Plen
Ședința Camerei Deputaților din 29 iunie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.99/07-07-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 29-06-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 29 iunie 2004

7. Dezbaterea Proiectului Legii gazelor (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 387/2004

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Următorul este Proiectul Legii gazelor.

Rog inițiatorul să-l prezinte succint.

Domnul Andrei Grigorescu (secretar de stat, Ministerul Industriei și Comerțului):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege transpune în legislația internă reglementarea din 2003 a Uniunii Europene, prin Directiva 2003/55 privind Regulile comune aplicabile pe piața internă în sectorul gazelor naturale. Din analiza comparativă a textelor reglementării comunitare cu dispozițiile din proiect se reține că inițiatorul a procedat la o adaptare și transpunere în cadrul pieței naționale a politicilor, a principiilor de bază, precum și a procedurilor impuse de organizarea gestionării exploatării gazelor naturale.

Dispozițiile prevăzute în cadrul art. 3 și 4 din proiect dezvoltă și cumulează principiile prevăzute în mai multe articole din directivă în ceea ce privește politica în sectorul gazelor naturale, sub aspectul strategiilor, obiectivelor în aplicarea legii, precum ar fi: exploatarea concurențială, protejarea clienților, asigurarea protecției mediului etc.

Stabilirea funcțiilor autorităților publice, a competențelor și a atribuțiilor acestora, reglementarea diferențiată pe segmente de exploatare, care să asigure și să garanteze buna funcționare a procesului de gestionare a gazelor naturale pe toate etapele impuse de acesta: producție, transport, tranzit, distribuție, înmagazinare, precum și stabilirea regimului juridic al tuturor persoanelor implicate în acest proces, sunt elaborate în concordanță cu dispozițiile din directivă.

Deci, proiectul asigură o armonizare a legislației românești în domeniu cu prevederile directivei europene și față de cele de mai sus propunem plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului Legii gazelor, cu amendamentele propuse de comisie. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia pentru industrii, domnul președinte Antal, vă rog să prezentați raportul.

Domnul Antal Istvan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 14 iunie 2004 și s-a depus la Comisia pentru industrii și servicii, pentru aviz pe fond. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu Avizul nr. 750/4 mai 2004, iar Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de lege cu Avizul nr. 31/21 iunie 2004.

Așa cum vi s-a prezentat de către domnul secretar de stat, proiectul de lege urmărește inițierea unor reglementări noi, unitare, în raport de evoluția actelor normative în materie, modificările pe care acestea le-au suferit fiind de natură a crea inadvertențe și contradicții legislative.

De asemenea, un factor important îl constituie abrogarea Directivei nr. 98/30 a Comunității Europene, prin Directiva nr. 2003/55 privind reglementările comune pe piața internă a gazelor naturale.

Proiectul de lege se subsumează domeniului comunitar structurat în cadrul procesului de negociere în Cap. 14 - "Energia", capitol deschis în 2002 și aflat în proces de negociere.

În acest context, proiectul de lege transpune reglementarea din anul 2003 cu Directiva 2003/55, așa cum am mai prezentat.

Proiectul de lege prezintă o adaptare și transpunere în cadrul pieței naționale a politicilor, a principiilor de bază, precum și a procedurilor impuse de organizarea gestionării exploatării gazelor naturale. Elaborând o structură diferită de cea a Directivei, proiectul asigură reglementarea mult mai detaliată a sectorului, conținând și dispoziții care exced reglementarea comunitară, dar care nu contravin acesteia, rolul lor fiind de a asigura o reglementare națională unitară a domeniului.

Comisia pentru industrii și servicii a examinat proiectul de lege în ședința din 23 iunie 2004.

În conformitate cu prevederile art. 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, la lucrările comisiei au fost invitați: din partea Ministerului Economiei și Comerțului, doamna Rodica Dumitru, director general, și domnii Corneliu Condrea, director general adjunct; și, din partea ANRGN, domnul Mihai Ciocotei, vicepreședinte, și doamna Ligia Medrea, director general, doamna Marcela Olteanu, director general, și doamna Ana Dumitru, șef serviciu juridic.

După examinarea proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul Legii gazelor, cu o serie de amendamente admise.

La lucrările comisiei au fost prezenți 20 de deputați, din totalul de 25 de deputați, membri ai comisiei.

În raport de obiectul și conținul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale?

Trecem la dezbaterea pe articole.

La titlul legii, dacă aveți obiecțiuni? Votat în unanimitate.

Titlul Cap. I? Votat în unanimitate.

Cu privire la denumirea titlului art. 1, comisia propune eliminarea acestuia, prin amendamentul nr. 3. Dacă aveți observații?

Admis amendamentul, eliminat textul.

La art. 1, urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 4.

Admis amendamentul, modificat articolul.

Definiția de la art. 3, care se onversează cu art. 2, comisia propune să se elimine. Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul, eliminată definiția articolului.

La art. 2, urmăriți amendamentul nr. 6.

Admis amendamentul, modificat art. 2.

La art. 2, vă rog să urmăriți paginile raportului, este destul de voluminos, să-mi spuneți dacă există vreo obiecțiune la acest amendament, care se întinde până la pag. 22?

Dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Admis amendamentul nr. 6, modificat art. 2.

Titlul art. 3. Se propune eliminarea acestuia.

Dacă aveți observații?

Eliminat titlul.

Cu privire la conținutul art. 3, urmăriți amendamentul nr. 8.

Admis amendamentul nr. 8, modificat art. 3.

Art. 3 va fi renumerotat, ca urmare a eliminării unui text.

La titlul Cap. II, dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Actualul art. 4, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în formula ințiatorului.

La titlul art. 5, comisia propune eliminarea. Dacă aveți obiecțiuni?

Eliminat titlul.

La art. 5, urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 12, care propune modificarea lit. d) și adăugarea unei lit. h).

Admis amendamentul, modificat corespunzător art. 5.

Titlul Cap. III.

Votat în unanimitate.

La art. 6, urmăriți amendamentul nr. 14.

Admis amendamentul nr. 14, modificat art. 6.

La art. 7, comisia nu are amendamente, dacă aveți obiecțiuni?

Votat în formula ințiatorului.

La art. 8, urmăriți amendamentul nr. 16.

Admis amendamentul nr. 16, modificat art. 8.

La art. 9, urmăriți amendamentul nr. 17.

Admis amendamentul, modificat art. 9.

La art. 10, comisia nu are amendamente, dacă dumneavoastră aveți? Nu sunt amendamente.

Adoptat art. 10 în formularea Senatului.

Art. 11. Dacă aveți obiecțiuni?

Votat în unanimitate în formula Senatului.

La art. 12, urmăriți amendamentul nr. 20.

Admis amendamentul, modificat art. 12.

La art. 13 comisia nu are amendamente. Nici dumneavoastră obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La art. 14, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat textul Senatului și al ințiatorului.

La art. 15, dacă aveți obiecțiuni?

Votat în unanimitate.

Art. 16? Votat în unanimitate.

Titlul Cap. IV.

Votat în unanimitate.

Art. 17? Votat în unanimitate.

Titlul, la art. 18, definiția, comisia propune eliminarea.

Admis, se elimină definiția "Producătorul de gaze".

La art. 18, urmăriți amendamentul nr. 28.

Admis, modificat art. 18.

La art. 19 și 20, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente.

Adoptate în unanimitate.

Denumirea art. 21. Comisia propune eliminarea.

Admis amendamentul, eliminată denumirea.

Art. 22. Comisia nu a avut amendamente, nici dumneavoastră obiecțiuni.

Deci, votat în unanimitate.

La art. 23, urmăriți amendamentul nr. 34.

Admis amendamentul, modificat art. 23.

La art. 24, urmăriți amendamentul nr. 35.

Admis amendamentul, modificat art. 24.

La art. 25, urmăriți amendamentul nr. 36.

Admis, modificat art. 25.

La art. 26, nu sunt amendamente.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate, în formula Senatului.

Denumirea "Tranzitul gazelor naturale", la art. 27. Comisia propune eliminarea.

Admis, s-a eliminat denumirea.

La art. 27, 28, 29, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente.

Adoptate în unanimitate în formula Senatului.

La art. 30, urmăriți amendamentul nr. 42.

Admis amendamentul, modificat art. 30.

La art. 31, comisia propune eliminarea denumirii "Distribuția gazelor naturale".

Admis amendamentul, eliminat textul.

La art. 31, urmăriți amendamentul nr. 44.

Admis, modificat art. 31.

La art. 32? Poftiți, domnule deputat Chiriță, doriți să interveniți.

Domnul Dumitru Chiriță:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dintr-o eroare de redactare, nu apare în propunerea comisiei formula care a fost adoptată în Senat. De aceea, vă propun să adăugăm "de interes național" și astfel avem și în Camera Deputaților formula adoptată de Senat.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă aveți obiecțiuni la formula Senatului? Nu.

Adoptată în unanimitate formula Senatului.

La art. 33, 34, 35, inclusiv, comisia nu a avut amendamente, nici dumneavoastră.

Votate în unanimitate în formula Senatului.

La art. 36, urmăriți amendamentul nr. 49, comisia propune introducerea unei litere noi, i). Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul, se introduce lit. i), restul textului rămâne în formularea Senatului.

Art. 37. Comisia propune eliminarea denumirii "Înmagazinarea subterană a gazelor naturale". Dacă aveți obiecțiuni?

Eliminată denumirea.

La art. 37, în conținut nu sunt amendamente. Nici dumneavoastră nu aveți.

Votat textul Senatului.

La art. 38, urmăriți amendamentul nr. 52.

Admis amendamentul, modificat art. 38.

La art. 39, nu sunt obiecțiuni.

Votat textul Senatului.

La art. 40, comisia propune eliminarea denumirii, titlului: "Furnizarea gazelor naturale". Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul, eliminată denumirea.

Art. 40, 41. La nici unul comisia nu are amendamente, dacă aveți obiecțiuni?

Votate textele Senatului.

La art. 42, urmăriți amendamentul nr. 57.

Admis și modificat art. 42.

Titlul Cap. V? Votat în unanimitate.

Titlul art. 43. Comisia propune eliminarea.

Nu sunt obiecțiuni.

Votat amendamentul, se elimină textul.

Art. 43, 44, 45, 46 și 47. Nu sunt amendamente. Dacă aveți obiecțiuni?

Votate textele în formularea Senatului.

La art. 48, de asemenea, nu sunt amendamente.

Votat textul Senatului.

Titlul art. 49. Comisia propune eliminarea.

Admisă propunerea comisiei, eliminat titlul.

La art. 49, urmăriți amendamentul nr. 67.

Admis amendamentul, modificat art. 49.

La art. 50, urmăriți amendamentul nr. 68.

Admis amendamentul, modificat art. 50.

La art. 51, amendamentul nr. 69?

Admis, modificat art. 51.

Art. 52, 53, 54, 55? Nu sunt amendamente, nici dumneavoastră nu aveți obiecțiuni.

Votate în unanimitate.

Titlul Cap. VI.

Votat în unanimitate.

Art. 56, urmăriți amendamentul nr. 75.

Votat amendamentul, modificat articolul.

Art. 57, 58, 59, 60, dacă aveți obiecțiuni? Votate în formularea Senatului.

Titlul Cap. VII? Votat în formularea Senatului.

Titlul art. 61. Comisia propune eliminarea.

S-a admis propunerea.

La art. 61 nu este nici un amendament, dacă aveți dumneavoastră? Votat textul Senatului.

La art. 62, 63, dacă sunt obiecțiuni? Nu.

Votate în unanimitate.

La art. 64, dacă există obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate în formula Senatului. Textul devine, însă, prin renumerotare, art. 63.

Titlul art. 65. Comisia propune eliminarea.

Admisă propunerea, eliminat textul.

La art. 65,dacă aveți obiecțiuni, la amendamentul nr. 87?

Admis, modificat art. 65.

La art. 66 poz. 88, amendamentul nr. 88.

Domnul Mihail Fâcă:

Domnule președinte,

Cu scuzele de rigoare, există o omisiune în redactarea raportului. La poz. 88 s-a omis un alin. 3: "Solicitantul își poate recupera investiția, în condițiile legii".

Domnul Valer Dorneanu:

Păi, nu știu de unde citiți, domnule coleg. Art. 66, în legea adoptată de Senat, are 2 alineate.

Stimați colegi,

Comisia a uitat pur și simplu un amendament al său, și atunci, la art. 66, vă întreb dacă, la alin. 1 și 2, pe care le aveți aici, trecute în raport, la poz. 88, aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Acum, ascultați amendamentul pe care l-a uitat comisia.

Domnul Mihail Fâcă:

Deci, amendamentul introducea alin. 3: "Solicitantul își poate recupera investiția, în condițiile legii".

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul, dacă are vreo obiecție? De acord.

Supun votului dumneavoastră acest alineat prezentat astăzi în fața dumneavoastră.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă mulțumesc.

La titlul art. 67, comisia propune eliminarea.

Admis, se elimină titlul.

Art. 67, 68, 69.

Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente.

Votate în formularea Senatului.

Titlul art. 70. Comisia propune eliminarea.

S-a admis propunerea.

La art. 70, urmăriți amendamentul nr. 94.

Admis amendamentul, modificat art. 70, care devine prin renumerotare art. 69.

Titlul capitolului VIII. Votat în unanimitate.

Art.71. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.72. Urmăriți amendamentul 97. Admis amendamentul, modificat art.72.

Art.73. Urmăriți amendamentul 98, modificat textul. Admis amendamentul

Titlul capitolului IX. Urmăriți amendamentul 99. Admis amendamentul, modificat titlul.

La art.74, urmăriți amendamentul 100. Admis amendamentul, modificat acest text.

Art.75. Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Votat textul Senatului.

Titlul capitolului X. Votat textul Senatului.

Art.76, care devine 74. Urmăriți amendamentul 103. Admis amendamentul, modificat textul.

Art.77. Urmăriți amendamentul 104. Admis amendamentul, modificat textul.

Art.78, 79 și 80. Nu sunt amendamente. Nu aveți obiecțiuni. Votate în în formularea Senatului.

Titlul capitolului XI. Votat în unanimitate.

Titlul art.81. Comisia propune eliminarea. Admis propunerea, eliminat titlul art.81, la care vă întreb dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat textul Senatului.

La art.82. Votat textul Senatului.

Art.83, 84. Votat textul Senatului.

Art.85. Votat textul Senatului.

La art.86, 84 renumerotat, urmăriți amendamentul 115. Nu sunt obiecțiuni. Admis amendamentul 115, modificat art.86.

Titlul art.87. Comisia propune eliminarea. Admisă propunerea.

Cuprinsul art.87. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Votat textul Senatului.

Art.88. Votat textul Senatului.

Titlul art.89. Comisia propune eliminarea. Admis amendamentul, eliminat titlul.

Art.89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Dacă sunt obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Votate în formularea Senatului.

Art.96. Urmăriți amendamentul 127. Admis amendamentul, modificat art.96.

Titlul art.97. Comisia propune eliminarea. Admis propunerea, eliminat titlul.

Dacă la textul art.97 aveți obiecțiuni? Nu. Votat textul Senatului.

Titlul capitolului XII. Votat în unanimitate.

Art.98 și 99. Votate în unanimitate.

Titlul capitolului XIII. Votat în unanimitate.

Titlul art.100. Comisia propune eliminarea. Admisă, eliminat titlul articolului.

La art.100, comisia are un amendament, 135. Vă rog să-l urmăriți de la pag.93, până la pag.96. Admis amendamentul 135, modificat art.100.

La art.101, comisia nu are amendamente. Votat textul Senatului.

Titlul art.102. Comisia propune eliminarea. Admisă propunerea.

Art.102. Urmăriți amendamentul 138. Admis amendamentul, modificat art.102.

Titlul art.103. Comisia propune eliminarea. Admisă propunerea, se elimină titlul.

Conținutul art.103. Urmăriți amendamentul 140, care începe de la pag.98 și se termină la pag.100. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 140? Admis, modificat art.103.

Titlul capitolului XIV. Admis textul Senatului.

Art.104. Obiecțiuni? Nu sunt. Votat textul Senatului.

Titlul art.105. Comisia propune eliminarea. Admisă propunerea.

Art.105, 106, 107 și 108. Nu sunt amendamente. Dacă aveți obiecțiuni? Votate, în toate cazurile, în formulările Senatului.

La art.109, urmăriți amendamentul 148. Admis amendamentul, modificat art.109.

La art.110, amendamentul 149. Admis amendamentul, modificat articolul.

Titlul art.111. Comisia propune eliminarea. Eliminat titlul.

Art.111. Urmăriți amendamentul 151. Admis amendamentul, modificat articolul.

Art.112, urmăriți amendamentul 152. Admis amendamentul, modificat art.112.

Art.113. Nu sunt amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Votat textul Senatului.

Art.114. Urmăriți amendamentul 154. Admis amendamentul, modificat art.114.

Art.115. Nu sunt amendamente. Nu aveți obiecțiuni. Votat textul Senatului.

Art.116. Amendamentul 156. Admis amendamentul, modificat art.116.

Art.117, amendamentul 157. Admis amendamentul, modificat art.117.

Art.118. Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Votat textul Senatului.

Art.119. Comisia propune eliminarea denumirii. Admis, eliminat denumirea.

Conținutul art.119. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului.

Titlul capitolului XV. Votat textul Senatului.

Art.120. Comisia nu are amendamente. Votat textul Senatului.

La art.121, renumerotat 119, comisia are un amendament, 163. Admis amendamentul 163, modificat art.121.

La art.122, amendamentul 164. Admis amendamentul, modificat art.122 care, prin renumerotare, devine 120, art.120 fiind și ultimul.

Vă rog să constatați că am parcurs această importantă lege. O vom supune astăzi votului final.

Apropo de votul final, rog liderii grupurilor parlamentare să adune colegii în sală, în jurul orei 12, pentru a putea parcurge lista votului final de astăzi.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 29 noiembrie 2021, 2:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro