Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 28 septembrie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.127/07-10-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 28-09-2004 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 28 septembrie 2004

2. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 2002.
 
consultă fișa PL nr. 462/2003 L309/2003

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La primul punct avem proiectul de Lege pentru aprobarea Contului general de execuție a bugetului de stat, a Conturilor de execuție a bugetelor fondurilor speciale și a Contului general al datoriei publice, aferente anului 2002.

Raportul Comisiilor comune pentru buget, finanțe și bănci va fi prezentat de domnul deputat Bleotu.

Poftiți, vă rog.

Domnul Vasile Bleotu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Contului general de execuție a bugetului de stat, a Conturilor de execuție a bugetelor fondurilor speciale și a Contului general al datoriei publice aferente anului 2002 a fost analizat și avizat de Comisiile reunite buget, finanțe și bănci ale celor două Camere și s-au reținut, în principal, următoarele concluzii:

În execuția bugetului de stat, Contul general de execuție pe anul 2002 a respectat Legea finanțelor publice nr.72/1996 pe baza situațiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite și a conturilor privind execuția de casă a bugetului de stat prezentat de unitățile teritoariale de trezorerie și contabilitate publică.

Sintetic, realizarea prevederilor bugetului de stat pe anul 2002 se prezintă astfel:

La venituri, avem o realizare de 102%, la cheltuieli de 97,7%, avem un deficit de 80,9%.

Din datele evidențiate rezultă faptul că exercițiul bugetar al anului 2002 s-a încheiat cu un deficit de 47.618 miliarde lei, ceea ce în procente reprezintă 80,9%, față de cel prevăzut de 58.855 miliarde lei.

Execuția veniturilor bugetului de stat în structură, pe anul 2002, și ponderea acestora în produsul intern brut se prezintă astfel:

Venituri totale, din care venituri curente, s-au făcut încasări de 178.649 miliarde, un procent de 101%; venituri fiscale, impozite directe, din care impozit pe profit, 29.978 miliarde; impozit pe venit, 41.322.

Venituri nefiscale, 10.897, deci un procent de 107%, în special din încasări din rambursarea împrumuturilor acordate.

Printre cauzele care au contribuit la subestimarea evaluării veniturilor se menționează următoarele:

 • structurile teritoriale cu atribuții fiscale privind calculul, evidența și colectarea veniturilor statului din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat ale Ministerului Finanțelor Publice, în sumă de 81.714 milioane lei, precum și majorări de 130.297 milioane lei.
 • instituțiile publice nu au calculat, evidențiat și implicit nu au încasat la bugetul de stat veniturile cuvenite acestora în sumă totală de 27.149 milioane lei pentru care au fost calculate majorări și penalități în valoare de 6.725,6 milioane lei.

Controlul a mai constatat următoarele:

 • nu s-au aplicat în totalitate măsurile de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului de stat;
 • nu s-a efectuat urmărirea disponibilităților bănești aflate în conturile bancare;
 • s-au aplicat cu întârziere procedurile de executare silită;
 • nu au fost inițiate procedurile legale de executare silită împotriva debitorilor care nu au respectat condițiile în care le-au fost acordate înlesnirile la plata obligațiilor datorate bugetului de stat.

În ceea ce privește execuția cheltuielilor bugetului de stat, în anul 2002, în structura economică a clasificației bugetare, se prezintă astfel:

Credite definitive, în cheltuieli curente, 194.857 miliarde, un procent de 97%; rambursări de credite, plăți de dobânzi, 23.421; credite definitive, plăți efectuate, 21.707.

Rezultă din datele prezentate că, în cursul anului 2002, suma de 226.823 miliarde lei, sunt cu 7.589 miliarde lei sub nivelul creditelor definitive.

Cu privire la modul în care au fost cheltuite fondurile finanțate din bugetul de stat, la un număr de 381 de instituții, Curtea de Conturi a constatat plăți nelegale totalizând 48.128 milioane lei, din care s-au calculat foloase, dobânzi, în sumă de 6.319 milioane lei.

Pe timpul controlului s-a recuperat suma totală de 29.159 milioane lei.

Plățile nelegale produse ca urmare a abaterilor constatate de Curtea de Conturi au fost în principal următoarele:

 • plăți nelegale pentru drepturi de natură salarială la 65 de ordonatori, cu un prejudiciu de 8.770 milioane lei;
 • plăți produse ca urmare a schimbării destinației legale, care nu sunt prevăzute de legislația în vigoare, la un număr de 82 de cazuri, în valoare de 8.709 milioane lei.

Comisiile constată că, din verificarea Conturilor de execuție bugetară la instituții publice de către Curtea de Conturi, la un număr total de 1.306 ordonatori de credite (53 principali, 253 secundari, 1.018 terțiari), numai 1.056 ordonatori au îndeplinit condițiile prevăzute de lege, pentru acordarea descărcării de gestiune.

Cu privire la deficitul bugetar, față de prevederile definitive, deficitul bugetului de stat realizat în 2002, în sumă de 58.855 miliarde lei, este mai mic cu 11.237 miliarde lei, respectiv cu 19%.

Execuția fondurilor speciale pe anul 2002.

Bugetul fondurilor speciale pe anul 2002, veniturile și cheltuielile fondurilor speciale au fost aprobate prin Legea nr.743/2001 a bugetului de stat, situațiile se prezintă în felul următor:

La fondul de asigurări sociale de sănătate, cu privire la venituri, unele case de asigurări de sănătate au fundamentat eronat veniturile bugetare prin subevaluarea acestora iar în unele cazuri nu au fost luate măsuri de către ordonatorii de credite ai caselor de asigurări de sănătate teritoriale care să asigure încasarea veniturilor în sumă de 25.546 miliarde lei. Cu privire la cheltuieli, plăți nelegale, în sumă totală de 28.179 miliarde lei, efectuată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și unele case de asigurări teritoriale.

Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic.

În contul de execuție au fost raportate venituri realizate în sumă de 5.652 miliarde lei, cu o depășire de 1.700 miliarde lei.

Ca urmare a controlului s-a constatat:

 • neconstituirea și nevirarea în cuantum și la termenul legal a taxei de dezvoltare datorată, conform legii;
 • nedepunerea la Ministerul Finanțelor Publice a situației debitelor și creditelor acestui fond.

În fondul special al drumurilor publice la venituri s-au constatat unele abateri care în principal au constat în nevirarea la termenele legale a obligațiilor de plată datorate acestui fond, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 105,6 miliarde lei.

Cu privire la cheltuieli pentru reparații curente și capitale la drumuri naționale și drumuri locale s-au constatat abateri care au condus la crearea unor prejudicii în valoare de 5.575 miliarde lei.

Contul general al datoriei publice a statului până la 31 decembrie 2002.

Din analiza datelor evidențiate în controlul general al datoriei publice a statului rezultă că totalitatea obligațiilor interne și externe angajate de Ministerul Finanțelor Publice în contul și în numele statului, constituind datoria publică a statului la 31 decembrie 2002, a fost în sumă de 437.937 miliarde lei, iar în echivalent dolari SUA, suma de 13.072 milioane, structurată potrivit datelor de mai jos.

Datoria publică totală este de 117.611 miliarde lei, din care contractată direct de stat, 107.975 miliarde lei, garantată de stat, 9.635 miliarde.

Datoria publică externă, totală, este de 320.325 miliarde, contractată direct de stat este de 210.757 miliarde și garantată de către stat, 109.568 miliarde.

Totalul datoriei publice este de 437.936 miliarde.

Serviciul datoriei publice a statului, constând în ramubursări de rate la împrumuturi scadente, plăți de dobânzi, comisioane și alte costuri aferente angajamentelor asumate a fost în 2002 de 102.882 miliarde lei și a reprezentat 45% din totalul cheltuielilor bugetului de stat pe anul respectiv, din care serviciul datoriei publice interne 27.517 miliarde lei, 12%, serviciul datoriei publice externe 36.305 miliarde, 16%, și garanții pentru credite externe de 39.058 miliarde.

Datoria publică internă directă.

Soldul datoriei publice interne directe, la 31 decembrie 2002, a fost de 17.975 miliarde lei, în creștere cu 14.275 miliarde lei, față de soldul datoriei publice interne înregistrat la finele anului 2001.

Datoria publică internă directă a fost generată în proporție de 88% de împrumuturile angajate pentru finanțarea și refinanțarea deficitului, în procent de 11% de împrumuturile angajate pentru acoperirea creditelor neperformante preluate la datoria publică, pe bază de legi speciale.

Datoria publică externă a statului, la 31 decembrie 2002, conform Legii datoriei publice nr.81/1999, a fost de 9.562 milioane dolari SUA (320.325 miliarde lei, la cursul de la 31 decembrie 2002).

Soldul datoriei publice externe contractate direct de stat, la 31 decembrie 2002, în sumă de 6.292 milioane dolari SUA, ceea ce reprezintă 210.757 miliarde lei, în creștere cu 1.218 milioane dolari SUA față de sfârșitul anului 2001, reprezintă obligațiile necondiționate și irevocabile ale statului ce decurg din împrumuturi contractate direct pe piața externă, cu scadență de rambursare, după cum urmează:

 • între 1 și 5 ani, 492 milioane dolari;
 • între 5 și 10 ani, 2.056 milioane dolari;
 • mai mari de 10 ani, 3.742 milioane dolari.

Serviciul datoriei publice externe angajate direct de stat, plătit din bugetul de stat, prin trezoreria centrală, în anul 2002, a fost de 17.519 miliarde lei.

Comisia trage următoarele concluzii și propuneri:

Comisiile de specialitate ale Parlamentului apreciază că deși în anul 2002 asupra modului de formare, administrare și gestionare a banului public s-au obținut îmbunătățiri, totuși au existat mulți ordonatori de credite care nu au reușit să stopeze neregulile și abaterile de la normele în vigoare în utilizarea fondurilor, fapt pentru care Curtea de Conturi nu le-a acordat descărcarea de gestiune prevăzută de lege.

În anul 2002, ca și în anii precedenți, Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale teritoriale nu au organizat și condus contabilitatea titulurilor de creanță ale bugetului de stat, constând în impozite, taxe, contribuții, amenzi și alte venituri publice, necreându-se instrumentul principal de cunoaștere, gestiune și control al patrimoniului și rezultatele obținute în relațiile cu persoanele juridice și fizice.

Pentru neregulile constatate, Curtea de Conturi a propus și a luat măsurile prevăzute de lege:

Comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale celor două Camere propun plenului Parlamentului pentru dezbatere și adoptare proiectul de Legte pentru aprobarea Contului general de execuție a bugetului de stat, a Contului de execuție a bugetelor fondurilor speciale și a Contului general al datoriei publice aferente anului 2002, cu amendamentul prevăzut în anexă la prezentul raport.

Consiliul Legislativ, Comisiile juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări ale Parlamentului au avizat proiectul de lege menționat, fără amendamente.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, urmând a fi votat cu respectarea prevederilor art.76 alin.2 din Constituția României.

Conform practicii din anii anteriori, pe baza aprobării Birourilor permanente ale Parlamentului, președintele Curții de Conturi va prezenta Camerelor reunite ale Parlamentului sinteza Raportului public al Curții de Conturi pe anul 2002.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi, am discutat cu reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna ministru Manolescu, față de modul exhaustiv în care a fost prezentat de către domnul deputat Bleotu raportul, domnia sa nu mai dorește să intervină, dar, dacă din dezbaterile generale vor rezulta răspunsuri pe care să vi le ofere, vă stă la dispozție.

Cu această precizare, trecem la dezbateri generale.

Dacă dintre dumneavoastră dorește cineva să se înscrie la cuvânt.

Trecem la dezbaterea textelor proiectului de lege.

Vă rog să urmăriți și raportul comisiei pentru că sunt două amendamente.

La titlul proiectului dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră titlul.

Cine este pentru? 302 voturi pentru.

Dacă sunt voturi împotrivă? 61 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Mulțumesc.

A fost adoptat titlul legii cu 302 voturi pentru, 61 voturi împotrivă și 2 abțineri.

La art.1, dacă sunt obiecțiuni sau intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.1.

Cine este pentru? Mulțumesc. 301 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 60 voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Art.1 a fost adoptat cu 301 voturi pentru, 60 voturi împotrivă și 2 abțineri.

La art.2, dacă dorește cineva să intervină?

Cine este pentru? Mulțumesc. 303 voturi pentru.

Împotrivă? 61 voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Adoptat art.2 cu 303 voturi pentru, 61 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Art.3. Nu sunt intervenții.

Cine este pentru? Mulțumesc. 305 voturi pentru.

Împotrivă? 57 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Art.3 a fost adoptat cu 305 voturi pentru, 57 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Art.4. Dacă dorește cineva să intervină?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă.

305 voturi pentru, 57 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

305 voturi pentru, 57 voturi împotrivă, o abținere s-a adoptat și art.4.

Art.5. Dacă dorește cineva să intervină? Nu.

Supun votului dumneavoastră art.5.

Cine este pentru? Mulțumesc. 305 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 57 voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Art.5 a fost adoptat cu 305 voturi pentru, 57 voturi împotrivă și 2 abțineri.

La art.6, vă rog să urmăriți și amendamentul 1 al comisiei, care propune la lit.a să se introducă sintagma "directă" după cuvintele "datoria publică".

Dacă aveți intervenții la art.6 cu acest amendament? Nu.

Supun votului dumneavoastră art.6, cu amendamentul 1.

Cine este pentru? Mulțumesc. 305 voturi pentru.

Împotrivă? 57 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

A fost adoptat art.6 cu 305 voturi pentru, 57 voturi împotrivă și o abținere.

Vă rog să observați amendamentul doi al comisiei. După art.6, comisia propune introducerea unui articol nou, îl aveți în raport.

Dacă dorește cineva să intervină pe marginea amendamentului doi? Nu.

Supun amendamentul doi, cu un nou articol care se introduce de către comisie, votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc. 305 voturi pentru.

Voturi împotrivă.

57 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat art.6 cu 305 voturi pentru, 57 votuir împotrivă, nici o abținere.

La art.7, care va deveni prin renumerotare art.8, dacă dorește cineva să intervină? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc. 305 voturi pentru.

Împotrivă? 57 voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu 305 voturi pentru, 57 voturi împotrivă și 2 abțineri a fost adoptat art.7.

Cu privire la cele 13 anexe.

La anexa 1, dacă există intervenții?

Cine este pentru? 307 voturi pentru.

Impotrivă? 57 voturi împotrivă.

Dacă sunt abțineri? Nu sunt.

Anexa 1 a fost adoptată.

Anexa 2.

Cine este pentru? 307 voturi pentru.

Împotrivă? 55 voturi împotrivă. Au plecat doi colegi.

Abțineri? O abținere.

Cu 305 voturi pentru, 54 voturi împotrivă și o abținere a fost adoptată Anexa 2.

Anexa 3.

Cine este pentru? 303 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 54 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu 303 voturi pentru, 54 voturi împotrivă și o abținere s-a adoptat anexa 3.

Anexa 4.

Cine este pentru? 303 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 54 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu 303 voturi pentru, 54 voturi împotrivă și 2 abțineri s-a adoptat anexa 4.

Anexa 5.

Cine este pentru? 303 voturi pentru.

Împotrivă? 54 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Adoptat cu 303 pentru, 54 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Anexa 6.

Cine este pentru? 303 voturi pentru.

Împotrivă? 54 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

A fost adoptată anexa 6.

Anexa 7.

Cine este pentru?

303 voturi pentru.

Împotrivă ? 54 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

A adoptată Anexa 7.

Anexa 8.

Cine este pentru? Mulțumesc.

303 voturi pentru.

Împotrivă? 54 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

A fost adoptată Anexa 8.

Anexa 9.

Cine este pentru? 303 voturi pentru.

Împotrivă? 54 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

A fost adoptată Anexa 9.

Anexa 10.

Cine este pentru? 305 voturi pentru.

Împotrivă? 54 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

A fost adoptată Anexa 10.

Anexa 11.

Cine este pentru? 303 voturi pentru.

Împotrivă? 53 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

A fost adoptată Anexa 11.

Anexa 12.

Cine este pentru? 303 voturi pentru.

Împotrivă? 53 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

A fost adoptată Anexa 12.

Anexa 13, ultima anexă.

Cine este pentru? 303 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 53 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Anexa 13 a fost adoptată cu 303 voturi pentru, 53 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Supun votului dumneavoastră legea în întregime.

Cine este pentru? 305 voturi pentru.

Împotrivă? 54 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Legea a fost adoptată cu 305 voturi pentru, 54 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 ianuarie 2022, 1:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro