Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 28 septembrie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.127/07-10-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 28-09-2004 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 28 septembrie 2004

4. Prezentarea Raportului asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2003.

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La punctul 3 din ordinea de zi, stimați colegi, Raportul asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2003.

Raportul comun al comisiilor juridice ale celor două Camere.

Dau cuvântul domnului președinte Dragoș Iliescu să prezinte raportul. Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Dragoș Iliescu - președintele Consiliului Legislativ:

Domnilor președinți,

Distinși membri ai Parlamentului României,

Prezentul raport reprezintă o sinteză a activității pe care Consiliul Legislativ a desfășurat-o în anul 2003.

Ea a fost orientată pe următoarele direcții principale, avizarea proiectelor de acte normative, a republicărilor și rectificărilor, urmărirea armonizării legislației interne cu reglementările comunitare, reexaminarea legislației anterioare Constituției, asigurarea evidenței oficiale a legislației, activitatea de informare și documentare legislativă.

În cursul anului 2003, consiliul a analizat un număr de 1887 de proiecte de acte normative și a emis un număr de 1847 de avize. Dintre acestea, 196 au fost avize favorabile fără observații și propuneri, 1564 au fost favorabile cu observații și propuneri, iar 87 au fost negative.

Cu prilejul avizării, a fost făcut un număr mare de observații și propuneri în scopul îmbunătățirii proiectelor.

Am socotit că este mai bine să formulăm aceste observații și propuneri de îmbunătățire, evident când acest lucru era posibil, decât să dăm un aviz negativ.

Într-adevăr ca organ de specialitate, cu caracter consultativ al Parlamentului, Consiliul are în primul rând menirea de a fi un sfătuitor al inițiatorilor de acte normative deoarece numai în acest fel el poate avea un rol constructiv.

În analiza proiectelor primite spre avizare consiliul a urmărit în principal conformitate cu prevederile și principiile Constituției, marea majoritate a avizelor au fost favorabile sub acest aspect, astfel încât observațiile de neconstituționalitate rămân nesemnificative în raport cu ansamblul observațiilor de fond și formă.

Consiliul a semnalat totodată o serie de aspecte legate de contradictorialitatea unor proiecte cu normele legale în vigoare, precum și riscul aparițiilor unor reglementări paralele. În raport sunt prezentate pe larg o serie de exemple.

Observațiile de tehnică legislativă au vizat în principal alegerea inadecvată a nivelului actului, propuneri de norme care existau în aceeași formă în acte normative în vigoare, abrogarea unor prevederi abrogate anterior, formularea unor modificări sau completări de texte fără a se avea în vedere ultima formă a actului normativ.

Evident, toate aceste observații au fost însoțite de propuneri de remediere, pe care, în marea lor majoritate, inițiatorii și le-au însușit.

În cursul anului 2003 au fost avizate 203 proiecte de acte normative privind relațiile internaționale, cele mai multe constând în ratificarea sau aprobarea unor acorduri referitoare la relațiile României cu Uniunea Europeană și cu statele membre. Din totalul avizelor redactate, 192 au fost cu observații și propuneri, unul a fost negativ iar 9 fără nici o observație.

Avizele favorabile fără nici o observație, în număr de 196, au fost emise pentru proiectele care au întrunit toate condițiile de fond și formă pentru a fi promovate legislativ sau pentru acele proiecte care au fost definitivate de Consiliu împreună cu inițiatorii.

Cele 79 de avize negative au fost motivate de constatarea în conținutul și forma proiectelor a unor grave deficiențe care le făceau improprii promovării, fără a exista posibilități reale de îmbunătățire a acestora.

În anul 2003, Consiliul Legislativ a întocmit și forma republicabilă a Constituției României, evidențiem faptul că forma republicabilă a Constituției a cuprins toate modificările dispuse prin legea de revizuire, dându-se totodată textelor o nouă numerotare și actualizând denumirile instituțiilor.

A fost o activitate deosebit de laborioasă, de migăloasă, despre putem spune, apreciem noi că ea s-a desfășurat în condiții normale.

În același timp Consiliul Legislativ a mai examinat 26 de cereri de republicare dintre avizele emise, 20 au fost favorabile, însă cu multe observații și propuneri, 2 avize au fost negative, iar în patru cazuri au fost restituite cererile întocmindu-se note cu observații și propuneri.

Menționăm însă că în urma celor 20 de avize favorabile au fost republicate în monitor doar 13 acte normative. Acest aspect ridică problema republicării cu întârziere a unor acte normative, deși ele au fost avizate favorabil.

În anul 2003 au fost examinate și 74 de cereri de rectificare a unor acte normative, dintre care 6 au fost avizate negativ, 48 favorabil cu observații, iar 20 restituite pentru că nu aveau caracterul respectiv. Avizele negative au fost emise, întrucât s-a constatat că prin propunerile de rectificare nu se îndreptau erori materiale ci, în fapt, se propuneau modificări de fond asupra textelor.

Au existat, din păcate, și patru acte normative republicate rectificate, fără ca acestea să fi fost avizate de Consiliul Legislativ.

Consiliul a urmărit, ca și în anii precedenți, analizarea și verificarea transpunerii în textele proiectelor prezentate a obligațiilor pe care România și le-a asumat în planul armonizării legislației.

Din perspectiva compatibilității cu acquis-ul comunitar, proiectele analizate au putut fi grupate pe mai multe categorii, proiecte care au preluat și adaptat directivelor regulamentele elaborate, proiecte care au vizat asigurarea condițiilor de implementare a acquis-ului comunitar și proiecte care, fără să facă obiectul unui capitol strict de negocieri și fără a transpune un anume act juridic comunitar, erau alineate principiilor ce guvernează dreptul comunitar.

Consiliul a continuat activitatea de degrevare a ansamblului legislativ de actele normative anacronice care creau disfuncții legislative.

Asanarea legislativă s-a dovedit a fi însă un proces dificil și de durată, întrucât o serie de acte normative, considerate parțial anacronice în raport cu dispozițiile și spiritul noii Constituții, nu au putut fi abrogate imediat, existând riscul creării unui vid legislativ.

De aceea, eliminarea lor din legislație a trebuit să se facă în paralel cu procesul de novare legislativă.

Activitatea de reexaminare a legislației s-a desfășurat pe baza următoarelor criterii, contradicțiile acestora cu principiile și spiritul Constituției, contradicția cu noile acte normative adoptate între timp și caracterul desuet al reglementării.

În etapele anterioare au fost abrogate un număr de 1752 de acte normative, în actuala etapă au mai fost selectate pentru abrogare un număr de 174 de acte normative. Ele au fost propuse spre abrogare și au fost cuprinse în două proiecte care între timp au fost și adoptate, e vorba de Legea nr.158/2004 și Hotărârea Guvernului nr.233/2004, care ridică numărul actelor normative abrogate la 1926.

Trebuie să subliniem faptul că raportat la fondul activ al legislației actuale, și anume 9489 de acte normative, cele care au mai rămas în vigoare din vechea legislație reprezintă un procent doar de 2,8%, cifră care poate fi socotită nesemnificativă dacă avem în vedere și obiectul reglementărilor în cauză, cum ar fi vechile coduri, care unele sunt în proces de schimbare, este vorba de legislație istorică, de înființări de institute de cercetare, de ambasade și așa mai departe.

În această perioadă Consiliul a desfășurat și o activitate intensă pentru asigurarea evidenței oficiale a legislației și elaborarea repertoriului acesteia, actualizarea bazei de date legislative prin separarea legislației active în raport cu cea abrogată a constituit și constituie în permanență o preocupare extrem de actuală a noastră, astfel încât toate datele pot fi puse și sunt puse la dispoziția specialiștilor, în primul rând a dumneavoastră, pe site-ul Camerei Deputaților.

Ceea ce privește repertoriul acesta, sunt convins că-l cunoașteți cu toții, este același repertoriu extrem de util, pe care l-am făcut încă de la începutul Consiliului Legislativ cu capitolele pe care le cunoaștem, ceea ce vreau să vă spun acum, este că începând din acest an el va apărea și sub formă de CD-rom.

Consiliul a desfășurat și o bogată activitate de documentare și de pregătire a proiectelor de acte normative printr-un serviciu de studii care, de asemenea, stă la dispoziția dumneavoastră când aveți nevoie.

Un singur cuvânt aș vrea să vă mai spun, activitatea Consiliului a fost verificată de Curtea de Conturi și, la fel ca și în anii precedenți, am obținut descărcarea de gestiune în condițiile cele mai bune. Aș vrea să vă spun doar un rând din raportul Curții de Conturi: "Activitatea Consiliul Legislativ s-a desfășurat în mod chibzuit și cu respectarea strictă a disciplinei financiare."

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Și noi vă mulțumim, domnule președinte.

Dacă dorește cineva dintre dumneavoastră să intervină cu comentarii sau propuneri?

Domnul deputat Augustin Lucian Bolcaș și doamna deputat Mona Octavia Muscă.

Domnul Augustin Lucian Bolcaș:

Din partea grupurilor parlamentare ale Partidului România mare, vreau să subliniez faptul că activitatea Consiliului Legislativ a fost laborioasă.

A fost confruntat cu ceea ce numim astăzi uzual, dar nu prea corect, provocări la care a răspuns totdeauna cu promptitudine. Am dori să subliniem faptul că în activitatea parlamentară intervenția procedurală normală a Consiliului Legislativ a fost un bun pion pentru îmbunătățirea procesului legislativ, dar aș vrea să spun în același timp că este prea puțin.

La această oră ne confruntăm cu un val de proiecte de lege, unele intitulate pompos "legi ale aderării", proiecte de lege elaborate sub girul Guvernului României, care sunt de un amatorism juridic fantastic și profund greșite pe fond, cel puțin în înlăturarea acestui amatoricism juridic solicit acum și aici, profit de acest prilej, o intervenție mai directă mai operativă, mai eficientă a Consiliului Legislativ prin avizele pe care le dă obligatoriu, și sub aceste auspicii îi mulțumim pentru activitatea sa.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna deputat Mona Octavia Muscă, v-aș ruga să rămâneți și puțin pentru că am omis să dau cuvântul comisiei juridice pentru a prezenta și raportul comisiei.

Domnule președinte senator Aristide Roibu, aveți cuvântul.

Domnul Aristide Roibu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În conformitate cu art.79 din Constituția României, art.2 alin.2 din Legea nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ și art.1 punctul 2 art.9 din Regulamentul Ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, cele două comisii juridice, întrunite în ședința din data de 21 septembrie 2004, au audiat raportul de activitate prezentat de președintele Consiliului Legislativ, domnul Dragoș Iliescu.

Din analiza raportului de activitate, cele două comisii au constatat că această instituție publică și-a concentrat atenția pe următoarele probleme și priorități: avizarea proiectelor de acte normative, avizarea republicării și rectificării actelor normative, armonizarea legislației interne cu reglementările comunitare, reexaminarea legislației anterioare Constituției, evidența oficială a legislației și repertoriul legislației României, informatizarea activității și evidenței legislative, activitatea de informare și documentare legislativă.

Membrii celor două comisii juridice au apreciat în mod deosebit activitatea desfășurată de Consiliul Legislativ, recomandându-se ca în toate avizele să se precizeze caracterul inițiativei legislative de lege organică sau ordinară și temeiul legal al încadrării.

Față de cele prezentate, comisiile avizează favorabil raportul de activitate al Consiliului Legislativ pe perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2003 și în conformitate cu art.2 alin.2 din Legea nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, îl supunem spre dezbatere și aprobare Camerelor reunite ale Parlamentului.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamna deputat Mona Ocatavia Muscă, vă rog să luați cuvântul.

Doamna Mona Octavia Muscă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În numele Alianței Dreptate și Adevăr, a Grupurilor parlamentare PNL și PD, vreau să mulțumim Consiliului Legislativ pentru buna colaborare pe care am avut-o până acum, vreau să-i mulțumesc domnului Dragoș Iliescu personal pentru o colaborare pe un proiecte de lege, "Secretul corespondenței", sigur cred că s-ar putea face mai mult nu numai din partea domniilor lor, ci și din partea noastră, adică am putea fi a o stradă cu dublu sens, adică și noi să apelăm la domniile lor, și domniile lor să fie mai implicate în activitatea legislativă din Parlament, nu numai cu acele avize pe care le trimit Parlamentului.

Încă o dată spun, e nevoie pentru asta de doi, nu numai de Consiliul Legislativ, ci și de parlamentarii care doresc într-adevăr o colaborare cu Consiliul Legislativ.

Le mulțumesc foarte mult și sper că aceeași colaborare va continua și în anul următor.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să intervină?

Nu mai dorește nimeni.

Vă mulțumim.

Stimați colegi,

În ceea ce privește modul de a privi acest raport, Legea de organizare a Consiliului nu prevede obligația supunerii raportului aprobării dumneavoastră.

Până când comisiile noastre juridice reunite vor adopta acea hotărâre care să precizeze în fiecare caz în parte, modalitatea în care vor reacționa cele două Camere cu privire la rapoartele ce se prezintă, urmează să luăm doar act de acest raport.

Aș dori, totuși, să apreciez și eu activitatea deosebită desfășurată de conducerea Consiliului legislativ, de toți colegii noștri din această importantă instituție și să le adresez felicitări și mulțumiri pentru eforturile depuse, pentru promptitudinea și competența cu care au răspuns solicitărilor.

Sunt convins că au fost recepționate semnalele pozitive, precum și propunerile dumneavoastră.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 4 decembrie 2021, 16:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro