Jiru:

Vă mulțumesc.

Și noi susținem sintagma "pot", deoarece acest proiect de lege de aprobare a ordonanței trebuie coroborat cu Codul fiscal, care trasează cadrul unitar de impunere.

Vă mulțumesc.

 

Domnul Dan Brudașcu (din sală):

Domnule președinte, dați-mi voie să pun o întrebare, că eu sunt venit de la țară și nu pricep totul.

Domnul Valer Dorneanu:

N-am să repet cererea dumneavoastră, ci o să vă dau cuvântul.

Domnul Dan Brudașcu:

Vă rog respectuos.

Domnule președinte,

Eu, cum spuneam, sunt venit de la țară și nu știu foarte multe.

Domnul Valer Dorneanu:

Am vrut să vă spun că veniți de la Cluj, totuși.

Domnul Dan Brudașcu:

Mă rog.

Deci, eu nu înțeleg, atunci ce aduce nou această lege față de alte acte normative, dacă există această condiționare sau această posibilitate de a se da sau a nu se da. Care sunt criteriile de dat sau de nu dat. Cui dăm? Când dăm? Cât dăm? Aici este problema.

Eu i-aș ruga respectuos pe cei care se opun eliminării acestei sintagme "pot", care reprezintă un obstacol real în corpusul legii, pentru ca legea să producă efectiv rezultatele favorabile stimulării activității asociațiilor de producători montani.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, numai puțin, să reglăm o problemă regulamentară.

Aș ruga postul de televiziune din spate să nu confunde sala de ședință cu un platou de filmare. Rog televiziunea din spate să nu confunde sala de ședință cu un platou de filmare. Și-mi pare rău că și colegul nostru ...

Există un regulament, stimați redactori, pe care l-am adoptat împreună cu dumneavoastră. Și nu vă lăsați tentați de colegii noștri care-și fac publicitate aici, în ședință. (Echipa de filmare părăsește sala de ședință.)

Vă rog să urmăriți lucrările plenului, respectiv actul normativ pe care-l dezbatem.

La alin.3 de la art.5, propus de comisie prin amendamentul nr.4, au existat obiecții. Îl supun votului dumneavoastră, în forma prezentată de către comisie.

Cine este pentru?

Dacă sunt voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 4 voturi împotrivă, mare majoritate pentru, s-a adoptat alin.3, în alcătuirea propusă de comisie.

La alin.4, prin același amendament propus.

Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La art.6 alin.1, dacă aveți obiecțiuni? Comisia n-a avut.

Votat în unanimitate.

La alin.2, urmăriți amendamentul nr.5.

Admis amendamentul nr.5, modificat alin.2.

Alin.3 și alin.4, de la art.6.

Votate în formularea Senatului.

Art.7. Votat în unanimitate.

Titlul Cap.V. Votat în unanimitate.

Art.8, art.9, art.10, art.11 și art.12.

Votate în unanimitate.

Domnul Petre Moldovan:

Vă rog să-mi permiteți, domnule președinte, și vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. La art.12, am depus, în timpul dezbaterilor pentru aviz de la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, un amendament care, din nefericire, văd că nu a ajuns la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. Așa că vă întreb dacă-mi permiteți să-l prezint acum.

Deci, amendamentul a fost depus în timp util, în timpul dezbaterilor.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

Domnul Petre Moldovan:

Da. Art.12 se referă la diverse modalități, efectuări de studii și așa mai departe, pentru utilizarea rațională a terenurilor agricole. Eu m-am gândit, ținând cont de lucrurile văzute în teritoriu, că s-ar putea pune, pentru unele terenuri agricole degradate, care nu mai sunt utilizate, să se pună și problema posibilității împăduririi, a efectuării de studii pentru împăduriri. Și, în consecință, aș propune la art.12 un alineat - alin.2 -, care ar suna în felul următor: "În vederea utilizării raționale și evitării degradării terenurilor a căror cultivare a fost abandonată sau nu mai este rentabilă, structurile agricole de specialitate, în colaborare cu structurile silvice, întocmesc variante de comasare a terenurilor menționate, în vederea împăduririi acestora, cu acordul proprietarilor, cu specii silvice adecvate zonei, astfel încât proprietarii terenurilor respective să devină în perspectivă proprietari de terenuri silvice".

Domnul Valer Dorneanu:

Rog inițiatorul să se pronunțe și apoi comisia.

Aveți nevoie de textul propus? Vă rog.

Domnul Gheorghe Predilă:

Domnule președinte, în timpul dezbaterilor, amendamentul domnului deputat n-a fost la comisie prezent. Deci, noi n-am avut de unde să-l știm, dar, în același timp, și dacă era, nu putea să fie acceptat, pentru că ceea ce a propus dânsul este reglementat prin legi specifice în silvicultură, precum și prin Legea nr.1 și prin celelalte legi. Deci, există și regimul juridic stabilit și măsuri coercitive pentru cei care ar abandona aceste terenuri.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei, domnul profesor Nicolescu.

Domnul Mihai Nicolescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Într-adevăr, este la prima vedere amendamentul, acum, și informez pe distinsul coleg că există o lege privind împădurirea terenurilor degradate, care este o lege ce cuprinde acest aspect de la A la Z. Și, atunci, nu-și are locul aici, pentru că se regăsește inclusiv prin programul care este formulat la nivelul acesta, la nivelul Guvernului.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai insistați să îl supun votului? Nu.

Vă mulțumesc.

Art.12 a fost votat, în aceste condiții, nemaifiind alte obiecții, în formularea Senatului.

La art.13 alin.1 și alin.2, dacă sunt obiecțiuni?

Votat în formularea Senatului.

La alin.3, urmăriți amendamentul nr.6.

Admis amendamentul nr.6, modificat alin.3.

Art.14, art.15, art.16, art.17 și art.18.

Nu sunt amendamente.

Nici dumneavoastră nu aveți obiecțiuni.

Votate în unanimitate.

La art.19 alin.1, alin.2, alin.3 și alin.4.

Dacă aveți obiecțiuni?

Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

După alin.4, comisia propune, prin amendamentul nr.7, un alineat nou - alin.5.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Admis alineatul, introdus în cuprinsul art.19.

Art.20 și art.21, care este și ultimul.

Nu sunt obiecțiuni.

Votate în unanimitate.

Vom supune proiectul de lege votului final de mâine.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 8 decembrie 2021, 9:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro